Ako sa stal Štefan Harabin opäť šéfom Najvyššieho súdu

Štefan Harabin na Najvyššom súde. Foto - TASR| dennikn.sk | 12. novembra 2021 | Rudolf Suran |

Štefan Harabin na Najvyššom súde. Foto – TASR

Justičná stráž pochybila, keď nezasiahla proti človeku, ktorý v budove súdu opakovane rušil poriadok, verejne slovne na ňu útočil a ponižoval, obviňoval z trestných činov, a to krikom, čím vyvolal rušivý hluk.

Autor je právnik

V utorok 26. októbra 2021 bol skvelý slnečný deň neskorého babieho leta. Dôchodca Štefan Harabin, odkedy ráno otvoril oči, sa veľmi tešil nielen z pekného dňa.

Pre verejnosť, ale hlavne pre seba pripravil predstavenie, ktorého bude režisérom, scenáristom a hercom v jednej osobe. Predstavenie na Najvyššom súde Slovenskej republiky, ktorému kedysi vládol železnou rukou ako jeho predseda.

Ešte v ten deň obehlo slovenský svet niekoľko videí, ktoré pritiahli desaťtisíce divákov.

Nedám si rúško, aj keby som mal zomrieť ja alebo vy

Hviezdou dňa nebol Elliot Rostas, ktorého súdili za antisemitské citáty našich buditeľov v jeho mesačníku a ktorý je odhodlaný nezaplatiť peňažný trest a nastúpiť do väzenia. Hviezdou, aj keď pre mnohých pochybnou, bol Štefan Harabin, ktorý sprevádzal Rostasa a jeho advokáta na Najvyššom súde.

Člen justičnej stráže, ktorý púšťal prichádzajúcich cez elektronický detektor, Harabina odmietol vpustiť, lebo nemal prekrytý nos a ústa v súlade s protipandemickými opatreniami proti covidu-19. Ten to odmietol, lebo vraj ani ústava, zákon či medzinárodné dokumenty to nevyžadujú.

Krik, urážky a posmech od stelesnenia práva a spravodlivosti Slovenska

Strážnik musel upozorniť Harabina, aby sa ho nedotýkal. Ale už nezabránil tomu (a mohol), aby Harabin dlho neziapal na celú budovu, až sa múry chveli, tváriac sa výhražne a súčasne pobavene, povznesene, akoby bol stále predsedom Najvyššieho súdu. „Zvlečte uniformu, zvlečte uniformu, zvlečte uniformu!“ Križiak proti LGBTI komunite, ktorú hádže do jedného vreca s pedofilmi, vyzýva strážcu súdu, aby sa pred ním obnažil.

Nezastaviteľný príval udieral na strážnika v silných zvukových vlnách: „Páchate trestnú činnosť, pustite ma do budovy, budem tu stáť, kým ma nepustíte, nemám právnu povinnosť nosiť rúško, už dávno tu mala byť polícia, aby vás zobrala, ste nepríčetný človek, budete trestne stíhaný, čo ste spadol z jahody? S rúškom dávate signál, že ste chorý, môžete byť ako nakazený v robote…?“

Strážnik bol vyvedený z miery nielen z Harabina, ale aj z prítomných novinárov a iných osôb, ktoré fotografovali a natáčali.

Harabin využil situáciu a proti vôli strážnika prešiel elektronickým rámom, keď púšťal Elliota Rostasa aj bez rúška na tvári, lebo bol obžalovaný a predvolaný. Vyľakaný strážnik bežal za ním, zúfalo sa pokúšal zvrátiť nezvrátiteľné: „Čo robíte, čo robíte, vy ste verejnosť!“ Dostal odpoveď: „No a čo, no a čo!“

Harabin pred pojednávacou miestnosťou pokračoval v právnych prednáškach a v tiráde o „prokurátorovi, čo pácha trestnú činnosť“. Keď sa objavil prokurátor, Harabin šesťkrát zajačal: „Kriminálnik, prichádza kriminálnik!“

Druhé dejstvo commedia dell´arte sa začalo, keď prišiel policajt. Justičná stráž si naivne myslela, že ak zavolá políciu, tá Harabina donúti rešpektovať protipandemické opatrenia alebo ho spacifikuje a nebude vykrikovať.

Predtým sa Harabin polície domáhal, teraz otočil. Vmietol policajtovi do tváre, že nepozná právo, lebo nemá právomoc zasahovať v budove súdu, to podľa neho môže iba justičná stráž. Aj jeho vyzval, aby sa obnažil, ergo zahodil uniformu. Policajtova misia sa po kriku a poučovaní skončila tým, že mu povedal, že ho oznámi na ÚVZ. Harabin sa ironicky uklonil a poďakoval mu: Oznámte, nech mi dajú pokutu.

Správanie Harabina a (ne)činnosť justičnej stráže vo svetle práva

Ak si niekto myslí, že justičná stráž alebo polícia koná protizákonne, môže sa brániť odborne a slušne, podať právne odôvodnenú sťažnosť, trestné oznámenie, súdnu žalobu, kontaktovať medzinárodné inštitúcie (EÚ, OSN). Slušne a miernym hlasom svoju kritiku „nezákonného procesu“ vyjadrili Rostas a jeho advokát.

Ale ak niekto v súdnej budove neprestáva vykrikovať, čím asi ruší pojednávania, uráža členov justičnej stráže, policajta, prokurátora, obviňuje ich z trestnej činnosti, vyzýva, aby sa vyzliekli, vyzýva na nerešpektovanie opatrení na ochranu zdravia vyhlásených na základe zákona… Taký človek môže vzbudzovať dojem, že by mohol byť pod vplyvom alkoholu, omamných látok, alebo podozrenie, že pácha priestupok, ak už nie trestný čin.

Trestnými činmi by v tomto kontexte mohli byť: Podnecovanie – verejná výzva na hromadné neplnenie dôležitej povinnosti uloženej zákonom alebo na základe zákona. Výtržníctvo – fyzická alebo slovná hrubá neslušnosť alebo výtržnosť na mieste prístupnom verejnosti. Krivé obvinenie – lživé obvinenie z trestného činu v úmysle privodiť stíhanie. Ohováranie – oznámenie nepravdivého údaja, ktorý je spôsobilý značnou mierou ohroziť vážnosť osoby u spoluobčanov, poškodiť ju v zamestnaní alebo privodiť inú vážnu ujmu. Priestupkom môže byť: neuposlúchnutie verejného činiteľa pri výkone jeho právomocí, vzbudzovanie verejného pohoršenia, ublíženie na cti urážkou a posmechom, hrubé správanie, ohrozenie alebo narušenie verejného poriadku.

Nezodpovedné obvinenia z trestných činov a urážlivé vyjadrenia týkajúce sa cti osôb z úst dlhoročného sudcu a vysokého justičného funkcionára, ktorý často verejne vystupuje a má nemálo podporovateľov, môžu mať tým závažnejšie následky pre dotknuté osoby. Preto by sa mal prísnejšie posudzovať aj autor difamácie, ak by konal v rozpore s právom, ktorého on má byť znalcom.

Justičná stráž pochybila, keď nezasiahla proti človeku, ktorý v budove súdu opakovane rušil poriadok, verejne slovne na ňu útočil a ponižoval, obviňoval z trestných činov, a to krikom, čím vyvolal rušivý hluk a robil v budove súdu nepovolenú „právnu prednášku“.

Podľa zákona je každý povinný poslúchnuť justičnú stráž a políciu pri výkone ich právomoci. Bez de-ba-ty, kri-ku a u-rá-žok… Ich príslušníci sú povinní dbať na svoju česť, dôstojnosť a vážnosť. Majú okrem iného zabezpečovať verejný poriadok a povinnosť zakročiť proti tomu, kto ho narušuje.

Harabin sa asi nedostal do pojednávacej miestnosti, ale dovolili mu (bez formálneho preukázania totožnosti, čo je podmienkou vstupu na súd), aby bez následkov ostal v súdnej budove a pokračoval v kriku, posmechu a slovných atakoch. O nezakrytej tvári nehovoriac. Pritom na začiatku mu preto bránili vstúpiť. Povolaní zatiaľ adekvátne nereagovali podľa práva. Ale ešte sa to dá. Dôkazov je dosť – na internete aj na kamerovom systéme súdu. Veď aj Dr. Harabin sám hovorí: Po-dľa zá-ko-na!

 

Leave your comments

0
terms and condition.
  • No comments found
You are here: Home Home Slovenské kategórie Dokumenty Externé Ako sa stal Štefan Harabin opäť šéfom Najvyššieho súdu

Contact


e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Our partners