Príhovor prezidentky SR pri menovaní podpredsedníčky NS SR

Štandarda prezidenta Slovenskej republiky – WikipédiaVážená pani ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky,

vážený pán predseda Súdnej rady Slovenskej republiky,

vážený pán predseda Najvyššieho súdu Slovenskej republiky,

vážený pán predseda Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky,

vážená pani podpredsedníčka Najvyššieho súdu,

dámy a páni,

s potešením môžem skonštatovať, že po dnešnom menovacom akte je vedenie Najvyššieho súdu personálne skompletizované, čo je predpokladom jeho riadneho fungovania. Vážená pani podpredsedníčka, ešte raz vám srdečne blahoželám k vymenovaniu do vysokej funkcie  a zároveň vám želám veľa úspechov. Od najvyššej inštancie v systéme všeobecného súdnictva očakávame rýchle a zásadné zmeny, ktoré nielen odborná, ale aj širšia verejnosť považujú za nevyhnutné. Som presvedčená, že k nim aj vy osobne prispejete.

Dámy a páni,

Pred takmer dvadsiatimi rokmi dostal vtedajší generálny prokurátor otázku, ako dopadne jeden z dobových dôležitých sporov na Najvyššom súde. Jeho odpoveď znela: „Závisí to od toho, aký senát túto vec dostane. Všetci vieme, že na tomto súde platí, že nie je senát ako senát.“ Bola to mrazivá odpoveď, ktorá však vystihovala realitu. Na najvyššom súde boli a sú senáty, ktoré rozhodovali príkladne a ktorých rozsudky a ich zdôvodnenia sa stali základom pre kvalitnú a ustálenú judikatúru Najvyššieho súdu. Lenže boli aj senáty a sudcovia, ktoré túto ustálenú judikatúru nerešpektovali a ich rozhodnutia Ústavný súd opakovane označoval za svojvoľné.

Na uplynulé dvadsaťročné obdobie nemôže byť Najvyšší súd hrdý, pretože sme tu okrem brilantných právnych výkonov zaznamenali aj to, ako niektorí jeho sudcovia zneužívali svoje postavenie a vydávali to za prejav sudcovskej nezávislosti. Boli sme svedkami, že najvyšší funkcionári súdu zneužívali svoju moc a neopodstatnenými disciplinárnymi konaniami profesionálne spochybňovali svojich oponentov a ponižovali  odporcov. Ak si spomenieme, čo sme videli na záberoch z takzvaného Justičného Oskara, ak si spomenieme, že impulz na podávanie takzvaných diskriminačných žalôb sudcov vyšiel práve z prostredia Najvyššieho súdu, tak je zrejmé, že obnoviť prestíž súdu nebude možné bez jeho hodnotovej a etickej obrody. Bez toho, aby sa činnosť každého sudcu neposudzovala aj z toho hľadiska, ako on osobne prispieva k obnove dôveryhodnosti  Najvyššieho súdu. Do minulosti sa nevraciam preto, aby som otvárala ešte nezahojené rany, ale z toho dôvodu, aby som pripomenula, že za ňou nemôžeme urobiť hrubú čiaru.

Dámy a páni,

Z množstva úloh, ktoré stoja pred najvyššou inštitúciou nášho všeobecného súdnictva, považujem za potrebné pri tejto príležitosti vyzdvihnúť predovšetkým jej poslanie pri zjednocovaní judikatúry.

Vieme, že zákon prikazuje Najvyššiemu súdu, aby dbal na jednotný výklad a jednotné používanie zákonov. Bez jednotného uplatňovania a výkladu zákona nie je možné dodržať princíp rovnosti občanov pred zákonom. A nie je ani možné naplniť kritérium právnej istoty a predvídateľnosti súdnych rozhodnutí.

Želám vedeniu Najvyššieho súdu, aby v Zbierke stanovísk Najvyššieho súdu pribúdali právoplatné súdne rozhodnutia zásadného významu, ktoré budú príkladom vysoko kvalifikovaného a profesionálneho rozhodovania jeho sudcov.

A želám nielen vám, ale celej spoločnosti, aby ustálená judikatúra Najvyššieho súdu predstavovala jasné, vnútorne zosúladené a spoľahlivé pravidlá, ktoré prispejú k vyššej dôvere verejnosti v spravodlivosť a justíciu.

Ďakujem vám za pozornosť.

Leave your comments

0
terms and condition.
  • No comments found
You are here: Home Documents Archive Slovenské kategórie Dokumenty Externé Príhovor prezidentky SR pri menovaní podpredsedníčky NS SR

Contact


e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Our partners