NOVÁ SÚDNA MAPA - RÝCHLEJŠIA SPRAVODLIVOSŤ PRE VŠETKÝCH

| facebook.com/spravodlivostSR | 31. januára o 8:59 |

Aktuálne sa v predĺženom pripomienkovom konaní nachádza náš dôležitý materiál - reforma súdnej mapy. Určite ste zachytili, že ministerstvo spravodlivosti na základe niekoľkoročnej dôslednej analýzy aj za pomoci zahraničných odborníkov pripravilo materiál, ktorý vďaka reorganizácii súdov a špecializácii sudcov zabezpečí, aby sa k ľuďom dostávali kvalitnejšie, rýchlejšie a predvídateľnejšie rozhodnutia súdov. Pozrite si vo videu, ako vznikala súdna mapa a v čom vidia sudcovia jej prínos.

https://www.facebook.com/spravodlivostSR/videos/410857366792079/

Leave your comments

0
terms and condition.
  • No comments found
Powered by Komento