Kolíkovej odvážna reforma: O dva roky chce zhruba o polovicu menej súdov

Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková. Foto - TASR| dennikn.sk | Veronika Prušová | 10. novembra 2020 |

Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková. Foto – TASR

Odvolacie súdy by boli iba v Trnave, Banskej Bystrici a Prešove; v Bratislave a Košiciach by vznikli mestské súdy. Súdov bude síce menej, ale sudcovia sa budú špecializovať na jednu agendu, a teda budú rozhodovať rýchlejšie a kvalitnejšie, sľubuje ministerka spravodlivosti.

Namiesto 54 okresných súdov len tridsať a v Bratislave a v Košiciach dva mestské súdy. Namiesto ôsmich krajských súdov len tri – odvolacie súdy v Trnave, Banskej Bystrici a Prešove. Na Slovensku sa chystá veľká súdna reforma a už o dva roky to má znamenať aj novú mapu súdov.

Reforma, o ktorej ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (Za ľudí) hovorí už tri roky, sa dostáva do finálnej časti. Denník N videl návrh súdnej mapy, o ktorej ministerstvo hovorí, že ide len o pracovnú verziu.

Na žiadne otázky hovorca Peter Bubla nereagoval. „Ide o pracovný materiál, ktorý len v pondelok ministerka predstavila zatiaľ iba predsedom krajských súdov. Rada by o ňom hovorila v najbližších dňoch ešte so sudcami aj ďalšími zástupcami súdnej moci, či už je to predseda súdnej rady, predseda Najvyššieho súdu, predseda Ústavného súdu,“ povedal.

Bubla sľubuje, že následne ho ministerstvo predstaví aj verejne. „Prosíme však v tejto chvíli o troška trpezlivosti. Považujeme za korektné, slušné najskôr o návrhu hovoriť so sudcami,“ povedal.

Získať si sudcov pre reformu nebude ľahké. Ministerka bude musieť presvedčiť aj koaličných partnerov. Všetku legislatívu k tomu chce ministerka nechať schváliť na budúci rok a v roku 2022 chce už súdnu mapu prekresľovať.

Návrat pred Mečiara

Ak si začnú Kolíkovej návrh čítať starší sudcovia, môže sa im zdať povedomý. Ministerka sa súdnou mapou vlastne vracia späť o 26 rokov, teda do čias, kým nezačala počty súdov meniť vláda Vladimíra Mečiara (HZDS).

Zlom nastal v roku 1997, kedy sa počet súdov na Slovensku zdvojnásobil. Absolútne tým zanikla špecializácia sudcov, pretože na mnohých malých súdoch jednoducho nie je možné, aby si delili agendu. Všetci tam rozhodujú všetko. Raz trestné spisy, inokedy rozvody, a potom občianske spory.

A to chce Kolíková zmeniť. Základom jej reformy je znížiť počet súdov – ale nie počet sudcov – tí majú zostať ďalej využití. Sudcovia by sa však mali špecializovať na jeden druh agendy – trestnú, civilnú, rodinnú a obchodnú agendu na prvostupňových súdoch. Správna agenda bude mať svoje samostatné správne súdnictvo.

Pracovná verzia súdnej mapy, návrh ministerstva spravodlivosti.

Nová súdna mapa

„Špecializovaný sudca sa rýchlejšie orientuje vo svojej oblasti, čo okrem rýchlosti predpokladá aj kvalitnejšie rozhodnutie,“ argumentuje v návrhu ministerka. Na súdoch nie je už ani teraz problém rýchlo vybavovať jednoduchšie rutinné prípady. Problém je, ak ide o zložitejší spis a to trvá neprimerane dlho.

To chce Kolíková riešiť. Predpokladá, že ak budú sudcovia rozhodovať rýchlejšie a kvalitnejšie, pomôže to aj dôveryhodnosti súdnictva.

Už nebudú súdy v každom okresnom meste

Z návrhu je zrejmé, že s mnohými súdmi sa už v budúcnosti nepočíta. Verejnosť sa môže zľaknúť, že ak nebudú mať súd v meste, nebudú mať prístup k spravodlivosti. Podobné argumenty zaznievali už v minulosti pri prvých pokusoch o reformu súdnej mapy. Bežný občan pritom príde do styku so súdom v priemere raz alebo dvakrát do života.

Pri príprave nových sídiel súdov zohľadňovali aj ich časovú a kilometrovú dostupnosť pravidelnými spojmi. V súčasnom návrhu by sa na každý súd mali ľudia dostať do dvoch hodín medzimestským autobusom či vlakom.

Ak nie, tak návrh počíta aj s ponechaním niektorých súčasných súdov – ako „detašovaných“ pracovísk. Napríklad v Starej Ľubovni, odkiaľ je ťažšie dochádzať do Popradu, či vo Svidníku, ktorý bude mať svoj „centrálny“ súd vo Vranove nad Topľou.

Tridsať kultúrne blízkych obvodov

Pri tvorení novej súdnej mapy si na ministerstve rozdelili krajinu do tridsiatich obvodov, regiónov, ktoré sú si kultúrne, etnicky, nárečovo blízke. A tak vznikol napríklad gemerský, novohradský, horehronský, či šarišský obvod.

Mal by vzniknúť aj záhorský súdny obvod, pod ktorý spadajú súčasné okresné súdy v Malackách, Senici a Skalici. V návrhu novej súdnej mapy sa nateraz počíta s tým, že centrom tohto obvodu sa stane súd v Senici. Možno to nakoniec budú Malacky, ministerstvo to nevylučuje.

V Liptovskom obvode by mal súd sídlo v Liptovskom Mikuláši, ostala by však aj budova v Ružomberku. Zatiaľ čo v Mikuláši by boli civilní sudcovia a sudcovia na rodinnú agendu, v Ružomberku trestní sudcovia, pretože práve tam sa nachádza aj väznica.

Nové mestské súdy

O tom, že v Bratislave a v Košiciach by mali vzniknúť mestské súdy, pod ktoré by spadali všetky doterajšie okresné súdy, sa hovorilo už pred tromi rokmi. Svojou víziou vtedy zaskočila sudcov v hlavnom meste vtedajšia ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská (Most-Híd), pri ktorej Kolíková pracovala ako štátna tajomníčka.

Odpor sudcov bol vtedy natoľko veľký, že ho ministerka nedokázala „preraziť“. Sudcov si nezískala na svoju stranu a z návrhu nebolo nič. Teraz sa mestské súdy objavili v súdnej mape opäť.

 

Jeden bratislavský obvod by vznikol spojením všetkých piatich bratislavských okresných súdov. Senec, ktorý teraz spadá pod Okresný súd Bratislava III, by patril pod Trnavu.

S budovou pre bratislavský mestský súd to bude horšie. Jedným z riešení je Justičný palác, jeho kapacita však nevystačí. To vedia na ministerstve už teraz. Ako dočasné a možné riešenie navrhujú, aby sa využili budovy aj iných okresných súdov. Sudcovia by sa teda rozdelili do rôznych budov podľa svojej agendy.

V Košiciach by to malo byť s budovou jednoduchšie. Celý mestský súd, pod ktorý by spadali Okresný súd Košice I, Košice II aj Košice – okolie, by sa zmestil do budovy na Štúrovej ulici, kde dnes sídlia okresné súdy aj krajský súd.

Tri odvolacie súdy: Trnava, Banská Bystrica a Prešov

Krajské súdy už na súdnej mape nebudú. Po novom sa budú volať odvolacie súdy a budú len v troch mestách: v Trnave pre západoslovenský obvod, v Banskej Bystrici pre stredoslovenský obvod a v Prešove pre východoslovenský obvod.

Na týchto odvolacích súdoch sa predpokladá špecializácia senátov na civilnú, rodinnú, trestnú a obchodnú agendu.

Odvolacím súdom pre bratislavský mestský súd by sa pritom stal súd v Trnave a pre košický mestský súd zase súd v Prešove.

Z návrhu je teda zrejmé, že veľká zmena sa dotkne najmä krajských sudcov. Mnohých zrejme čaká cestovanie za prácou a je otázne, ako sa k návrhu postavia. V súčasnosti máme totiž osem krajských súdov v Bratislave, Trnave, Nitre, Banskej Bystrici, Trenčíne, Žiline, Prešove aj v Košiciach.

Jeden obchodný register, a to v Žiline

Veľká zmena sa dotkne aj obchodných sudcov. S ich agendou sa na prvostupňových súdov už takmer vôbec nepočíta, respektíve počíta, ale len na troch súdoch, a to v Prešove, Banskej Bystrici a v Trnave.

Výnimku by tvoril mestský súd v Bratislave, ktorému by ostala len sporová obchodná agenda. Teda taká, ktorá sa spája s pojednávaním, napríklad spory o zmenky. Vysvetlenie je jednoduché: v hlavnom meste je najväčšia koncentrácia obchodných spoločností v rámci celého Slovenska.

Nesporová obchodná agenda, teda konkurzy a reštrukturalizácie, by sa už v Bratislave vôbec neriešili. Prešli by na súd v Trnave.

Veľkú zmenu čaká aj Obchodný register, teda agenda, ktorú riešia okresné súdy v sídle kraja. Kolíková navrhuje, aby bol Obchodný register len jeden, a to v Žiline.

Podobnú „revolúciu“ chystá ministerka aj pre správnych sudcov, ktorí zabezpečujú ochranu pred nezákonnými rozhodnutiami, či postupmi orgánov verejnej správy. Sídla prvostupňových súdov by mali byť v Nitre, Žiline aj v Košiciach. V Bratislave by mal zase vzniknúť Najvyšší správny súd. S ním počíta Kolíková od budúceho roka, ešte ho musia odsúhlasiť poslanci.

Do svojho spisu by človek mohol nahliadnuť aj z domu

Vznik Najvyššieho správneho súdu je súčasťou novely ústavy, o ktorej začal parlament rokovať v septembri. Do druhého čítania prešiel Kolíkovej návrh pomerne hladko, otázne je, ako dopadne v druhom čítaní.

Rovnako neistá je zatiaľ podpora aj súdnej mapy. Čím však môže ministerka koaličných partnerov presviedčať, je argument o transparentnejšom súdnictve. Kolíkovej predstava je taká, že ak novou súdnou mapou vzniknú štyri základné skupiny rovnomerne zaťažených sudcov – trestných, civilných, rodinných, obchodných, bude možné ich ľahšie porovnávať.

Ak vznikne niekde problém, bude jednoduchšie ho riešiť.

Okrem toho sľubuje aj väčšiu otvorenosť súdnictva. Ak bude fungovať elektronický súdny manažment, teda systém na súdne registre aj procesy súdu, občan by mal mať možnosť nahliadnuť do svojich spisov priamo z domu. Mal by tak získať prehľad o tom, čo sa v jeho prípade deje, alebo či sa naopak nedeje nič.

Ministerka predpokladá, že ak bude súdnictvo otvorené a transparentné, bude mu verejnosť viac dôverovať. Okrem toho to môže mať aj iný efekt.

 

 

Leave your comments

0
terms and condition.

Comments (2)

 • Guest (Jaro Šimko)

  Vie mi niekto vysvetliť, prečo sa okres ZM presúva zo súdu v NR do ZH. Vzdialenosť ZM - NR 30km, ZM - ZH 60km. Verejná doprava do NR dostatočná, do ZH takmer žiadna. Formulácie o spoločnej histórii z čias Uhorska sú smiešne.

 • Guest (capcara ondrej)

  Vážená p. Kolíková a budu stačiť súdy riešiť aj takéto prípady?
  C a p c a r a O n d r e j Ždiarska 23 040 12 Košice

  27.11.2020
  Ján Budaj
  Minister
  MŽP SR Nám. Ľ. Štúra
  81 235 Bratislava


  Vážený p. Budaj
  Dňa 09.10.2020 som Vám poslal podnet, ktorý ste pravdepodobne nečítali ale predpokladám, že Vašich podriadených ste si vyberal podľa svojho svedomia a vedomia, ktorí si to prečítali a Vaším menom mi poslali takúto hlúpu, zmätočnú a klientelicku odpoveď!!
  V prípade, že sa to k Vám nedostane. Môžete si to prečítať na stránke http://www.sudcovia.sk/sk/dokumenty/externe!
  Vaša podriadená, podľa môjho názoru skorumpovaná klientelizmom, nekompetentná na vybavovania sťažností a podnetov ,, obyčajných ľudí“ Mgr.. Bc. Marketa Svitanová, ktorá mi odpovedala na môj podnet listom č. 11819/2020-4.1 zo dňa 11.11.2020 ako ,,promovaná prokurátorka“ momentálneho zoskupenia GPSR a to, citujem :
  Nakoľko ste neuviedli nové skutočnosti alebo dôkazy o úniku odpadovej vody zo žumpy alebo priesaku žumpy, ministerstvo potvrdzuje svoje stanovisko 11612/2020-4.1 zo dňa 08.10. a odoslané 09.10.2020.
  Táto Mgr. Bc. Svitanová robí s mojej osoby HLUPÁKA?
  Sama je HLUPÁK!
  Moja osoba teda potvrdzuje, že vysokoškolsky vzdelaná Mgr. Bc. Marketa Svitanová je klientelizmom nakazená, hlúpa a nespôsobila vykonávať momentálnu funkciu na MŽP SR!

  2
  Aké nové dôkazy by táto nakazená klientelizmom Bc. Svitanová chcela, keď že manželia JUDr. Pavol Dreisig, bývalý poradca na ÚSSR a jeho manželka JUDr. Iveta Dreisigová do dnešného dňa neodstránili vadu a to utesnenie žumpy, ktorú používali v plnom nasadení do roku 2014 a ktorú označil pracovník stavebnej inšpekcie Košice Uznesením Ing.Lukáča vo veci :,, Pretekanie (presakovanie do pôdy) žumpy vo vlastníctve JUDr.Dreisiga“ č.141/2014-SSI 65/5 zo dňa 03.10.2014 kde sa píše: „Vzhľadom na uvedené skutočnosti, posúdenie samotnej vhodnosti alebo nevhodnosti vyhotovenia žumpy nemá v súčasnosti praktický zmysel ( podľa nášho názoru žumpa zrealizovaná zo skruží uložených v laminátovej nádrží nespĺňa požiadavky STN 75 6081) keďže celú stavbu musí opätovne posúdiť stavebný úrad, ktorý vydá príslušné rozhodnutie o jej povolení alebo odstránení.
  Parazit Mgr. Bc. Marketa Svitanová túto stránku môjho podnetu nečítala???

  Vážený p. Budaj, verím, že môj podnet dáte spravodlivo prešetriť aby sa naplnili Vaše sľuby o právnom štáte.
  V prípade, že sa na to vykašlete budem podporovať navrátenie vlády Róberta Fica.
  Prečítajte si môj dodatok a to dôsledne
  S pozdravom

  C a p c a r a O n d r e j Ždiarska 23 040 12 Košice

  09.10.2020
  Ján Budaj
  Minister
  MŽP SR Nám. Ľ. Štúra
  81 235 Bratislava

  Vážený p. Minister, dňa 23.07.2020 som Vám poslal list, v ktorom Vás prosím o spravodlivé prešetrenie mojej veci ohľadne ,, pretekania susedovej žumpy na môj pozemok“.
  Vaše ministerstvo moju prosbu preposlalo Okresnému úradu Košice, odboru starostlivosti o životné prostredie, ktorý to preposlal Okresnému úradu Košice- okolie.
  So sklamaním konštatujem, že na Slovensku nie je vymožiteľnosť práva, napriek tomu, že voľby vyhrali aj vďaka mojej osobe strany, ktoré sľubovali, že pravda a spravodlivosť sú ich priority.
  Vážený p. minister presvedčte ma o opaku.
  Ďakujem


  Vec
  Podnet na preskúmaní zákonnosti listu č. OU-KS-OSZP-2-020/11959-005 zo dňa 01.10.2020 v jedinečnom súbehu podľa § 62 ods. 1) v súbehu s § 196 ods.1) Tr.poriadku vo veci ,, Prešetrenie podnetu (vypúšťania )obsahu žumpy z chaty manželov Dreisigových týmto podávam Tr. oznámenie pre porušenie § 361 ods.1 písm.a), ods.2 písm. b), ods.3 písm. c) Tr. zákona na pracovníčku Okr. Úradu Košice- okolie Ing. Eriku Cuperovú.

  Odôvodnenie

  2
  Už v úvode Ing. Cuperová arbitrárne zmenila názov mojej sťažnosti a to na ,, vypúšťanie obsahu žumpy z chaty“
  V liste MŽP SR je napísané ,, ohľadne pretekania žumpy“
  Mám podozrenie, že prešetrenie predmetného podnetu Ing. Cuperová, ktorá sa venovala klientelicky výhradne dôkazom manželov s poznámkou, že dôkazy sú viery hodné, nesprávne zistila skutkový stav nedostatočnou kontrolou predmetného listu, ktorý som zaslal elektronickou poštou Ministrovi MŽP SR Jánovi Budajovi dňa 23.07.2020, čím porušila ustanovenie § 3 ods.1), ods.2), ods.5), § 32 ods. 1), ods.2), zákona č.71/1967 Zb.
  Ing. Cuperová svojím klientelizmom a nedostatočnou kontrolou môjho listu ministrovi Janovi Budajovi opomenula alebo z osobných dôvodov sa nestotožnila s mojimi dôkazmi, ktoré svedčili v môj prospech a to právnym stanoviskom v Uznesení Ing.Lukáča vo veci :,, Pretekanie (presakovanie do pôdy) žumpy vo vlastníctve JUDr.Dreisiga“ č.141/2014-SSI 65/5 zo dňa 03.10.2014 kde sa píše: „Vzhľadom na uvedené skutočnosti, posúdenie samotnej vhodnosti alebo nevhodnosti vyhotovenia žumpy nemá v súčasnosti praktický zmysel ( podľa nášho názoru žumpa zrealizovaná zo skruží uložených v laminátovej nádrží nespĺňa požiadavky STN 75 6081) keďže celú stavbu musí opätovne posúdiť stavebný úrad, ktorý vydá príslušné rozhodnutie o jej povolení alebo odstránení.
  To znamená, že Ing.Lukáč potvrdil presakovanie žumpy do pôdy, pretože žumpa stavebníka JUDr.Dreisiga nespĺňala náležitosti ustanovenia STN 75 60 81 a zároveň nespĺňala ustanovenie § 11ods.7) zákon č.532/2002 Z.z.
  Necitujem celé ustanovenie Ing. Lukáča.
  Nebudem sa opakovať ako papagáj, za to nie som platený!!!!!!!!
  Vyzývam Ing. Cuperovú aby si môj list poslaný dňa 23.07.2020 ministrovi ŽP SR p. Budajovi opätovne prečítala a keby tomu nerozumela prikladám jej Tr. oznámenie zo dňa 17.08.2018 a nasledovne jej doporučujem si
  3
  preštudovať rozsudok Kraj. súdu Bratislava v Mene republiky č. 1 S/215/2015 zo dňa 14.07.2016 a následne rozsudok Najvyššieho súdu SR č. 1 Asan/4/2016 z 30.01.2018, v ktorých sa dozvie ako klientelicky postupovali pracovníci Okresného úradu Košice, odboru bytovej politiky a starostka obce Malá Lodina!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  Skorumpovaná klientelizmom Ing. Cuperová si neráčila ani vypýtať rozpis položiek za elektrinu od roku 2010 do roku 2015, ale klientelicky uverila manželom Dreisigovým, že chatu neužívajú od roku 2010.
  Na Okresnom súde Košice okolie pred sudcom JUDr. Ménom tvrdila, že chatu neužívajú od roku 2016!!!!!!!!!!!!
  Tak takto manželia ovplyvnili skorumpovanú klientelizmom Ing.Cuperovú, že klientelicky tvrdí, že dôkazy manželov Dreisigových sú viery hodné?????????????????

  Prečo si manželia Dreisigovi privarili 2 kusy vysiacích zámkov na kryt žumpy?
  Pretože moja osoba pomáhala realizovať JUDr. Dreisigovi výstavbu žumpy od výkopu, až po uložení železného krytu na žumpu takže moja osoba je presvedčená, že paraziti ľudskej spoločnosti pracovníci OÚ Košice, odbor bytovej politiky Ing. Matej Styk, Ing. Denisa Bialková a JUDr. Hudáková, pracovník SSI Košice Ing. Lukáč sú okrem toho ( paraziti) patologický klamári a najnovšie k nim pribudla Ing. Cuperová svojím latentným, klientelickým prístupom k veci !!!!!!!!!
  V liste zo dňa 01.10.2020 je uvedené vyjadrenie JUDr. Dreisiga, citujem :
  JUDr. Dreisig uviedol, že približne od roku 2010 danú chatu neužívajú, čo dokladujú aj odpočtami spotreby elektrickej energie, ktorá bola v niektorých rokoch nulová, resp. s minimálnymi odbermi?
  4
  Prečo patologický klamár JUDr. Dreisig predložil doklady odberu elektrickej energie na chate v Malej Lodine len od roku 2016, 2017, 2018, 2019 a nedoložil doklady od roku 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 ??
  Keby si skorumpovaná klientelizmom Ing. Cuperová dôkladne prečítala celú agendu, ktorú som poskytol, dočítala by sa, že v roku 1990 pod ťarchou snehu sa Dreisigovi prelomila laminátová nádrž, ktorú uložil do predom vykopanej jámy, ktorá splňala predpísané normy.
  S mojou pomocou sme laminatovú z jámy vybrali a pretože laminátová nádrž bola polámaná navrhol som Dreisigovi aby si kúpil betonové skruže a ja mu pomôžem vyskladať novú žumpu. Dopredu som upozornil Dreisiga, že žumpu musí zaizolovať aby jeho sračky nepretekali na môj
  pozemok! Pri prvej laminátovej žumpe som mu dal povolenie, že si môže žumpu uložiť 1 m od môjho pozemku pretože laminátová nádrž bola vodotesná!!!! Pri realizácii novej betonovej žumpy som mu pomáhal od vykopaní ( prevalaním pod ťarchou snehu sa do laminátovej nádrže dostala hlína) až po uložení 3ks. 50x100 cm na sebe bet. skruží. To znamená, že žumpa má výšku 150 cm!!!
  Ďalej Dreisig pokračuje :
  V dôsledku neužívania chaty JUDr. Dreisig konštatuje, že nedochádza k žiadnemu zhromažďovaniu splaškov v ich žumpe. Do chaty nemajú zapojenú ani vodu. Pôvodné čerpadlo zo studne im bolo odcudzené a druhé je nefunkčné. Splašková voda a ani žiadne splašky sa teda podľa vyjadrenia JUDr. Dreisiga nemajú odkiaľ do žumpy dostať a teda nemajú ani čo vyvážať.
  K tomuto patologickému klamstvu, ktoré Ing. Cuperová pokladá za viery hodne len toľko :

  V roku 2005 mi bola zo záhrady odcudzená vodná hadica v dlžke 20m.

  5
  V ten deň bolo Dreisigovi odcudzené vodné čerpadlo. Je nutné pripomenúť, že ako sused som mu pomohol pri realizácii studne svojím náradím a zapožičaním st. materiálu, ktorý mi Dreisig do dnešného dňa nevrátil!!
  Dreisigovi som poradil aké vodné čerpadlo si má kúpiť a aby sa dalo proti krádeží ochrániť toto čerpadlo som mu namontoval do chaty!
  Čerpadlo som mu spojazdnil, opravil som mu WC aby sa mohol nerušene vyprázdňovať do nezaizolovanej žumpy!
  Niekoľkokrát som ho upozorňoval, že pri veľkých dažďoch mi z jeho žumpy presakujú splašky. Žumpa a zemina okolo nebola ešte v tej dobe ( 2005)presiaknutá v takej miere, že by som na Dreisiga tlačil aby si dal žumpu zaizolovať.
  V roku 2011 podal na moju osobu tr. oznámenie, v ktorom ma obvinil, že som mu ukradol ponorné čerpadlo v hodnote 200 euro, v trestnom oznámení uviedol, že skutok sa stal v roku 2005!!
  JUDr., ktorý nepozná zákony, pretože aj keby to bola pravda, skutok bol premlčaný a preto oznámenie bolo zamietnuté!!!!
  Rodina Dreisigová t.j. manželia (2) +(2) deti si veselo užívali žumpu od roku 1990. Neskoršie si užívali žumpu 3 dospelí Dreisigovci a to manželia (2x) a dospelý syn (1x) a to až do roku 2014.
  Upozorňujem, že Dreisigovci predali svoj byt na Bajkalskej 15 Košice nad Jazerom za účelom si kúpiť rodinný dom v Družstevnej nad Hornádom.
  Kúpu rodinného domu zrealizovali 09.07.2009
  Nakoľko sa nemohli do rodinného domu v Družstevnej nasťahovať ( mi z neznámych dôvodov) žili a chodili z chaty do práce v 2009 roku celé 2 mesiace a to traja dospelí ľudia!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  Po presťahovaní do rodinného domu v Družstevnej chodili na chatu každý piatok a zdržiavali sa na chate do nedele večera a to pravidelne až do roku 2014 pričom veselo používali svorne žumpu, ktorá bola v rozpore s STN 75 6081!!
  Tu sa dostávame k tomu ako hlúpy JUDr. Dreisig prekabátil ešte hlúpejšiu Ing. Cuperovú!!!!

  6
  V žumpe sa nahromadilo od roku 1990 do roku 2014 toľko výkalov rodiny Dreisigovej, že do dnešného dňa pri veľkých dažďoch splašky presakujú na môj pozemok a zapáchajú.
  Okrem toho JUDr. Dreisigová a jej manžel by mali vedieť, že žumpa musí byt vzdialená od suseda najmenej 3 m v súčasnosti je žumpa vzdialená od môjho pozemku 1m!!! V minulosti Dreisigová podávala na moju osobu sťažnosti na obecný Úrad v Malej Lodine, na polícii v Kysaku a nakoniec sa takto vyjadrila na súdnom pojednávaní pred sudcom JUDr. Ménom, že jej manželka vylieva na pozemok
  ,,moč“. Bolo dokázané, že smrad bol zapríčinený presakovaním spomínanej žumpy!!!!!!!!!
  Preto vyzývam kompetentných aby opätovne vykonali stavebný dozor na parcele 77/17, ktorými majiteľmi sú manželia Dreisigovi!

  Ďalej poukazujem na arbitrárny výrok Ing. Cuperovej ohľadne § 20 zákona č. 372/1990 Zb o priestupkoch.
  Vo veci pretekanie žumpy majiteľa JUDr. Dreisiga som podal tr. oznámenie dňa 17.08.2018, takže skorumpovaná klientelizmom Ing. Cuperovej odkazujem , že sa hlboko mýli.
  K ďalším bludom Ing. Cuperovej sa nebudem vyjadrovať!
  Žiadam aby upovedomenie č. OU-KS-OSZP-2 020/01 1959-005 zo dňa 01.10.2020 bolo odmietnuté ako chaotické, klientelické a právne nesprávne.

  7
  Žiadam aby Ing. Cuperová niesla osobnú zodpovednosť za nesprávne vyšetrenie veci.
  S pozdravom

  Kópiu dostanú
  Minister Ján Budaj
  MŽP SR Nám. Ľ. Štúra, 812 35 Bratislava

  Prikladám kópiu


  C a p c a r a O n d r e j Ždiarska 23 040 12 Košice


  JUDr.Jaromír Čižnár 17.08.2018
  Generálny prokurátor SR
  Štúrova 2, 812 85 Bratislava 1
  Vec:
  Podľa ustanovenia § 62 ods.1) v súbehu s § 196 ods.1) Trestného poriadku, týmto podávam trestné oznámenie zo zločinu podľa §129 ods.3, § 326 ods.3 písm.c), § 237 ods.1) Tr.zákona na:

  JUDr.Monika Valašíková,predsednička senátu, JUDr.Renáta Janáková,JUDr.Zuzana Mališová,členky senátu Krajského súdu v Bratislave, Ing. Lukáč, pracovník SSI Košice, Ing.Adriána Fečková,starostka obce Malá Lodina, JUDr.Pavel Dreisig,poradca ÚSSR, JUDr.Iveta Dreisigová, manželka JUDr.Pavla Dreisiga bytom pod Rožkami 39, Družstavná pri Hornáde,okr.Košice-okolie.

  Odôvodnenie
  Vzhľadom na uvedené skutočnosti,že stavba žumpy stavebníka p.Dreisiga je v rozpore s ustanovením STN 75 6081 bola SSI Košice povinná stavebníkovi p.Dreisigovi uložiť pokutu podľa ustanovenia § 105 ods.2 písm.b)zákona č.50/1976 Zb.

  Aby znemožnili uloženie pokuty za tento priestupok, dohodli sa horemenovaní,že SSI uloží stavebníkovi p.Dtreisigovi pokutu pre porušenie § 76 zákona č.50/1976 Zb.v znení neskorších predpisov čo naplňa skutkovú podstatu pre uloženie pokuty podľa § 105 ods.2 písm.b) zákona č.50/1976 Zb v znení neskorších predpisov.

  Všetci horeuvedení členovia skupiny predpokládali,že NS SR toto rozhodnutie zruší a na pokutu za nelegálne postavenú a nesplňujúcu

  2
  príslušnú normu STN sa zabudne a naviac manželia Dreisigoví si budú uplatňovať trovy súdneho konania!!!!!!!!!

  Svojím konaním horemenovaní naplnili skutkovú podstatu horeuvedených trestných činov.


  Dňa 23.09.2013 som poslal na MŽP SR

  C a p c a r a O n d r e j Ždiarska 23,04012 Košice

  Ministerstvo životného prostredia
  Slovenskej republiky
  Nám.Ľ.Štúra 1
  812 35 Bratislava 23.09.2013


  Vec:
  Žiadosť o prešetrenie pretekania fekálií zo susedovej žumpy.  Vlastním chatu v lokalite Malý Ružinok v katastrálnom území obce Malá Lodina.Vlastnikom susedného pozemku je rodina Dreisigová.Už niekolko rokov ich upozorňujem že im preteká žumpa pretože v daždivom počasí okolo žumpy vyteká tekutina,ktorá je cítiť zápachom po močovke a v blízkosti žumpy nám hynú všetky posadené kroviny a kvety.Mám podozrenie že sused má žumpu postavenú z betonových skruží a nemá ju vodotesnú, ako to prikazuje vyhláška č.532/2002Z.z. a to § 11 ods.7).Není dodržaná vzdialenosť od mojho pozemku,tak ako mu to prikazuje zákon.Prosím o prešetrenie mojho prípadu. Zároveň Vás prosím,aby ste ma informovali o výsledku prešetrovaní.
  Chata rodiny Dreisigových má popísne číslo 104.

  3
  V minulosti rodina Dreisigová nahlasila na polícii v Kysaku,že som im vylieval na pozemok moč,ktorý im tam zapáchal.Som presvedčený že zápach spôsobuje netesnosť žumpy tak ako som to opísal v úvode.

  Dňa 20.02.2014 mi bol doručený list,, Postupenie veci na priame vybavenie“ pod č. OU-KE-OVBP-2014/00 115 zo dňa 17.02.2014

  V tomto liste mi Ing.Matej Styk,vedúci odboru výstavby a bytovej politiky v Košiciach píše,že obec Malá Lodina prešetrila pretekanie fekálii zo susednej žumpy, o ktorú ju požiadalo MDVRR SR. Napriek tomu,že v mojej žiadosti bola požiadavka mojej prítomnosti pri vykonávaní obhliadky,táto sa uskutočnila (neuskutočnila)bez mojej prítomnosti!!

  Dňa 10.10.2014 mi bolo doručená odpoveď (príloha č.1)SSI inšpektorát Košice pod č.141/2014-SSI65/5 zo dňa 03.10.2014, v ktorom je uvedené:

  Na základe miestnej ohliadky stavby,kontroly predložených dokladov a zistených skutočností SSI I Košice konštatuje,že stavebníci JUDr.Pavel Dreisig a JUDr.Iveta Dreisigová užívajú stavbu dočasnej záhradnej chaty v rozpore s kolaudačným rozhodnutím a stavebným povolením ( stavba povolena na 25 rokov t.j. do 25.08.2010).
  Uvedená skutočnosť znamená,že stavebníci sú dôvodne podozriví,že po termíne 25.08.2010 užívajú stavbu v rozpore s ustanovením § 76 zákona č.50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov,čo naplňa skutkovú podstatu pre uloženie pokuty podľa § 105 ods.2 písm.b) zákona č.50/1976 Zb v znení neskorších predpisov.....

  Vzhľadom na charakter nedostatku bude záznam z výkonu ŠSD postupený príslušnému stavebnému úradu na ďalšie konanie ohľadom dodatočného povolenia alebo odstránenia stavby.

  Túto správu zo dňa 03.10.2014 vypracoval Ing.Lukáč zo SSI v Košiciach.
  V správe sa dozvieme,že:
  Vzhľadom na uvedené skutočnosti posúdenie samotnej vhodnosti alebo nevhodnosti vyhotovenia žumpy nemá v súčasnosti prakticky zmysel(podľa nášho názoru žumpa zrealizovaná zo
  4
  skruží uložených v laminátovej nádrží nesplňa požiadavky STN 75 6081) kedže celú stavbu (dočasná záhradna chata+žumpa) musí opätovne posúdiť stavebný úrad,ktorý vydá príslušné rozhodnutie o jej povolení alebo odstránení.

  Skorumpovaný klientelizmom Ing.Lukáč sa ani neunúval zistit na Katastrálnom úrade okolnosti s odkupením dotyčného pozemku a následne zapísaním na patričný kataster!!!
  Na túto záležitosť som ho upozornil v liste zo dňa 17.10.2014,ktorý prikladám:
  C a p c a r a O n d r e j, Ž d i a r s k a 23, 040 12 K o š i c e


  GENERÁLNA PROKURATÚRA SR
  TRESTNÝ ODBOR 18.11.2014
  ŠTÚROVA UL.2
  812 85 BRATISLAVA 1


  V E C:I
  Podozrenie z trestných činov korupcie, klientelizmu, porušenie § 326 ods.1 písm.a),
  ods.3 písm.c) Trestného zákona, porušenie §375 ods.1 písm.a) Tr.zákona, porušenie §344 ods.2 písm.b, písm.d) Tr.zákona, porušenie §327 ods.1) Tr.zákona, porušenie §98 ods.2 písm.a), porušenie §102.ods.1) Zákona č.50/1976 Zb., porušenie §105 ods.2 písm.b)
  Zákona č.50/1976 Zb. pracovníkom Slovenskej stavebnej inšpekcie Ing.Lukáčom.


  5
  Dňa 11.08.2014 o 10,00 hod. bol vykonaný v súlade s §98 až 102 Stavebného zákona
  na pozemku č.77/18 a 77/19 v k.ú.Ružín, obec Malá Lodina, stavebný dozor vo veci:
  „Pretekania žumpy“ na môj súkromný pozemok.
  Prítomní boli : Ing.Lukáč a jeho spolupracovník zo SSI, ktorého meno mi nie je známe, manželia Dreisigoví a zo svojho súkromného pozemku som túto akciu sledoval ja.
  Po ukončení príslušných pracovných úkonov sa Ing.Lukáč premiestnil na môj súkromný pozemok, kde si zadokumentoval na fotoaparát miesto, odkiaľ žumpa preteká.
  Pri mojom rozhovore s Ing.Lukáčom, upozornil spolupracovník pána Lukáča na skutočnosť, že Dreisigova chata má zvedený odtok dažďovej vody zo strechy v rozpore
  so stavebným zákonom, pretože odtoková ryna je nasmerovaná na môj pozemok a voľne vytekajúca voda mi podmýva okrasné kríky a poškodzuje ich.
  Na moju otázku, či Ing.Lukáč videl laminátovú nádobu, v ktorej (ako tvrdil JUDr.Dreisig, Ing.Matej Styk, vedúci odboru Výstavby a bytovej politiky Košice, p.Hudáková, pracovník OÚ Košice, odbor Výstavby a bytovej politiky, starostka obce Malá Lodina Ing.Fečková) mali byť vložené skruže ako skelet žumpy, mi Ing.Lukáč odpovedal, že žiadnu laminátovú nádobu nevidel.
  Dňa 10.10.2014 som dostal odpoveď : č.141/2014-SSI 65/5 zo dňa 03.10.2014.
  V odpovedi Ing.Lukáč porušuje všetky hore uvedené ustanovenia. Uvádza moju osobu do omylu, aby zmaril potrestanie JUDr.Dreisiga pre porušenie stavebného zákona a to: porušenie ustanovenia § 76 ods.1) Stavebného zákona, porušenie §11 ods.7) Vyhlášky č.532/2002 Z.z.,
  porušenie ustanovenia slovenských technických noriem STN 75 6081, STN 75 6402, STN 75 5115, kde sa okrem iného uvádza, že žumpa musí byť osadená najmenej 3m od susedovej hranice. Takto je to uvedené aj v stavebnom povolení č.799/98-RI zo dňa 10.04.1990.

  - 2 -

  Skorumpovaný Ing.Lukáč nereflektoval na ďalšie porušenie zákona a to na osadenie Dreisigovej žumpy, ktorá je len vo vzdialenosti 1,5m od môjho súkromného pozemku. Inšpektor Lukáč sa nezmienil ani slovkom, že osadená ryna na Dreisigovej chate je v rozpore zo Stavebným zákonom!
  Skorumpovaný Ing.Lukáč vo svojej odpovedi zo dňa 03.10.2014 nezmyselne a chaoticky opisuje rozpor s kolaudačným rozhodnutím, ktoré bolo povolené na dobu 25 rokov.

  6
  Vo svojej odpovedi zo dňa 03.10.2014 ma upozorňuje na usmernenie MVaRR SR č.2009-13455/31731-2.530/Ka a Usmernenie č.2010/2930/V-16.1.
  Menovaný skorumpovaný inšpektor sa nevenoval meritu veci, to je pretekanie žumpy
  na môj pozemok, protizákonné postavenie žumpy Dreisigom a protizákonnému užívaniu nepovolenej stavby!
  Uvádza vyjadrenia, ktoré nemajú nič spoločné s mojím podaním o pretekaní žumpy a snaží sa uviesť všetkých do omylu svojím vyjadrením o neplatnosti stavebného povolenia, vydaného pred 25 rokmi.
  Skorumpovaný inšpektor, platený z mojich daní, porušuje zákon a zneužíva svoje spoločenské postavenie v prospech porušiteľov zákonov.
  Jeho chabé odôvodnenie, na ktoré sa vyhovára, len vyjadruje jeho korupčný postoj k vykonávaniu funkcie SSI. Skorumpovaný inšpektor sa dal ovplyvniť JUDr.Dreisigom pri stretnutí na inšpektoráte, kde mu Dreisig zrejme navrhol, aby v odpovedi inšpektor uviedol, že skruže sú v laminátovej nádrži, čím chcel naznačiť, že žumpa nepreteká.
  Tento skorumpovanec si nevšimol malého detailu v stavebnom povolení zo dňa 12.05.1987 pod č.ÚP a SP 1444/87-SP a to, že v stavebnom povolení sa píše: „Po uplynutí nájomnej zmluvy stavebník odstráni stavbu na vlastné náklady“.
  Tento vyvrheľ ľudskej spoločnosti si nevšimol, že som odkúpil parcelu č.KN 77/16-záhrada o výmere 499m2 a č.KN 77/17-zastavaná plocha o výmere 27m2 dňa 25.08.1998 od obce Malá Lodina ?
  Neprečítal si, že dňa 28.10.1999 bol vklad týchto parciel pod č.V1859/98 povolený a zapísaný na OÚ Košice-okolie, katastrálneho úradu?
  Odkúpením a zaregistrovaním parcely 77/16 a parcely 77/17 sa stará zmluva ruší podľa ustanovení, ktoré sú uvedené v konkrétnom paragrafovom uznesení, ktoré tento skorumpovanec neovláda.
  Pritom ho na tieto ustanovenia upozorňuje Usmernenie č.2010/2930/V_16.1 zo dňa 18.02.2011, ktorým ma uvádza do omylu, čím chce zabrániť potrestaniu Dreisiga za porušenie Stavebného zákona.
  Jeho prejav korupcie, diskriminácie, klientelizmu a protizákonné jednanie vo veci nemá obdobu. Inšpektor už v minulosti prejavil známky korupcie a aroganciu moci v prípade nezákonného postavenia plota na mojom pozemku chatárom Dreisigom, kedy tiež porušil zákon, keď podporil porušenie Vyhlášky č.532/2002 Z.z. §12 ods.2 písm.a,b,c).

  Vo svojej odpovedi zo dňa 03.10.2014 konštatuje : „Vzhľadom na uvedené skutočnosti posúdenie samotnej vhodnosti alebo nevhodnosti vyhotovenia žumpy nemá v súčasnosti prakticky zmysel (podľa nášho názoru žumpa zrealizovaná zo skruží uložených v laminátovej nádrži nespĺňa požiadavky STN 75 6081), keďže celú stavbu (dočasná záhradná chata – žumpa) musí
  7
  opätovne posúdiť stavebný úrad, ktorý vydá príslušné rozhodnutie o jej povolení alebo odstránení.


  - 3 -

  Dňa 11.08.2014 mi skorumpovaný inšpektor Lukáč tvrdil (ako svedok bola prítomná moja manželka a jeho spolupracovník), že žiadnu laminátovú nádrž nevidel.
  Ako je možné, že zrazu inšpektor tvrdí, že skruže sú v laminátovej nádrži ?
  Inšpektor Ing.Lukáč sa nevenoval meritu veci, t.j. pretekaniu žumpy, nezákonne napomáha Dreisigovi v protiprávnom porušovaní zákonov a chráni ho pred uložením pokuty podľa
  §105 ods.2 písm.b) Zákona č.50/1976 Zb., čím porušil Ustanovenie §326 ods.3 písm. c) Trestného zákona.
  Nakoľko sa inšpektor Lukáč nevenoval meritu veci t.j. pretekaniu žumpy na môj súkromný pozemok a porušeniu §11 ods.7) Vyhlášky č.532/2002 Z.z. chatárom Dreisigom, porušil ustanovenie §327 ods.1) Tr.zákona.
  Skorumpovaný inšpektor vo svojej odpovedi zo dňa 03.10.2014 uvádza: „Pri fyzickej kontrole žumpy bolo v žumpe vidieť jeden a pol skruže a potom vodnú hladinu, laminátovú nádrž vidieť nebolo. Pretekanie žumpy pri ŠSD nebolo zistené.“
  Inšpektor SSI Košice si neuvedomil (alebo korupčne a klientelicky nechcel), že nemohol vidieť pretekanie žumpy, pretože v ten deň nepršalo a preto voda, ktorá bola v žumpe po dažďoch, už dávno vytiekla na môj pozemok.
  Dňa 18.08.2014 som osobne doručil Ing.Lukáčovi nahrávku videa zo dňa 17.05.2014, kde je vidieť, ako po prudkom daždi vyteká voda zo žumpy, ktorá je majetkom Dreisiga a je realizovaná protiprávne len 1,5 m od môjho pozemku. Napriek tomu ako vzdelaný človek, o čom však pochybujem, by si mal uvedomiť, že po dobu užívania žumpy, poskladanej z troch na seba položených 50cm skruží, rodinou Dreisigovou (zhruba 25 rokov dozadu a bez stavebného povolenia) by utesnená žumpa mala byť naplnená až po okraj a vytekať z vrchnej časti a nie zo spodnej časti žumpy !!
  Inšpektor si ani nevšimol, že skruže sú len 50 cm vysoké? To znamená, že žumpa je hlboká len 1,5m !!!
  Pri silnejšom daždi sa naplní táto plytká žumpa okamžite prichádzajúcou podzemnou vodou a potom zmiešaná so splaškami, ktoré sú nahromadené na dne žumpy, vytekajú na môj pozemok a zapáchajú.
  V minulosti ma rodina Dreisigová nahlásila na Obecnom úrade Malá Lodina, že som vylieval moč na pozemok tejto rodiny a tento zapáchal. Opak bol pravdou, zapáchanie spôsobovalo vytekanie zo žumpy, ktorá je majetkom rodiny Dreisigových !!.

  8
  Žiadam, aby sa opätovne prešetrilo pretekanie žumpy nestranným pracovníkom SSI a aby sa okamžite odstránil protiprávny stav, ktorý mi spôsobuje škody na okrasných kríčkoch a trávnatom poraste.

  Z dôvodu, že skorumpovaný inšpektor Ing.Lukáč porušil všetky právne ustanovenia, ktoré sú uvedené v úvodnej časti trestného oznámenia a z dôvodu, že porušil moje práva na spravodlivé vyšetrenie tohto prípadu, žiadam satisfakčnú náhradu v zmysle §17 ods.2) Zákona č.514/2003 Z.z. vo výške 2000,- EUR.

  S úctou


  Príloha:
  Podnet-odpoveď č.141/2014-SSI 65/5 zo dňa 03.10.2014

  Mám podozrenie,že JUDr.Dreisig Pavel,JUDr.Dreisigová Iveta,JUDr.Monika Valašíková,Ing.Adriána Fečková a Ing.Lukáč,založili zločineckú skupinu,ktorá sa dohodla na tom, aby nemuseli manželom Dreisigovým udeliť pokutu pre porušenie stavebného zákona a to:
  porušenie ustanovenia slovenských technických noriem STN 75 6081, STN 75 6402, STN 75 5115, kde sa okrem iného uvádza, že žumpa musí byť osadená najmenej 3m od susedovej hranice. Takto je to uvedené aj v stavebnom povolení č.799/98-RI zo dňa 10.04.1990.


  Preto sa horemenovaní dohodli,že manželom Dreisigovým udelia pokutu pre nedodržanie lehoty na užívanie pozemku pre porušenie ustanovenia § 76 zák.č.50/19786 Zb, čo naplňa skutkovú podstatu pre uloženie pokuty podľa ustanovenia § 105 ods.2 písm b)zákona č.50/1976 Zb ktorá bola vytýčená na 25 rokov minulým režimom!!!!!!

  Horemenovaní dopredu naplánovali,že manželia Dreisigovi sa proti pokute odvolajú pretože si boli istí,že najvyšší súd dá za pravdu manželom Dreisigovým a napokon im vyplatia aj súdne trovy.
  Svojím skutkom sa vyhnú pokute pre porušenie ustanovenia § 11 ods.7) Vyhlášky č.532/2002 Z.z.

  Tak sa aj stalo. Manželia Dreisigovi sa vôči Rozsudku č.1S/215/2015 zo dňa 14.07.2016 odvolali a napokon tak ako všetci predpokládali najvyšší súd SR im dal za pravdu a naviac im nadelil aj súdné trovy,ktoré sme my obyčajní
  9
  ludia zaplatili svojími daňami. Viď Rozsudok č.1 Asan/4/2016 zo dňa 30.01.2018.

  Svojím konaním,nezmyselne odôvodňovanie porušenia § 76 zák.č.50/1976Zb zapríčinili,že sa viedli nedôvodné konania,ktoré boli platené z peňazí občanov SR,t.j.daňových poplatníkov čím horemenovaní hrubo porušili ustanovenie § 237 ods.1. Tr.zákona. a v konečnom dôsledku z tejto kauzy profitovali manželia Dreisigovci,ktorým boli vyplatené súdne trovy a boli oslobodení od pokuty pre porušenie ustanovenia § 11 ods.7) Vyhlášky č.532/2002 Z.z.


  Rozsudok v mene republiky č.1S/215/2015 zo dňa 14.07.2016,ktorý má 9 strán A4 je výsledok skorumpovaných klientelizmom súdcov Kr.súdu Bratislava,ktorý demonštruje neznalosť zákonov,lahostajnosť k zákonom SR,klientelizmus,porušovanie ľudských práv,rozhodovanie bez príslušného prešetrenia veci a rozhodovanie od stolu týchto súdcov!!!!!!!

  Práci Česť,takýmto súdcom.

  Žiadam aby všetci menovaní niesli trestnoprávnu zodpovednosť za porušenie horeuvedených paragrafových znení.

  Žiadam aby sa obnovil proces Trestného podania na Ing.Lukáča zo dňa 08.11.2014 vo veci :

  Podozrenie z trestných činov korupcie, klientelizmu, porušenie § 326 ods.1 písm.a),
  ods.3 písm.c) Trestného zákona, porušenie §375 ods.1 písm.a) Tr.zákona, porušenie §344 ods.2 písm.b, písm.d) Tr.zákona, porušenie §327 ods.1) Tr.zákona, porušenie §98 ods.2 písm.a), porušenie §102.ods.1) Zákona č.50/1976 Zb., porušenie §105 ods.2 písm.b)
  Zákona č.50/1976 Zb. pracovníkom Slovenskej stavebnej inšpekcie Ing.Lukáčom.

  Žiadam aby bola uložená stavebníkovi p.Dreisigovi, pokuta pre porušenie ustanovenia § 11 ods.7) Vyhlášky č.532/2002 Z.z. podľa § 105 zákona č.50/1976.
  Príloha, Podnet č.141/2014-SSI 65/5 zo dňa 03.10.2014


  S pozdravom

Powered by Komento