Petr Kuchta:Nie ste ako MY (!)

Dňa 29.10.2009

Prečo nie sú sudcovia ako my – bežní, radoví občania SR? V čom sa líšia od nás a ako by sa asi mali javiť v našich očiach? Kedy budem ako občan plne uznávať a hlavne mať povinnosť prirodzene rešpektovať tretiu moc v demokratickom štáte – justíciu ? Úvaha k článku JUDr. J. Hrubalu „Nie sme ako oni (?)“

 

 

Mal som možnosť, čas a chuť prečítať si článok JUDr. J. Hrubalu „Nie sme ako oni (?)“,  a mal som priestor,  osobnú možnosť a hlavne česť osobne spoznať tohto sudcu. A aj preto a aj kvôli nemu a jeho kolegom , (sudcom ako takým) chcem reagovať ako občan , neprávnik a nesudca na jeho článok.

Dovoľte mi preto, aby som vám sudcom ,ako občan pripomenul, niečo, čo síce dávno viete, ale už dlhú dobu ste to nepočuli.

Nejdem polemizovať, či ste vy sudcovia ako oni(?), ale cítim, verím a viem, že Nie ste ako MY! My -  radoví, bežní  občania SR!

Vy sudcovia totiž nemáte naše zákonné práva štrajkovať, písať petície, správať sa na verejnosti nedôstojne, navštevovať, priateliť a stýkať sa napríklad s mafiou, drogovo závislými, prostitútkami a ich bossmi, lobovať a politikárčiť. Vy sudcovia nemáte totiž v našich očiach ani naše občianske základné nepísané právo napríklad byť neverní, podľahnúť alkoholu, správať sa ako grázel a byť grázlom, dávať úplatky, prijímať úplatky, nezverejňovať svoj majetok a spôsob jeho nadobudnutia a podobne.

Vy sudcovia musíte byť, mali by ste byť a  ste (?) „elitou“ občanov, ktorí si nemôžu vzhľadom na zastávanú pozíciu sudcu dovoliť to, čo my bežní občania. Jednoducho ako sudcovia nemáte všetky naše zákonné a morálno - etické, ako aj nepísané  nemorálno - neetické práva. 

Prečo ? Lebo Vy sudcovia, navonok a v zmysle zákona zastupujete a verejne prezentujete a fyzicky  ako osoby reprezentujete pojem spravodlivosti  a vieru v spravodlivosť. Predstavujete sa v jej mene, ako aj  vykonávate v jej mene rozhodnutia o vine a treste, o oslobodení a satisfakcii, o náprave a krivde, o pravde a klamstve a v neposlednom rade o osudoch nás bežných smrteľníkov, ( ktorí nezobrali spravodlivosť do vlastných rúk a verili , ako aj dobrovoľne sa podrobili zákonu a viere v spravodlivý rozsudok - či už trestu, alebo oslobodenia z vašich rúk (úst)).  

Skutočná spravodlivosť, alebo inak povedané a vnímané, jej symbolu, má zaviazané oči aby rozhodovala iba na základe miery -váhy závažnosti, alebo argumentov a dôkazov. Ale ja chcem veriť a verím , že mám plné právo pozrieť sa do očí sudcu, ktorý tento symbol nevidiacej spravodlivosti zastupuje a pod svojim menom a tvárou prezentuje. S mojim  vnútorným pocitom a hlavne osobným presvedčením , že  rozsudok , ktorý voči mne vynesie je spravodlivý a zákonný, napriek ,tomu že sa mu ako odsúdený  budem navonok brániť , ale vnútorne vo svojom srdci budem vedieť, že je spravodlivý, čestný a zákonný. Ja mám právo vidieť v občanovi (a v jeho očiach ), zahaleného do talára,   ktorý zastupuje pozíciu sudcu a tým pojem spravodlivosť ako takú, jeho erudovanosť, spravodlivosť, odhodlanosť nájsť jadro spravodlivosti, nezávislosť od vonkajších vplyvov a v neposlednom rade morálnu autoritu „spravodlivosti“. Mám právo vidieť, plne vnímať a s pokorou precítiť„ jej ctihodnosť - sudcu“.

A až potom budem plne uznávať a hlavne mať povinnosť prirodzene rešpektovať tretiu moc v demokratickom štáte - justíciu. A zároveň budem ako občan povinný túto inšitucionalizovanú moc chrániť, brániť a verejne vystupovať v jej posilňovanie práva nezávislosti (či už od výkonnej alebo zákonodarnej moci, či už od zásahu do jej rozhodovacej činnosti prostredníctvom úplatkov, korupcie, priateľských a rodinných vzťahov, kolegiality a podobne). To je to, čo od vás žiadam ako občan a na čo mám aj nepísané ale morálne právo. Sudcovia staňte sa „ jej ctihodnosťami“ !

Ukážte nám transparentne, že ste svojimi rozhodnutiami a hlavne ich zdôvodnením, zástupcovia spravodlivosti ako takej. Ukážte nám  svojim na verejnosti otvoreným názorom na stav justície, že ste, reprezentujete a skutočne predstavujete jednu z troch mocí v demokratickom štáte. Dennodenne počujem, vidím a čítam o moci výkonnej  ( ministri + premiér), o moci zákonodarnej (poslanci, opozícia kontra koalícia). Kde počuť, vidieť a čítať o tretej moci ?!? Vari tu nie je ??? Vari ju reprezentujete iba tým, že si vnútorne  plníte svoje povinnosti a  navonok ju verejne vôbec nereprezentujete, neobjasňujete širokej verejnosti ( nám občanom ) jej opodstatnenosť, dôležitosť a význam ?  Česť výnimkám a hŕstke odvážnych !  Kto to má za vás urobiť ?!?

Zatiaľ to globálne za vás a na úkor vás robí iba ministerstvo spravodlivosti ako zástupca výkonnej moci a jeho predstavitelia, či ich politickí súputníci a politickí lídri. Drvivá väčšina z nás občanov nie sme právnici, aby sme si uvedomovali, chápali a poznali trojdelenie moci, podstatu demokracie, právneho štátu. Vari od revolúcie, vyše 20 rokov čakáte, že to za vás urobia  politici, ministri, poslanci, médiá, jednotliví novinári, občianske združenia, mimovládne organizácie, inštitúcie v EU, alebo snáď samotní občania, ktorí vzhľadom na vašu oficiálnu a výskumom potvrdenú dôveryhodnosť vám vo svojej podstate neveria ?!?

Ako občan, vás vážení sudcovia prosím, žiadam a mám aj právo to od vás vyžadovať "prebuďte sa" začnite riešiť naozaj, transparentne a hlavne hromadne pod svojim menom a svojou tvárou očistu vo vašich vlastných radoch od skorumpovaných  a politicky závislých sudcov ( dobre viete že tam sú a vieme to aj my občania),  dajte nám verejnosti vy sami sudcovia vieru v spravodlivosť, ktorú reprezentujete,  dajte nám konečne poznanie, čo je a o čom je tretia moc v štáte. Nie čo do počtu poslednej (tretej) moci, ale čo do jej opodstatnenosti , sily, nenahraditeľnosti, nezávislosti a hlavne významu pre nás obyčajných občanov. „Ctihodnosti„, prejavte sa ako ctihodní, bez ohľadu na následky v dnešnej dobe. Revolúciu alebo a jej fázy : reorganizáciu, repersonalizáciu a „rekorytarizáciu“  v justícii musíte s oneskorením 20- tich rokov začať iba VY !!!

Ak si mám vás, ako sudcov „novodobých demokratických proletárov“ skutočne ľudsky vážiť, nestačí vás byť podpísaných pod „5 viet“ .115 sudcov ( kedže   v ostatnom čase, odhadnem si tipnúť maximálne 15-ti a to je skutočne môj predpokladaný strop niečo aktívne tvoríte, vyjadrujete sa verejne  v TV  alebo či pod svojim menom, dávate námety ako, prečo, kedy, komu ….) Kde je tých zvyšných cca. 100 sudcov ?!?

Môj možno mylný pohľad, ale vnútorne mu nateraz verím a som o tom presvedčený, je že nie je potrebné sa v tomto čase zaoberať formou - či je lepšie nové  obrodené združenie sudcov, ako novej stavovskej organizácie, či novým zoskupením skutočne  max. 15 „odvážnych“ sudcov , alebo iným zoskupením postaveným  iba na teoretickom predpoklade pridajúcich sa sudcov. Vašim cieľom by mal byť z môjho pohľadu obsah a až následne forma!!!.

Ste sudcovia,  a toto je moja  prvá  premisa.
Hľadajte podporu najprv u vašich kolegov sudcov. Poznáte sa, navzájom sa spoznávate už roky, Vy presne viete kto je  kto, ako súdi a podľa čoho rozhoduje, prípadne, v akej kvalite odôvodňuje svoje rozhodnutia. Oslovte ich , presvedčte, naštartujte ich osobnú odvahu, chuť prispieť k spoločnej veci a skutočnú aktivitu konať vo váš prospech. Nebuďte iba statickými a vo svojej podstate v chránenom a  od vonkajších vplyvov izolovanom prostredí, ktoré týmto „statickým, nemým,, ale informovaným súputníkom“ samotným nič neublíži ,ale zaručuje im určitú lojalitu, ako aj privilégia, v prípade vami dosiahnutých úspechov alebo relatívneho  víťazstva.

Ak nie ste schopní osloviť, presvedčiť skutočnú väčšinu svojich kolegov sudcov v prospech vašich vízií a cieľov,  nečakajte že vám uveria radoví, obyčajní občania. To je moja druhá premisa.
Sudca sa podľa zákona vyjadruje vo svojich rozhodnutiach, má však právo,  potvrdené v ostatnom čase premiérom  vlády SR pánom R. Ficom, prenesene  - vyjadrovať sa aj k justícií ako takej. ( úžas po viac ako20- tich rokoch od revolúcie). Ak teda sudcovia sami a hlavne ako predstavitelia tretej alebo lepšie povedanej jednej z troch mocí, nebudú nás verejnosť dostatočne, pritom ľudský zrozumiteľne, ale pritom pre verejnosť erudovane,  informovať  o stave justície ,nečakajte od verejnosti všeobecné pochopenie a podporu.  To je moja tretia premisa.
Pripomínam že „ základom sudcovskej nezávislosti je dôvera verejnosti“  (téma vhodná na množstvo doktorátov vo vašej oblasti)

P.S.:
1) Prečo si myslím, že mám morálne právo sa k vám a k justícii aj takto a touto formou vyjadrovať?

2) Čoho sa nebojím a čoho sa obavám ?

Záverom ?

Nejdem klasicky sumarizovať svoje postrehy, tvrdenia, názory a z nich vytvárať záver. To je na vás sudcov, keďže táto stránka je pre nás občanov a vás sudcov. Vyššie uvedené je môj názor občana, vášho  fanúšika sudcovského talára a pozície, ktorú ako občania zastávate, a  bude mi cťou sa s vami zapojiť do diskusie ako ďalej v  justícii.

Záver chcem venovať p. JUDr. Hrubalovi a jeho neskutočnej, na dnešné pomery nevídanej odvahe verejne sa priznať, vyspovedať sa pred tisícami čitateľov o jeho ľudských, ako aj životných omyloch, pochybeniach a pre veriacich, možno aj hriechov.

Dovolím si vás pán doktor, citovať vetami vo vašom článku:
„Hoď kameňom, kto si bez viny“, povedal Najvyšší davu chystajúceho sa ukameňovať previnilca, a všetko stíchlo.

Maj na pamäti, že kameň, ktorý hádžeš sa ti zdá byť ľahší ako ten, ktorý ti dopadá na hlavu „( doplnil sudca Hrubala)“

A ja dodávam : „Maj na pamäti, že kameň, ktorý pred celou verejnosťou hodíš sám na seba vyžaduje skutočnú ľudskú odvahu (vzhľadom na možné následky následného ukameňovania), váha tohto  rozhodnutia hodiť je až nadľudská, ale (!) otvára ti cestu a priestor k osobnej slobode, cestu a priestor k bežným ľuďom,  ktorí majú svoje hriechy a ktorí tvoria , trúfam si povedať minimálne 90 % všetkých občanov ( v SR).

Pán JUDr. Hrubala, nie ste už pre mňa iba sudcom, pre mňa ste SUDCOM (!) a nedajbože, ak by som spáchal niečo čo Vy budete súdiť, budem cítiť vo vás, voči vám  a k vám pokoru spravodlivosti, čestnosti a nezávislosti.

Nie som, tak ako aj väčšina občanov bez viny a bez hriechu a práve pre váš otvorený postoj si Vás vážim, osobne by som to asi nedokázal. Priznať sa. Ste výnimka hodná nasledovania. Kde iba zobrať tú odvahu ?!?

S úctou k všetkým poctivým, erudovaným, nestranným, nezávislým a slobodným sudcom.

Ing. Petr Kuchta, PhD.

Vyšlo aj na www.tyzden.sk - odkaz na článok

Komentujte

0
s podmienkami použitia.
 • Hosť

  Pán Kuchta.

  Myslím si, že veľa vecí z obsahu Vášho publikovaného názoru je zobrazením najmä Vašich snov a túžob (na škodu veci), ktoré vychádzajú z teórií pôvodom z anglosaského prostredia. V tom právnom prostredí nie je ničím výnimočným, že niektorých sudcov si volia občania a nie sú vymenúvaní na základe rozhodnutia niekoho mocného a vplyvného. A tu prichádzam možno k tomu, čo na stránkach www.sudcovia.sk je už tak často spomínané. Obsadzovanie postov sudcov na Slovensku. Teoreticky na tom systéme by asi nemalo byť nič zlé (veď sa vyžaduje napr. odbornosť, prax, slušnosť ...), len potom zistím, že úzka skupina ľudi rozhoduje o tom, kto tým sudcom bude a kto nie a čo je ešte horšie, ak nie je sudcom takým, ako si tá úzka skupina žela, nemusí byť sudcom vôbec. A potom si môžem položiť otázku, načo by sme menili prípadne systém, keď tu budú zase tí istí ľudia. Veď oni rozhodnú, čo a ako má byť, čo je v súlade so zákonom (napr. zmena obsadenia senátov (nie len) na najvyššom súde, zmena rozvrhu práce, preraďovanie sudcov na iný úsek, prideľovanie vecí na ústavnom súde...) , čo je v súlade s niečím, čo nazvú etika (podanie svedeckej výpovede v súdnom konaní, podanie trestného oznámenia, podanie návrhu na disciplinárne konanie ...)
  Takže, podľa mňa, ak sa nebude chcieť zmeniť spoločnosť, ktorá bude vyvíjať tlak na správanie sa osôb vo verejných a najmä v štátnomocenských funkciách, nezmení sa toho veľa. A možno predsa, ešte k horšiemu :(
  Dovolím si vysloviť presvedčenie, že väčšinu sudcov na Slovensku môžem označiť za SUDCOV, ale musia to potvrdiť svojou rozhodovacou činnosťou a svojim správaním sa tak v svojej súdnej sieni ako aj na verejnosti. Nečakám od nich podpisy pod petície alebo anti petície, charty alebo anticharty, ale len aby boli SUDCAMI.

 • Hosť

  S volbou sudcov máme skúsenosti z nedávnej minulosti.....Práve na dilemu,,ak sa nebude chcieť zmeniť spoločnosť", mám obavy ,že by tento model nepriniesol očakávaný výsledok.Bližšie odkazujem na stranu 831 a nasl.,,Komunistické právo v Československu" časť socialistická justícia.

 • Hosť

  Pekné články, skutočne. Aj zaujímavé. Dovoľte, aby som Vás všetkých pozval na hlavné pojednávanie na Okresný súd do Prievidze. Bude to 27.11.2009 ráno 0 8.00hod. v miestnosti č.:66.Ste všetci vítaní. Bude ma súdiť sudca, ktorý ma už raz odsúdil na tri roky väzenia do III. skupiny. Odvolací súd to zmenil do I.skupiny. Po odsedení trestu, odvolanie na Najvyššom súde potvrdilo, čo tvrdím celé roky. Rozsudok bol zrušený z dôvodu upretia práva na obhajobu. Existuje však ešte jeden dôvod, a ten je v získavaní dôkazov nezákonným spôsobom.(Doslova vyrobením na objednávku) Ten však Najvyšši súd nechcel uznať, lebo takýchto porušení zákona sú celé tisíce.(Novinár Tom Nicholson, na ktorého som sa obrátil, mi odkázal, že mi odkazujú, že mám postupovať v zmysle zákona)Prosím Vás všetkých. Diskutujme a pomôžme vyliečiť našu justíciu. Veď takáto možnosť diskusie sa možno objaví zas až o dve tisíc rokov.Sudcu, ktorý to celé spôsobil však odmietajú stíhať a odôvodňujú to opakovane §29a zák. 385/2000Z.z. Ten hovorí. že sudca nenesie zodpovednosť za rozhodovanie.Podal som tresné oznámnie, boli tam prítomní aj svedkovia a môj advokát to odvôvodnil.Sudca pozmeňoval verejnú listinu pred svedkami. Urad boja proti korupcií ani nič nevyšetroval, aj keď vyšetrovateľ na tomto úrade v Ba, mi povedal, že sudca porušil zákon. Potvdil mi to v ten deň aj ombudsman. Nič sa ale nedeje. Asi to niekomu vyhovuje. Komu?Hovorme o tom. Kto chce takúto spravodlivosť?Kto z vás lajkov(bez právnického vzdelania) môže, choďte sa pozrieť do súdnych siení, ako verejnosť. Nemusíte nič robiť, len ticho seďte a pozorujte. Budete vidieť ktorý sudca chce poznať pravdu, a teda súdiť, a ktorý chce trestať a dokazovať svoju nadradenosť pečiatkou. Uvidíte, ktorý advokát si robí svoju prácu, a ktorý len ťahá od klientov peniaze, a potom sa sa smeje, keď sa delia s prokurátorom a sudcom. Chápem tých ktorí sa ozvali, lebo sa viem vžiť do ich situácie.Máme sa báť sudcov? Máme mať strach z ich svojvôle? Mám dobrého advokáta. Skutočne sa snažil. Ale má strach otvorene vystúpiť proti sudcovi. Je to takto v poriadku? V čom sa to teda líši od stredovekej inkvizície? Akuzačný princíp sa zaviedol práve preto, aby sa odstránila inkvizícia. Niektorí ju tu však znova zavádzajú a škrtajú zápalkami ešte skôr, ako začne proces. Prosím vás, pomôžme slušným sudcom, robíme to pre seba!

Powered by Komento