Vdova po Kubašiakovi sa nevie domôcť práva. Zbabral to Ústavný súd!

Plus 7 dní | 1. februára 2013 - Ľudmila Lacková

Ospravedlní sa aspoň niekto za hrubú chybu Ústavného súdu SR?    

Trom deťom zavraždeného Jána Kubašiaka nezostáva veľa ilúzií o fungovaní nášho sveta. Po šokujúcom odhalení, že za brutálnou vraždou ich otca stojí takzvaný policajný gang, sa teraz musia vyrovnať s ďalšou ťažko uveriteľnou skutočnosťou. Kolená im tentoraz škaredým spôsobom podkopla inštitúcia, na ktorú sa vždy obraciame ako na toho posledného ochrancu. Ústavný súd Slovenskej republiky.
 
Nepodali, aj keď podali
 
Na Ústavný súd sa vdova po Jánovi Kubašiakovi obrátila so sťažnosťou pre porušenie svojich základných práv. Ohradila sa voči tomu, že kauza objednávky vraždy jej manžela sa z okresného súdu nedostala ku konkrétnemu senátu odvolacieho súdu tak, ako to prikazuje zákon, teda náhodným výberom zabezpečeným počítačovým programom. Keďže zákon nebol dodržaný, považuje senát krajského súdu rozhodujúci o osude obžalovaného Igora Šajgala za nezákonný. Mária Kubašiaková upozorňovala aj na to, že akýkoľvek verdikt vydaný nezákonnými sudcami môže byť v budúcnosti spochybnený a právne napadnuteľný.
 
Ústavný súd sa podstatou tejto sťažnosti nikdy nezapodieval. Máriu Kubašiakovú odpinkal tvrdením, že nesplnila podmienky na to, aby sa vôbec mohla na Ústavnom súde sťažovať. Povedané pekne znejúcou právnickou rečou - 25. apríla 2012 Ústavný súd na neverejnom zasadnutí odmietol sťažnosť Márie Kubašiakovej pre neprípustnosť.
 
V odôvodnení tohto rozhodnutia sa píše, že sťažovateľka pred podaním sťažnosti na Ústavný súd nevyčerpala všetky dostupné opravné prostriedky na ochranu svojich práv, čo je „ústavným príkazom pre každú osobu“. Tento príkaz, tento „diktát zákona“ Mária Kubašiaková porušila podľa Ústavného súdu tým, že nepodala odvolanie proti rozsudku prvého stupňa.
 
„Využitie opravných prostriedkov je nevyhnutným predpokladom daným paragrafom 53 zákona o Ústavnom súde na prijatie návrhu na ďalšie konanie a meritórne rozhodnutie. Vzhľadom na to, že tieto predpoklady neboli naplnené, Ústavný súd sťažnosť odmietol...“
 
U Kubašiakovcov museli na tento text s pečiatkou Ústavného súdu SR pozerať ako na zjavenie. Okamžite vytiahli zo šuplíka svoje odvolanie proti rozsudku, o ktorom Ústavný súd tvrdí, že ho nepodali. Znova a znova študovali potvrdenie o tom, že Okresný súd v Banskej Bystrici ich odvolanie prijal. Kubašiakovci mali sto chutí utekať na Ústavný súd a tamojším sudcom osobne ukázať podané odvolanie, ale v uznesení ozdobenom znakom Slovenskej republiky uvádza Ústavný súd veľmi jasné poučenie: „Proti tomuto rozhodnutiu nemožno podať opravný prostriedok.“ V preklade do reči smrteľníkov to znamená - celá vec je uzavretá, koniec, viac sa s vami na túto tému nebudeme baviť ani my, ani nikto iný na Slovensku.
 
Rozhodli bez spisu
 
Keďže rovnaký osud ako Kubašiakovcov môže postretnúť pri domáhaní sa ústavných práv každého z nás, pokúsili sme sa zistiť, ako k tejto škandalóznej skutočnosti mohlo dôjsť.
 
Hovorkyňa Krajského súdu v Banskej Bystrici Silvia Svitková potvrdila, že Mária Kubašiaková proti rozsudku okresného súdu v trestnej veci Igora Šajgala ako poškodená odvolanie podala a niet pochýb o tom, že sa tak stalo v zákonnej lehote.
 
Anna Pančurová z Ústavného súdu napriek tomu tvrdí, že senát rozhodoval o sťažnosti pani Kubašiakovej na základe oficiálnych podkladov. Skutočnosť, že Mária Kubašiaková spomínané odvolanie nepodala, podľa nej „vyplýva z listu Okresného súdu v Banskej Bystrici zaslaného Ústavnému súdu 26. marca 2012“. List podpísal predseda tohto súdu.
 
Z uvedeného vyplýva, že Ústavný súd si s najväčšou pravdepodobnosťou z Banskej Bystrice nevyžiadal spis týkajúci sa sťažnosti Márie Kubašiakovej, nekontaktoval sa ani s konajúcim sudcom, ale spoľahol sa na vyjadrenie súdneho funkcionára.
 
Ako sa predseda banskobystrického súdu dopracoval k zisteniu, že Kubašiaková odvolanie nepodala, nevedno. V spise, ktorý sa týka obžalovaného Šajgala a jeho súčasťou je aj Kubašiakovej odvolanie, nie je zápis o tom, že by doň predseda na žiadosť Ústavného súdu nahliadol.
 
Naopak, v spise sú založené kópie troch listov, ktorými sa konajúci sudca Peter Philadelphy opakovane obracia na Ústavný súd a pýta sa na sťažnosť Márie Kubašiakovej. Z dikcie jeho listov je zrejmé, že z Ústavného súdu s ním nikto nekomunikuje. Ako veľmi zvláštna zhoda okolností vyznieva, že sudca Philadelphy urgoval odpoveď Ústavného súdu aj 26. marca 2012, teda presne v ten istý deň, keď predseda okresného súdu posielal Ústavnému súdu dezinformáciu o Kubašiakovej odvolaní.
 
Dôvod sa vždy nájde?
 
Odvolanie poškodenej Márie Kubašiakovej, ktorá sa medzičasom vydala a teraz nosí meno Sihelská, ignoroval ešte pred rozhodnutím Ústavného súdu aj Krajský súd v Banskej Bystrici. Hoci v tomto prípade mal príslušný senát k dispozícii spis obžalovaného Igora Šajgala, nestihol si ho zrejme preštudovať celý, a tak na jej odvolanie nenatrafil.
 
Až po ráznych krokoch právneho zástupcu Kubašiakovej sa krajský senát jej odvolaním zaoberal. Stalo sa tak len nedávno, viac ako rok po rozhodnutí o odvolaní prokurátora a obžalovaného v tej istej veci. Aký bol verdikt? Senát krajského súdu odvolanie Márie Kubašiakovej na neverejnom zasadnutí zamietol, pretože „bolo podané neoprávnenou osobou“.
 
A teraz si zrekapitulujme všetko, čo sa okolo vdovy po brutálne zavraždenom Kubašiakovi deje: Ústavný súd neprijal jej sťažnosť preto, lebo nepodala odvolanie. Keď sa preukázalo, že odvolanie podala, krajský súd rozhodol, že odvolanie vôbec podávať nemôže. Sú tieto zmätky výsledkom diletantstva spojeného s právnym chaosom alebo úmyslom, o ktorom je lepšie nehovoriť nahlas?
 
Výbuch
 
Zhruba týždeň pred pojednávaním o vine Igora Šajgala, obvineného z vydierania a objednávky vraždy Jána Kubašiaka, vybuchla poštová schránka sudcu Petra Philadelphyho. Tento sudca predsedá senátu, ktorý Šajgala poslal do väzenia na šesť a pol roka, teraz sa na pokyn krajského súdu prípadom opätovne zaoberá.
 
Výbuch sudcovej súkromnej schránky vyšetruje polícia. Okrem iného skúma, či výbuch mal slúžiť na zastrašenie sudcu, teda či súvisí s jeho rozhodovacou činnosťou. Keďže sudcova manželka tiež pracuje ako trestná sudkyňa, mohol byť prípadný akt výstrahy namierený aj na ňu, ale táto alternatíva sa zdá menej pravdepodobná. K výbuchu došlo vo vstupných priestoroch bytovky v Banskej Bystrici. Sudcova rodina sa z tejto adresy nedávno odsťahovala, ale byt tu stále vlastní. Ku schránke je prístup priamo z ulice. Sudca sa k incidentu vyjadriť odmietol.
 
Dom pre advokátku
 
Ani po viac ako šiestich rokoch nie je súdom jasné, či si Kubašiakovu vraždu objednal jeho bývalý kamarát a spolupodnikateľ Igor Šajgal, a celkom výnimočne to nie je chyba obžalovaného.
 
Hoci je Šajgal stíhaný na slobode, pojednávaniam sa nevyhýba ani nevymýšľa rôzne obštrukcie, ako proces spomaliť. Zdá sa, že aj jemu záleží na tom, aby sa verdikt zbytočne neodďaľoval. Vzhľadom na to, že svoju obhajobu vložil do rúk až štyrom advokátom, každý právny úkon ho stojí nemalé peniaze. Navyše, v podnikaní sa mu s povesťou trestne stíhaného človeka určite nedarí tak, ako by to mohlo byť za iných okolností, takže na Horehroní sa čoraz častejšie hovorí o rapídne sa zhoršujúcej finančnej situácii Šajgala.
 
K týmto rečiam prispel teraz aj fakt, že starší rodinný dom v Bujakove, patriaci od roku 1995 Šajgalovej dcére Marcele, sa v januári stal vlastníctvom Šajgalovej obhajkyne Evy Krchňavej. Na výpise z listu vlastníctva je ako titul nadobudnutia uvedená zmluva o zabezpečovacom prevode, čo si mnohí vysvetľujú ako vyplatenie Šajgalovej dlžoby za Krchňavej právne služby.
 
„Ale kdeže. To s prípadom pána Šajgala nijako nesúvisí. Ide o čisto súkromnú záležitosť,“ uvádza Krchňavá klebety na správnu mieru.

Leave your comments

0
terms and condition.
  • No comments found
Powered by Komento