Pozvánka na verejnú diskusiu

   

Po diskusií vystúpi hudobníčka Martina Javor & band v hodinovom programe.

Viac o Martina Javor & band sa dočítate v pokračovaní článku.

Martina Javor & band.

Pesničkárka Martina Javor sa vracia na domáce pódiá po roku života v Londýne. Ešte silnejšia osobnosť, ešte výraznejší názor. Martina sa s gitarou narodila, všetko si píše sama. Má za chrbtom kapelu plnú šikovných muzikantov: Ján Kružliak ml., Peter a Miloš Bulíkovci, Valér Miko a Luboš Ežo Ambrozai. Martina je drzá, ale nie vulgárna, citlivá, no nie patetická. Väčšinu textov píše v angličtine a na pódiu z nej vyráža sila ženskosti. Jej tvorba je postavená na výnimočnej farbe hlasu a úprimnosti hudby a textov. Táto mladá žena si nesie v rukách gitaru, folk, punk, pop... V poslednej dobe sa zvuk kapely vďaka novým, elektronickejším skladbám výrazne mení. Prvú ochutnávku mohli poslúchači zažiť napríklad na koncerte v rámci Dobrého Trhu alebo na Go2stagy, kde kapela vystupovala ako jeden z víťazov Demovnica_FM.

Ukážku z tvorby Martina Javor & band nájdete aj na YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=f-ICpAEaFBM

 

Leave your comments

0
terms and condition.

Comments (3)

 • Guest (militký)

  Otevřený dopis Dr.Štefanu Harabinovi z 21.11.2013
  Otevřený dopis Súdnej rade Slovenské republiky
  Otevřený dopis ministru spravedlnosti dr.Tomáši Borecovi
  Otevřený dopis soudcům Nejvyššího soudu dr. Juraji Semanovi a dr.Jozefu Štefankovi
  Otevřený dopis soudcům KS Košice, dr.Vladimíru Hribovi, Mgr.Jolaně Fuchsové, dr.Dagmar Kohutové, dr.Jozefu Vancovi, dr.Slávce Maruščákové, dr.Juraji Sopoligovi, dr.Gabriele Varhalíkové
  Otevřený dopis soudcům KS Prešov, dr.Igoru Burgerovi, dr.Anne Ilčinové, dr. Anne Kovalové, dr.Igoru Brezovi, dr.Filakovskému
  Otevřený dopis soudcům OS Vranov nad Toplou dr.Milanu Valušovi, dr.Andrei Zolotové, vsú dr.Jane Tomášové

  1.
  16.9.2013 jsem vám poslal otevřený dopis ,pane Harabine, a žádal nejen vaši odpověď , ale i potvrzení jednoho ze čtyř mnou navržených termínů k našemu osobnímu setkání (20.9.2013,26.-27.9.2013,30.9.-1.10.2013)…. Vy jste se znovu někam schoval…. a tak i tyto termíny vyšly kvůli vám nazmar….Ani jste neodpověděl na předchozí Otevřené dopisy z 2/2013…
  2.
  Ani žalobu jste pane Harabine nepodal ? Vy takový žalobce …. které podáváte na novináře, nepohodlné soudce a lidi, kteří vás kritizují…. Na paní psychiatričku, alianci fair play, zkrátka na všechny, kteří nesouzní s vaší obskurní a protiprávní činností politického sudího…. a ptám se vás …. Vy se snad pane Harabíne bojíte ???
  3.
  16.9.2013 jsem vás vyzval , aby jste tento můj otevřený dopis předložíl do zasedání Súdnej rady dne 24.9.2013, aby ho vzala na vědomí… aby i SR věděla jak členové SR a jejich nohsledi manipulovali a dále manipulují s právem, jak bývalý ministr zařezal dvě pravoplatná soudní rozhodnutí Slovenské republiky… a také, že se konečně přestanete skrývat a schovávat a do 24.9.2013 mě zašlete svou odpověď a stanovisko k mým námitkám v otevřeném dopise z 16.9.2013. Opět jste se schoval a Súdnu radu jste neinformoval 24.9.2013, ale ani 29.10.2013 a zbaběle můj otevřený dopis z 16.9.2013 schoval…..Proto vás žádám pane Harabine,pane ministře Boreci, pane Volkai, paní Ilčinová a pane Valuši aby jste tak učinili na jednání Súdnej rady 2.12.2013 a Súdnu radu řádně informovali o otevřeném dopise z 16.9.2013 i z 21.11.2013 a navrhli Súdnej rade zahájení disciplinárního konaní s osobami, které umožňují v letech 2007-2013 realizovat ataky exekutivní moci býv.ministra Harabina do justice a tak likvidovat exekuční tituly pravoplatné dnem 1.8.1997
  4.
  Nyní vám oznamuji pane Harabine, že extrémní neústavní činnost, jež vedla a vede k likvidaci obou exekučních titulů od 16.2.2007 a 27.3.2008, kdy jste do éteru jako ministr a místopředseda vlády vyhlásil se svým mluvčím Michalem Jurčim, že „podozrivé exekuce zastavíte, že budete jednat rýchlo a razantne….“, bude projednávána Ústavním soudem dne 10.12.2013.
  Ústavní soud vás pane Harabine a vaši skupinu, která likvidaci provádí od 16.2.2007 a od 27.3.2008 , zřejmě předvolává, aby jste pod přísahou objasnili soudu i veřejnosti jako to vlastně bylo…. A stále ještě je….
  5.
  Tímto vás vyzývám pane Harabine, aby jste se přestal skrývat a dostavil se do vstupní auly Ústavného soudu v Košicích, Hlavná ulica 110 dne 10.12.2013 v 10 hodin, abychom konečně mohli spolu za účasti veřejnosti projednat jak a proč jste se do likvidací exekučních titulů a zastavení exekucí pustil…. Tato výzva platí i pro všechny ostatní adresáty tohoto otevřeného dopisu z 21.11.12013 , tedy dr.Semana,dr.Štefanka, Volkaie, dr.Ilčinovou a dr.Valuše i všechny ostatní adresáty a osoby otevř.dopisu z 21.11.2013, protože právě tito předsedové soudů a jimi nezákonně vyvolení soudci…v letech 2007-2013 kryjí a pomáhají ataky býv.ministra uvést do justiční praxe manipulováním se spisy, nezákonným přidělováním věcí předem vybraným soudcům, kteří pracují výhradně v zájmu býv.ministra a pak zametat stopy svých extrémně neústavních a nezákonných praktik. Informace o této plánované schůzce zasílám také tisku, médiím, ministru spravedlnosti dr.Borecovi, Súdnej rade SR,Ústavnému súdu v Košicích, Alianci fair play, Via juris, Transparency.int…velvyslancům USA, Francie…. aby naše jednání bylo veřejné a všichni zájemci se mohli seznámit s vašimi důvody, které vás k likvidaci exek.titulů a zastavení exekucí vedly. Třeba se již konečně přestanete skrývat… a přesvědčíte veřejnost o svých důvodech, jež vás vedly jako ministra spravodlivosti a místopředsedy vlády proniknout do justice a likvidovat 11 roků pravoplatné exekuční tituly…..…. Podobně jak veřejnost přesvědčujete na tiskovkách po soudech, které vám přiznávají milionová odškodnění…. naposledy přiznaly 150.000 Euro za údajnou neexistenci jakéhosi záznamu vašeho rozhovoru z roku 1994 s mafiánem Sadikim v trestním spise.
  6.
  Tento otevřený dopis směruji také k Súdnej rade a ministrovi spravodlivosti dr.Borecovi, soudcům Nejvyššího soudu dr.Semanovi a dr.Štefankovi, všem předsedům soudů KS Košice, KS Prešov, OS Vranov i soudcům Volkaiovi, Hribovi, Kohutové, Vancovi, Fuchsové, Sopoligovi, Maruščákové, Varhalíkové, Ilčinové, Burgerovi, Kovalové, Brezovi, Filakovskému, Valušovi, Zolotové, Tomášové a žádám je tímto, aby byli tak laskaví a také se účastnili jednání mne s dr. Harabinem dne 10.12.2013 v 10 hodin na půdě Ústavního soudu v Košicích a aby se účastnily také jednání ÚS Košice k okolnostem jak býv.ministr Harabin a jím ovládané skupina soudců z Košice, Vranova a Prešova realizují v letech 2007-2013 průnik exekutivní moci do justice. Obsah jednání bude pro všechny účastníky jistě velice přínosné a inspirativní…jak vlastně část justice z Východního Slovenska funguje či nefunguje…resp.pro zájmy koho a proč funguje….. Mělo by být objasněno kdo, proč a jak likvidoval oba exekuční tituly a nechal zastavit obě exekuce a kdo tedy nese odpovědnost za způsobené majetkové i nemajetkové újmy. Měla by být vyjasněna role bývalého ministra Harabina, ale i členů jeho lokajské skupiny vedené dr.Volkaiem, který od 16.2.2007 nasazuje koupené koruptivní soudce KS Košice ( Hrib, Kohutová, Vanca, Fuchsová, Maruščáková, Sopoliga, Varhalíková…..),z KS Prešov dr.Burgera a dr.Ilčinové (Kovalová, Breza, Filakovský), z OS Vranov Valuš, Zolotová, Tomášová….. aby realizovali útok ministra Harabina do justice a zlikvidovali v letech 2008-2013 exekuční tituly …,jež jsou pravoplatné od 1.8.1997. Oba tituly byly vydány na základě žaloby z roku 1996 a tak je to již 17 roků…co řízení trvá… obě exekuce byly zahájeny v roce 1997 a jejich zsatvení nastalo v roce 2009 a 2012. Cílem jednání bude mimo jiné i objasnění konkrétní odpovědnosti konkrétních osob na způsobených škodách.
  7.
  Pravda je dcerou čase pane Harabine a čas hodnocení vašich zlojedských aktivit v letech 2008-2013 nastává. Lidé dělají inventuru vašich činů …. Proč jste mě ještě neodpověděl na mé 4 Otevřené dopisy z 2-3/2013 A Z 16.9.2013, kde jsem popsal vaše zákeřné zlojedské zločiny, které jste napáchal mě a mé rodině … vy se bojíte odpovědi? a proč mlčíte již 10 MĚSÍCŮ ? vy se schováváte ? …. Nedávno jsem slyšel záznam ze Súdnej rady , jíž předsedáte …. z 20.6.2013, kde jste zlojedsky plival na ústavního soudce Horvátha, o němž jste doslova uvedl, že kriminálník Horváth dal peníze jinému kriminálníkovi za odškodnění …. To se nehanbíte ?? Dále jste se tam zlojedsky vysmíval lidem ze Světového ekonomického fóra, kteří zařadili Slovenskou justici v důvěryhodnosti na 115. Místo ze 144 států světa… Urážel jste kde koho, chcete svou TV a radio… a to prý zlepší justici. Omyl pane Harabine, to vy a vaše zlojedské činy a zločiny jsou obrazem stavu justice, za níž nesete mnoho roků odpovědnost … vaše činy, které jsou zdokumentovány a prověřeny Generální prokuraturou …vaše manipulace s obsazováním senátů.. z nichž vás usvědčil i Ústavní soud… vaše lži na půdě Národní rady k panu Lipšicovi, které jste zapíral a lhal… až vás usvědčil zvukový záznam….vaše vztahy s kosovským mafiánem …vaše manipulace a vaše likvidace pravoplatných rozhodnutí, jež se vám a vaší soldatesce zrovna nezamlouvají …. Jindy jste hanobil ministryni Žitňanskou nebo rakouského soudce, který analyzoval vámi řízenou justici s výsledkem velice nelichotivým… žalujete nevinnou psycholožku za její pravdy o panu Majchrákovi a paní Laukové….vámi řízená justice je ve vymožitelnosti práva na 141. Místě ze 144 hodnocených států světa….Vaše ostuda… Víte co to je fair play ? To se nestydíte ? Vy jste ještě neodstoupil ? Kdyby ve vás zbyl kousek cti… tak byste opustil své posty do hodiny…. Viděl jsem film Nemoc tretej moci paní režisérky Piusy … Vaše ostuda a Vy jste ještě neodstoupil ? Vy jste zloděj, který kříčí …. Chyťte zloděje. Podľa väčšiny ľudí Štefan Harabin prispieva k nedôveryhodnosti slovenského súdnictva
  19.7.2013 17:10 SITA
  8.
  Letos jsem se dozvěděl, že jste to byl vy, kdo nechal v roce 2008 zlojedsky zavraždit dvě má 12roků pravoplatná a vykonatelná soudní rozhodnutí krajského soudu Košice …. A dalších 5 let již se svou galerkou pracujete na zahlazení svých stop ….Vy jste ještě neodstoupil ? Víte co to je čest ? …Nebo jsou u vás čest a fair play neznámé pojmy ? …. Váš modus operandi při likvidaci soudních rozhodnutí ….ministrův příkaz podřízenému předsedovi krajského soudu Košice Volkaiovi na likvidaci dvou 12 roků pravoplatných soudních rozhodnutí …..čili zcela bezdůvodný průnik politické moci ministra Harabina do justice…. se však nyní odkrývá a začíná o něm vědět spousta lidí, novinářů,mé rodiny … Váš Corpus delicti a váš modus operandi pane Harabine vás začíná usvědčovat… Jsme již jen kousek od odhalení všech pachatelů z řad vámi a vašimi nohsledy zkorumpované justice … buďte si jistý, že nepřestaneme dokud vy a všichni pachatelé vámi organizovaného zlojedského zločinu nebudou odhaleni a potrestání… ano pane Harabine odhalujeme v roce 2008 vámi organizované zavraždění dvou řádných pravoplatných rozhodnutí z roku 1997 (17Rob1361/1996 z 27.6.1997 a 18Rob 1357/1996 z 1.7.1997) obě řádně vydané Krajským soudem Košice. Ano … vy jako ministr spravodlivosti jste tuto popravu nařídil … vaši nohsledi v Košicích Volkai a Hrib ji vykonali zákulisně 14.-15.10.2008… ani mě k falešnému jednání nezavolali …. Srabaři a strašpytlové se schovali jako malé děti …. To je možné v demokratickém a právním státě , členovi Evropské unie zavraždit mé 12 roků pravoplatné a vykonatelné soudní rozhodnutí Slovenské republiky ??? Váš zločin dokumentuje jak výkonná moc ohýbá justici…ministr Harabin nařídil likvidaci… a soudní poskoci v Košicích konají. Jakou likvidaci zařídíte příště ??
  9.
  Vy a vaše galerka jste ohrozili a ohrožujete …. právnu istotu, stabilitu, vymožiteľnosť práva a bezpečnosť štátu a vaše řezy a zásahy jsou antagonistické s ochranou ľudských práv v zmysle slovenskej Ústavy resp. Dohovoru o ochrane ľudských a základných slobôd … Vy ani vaši justiční pomocníci nepoukázali na konkrétnu normu vnútroštátneho práva…… tudíž vy a ani tito vaši pomocní sudcovia krajského soudu Košice v demokratickom právnom štáte nesmú obliekať sudcovský talár. Nemôžeme sa tváriť, že sa nič nestalo. Pri zjavne účelových pochybeniach konkrétnych súdov je potrebné vyvodiť priamu disciplinárnu, resp. trestnoprávnu zodpovednosť," Takže vás pane Harabine tímto žádám, aby jste zde popisované likvidace dvou pravoplatných soudních rozhodnutí Slovenské republiky projednal v Soudní radě na jejím zasedání 2.12.2013.… a objektivně Súdnu radu seznámil se svou činností v této věci v letech 2008-2013……oznámil tyto protiprávní skutečnosti také policii a prokuratuře a předal ji příslušné podklady k tomu všemu co se dělo od 27.3.2008, kdy jste prezentoval na webu ministerstva spravodlivosti, že vás navštívil zástupce povinného a vy obě exekuce zastavíte… že vy jako ministr budete konat rýchlo a razantne…... Vy jako ministr spravedlnosti … zastavíte obě exekuce…. V právním státě Slovenská republika….diktátorsky zneužitím pravomoci !!! A tak jste pokračoval a v roce 2009 a 2012 spáchal následně justiční popravu dvou exekučních řízení Er 3196/97 a Er 3159/97 obě u OS Vranov nad Toplou.
  Uvedený Web ministerstva spravodlivosti z 27.3.2008 je corpus delicti a usvědčuje vás i vaši galerku.
  10.
  Vy jste pro agenturu SITA uvedl : "Sudca nemôže pri rozhodovaní plniť politické priania politikov, aj keď bol predtým politik. Sudcovia, ktorí nerešpektujú zákony a ústavu, nemôžu obliekať talár - nech sa vrátia do politických strán. Rovnako zákony a ústava musia platiť aj pre predmetných troch ústavných sudcov,“ vyhlásil v marci predseda NS SR Harabin. Ale to je přece přesně váš případ pane Harabine..…vy jste dokonale popsal vlastní zločin… jako politik jste nařídil v roce 2008 soudcům krajského soudu Košice zlikvidovat 2 soudní rozhodnutí …. Čili soudci Volkai, Hrib v roce 2008 a pak v letech 2009-2013 plejáda dalších soudců plnili a plní politické priania politikov…, tedy vás pane bývalý ministře spravodlivosti Harabine …... Sudcovia, ktorí nerešpektujú zákony a ústavu, nemôžu obliekať talár - nech sa vrátia do politických strán. Rovnako zákony a ústava musia platiť aj pre predmetných sudcov krajského súdu Košice ,…. vyhlásil v marci predseda NS SR Harabin vůči ústavním soudcům a tudíž i proti krajským soudcům…...
  11.
  To však nestačilo, že jste jako Pinochet zmasakroval dvě 12 roků pravoplatná soudní rozhodnutí Slovenské republiky… a to jste udělal jako ministr spravodlivosti a místopředseda vlády Slovenské republiky v roce 2008…. ..místo abyste ctil ústavu a zákony …. ale vy pak jako předseda Nejvyššího soudu v letech 2009-2013 se svou galerkou pokračoval … a mocně zahlazujete stopy, aby se nepřišlo na váš corpus delicti a váš modus operandi , který jste s košickou galerkou vyprodukoval a pošpinil celo justici i stát …..a způsobil škody majetkové i nemajetkové …. Vaše činnost a pokračování vašich zločinů i v letech 2009-2013…má mít za cíle, že nebudou odhaleni a spravedlivě potrestány zločiny vaše a zločiny vašich pomocníků z úplatné galerky…. Jste zločinec a zlojed !! A dohlédneme na to, abyste vámi způsobené škody uhradil vy a vaši pomocníci a nohsledové.
  Někam si pane Harabine zapište, že já a moje rodina nepřestaneme, dokud nebudou vaše zlojedské zločiny a zločiny všech vašich nohsledů potrestány a všechny vámi zničené věci a vztahy vráceny do původního stavu …. A vy i vaše galerka velmi dobře víte jaký byl v letech 1997-2008 , tedy 11 roků …. do roku 2008 pravoplatný původní stav …. Aby mě osobně i mé rodině jste vrátil vše co jste se svou galerkou ukradl a zničil …. A aby slovenská justice … mohla pokročit ze 141. Místa ze 144 států světa o pár příček ….mezi státy Evropské unie… a nepotácela se mezi zkorumpovanými či diktátorskými obskurními režimi typu Somálsko či Horní Volta !!! Vy jste ještě neodstoupil ? Vy dále škodíte justici ?
  12.
  Harabin chce stíhať troch ústavných sudcov. Kvôli prepusteniu piťovcov
  2.8.2013 13:30 SITA
  Podľa Harabinova najvyššieho súdu nález Ústavného súdu SR v tejto veci „ohrozil právnu istotu, stabilitu, vymožiteľnosť práva a bezpečnosť štátu a nemá nič spoločné s ochranou ľudských práv v zmysle slovenskej Ústavy resp. Dohovoru o ochrane ľudských a základných slobôd,“ konštatuje vyjadrenie najvyššieho súdu….Harabinův Najvyšší súd Ústavnému súdu SR vyčíta, že v odôvodnení nepoukázal na konkrétnu normu vnútroštátneho práva…… tito sudcovia ústavného súdu v demokratickom právnom štáte nesmú obliekať sudcovský talár. Nemôžeme sa tváriť, že sa nič nestalo. Pri zjavne účelových pochybeniach konkrétnych súdov je potrebné vyvodiť priamu disciplinárnu, resp. trestnoprávnu zodpovednosť," uviedol predseda najvyššieho súd Štefan Harabin.
  Podľa neho je potrebné disciplinárnym konaním alebo i trestným stíhaním vylúčiť čo i len teoretickú možnosť iných motívov, napríklad korupčných, ako len odborné zlyhanie trojice ústavných sudcov.
  13.
  -Vy, který o sobě tvrdí jak bojuje za vymahatelnost práva …. jste opravdu strašpytel , který se bojí už i odpovědět na otevřený dopis toho, komu od roku 2008 již 5 let šlapete po ústavních právech dle článků 20, 46 a 48 Ústavy i po právech dle čl.6 ods.1 Dohovoru?
  -Vy a vaše pomocnická galerka hejhulů reprezentovaná v Košicích osobami jako Volkai, Hrib a další jste způsobili škody a majetkové újmy převyšující 3 miliony euro, běžně manipulujete se spisy po dobu 5 let a neštítíte se zákeřně podřezat a zamordovat 12 roků pravoplatná a vykonatelná soudní rozhodnutí Slovenské republiky.Kdo z vás nahradí škody a kdy věci vrátíte do původního stavu ?
  -Vy a vaše galerka jste své špinavosti pak předali do Vranova a Prešova, aby jste zadupali do země 14 roků pravoplatné exekuční tituly.
  -Kolik jste vy a vaše galerka za vaše špinavosti dostali?
  -Vy jste opravdu ta obskurní postava, jež byla ministrem nespravedlnosti a která si kroutila právo a zákony dle svých potřeb ?
  -Vy prý nikdy nemanipulujete s přidělováním spisů…to má být vtip?
  -Vy prý nikdy nelžete ? Na mém případu vám dokážu že lež,triky a křivdy jsou vašimi běžnými pomocníky i galerky v Košicích, kterou dirigujete.
  -Vy jste kuplířský předseda Nejvyššího soudu a Ústavní soud Vás nyní soudí za vaše činy ?
  -Vy jste odpovědný za to, že 67% občanů nedůvěřuje justici, byly prokázány vaše kontakty s mafiánem Sadikim?
  -Vy odpovídáte za ubohé 115.místo slovenské justice v důvěryhodnosti ze 144 států světa?
  -Výsledkem vaší činnosti je fakt, že Vy jste odpovědný za ostudnou skutečnost, že Slovensko je na nestoudném,ubohém a také o vašich manipulacích vypovídajícím 141. Místě na světě …. ve vymožitelnosti práva ze 144 hodnocených států světa. Vy se nestydíte a Vy jste ještě neodstoupil ?
  -Vy jste ostudou demokratické společnosti a ještě si dovolujete tvrdit, že za porušování práva Štefana Harabina hrozí Slovensku vyloučení z Rady Evropy.
  14.
  Čekám tedy pane Harabine, nejen na vaši odpověď mailem a potvrzení, že se dne 10.12.2013 v 10 hodin… dostavíte k mnou navrhovanému plánovanému setkání se mnou v budově Ústavného súdu v Košicích a že se budete účastnit spolu se svými pomocníky v letech 2007-2013 ze soudů v Košicích,Prešově, Vranově i z Nejvyššího soudu také jednání II.ÚS 593/2012 dne 10.12.2013 v 11 hodin v buodvě Ústavného súdu v Košicích.
  Čekám také i na vaši žalobu… kterou podáváte na novináře, nepohodlné soudce a lidi, kteří vás kritizují…. Na paní psychiatričku, alianci fair play, zkrátka na všechny, kteří nesouzní s vaší obskurní a protiprávní činností politického sudího…. a ptám se vás pane Harabine …. Vy se snad bojíte zveřejnit své průlomy exekutivy do justice …. Své světová vyhlášení na webu ministra spravodlivosti z 27.3.2008 …. A jak jste tato svá slova jak rychlo a razantne zastavíte podozrivé exekuce proti Holčíkovcům …. A jak jste tato svá relevantní slova z 27.3.2008 aplikoval v justiční praxi…jež ovládáte nejen v letech 2006-2009, ale i v letech 2009-2013 ???
  15.
  Závěrem žádám Vás ctihodný pane ministře Tomáši Boreci, aby jste se také účastnil jednání Ústavního soudu v této věci a současně aby jste vyvodil z označeného ataku exekutivní moci do justice v letech 2007-2013 příslušné závěry a řešil strůjce a viníky označených neústavních excesů v disciplinárních řízeních a podal příslušné návrhy v tomto směru Súdnej rade i proto, aby Vaše aktivita přispěla k vylepšení pozic Slovenska ve vymahatelnosti práva a nezávislosti justice, když sám uvádíte , že 140. A 115. Místo ze 144 hodnocených států…to už horší nemůže být.

  16.
  Těším se na Vaši odpověď pane Harabine, jakož i na odpověď všech dalších výše oslovených ctihodností …. A také na setkání s vámi pane Harabine a se všemi dalšími oslovenými ctihodnostmi dne 10.12.2013 v budove Ústavného súdu v Košicích a jsem s pozdravem „Spravedlnosti ZDAR a SÍLU“.  Ing.Ladislav Militký

  V příloze zasílám všem účastníkům Otevřeného dopisu z 21.11.2013 texty osvětlující základ označeného útoku exekutivy do justice z doby roku 2008, kdy byl dr.Harabin ministrem spravodlivosti SR a místipředsedou vlády SR nominovaný za HZDS :

  1.)Na webu Ministerstva spravodlivosti Slovenské republiky z 27.3.2008 se nachází tato veřejná tisková zpráva :
  Minister spravodlivosti Štefan Harabin prijal starostu obce Holčíkovce Michala Flešára v súvislosti s exekúciou voči majetku obce
  27. 3. 2008 | Michal Jurči, hovorca ministerstva spravodlivosti
  Minister spravodlivosti SR Štefan Harabin dnes prijal starostu obce Holčíkovce Michala Flešára. Obec Holčíkovce totiž v súčasnosti čelí exekúciám a hrozia jej škody za niekoľko miliónov korún.
  „Na základe podnetu pána starostu vykonáme kontrolu u exekútora a preskúmame jednotlivé rozhodnutia. Ak sa podozrenia potvrdia, budem konať rýchlo a dôrazne,“ vyhlásil minister spravodlivosti Harabin. V súčasnosti hrozí, že obec príde o celý svoj majetok. Je ohrozený aj projekt obnovy školy. V prípade sú už trestne stíhaní bývalý starosta s ďalšou osobou, ktorá dala podnet na podozrivú exekúciu.


  2.)Zadlžené Holčíkovce: Majú na krku stomiliónovú sekeru! Topky.sk 2.4.2008
  Exekútor zablokoval dokonca aj budovu Obecného úradu!04.04.2008 10:27
  HOLČÍKOVCE - Je to na zaplakanie. Dedina neďaleko Domaše so 460 obyvateľmi možno príde o 100 miliónov korún (3,08 mil. eur)! Holčíkovce totiž čelia exekúcii za nesplatenie dlhu spred viac ako desiatich rokov. Jeho výška vtedy bola len necelých 900-tisíc Sk (27 700 €).


  Postupne sa však kvôli vysokým úrokom dlh zvýšil o neuveriteľných 99 miliónov Sk (3,05 mil. €)! Obec si ešte v roku 1993 objednala výstavbu čističky odpadových vôd za vyše 10 miliónov Sk. Firmy, ktoré ju stavali, však skrachovali. V jednej mali Holčíkovce dlh približne 2,5 milióna, v druhej necelých 900-tisíc. Tá prvá vyplatenie dlžnej sumy nepožadovala. Od druhej však pohľadávku odkúpil ostravský podnikateľ.

  Vtedajší starosta Ján Ondarišin, ktorého podnikateľ z Čiech navštívil s pohľadávkou v ruke, podpísal splátkový kalendár, v ktorom sa zaviazal dlh postupne uhradiť. Obec ho ani splácať nezačala. Dohoda ale obsahovala klauzulu, že ak nezačnú peniaze prichádzať podnikateľovi na účet, zaplatí dedina úrok 0,5 % dlžnej sumy za deň! „Každých 24 hodín tak k pôvodnému dlhu začalo naskakovať ďalších 4-tisíc Sk (120 €),“ chytá sa za hlavu Jozef Lukča, poslanec zastupiteľstva v dedine. Obec v exekúcii prišla o viac ako 6 miliónov Sk (185-tisíc €).

  Kauzu prejednávali viaceré súdy, Najvyšší súd pôvodné rozsudky zrušil, a tak je nárok podnikateľa platný. Ten sa obrátil na exekútora, ktorý zablokoval nehnuteľný majetok obce. Hrozí jej, že príde o školu, škôlku, zdravotné stredisko či dom smútku. „Rozvoj dediny je zastavený,“ rozhorčuje sa súčasný starosta Michal Flešár. Problémom sa zaoberá aj minister spravodlivosti Štefan Harabin.

  V Holčíkovciach veria, že exekúciu zastaví, inak obec zostane s holým zadkom. BÝVALÝ STAROSTA JE ODSÚDENÝ ZA ZNEUŽITIE PRÁVOMOCÍ VEREJNÉHO ČINITEĽA, SPOLU S OSTRAVSKÝM PODNIKATEĽOM SÚ OBVINENÍ AJ Z PODVODU. PODĽA EXSTAROSTOVEJ MANŽELKY SA JEJ MUŽ NEZDRŽIAVA NA SLOVENSKU.

 • Guest (Militký)

  Vážený pane Dírere,
  nemohu se pro nemoc účastnit veřejné diskuse ke stavu justice, proto bych Vašim hostům rád položil tyto dotazy:
  1.je v právním státě možné, aby bývalý ministr spravodlivosti sám ignoroval článek 2 odsek 2 Ústavy a v roce 2008 "nařídil" jemu podřízené justici odstranit dva 11 roků pravoplatné a vykonatelné exekuční tituly...(pravoplatné od 1.8.1997...)aby tuto justici pak od roku 2009 jako předseda Súdnej rady a předseda Nejvyššího soudu sám řídil a dohlížel mimo jiné odsud i na dokončení likvidace těchto exekučních titulů a zastavení exekuce běžící od roku 1997....v roce 2009 a 2012... a také na zametání stop ??.
  2.je v právním státě možné, aby soudce Nejvyššího soudu a jeho předseda v letech 1998-2003 ...se stal v roce 2006 ministrem spravodlivosti, během jeho funkce došlo k přesunu zásadních pravomocí ministra na Súdnu radu ....do které pak v roce 2009 přestoupí současně se zvolením do funkce předsedy Nejvyššího soudu
  3.Viděl jsem film paní Piussi Nemoc tretej moc... kde je popsané jak byli likvidovány významné reformní osobnosti justice pan dr.Juraj Majchrák v 54 letech... či paní dr.Marta Lauková v 55 letech ...je tam popsán osud dalších tyranií a šikan vůči dalším tzv.reformním soudcům ....nedávno zemřel reformní soudce pan dr.Milan Růžička v 52 letech...kterému roky zakazovali soudit ....kdy skončí popsaná tyranie ?? Nebo je to vše jen náhoda ??
  4.Je v bodě 1 popsaný průnik bývalého ministra do justice jediným excesem (tedy jeho ministerský pokyn z 27.3.2008 krajskému soudu Košice a okresnímu soudu Vranov) .... "zrušit"dva 11 roků pravoplatné exekuční tituly jen náhodným jevem....nebo je to běžná ukázka jak to v SR....a ukazuje na oprávněnost tristního hodnocení stavu slovenské justice ...která klesla do suterénu na 140.místo ve vymahatelnosti práva ze 144 hodnocených států světa ...a na 115.místo v důvěryhodnosti a nezávislosti justice ze 144 hodnocených států světa ??
  5.Co pomůže justici na SR, aby se ze suterénu středoasijských či afrických režimů... svého 140. a 115.místa dostala na úroveň civilizované Evropy ?
  Děkuji za odpovědi a jsem s pozdravem
  Ing.Ladislav Militký

 • Guest (Militký)

  Vážený pane Dírere,
  k mým dotazům z 28.11.2013 zasílám také Otevřený dopis dr.Harabinovi z 25.2.2013...jež zůstává již 9 měsíců bez odpovědi. Pro případné zájemce je v tomto Otevřeném dopise...tedy určeném i pro veřejnost ...podrobněji popsán průběh zásahů exekutivní moci býv.ministra do justice ...a žádáno od býv.ministra vysvětlení..které se nedostavuje...a odpovědí je jen mlčení.
  2.Otevřený dopis JUDr. Štefanovi Harabínovi ze dne 25.2.2013

  Vážený pane Harabíne,
  na můj 1.otevřený dopis z 4.2.2013 jste nereagoval,vše je haleno pouhým mlčením ? Vaše mlčení sice může znamenat souhlas, ale poškozeným nepomůže a vykolejenou justici nechá v troskách ?

  Obracím se na Vás proto nyní znovu 2.otevřeným dopisem, protože jsem obdržel také další významná fakta o Vámi v roce 2008 a 2009 neústavních tlacích na soudy, aby překročily a zneužily svou pravomoc a oba exekuční tituly odstranily ze světa. Tvrdíte, že Celusiovo heslo o právu a spravedlnosti. Žádám Vás proto o odpověď do 28.2.2013

  1.
  Jedná se např. o tento článek-zprávu, kterou dokonce zveřejnil Michal Jurči, hovorca ministra spravodlivosti,tedy Vás pane Harabine, dne 27.3.2008 na stránkách Ministerstva spravodlivosti:

  Minister spravodlivosti Štefan Harabin prijal starostu obce Holčíkovce Michala Flešára v súvislosti s exekúciou voči majetku obce
  27. 3. 2008 | Michal Jurči, hovorca ministerstva spravodlivosti
  Minister spravodlivosti SR Štefan Harabin dnes prijal starostu obce Holčíkovce Michala Flešára. Obec Holčíkovce totiž v súčasnosti čelí exekúciám a hrozia jej škody za niekoľko miliónov korún.
  „Na základe podnetu pána starostu vykonáme kontrolu u exekútora a preskúmame jednotlivé rozhodnutia. Ak sa podozrenia potvrdia, budem konať rýchlo a dôrazne,“ vyhlásil minister spravodlivosti Harabin. V súčasnosti hrozí, že obec príde o celý svoj majetok. Je ohrozený aj projekt obnovy školy. V prípade sú už trestne stíhaní bývalý starosta s ďalšou osobou, ktorá dala podnet na podozrivú exekúciu.

  -žádám Vás o vysvětlení Vaší věty : „Na základe podnetu vykonáme kontrolu u exekutora a preskúmáme jednotlivé rozhodnutia. Ak sa podozrenia potvrdí, budem konať rýchlo a dorazne“.

  Dotazy:
  -O jaké podozrenia šlo ?
  -Které rozhodnutia jste preskúmali a k jakému závěru jste došli?
  -Jaké opatření jste ze svých závěrů učinili v roce 2008 ?
  -V čem spočívalo Vaše rýchle a dorazne konanie v roce 2008 a v roce 2009, tedy v době kdy jste byl mnistr?
  -V čem spočívalo Vaše rýchle a dorazne konanie v letech 2010,2011 a 2012, kdy jste již nebyl ministr, ale byl předsedou Nejvyššího soudu ?
  -Kdy a proč jste 12 roků běžící exekuci zastavili-zarazili v roce 2009 a 2011?
  -Na základě čeho jste mne označil jako „dalšiu osobu, ktora dala podnet na podozrivú exekúciu“ jako trestne stíhanú osobu spolu s bývalým starostom?


  2.
  Pravý důvod excesivně násilného,neústavního a protiprávního zastavení exekučních řízení u OS Vranov n.Toplou Er 3159/97 a Er 3196/97, které jsem vedl od 6.11.1997 zákonným způsobem více než 10 roků, než se v letech 2007-2012 začaly kupit fauly a podpásové ataky, jejichž iniciátorem jste byl zřejmě Vy ve funkci ministra zasahujícího do soudní pravomoci a pak z Vaší pozice na Nejvyšším soudu.
  Tento pravý důvod má být totiž spojen s Vašimi zásahy do činnosti soudů i exekutorů během roku 2008, resp. V letech 2007-2009, kdy jste byl ministrem spravedlnosti. Byl mě předložen text novinového článku z 4.4.2008 v Topky.sk, z něhož Vaše činnost a zásahy do soudní moci vyplývají, viz část tohoto textu:
  „Kauzu prejednávali viaceré súdy, Najvyšší súd pôvodné rozsudky zrušil, a tak je nárok podnikateľa platný. Ten sa obrátil na exekútora, ktorý zablokoval nehnuteľný majetok obce. Hrozí jej, že príde o školu, škôlku, zdravotné stredisko či dom smútku. „Rozvoj dediny je zastavený,“ rozhorčuje sa súčasný starosta Michal Flešár. Problémom sa zaoberá aj minister spravodlivosti Štefan Harabin.
  V Holčíkovciach veria, že exekúciu zastaví, inak obec zostane s holým zadkom“.
  Tady je celý text článku z 4.4.2008 :

  Zadlžené Holčíkovce: Majú na krku stomiliónovú sekeru!
  Exekútor zablokoval dokonca aj budovu Obecného úradu!04.04.2008 10:27
  HOLČÍKOVCE - Je to na zaplakanie. Dedina neďaleko Domaše so 460 obyvateľmi možno príde o 100 miliónov korún (3,08 mil. eur)! Holčíkovce totiž čelia exekúcii za nesplatenie dlhu spred viac ako desiatich rokov. Jeho výška vtedy bola len necelých 900-tisíc Sk (27 700 €).
  Postupne sa však kvôli vysokým úrokom dlh zvýšil o neuveriteľných 99 miliónov Sk (3,05 mil. €)! Obec si ešte v roku 1993 objednala výstavbu čističky odpadových vôd za vyše 10 miliónov Sk. Firmy, ktoré ju stavali, však skrachovali. V jednej mali Holčíkovce dlh približne 2,5 milióna, v druhej necelých 900-tisíc. Tá prvá vyplatenie dlžnej sumy nepožadovala. Od druhej však pohľadávku odkúpil ostravský podnikateľ.
  Vtedajší starosta Ján Ondarišin, ktorého podnikateľ z Čiech navštívil s pohľadávkou v ruke, podpísal splátkový kalendár, v ktorom sa zaviazal dlh postupne uhradiť. Obec ho ani splácať nezačala. Dohoda ale obsahovala klauzulu, že ak nezačnú peniaze prichádzať podnikateľovi na účet, zaplatí dedina úrok 0,5 % dlžnej sumy za deň! „Každých 24 hodín tak k pôvodnému dlhu začalo naskakovať ďalších 4-tisíc Sk (120 €),“ chytá sa za hlavu Jozef Lukča, poslanec zastupiteľstva v dedine. Obec v exekúcii prišla o viac ako 6 miliónov Sk (185-tisíc €). Kauzu prejednávali viaceré súdy, Najvyšší súd pôvodné rozsudky zrušil, a tak je nárok podnikateľa platný. Ten sa obrátil na exekútora, ktorý zablokoval nehnuteľný majetok obce. Hrozí jej, že príde o školu, škôlku, zdravotné stredisko či dom smútku. „Rozvoj dediny je zastavený,“ rozhorčuje sa súčasný starosta Michal Flešár. Problémom sa zaoberá aj minister spravodlivosti Štefan Harabin. V Holčíkovciach veria, že exekúciu zastaví, inak obec zostane s holým zadkom. Bývalý starosta je odsúdený za zneužitie právomocí verejného činiteľa, spolu s ostravským podnikateľom sú obvinení aj z podvodu. Podľa exstarostovej manželky sa jej muž nezdržiava na Slovensku.

  3.
  A nyní srovnání s rokem 2001 v bodě č.4 níže uvedeném článku „Holčíkovce čakajú další dražby“ v Topky.sk z roku 2001 , kdy dlužník Holčíkovce žádal o zákrok tehdejšího ministra spravedlnosti Jána Čarnogurského, který dlužníka odkázal na zákonný a ústavně souladný postup ve formě mimořádných opravných právních prostředků. JUDr.Ján Čarnogurským byl ministresm spravedlnosti v roce 2001 a ministrem spravedlnosti v roce 2008 byl JUDr.Štefan Harabin. První ministr Čarnogurský stížnosti dlužníka na od roku 1997 oba pravoplatné exekuční tituly v roce 2001 o d k á ž e na ústavně souladné mimořádné opravné prostředky,d r u h ý ministr Harabin v roce 2008 zastraší exekutora z Trebišova dr.Štefana Vargu opakovanými ministerskými kontrolami,
  d o n u t í ho odstoupit z exekuce EX 586/99 po 9 letech a vzápětí soudy popraví 12 roků pravoplatný exekuční titul, protože jak se neformálně vyjadřují, to kázal ministr Harabin. To u prvého exekučního titulu 17Rob 1361/96 z 27.6.1997. U druhého exekučního titulu 18Rob 1357/96 z 1.7.1997 ( oba tituly jsou pravoplatné a vykonatelné dnem 1.8.1997 ) se přepadení práva a poprava exekučního titulu konala až dne 2.9.2011 a KS Prešov tuto hanebnost na pokyn bývalého ministra odobril 19.11.2012. Exekutor Šviderský z Vranova nad Toplou v exekuci EX 1020/97 přitom nekonal od roku 1997 již 11 roků do roku 2008 (bojkotoval a ignoroval exekuční zákon svou totální nečinností od roku 1998 a exekuci zablokoval na 15 roků !!! ) a bývalý ministr Harabin u tohoto exekutora Šviderského žádnou kontrolu nevykonal ( ač jsem to u něho několikrát žádali, protože vše ignorovala i komora exekutorů ) a nechal ho v klidu exekuci EX 1020/97 ignorovat již 15 roků ( 1998-2013 !!!), na rozdíl od tlaku a výhrůžek exekutorovi Vargovi z Trebišova, který postupoval dle zákona v letech 1999-2008 a 2% část pohledávky vymohl, ve zbytku mu pak zabránil bývalý ministr Harabin
  Bývalý ministr Harabin či někdo z vedení Nejvyššího soudu ovšem pokračoval v likvidaci exekučních titulů i po popravě exekuce Er 3196/97. V roce 2009 odvolací senát dr. Jozefa Štefanka a v letech 2009-2011 také dovolací senát dr.Juraje Semana opakovaně svévolně neústavně pominuly, že prazáklad popravy exekučního titulu 17Rob 1361/96 z 27.6.1997 jsou zcela nulitní pakty KS Košice, které byl a stále je krajský soud povinen řízení zastavit dle § 104 ods.1 OSP pro nedostatek soudní pravomoci !!!!. Místo splnění této ústavní povinnosti však senát JUDr. Vladimíra Hriba začal po 16.2.2007 ( tedy 10 let po pravoplatnosti ) KVAZIprojednávat jakobyZNOVU nalézat právo v 10 roků rei iudicatae rozsouzené věci a to JENOM proto, že bývalý ministr či vyslaní emisaři s dlužníkem v rámci KVAZIochrany dlužníka vytvořili pamflet nazvaný Žaloba z 16.2.2007 na zrušení 10 roků pravoplatného platebního rozkazu KS Košice 17Rob1361/96 z 27.6.1997, jež je pravoplatný dnem 1.8.1997.

  Toto znásilnění ústavy, psaného práva a celé justice od 16.2.2007 trvá dosud, tedy již 6 roků a žádný soud na Východním Slovensku se dosud bývalému ministrovi Harabinovi nepostavil a neřekl dost uvedené kastraci právního státu a popravě spravedlnosti a celé justice. Proč je tomu tak ? Koho se to všichni bojí a proč? Na webu jsou záběry z volby bývalého ministra do funkce předsedy Nejvyššího soudu v roce 2009. Jeho konkurentka dr. Babjaková byla osočena z požívání alkoholu, dr. Harabin vyhrál 15:0. Myslíte, že by takový výsledek byl dosažen, kdyby volitelé věděli o výše popsané popravě spravedlnosti a právního státu bývalým ministrem, který jak prohlásil 27.3.2008 bude konat rýchlo a dorazne.
  Jak vidno, tak opravdu rychlo a dorazně konal popravu spravedlnosti a svou svévolí v lketech 2007-2012 docílil rozsáhlého nárůstu výše vykonatelných pohledávek. Dlužník a soud tuto výši v roce 2005 vyčíslil částkou 12.000.000 Sk. V roce 2012 ve věci 18Rob 1357/96, Er 3159/97 však pohledávka již činila : 47.541.315,- Sk, tedy 1.578.082,50 EUR a ve věci 17Rob 1361/96,Er 3196/97 92.903.716,- Sk, což je 3.083.838,40 EUR.

  Dotazy:
  -Kdy nařídíte soudům, aby otevřeli Vámi zakryté oči a uši a splnili svou ústavní povinnost a obě řízení zastavily pro nedostatek své pravomoci dle § 104 ods.1 OSP ???
  -Nebo jim to má nařídit Ústavní soud či Evropský soud pro lidská práva ???
  -Kdo odpovídá za zbytečný a vsoký nárúst pohledávek na desetinásobek ???
  -Kdo bude tyto zbytečné a neproduktivní škody řešit a uhrazovat???
  -Bylo počínání bývalého ministra v letech 2007-2012 v souladu s Ústavou a Dohovorem ???


  Bývalý ministr totiž dotlačil KS Košice, aby po 16.2.2007 ZNOVU začal projednávat 10 roků rei iudicatae rozhodnutou věc, když v 11/2006 Nejvyšší soud pravoplatně zamítl návrh dlužníka na obnovu konania z roku 1999. KS Košice 15.10.2008 začal popravovat oba exekuční tituly tak, že oba tyto pravoplatné tituly odeslal po 10 letech a 3 měsících ZNOVU povinnému, aby si tento MOHL podat odpor !!! KS Košice, senát dr. Hriba pak v 11/2008 obě věci KVAZIpřevedl no jakobyNOVÝCH řízení 3Cb4/2008 a 4Cb1/2008 a od roku 2009 usiluje o ZNOVUmeritorní projednání 12 a nyní již 15,5 roků rei iudicatae rozhodnutých věcí.

  Toto znásilnění ústavy, zákonů i práva, ale i Dohovoru o ochrane ludských práv i Listiny základních práv a svobod , které si uzurpoval bývalý ministr v kooperaci se soudy na Východním Slovensku, nemá od roku 1993 v právním státě Slovenská republika, natož v Evropské unii OBDOBU. MUSÍ jít o zlý a neskutečný sen, z něhož se probudíme do prostředí právního státu,kde si každá ze tří státních mocí plní své a neloupí a neznásilňuje v hájemství druhé či třetí, tedy v protředí nestranné a spravedlivé justice ctící a chránící základní lidská práva dle Ústavy Slovenské republiky v článku 46 i článku 48, ale i Dohovoru dle článku 6 ods. 1.
  Kdy se tak stane pane Harabine ??????????

  4.
  Obec Holčíkovce čakajú ďalšie dražby
  Holčíkovce/Trebišov - Pracovníčky Obecného úradu v Holčíkovciach v okrese Vranov nad Topľou ako aj starosta obce Jozef Takáč v závere minulého týždňa zažili stres. Priamo z ich pracovní si ľudia odnášali písacie stroje či regály, obec prišla o traktor, vozidlo na vývoz komunálneho odpadu, sústruh, vŕtačku, brúsku.Nešlo však o rabovačku. Bola to obyčajná dražba. A nie prvá. Prvá sa ale uskutočnila v priestoroch Okresného úradu vo Vranove nad Topľou, takže Holčíkovčania ju až tak drasticky nevnímali, a táto prvýkrát v priestoroch obecného úradu. Obec Holčíkovce v tejto dražbe prišla o hnuteľný majetok v hodnote 351-tisíc korún.
  Mal sa dražiť aj nehnuteľný majetok, ale podľa vyjadrenia exekútora Štefana Vargu z Trebišova vyše 20 dražiteľov oň neprejavili záujem. "O nehnuteľnosti bol záujem, ale zrejme potenciálny dražiteľ nevedel, že je treba zložiť polovicu vyvolávacej ceny. Mal len 10 percent," poznamenal Š. Varga. V predošlej dražbe však prišla obec Holčíkovce o čiastku zhruba osem miliónov korún. Lenže veriteľa je treba uspokojiť ďalšími zhruba 12 miliónmi korún. Všetko kvôli dlžobe za výstavbu čistiarne odpadových vôd v čiastke 850 tisíc korún.O okolnostiach udalosti, ktoré predchádzali dražbám v Holčíkovciach, sa hovorí rôzne.Faktom je skutočnosť, že predchodca terajšieho starostu obce podpísal zmluvu, v ktorej sa obec zaväzuje vyplatiť za každý deň omeškania platby penále nie obvyklých v takýchto prípadoch 0,05 percenta sumy, ale 0,5 percenta. Na nevedomosti bývalého starostu sa teda obohacuje ostravská firma, ktorá odkúpila túto pohľadávku od Imovy Sabinov. Holčíkovčanom nepomáha apel, že v tomto prípade ide o zjavný omyl a s touto argumentáciou nepochodili ani u ministra spravodlivosti Jána Čarnogurského.
  A tak obci nezostáva nič iné, len platiť - alebo postupne prichádzať o ďalší obecný majetok. "Nie som tomu rád, ale pokiaľ sa nenájde iné riešenie, tak dražby v Holčíkovciach zrejme budú pokračovať. Ja nemôžem upustiť od dražby, lebo oprávnený nie je uspokojený," podotkol Š. Varga a dodal: "Čo sa týka nehnuteľnosti, je tam možnosť podľa zákona podať návrh súdu na zníženie ceny, nakoľko nie je o nich záujem. Čo sa týka zbytku hnuteľných vecí, tak tam zo zákona znížim cenu o tretinu ja."
  5.
  Pane Harabine, žádám Vás proto o odpověď na výše uvedená fakta a dotazy a napravení popsaného neústavního stavu do 28.2.2013 a to včetně mých dotazů z Otevřeného dopisu z 4.2.2013. Současně Vás žádám, aby tento můj 2.otevřený dopis z 25.2.2013 i můj předchozí Otevřený dopis z 4.2.2013 byl také projednán v Soudcovské radě,které předsedáte.

  Očekávám Vaši odpověď a jsem s pozdravem


  Ing.Ladislav Militký

Powered by Komento