List prezidentke Združenia Sudcov Slovenska

Vážená pani prezidentka,

udalosti v justícii navodili atmosféru, ktorú nemožno vnímať ako zdravú a priaznivú pre riadne plnenie jej ústavného poslania. Javy, ako nezmyselné návrhy na disciplinárne konania a neodôvodnené rozhodnutia o pozastavení výkonu činnosti na hrane ústavnosti voči určitej skupine sudcov a postihovanie za vyslovenie názorov na veci verejné, sú v demokratickej spoločnosti neprípustné.

You are here: Home Home Slovenské kategórie Dokumenty Disciplinárne konania

Contact


e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Our partners