Vyhlásenie ZOJ k rozhodnutiu Súdnej rady SR

Vyhlásenie ZOJ k rozhodnutiu Súdnej rady SR

v súvislosti s témou etiky sudcov .

 

Združenie Sudcovia „Za otvorenú justíciu“  vníma  kriticky, že na ostatnom zasadnutí Súdnej rady SR dňa  25.9. 2013 väčšina jej členov na návrh riaditeľa Justičnej akadémie SR schválila zmenu v obsahovej náplni vzdelávania, ktorou sa z fázy prípravného vzdelávania (teda z procesu formovania budúcich uchádzačov o funkcie sudcov) vypustí vzdelávanie v oblastiach komunikačných zručnosti, rétoriky a najmä etiky.

Piata Borecova úradníčka chce byť sudkyňou

|SME|streda 23. 10. 2013 21:04 | Veronika Prušová

Úradníčky zvyknú po vymenovaní za sudkyne ostať na ministerstve.

BRATISLAVA. Z ministerstva spravodlivosti mieri na súd ďalšia úradníčka. Na Okresnom súde v Považskej Bystrici chce pôsobiť šéfka sekcie trestného práva Gabriela Repková. Na ministerstve je od minulého roka, sekciu vedie od marca.

Prečo sa prihlásila do konkurzu práve teraz, neodpovedala. Cez hovorkyňu ministerstva Alexandru Donevovú odkázala na svoj motivačný list zverejnený na webe. V ňom píše, že práca sudcu jej vždy bola blízka.

„Výkon tejto funkcie by predstavoval naplnenie mojich profesijných životných cieľov.“

Do výberového konania sa prihlásila po prvý raz.

Duševný stav Hedvigy z roku 2006 chcú skúmať aj po siedmich rokoch

| SME | streda 23. 10. 2013 20:34 | Soňa Gyarfašová

Generálny prokurátor Jaromír Čižnár sa ku kauze Hedviga nevyjadruje.

BRATISLAVA. Duševný stav Hedvigy Žákovej–Malinovej chcela Generálna prokuratúra skúmať v roku 2012 najskôr ambulantne a neskôr v psychiatrickom ústave, teraz jej opäť prišla pozvánka na ambulantné vyšetrenie.

Malinovú predvolala k psychiatrovi na budúci pondelok prokurátorka Katarína Sonderlich–Roskoványi. Prípad prebrala po prokurátorovi Jaroslavovi Kozolkovi, ktorý mal problém s bezpečnostnou previerkou pre záznam o spolupráci s komunistickom vojenskou kontrarozviedkou.

„Predvolanie na ďalšie vyšetrovanie duševného stavu vnímame zo strany štátnych orgánov ako ďalšie traumatizovanie obete trestného činu,“ povedal Malinovej advokát Roman Kvasnica.

Správa zo zasad​nutia Soudcovské uni​e ČR​

Správa z 23. zasadnutía Soudcovské unie ČR

18.-19.10.2013 Darovanský dvůr, Břasy

Príhovor prezidentky ZOJ :

Je pre mňa osobne a pre združenie Sudcovia „Za otvorenú justíciu“   cťou opätovne Vás môcť pozdraviť na výročnom zasadnutí Vašej únie. Máme takto možnosť priamo sa dozvedieť s čím žijú českí sudcovia a porovnať náš vývoj, ktorý má spoločné historické korene.

Práve touto témou sa v týchto dňoch ZOJ intenzívne zaoberá a v novembri organizuje s podporou Nadácie otvorenej spoločnosti  česko-slovenskú verejnú diskusiu „Odkiaľ kam slovenská a česká justícia“ , na ktorú pozývame najvyšších predstaviteľov justície, prokuratúry a štátneho zastupiteľstva oboch našich krajín. Veľmi si vážime, že pozvanie prijal aj prezident Vašej SU, predsedníčka NS ČR a vrchná štátna zástupkyňa pre Čechy. Našou ambíciou je analyzovať hlavné smery vývoja justície v širšom ponímaní spolu s prokuratúrou, resp. štátnym zastupiteľstvom po rozdelení spoločnej federácie v roku 1992 až doposiaľ a pokúsiť sa konkretizovať kladné aj negatívne výsledky. To by malo byť základom pre návrh riešení, ktoré by mohli pomôcť zmeniť negatívne trendy v oboch systémoch.

Pohľad na prácu exekútora je veľmi skreslený

| Webnoviny | Autor: SITA, dnes 12:39 |

Slovenská komora exekútorov prichádza s návrhom, aby sa exekučné spisy prideľovali náhodne pomocou elektronického systému. Prezident komory Miroslav Paller tvrdí, že toto opatrenie pomôže občanom.

Exekútori asi nikdy nebudú patriť k obľúbeným profesným skupinám v spoločnosti. Ako sa s tým vyrovnávate?
Je pravdou, že z princípu našej práce nie sme medzi ľuďmi veľmi populárni. Skutočnosť je však taká, že činnosť exekútorov od ich vzniku v roku 1995 výrazne zvýšila vymožiteľnosť práva. Kým dovtedy sa pohybovala okolo dvoch percent, dnes dosahuje vyše tridsať percent. Niekedy to hodnotíme tak, že exekútori sú poslednou bodkou spravodlivosti.

Slovenská komora exekútorov nedávno predstavila nový program Bližšie k ľuďom. Je to pri vami spomínaných špecifikách vášho povolania vôbec reálne?
Pohľad na prácu exekútora je, žiaľ, veľmi skreslený. V mnohých prípadoch vystupuje navonok exekútor ako niekto zlý, ktorý ľuďom prišiel vziať ich majetok. Médiá, a čo je horšie, aj mnohí politici si z exekútorov urobili ľahký terč. Náš program je však o tom, aby sa občania mohli na našu prácu pozrieť objektívne. Jeho piliere, teda spravodlivosť, transparentnosť a ústretovosť by mali byť každodennou požiadavkou na výkon práce exekútora.

Contact


e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Our partners