Kandidát na sudcu Všeobecného súdu, minister spravodlivosti a lietajúca holubička

Na snímke minister spravodlivosti SR Gábor Gál (Most-Híd) počas rokovania 45. schôdze NR SR 10. mája 2019 v Bratislave. Foto – TASR/ Jakub Kotian| dennikn.sk | Ján Mazák | 4. júna 2019 14:04 |

Na snímke minister spravodlivosti SR Gábor Gál (Most-Híd) počas rokovania 45. schôdze NR SR 10. mája 2019 v Bratislave. Foto – TASR/ Jakub Kotian

V každom právnom štáte sa minister spravodlivosti vyjadruje spôsobom, ktorý potvrdzuje, že vie, o čom hovorí. Gábor Gál už neraz porozprával veci, ktoré nemali zmysel.

Autor je bývalý generálny advokát Súdneho dvora EÚ,
poradca prezidenta republiky,
bývalý kandidát na sudcu Všeobecného súdu EÚ

Poradný panel Rady EÚ neodporučil ani štvrtého kandidáta na sudcu Všeobecného súdu EÚ. Minister spravodlivosti Gábor Gál sa ostro ohradil proti takému výsledku. Podľa neho poradný panel koná a rozhoduje netransparentne. Nikto nevie, prečo naši poslední dvaja kandidáti boli odmietnutí. Žiadne dôvody. Cíti za tým diskrimináciu Slovenskej republiky. Oplatí sa ešte zacitovať z jeho nárekov o postupe poradného panelu:

„Štát musí mať suverenitu, keď si vyberie určitého odborníka, aby to niekto necenzuroval na iných stupňoch, hlavne za netransparentných podmienok.“

Ešte nevie, či vláda bude trvať na navrhnutom kandidátovi…

Transparentnosť v podaní Gábora Gála

V každom právnom štáte sa minister spravodlivosti vyjadruje spôsobom, ktorý potvrdzuje, že vie, o čom hovorí. Gábor Gál už neraz porozprával veci, ktoré nemali zmysel; teraz sa však prekonal.

Vraj transparentnosť. Nuž, pán Gál, Súdna rada nemá povinnosť odôvodniť, z akých dôvodov navrhla za kandidáta súdneho úradníka z Európskeho súdu pre ľudské práva namiesto uchádzača, ktorý ho vysoko prevyšoval vo všetkých kritériách uplatňovaných poradným panelom EÚ? Na vláde sa isto podrobne preštudovali materiály oboch uchádzačov… a podľa toho sa aj rozhodlo o nominácii spočívajúcej na vskutku transparentnom postupe Súdnej rady.

Voláte po transparentnosti postupov poradného panelu Rady EÚ pri kandidátovi vlády, ale upierate ju uchádzačovi vo vnútroštátnych pomeroch. Len preto, že ste pri moci a môžete si to dovoliť. Nevkusný prístup, ak nechcem napísať, že ide o aroganciu.

Suverenita štátu ako dôvod na vlažné návrhy kandidátov?

O akej suverenite štátu pri výbere kandidátov sa tu hovorí? Sudca Všeobecného súdu nie je vnútroštátnym sudcom. Preto v Lisabonskej zmluve členské štáty uznali, že posúdiť ich návrhy na sudcov musí aj Únia. Ide napokon o súd, ktorý súdi v právnom spoločenstve viac ako pol miliardy ľudí a právnických osôb. Neviem, necítim zásah do suverenity štátu, skôr prekážku pri nomináciách na najvyššie súdne funkcie, ktoré nie sú výsledkom splnenia požadovaných kritérií.

Nuž a hláška o cenzurovaní našich kandidátov len dokazuje, že náš minister spravodlivosti nemá ani šajnu o tom, ako sa posudzujú také osoby v kontexte požiadaviek Európskej únie. Posudzovanie ich spôsobilosti a vhodnosti je cenzúra? Hádam ide o totálne nepochopenie.

Diskriminácia a nedostatok nestrannosti poradného panelu?

Ako treba chápať slová o diskriminácii Slovenska? Ozaj sa niekto nazdáva, že poradný panel posudzujúci našich kandidátov má vo výbave diskriminačné nástroje? Prečo len proti Slovensku? Sme totiž jediný štát, ktorému neodporučili štyroch kandidátov, kým u ostatných stačilo jedno odmietnutie a členský štát nominoval už osobu, ktorá spĺňala európske štandardy na funkciu sudcu.

Ale vraj pocity sú také, že poradný panel bol ovplyvnený, azda v prospech iného kandidáta.

Ako si vláda a Súdna rada dovolia podsúvať verejnosti, že niekto je schopný ovplyvniť poradný panel tak, aby odmietal slovenských kandidátov? Majú na to nejaký dôkaz alebo sú to len pocity?

Nehorázne napadnutie nestrannosti poradného panelu je v príkrom kontraste s tým, že aj Gábor Gál uznáva, že tento poradný orgán má vysoký kredit a požíva vysokú mieru uznania. Tak načo také vírenie vášní? Poznám odpoveď. Úporná snaha zvaliť zlyhanie vlády a Súdnej rady na imaginárnu silu, ktorá vnútila poradnému panelu odmietnutie aj štvrtého kandidáta. Detinskosť je slabé slovo.

Poradný panel posudzujúci spôsobilosť a vhodnosť kandidátov na sudcov Súdneho dvora a Všeobecného súdu má jednoznačne definované kritériá. Úplne odlišné od kritérií v zákone o Súdnej rade. Verejne prezentované, takže každý kandidát vie vopred, na čo sa pripraviť. Iste, bez dohody s členmi poradného panelu, čo je významný rozdiel oproti Súdnej rade, v ktorej niektorí členovia boli ochotní spolupracovať pri „excelentnom“ predstavení nejedného uchádzača.

Neklamte verejnosť a nech vás nemýli láskavý tón

Vláda a Súdna rada vedia, z akých dôvodov neuspeli naši kandidáti. Napokon, pri treťom kandidátovi bol dôvod na neodporúčanie jasný a publikovaný. Nie je dostatočne pripravený na funkciu sudcu Všeobecného súdu. Podľa európskych kritérií, ku ktorým nepatrí obyčajných desať hlasov členov Súdnej rady ako potvrdenie kvalít uchádzača.

V odporúčaniach poradného panelu sa nenachádzajú konkrétnosti. Dôvod na taký postup je zrozumiteľný a v prospech neodporúčaných kandidátov. Poradný panel nechce zasahovať do osobnosti kandidáta viac, ako je to nevyhnutné. Píše všeobecné formulácie, aby nebránil ďalšiemu uplatneniu kandidáta v členskom štáte. Každý, kto pozná tento láskavý jazyk, vie, že v skutočnosti ide o vážne dôvody, ktoré sa opierajú o písomné podklady a obsah vypočutia kandidáta, v ktorých sa zistili nedostatky vyúsťujúce do záveru o neodporúčaní.

Končím holubičkou

V seriáli majstra Jaroslava Dietla Nemocnica na okraji mesta Miloš Kopecký, inak MUDr. Štrosmajer, zareagoval na pochybenie budúcej hlavnej sestry Pěnkavovej (Iva Janžurová) svojrázne. Zareval na ňu: „Ak by hlúposť nadnášala, tak by ste tu lietali ako holubička.“

Nepomôžem si, ale táto scéna mi napadla, keď som čítal vyjadrenie Gábora Gála k odmietnutiu nášho štvrtého kandidáta na Všeobecný súd EÚ.

P. S.

Nebudem opäť kandidovať na post sudcu Všeobecného súdu. Aj keď som to sľúbil. Bolo by to pod ľudskú a profesionálnu dôstojnosť. Počúvať vopred pripravené názory, otázky a predvarené odpovede je viac, než dnes znesiem. Prispeli k tomu i komentáre vlády, prečo Slovensko znovu zlyhalo pri navrhovaní člena tohto súdu.

 

Leave your comments

0
terms and condition.
  • No comments found
Powered by Komento