O polovicu menej času. Zbytočnej byrokracie ubudne

| HNonline | Archív |

Ministerstvo hospodárstva chce zrýchliť a zjednodušiť zápis do obchodného registra.

Ak dnes chcete podať návrh na zápis, zmeny zapísaných údajov alebo výmaz zapísaných údajov do obchodného registra, môžete to urobiť len na ôsmich registrových súdoch, pričom súd vykoná zápis v lehote do 5 dní. V tom ešte nie je započítaná lehota na doručovanie, čiže reálne je takýto zápis vykonaný za 10 a viac dní.

Po novom by zápis do obchodného registra mohli vykonávať notári online. Pomohlo by to odbremeniť vyťažené súdnictvo od nesporovej agendy, ktorú môžu riešiť notári ako nezávislé a nestranné osoby. Navrhlo to ministerstvo hospodárstva v správe o stave podnikateľského prostredia v SR s návrhmi na jeho zlepšovanie.

Spomínaný zámer by bolo možné realizovať novelou Zákona o obchodnom registri, ktorá by rozšírila infraštruktúru obchodného registra o 345 registračných miest - notárov - notárskych úradov. Obchodný register by tak mohol fungovať prostredníctvom siete notárskych úradov rovnako efektívne, elektronicky, ako funguje Notársky centrálny register záložných práv.

Štát by bez akýchkoľvek nákladov využil infraštruktúru notárskych úradov, vedomosti a praktické skúsenosti notárov z oblasti obchodného práva, ich moderné hardvérové a softvérové vybavenie vrátane bezpečnosti, tak ako je to vo vyspelých štátoch Európskej únie bežné.

 

Šéfka Ústavného súdu SR varuje Radoslava Procházku

SITA | Autor foto: SITA, Ján Viazanička |

Predsedníčka Ústavného súdu (ÚS) SR Ivetta Macejková kritizuje prezidentského kandidáta Radoslava Procházku za jeho výroky týkajúce sa odvolávania vedenia ústavného súdu, konkrétne jeho predsedníčky, a varovne dvíha prst.

  

Macejková Procházku upozorňuje, že prezident skladá pred Národnou radou Slovenskej republiky do rúk predsedu ústavného súdu sľub: „Sľubujem na svoju česť a svedomie vernosť Slovenskej republike. Budem dbať o blaho slovenského národa, národnostných menšín a etnických skupín žijúcich v Slovenskej republike. Svoje povinnosti budem vykonávať v záujme občanov a zachovávať a obhajovať ústavu a ostatné zákony“. Odmietnutie sľubu alebo sľub s výhradou má za následok neplatnosť voľby prezidenta.

Prečo kryje Ficova vláda Harabinovi chrbát?

| SME | nedeľa 15. 12. 2013 17:05 | Foto: ARCHÍV SME - GABRIEL KUCHTA

Píše programová riaditeľka Aliancie Fair­-play Zuzana Wienk

Rada Európy už raz odmietla trojčlennú slovenskú kandidátku, z ktorej sa mal vyberať náš sudca do Európskeho súdu pre ľudské práva. Napriek tomu, že vláda musela dostať diplomatickou cestou vysvetlenie o dôvodoch, odobrila ďalší pochybný výber Štefana Harabina.

Vláda so Súdnou radou za nás poslali do Štrasburgu troch kandidátov, z ktorých Rada Európy o niečo vyše mesiaca vyberie slovenského sudcu do Európskeho súdu pre ľudské práva.

Najvážnejšiu udalosť ostatných mesiacov s obrovským dosahom na naše práva v nasledujúcich deviatich rokoch si verejnosť ani nevšimla. Aj cesta, aj jej výsledok by nás však mali poriadne znepokojovať.

Súdna rada zvolila svojich favoritov v pondelok popoludní a už v stredu ich expresne schválila aj vláda.

Kabinetu Roberta Fica evidentne neprekážalo, že členovia Súdnej rady až do odštartovania voľby vôbec netušili, podľa akých pravidiel bude prebiehať. Keď začal Štefan Harabin s pomocou tlmočníčky kandidátov skúšať z jazykov, zaskočene sa pýtali, kto tvoril otázky a ako ich zabezpečil pred vyzradením.

Stanovisko sudcu Juraja Babjaka k reakcii Štefana Harabina z 13.decembra 2013

Predseda Súdnej rady a Najvyššieho súdu SR reagoval  na otvorený list Aliancie Fair- play Vláde Slovenskej republiky „Štrasburg nie je trafika! “, v ktorom:

         1)ma obvinil z rodinkárskeho prepojenia cez manželku na Alianciu Fair-play , ako „politicko-lobisticky nátlakovú organizáciu“;

     2)dehonestujúcim spôsobom spochybnil moje jazykové schopnosti (jedna nezodpovedaná otázka, lámavá angličtina = medzinárodná hanba, po francúzsky by som si možno vedel akurát v hoteli vypýtať čaj...);

       3)uviedol, že na druhej voľbe kandidátov na sudcu Európskeho súdu pre ľudské práva (na decembrovom  zasadnutí Súdnej rady) som nepreukázal potrebné vedomosti a

        4)čitateľom podsunul, že som sa v súvislosti s prvou -januárovou  voľbou  potajme obrátil na predsedu Poradného panelu Rady Európy pána Wildhabera a zúčastnil na intrigách a neoficiálnych udaniach.

         K tomuto zaujímam nasledovné stanovisko:

         1)S členmi Aliancie Fair - play, ako dostatočne etablovanej nevládnej organizácie, sa poznám už viac rokov najmä z rôznych podujatí v oblasti ľudských práv a základných slobôd.

         2)Za ostatných 20 rokov som mal viacero možností reprezentovať Slovenskú republiku v zahraničí  ako sudca krajského súdu , alebo ústavného súdu a nikdy som k tomu nepotreboval tlmočníka.

Štrasburg nie je trafika!

(podpisový formulár nájdete na konci textu)

Štrasburg nie je trafika!

otvorený list Vláde Slovenskej republiky

Vážení členovia vlády,

Dňa 4.decembra 2013 ste v expresne krátkom čase schválili návrh kandidátov na sudcu Európskeho súdu pre ľudské práva (ESĽP) v zložení JUDr. Andrea Krišková, JUDr. Ondrej Laciak a PhD. JUDr. Marica Pirošíková, ktorý vám predložila Súdna rada. Žiadame vás, aby ste rozhodnutie prehodnotili, kandidátku v tomto znení Parlamentnému zhromaždeniu Rady Európy nepredložili, a aby ste vyzvali Súdnu radu na voľbu nových kandidátov.

Celá kandidátka vznikla na pôde Súdnej rady netransparentným procesom, ktorý nenaplnil zákonné požiadavky na lehotu medzi vyhlásením voľby a jej konaním. Ako je zjavné zo zvukového záznamu z rokovania Súdnej rady, jej samotní členovia sa nepodieľali na tvorbe pravidiel výberu, tieto neboli vopred známe ani im, ani verejnosti a konkrétnu podobu voľby tvoril len predseda rady ráno pred rokovaním.

Takéto uzurpovanie si moci jednou osobou pri rozhodovaní o mimoriadne závažnej otázke verejného záujmu je zarážajúce, neakceptovateľné, neférové voči kolegom v Súdnej rade i voči samotným kandidátom. Uráža občanov Slovenska i samotnú Radu Európy a Európsky súd pre ľudské práva.

Výsledkom výberu bez predvídateľných férových pravidiel je kandidátka nevhodná pre inštitúciu takého mimoriadneho významu, akou je Európsky súd pre ľudské práva. Navyše podľa nášho názoru negarantuje, že z nej môže vzísť slovenský sudca, ktorý naplní vysoké odborné požiadavky predpokladané už Dohovorom o ochrane ľudských práv a základných slobôd pre túto pozíciu. Funkcia sudcu Európskeho súdu pre ľudské práva by mala byť obsadená kandidátom odborne i kvalifikačne minimálne rovným ľuďom, ktorých rozhodnutia bude hodnotiť.

Contact


e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Our partners