Zvady v súdnej rade pre reformu justície. Reči o spolitizovaní sa zneužívajú, keď chýbajú argumenty, tvrdí Mazák

Ján Mazák| webnoviny.sk | 05. 01. 2021 | Kamila Oláhová |

Predseda Súdnej rady SR Ján Mazák.Foto: SITA/Alexandra Čunderlíková

Čo je úlohou sudcov? Iba súdiť? Tieto a množstvo iných otázok si vo svojej verejnej kritike položila členka Súdnej rady SR Marcela Kosová. Nešetrila ňou nielen v súvislosti s reformou justície, kritizovala aj predsedu súdnej rady Jána Mazáka.

Reforma z dielne ministerky spravodlivosti Márie Kolíkovej (Za ľudí) sa väčšinou spája so súdnou mapou, teda zmenou štruktúry všeobecných súdov. Kosová však kritizuje najmä možnosť odvolať členov súdnej rady kedykoľvek pred uplynutím volebného obdobia.

„Zmeny prinesú spolitizovanie súdnej rady“

Tiež obmedzenie funkčnej imunity sudcov, ktorá podľa nej ohrozuje nezávislosť sudcov, či zavedenie nového trestného činu ohýbania práva. Rovnako novinku, že sudcu bude možné umiestniť do vyšetrovacej väzby bez posúdenia a prešetrenia Ústavného súdu SR.

To všetko podľa Kosovej prinesie nie len spolitizovanie súdnej rady, ale aj účelové stíhanie a trestanie „nepopulárnych“ sudcov. „Boj proti korupcii by nemal narušiť zásadu nezávislosti súdnictva,“ napísala vo svojom článku pre portál Právne listy.

Sudkyňa sa pri tom opiera aj o stanovisko Poradnej rady Európskych sudcov (CCJE). „Nie je to stanovisko Poradnej rady európskych sudcov, iba kancelárie tejto rady. Ak sa pozriete na webové sídlo tejto rady, tak uvidíte, že ozajstné stanoviská sa tvoria v širokej súčinnosti,“ reaguje Mazák.

Zásady právneho štátu

Ako uviedol pre Webnoviny.sk, zo spomínaného stanoviska nie je jasné, kto konkrétne ho spracoval. Poukazuje aj na to, že bolo napísané ešte pred prijatím novej legislatívy. „Ako vedeli jej definitívne znenie?“ pýta sa predseda súdnej rady.

Pri kritike justičnej reformy sa podľa neho zabúda na zásady právneho štátu, najmä na právo na dobrú správu verejných vecí. Tá v praxi znamená, že odvolanie člena súdnej rady nesmie byť bezdôvodné.

Katarína Javorčíková, členka súdnej rady, dopĺňa, že ak by takáto situácia predsa len nastala, môže sa poškodený obrátiť na ústavný súd a dožadovať sa ochrany.

Javorčíková pripomína, že „výkon súdnej moci aj vo vyspelých demokraciách bol a je vystavený politickým tlakom“. Dôležité podľa nej však je, aby člen súdnej rady vždy konal v záujem nezávislosti a nestranného výkonu súdnej moci.

Ministerstvo spravodlivosti dodáva, že za posledných 20 rokov nezaznamenalo politické zneužívanie možnosti odvolávania členov súdnej rady zo strany parlamentu, vlády alebo prezidenta.

Imunita sudcov sa týka aj občanov

Rozdielne pohľady majú členovia súdnej rady a sudcovia na zmeny týkajúce sa ich imunity. Podľa ministerstva spravodlivosti bol problémom jej rozsah, ktorý bol doteraz natoľko široký, že umožňoval svojvoľný výklad práva, ktorý hraničil so zneužitím moci. To mohlo postihnúť práve bežných občanov.

Kritici ako Kosová, ktorí sa opierajú o správu CCJE, tvrdia, že nové znenie pojmu imunity sudcov povedie k ich účelovému stíhaniu, respektíve k šikanovaniu sudcov a k znižovaniu nezávislosti súdnictva.

Tak Mazák ako aj Javorčíková sa však zhodujú, že funkčná imunita sudcov zostane zachovaná. Nové znenie ústavy akurát nebude chrániť konanie sudcu, ktoré možno považovať za trestný čin.

Ako uvádza Javorčíková, novela ústavy iba precizuje doterajší právny stav, pretože aj do novely sudca nebol chránený, ak sa v súvislosti s výkonom svojej funkcie dopustil trestného činu. „Konkrétne sudcovia boli aj doposiaľ stíhateľní napríklad za trestný čin zneužívania právomoci verejného činiteľa,“ uviedla.

Nejasná skutková podstata trestného činu ohýbanie práva

Problém skôr Javorčíková vidí pri praktickom uplatňovaní trestného činu ohýbania práva. Upozorňuje, že jeho skutková podstata je veľmi nejasná.

Podľa doterajších poznatkov by sudca stíhaní orgánmi činnými v trestnom konaní mal mať právo požiadať súdnu radu o ochranu, pričom konať a rozhodovať vo veci bude Špecializovaný trestný súd. „Ako sa uvedie do praktického života trestný čin ohýbania práva závisí od právnej praxe,“ hovorí Mazák.

Ministerstvo dopĺňa, že podstatou pre spáchanie trestného činu ohýbania práva je, že sudca, prísediaci sudca alebo rozhodca rozhodne svojvoľne, t.j. v zjavnom rozpore so zákonom. Sudca sa teda nebude trestať za konanie založené na právnom názore, ktorý má oporu v zákone.

Kritike Kosovej dáva Javorčíková za pravdu aj v otázke vyšetrovacej väzby sudcov. Tá po novom môže prebehnúť bez preskúmania a povolenia väzby ústavným súdom.

„Iniciatíva za otvorenú justíciu v tejto súvislosti poukazovala práve na riziko účelového stíhania sudcov, ktorého sme boli svedkami v minulosti,“ uvádza Javorčíková.

Vyjadrovať sa alebo nevyjadrovať

Okrem novely súdnictva sa časť kritiky Kosovej venovala Mazákovým verejným vyjadreniam k témam ako je očkovanie, celoplošné testovanie či hodnotenie konkrétnych, neprávoplatných rozhodnutí súdov. „Bez znalosti spisu sa jednak nie je možné relevantne vyjadriť k akémukoľvek rozhodnutiu súdu,“ tvrdí Kosová.

Za opatrnosť vo vyjadrovaní je aj Javorčíková. „Aj podľa môjho názoru majú byť najmä sudcovia zdržanliví pri komentovaní tzv. ,živých´ súdnych vecí, a je vhodné, aby to rešpektovali aj členovia súdnej rady,“ uvádza.

Zároveň však upozorňuje na to, že zdržanlivosť pri komentovaní rozhodnutí súdov by sa mala vyžadovať od každého. Poukazuje tým aj na Petra Šamka, predsedu trestného kolégia Krajského súdu v Bratislave.

Ten podľa slov Javorčíkovej „opakovane a často aj znevažujúcim spôsobom kritizoval postup a rozhodnutia vyšetrovateľov alebo súdov,“ a kritika Kosovej bola uverejnená práve na jeho webstránke Právne listy.

Zároveň však Javorčíková rešpektuje právo na vyjadrenie akéhokoľvek názoru v súvislosti s justíciou. Obdobne sa ku kritike na svoju osobu postavil aj šéf súdnej rady.

„Členka súdnej rady Marcela Kosová vyjadrila svoj názor na výkon funkcie predsedu súdnej rady. Má na to nespochybniteľné právo,“ uviedol Webnovinám.

Pre emotívne ladenie príspevku však nepovažuje za potrebné naň reagovať a jeho čitateľov vyzýva k tomu, aby si urobili vlastný názor.

 

Leave your comments

0
terms and condition.

Comments (1)

 • Guest (Ľuboš Capcara)

  Vážený p. Mazák,
  toto čo nasleduje je neznalosť práva alebo ohýbanie práva, budem rád keď mi na túto otázku odpoviete osobne. Ďakujem
  Ľuboš Capcara Ždiarska 23 040 12 Košice

  01.01.2021
  Krajský súd v Košiciach
  Štúrova 29
  04151 Košice

  Podávam sťažnosť voči Rozhodnutiu č. 1 SprI/163/2020 zo dňa 17.12.2020 podľa § 152 ods. 1 ) Zákona č. 162/2015 Z.z.

  Dňa 02.12.2020 som podal listovou zásielkou na Okresný súd Košice II
  Štúrova 29 , 042 11 Košice :

  Vec
  Odvolanie voči ROZHODNUTIU č. 1 SprI/46/2020 zo dňa 12.11.2020 v jedinečnom súbehu podávam sťažnosť na porušenie § 9 ods.1 ) zákona 514/2003 Z.z, porušenie § 97 ods.1), zákon č.160/2015, porušenie zákona č. 211/2000 Z. z. na nezákonný postup sudcu, v jedinečnom súbehu podľa § 62 ods.1) v súbehu s § 196 ods,1) Tr. poriadku vo veci ,, Žiadosti o sprístupnenie informácie zo dňa 28.10.2020“
  týmto podávam Tr. oznámenie pre porušenie § 375 ods.1 písm. a), písm. b)
  Tr. zákona, porušenie § 326 ods. 1 písm. a), písm. c), ods.3 písm. c) Tr. zákona, návrh na začatie konania o priestupku podľa § 21 a, ods.1 písm. a), písm. b), písm. c), § 3 ods.1), ods. 2), § 42a) ods.1) zákona č. 211/2000 Z.z,
  Porušenie na sudcu Okresného súdu Košice II JUDr. Adrián Pažúr, predseda okresného súdu.

  Dňa 31.12.2020 mi bolo doručené rozhodnutie č. 1 SprI/163/2020 zo dňa 17.12.2020, v ktorom mi JUDr. Federika Zozuľáková, predsedníčka krajského súdu Košice zamietla moje odvolanie a to formou nesprávneho úradného postupu, čím porušila ustanovenie § 9 zákona 514/2003 Z.z.
  Porušila moje práva na informácie podľa zákona 211/2000 Z.z
  2
  Porušila ustanovenie § 3 ods.1), ods. 2) zákona č.211/2000 Z.z
  Porušila ustanovenie § 375 ods.1 písm. a), písm. b)
  Tr. zákona, porušenie § 326 ods. 1 písm. a), písm. c), ods.3 písm. c) Tr. zákona a hrubo porušila ustanovenie § 344 ods. 2 písm. a), písm. b), písm. c), porušenie § 339 ods. 1) Trestného zákona.
  Mám za to, že JUDr. Federika Zozuľáková, predsedníčka Kraj. súdu spolu s prokurátorom Okresnej prokuratúry Košice II JUDr. Igorom Tkáčom a sudcom Okresného súdu Košice II JUDr. Adriánom Pažúrom sa snažia zamlčať NEPRAVDIVÝ ZNALECKÝ POSUDOK Ing. Ladislava Imricha, ktorý bol poverený vyšetrujúcim policajtom npor. Gabrielom Rozmanom ako znalcom z odboru : Doprava cestná- odvetvie: nehody v cestnej doprave, vypracovať znalecký posudok z dopravnej nehody zo dňa 11.02.2019. Mám za to, že Ing. Ladislav Imrich porušil ustanovenie § 347 ods. 1), ods.2) Tr. zákona.
  Utvrdzuje ma v tom postup kpt. Bc. Andrea Hricíková, referent špecialista oddelenia BCP a DE KDI KR PZ Košice, ktorá mi zaslala ,, Výzvu“ č. KRPZ-KE-KD12-26/2019-P zo dňa 17.04.2019, v ktorom ma vyzýva aby som sa vyjadril ako účastník konania podľa § 33 správneho poriadku a doplnil spisový materiál svojimi návrhmi.
  Vo výzve mi bolo umožnené sa vyjadriť k týmto spisom :

  K zápisnici o ohliadke miesta cestnej dopravnej nehode zo dňa 18.02.2019, dopravná nehoda sa stala 11.02.2019
  Plánik z miesta dopravnej nehody
  S Fotodokumentáciou z miesta dopravnej nehody
  Uznesenie o začatí trestného stíhania zo dňa 11.02.2019
  Zápisnicu o výsluchu svedka Ľuboša Capcaru zo dňa 18.02.2019
  Zápisnicu o výsluchu svedka Ľubomíra Remetu zo dňa 18.02.2019
  Zápisnicu o výsluchu svedka Lenky Remeta Petrovkovej zo dňa 18.02.2019
  Uznesenie o pribratí znalca z odboru doprava cestná zo dňa 18.02.2019
  3
  Uznesenie o pribratí znalca z odboru zdravotníctvo a farmácia zo dňa 18.02.2019 a znalecký posudok číslo 15/2019 MUDr. Borisa Lisanského, znalca z odboru zdravotníctvo a farmácia zo dňa 24.02.2019

  Z neznámych mi príčin sa vo Výzve zo dňa 17.04.2019 nenachádzal znalecký posudok znalca z odboru DOPRAVA CESTÁ a nenachádzalo sa tam ani meno tohto znalca?????????????????????????????????????????

  Bolo porušené moje právo dané Zákonom 71/1967 Zb. ustanovením § 33 ods.
  (1)
  Účastník konania má právo navrhovať dôkazy a ich doplnenie a klásť svedkom a znalcom otázky pri ústnom pojednávaní a miestnej ohliadke.
  (2)
  Správny orgán je povinný dať účastníkom konania možnosť, aby sa pred vydaním rozhodnutia mohli vyjadriť k jeho podkladu i k spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhnúť jeho doplnenie.

  Zistenie úplného a presného stavu veci je základným predpokladom zákonnosti a správnosti rozhodnutia správneho orgánu. Obvinený z priestupku má právo vyjadriť sa ku všetkým skutočnostiam, ktoré sa mu kladú za vinu a dôkazom o nich, osobitne má právo klásť svedkom a znalcom otázky. Z obsahu administratívneho spisu č.KRPZ-KE-KD12-26/2019-P zo dňa 17.04-2019 vyplýva, že nebol priložený posudok znalca z odboru Doprava cestná a preto postupom podľa § 33 ods. 1 Správneho poriadku mi nebolo umožnené zoznámiť sa s posudkom znalca Ing. Ladislava Imricha klásť znalcovi otázky a táto vada nebola odstránená ani dozorujucim prokurátorom JUDr. Tokárom!

  Napriek povinnosti správneho orgánu umožniť mojej osobe klásť znalcovi otázky, správny orgán len požiadal znalca o vykonaní znaleckého posudku,
  ktorý mal Ing. Ladislav Imrich podať písomne v dvoch vyhotoveniach do 30 dní, ktorý sa už mal nachádzať vo výzve zo dňa 17.04.2019. O tejto skutočnosti neinformoval moju osobu. Neinformoval moju osobu ani o výsledku znaleckého posudku !!


  4
  Na tom to základe som odignoroval Výzvu KRPZ-KE-KD12-26/2019-P zo dňa 17.04.2019 a dňa 28.10.2020 som podal :

  Ľuboš Capcara Ždiarska 23 04012 Košice
  28.10.2020
  Okresná prokuratúra Košice II
  Mojmírova ulica 5
  040 46 Košice
  Vec
  Žiadosť o sprístupnenie informácie podľa zákona č.211/2000 Z.z o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v platnom znení.

  Podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení ( ďalej v texte iba zákona ) Vás žiadam ako povinnú osobu ( § 2 ods. 2 zákona ) o sprístupnenie informácie o konečnej zápisnici z dopravnej nehody zo dňa 11.02.2019 vyhotovenú Ing. Ladislavom Imrichom, ktorý bol poverený vyšetrujúcim príslušníkom npor. Gabrielom Rozmanom ako znalec z odboru : Doprava cestná- odvetvie : nehody v cestnej doprave vypracovať znalecký posudok z dopravnej nehody Ľuboša Capcaru zo dňa 11.02.2019 a to vo forme kópii, ktoré mi zašlite na moju domovú adresu, Ľuboš Capcara, Ždiarska 23 , 04012 Košice.

  S pozdravom

  Dňa 05.11.2020 mi bolo doručené rozhodnutie č. Ei 21/20/8802-2 zo dňa 26.10.2020, v ktorom mi JUDr. Igor Tokár, prokurátor Okr. prokuratúry Košice II zamietol moju žiadosť.
  Dňa 08.11.2020 som sa voči tomuto rozhodnutiu odvolal!


  5
  Dňa 20.11.2020 mi bolo doručené upovedomenie č. Ei 21/20/88003-5 zo dňa 13.11.2020, v ktorom ma JUDr. Igor Tokár, prokurátor, upovedomuje, že :
  V označenej veci Vám oznamujem, že dnešného dňa (13.11.2020) som Vaše odvolanie zo dňa 09.11.2020 podané proti rozhodnutiu Okresnej

  prokuratúry Košice II s.p. zn. Ei 21/2020 zo dňa 26.10.2020 predložil na odvolacie konanie Krajskej prokuratúre v Košiciach, netrestnému oddeleniu.

  Dňa 20.11.2020 mi bolo doručené upovedomenie č. Ei 22/20/8803-2 zo dňa 09.11.2020, v ktorom ma JUDr. Gabriela Andrásiová upovedomuje, že :
  Vami požadovaná informácia – zápisnica o dopravnej nehode je súčasťou vyšetrovacieho spisu, ktorým nedisponujeme z dôvodu podania obžaloby na Vašu osobu na Okresný súd Košice II????????????????????????

  Prokurátor JUDr. Tokár a JUDr. Andrásiová majú moju osobu za hlupáka?
  Sami sú hlupáci!
  Prokurátor JUDr. Tokár mi pošle upovedomenie, že moje odvolanie poslal dňa 13.11.2020 na Kraj. prokuratúru Košice ale JUDr.Andrásiová už vedela dňa 09.11.2020, že JUDr. Tokár nedisponuje spisom pretože spis je na Okresnom súde Košice II ?????????????????????????????????
  Ako môže GPSR zamestnávať skorumpovaných klientelizmom prokurátorov ako sú títo dvaja, ktorí sa tvária, že zastupujú spravodlivosť a pritom kopírujú pracovné praktiky bývalého špeciálneho prokurátora Kováčika a Trnku, asi sú ich vzorom!!
  Ďalší dôkaz o zneužívaní právomoci verejného činiteľa a svojich funkcií ako prokurátor je dôkaz o tom, že JUDr. Tokár ma uviedol vedome do omylu svojím upovedomením zo dňa 13.11.2020 keď uviedol, že moje odvolanie poslal na Kraj. prokuratúru keďže dňa 09.10.2020 podal na moju
  6
  osobu OBŽALOBU na Okr. súd Košice II takže už nedisponoval mojím spisom !!!????
  Dňa 20.11.2020 mi bolo doručené rozhodnutie č. 1 Spr I/46/2020 zo dňa 12.11.2020, v ktorom mi JUDr. Adrián Pažúr, predseda okresného súdu Košice II zamietol podať informáciu, o ktorú som písomne požiadal dňa 28.10.2020 na Okresnú prokuratúru Košice II.
  Preto som sa voči tomuto rozhodnutiu odvolal dňa 02.12.2020
  Na tomto odvolaní trvám do posledného písmena.
  Kópiu odvolania zo dňa 02.12.2020 a Vyjadrenie č. KRPZ-KE-KD12-26/2019-P zo dňa 17.04.2019 prikladám k spisovej zásielke Ministerstvu spravodlivosti SR, odbor dohľadu nad súdnictvom.
  Žiadam aby Rozhodnutie č. 1Spr I/163/2020 zo dňa 17.12.2020 bolo zamietnuté ako zmätočne, korupčné, nezákonné a klientelické.
  Žiadam aby JUDr. Federika Zuzuľáková, predsedníčka kraj. súdu Košice niesla trestnoprávnu zodpovednosť pre porušenie horeuvedených § znení zákonov SR.
  Žiadam aby mi bola zaslaná kópia znaleckého posudku z autonehody zo dňa 11.02.2019 vypracovaná Ing. Ladislavom Imrichom, ktorý bol poverený vyšetrujúcim príslušníkom npor. Gabrielom Rozmanom ako znalec z odboru Doprava cestná- odvetvie nehody v cestnej doprave a to formou fotokópií na moju domovu adresu.
  S pozdravom
  Sťažnosť dostanú
  Ministerstvo spravodlivosti.
  Odbor dohľadu nad súdnictvom
  Župné nám.13
  813 11 Bratislava

  Prílohy


  Kópia odvolania zo dňa 02.12.2020
  Vyjadrenie č. KRPZ-KE-KD12-26/2019-P zo dňa 17.04.2019

You are here: Home Documents Archive Slovenské kategórie Dokumenty Externé Zvady v súdnej rade pre reformu justície. Reči o spolitizovaní sa zneužívajú, keď chýbajú argumenty, tvrdí Mazák

Contact


e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Our partners