Ústavný súd: O zmenkách Kočnera rozhodol krajský súd svojvoľne, prvky zneužitia moci sú badateľné

Marián Kočner na súde 16. apríla 2018. Foto - TASR| dennikn.sk | Veronika Prušová | 22. mája 2020 |

Marián Kočner na súde 16. apríla 2018. Foto – TASR

Spor o jednu z osemmiliónových zmeniek Mariana Kočnera voči televízii Markíza sa vracia na bratislavský krajský súd. Dôvodom je absolútna svojvôľa, s akou podľa ústavných sudcov rozhodol.

Také tvrdé a kritické rozhodnutie Ústavného súdu o rozhodnutí ich kolegov sudcov sme na Slovensku už dávno nečítali. Senát Ľuboša Szigetiho, Jany Laššákovej a Petra Molnára poslal na Krajský súd v Bratislave nepríjemný odkaz v súvislosti s kauzou vyše osemmiliónovej zmenky Mariana Kočnera.

Po posúdení sťažnosti televízie Markíza vydal nález, v ktorom senát skonštatoval, že „ide o výklad práva natoľko svojvoľný, že v ňom možno badať prvky zneužitia moci“.

Ide o senát krajského súdu, ktorý v decembri 2018 rozhodol v zložení Eleny Ondrišovej, Ivony Hrčekovej a Andrey Haitovej. Posudzovali spor o jednu zo štyroch Kočnerových zmeniek. Okresný sudca z petržalského súdu Michal Sobolovský v tomto prípade konanie zastavil, no krajské sudkyne jeho rozhodnutie zrušili.

 

Porovnanie podpisov Pavla Ruska na sporných zmenkách (vľavo) a jeho podpisu na dokumentoch z roku 2000, keď šéfoval televízii Markíza. Foto – TASR

Svojím rozhodnutím a výkladom zákona zaskočili Markízu aj spoluautora Civilného sporového poriadku profesora Mareka Števčeka. Z čítania nálezu je zrejmé, že svojvôľa tohto senátu zaskočila aj ústavných sudcov.

Dnes už vieme, že Kočnera spoločne s bývalým riaditeľom televízie Pavlom Ruskom Špecializovaný trestný súd vo februári odsúdil za zmenkovú kauzu na 19 rokov, po odvolaní sa bude o prípade ešte rozhodovať Najvyšší súd.

Jasný zákon, zvláštny výklad

Na úvod zacitujme z Civilného sporového poriadku, ktorý od leta 2016 počíta s tým, že ak obe strany sporu zhodne navrhnú prerušenie konania alebo zhodne navrhnú odročenie pojednávania, súd konanie preruší najmenej na tri mesiace. Zároveň platí, že ak od prerušenia konania nepodá nikto z účastníkov návrh na pokračovanie, tak po polroku súd konanie zastaví.

Sobolovský konanie prerušil 9. apríla 2018. Šesť mesiacov nik nepodal návrh na pokračovanie, sudca preto konanie 12. októbra 2018 zastavil. Až vtedy sa spamätal Kočnerov advokát Andrej Šabík a rozhodnutie napadol. Spor tak prešiel na Krajský súd v Bratislave.

A ten rozhodol zrušením Sobolovského rozhodnutia. Krajské sudkyne si úplne opačne vyložili podanie, ktoré v júni 2018 na petržalský súd napísal právnik Markízy Tomáš Kamenec z advokátskej kancelárie Paul Q. Ten navrhoval prerušenie konania, aby sa počkalo na rozhodnutie v trestnom konaní falšovania zmeniek proti Kočnerovi a Ruskovi. Trestné konanie sa rozbehlo po iniciatíve prokurátora Jána Šantu potom, čo Kočner uspel v prvom zo svojich zmenkových sporov. 

Sobolovského kolegyňa Zuzana Maruniaková jednu osemmiliónovú zmenku Kočnerovi priklepla v apríli 2018. Zároveň bolo jasné, že polícia začne prípad falšovania zmeniek vyšetrovať. V júni 2018 za zmenky Kočnera zadržala, skončil vo väzbe a dnes je už známe aj to, ako si u Maruniakovej vybavil vďaka intervenciám štátnej tajomníčky Moniky Jankovskej (za Smer) prvostupňové víťazstvo nad Markízou.

Vráťme sa však ku Kamencovmu podaniu, ktorého podstata bola zrozumiteľná a dá sa zhrnúť do slov – počkajme si, ako dopadne trestné konanie o zmenkách. Krajské sudkyne si ho však vysvetlili ako „jasný návrh na pokračovanie konania“.

To, že je takáto interpretácia nelogická, skonštatoval aj Števček, ktorý bol predsedom rekodifikačnej komisie pre Civilný sporový poriadok. Nikto povolanejší na výklad tohto zákona asi nie je a on vo svojej analýze skonštatoval jasne: „Predmetný názor žalobcu a Krajského súdu v Bratislave nemožno považovať za správny“.

Z návrhu na prerušenie konania sa podľa Števčeka nedala vyvodiť vôľa pokračovať v prerušenom konaní. „Svojím návrhom sa predsa domáha presného opaku,“ skonštatoval profesor a rektor Univerzity Komenského.

Ústavný súd: Je to príklad absolútnej svojvôle

Ústavný súd má ten istý názor. Výklad krajských sudkýň je podľa Szigetiho senátu príkladom absolútne svojvoľného výkladu a aplikácie zákona a nelogickú interpretáciu účelu príslušného paragrafu.

Krajský súd v Bratislave tak podľa ústavných sudcov porušil práva Markízy. Napísali, že už dlho sa nestretli s „takým neúctivým prístupom všeobecného súdu k procesným právam sporovej strany a s takým markantným popretím účelu aplikovateľnej právnej normy a poslania súdnictva ako takého zo strany všeobecného súdu“.

Na rozhodnutie už reagoval riaditeľ Markízy Matthias Settele, ktorého potešilo, že Ústavný súd prijal argumenty televízie a rozhodnutie krajského súdu zrušil.

„Napadnuté rozhodnutie krajského súdu môže byť príkladom svojvôle a absurdného výkladu zákona, ktorý podkopáva základné právo strán v súdnom konaní. Uznesenie Ústavného súdu a rozhodnutie Najvyššieho súdu opätovne potvrdzujú, že prevážil právny štát,“ skonštatoval právny zástupca Kamenec.

K sťažnosti mal právo sa vyjadriť aj Krajský súd v Bratislave, ktorý ďalej trval na správnosti svojho rozhodnutia. „Ak nechcela sťažovateľka (televízia Markíza) pokračovať v konaní, nemala podávať návrh na prerušenie konania,“ napísali v reakcii na sťažnosť z krajského súdu.

Na stanovisku krajského súdu nič nezmenilo ani stanovisko Števčeka. Súd spochybnil, či profesor vychádzal z poznania celého spisu.

Po Búrke je ťažké dôverovať stíhaným sudcom

Rozhodnutie senátu Eleny Ondrišovej, Ivety Hrčekovej a Andrey Haitovej vyvolalo pochybnosti aj pre jeho zloženie. Haitová totiž v senáte vôbec nemala byť. Tri dni pred Vianocami 2018 zaskočila za kolegu, ktorý bol na dovolenke.

Haitová je sestrou Moniky Jankovskej a dnes sú obe obvinené z korupcie, podplácania a brania úplatkov. Obom v auguste 2019 zaistila polícia mobil. Zo správ z Kočnerovej Threemy, no dnes už aj z výpovede ďalšej Kočnerovej spojky na súdoch Vladimíra Sklenku vyplýva, že s mafiánom spolupracovali. Ovplyvňovali rozhodnutia na súdoch. Pričom u Haitovej mal byť podľa Threemy zložený aj „depozit“ s úplatkami.

Ilustrácia N – Hedviga Gutierrez

Všetky tieto informácie vyvolali pochybnosti, či zaskakovanie v senáte nebolo účelové. Ústavný súd sa pozrel aj na to. Skonštatoval, že sa nepreukázalo, že by to, že sudca Štefan Zelenák 21. decembra 2018 na súde chýbal, bolo výsledkom špekulatívneho alebo nezákonného konania. Zároveň nezistil, že by Haitovej zastupovanie bolo nezákonné.

Zároveň sa však ústavní sudcovia zhodli na tom, že náhla zmena v zložení senátu môže vyvolať otázniky. A to najmä po všetkých už získaných dôkazoch v trestných konaniach týkajúcich sa Kočnera a po akcii Búrka, v ktorej obvinili trinástich sudcov vrátane Haitovej. Po tom všetkom je aj podľa ústavných sudcov „ľudsky aj občiansky náročné“ mať dôveru v spravodlivé rozhodovanie viacerých trestne stíhaných sudcov pôsobiacich na viacerých všeobecných súdoch.

„V tomto smere Ústavný súd plne chápe obavy a starosť sťažovateľky o spravodlivé rozhodovanie jej veci krajským súdom,“ skonštatoval Szigettiho senát.

V inom konaní sa Haitová namietala

Obzvlášť to platí pri Haitovej. Jankovskej sestra totiž v spore o zmenku, ktorú rozhodla Maruniaková, pripustila svoju zaujatosť. Stalo sa tak potom, čo sa Markíza odvolala voči Maruniakovej rozhodnutiu a namietla pritom aj sudkyňu Haitovú. Dôvod? Už pred vypracovaním rozsudku okresného súdu sa v justičných aj novinárskych kruhoch spomínalo, aký senát má o odvolaní televízie rozhodovať. Spomínal sa práve Haitovej senát.

Markíza preto podala námietku, a keď sa k nej sudkyňa vyjadrovala, pripustila, že sa môže zdať zaujatá.

Dnes je už situácia taká, že aj keby Haitová chcela o sporoch rozhodovať, nemôže. Nie je to len preto, že je obvinená a má pozastavený výkon funkcie. Z konania ju už vylúčil aj senát Viery Pepelovej z Najvyššieho súdu.

Ten skonštatoval, že rešpektuje zásadu prezumpcie neviny sudkyne Haitovej, no zároveň striktne zohľadnil skutočnosť, „že práve sudca musí byť vzorovým reprezentantom nezávislosti, bezúhonnosti a nestrannosti súdnictva“. A na základe toho a vo svetle všetkých verejne dostupných informácií rozhodol, že sa objektívne nemôže javiť ako nestranná a nezávislá.

 

 

 

Leave your comments

0
terms and condition.
  • No comments found
You are here: Home Home Slovenské kategórie Dokumenty Externé Ústavný súd: O zmenkách Kočnera rozhodol krajský súd svojvoľne, prvky zneužitia moci sú badateľné

Contact


e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Our partners