Správa zo zasad​nutia Soudcovské uni​e ČR​

Správa z 23. zasadnutía Soudcovské unie ČR

18.-19.10.2013 Darovanský dvůr, Břasy

Príhovor prezidentky ZOJ :

Je pre mňa osobne a pre združenie Sudcovia „Za otvorenú justíciu“   cťou opätovne Vás môcť pozdraviť na výročnom zasadnutí Vašej únie. Máme takto možnosť priamo sa dozvedieť s čím žijú českí sudcovia a porovnať náš vývoj, ktorý má spoločné historické korene.

Práve touto témou sa v týchto dňoch ZOJ intenzívne zaoberá a v novembri organizuje s podporou Nadácie otvorenej spoločnosti  česko-slovenskú verejnú diskusiu „Odkiaľ kam slovenská a česká justícia“ , na ktorú pozývame najvyšších predstaviteľov justície, prokuratúry a štátneho zastupiteľstva oboch našich krajín. Veľmi si vážime, že pozvanie prijal aj prezident Vašej SU, predsedníčka NS ČR a vrchná štátna zástupkyňa pre Čechy. Našou ambíciou je analyzovať hlavné smery vývoja justície v širšom ponímaní spolu s prokuratúrou, resp. štátnym zastupiteľstvom po rozdelení spoločnej federácie v roku 1992 až doposiaľ a pokúsiť sa konkretizovať kladné aj negatívne výsledky. To by malo byť základom pre návrh riešení, ktoré by mohli pomôcť zmeniť negatívne trendy v oboch systémoch.

Pohľad na prácu exekútora je veľmi skreslený

| Webnoviny | Autor: SITA, dnes 12:39 |

Slovenská komora exekútorov prichádza s návrhom, aby sa exekučné spisy prideľovali náhodne pomocou elektronického systému. Prezident komory Miroslav Paller tvrdí, že toto opatrenie pomôže občanom.

Exekútori asi nikdy nebudú patriť k obľúbeným profesným skupinám v spoločnosti. Ako sa s tým vyrovnávate?
Je pravdou, že z princípu našej práce nie sme medzi ľuďmi veľmi populárni. Skutočnosť je však taká, že činnosť exekútorov od ich vzniku v roku 1995 výrazne zvýšila vymožiteľnosť práva. Kým dovtedy sa pohybovala okolo dvoch percent, dnes dosahuje vyše tridsať percent. Niekedy to hodnotíme tak, že exekútori sú poslednou bodkou spravodlivosti.

Slovenská komora exekútorov nedávno predstavila nový program Bližšie k ľuďom. Je to pri vami spomínaných špecifikách vášho povolania vôbec reálne?
Pohľad na prácu exekútora je, žiaľ, veľmi skreslený. V mnohých prípadoch vystupuje navonok exekútor ako niekto zlý, ktorý ľuďom prišiel vziať ich majetok. Médiá, a čo je horšie, aj mnohí politici si z exekútorov urobili ľahký terč. Náš program je však o tom, aby sa občania mohli na našu prácu pozrieť objektívne. Jeho piliere, teda spravodlivosť, transparentnosť a ústretovosť by mali byť každodennou požiadavkou na výkon práce exekútora.

Na Najvyšší súd smeruje sudca Polka, ktorý pred rokmi nedostal previerku

| SME | pondelok 21. 10. 2013 9:03 | tasr
 

Pavol Polka je známy podávaním množstva žalôb aj pochybnosťami o tom, ako nadobudol majetok.

BRATISLAVA. Žilinský sudca Pavol Polka smeruje na Najvyšší súd. Dočasné pridelenie na jeden rok schválila Súdna rada ešte na septembrovom zasadnutí.

Polka by mal do Trestnoprávneho kolégia nastúpiť od začiatku budúceho roka.

Polka je známy podávaním množstva žalôb, špekulovalo sa o jeho majetku a Aliancia Fair-play v blogu pripomenula korupčnú kauzu spred takmer 15 rokov, v ktorej sudca Polka figuroval.

Sudcov, ktorí sa nepozdávajú Harabinovi, chce polícia vypočúvať

| SME |štvrtok 17. 10. 2013 20:30 | Monika Tódová
 

Generálna prokuratúra ani vedenie polície nechcú postup vyšetrovateľa komentovať.

BRATISLAVA. Vyšetrovateľ protikorupčnej jednotky chce vypočuť ústavných sudcov Sergeja Kohuta, Juraja Horvátha a Ladislava Orosza. Na Ústavný súd poslal žiadosť, aby ich zbavili mlčanlivosti.

Na trojicu sudcov podal trestné oznámenie predseda Najvyššieho súdu Štefan Harabin.

Ako verejní činitelia podľa neho zneužili svoje právomoci, lebo boli voči nemu zaujatí, no napriek tomu rozhodovali o tom, či má byť disciplinárne potrestaný.

Polícia teraz chce, aby sa sudcovia vyjadrili k tomu, prečo predsedníčke Ústavného súdu neoznámili svoju údajnú zaujatosť.

Komentár k odlišným stanoviskám

Komentár k odlišným stanoviskám členov Súdnej rady SR, týkajúcim sa uznesení prijatých na 13. zasadnutí Súdnej rady SR, konanom 27. januára 2014

K uzneseniu č. 212

 

Odlišné stanovisko opätovne poukazuje na pretrvávajúci problém dopĺňania Súdnou radou SR (ďalej len „súdna rada“) programu jej zasadnutí tak, že len formálne dôjde k splneniu zákonnej povinnosti predsedu súdnej rady zverejniť program i s podkladmi na rokovanie na internetovej stránke súdnej rady. Väčšina v súdnej rade práve uvedené (namietané inak už odlišnými stanoviskami k uzneseniam súdnej rady č. 81 zo 16. apríla 2013, č. 171 z 29. októbra 2013 a č. 190 z 2. decembra 2013) za problém zjavne nepovažuje, hoci takto dopĺňané body programu v drvivej väčšine prípadov nie sú takými, aby rokovanie o nich neznieslo odklad. Ďalším už tiež opakovane zdôrazňovaným aspektom problému je i prax nezverejňovania všetkých podkladov na rokovanie na internetovej stránke, ale zabezpečenie výlučne členom súdnej rady (v rámci privilegovaného prístupu) možnosti sa oboznámiť s takýmito podkladmi a to vrátane tých, o ktorých sa už v čase pred zasadnutím súdnej rady vie, že ich zaradenie do programu bude navrhnuté dodatočne.

Contact


e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Our partners