Pôsobenie pána Mazáka vo funkcii predsedu súdnej rady je nedôstojné

Súdna rada s novým predsedom Jánom Mazákom. Foto - TASR| dennikn.sk | Patrik Števík | 19. januára 2021 |

Súdna rada s novým predsedom Jánom Mazákom. Foto – TASR

Autor je sudca, signatár výzvy sudcov na zachovanie demokracie a právneho štátu, signatár otvoreného listu sudcov SR

Zvykli sme si, že jeho pracovným nástrojom sú arogancia, klamstvá a nekultivovanosť. Metódy pána Mazáka veľa napovedajú o jeho povahovom a charakterovom nastavení. Jeho správanie je veľmi nekultivované najmä vtedy, ak sa má vyrovnať so svojimi názorovými oponentmi. Skĺzava k cynizmu, ponižovaniu a klamstvám s vedomím, že obete jeho útokov – sudcovia – sa nemôžu relevantne brániť, keďže nemajú možnosť pravidelne sa vyjadrovať v hlavnoprúdových médiách. Preto ani nemôžu čeliť klamstvám o skorumpovanosti súdneho stavu a pracovať na svojej dôveryhodnosti.

Pán Mazák má vo svojej funkcii zastupovať súdnu moc a zvyšovať jej dôveryhodnosť. Čo si myslieť o jeho odborných a hodnotových kvalitách, keď robí opak? Jeho dookola opakujúci sa argument vo veci skorumpovanosti justície, lebo Jankovská a zopár ďalších, svedčí o obmedzených argumentačných možnostiach a schopnostiach pána Mazáka. Ak niekto nedokáže vidieť 1400 sudcov, ktorí si plnia riadne svoje povinnosti, a vidí len zopár možno skorumpovaných, a preto hrubo klame a zavádza verejnosť o nefunkčnosti súdnictva a jeho korupčnosti, je to dôkaz, že takýto človek nesmie zastávať takú dôležitú pozíciu.

Pán Mazák prezentuje záver, že sudcovský stav je skorumpovaný preto, lebo sa našlo zopár možno skorumpovaných. To sa človek až vnútorne hanbí, že pán Mazák bol v určitom období členom sudcovského stavu. Cez inštitút kolektívnej viny nečestne označil celý sudcovský stav za skorumpovaný.

Pán Mazák je nedemokraticky zmýšľajúci človek, čo je vysvetliteľné aj jeho komunistickou minulosťou. Zbabelo zneužíva skutočnosť, že sudcovia nemajú do mainstreamových médií takmer žiadny prístup, že väčšina sudcov je zastrašená a že v spoločnosti je určitá nespokojnosť so sudcami prirodzená, keďže z pojednávacích miestností odchádza 50 percent ľudí nespokojných.

Svojimi vyjadreniami vážne ohrozuje právny štát v Slovenskej republike. Súdne rozhodnutie, ktoré vyhovuje jeho provládnej politike, označí za rozhodnutie nezávislého súdu, ale ak súd rozhodne v rozpore s vládnou potrebou, má zrazu o kvalite rozhodnutia pochybnosti. Pravidelne nerešpektuje základný pilier právneho štátu, prezumpciu neviny, najmä voči sudcom vzatým do väzby.

Napriek tomu, že zákon o súdnej rade pozná jediný spôsob zasadnutia všetkých členov súdnej rady, a to verejné zasadnutie, zvolával opakovane „pracovné porady“ všetkých členov súdnej rady, ktorých priebeh sa nezaznamenával. Nešlo o organizačne stretnutia, keďže trvali niekoľko hodín.

Pán Mazák po zvolení za predsedu súdnej rady uviedol, že aj v jeho výlučných kompetenciách bude svoje kroky „konzultovať“ s členmi rady, pritom tak nerobí ani v kompetenciách celej súdnej rady (reakcia na list CCJE).

Vyjadruje sa na stránke súdnej rady k témam, ktoré nemajú nič spoločné s justíciou (celoplošné testovanie), a ospravedlňuje porušovanie ľudských práv len preto, aby sa zavďačil vládnej moci.

Nečestne a neeticky zaútočil na adresu sudcu Najvyššieho súdu a postavil ho do pozície podozrivého len preto, že mal výhrady voči krokom súčasnej vládnej moci, ktorú zastupuje v súdnej rade pán Mazák.

Dehonestovaním sudcovského stavu a znižovaním jeho dôveryhodnosti v očiach verejnosti sa pán Mazák, ako politik, snaží o legitimizáciu zásahov do justície a jej podriadenie vládnej moci.

Názory inštitúcie Sudcovia za otvorenú justíciu nemajú výpovednú hodnotu. Ide de facto o fiktívnu organizáciu. Doteraz nezverejnila svoju základňu, a teda sa ani nevie, koho vlastne zastupuje. V súvislosti s touto iniciatívou sa objavujú iba dve mená, ale priestor na prezentáciu dostáva oveľa väčší ako 640-členná stavovská organizácia Združenie sudcov Slovenska.

Leave your comments

0
terms and condition.
  • No comments found
Powered by Komento