Kandidujú na ústavných sudcov, hoci opakovane neuspeli. Prečo ich neúspech neodrádza? (anketa)

Poslancov čaká Å¡tvrtá voľba, Å¡tvrté vypočúvanie kandidátov. Foto N - Tomáš Benedikovič| dennikn.sk | Veronika Prušová | 7. júna 2019 15:42 |

Poslancov čaká štvrtá voľba, štvrté vypočúvanie kandidátov. Foto N – Tomáš Benedikovič

Do štvrtej voľby ústavných sudcov sa prihlásilo už len šestnásť uchádzačov, z nich až štrnásti opakovane. Denník N sa ich pýtal, čo ich motivuje a čím chcú tentoraz presvedčiť poslancov, aby ich meno posunuli na výber hlave štátu.

Na schôdzi, ktorá sa začne 18. júna, čaká poslancov ďalšia, v poradí už štvrtá, voľba kandidátov na ústavných sudcov. Na Ústavnom súde chýbajú sudcovia od polovice februára. Pôvodne v Košiciach ostali len štyria, od polovice apríla sú tam siedmi. Je to však stále málo na to, aby bol súd ako najvyšší garant dodržiavania práv občanov plne funkčný.

Poslanci musia zvoliť ešte šesť kandidátov. Aj z nich bude budúcich ústavných sudcov vyberať nastupujúca prezidentka Zuzana Čaputová.

Do voľby sa prihlásilo šestnásť kandidátov, z toho len dvaja nováčikovia. Tých, ktorí kandidujú opakovane, mnohí už po štvrtý raz, sa Denník N opýtal, čo ich v kandidatúre motivuje. Odpovedali deviati. Čitatelia sa tak nedozvedia reakciu Michala Ďuriša, Borisa Gerberyho, Martiny Jánošíkovej, Petra Melichera či Zuzany Pitoňákovej.

Otázky:

  1. Prečo ste sa rozhodli opakovane kandidovať na post ústavného sudcu?
  2. Niekoľkokrát vás už poslanci nezvolili, čím ich chcete tentoraz presvedčiť?

Katarína Čechová (58)

1. Každé zodpovedné rozhodnutie urobiť niečo je len jedno. Odhliadnuc od toho, kedy a v koľkých šanciach sa ho môžeme pokúsiť uskutočniť.

2. Všetko, čím som mohla presvedčiť, som už opakovane povedala na vypočutiach a uviedla v motivačnom liste a životopise.

Advokátka, ktorú tentoraz navrhla ombudsmanka aj Slovenská advokátska komora. Kandiduje po tretí raz, v predchádzajúcich voľbách získala najviac 54 hlasov, najmenej 30.

Ladislav Duditš (51) 

Základným predpokladom každej voľby je možnosť výberu. Udelením súhlasu s nomináciou do opakovanej voľby ponúkam poslancom možnosť vybrať za kandidáta na ústavného sudcu kariérneho sudcu s dlhoročnou praxou, s medzinárodnými skúsenosťami a s potrebnými osobnostnými vlastnosťami.

Krajský sudca z Košíc, ktorý kandiduje štvrtýkrát. Navrhla ho komora exekútorov, Notárska komora a dekan Právnickej fakulty UPJŠ Miroslav Štrkolec. Vo voľbách získal najviac 36 a najmenej 3 hlasy poslancov.

Libor Duľa (52) 

1. Z triviálneho dôvodu nezvolenia potrebného počtu kandidátov, pričom personálna obmena uchádzačov je minimálna a stále menšia.

2. Nezmenenou podstatou je, že sa obsadzuje orgán súdnej moci, aj keď v ústavnej vetve súdnictva, ktorý má vyvažovať politicky kreované druhy moci (zákonodarná a výkonná). V tejto vecnej rovine, sudca na vrcholnej úrovni výkonu všeobecného súdnictva (Najvyšší súd), v najvyššej z takzvaných vyšších sudcovských funkcií (predseda kolégia Najvyššieho súdu), do ktorej bol opakovane ustanovený voľbou sudcami, s celokariérnym  pôsobením v súdnictve, teda mimo priameho politického a komerčného vplyvu, by mal byť vhodným kandidátom.

Predseda trestnoprávneho kolégia Najvyššieho súdu kandiduje štvrtý raz, najviac za neho hlasovalo 49 poslancov. Najmenej získal 4 hlasy. Navrhla ho Slovenská advokátska komora, predsedníčka Najvyššieho súdu Daniela Švecová a dekan Právnickej fakulty UK Eduard Burda.

Štefan Kseňák (48) 

1. Pôvodne som už nechcel, ale JUDr. Alexander Fuchs, ktorý pôsobí 24 rokov ako poradca Ústavného súdu SR, ma presvedčil, že ako osoba, ktorá má teoretické aj praktické skúsenosti v oblasti ústavného práva, by som kandidovať mal.

2. Vecnými, odborne formulovanými odpoveďami na vecné, odborne formulované otázky.

Advokát a pedagóg, odborný asistent na Katedre ústavného práva Právnickej fakulty UPJŠ v Košiciach. Štvornásobný kandidát získal doposiaľ najviac 52 hlasov, naopak, najmenej len 1 hlas. Navrhla ho Slovenská advokátska komora.

Michal Matulník (43) 

1. Opakovane kandidovať som sa rozhodol preto, lebo som bol opätovne oslovený. Túto nomináciu, aj vzhľadom na skutočnosť, že je v krátkom čase už štvrtou v poradí, si vážim.

2. Voľba kandidátov v roku 2019 je dosť špecifická. Desať z dvanástich kandidátov, ktorí boli zvolení, neuspelo v predchádzajúcej voľbe. Vo vašej otázke použité spojenie „tentoraz presvedčiť“ predpokladá istú prispôsobivosť kandidáta na „nové podmienky“. Na verejných vypočutiach konzistentne prezentujem svoju osobnosť, v čom hodlám pokračovať aj pri odpovediach na nové otázky.

Advokát, ktorého navrhol do voľby dekan Fakulty práva Paneurópskej vysokej školy Peter Potásch. Kandiduje už po štvrtý raz, pričom najviac za neho hlasovalo 51 poslancov, najmenej ich bolo 30.

Edita Pfundtner (46) 

1. Je vypísaná nová voľba, pretože doteraz nebol zvolený zákonom stanovený počet kandidátov. Som vytrvalá, a preto dúfam, že v tejto voľbe sa už podarí zvoliť potrebný počet kandidátov, aby Ústavný súd mohol byť čo najskôr plne funkčný.

2. Poslancom i verejnosti som sa opakovane predstavila formou vypočutí na ústavnoprávnom výbore aj motivačným listom.

Štátna tajomníčka ministerstva spravodlivosti (Most-Híd), ktorá kandiduje už po štvrtý raz. Do voľby ju navrhol dekan Právnickej fakulty UK Eduard Burda. Najviac získala 30, najmenej 15 hlasov.

Radoslav Procházka (47) 

Moje podrobné odpovede na vami položené otázky sú v druhom a treťom motivačnom liste, ktoré sú verejne dostupné a venoval som sa tejto téme aj počas úvodného vystúpenia v rámci vypočutia pred treťou voľbou.

Advokát, ústavný právnik, bývalý predseda Siete a neúspešný prezidentský kandidát. Kandiduje po štvrtý raz, pričom najviac doposiaľ získal 22, najmenej 6 hlasov. Navrhla ho Slovenská advokátska komora.

Peter Straka (51) 

1. Výzva na personálne obsadenie Ústavného súdu nie je vecne ukončená. Adresovali ju zložky verejnej moci a to od vlády, poslancov, ministra spravodlivosti až po prezidentskú kanceláriu, tiež akademická obec, stavovské, odborné i laické spoločenské organizácie. Chcem prispieť ku kvalite verejného života, nevynechať ochranu ani jednej obete prepätého formalizmu a útoku na dôstojnosť jednotlivca, obzvlášť tých najslabších majúcich poslednú nádej. Okrem iného v rámci inštitucionálnej pamäti začleniť princíp ochrany slabšieho ako princíp ústavný.

2. Pracoval som v rámci stáže v legislatíve na ministerstve spravodlivosti počas prvej vlády Róberta Fica (2006 až 2010) a odviedlo sa veľa poctivej práce s dobrým pocitom bez polarizácie v odborných otázkach. Hektické obdobie poznačené krátko po vstupe do EÚ, transpozície smerníc, zmena meny na euro, rozsiahle zmeny smerom k ochrane slabších občanov, príprava nových kódexov a iné. Netajím sa silným sociálnym cítením a zdá sa, že pravicové spektrum ma neodmietlo. Nedávne prehodnotenie dvoch uchádzačov utužuje šancu znovuprehodnotenia aj nás ostatných.

Sudca Krajského súdu v Prešove, bývalý člen Súdnej rady, kandiduje na návrh dekanky Právnickej fakulty Trnavskej univerzity Andrey Olšovskej. V doterajších hlasovaniach získal najväčšiu podporu 58 hlasov, najmenej ich bolo 45.

Robert Šorl (43) 

1. V presvedčení, že neutrpím profesionálnu blamáž, som sa rozhodol zúčastniť procesu, ktorého výsledkom má byť 18 zvolených kandidátov a deväť vymenovaných ústavných sudcov. Tento proces sa neskončil. Vytrval som, no predovšetkým vytrvali moji navrhovatelia. Za to im ďakujem.

2. Esá v rukáve nemám. Pri vypočutiach je ťažké neopakovať sa. Stále presviedčam pracovnými skúsenosťami a publikačnou činnosťou. V parlamentnej demokracii je hlasovanie poslancov určované rozhodnutiami ich politických strán. Tie sa na 18 kandidátoch zatiaľ nezhodli. Verím, že sa to podarí pri najbližšej voľbe.

Predseda Okresného súdu v Prievidzi, kandiduje po štvrtý raz. Navrhla ho Slovenská advokátska komora a dekanka Právnickej fakulty Trnavskej univerzity Andrea Olšovská. Doposiaľ získal najviac 56 hlasov, najmenej 47.

Leave your comments

0
terms and condition.
  • No comments found
Powered by Komento