Škandalózne praktiky nebankoviek: Úver dajú aj analfabetovi a ľudí dostanú na ulicu

| Plus 7 dní | 19. december 2013, 00:01 | Autor: Plus 7 Dní/Anka Lučaiová |

Súdy evidujú státisíce exekúcií voči ľuďom, ktorí si požičali od nebankoviek. Tie dokázali podpísať zmluvu aj s analfabetom.

Úžera?: Na nekalé praktiky nebankových spoločností, ktoré nezriedka žiadajú úroky od 90 až do 700 percent, upozornila listom našu vládu aj Európska komisia.

Úžera?: Na nekalé praktiky nebankových spoločností, ktoré nezriedka žiadajú úroky od 90 až do 700 percent, upozornila listom našu vládu aj Európska komisia. Foto: Tony Štefunko

Pre pár eur sa tisíce ľudí ocitajú doslova na dlažbe. O všetok majetok ich môže veľmi ľahko pripraviť nepremyslená „výhodná“ pôžička od nebankového subjektu, ktorá sa nezriedka končí exekúciou.

Nebankovky však najnovšie idú ešte ďalej. Na svojich dlžníkov, čo nestíhajú splácať, podávajú trestné oznámenia pre údajné úverové podvody. Právne negramotní chudáci, ktorí nevládzu splácať, končia pred súdom, odkiaľ odchádzajú ako odsúdení za úverový podvod.

Že je to nehoráznosť? V krajine, kde môže byť štátnym tajomníkom ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny niekdajší spoločník nebankovky Ex Credit, sociálny demokrat Jozef Burian, už nemôže prekvapiť nič.

Nemorálne úroky

„V roku 2009 som potrebovala iba dvesto eur, zvýšenie malo byť 120 eur a mesačne sme mali splácať 64 eur. Muž však prišiel o prácu, ja som bola na materskej, nemali sme z čoho platiť. Netrvalo dlho a vo dverách sa objavil exekútor. Dostali sme oznámenie o začatí rozhodcovského konania a už sa to viezlo."

"V našej veci rozhodol aj Okresný súd v Poprade, ten exekučné konanie v januári 2011 zastavil. Lenže už v apríli opäť prišiel exekútor a pýtal si dlh. Vraj nám denne nabieha úrok 0,25 percenta z dlžnej sumy. A peniaze si pýta aj nebankovka, sústavne mi vyvolávajú z jej callcentra,“ vysvetľuje podstatu problému Renáta, matka troch detí zo severu Slovenska.

Už dlhšie pre to nemôže spávať. „Momentálne dlh nesplácam, platím iba podnájom a jedlo pre deti, z ktorých najmladšie má štyri roky. Syn prekonal rakovinu, naozaj nemáme z čoho zaplatiť. Teraz chcú odo mňa, aby som im zaplatila viac ako 1 200 eur,“ hovorí nešťastná žena, ktorá ani sama nechápe, čo sa okolo nej deje.

Jej právne vedomie je takmer nulové, nepozná rozdiel medzi rozhodcovským súdom a „štátnym“ súdom. Nevie, kam sa má obrátiť so žiadosťou o právnu pomoc. Má azda iba šťastie v nešťastí, že exekútor jej veľmi nemá čo vziať.

Rozhodcovský súd

Horšie na tom bola Mária. Požičala si od nebankovky dvesto eur, zaviazala sa, že ich splatí do roka spolu s poplatkom 196 eur, čo je takmer stopercentné zvýšenie. Mesačne mala splácať 33 eur.

Spolu so zmluvou Mária podpísala rozhodcovskú doložku. Tá hovorí, že v prípade sporu nebude rozhodovať „štátny“ súd, ale rozhodcovský. Nikto jej však nepovedal, že rozhodcovské súdy sú nitkami nepriamo poprepájané s osobami, ktoré stoja v pozadí nebankoviek. A že rozhodcovský súd rozhodne nebude hájiť jej práva spotrebiteľa - ako by to urobil štátny súd.

Mária kvôli dvestoeurovej pôžičke podpísala aj nevyplnenú bianko zmenku a splnomocnenie pre združenie občianskoprávnej pomoci. Pomocou tohto splnomocnenia mohli ľudia v pozadí nebankovky zriadiť v Máriinom mene na katastri záložné právo na jej dom. V podstate tak dala voľnú ruku cudzím ľuďom, aby mohli nakladať s jej domom.

Tiež sa chytáte za hlavu, čo všetko sú zúfalí ľudia v núdzi schopní pre pár eur podpísať? Mária takmer skončila na ulici, neuhradila tri po sebe idúce splátky a jej dlh sa stal splatným v celku. Po pol roku už Mária dlhovala nebankovke 732 eur. Istinu tvorilo 396 eur, upomienka stála 24 eur a zmluvná pokuta bola 312 eur. K tomu jej nebankovka vystavila zmenkový úrok 0,25 percenta denne, čo bolo 91,25 percenta ročne. K tomu bežal aj zákonný šesťpercentný úrok zo sumy 732 eur.

Zmenku Mária odmietla uhradiť. A tak na ňu nebankovka podala trestné oznámenie pre úverový podvod za dlh 869 eur. A to všetko pre tri neuhradené 33-eurové splátky! Mária sa bránila, že splátky nesplatila preto, že jej pracovníčka nebankovky neposlala šeky. Rozhodcovský súd jej tvrdenia nebral do úvahy.

Márii ani nepovolil, aby sa bránila v konaní ako spotrebiteľ. Pracovníčka nebankovky jej totiž zaškrtla v zmluve, že úver si berie na účel povolania. Rok po uzavretí zmluvy už Mária dlhovala 1 573 eur. Nepomáhalo ani to, že samotnú pôžičku dvesto eur dávno splatila a zvyšnú časť sumy vyhlásila za úžernícku.

Nebankovka jej oznámila, že jej ide exekvovať celý majetok vrátane domu. Našťastie, na katastrálnom úrade mali v sebe toľko slušnosti a zdravého rozumu, že im neumožnili zapísať záložné právo na Máriin dom.

Právne bezvedomie

Príbehov ako tieto dva sú na Slovensku státisíce. Nebankové pôžičkárne núkajú rýchle riešenie finančných problémov. Ich klientmi sú v drvivej väčšine chudáci, ktorí nemajú ani potuchy o tom, ako by sa proti podobným praktikám mohli ubrániť. Nevedia, že rozhodcovský súd nie je skutočný súd, ale de facto právnická firma, ktorá však nemôže rozhodovať o vlastníckych vzťahoch.

A práve preto nebankovky šikovne dávajú podpisovať dlžníkom zmenky, či si dokonca vyžiadajú plnú moc na zriadenie záložného práva na nehnuteľnosti dlžníka. Aj to je však nezákonné. Plnomocenstvo je totiž neplatné v prípade, ak niekto koná vo váš neprospech. Dobrá správa je, že aj rozhodovanie „štátnych“ súdov sa v ostatných rokoch posunulo v prospech spotrebiteľov, čo sa prejavilo aj na počte zastavených exekúcií.

Súdy však podľa štátnej tajomníčky ministerstva spravodlivosti Moniky Jankovskej stále evidujú viac ako milión prebiehajúcich exekučných konaní. Počet podaných návrhov na exekúciu každoročne rastie.

„Exekúcie vo veciach spotrebiteľského charakteru sú dominantné a pravdepodobne tvoria viac ako polovicu všetkých vedených exekúcií. Zo strany nebankových subjektov je voči seniorom vedených viac ako 25 700 exekúcií zrážkami z dôchodku. Tieto konania som dala preveriť súdom a zistili sme alarmujúci stav. Títo ľudia sú vo veľkej miere exekvovaní nezákonne. Viac ako tritisíc takýchto exekúcií súdy zastavili,“ informovala Monika Jankovská.

Svoje slová aj konkretizovala: „Krajský súd v Prešove posunul hranice ochrany práv občanov pred agresívnymi zmluvnými podmienkami a obchodnými praktikami nebankových subjektov. K dnešnému dňu súdy reálne zastavili niekoľko desiatok tisíc neoprávnených exekúcií. Začali sa takmer vždy na základe rozsudku vydaného rozhodcovským súdom, ktorého činnosť bola pod priamym vplyvom veriteľa - nebankovky. Existuje tak vážne podozrenie, že rozhodcovské súdy sa stali zaujatým nástrojom rýchlej exekúcie majetku spotrebiteľov.“

Zmluva s analfabetom

Podľa Jankovskej slovenské súdy aktuálne zamietajú žiadosti na začatie exekúcie, a to najmä v prípadoch, ak o tom rozhodol rozhodcovský súd. Súdy zastavujú už aj rozbehnuté exekúcie. Dôvody sú rôzne, od neprijateľných zmluvných podmienok cez nekalé praktiky, rozhodcovskú doložku, zmluvnú pokutu až po neprimeranú výšku úrokov z omeškania.

Medzičasom aj Najvyšší a tiež Ústavný súd potvrdili, že spotrebiteľ nemôže byť vystavený nemorálnej a nezákonnej exekúcii a súd je povinný v ktoromkoľvek štádiu z úradnej povinnosti chrániť ho. Zaujímavý je aj precedentný rozsudok, ktorý vyniesli súdy voči spoločnosti Pohotovosť. Tá totiž poskytla úver analfabetovi, ktorý nevedel ani čítať, ani písať. Nemohol sa teda nijako oboznámiť so zmluvou, ktorú mu nebankovka dala podpísať.

Súd rozhodol, že zmluva je neplatná a spotrebiteľ nemusí platiť vysoké úroky. Rozhodnutie je prelomové. Ide vôbec o prvé rozhodnutie, v ktorom súd označil zmluvu tejto nebankovej spoločnosti za neplatnú. Na nekalé praktiky nebankoviek upozornila aj výzva z Európskej komisie, ktorej sa nepozdáva, že sankcie v prípade omeškania so splátkami dosahujú výšku od 92 až do 700 percent (!!!) a navyše spotrebitelia končia na ulici.

Kriminalizácia dlžníka

Keďže civilné súdy zamietajú exekúcie od nebankových subjektov, do módy prišiel nový štýl. Nebankové spoločnosti podávajú na dlžníkov trestné oznámenia pre úverový podvod. Podľa našich informácií je však aj vyšetrovanie týchto „podvodníkov“ veľmi zvláštne. Otázky vyšetrovateľov sú v každom prípade do značnej miery podobné.

„Podvodník“ sa prizná, že keď si bral úver, mal ťaživú finančnú situáciu a nebolo isté, či ho bude vedieť splácať. To úplne stačí, aby mu orgán činný v trestnom konaní dokázal úmysel. Dlžníka navrhne obžalovať, ten sa prizná a podpíše dohodu o vine a treste a v rýchlom konaní je odsúdený, väčšinou na podmienečný trest.

V rozsudku sa rovno rozhodne aj o náhrade škody. Nebankovka tak má v ruke právoplatný exekučný titul, proti ktorému sa dlžník už nemôže odvolať v civilnom občianskoprávnom konaní. Ak však dlžník svoj dlh nespláca, pretože nemá z čoho, skončí natvrdo vo väzení. Štatistiky o úverových podvodoch, kde je poškodeným nebankový subjekt, nevedú všetky súdy.

„Zo súdov, ktoré takúto štatistiku evidujú, je zrejmé, že za posledné tri roky bolo na Slovensku odsúdených viac ako 1 700 osôb, kde ako poškodený vystupoval nebankový subjekt a odsúdeným bol v prevažujúcej miere pravdepodobne spotrebiteľ. Samozrejme, vo väčšine prípadov bolo rozhodnuté aj o náhrade škody a exekúcii. Aj z mojej skúsenosti ako bývalej sudkyne viem, že nebankové subjekty sa snažia rôznymi typmi konaní, či už pred rozhodcovským súdom, všeobecným súdom, v civilnom konaní, alebo v trestnom konaní získať exekučný titul a následne týmto spôsobom vymôcť svoje veľmi často nemorálne pohľadávky.

Prax sa však postupne mení aj v trestnom konaní a existujú sudcovia, ktorí spotrebiteľov spod obžaloby pre trestný čin úverového podvodu oslobodzujú. Verím tomu, že v dohľadnom čase aj v rozhodovacej činnosti väčšiny trestných sudcov nastane obrat týmto smerom, pretože za to, že je niekto chudobný a nie je schopný splácať úver, nemôže byť predsa trestnoprávne odsúdený,“ myslí si Jankovská.

Ako s nebankovkami

Najistejší spôsob, ako sa nedostať do problémov, je nepožičiavať si. Ak už to musíte urobiť, držte sa rád právnika.

 • Zvážte podmienky úveru a schopnosť splácať. 
 • Preštudujte si zmluvu, ideálne je dať ju posúdiť právnikovi, ktorého poznáte. Ak zmluve nerozumiete, dajte si ju vysvetliť. 
 • Ak už ste zmluvu podpísali a máte nejasnosti, kontaktujte svojho veriteľa písomne. Rovnako ho písomne a doporučene informujte o tom, že nie ste schopný splácať úver, alebo žiadajte o odklad splátok. Ak ste úver uzavreli cez telefón alebo internet, máte zákonné právo odstúpiť od neho do 14 kalendárnych dní.
 • Ak od vás nebankovka vymáha neprimerané plnenie, obráťte sa na súd v mieste svojho bydliska a požiadajte ho, aby určil neplatnosť zmluvy, prípadne, aby určil, že úver je bezúročný. Ak ste úver preplatili, máte nárok, aby vám veriteľ vydal prostriedky, o ktoré sa bezdôvodne obohatil. 
 • Ak vám doručia zo súdu platobný rozkaz, je potrebné, aby ste v lehote 15 dní od jeho doručenia podali odpor a požiadali o zrušenie platobného rozkazu. Môžete namietať neprijateľné plnenia, ako sú napríklad príliš vysoké úroky, a môžete žiadať súd o súdnu ochranu. 
 • Ak vám doručia rozhodcovský rozsudok, máte právo do 30 dní od jeho doručenia podať na súd v mieste bydliska žalobu o zrušení rozhodcovského rozsudku a požiadať aj o odklad jeho vykonateľnosti.
 • Bráňte sa proti exekúcii, podajte námietky, prípadne návrh na jej zastavenie alebo odklad a žiadajte, aby ju súd zastavil. 
 • Ak nemáte na právnikov, obráťte sa na Centrum právnej pomoci www.legalaid.sk, prípadne kontaktujte Ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie alebo Komisiu na posudzovanie podmienok v spotrebiteľských zmluvách. Pomôžu vám aj občianske združenia aktívne v oblasti ochrany práv spotrebiteľov.

 

 

Leave your comments

0
terms and condition.

Comments (16)

Load Previous Comments
 • Guest (Dalibor Kotacka)

  Julanka,
  ak máte záujem,napíšte na moju adresu,pošlem Vám dôkaz o tom,prečo je Kiska smutný.Čím viac ľudí to vie ,tým lepšie !!
  hornelazy@centrum.sk

 • Guest (adam)

  Netreba hadzat vsetkych do jedneho vreca, napr nebankovka creditone garantuje 0% urok bez dokazovania prijmu, co je vyhodnejsie ?
  http://poziciamsionline.sk/
  Treba si poriadne prestudovat podmienky, moje realna skusenost je snimi velmi pozitivna, ale naco tu budem vypisovat, pokial nevyskusate na vlastnej kozi neuverite.

 • Guest (helena)

  Hello

  To properly introduce myself, I am Mrs Helena Rose. a private lender i give out loan at 3% interest rate. This is a financial opportunity at your door step, apply today and get your fast loan. There are many out there looking for financial opportunity or assistance all over the places and still yet they are unable to get one. But this is a financial opportunity at your door step and as such you can't afford to miss this opportunity. This service is render to both individuals,companies,business men and women. The loan amount available ranges from any amount of your choice.For more information contact us via email: helenarose_sec@outlook.com

 • Guest (Dalibor Kotacka)

  In reply to: helena

  Dear ha-ha Helena,
  finally ,we do know what is your real profession. I do especially like your offer --"any amount of your choice ".Incredible,I will apply immediately !! USA and Slovakia ripped me of all of my property and despite the fact I am at retirement age,building of family loghouse is still my biggest dream.Thank you for an excellent opportunity to finally make my dream come true !!! Pobuda Kotačka.

 • Guest (Francis Carter)

  Ahoj,

  Prinášame vám dobrú správu. Dávame ľahko a rýchlo úvery za nízkou úrokovou sadzbou 3%. Láskavo kontaktujte nás ešte dnes na frankcartercashflowinvestment@yahoo.com tak, že vaše požiadavky budú považované za naliehavé. Získate financovaný rýchlo a bez prieťahov. S pozdravom.

  from Bran 507025, Romania
 • Guest (Nasir Fahd Ali)

  Svetová banka Pôžičky pre každého v Európe

  Dobrý deň,

  Potrebujete kapitál pre začatie podnikania?

  Potrebujete hypotekárny úver na kúpu domu?

  Potrebujete študentské pôžičky?

  Potrebujete naliehavú pôžičku platiť svoje dlhy?

  Ľudia úver Financovanie Spoločnosť je tu, aby vám finančnú slobodu.

  Svetová banka nám oprávnená rozširovať a diverzifikovať naše obchodné záujmy v životaschopných projektov, obchodné ponuky a v procese pomôcť jednotlivca alebo spoločnosti, ktoré potrebujú úver alebo financovania.

  Každý v Európe, je vítaný, aby prospech z tohto programu.

  Poskytnite nám Váš podrobný návrh teraz, ak potrebujete financovanie alebo úver v našom e-mailu: - (ummahloanfinance@yahoo.com)

  S pozdravom,
  Nasir Ali,
  Podpredseda,
  Ľudia úver financovanie spoločnosti,
  Litva

 • Guest (pastor harry)

  Ahoj,

  Hľadáte podnikateľský úver, osobné pôžičky, hypotéky, auto úver, úvery, pôžičky konsolidáciu dlhu, nezabezpečených úverov, rizikového kapitálu, atď .. Alebo máte úver od banky alebo finančné konfiguráciu bol odmietnutý alebo viac dôvody, Nenechajte svoje úverové riešenie! Som pastor Harry, súkromných veriteľov, požičiavanie podnikom a jednotlivcom s nízkymi a cenovo dostupné úrokovej sadzby vo výške 2%. Máte záujem? Kontaktujte nás za účelom liečenia úveru po prevode do 48 hodín. Kontakt: pastorharryloanfirm@outlook.com
  aplikácie

  Názov:
  Dátum narodenia:
  Pohlavie:
  Rodinný stav:
  adresa:
  umiestnenie
  Postavenie:
  Poštové smerovacie číslo:
  Krajina:
  telefón:
  E-mail:
  Uvedie účel úveru:
  Výška pôžičky:
  Doba trvania úveru:
  Čistý mesačný príjem.

  Späť ku mne čo najskôr s vyššie uvedené informácie pre viac informácií.

  Vďaka a Boh ti žehnaj

  Pasotor Harry

 • Guest (mr lee jones)

  Welcome CITY úverových fondov ..

  Celkové riadenie štátneho dlhu, dlhu pomoc a finančná podpora spoločnosti.
  Ponúkame pôžičky za nízke úrokové sadzby vo výške 2% a bez kontrola kreditu,
  ponúkame Osobné pôžičky, konsolidáciu dlhu úvery, rizikový kapitál,
  podnikateľské úvery, vzdelanie úvery, úvery na bývanie alebo "pôžičky z akéhokoľvek dôvodu!

  CITY úverových fondov overovania.

  Ste obchodné muž alebo žena?

  Ste v akejkoľvek finančnej neporiadok alebo potrebujete finančné prostriedky na začatie svojho
  vlastný biznis?

  Potrebujete úver uhradiť svoj dlh alebo splatiť svoje účty alebo spustiť
  pekný firma?

  Máte nízke kreditné skóre a tie sú zisťujú, že je ťažké získať
  kapitál úver od miestnych bánk / iné finančné ústavy?

  Potrebujete úver alebo financovania z akéhokoľvek dôvodu, ako sú: a) osobné
  Pôžička, Business Expanzia, b) Obchodný Start-up, vzdelávanie, c) Dlh
  Konsolidácia, d) Hard Peniaze Pôžičky ..

  ÚVER PODROBNOSTI PONUKA APLIKÁCIE ..

  1) Úplné názvy:
  2) KONTAKTNÁ ADRESA:
  3) Telefón:
  4) SEX:
  5) Suma potrebná ako úveru:
  6) LOAN DOBA:
  7) MESAČNÝ PRÍJEM:
  8) povolania:
  9) AGE:
  10) Účel úveru:
  11) KRAJINA:
  12) emailová adresa:

  Avšak, náš spôsob, vám ponúka možnosť uviesť výšku úveru
  potreboval a tiež doba trvania si môžete dovoliť. To vám dáva skutočnú
  možnosť získať finančné prostriedky, ktoré potrebujete! Každá zúčastnená Žiadatelia by mali
  Vyplniť a vrátiť detaily aplikácie.

  S pozdravom,
  Pán Lee Jones.
  CITY úver spoločnosti.
  Tel: +2348057756157
  Email..cityloanfunds2011@gmail.com
  © 2014 Finančná pomoc pôžička Company Ltd.

  from 1592, North Canton, OH 44720, USA
 • Guest (Dalibor Kotačka)

  Táto stránka akosi stráca na príťažlivosti a to som sem už asi 3 mesiace neprispel !!!

 • Guest (Mgr.Eva Poliakova)

  Mne to pripadá tak, že kedykolvek niekto pridá príspevok, ktory je "NA TELO", objavia sa títo užasní predavači kadečoho včetne pôžičiek a odpracú diskutéra z cesty. Čo robí operátor tejto stránky, alebo je to tak, že má sám v tom prsty ???

You are here: Home

Contact


e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Our partners