Leave your comments

0
terms and condition.

Comments (25)

Load Previous Comments
 • Guest

  In reply to: Guest

  Vážený pán Štefan Martoš, prepáčte mi moju "drzosť", ale bohužiaľ musím povedať, že spôsob ako "píšete" na tejto stránke sa dá zaradiť do kategórie SPAM-u a tým pádom by som (ak by som bol správcom tejto stránky) s nimi tak aj nakladal - ZMAZAŤ.
  Netvrdím, že Vám nebolo zo strany justície ukrivdené, netvrdím, že nemáte pravdu, ale zároveň netvrdím opak.
  Čo si dovolím tvrdiť je, že nie ste sám, komu bolo ukrivdené, ale nikto z ostatných "ukrivdených" si nedovoľuje uzurpovať zahlcovanie diskusie. Aj z dôvodu Vašich príspevkov tu už skoro nik nediskutuje, lebo sa tu diskutovať nedá.
  NAVRHUJEM adminovi stránky, aby Vaše príspevky, aj prípadne pod ďalším menom MAZAL.
  Tiež navrhujem, aby sa uverejnila prípadne anketa, či tento môj postoj podporia aj iní čitatelia tejto stránky, aby to bolo "demokratické" rozhodnutie a nie rozhodnutie správcu.
  Aj ja mám ZLÉ skúsenosti so súdnictvom, ale od tejto stránky očakávam informácie ako ďalej a nie "vyplakávanie" nás postihnutých justíciou.
  Ospravedlňujem sa za svoju "úprimnosť", ktorá ma vždy veľa stojí, ale svoj názor si viem napísať aj povedať.
  Vám osobne prajem, aby bolo dané "spravodlivosti za dosť" a nám ostatným čitateľom, aby sme mali viac možností prečítať si aj odborný názor sudcov na smerovanie justície.
  Slavomír REPKA

 • Guest

  Pán Repka, navrhol ste zapchať mi ústa. Nemám pocit, že ste ukrivdená osoba. Píšete, že Vy chcete počuť od tých, ktorí sa dopúšťali a ešte dopúšťajú krívd ako ďaľej.
  Naopak, sem píše stále málo ukrivdených ľudí. Nie preto, že by boli znechutení, ale preto, že týchto ľudí justícia zničila v trosky!!!
  Ja mám trošku lepší koreň a už ma zaujma širší priestor!!! Mne sa nejedná mňa, to ste zrejme pochopil!!!
  Pre mňa je tento boj vecou cti, nie peňazí a výhod!!!
  Chcem napomocť revolučne zmeniť justíciu!!! Áno!!!
  V liste GP cca tri roky nazad som napísal, že keď sa mi justícia neospravedlní za tri justičné vraždy spáchané na mojej osobe, že pomožem zorganizovať všetkých, ktorým justícia nespravodlivo ublížila!!!
  Toto chcem splniť!!!
  Kto je čistý a srdce mu bije pre spravodlivosť, sa nebojí!!!
  Ja nemám strach, keď pozorne čítate, ani z justície, ani zo zločincov!!!
  Keby sem napísali všetci ukrivdení, museli by aj z mŕtvych vstať!!!
  Pán Repka, zapamätajte si doležitú vec!!!
  Justícia si musí vypočuť a prečítať všetko, čo spáchala!!!
  A justícia nikdy neodčiní to, čo spáchala!!!
  Navrhujem zbierku a postaviť "Pomník obetiam nespravodlivosti justície" na významnom mieste Slovenska!!!
  Obete si to predsa zaslúžia!!!
  Súčasťou životopisu slovenskej justície sú všetky zločiny, ktoré napáchala za šesťdesiat rokov!!!
  Pán Repka, obete nespravodlivosti justície sú memento, na ktoré spoločnosť nesmie zabudnúť!!!

 • Guest

  zločiny proti ľudskosti a nespravodlivosť spáchanú a páchanú na občanoch treba neustále pripomínať a zločincov stíhať /viď, ako to robia starší bratia židia v prípade holokaustu/. Už som tu raz napísal urobme menný zoznam sudcov, ktorí vynášali a vynášajú nespravodlivé rozsudky. Vytiahnime sudcov,ktorí sa podpísali na osobných životných tragédiach spoluobčanov svojími vykonštruovanými a nespravodlivými rozsudkami na svetlo BOŽIE a pred kamery v televízii, nech sa postavia tvárou v tvár svojím obetiam.

  ad pán Repka - chcete odborný názor sudcov na smerovanie justície? Aj ja. Ale predovšetkým chcem vedieť od tých sudcov, ktorí tvrdia, že sú čistí, charakterovo nepokrivení, a chcú urobiť podriadky v justícii a zvýšiť dôveru v sudníctvo, ako chcú napraviť krivdy napáchané tzv. sudcami na nevinných občanoch. Ako chcú nahradiť majetkové a nemajetkové ujmy, ktoré sudcovia svojími svojvoľnými rozhodnutiami, ktoré absolútne nevychádzajú zo spoľahlivo zisteného skutočného stavu veci, ale naopak z nerešpektovania skutočných a pravdivých dôkazov, a teda porušili základné ľudské práva občanov na spravodlivý súdny proces? Ľudské práva sú neodňateľné, nescudziteľné a nepremlčateľné.Sudcovia sa oháňajú skutočnosťou, že vystupujú a rozhodujú v mene štátu, a tak nie sú povinní nikomu skladať účty, ani sa nikomu zodpovedať. Ale čo je to štát? Netvrdí sa, že štát sme my všetci? A tí, ktorí sú demokratický zvolení nám majú slúžiť, k nášmu spoločnému dobru? Teda aj my čo tu píšeme sme občania štátu a máme právo, aby nám štát zabezpečil prostredníctvom súdu spravodlivosť, ak sa nám deje neprávosť a krivda, alebo máme zobrať spravodlivosť do vlastných rúk, ako pán Harman, myslím, že tak sa volal, v Devínskej Novej Vsi? Toto je totiž výsledok v tzv. právnom štáte, kde sa občan nemôže ani na súdoch dovolať pravdy a spravodlivosti. Podľa niektorých právnikov si vraj treba uvedomiť, že na súdy sa nechodí po spravodlivosť, ale len pre rozhodnutie.Zemsky ráj to napohled.

 • Guest

  Slovenská justičná nespravodlivosť tragicky poznačila život desaťtisícom ľudí a ich rodín, má negatívny dopad na vývoj niekoľkých generácií a má mamutí podiel na ekonomickom stave Slovenska. Slovenská justícia servílne lámala psychiku a likvidovala charakterové individuality niekoľkým generáciam.
  Kto toto nedoceňuje a zľahčuje, je obmedzenec a nevidí si ďaľej od nosa.
  Zodpovedí za to sme ale my, všetci.

  Padlo tu už niekoľko návrhov.
  Navrhujem vypracovať menný zoznam aktivistov, členov prípravného výboru "Občania za očistu justície"-"OZOJ", ktorí sú schopní bez hanby a obáv zverejniť svoje meno a ich negatívnu skúsenosť s justíciou.
  Prípravný výbor vypracuje stanovy a ďaľší postup vo veci.
  Kto súhlasí, prosím doplniť, alebo upresniť vec.
  Výbor OZOJ by sa mal zkoordinovať a začať fungovať do konca druhej polovici januára 2011.
  Prosím administrátora ZOJ o umožnenie používať stránku ZOJ pre účel a koordináciu výboru "Občanov za očistu justície" dokedy "OZOJ" nebude mať vlastnú.
  Vyzývam všetkých občanov, ktorým záleží na zdravom stave spoločnosti zapojiť sa do nápravy.
  Vo "Svedectve o justícii" píšem, že moj príbuzný bojoval počas vojny ako pilot v nemeckej armáde.
  Zverstvá, ktoré napáchala slepá politická a justičná servilita, boli dovodom vzniku vojnového konfliktu, ktorý zobral život 25 miliónom ľudí. Z hľadiska histórie zeme je to teraz.
  Zločiny slovenskej justície za šesťdesiat rokov, ich nevyčísliteľné dosledky a gardistické transporty a arizácia židovských majetkov je to isté.
  Chceme zamlčať históriu a pravdu. Dokedy???

 • Guest

  vidím tu nejaké Občianské stredisko pre rozvoj demokracie a ľudských práv, je to už registrované OZ, nebolo by dobré spojiť sa s nim resp. rozšíriť svojím členstvom ich rady? Pokiaľ som si prečítal ich ciele, tak sú takmer totožné s našími snahami o pravdu a spravodlivosť a o právny štát.Síce už som tu písal, že obete justície sú po celom Slovensku a cestovať z východu do Bratislavy na ich stretnutia je zložité a drahé, takže som sa pýtal či by nebolo možné vytvoriť štruktúry tohto združenia aj v iných krajoch prípadne aj okresoch, avšak nikto zo združenia nezareagoval. Tak neviem.

 • Guest

  In reply to:
  Fatal error: Cannot redeclare sde7c() (previously declared in /www/s/u/u23979/public_html/components/com_komento/themes/kuro/comment/item/parent.php:1) in /www/s/u/u23979/public_html/components/com_komento/themes/kuro/comment/item/parent.php on line 1