Jankovskú už drží len mafiánska česť Tisícky správ s Kočnerom už dnes stačia na dočasné vyzlečenie Moniky Jankovskej z talára

Monika Jankovská| Eva Mihočková | Trend, komentáre | 07.10.2019 |

Monika Jankovská, Zdroj: Danglár

Prezumpcia neviny je nedotknuteľný inštitút. Ale rovnako musí byť chránená aj povesť a nezávislosť justície na Slovensku. Preto bývalú štátnu tajomníčku ministerstva spravodlivosti dnes nikto nesmie posielať do basy, ale rozhodne ju treba dočasne zbaviť sudcovskej funkcie. V opačnom prípade sa ešte viac prehĺbi už aj tak veľká nedôvera ľudí v spravodlivosť v réžii štátu, čo ešte viac nahrá antisystémovým silám.

Obsah správ, ktoré si podľa trestného spisu mala Monika Jankovská vymieňať s Marianom Kočnerom je plný podozrení na tak obludnú korupciu a kupovanie súdnych rozhodnutí, že ho Súdna rada nemôže nechať bez povšimnutia a obhajovať svoju nečinnosť tým, že M. Jankovská ešte nie je z ničoho obvinená. Disciplinárne konanie voči sudcovi totiž nie je trestným konaním a preto nie je nevyhnutné, aby uniknutá komunikácia z Threemy bola nespochybniteľne autentická. Stačí, že existujú odôvodnené obavy z nekalého konania.

Cieľom disciplinárky predsa nie je posadiť Kočnerovu opičku do basy, ale aspoň dočasne ju postaviť mimo sudcovského stavu (keď už to nevie v rámci sebareflexie urobiť sama). To isté platí aj na ďalšie sudkyne, ktorým policajti v súvislosti s Kočnerovou Threemou zabavili mobily. Ich karanténa je nutná aspoň do okamihu, kým sa všetky podozrenia nevyjasnia. Je to nevyhnutné na ochranu cti zvyšných sudcov, na ktorých nie je ani tieň pochybnosti, že sa paktovali s mafiánskym prostredím a predávali svoj sudcovský sľub za špinavé peniaze.

Lenže Súdna rada zatiaľ predvádza len alibizmus a smutne pripomína mafiánsku česť, na ktorú sa má v jednej správe s Kočnerom spoliehať aj M. Jankovská. Mafiáni, aspoň v romantizovanej podobe, neudávajú vlastných členov. Skrátka, vrana vrane oko nevykole. Súdna rada sa zatiaľ vo výsledku správa presne týmto spôsobom.

Jej predsedníčka sa v súvislosti s kauzou “Jankovská & spol.” stále zdráha chopiť sa jednej zo základných úloh tohto orgánu a to je preverovanie predpokladov sudcovskej spôsobilosti, ktorými sú morálny štandard a osobná integrita. Pri tomto preverovaní sa vôbec nemusí spoliehať na medializované úniky Kočnerovej Threemy. Stačí požiadať políciu o nahliadnutie do trestného spisu a policajti sú povinní Súdnej rade vyhovieť. Na rozlúčku jej musia urobiť ešte aj kópie šťavnatej konverzácie označenej ako Kočner - Jankovská. Ak by členom Súdnej rady záležalo na povesti ich stavu (česť výnimkám), už dávno by využili tieto možnosti a predvolali by si bývalú štátnu tajomníčku a ďalšie sudkyne, aby ich konfrontovali so zistenými skutočnosťami.

Prípad M. Jankovskej je o to naliehavejší, že to nie je prvýkrát, čo sa jej meno spája s podozreniami zo spolupráce s mafiou (kauza Janíček a čongrádyovci). Výsledkom by mohlo byť podanie disciplinárneho návrhu aj bez začatého trestného stíhania. Vo vyspelej spoločnosti je totiž etika v istom zmysle dôležitejšia ako zákony.

Leave your comments

0
terms and condition.
  • No comments found
Powered by Komento