Plevel a Búrka odhalili najzbytočnejšiu organizáciu na Slovensku

NAKA pri zásahu v Žiline. Foto - FB Polície SR| dennikn.sk | Roman Pataj | 14. septembra 2020 |

NAKA pri zásahu v Žiline. Foto – FB Polície SR

Slušní sudcovia by mali buď okamžite kompletne prekopať svoju stavovskú organizáciu, alebo ju opustiť.

Pred pár mesiacmi policajná akcia Búrka preriedila bratislavské súdy, dnes robí prievan v Žiline operácia Plevel. V oboch prípadoch sú dôvodom podozrenia z ovplyvňovania súdnych rozhodnutí za úplatok.

Kým v prvom prípade si optimisti ešte mohli nahovárať, že problém sudcovskej korupcie sa týka len hlavného mesta, udalosti v Žiline ich vrátili do reality. Skôr je len otázkou času, kedy sa pridajú aj iné mestá. Aj bez toho je už teraz výsledkom zďaleka najvyšší počet stíhaných sudcov na štvorcový meter v celom civilizovanom svete.

Takáto hanebnosť by mala stačiť na to, aby sudcovský stav zažíval búrlivú sebareflexiu, počas ktorej by verejne a nahlas diskutoval o tom, čo, ako a prečo sa s našimi sudcami stalo. Namiesto toho najväčšia stavovská organizácia – Združenie sudcov Slovenska – mlčí a na svojom čele trpí Juraja Sopoligu, ktorý je roky známy najmä tým, že po boku Harabina akékoľvek chyby na strane sudcov prehliadal alebo rovno obhajoval.

Reči (hoci pravdivé) o tom, že väčšina sudcov je slušná a neúplatná, sú v takejto situácii úplne mimo a zbytočné. Pretože celkový dojem je, že už takmer dve desiatky z nich stíhajú pre korupciu a zvyšné stovky mlčia, akoby nebolo o čom hovoriť.

Stránka Sopoligovho združenia sa aktuálnemu dianiu takmer nevenuje. V októbri 2019 združenie síce napísalo, že síce „nie je možné ani v rezorte justície vylúčiť ojedinelé individuálne zlyhania, ako je to aj v ostatných profesiách“, ale to neodôvodňuje zavedenie kolektívnej viny sudcovského zboru.

Na jar trvalo viac než dva týždne, kým združenie reagovalo na akciu Búrka. Podozrenia z korupcie vtedy jasne odsúdilo, pretože majú „zničujúci“ vplyv na celý stav, a prihlásilo sa k potrebe diskutovať o zmenách, ale diskusia sa akosi nedostavila.

V sekcii Publikujeme dnes svietia texty ako Vizitka pre Radičovej vládu (2011) či až neuveriteľný rozhovor so Štefanom Harabinom z roku 2012. Odvtedy sa podľa stránky združenia zdá, že sa debata o stave justície medzi jej predstaviteľmi skončila. Rovnako stanoviská v pripomienkovom konaní naposledy pribudli za rok 2016 atď. Najviac výstupov tvoria stanoviská, ktoré ochraňujú stavovské privilégiá, respektíve predstavy vedenia združenia o sudcovskej nezávislosti. Tá spočíva najmä v tom, že majú dať sudcom všetci pokoj.

Slovom, celé Združenie sudcov Slovenska pôsobí dojmom, že od neho nemožno očakávať intelektuálne podnety ani morálne postoje, aké by mali byť automatické.

Ak sudcovia chcú, aby ich spoločnosť vnímala ako elitný stav, mali by sa tak konečne začať aj správať. Nestačí, že to za nich stále robí zopár jednotlivcov a zvyšok sa tvári, že na súdoch nevyčíňa dokonalá búrka, ale letný vánok.

 

Leave your comments

0
terms and condition.

Comments (1)

 • Guest (capcara ondrej)

  A čo keby sa NAKA pozrela na tento prípad
  C a p c a r a O n d r e j Ždiarska 23 040 12 Košice
  05.08.2020
  Ing. Karol Mitrík
  Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
  Priemyselná 2
  Bratislava 26
  824 73

  Vec

  Sťažnosť na klientelizmom vybavení môjho podnetu zo dňa 12.01.2020, ktorý som Vám poslal v dobrej viere, že spravodlivosti bude zadosť učineno!
  Opak je pravda. Váš kolega Ing. Andrassy mi po mojej urgencii zo dňa 28.07.2020 odpísal listom č. S-000997/2020/1155/BSB-119 zo dňa 03.08.2020 v štýle klientelizmu, bráneniu spravodlivosti a nepochopiteľnému pochopeniu jeho osoby, že obec Malá Lodina nemá hlavného kontrolóra od roku 1999!!!!
  Vo svojich oznámeniach ma Ing. Andrassy stále vyzýva aby som sa so svojim podnetom obrátil na hlavného kontrolóra Malej Lodiny.
  Opakovane vo svojich sťažnostiach mu pripomínam, že obec Malá Lodina žiadneho kontrolóra nemá!!!!
  Vyzýva ma aby som s obrátil na políciu. To som aj urobil ale polícia v Kysaku si predvolala starostku Malej Lodiny a vopred ju upozornila na to aby si dala všetko do poriadku keby náhodou prišla kontrola s NKÚ. Moje tr. oznámenie mi zamietla!!!!!!
  Kontrola NKÚ neprišla , pretože sa ju snaží Ing. Andrassy pozametať pod koberec!!!

  Prikladám Vám všetky moje podnety, odvolania, tr. oznámenia, ktoré mi boli Vašim pracovníkom Ing. Andrassym klientelicky zamietnuté!!!!!!


  2
  Prikladám Vám aj prílohu zo dňa 03.08.2020, ktorou tak pekne klientelicky odmietol môj podnet, za čo sa mu určite starostka obce Malá Lodina odvďačí!!!!!
  Keď som si prečítal článok zo dňa 06.07.2020, v ktorom sa Ing. Andrassy k podnetom občanov, skoro som odpadol ako sa tento pán vie pretvarovať však posúďte :
  Je však prvoradé, aby vo veci porušovania predpisov zástupcovia občanov – komunálni politici – využili všetky svoje kompetencie, a aby sa v prípade podozrenia z páchania trestnej činnosti obrátili na orgány činné v trestnom konaní. Národná autorita zdôrazňuje, že kontrolóri na úrovni miestnej i regionálnej samosprávy majú byť prvou inštanciou kontroly nielen zákonnosti, ale aj hospodárnosti či efektívnosti využívania verejných financií a obecného majetku. Vnútorná kontrola musí byť schopná identifikovať riziká, popísať situácie, kedy sa verejní činitelia môžu dopúšťať trestného činu porušovania povinností pri správe cudzieho majetku, alebo zneužívania zákonných právomocí,“ vraví generálny riaditeľ kancelárie predsedu Ľubomír Andrassy.

  Upozornil by som p.Ing. Andrassyho, že prokuratúra nie je kompetentná na riešenie protiprávnych konaní starostov bez trestného oznámenia vyšetrovateľa OO PZ!
  Vážený p. Mitrík prikladám Vám analogicky ako som sasnažil upozorniť na nekalé praktiky starostky obce Malej Lodiny Ing. Adriány Fečkovej,
  Dúfam , že sa NKÚ SR konečne rozhýbe a vykoná kontrolu v Malej Lodine.
  Tento list poputuje na sociálne siete aby celý národ videl ako si podmanila verejných činiteľov jedna starostka z Malej Lodiny.

  Všeobecná agenda
  Predmet:podnet

  Text:C a p c a r a O n d r e j Ždiarska 23 040 12 Košice

  12.01.2020

  Ing. Karol Mitrík
  3
  Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky Priemyselná 2 Bratislava 26 824 73


  Vážený p, Ing. Mitrík Dňa 15.11.2018 som nahlásil : C a p c a r a O n d r e j Ždiarska 23 040 12 Košice Kriminálny úrad finančnej správy 15.11.2018 Operačné stredisko Bajkalská č. 24, 824 97 Bratislava 26 Vec Nahlásenie trestného činu zneužitie právomoci verejného činiteľa podľa § 326 ods.1 písm.b)Tr.zákona starostky obce Malá Lodina Ing.Adriány Fečkovej. Ing.Adriána Fečková svojvoľne nevyberá u niektorých občanov po dobu 4 rokoch dane. Napriek tomu, že občania, ktorí si dane chceli zaplatiť im starostka odmietla túto dań prevziať. Je potrebné v obci Malá Lodina vykonať daňovú kontrolu. 2 Prikladám 4x fotodokumentáciu, ktorá demonštruje ako sa starostka Fečková stará o odvoz komunálneho odpadu. Na moju otázku, prečo tento odpad nedá odviezť, mi odpovedala, že na to nemá peniaze. Prečo na to nemá peniaze? Pretože nevyberá dane!!!!!! Žiadam Vás aby Ste ma písomne informovali o prípadnej daňovej kontrole a ako dopadla, na moju domovú adresu: Capcara Ondrej ,Ždiarska 23 ,04012 Košice Príloha 4x fotodokumentácia S pozdravom Dňa 25.01.2019 som dostal od OR PZ Košice-okolie Uznesenie, ktoré Vám prikladám ako prílohu. V tomto uznesení ma Andrej Kazimír, vyšetrovateľ PZ Košice ubezpečuje , že starostka obce Malá Lodina neporušila zákon. Voči jeho skorumpovanej klientelizmom odpovedi som sa odvolal. Prikladám Vám moje odvolanie. C a p c a r a O n d r e j Ždiarska 23 040 12 Košice Okresné riaditeľstvo PZ Košice-okolie 29.01.2019 Trieda SNP 35,040 11 Košice Vec 3 Podnet na preskúmanie zákonnosti Uznesenia č. ORP-682/2-VYS-KS-2018 zo dňa 16.01.2019 v jedinečnom súbehu podľa § 62 ods.1) v súbehu s § 196 ods.1) Trestného poriadku, týmto podávam tr.oznámenie pre porušenie § 326 ods.1 písm.a)Tr.zákona, § 339 ods.1)Tr.zákona,porušenie § 2 ods.10 Tr.poriadku,porušenie § 344 ods.2 písm.b,d)Tr.zákona, Mgr.Andrejom Kazimírom, vyšetrovateľ PZ. Odôvodnenie Uznesenie zo dňa 16.01.2019, ktoré napísal Mgr.Kazimír je konsensus, chaotizmus, ktorý sa nevenuje podstate veci a to nevyberaniu daní starostkou obce Malá Lodina Ing.Fečkovou! S istotou môžem tvrdiť, že policajt Mgr.Kazimír je nakazený klientelizmom, marí vyšetrovanie a napomáha k beztrestnosti Ing.Fečkovej vo veci : C a p c a r a O n d r e j Ždiarska 23 040 12 Košice Kriminálny úrad finančnej správy 15.11.2018 Operačné stredisko Bajkalská č. 24, 824 97 Bratislava 26 Vec Nahlásenie trestného činu zneužitie právomoci verejného činiteľa podľa § 326 ods.1 písm.b)Tr.zákona starostky obce Malá Lodina Ing.Adriány Fečkovej. 4 Ing.Adriána Fečková svojvolne nevyberá u niektorých občanov po dobu 4 rokoch dane.Napriek tomu,že občania,ktorí si dane chceli zaplatiť im starostka odmietla túto dań
  4
  prevziať. Je potrebné v obci Malá Lodina vykonať daňovú kontrolu. Prikladám 4x fotodokumentáciu,ktorá demonštruje ako sa starostka Fečková stará o odvoz komunálneho odpadu. Na mojú otázku,prečo tento odpad nedá odviezť, mi odpovedala, že na to nemá peniaze. Prečo na to nemá peniaze? Preto,že nevyberá dane!!!!!! Žiadam Vás aby Ste ma písomne informovali o prípadnej daňovej kontrole a ako dopadla, na mojú domovú adresu: Capcara Ondrej ,Ždiarska 23 ,04012 Košice Príloha 4x fotodokumentácia S pozdravom Klientelizmom nakazený policajt Mgr.Kazimír vo svojom uznesení zo dňa 16.01.2019 opisuje ako starostka Fečková pravdivo tvrdí, že dańe vyberá približne od 60 tich daňovníkov!!!!! Vo svojej výpovedi tvrdí, že je starostkou od roku 1990 nepretržite!!!!! 5 Kedže p.Fečková je starostkou nepretržite 28 rokov mala by presne vedieť koľko má daňovníkov vo svojom regione a nie približne!!!!!!!!!!!!!!!! Pretože mám informácie od trvalo prihlásených občanov Malej Lodiny, že svoje dane neplatia už 4 roky a keď si chceli svoje dane vyplatiť na obecnom úrade, starostka Fečková im to neumožnila!!! Preto som sa obrátil dňa 15.11.2018 na Kriminálny úrad finančnej správy Operačné stredisko Bajkalská č. 24, 824 97 Bratislava 26 aby vykonala na obecnom úrade Malá Lodina daňovú kontrolu!!!!!! Mojou požiadavkou nebola žiadosť o vysvetlenie akým spôsobom starostka Fečková vyberá dane a platí za kontajnery a údržbu ciest, o čom policajt Kazimír vehementne a starostlivo opisuje na 4 stranách vo svojom uznesení zo dňa 16.01.2019 !!!!!! Moja požiadavka bola, prešetriť prečo starostka Fečková zákonne nevyberá dane od každého občana Malej Lodiny, ktorý je povinný túto daň odvádzať obci Malá Lodina!!!!!! V žiadosti podanú na Kriminálny úrad finančnej správy 15.11.2018 Operačné stredisko Bajkalská č. 24, 824 97 Bratislava 26 som jasne a viditeľne označil že : Ing.Adriána Fečková svojvolne nevyberá u niektorých občanov po dobu 4 rokoch dane.Napriek tomu,že občania,ktorí si dane chceli zaplatiť im starostka odmietla túto dań prevziať. 6 Je potrebné v obci Malá Lodina vykonať daňovú kontrolu. Vo svojom uznesení zo dňa 16.01.2019 policajt Kazimír uvádza : Ďalej je potrebné uviesť, že trestné konanie sa vedie na základe určitých zásad, pričom jednou z tých zásad je zásada prezumpcie neviny, ktorá vyplýva z § u 2 ods.4)Tr.poriadku........................ Tu by som chcel nakazeného klientelizmom policajta Kazimíra upozorniť, že keby postupoval v rámci môjho tr. podania zo dňa 15.11.2018 a vykonal by daňovú kontrolu na obecnom úrade Malá Lodina, jeho konštatovanie o prezumpcii neviny starostky Fečkovej by sa rozplynula ako dým!!!!!!! Policajt Kazimír svojím postupom vyšetrovania vedome upozornil starostku Ing.Fečkovú na fakt, že v prípade daňovej kontroly ju v predstihu na túto možnosť upovedomuje a aby so podľa toho zariadila! Nakazený klientelizmom policajt Kazimír svojím vopred premysleným postupom k vyšetreniu tr. činnosti starostky
  5
  Fečkovej a to nevyberaním daní od poplatníkov Malej Lodiny, uprednostnil formou oboznámenia jej osoby s mojím trestným podaním vo veci zanedbania povinnosti vo výberu daní v obci Malá Lodina aby ju upozornil na to, že v prípade daňovej kontroly by si mala dať veci do poriadku! Klientelicky policajt Kazimír spolu s kolegami : Ing.Vladislav Kmec,vyšetrovateľ, Oddelenie všeobecnej kriminality Košice-okolie, JUDr.Ján Štrbák vyšetrovateľ, Oddelenie všeobecnej kriminality Košice-okolie, sa snažia zmariť vyšetrovanie vo viacerých tr.oznameniach, ktoré 7 som na Ing.Fečkovú podal, a ktorí vyšetrovanie napokon zmarili, konkrétne v týchto veciach : C a p c a r a O n d r e j, Ž d i a r s k a 23, 040 12 K o š i c e JUDr.TOMÁŠ BOREC minister spravodlivosti SR Župné námestie 13 813 11 BRATISLAVA Košice, 18.8.2015 V E C: Podozrenie z porušenia ustanovenia § 237 ods.1) Trestného zákona starostkou obce Malá Lodina Ing.Adriánou Fečkovou. Dňa 19.03.2015 podala na OO PZ V Kysaku, Košice-okolie, JUDr.Dreisigová, trestné oznámenie pre porušenie ustanovenia § 305 ods.1písm.c) Trestného zákona. Dňa 9.04.2015 som bol predvolaný na vypočutie ako obvinený z tohto trestného činu na OO PZ V Kysaku, Košice-okolie. Číslo spisu :ORP-309/KY-KS-2015. Dňa 15.05.2015 som na JUDr.Ivetu Dreisigovú podal trestné oznámenie podľa § 345 ods.1), § 346 ods.1) zákona č.300/2005 Z.z. Dňa 11.08.2015 som dostal Uznesenie č.ORP-353/1-VYS-KS-2015 zo dňa 30.07.2015. Uznesenie bolo podpísané vyšetrovateľom OR PZ-odbor kriminálnej polície v Košiciach-okolie, vyšetrovateľom mjr.JUDr.Jánom Štrbákom. Menovaný vyšetrovateľ, ktorý tento prípad vyšetroval, zavolal ako svedka na vypočutie starostku obce Malá Lodina, Ing.Adriánu Fečkovú. 8 Mám podozrenie, že starostka Ing.Adriána Fečkova úmyselne naviedla JUDr.Dreisigovú, aby podala na moju osobu trestné oznámenie pre porušenie ustanovenia § 305 ods.1 písm.c.) Tr.zákona. Nie je mi jasné, z akého dôvodu vyšetrovateľ Šterbák predvolal k vypočutiu starostku Fečkovú, ktorá nie je kompetentná sa vyjadrovať k drevinám, ktoré sú majetkom Slovenského vodohospodárskeho podniku, odštepný závod Košice-povodie Bodrogu. Jediným cieľom starostky bolo, zabrániť trestnému stíhaniu JUDr.Dreisigovej za krivé obvinenie mojej osoby a to porušením § 326 ods.1 písm.a) v súbehu s § 237 ods.1) Tr.zákona a tiež to, že zrejme za túto službu ponúkla pri vypočúvaní vyšetrovateľovi JUDr.Šterbákovi pozemok za minimálnu sumu v katastri Malý Ružinok. Takýmto spôsobom za služby osobného charakteru ponúkla pozemky v minimálnej hodnote vedúcej Spoločného obecného úradu Beniakovce-JUDr.Gabriele Hertnekiovej, pracovníčke stavebného oddelenia Ing.Silvii Sepešiovej, poslancom zastupiteľstva Malej Lodiny, ktorí tieto pozemky popredali za dvadsať násobnú cenu a v neposlednom rade pri kolaudácií obchodného centra Fresh, (kde je konateľkou Ing Fečková) a kde bolo konštatované
  6
  pracovníčkou požiarnej ochrany Košice, že prechod z obchodu FRESH do priestoru obecného úradu nespĺňa ŠSN (protipožiarne dvere), čo by malo za následok udelenia pokuty. Starostka obce Fečková opäť ponúkla tejto pracovníčke PO Košice pozemok v katastri Malý Ružinok za protislužbu, odpustenie pokuty. Mám podozrenie, že starostka obce Malá Lodina, Ing.Adriána Fečková, okráda štát o zisky z predaja obecného majetku, ponúka obecný majetok verejným činiteľom za minimálnu cenu pre svoje súkromné záležitosti, zneužíva postavenie verejného činiteľa pre svoje súkromné pôžitky, čím sa chráni pred podozreniami z trestnej činnosti, ktoré na jej osobu podávajú občania Malej Lodiny a chatári z katastra Malý Ružinok. Žiadam o prešetrenie tohto podozrenia a prosím o písomné zaslanie o konečnom vyšetrení veci. Je potrebné povedať, že osoba, ktorá má povinnosť opatrovať alebo spravovať cudzí majetok, je povinná jednak spravovať záležitosti, týkajúce sa majetku, starať sa oň a tiež s ním nakladať v zmysle ustanovených povinností. V prípade ak svoju povinnosť páchateľ poruší, nastane konanie v rozpore s platným právom t.j. § 237 TZ. 9 Ak svojím konaním páchateľ zapríčiní buď zmenšenie majetku alebo nedosiahnutie zisku ktorý, ak by páchateľ plnil svoje povinnosti dosiahnutý bol, vznikne škodlivý následok, čiže škoda na majetku. Túto škodu v plnom rozsahu dlhodobo spôsobuje tomuto štátu z môjho pohľadu starostka obce Malá Lodina, Ing.Adriána Fečková. S úctou C a p c a r a O n d r e j, Ž d i a r s k a 23, 040 12 K o š i c e Okresná prokuratúra-Košice-okolie Štúrova 7 041 47 Košice 06.10.2015 Vec: Odpoveď na Výzvu č.1 Pn 396/15/8806-2 zo dňa 29.09.2015 Správa NKÚ SR za 1 polrok - podnety 10.10.2007 Pri predaji pozemkov šiestim poslancom obecného zastupiteľstva v roku 2005 o výmere spolu 3 494 m2 v k.ú. Ružín – Pri salaši za zvýhodnenú cenu 20,- Sk/m2 schválenú na mimoriadnom zasadnutí zastupiteľstva v roku 10 2002, bol porušený zákon o majetku obcí, keďže schválenie odpredaja v zastupiteľstve nebolo preukázané. Mená kupujúcich lacných pozemkov: Č.parcely k.ú.Ružín 220/20 Hertneki Milan+Gabriela Vitezová 220/21 Sepešiová Silvia-Šudáková 220/22 Grejtak Štefan Mikluščák Ján, Mária Kvaková 2x pozemok, Vincler Ján, Sončíková Mária-syn Peter Títo občania svoje pozemky okamžite odpredali za trhové ceny. K vyšetrovateľovi Štrbákovi, doporučujem vypočuť jeho kolegov,ktorí majú pred menom JUDr. Doporučujem vypočuť kontrolórku,ktorá bola na protipožiarnej kontrole,ktorá súvisela s prechodom z predajne FRESH do priestorov obecného úradu. V prípade nejasností mi zadajte konkrétne otázky. S pozdravom C a p c a r a O n d r e j, Ž d i a r s k a 23, 040 12 K o š i c e Okresné riaditeľstvo Policajného zboru 21.11.2015 11 Odbor kriminálnej polície Oddelenie všeobecnej kriminality Košice-okolie Trieda SNP 35,041 02 Košice VEC: Odvolanie voči UZNESENIU č.ORP-617/2-VYS-KS-2015 zo dňa 16.11.2015 v súbehu s podozrením na porušenie ustanovenie § 2
  7
  ods.10) zákona č.301/2005 Z.z, § 326 ods.1 písm.a),ods.3 písm.c) Tr.zákona vyšetrovateľom PZ mjr.Ing.Vladislavom Kmecom. Dňa 20.11.2015 ni bolo doručené Uznesenia č.ORP-617/2-VYS-KS-2015 zo dňa 16.11.2015. Vyšetrovateľ PZ p.Vladislav Kmec pri výsluch Ing.Fečkovej,postupoval nezákonne porušil ustanovenie § 2 ods.10) Tr.poriadku a to tým,že: nevypočul vo veci ponuknutia lacného pozemku Ing.Fečkovou, vyšetrovateľa PZ JUDr.Štrbáka.Nevypočul osobu protipožiarnej kontroly,ktorá je svedkom,že jej bol ponuknutý Ing.Fečkovou za minimálnu cenu pozemok! Vyšetrovateľ Kmec si neoveril pravosť predložených dokumentov,ktoré mu predložila p.Fečková.Neunúval sa preveriť kupnopredajné zmluvy a to : tit.V 1667/04-kúpna zmluva 39/04,Silvia Sepešiová, tit.V 1666/04-kúpna zmluva 38/04, Hertnekiová Gabriela. Vyšetrovateľ PZ p.Kmec HRUBO porušil ustanovenie § 2 ods.10) Tr.poriadku. Ako prílohu prikladám výpisy z listu vlastnictva : p. Hertneki Milan a Gabriela majitelia parcely č.220/20. p.Sepeši Rudolf a Silvia Sepešiová majiteia parcely č.220/21 p.Grejták Štefan majiteľ parcely č.220/22 12 Žiadam aby tieto kupno predajné zmluvy boli úradne preverené. O výsledku prešetrenia, Vás žiadam o zaslatie formou kópie výslednej ceny,za ktorú boli pozemky predané p.Hertnekiovej a p.Sepešiovej aby som ich porovnal s mojim zistením na internetnom portáli KAPOR. Vyšetrovateľ p.Kmec, ako spracovateľ Uznesenia ORP-617/2-VYS-KS-2015 zo dňa 16.11.2015, nesprávne zistil skutkový stav nedostatočnou kontrolou predmetného spisového materiálu,ktorý si vyžiadal JUDr.Alexander Chomča,prokurátor OP Košice-okolie,a ktorý som mu poskytol dňa 06.10.2015,čím porušil ustanovenie § 326 ods.1 písm.a) ods.3.písm.c)Tr.zákona : Správa NKÚ SR za 1 polrok - podnety 10.10.2007 Pri predaji pozemkov šiestim poslancom obecného zastupiteľstva v roku 2005 o výmere spolu 3 494 m2 v k.ú. Ružín – Pri salaši za zvýhodnenú cenu 20,- Sk/m2 schválenú na mimoriadnom zasadnutí zastupiteľstva v roku 2002, bol porušený zákon o majetku obcí, keďže schválenie odpredaja v zastupiteľstve nebolo preukázané. Vyšetrovateľ PZ p.Kmec si neoveril výpoveď p.Fečkovej ohladne predaja pozemkov poslancom Malej Lodina. Ako porovnanie ku krivej výpovedí starostky Malá Lodina p.Fečkovej, pred policajným orgánom vyšetrovateľom Kmecom, prikladám SPRÁVU o výsledku kontroly hospodárenia s finančnými prostriedkami a nakladania s majetkom obcí a samosprávnych krajov na základe podnetov. Zvlášť, upozorňujem vyšetrovateľa p.Kmeca aby si na strane č.8 (označené farebne) okrem iného prečítal vyjadrenie kontroly,ktorá sa týka prenajímania nebytových priestorov.Tieto nebytové priestory prenajímala svojej švagrine Fečkovej. V tomto spise je videť pokrývený charakter kresťanky Fečkovej,ktorá sa chodí modliť do kostola k pánu Bohu o odpustenie chriechov čo napáchala
  8
  za každých 5 pracovných dní od roku 1990 a ked vyjde s kostola, už premýšla ako okradnút tento štát,pretože nedostala zaplatené,ako to opisuje vo svojej výpovedí. Na margo,jej príčinou zomrel obyvateľ Malej Lodiny pán Čarný,ktorý pri vybavovaní sťažnosti na jej švagrinu (bzvýznamne) po príchode domov dostal infarkt a zomrel.Jej dlhodobá funkcia starostky Malej Lodiny,je len zásluhou široko rozvetvenej rodinnej 13 vetvy a príbuzných,ktorých je v Malej Lodine vetšina. Na túto starostku si nesťažujem len ja ale viacero obyvateľov Malé Lodiny. Žiadam aby Uznesenie č.ORP-617/2-VYS-KS-2015 zo dňa 16.11.2015 bolo v plnej miere zrušené a aby sa začalo Tr.stíhanie Ing.Fečkovej,starostky obce Malá Lodina ,tak ako je to uvedené v Tr.podaní zo dňa 18.08.2015. Žiadam aby vyšetrovateľ PZ mjr.Ing.Vladislav Kmec niesol trestnoprávnu zodpovednosť za to, že nesprávne zistil skutkový stav nedostatočnou kontrolou predmetného spisového materiálu a dal sa ovplyvniť lživou vypoveďou starostkou obce Malá Lodina, Ing.Adriánou Fečkovou,čím spáchal trestný čin zneužitia právomoci ver. činiteľa a korupcie klientelizmom. S pozdravom Prílohy v texte. Policajt Kazimír svojím klientelizmom vedome a beztrestne napomáha v beztrestnosti starostky Fečkovej tým, že nezabezpečil okamžite daňovú kontrolu na obecnom úrade Malá Lodina, čim umožnil starostke Fečkovej, aby si urychlene vykonala úpravy v dańovej evidencii !!!!!!!!!!!! Opakovane žiadam aby Kriminálny úrad finančnej správy SR vykonal daňovú kontrolu v obci Malá Lodina. Žiadam aby policajt Mgr. Andrej Kazimír,vyšetrovateľ PZ niesol trestnoprávnu zodpovednosť pre horeuvedené porušenie zákonov SR. Žiadam aby sa vykonala daňová kontrola na obecnom úrade Malá Lodina pokial starostka Malej Lodiny nezákonne sfalšuje úradné listiny o daňových odvodov občanov Malej Lodiny. 14 Príloha : Uznesenie č.ORP-682/2-VYS-KS-2018 zo dňa 16.01.2019 Kópiu listu dostanú Kriminálny úrad finančnej správy Operačné stredisko Bajkalská č. 24, 824 97 Bratislava 26 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Štefanovičova 5 P. O. BOX 82 817 82 BRATISLAVA S pozdravom Dňa 19.02.2019 mi odpísalo MFSR č.MF/009169/2019-726 zo dňa 06.02.2019, že nemá kompetenciu kontrolovať obec. Dňa 15.03.2019 mi bolo doručené uznesenie č. 1 Pn 51/19/8806-5 zo dňa 04.03.2019, v ktorom mi moje tr.oznámene na Ing. Fečkovú zamietnuté. Prikladám Uznesenie zo dňa 04.03.2019 formou prílohy. Po odmitnutí mojej veci políciou, prokuratúrou Košice som sa rozhodol podať podnet na NKÚ v Košiciach. Prikladám: 15 C a p c a r a O n d r e j Ždiarska 23 040 12 Košice 09.04.2019 Expozitúra NKÚ SR Košice Komenského 59 040 01 Košice Upovedomenie NKÚ SR Košice, že starostka obce Malá Lodina nevyberá od každého občana dane.ým sa mi zveril Mám indicie od 4 občanov Malej Lodiny, že neplatia dane už 4 roky a keď ich chceli zaplatiť starostka obce Adriána Fečková ich odmietla. Môj zdroj
  9
  Vám nemôžem prezradiť ale jedno meno Vám poviem, je už na pravde Boží ale pred rokom mi povedal, že starostka od neho nevyžaduje dane napriek tomu, že ich chcel vyplatiť. Jeho meno je Jano Mocák a má dom v chatárskej oblasti, na obecnom dome bol zamestnaný ako pomocník. Je na Vás ako naložíte s mojou informáciou. O výsledku ma písomne informujte na mojej domovej adrese Capcara Ondrej Ždiarska 23 Košice 040 12 Košice a lebo na Meil-condrej@centrum.sk S pozdravom Dňa 10.05.2019 mi bolo NKÚ SR v Bratislave odpovedané Oznámením č.Z-003399/2019/1155/BSB-119 zo dňa 26.04.2019, prikladám ako prílohu. Následne mi prišlo druhé oznámenie č. Z 003983/2019/1155/BSB-119 zo dňa 20.05.2019. Prikladám ako prílohu. 16 Na zavádzajúcu odpoveď Mgr. Silvii Belešovej som odpovedal listom zo dň10.05.2019. Prikladám : C a p c a r a O n d r e j Ždiarska 23 040 12 Košice Najvyšší kontrolný úrad SR 10.05.2019 Priemyselná 2 Bratislava 26 824 73 Xx Vec Sťažnosť na odpoveď č. Z-003399/2019/1155/BSB-119 zo dňa 26.04.2019. Dňa 09.04.2019 som poslal : C a p c a r a O n d r e j Ždiarska 23 040 12 Košice 09.04.2019 Expozitúra NKÚ SR Košice Komenského 59 040 01 Košice Upovedomenie NKÚ SR Košice, že starostka obce Malá Lodina nevyberá od každého občana dane. S tým sa mi zverili obyvateľa Malej Lodiny. Mám indície od 4 občanov Malej Lodiny, že neplatia dane už 4 roky a keď ich chceli zaplatiť starostka obce Adriána Fečková ich odmietla. Môj zdroj Vám nemôžem prezradiť ale jedno meno Vám poviem, je už na pravde Boží ale pred rokom mi povedal, že starostka od neho nevyžaduje dane napriek tomu, že ich chcel vyplatiť. Jeho meno je Jano Mocák a má dom v chatárskej oblasti, na obecnom dome bol zamestnaný ako pomocník. 17 Je na Vás ako naložíte s mojou informáciou. O výsledku ma písomne informujte na mojej domovej adrese Capcara Ondrej Ždiarska 23 Košice 040 12 Košice a lebo na Meil-condrej@centrum.sk S pozdravom Dňa 10.05.2019 mi bolo doručené Oznámenie č.Z-003399/2019/1155/BSB-119 zo dňa 26.04.2019, v ktorom ma Mgr. Silvia Belešová informuje, že podnet bol preverený odbornými útvarmi NKÚ SR a na základe vecného posúdenia bol postúpený Expozitúre Košice na praktické využitie pri príprave plánu kontrolnej činnosti na nadchádzajúce obdobie..............? Zároveň Vás chceme informovať, že prvotnú kontrolu dodržiavania zákonnosti, hospodárnosti na úrovni miestnej samosprávy má vykonávať primárne hlavný kontrolór v aktívnej spolupráci s poslancami obecného zastupiteľstva, ktorí disponujú všetkými zákonnými možnosťami na začatie konania ak bolo identifikované riziko porušovania zákona, záväzných právnych predpisov. Tu by som mal otázku na Ing.PhDr. Lubomíra Andrssyho ,, a akého kontrolóra to ta p. Mgr. Belešová spomína?“ to aký kontrolór v tejto obci uraduje? Aké informácie o obci Malá Lodina NKÚ SR má??? V roku 2007 NKÚ SR na podnet občanov vykonala kontrolu v obci Malá Lodina. V závere tejto
  10
  kontroly je napísané citujem: Funkciu hlavného kontrolóra obce vykonávala v roku 2005 fyzická osoba, ktorá bola do tejto funkcie schválená s nástupom od 01.01.2005. Kontrolou bolo zistené, že nebol vyhlásený deň konania voľby hlavného kontrolóra obce na úradnej tabuli a spôsobom v mieste obvyklým, zo strany kandidátky nebola podaná písomná prihláška. 18 Do dnešného dňa v obci Malá Lodina nie je uradujúci kontrolór a Vaša pracovníčka mi napíše, že v prvej rade má vykonávať kontrolnú činnosť primárne určený kontrolór!!! NKÚ SR o tom, že obec Malá Lodina nedisponuje kontrolórom už od roku 2005 namá informácie ????? Že starostka obce Malá Lodina je súdne trestaná, šafári s majetkom štátu a tr.oznámenia podané na jej osobu polícia a prokuratúra v Kysaku v Košiciach zametá pod koberec? Pokračuje v intenciách, tak ako je to opísané vo správe z kontroly z roku 2007!!! Malá Lodina nemá internetovú stránku, kde by sa občania mohli oboznámiť ako starostka obce Malá Lodina hospodarí s financiami nás, daňových poplatníkov. A vaša organizácia NKÚ SR mi odpíše, že v prvom rade kontrolór by mal zistiť pri kontrole podozrenia poukazujúce na porušovanie zákonov. Aký, ktorý, čí kontrolór???? Je to zaražajúce!!! Správa NKÚ SR za 1 polrok - podnety 10.10.2007 Správa NKÚ SR o výsledku kontrol hospodárenia s finančnými prostriedkami a nakladania s majetkom obcí a samosprávnych krajov na základe podnetov vykonaných v 1. polroku 2007 Obec Malá Lodina 19 Podaný podnet vyhodnotil NKÚ SR ako opodstatnený v časti nezaevidovania nedokončenej stavby budovy obecného úradu, odpredaja obecných pozemkom poslancom obecného zastupiteľstva za nižšiu ako schválenú cenu, nedôslednej evidencii majetku obce a v nedostatočnom výkone funkcie hlavného kontrolóra obce. Porušenia všeobecne záväzných právnych predpisov súvisiacich s podnetom boli nasledovné: V prípade neukončenej stavby obecného domu bolo zistené nedodržanie zákona o účtovníctve, keď obec neúčtovala o obstaraní stavby obecného domu, ani o jej zaradení do užívania a neúčtovanie o skutočnostiach, ktoré nastali, nevedela preukázať hodnovernými dokladmi. Z predpokladanej zmluvnej ceny diela 1 200 tis. Sk v roku začatia výstavby 1996 predložila obec len faktúry na 994,7 tis. Sk (roky 1996 a 1997). Zostatok vynaložených prostriedkov za práce vykonané svojpomocne, resp. dodávateľsky nevedela obec preukázateľne doložiť. V prípade výstavby domu smútku schválilo obecné zastupiteľstvo finančné prostriedky na projektovú dokumentáciu uvedenej stavby v sume 80 tis. Sk. Do doby výkonu kontroly stavba nebola začatá. Zmluvu o dielo na zhotovenie štúdie a projektovej dokumentácie predmetnej stavby uzavrela obec bez verejného obstarávania, čím porušila zákon o verejnom obstarávaní. Pri predaji pozemkov šiestim poslancom obecného zastupiteľstva v roku 2005 o výmere spolu 3 494 m2 v k.ú. Ružín – Pri salaši za zvýhodnenú cenu 20,- Sk/m2 schválenú na mimoriadnom
  11
  zasadnutí zastupiteľstva v roku 2002, bol porušený zákon o majetku obcí, keďže schválenie odpredaja v zastupiteľstve nebolo preukázané. 20 V oblasti informovanosti o nakladaní s finančnými prostriedkami obce bolo zistené, že návrh rozpočtu obce na rok 2005, ako aj záverečný účet obce za rok 2005, nebol pred jeho schválením v obecnom zastupiteľstve zverejnený obvyklým spôsobom v obci, čím došlo k porušeniu zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a zákona o obecnom zriadení. V oblasti správy a ochrany majetku obce bolo zistené, že obec nemala náležitú evidenciu o majetku. Pozemky, stavbu obecného domu, ako aj majetok uvedený do používania v predchádzajúcom období, nemala zaúčtované v účtovníctve. O účtovaní, ako aj evidencii hmotného majetku, ktorého ocenenie je nižšie alebo sa rovná sume 30 tis. Sk a doba upotrebiteľnosti dlhšia ako jeden rok, nemala vypracovaný vnútorný predpis, v dôsledku čoho pri jeho účtovaní nepostupovala jednotne. Funkciu hlavného kontrolóra obce vykonávala v roku 2005 fyzická osoba, ktorá bola do tejto funkcie schválená s nástupom od 01.01.2005. Kontrolou bolo zistené, že nebol vyhlásený deň konania voľby hlavného kontrolóra obce na úradnej tabuli a spôsobom v mieste obvyklým, zo strany kandidátky nebola podaná písomná prihláška. Do kedy bude tento stav trvať v obci Malá Lodina? S pozdravom Dňa 22.05.2019 mi bolo doručené oznámenie č. Z-003983/2019/1155/BSB-119 zo dňa 20.05.2019. Prikladám ako prílohu. Dňa 29.05.2019 som na NKÚ SR poslal žiadosť o informáciu o zaslanie kompletných výsledkoch z kontrolnej činnosti NKÚ SR v obci Malá Lodina za roky 2007- 2018. 21 Bolo mi odpísané v Odpovedi č. Z-4368/2019/1155/JLA zo dňa 10.06.2019, že mi zasielajú výsledky z kontroly v Malej Lodine a to za rok 2007. Za zbývajuce roky mi výsledky kontrol neboli poskytnuté ani vysvetlené z akých dôvodov sa kontroly nekonali, keďže na starostku obce Malá Lodina bolo od roku 2011 na NKÚ SR poslane množstvo podnetov pre nekalú činnosť s nakladaním verejnými prostriedkami! Z odpovede Mgr. Jaseneca zo dňa 10.06.2019 som vydedukoval a mám podozrenie, že NKÚ SR si jeho osobu podplatila a skorumpovala starostka obce Ing. Adriána Fečková ako pracovníka, ktorý je poverený kontrolou obci a územných celkov a to podľa § 2 ods.1 písm.b) zákona č.39199Z.z!!! Dňa 24.10.2019 som formou e-mailu poslal na NKÚ SR tento text: C a p c a r a O n d r e j Ždiarska 23 040 12 Košice 24.10.2019 Najvyšší kontrolný úrad SR Priemyselná 2 Bratislava 26 824 73 Vec Žiadosť o sprístupnenie informácie podľa zákona č.211/2000 Z.z o slobodnom prístupe k informáciam a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v platnom znení. Podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení ( ďalej v texte iba zákona ) Vás žiadam ako povinnú osobu ( § 2 ods. 2 zákona ) informáciu o meritórnom
  13
  rozhodnutiu k Upovedomeniu zo dňa 09.04.2019 . 22 S pozdravom Na moju žiadosť zo dňa 24.10.2019 som dostal odpoveď v intenciách chaotizmu a nejasnej odpovede. Prikladám lit č. Z-8242/2019/1155/JLA zo dňa 06.11.2019. Na tento list som odpovedal listom zo dňa 06.11.2019, ktorý je súčasťou môjho e-mailu zo dňa 06.11.2019! Pretože pracovníci poverení horeuvedených paragrafových uznesení zákona č. 39/1993 Z.z o NKÚ SR sa nezaoberaju podnetmi občanov Malej Lodiny, vyzývam Vás p. Ing. Karol Mitrík aby ste zjednal okamžite nápravu. Tento príspevok si môžete prečítať na soc. sieťach pod názvom ,, ČO ROBI NKÚ SR S PODNETMI OBĆANOV V MALEJ LODINE“ S pozdravom  C a p c a r a O n d r e j Ždiarska 23 040 12 Košice
  06.11.2019
  Najvyšší kontrolný úrad SR
  Priemyselná 2
  Bratislava 26
  824 73

  Vec
  Sťažnosť na odpoveď č.Z-8242/2019/1155/JLA zo dňa 06.11.2019 podpísanú Mgr. Lukáš Jasenec.

  Vážený Ing. Mitrík, dňa 09.04.2019 som poslal na Expozitúra NKÚ SR Košice Komenského 59 040 01 Košice
  toto upovedomenie :

  C a p c a r a O n d r e j Ždiarska 23 040 12 Košice

  09.04.2019
  Expozitúra NKÚ SR Košice
  14
  Komenského 59
  040 01 Košice

  Upovedomenie NKÚ SR Košice, že starostka obce Malá Lodina nevyberá od každého občana dane. Tým sa mi zveril obyvateľ Malej Lodiny.
  Mám indície od 4 občanov Malej Lodiny, že neplatia dane už 4 roky a keď ich chceli zaplatiť starostka obce Adriána Fečková ich odmietla. Môj zdroj Vám nemôžem prezradiť ale jedno meno Vám poviem, je už na pravde Boží ale pred rokom mi povedal, že starostka od neho nevyžaduje dane napriek tomu, že ich chcel vyplatiť. Jeho meno je Jano Mocák a má dom v chatárskej oblasti, na obecnom dome bol zamestnaný ako pomocník.
  Je na Vás ako naložíte s mojou informáciou.
  O výsledku ma písomne informujte na mojej domovej adrese
  2
  Capcara Ondrej
  Ždiarska 23 Košice
  040 12 Košice a lebo na
  Meil-condrej@centrum.sk
  S pozdravom

  Bola mi na moju emailovú adresu odoslaná odpoveď č.Z 00398/2019/BSB-119 zo dňa 20.05.2019, ktorá bola podpísaná Mgr. Silviou Belešovou, prikladám prílohu.
  V tejto odpovedi Mgr.Belešovej prevažuje tendencia zakrývať trestnú činnosť starostky obce Malá Lodina Adriánu Fečkovú tak ako sa to udialo v roku 2007 keď v v roku 2005-2007 starostka obce Malá Lodina páchala trestnú činnosť, ktorá je popísaná v Protokole o výsledku kontroly v obci Malá Lodina č.poverenia 1377/10 zo dňa 17.04.2007 a konečný výsledok zodpovednosti za vzniknutú škodu nebol nikto potrestaný, pretože skorumpovaní úradníci Ing.Anna Sováková a Ing.Milan Piga nepodali na páchateľa opísaných skutkov trestné oznámenie pre prečin podľa § 237 TZ.

  15
  Všetci traja, Adriána Fečková, Anna Sováková a Milan Piga čakali na lehotu premlčania, ktorá sa im podarila!!!!
  V tomto roku starostka čelila súdnym procesom z občanom Malej Lodiny a to s manželmi Lukáčovými.
  Miloš Lukáč podal dňa 17.07.2019 na úrad NKÚ tento podnet :  Miloš Lukáč Malá Lodina 84, 044 81
  17.07.2019
  Najvyšší kontrolný úrad SR
  Priemyselná 2
  Bratislava 26
  824 73
  3

  Vec


  Podnet k vykonaniu kontroly podľa § 2 ods. 1 písm. b) zák. č. 39/1993 Zb., o Najvyššom kontrolnom úrade Slovenskej republiky ku kontrole v súbehu s podozrením na porušenie § 213 ods. 1) Trestného zákona.


  Vážení
  Podľa § 2 ods.1 písm,b) zák. č.39/1993 Zb, o NKÚ SR ( ďalej len,,ZNKÚ“) Úrad kontroluje hospodárenie s majetkom, majetkovými právami, finančnými prostriedkami, záväzkami a pohľadávkami štátu verejnoprávnych inštitúcii, obcí, vyšších územných celkov, právnických osôb s majetkovou účasťou obcí, právnických osôb s majetkovou účasťou vyšších územných celkov, právnických osôb zriadených obcami alebo právnických osôb zriadených vyššími územnými celkami.

  Od roku 2008 mala manželka v prenájme nebytové priestory za účelom využitia ako potraviny, ktorých je majiteľom obecný úrad Malá Lodina.
  16
  V zmluve, ktorú manželka spísala so starostkou Malej Lodiny Ing. Adrianou Fečkovou je pasáž, v ktorej sa Ing. Fečková zaväzuje, že doklad o zaplatení prenájmu a preddavku za elektrinu jej bude vystavovať formou faktúr.
  Pri prvej splátke v roku 2008 jej starostka vystavila len príjmový doklad o zaplatení 99 euro a 58 centov za prenájom priestorov a 49 eur 79 centov ako zálohu za spotrebu elektriny s tým, že na budúce jej vypíše faktúru aj za prvú splátku.


  Pri ďalšej splátke v januári 2009 jej opätovne Ing. Fečková vydala len kópiu príjmového dokladu. Opätovne sa jej manželka opýtala prečo jej dáva príjmový doklad, keďže sa dohodli na faktúre. Opätovne tá istá odpoveď, že na budúce jej to spätne napíše. Takto sa to opakovalo niekoľko krát

  2
  a preto sa manželka viac na faktúry nepýtala. Príjmový doklad jej vystavovala od roku 2009, 2010,2011 čo znamená, že za 36 mesiacov Ing. Fečkovej vyplatila sumu 5377,32 euro.
  Pretože manželka mala podozrenie z nekalej činnosti Ing. Fečkovej a to podozrenie, že jej odvody nesmerujú do obecnej kasy ale peniaze si necháva pre vlastnú potrebu, začala odvody za prenájom
  4
  nebytových priestorov a preddavok za elektrinu posielať od roku 2012 formou poštového poukazu na účet Obce Malej Lodiny.
  Odo dňa 13.01.2012 mi pravidelne Obecný úrad Malá Lodina zasiela potvrdenie o zaplatení úhrady formou faktúry.
  Žiadam Vás aby ste vykonali kontrolu ohľadne týchto odvodov ( prijmových dokladov za rok 2008, 2009, 2010, 2011 ) a to či tieto odvody smerovali do Obecnej kasy.
  Žiadam Vás o vykonanie kontroly z akých financií Ing. Fečková platí réžiu za potraviny Fresh, ktorou je Ing. Fečková majiteľkou. Mám podozrenie, že Ing. Fečková réžiu potravín Fresh financuje z Obecnej kasy.

  Žiadam Vás o vykonanie kontroly financovanie súdnych sporov, ktoré vedie Ing. Fečková s obyvateľmi Malej Lodiny a občanmi chatovej oblasti Malý Ružinok.
  Mám podozrenie, že tieto súdne spory financuje z Obecnej kasy.

  Žiadam o vykonanie kontroly umiestnenia monitorovacích kamier, ktoré smerujú na súkromné pozemky. Tieto kamery obsahujú vysoko citlivé odpočúvacie zariadenie, ktoré majú dosah odpočúvania 30 m.
  17
  Obsah nahrávok starostka obce Malá Lodina zneužíva na zastrašovanie občanov, ktorí sú s touto osobou v konfliktnom stave.
  Z uvedeného dôvodu žiadam NKÚ, aby zahájil kontrolu v tejto veci a posúdil hospodárnosť a efektívnosť hospodárenie dotknutej osoby s verejnými prostriedkami.
  Zároveň Vás žiadam aby som bol informovaný o výsledku Vašej kontroly a to písomnou formou na mojú domovú adresu.

  S pozdravom

  Do dnešného dňa Vaša eminencia mu na jeho podnet neodpovedala!!

  Verím, že tieto dva prípady dožadujúci sa kontroly s nakladaním s majetkom v obci Malá Lodina starostkou Adriánou Fečkovou nie sú jediné!!
  Mám za to, že pracovníci NKU, ktorí sú kompetentní vo veci konať sú ovplyvňovaní starostkou Fečkovou, tak ako tomu bolo v rokoch 2005 až 2007!!!
  5
  Dňa 06.11.2019 mi prišla na moju emailovú adresu odpoveď na moju žiadosť zo dňa 24.10.2019 č.Z-8242/2019/1155/JLA zo dňa 06.11.2019, v ktorej mi Mgr. Lukáš Jasanec odpovedá nejasne a klientelicky!
  Prikladám prílohu
  Z tohto emailu som sa nedozvedel ako NKU postupovala vo vyšetrovaní vo veci ,, Nevyberaní daní v obci Malá Lodina“!!!!
  Pracovníci NKU sa snažia trestnú činnosť starostky obce Malá Lodina pozametať pod koberec.
  V prípade, že mi nebude odpovedané jasne a zrozumiteľne, podám na hore menovaných pracovníkov Tr.oznámenie pre prečin zneužitia právomoci verejného činiteľa a napomáhanie zločincovi.
  S pozdravom


  18
  C a p c a r a O n d r e j Ždiarska 23 040 12 Košice

  Najvyšší kontrolný úrad SR 10.05.2019
  Priemyselná 2
  Bratislava 26
  824 73
  Xx
  Vec
  Sťažnosť na odpoveď č. Z-003399/2019/1155/BSB-119 zo dňa 26.04.2019.
  Dňa 09.04.2019 som poslal :
  C a p c a r a O n d r e j Ždiarska 23 040 12 Košice

  09.04.2019
  Expozitúra NKÚ SR Košice
  Komenského 59
  040 01 Košice

  Upovedomenie NKÚ SR Košice, že starostka obce Malá Lodina nevyberá od každého občana dane. ým sa mi zveril
  Mám indicie od 4 občanov Malej Lodiny, že neplatia dane už 4 roky a keď ich chceli zaplatiť starostka obce Adriána Fečková ich odmietla. Môj zdroj Vám nemôžem prezradiť ale jedno meno Vám poviem, je už na pravde Boží ale pred rokom mi povedal, že starostka od neho nevyžaduje dane napriek tomu, že ich chcel vyplatiť. Jeho meno je Jano Mocák a má dom v chatárskej oblasti, na obecnom dome bol zamestnaný ako pomocník.
  Je na Vás ako naložíte s mojou informáciou.
  O výsledku ma písomne informujte na mojej domovej adrese
  Capcara Ondrej
  Ždiarska 23 Košice
  040 12 Košice a lebo na Meil-condrej@centrum.sk
  19
  S pozdravom
  2
  Dňa 10.05.2019 mi bolo doručené Oznámenie č.Z-003399/2019/1155/BSB-119 zo dňa 26.04.2019, v ktorom ma Mgr. Silvia Belešová informuje, že podnet bol preverený odbornými útvarmi NKÚ SR a na základe vecného posúdenia bol postúpený Expozitúre Košice na praktické využitie pri príprave plánu kontrolnej činnosti na nadchádzajúce obdobie..............?
  Zároveň Vás chceme informovať, že prvotnú kontrolu dodržiavania zákonnosti, hospodárnosti na úrovni miestnej samosprávy má vykonávať primárne hlavný kontrolór v aktívnej spolupráci s poslancami obecného zastupiteľstva, ktorí disponujú všetkými zákonnými možnosťami na začatie konania ak bolo identifikované riziko porušovania zákona, záväzných právnych predpisov.
  Tu by som mal otázku na Ing.PhDr. Lubomíra Andrssyho ,, a akého kontrolóra to ta p. Mgr. Belešová spomína?“ to aký kontrolór v tejto obci uraduje?
  Aké informácie o obci Malá Lodina NKÚ SR má???
  V roku 2007 NKÚ SR na podnet občanov vykonala kontrolu v obci Malá Lodina. V závere tejto kontroly je napísané citujem:

  Funkciu hlavného kontrolóra obce vykonávala v roku 2005 fyzická osoba, ktorá bola do tejto funkcie schválená s nástupom od 01.01.2005. Kontrolou bolo zistené, že nebol vyhlásený deň konania voľby hlavného kontrolóra obce na úradnej tabuli a spôsobom v mieste obvyklým, zo strany kandidátky nebola podaná písomná prihláška.
  Do dnešného dňa v obci Malá Lodina nie je uradujúci kontrolór a Vaša pracovníčka mi napíše, že v prvej rade má vykonávať kontrolnú činnosť primárne určený kontrolór!!!
  NKÚ SR o tom, že obec Malá Lodina nedisponuje kontrolórom už od roku 2005 namá informácie ????? Že starostka obce Malá Lodina je súdne trestaná, šafári s majetkom štátu a tr.oznámenia podané na jej osobu polícia a prokuratúra v Kysaku v Košiciach zametá pod koberec? Pokračuje v intenciách, tak ako je to opísané vo správe z kontroly z roku 2007!!!
  20
  Malá Lodina nemá internetovú stránku, kde by sa občania mohli oboznámiť ako starostka obce Malá Lodina hospodarí s financiami nás, daňových poplatníkov. A vaša organizácia NKÚ SR mi odpíše, že v prvom
  3
  rade kontrolór by mal zistiť pri kontrole podozrenia poukazujúce na porušovanie zákonov. Aký, ktorý, čí kontrolór????
  Je to zaražajúce!!!

  Správa NKÚ SR za 1 polrok - podnety
  10.10.2007
  Správa NKÚ SR
  o výsledku kontrol hospodárenia s finančnými prostriedkami a nakladania s majetkom obcí a samosprávnych krajov na základe podnetov
  vykonaných v 1. polroku 2007


  Obec Malá Lodina

  Podaný podnet vyhodnotil NKÚ SR ako opodstatnený v časti nezaevidovania nedokončenej stavby budovy obecného úradu, odpredaja obecných pozemkom poslancom obecného zastupiteľstva za nižšiu ako schválenú cenu, nedôslednej evidencii majetku obce a v nedostatočnom výkone funkcie hlavného kontrolóra obce.

  Porušenia všeobecne záväzných právnych predpisov súvisiacich s podnetom boli nasledovné:
  21
  V prípade neukončenej stavby obecného domu bolo zistené nedodržanie zákona o účtovníctve, keď obec neúčtovala o obstaraní stavby obecného domu, ani o jej zaradení do užívania a neúčtovanie o skutočnostiach, ktoré
  4
  nastali, nevedela preukázať hodnovernými dokladmi. Z predpokladanej zmluvnej ceny diela 1 200 tis. Sk v roku začatia výstavby 1996 predložila obec len faktúry na 994,7 tis. Sk (roky 1996 a 1997). Zostatok vynaložených prostriedkov za práce vykonané svojpomocne, resp. dodávateľsky nevedela obec preukázateľne doložiť.

  V prípade výstavby domu smútku schválilo obecné zastupiteľstvo finančné prostriedky na projektovú dokumentáciu uvedenej stavby v sume 80 tis. Sk. Do doby výkonu kontroly stavba nebola začatá. Zmluvu o dielo na zhotovenie štúdie a projektovej dokumentácie predmetnej stavby uzavrela obec bez verejného obstarávania, čím porušila zákon o verejnom obstarávaní.

  Pri predaji pozemkov šiestim poslancom obecného zastupiteľstva v roku 2005 o výmere spolu 3 494 m2 v k.ú. Ružín – Pri salaši za zvýhodnenú cenu 20,- Sk/m2 schválenú na mimoriadnom zasadnutí zastupiteľstva v roku 2002, bol porušený zákon o majetku obcí, keďže schválenie odpredaja v zastupiteľstve nebolo preukázané.

  V oblasti informovanosti o nakladaní s finančnými prostriedkami obce bolo zistené, že návrh rozpočtu obce na rok 2005, ako aj záverečný účet obce za rok 2005, nebol pred jeho schválením v obecnom zastupiteľstve zverejnený obvyklým spôsobom v obci, čím došlo k porušeniu zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a zákona o obecnom zriadení.

  V oblasti správy a ochrany majetku obce bolo zistené, že obec nemala náležitú evidenciu o majetku. Pozemky, stavbu obecného domu, ako aj majetok uvedený do používania v predchádzajúcom období, nemala
  22
  zaúčtované v účtovníctve. O účtovaní, ako aj evidencii hmotného majetku, ktorého ocenenie je nižšie alebo sa rovná sume 30 tis. Sk a doba upotrebiteľnosti dlhšia ako jeden rok, nemala vypracovaný vnútorný predpis, v dôsledku čoho pri jeho účtovaní nepostupovala jednotne.

  5
  Funkciu hlavného kontrolóra obce vykonávala v roku 2005 fyzická osoba, ktorá bola do tejto funkcie schválená s nástupom od 01.01.2005. Kontrolou bolo zistené, že nebol vyhlásený deň konania voľby hlavného kontrolóra obce na úradnej tabuli a spôsobom v mieste obvyklým, zo strany kandidátky nebola podaná písomná prihláška.
  Do kedy bude tento stav trvať v obci Malá Lodina?
  S pozdravom

  Príloha list zo dňa 03.08.2020

You are here: Home Home Slovenské kategórie Dokumenty Externé Plevel a Búrka odhalili najzbytočnejšiu organizáciu na Slovensku

Contact


e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Our partners