Kto nastaví sudcom kompas?

https://a-static.projektn.sk/2020/04/135.jpg| dennikn.sk | Ján Hrubala | 18.augusta 2020 |

Etická komisia by mohla byť k dispozícii aj sudcom, ktorí si nie sú istí, či pri riešení etických dilem volia správny postup.

Autor je predseda Špecializovaného trestného súdu

Mám celkom rád štýl súčasného predsedu súdnej rady Jána Mazáka, i keď sa stáva, že s jeho závermi nesúhlasím. Naposledy, keď hovoril o tom, kto je podľa jeho názoru na ťahu v súvislosti so sudcom a mojím kolegom Michalom Trubanom. Ján Mazák hovorí veci priamo. Páčilo sa mi, keď v tomto denníku 16. 8. 2020 v rámci úvah o novom trestnom čine ohýbania práva zauvažoval o pozadí takejto razantnej snahy politikov priklincovať zodpovednosť sudcov aj hrozbou pre prznenie práva v ich rozhodovaní. Naozaj nemožno pochybovať o tom, že prznenie a deformovanie práva treba odsúdiť. Problém nastáva až vtedy, keď je potrebné toto všeobecné pravidlo rozmeniť na drobné. Ale ak je žalobca, stane sa. A v každom demokratickom štáte sú to súdy, kto uzly, vrátane tých gordických, rozväzuje, prípadne roztína.

Ohýbanie práva

https://a-static.projektn.sk/2020/04/2april2020_VladaSR_29694208.jpg| Ján Mazák |

Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková. Foto – TASR

Vláda zdvihla hodenú rukavicu a súdna moc azda dostala príležitosť.

Autor je predsedom Súdnej rady Slovenskej republiky

Návrh na zavedenie trestného činu ohýbania práva do nášho trestného zákonodarstva vyvolal okamžité a tvrdé reakcie. Aj súvisiaci nápad zrušiť ústavne garantovanú imunitu sudcov za rozhodovanie. Všetky, ak nerátam ministerstvo spravodlivosti a niektorých politikov, sú výsostne kritické. Niektoré z výhrad sú plne oprávnené. Daktoré sú ovocím neznalosti.

Ohýbanie práva nie je ústavný problém

Neobstojí totiž tvrdenie o nemožnosti mať takú skutkovú podstatu trestného činu. Vraj taký prídavok do Trestného zákona môže naraziť na limity v základnom zákone. Nie je to tak.

Svedok v Dobytkárovi vypovedá, že aj dotácia pre sudcu Trubana bola protekčná

Foto N - Tomáš Benedikovič| dennikn.sk | Monika Tódová | 9. augusta 2020 |

Foto N – Tomáš Benedikovič

Trubana bude v pondelok vo veci nevzatia Norberta Bödöra do väzby a možnej zaujatosti v kauze vypočúvať etická komisia súdnej rady.

Sudca Špecializovaného trestného súdu a jeho bývalý predseda Michal Truban nedostal dotáciu na penzión Altmayer v Banskej Štiavnici od Pôdohospodárskej platobnej agentúry v roku 2018 náhodou.

Vypovedá tak hlavný svedok v kauze Dobytkár a bývalý šéf sekcie rozvoja vidieka a priamych platieb na ministerstve pôdohospodárstva Marek Kodada, podľa ktorého aj táto dotácia bola vybavovaná. Kodada od začiatku celej kauzy spolupracuje s políciou.

Vo svojich výpovediach 5. mája a 28. júla tento rok Kodada povedal, že na žiadosť právnika Jána Gajana, ktorý je v kauze tiež obvinený, bol za šéfom PPA Jurajom Kožuchom (aktuálne vo väzbe), aby Trubanova rodina, na ktorú je penzión napísaný, určite dostala dotáciu.

Z výpovede nevyplýva, že by v prospech toho intervenoval priamo Truban alebo že by o tom vedel. Aj jeho polícia koncom júla – už po tom, čo vo veci sám rozhodoval – vypočula a akúkoľvek intervenciu odmietol.

Nevzal Bödöra do väzby

Truban ako sudca pre prípravné konanie v Dobytkárovi rozhodoval o vzatí do väzby podnikateľov Petra Kubu a Norberta Bödöra. 5. júla Truban rozhodol tak, že Kubu vzal do väzby, ale Bödöra nie.

Ministerka Kolíková chce sudcom zrušiť imunitu na rozhodovanie

Foto N - Tomáš Benedikovič| 7. augusta 2020 | Veronika Prušová | dennikn.sk |

Foto N – Tomáš Benedikovič

Ministerka spravodlivosti plánuje zmeniť ústavu tak, aby už sudcovia nemohli beztrestne rozhodovať v rozpore so zákonmi a čeliť za to len disciplinárnemu konaniu. Proti nej sa však zdvihla veľká vlna odporu nie len spomedzi sudcov.

Predstavte si, že sudca vydá platobný rozkaz tam, kde nemá. Alebo kontumačný rozsudok. Čo s tým? Aj na takúto otázku museli odpovedať kandidáti na predsedu Špecializovaného trestného súdu počas nedávneho výberového konania.

Otázku asi málokto čakal. S riadením špecializovaného súdu nemá veľa spoločné. Ale fakt, že sa o to členovia výberovej komisie zaujímali, je dôkazom, ako veľmi táto téma medzi sudcami žije. Len pred pár dňami sa totiž skončilo pripomienkové konanie k novele ústavy, ktorou by sudcovia mali prísť o jednu zo svojich najdôležitejších výsad – o imunitu na rozhodovanie.

Favorit na predsedu špecializovaného súdu nemá dokonalú minulosť, ale bol by dobrou voľbou

Ján Hrubala. Foto - Ján Krošlák| 3. augusta 2020 | Roman Pataj | dennikn.sk | 

Ján Hrubala. Foto – Ján Krošlák

Ministerka spravodlivosti sa musí rozhodnúť, či sú dávne zlyhania dôvodom na koniec kariérneho rastu.

Špecializovaný trestný súd, ktorý má súdiť najťažšie kauzy, bude mať nového predsedu. Ten doterajší totiž pred výberovou komisiou dopadol najhoršie spomedzi všetkých prihlásených. Michal Truban skončil až tretí. Keďže sa s ním spájajú viaceré pochybnosti, je prakticky isté, že ministerka spravodlivosti (tá podľa zákona definitívne vyberie meno nového predsedu, pričom hlas komisie je len poradný) si vyberie jedného z úspešnejších uchádzačov. Sú nimi Trubanovi terajší podriadení Ján Buvala, ktorý skončil druhý, a víťaz Ján Hrubala.

Nech si Mária Kolíková vyberie ktoréhokoľvek z tejto dvojice, neurobí chybu. Za normálnych okolností by preto nemala dôvod na poradí nič meniť a vybrala by si Hrubalu.

Contact


e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Our partners