M. Gavalec: Reakcia na vyjadrenia Š. Harabina

Dňa 15.11.2009

30 dňová lehota vyprší 15.12.2009

Na úvod iba zopár slov :
Súčasná spoločnosť kladie na činnosť predsedu súdu oprávnene vysoké profesionálne požiadavky. Najmä očakáva, že osoba v tejto funkcii sa nebude správať ako „bežný“ sudca, ale svojou činnosťou bude v praxi každodenne napĺňať predstavy spoločnosti o etickom správaní sudcu ako aj základné morálne hodnoty. Je to celkom logická požiadavka, lebo na porušenie etických zásad a mravných pravidiel má sudcov upozorniť a vyvodiť z nich dôsledky. Samozrejme, že tiež je celkom logické, že s vyšším stupňom sa predseda súdu nestáva mravným vzorom nielen pre sudcov svojho súdu ale aj súdov nižších. Táto skutočnosť je preto zakotvená v zákone, a najmä v ustanovení § 42 ods. 2 písm. b/ zák. č. 757/2004 Z.z. o súdoch s dôrazom na vysoký etický štandard prístupu predsedu ku každému sudcovi.


Bohužiaľ, pre pár týždňami som sa z viacerých zdrojov dozvedel, že moja osoba, resp. moje osobné a odborné vlastnosti mali byť predmetom veľmi ostrej kritiky zo strany JUDr. Štefana Harabina na niektorých zasadnutiach sudcov, kde som nebol osobne prítomný. Nakoľko som ani po 2 týždňoch nedostal od neho pozitívne alebo negatívne vyjadrenie k týmto informáciám, rozhodol som sa sprístupniť verejnosti môj list zaslaný dňa 28. októbra 2009 v tejto záležitosti predsedovi Najvyššieho súdu Slovenskej republiky. Osobne sa domnievam, že aj iní členovia  spoločnosti majú právo si vytvoriť svoj vlastný názor na vzťahy sudcov k predsedovi Najvyššieho súdu Slovenskej republiky a sledovať spôsob ich riešenia.
Záverom si dovolím navrhnúť, že ak sa niektorí sudcovia z Košického alebo Prešovského regiónu domnievajú, že informácie v mojom liste sa nezhodujú s realitou, ktorú na stretnutí sudcov počuli, alebo realita bola iná, potom ich poprosím touto cestou, aby sa k situácii načrtnutej v priloženom liste tiež vyjadrili.

Ing. JUDr. Miroslav Gavalec, Najvyšší súd Slovenskej republiky, Bratislava

JUDr. Štefan Harabin
Predseda
Najvyššieho súdu Slovenskej republiky
Tu
Bratislava, dňa 28. októbra 2009


Vážený pán predseda,


byť členom sudcovského stavu je pre mňa česť a zároveň poslanie, ktorého úlohou je preniesť Platónove myšlienky ctnosti, mravnosti a spravodlivosti nielen do rozhodovacej činnosti, ale aj do sféry osobných a pracovných vzťahov. Spoločnosť právom očakáva od sudcov, že budú predovšetkým mravnými osobnosťami. Predseda Najvyššieho súdu Slovenskej republiky by predovšetkým mal byť tou najvyššou morálnou a mravnou autoritou.

Vždy som sa k svojim kolegom – sudcom, za ktorých považujem aj Vás, správal s úctou. Moje výhrady voči niektorým Vašim krokom boli vždy na úrovni vecnej argumentácie, ale zakaždým som ich vzniesol v medziach slušného správania. Otvorenosť a čestnosť postojov očakávam aj od tých, ktorí so mnou nesúhlasia, poprípade mňa kritizujú.

Každému sudcovi je všeobecne známe, že predseda Najvyššieho súdu Slovenskej republiky ako verejný funkcionár nesmie využívať svoju funkciu, právomoci z nej vyplývajúce a informácie nadobudnuté pri jej výkone alebo v súvislosti s jej výkonom na získavanie výhod vo svoj prospech alebo v prospech jemu blízkych osôb ani iných fyzických alebo právnických osôb (bližšie čl. 4 ods. 2 písm. a/ ústav. zák. č. 357/2004 Z.z.).

Každému absolventovi právnickej fakulty je tiež známe, že predseda Najvyššieho súdu Slovenskej republiky musí voči sudcom svojho súdu pristupovať nezaujato a zachovávať za rovnakých podmienok ich rovnaké práva a povinnosti; pritom nesmie zvýhodňovať alebo znevýhodňovať sudcu pre jeho právne názory (bližšie § 42 ods. 2 písm. b/ zák. č. 757/2004 Z.z.).

Každému poslucháčovi právnického štúdia je samozrejmé, že predseda Najvyššieho súdu Slovenskej republiky musí byť príkladom dodržiavania zásad sudcovskej etiky (bližšie § 30 ods. 2 písm. f/ zák. č. 385/2000 Z.z.). Napríklad sudca sa pri plnení svojej funkcie musí vyhnúť nevhodnému vystupovaniu, prejavov ako aj všetkému, čo by mohlo vyvolať takýto  dojem (čl. IV.1 Etického kódexu sudcu platného v Českej republike).

Avšak vety vyslovené na str. 23 časopisu Týždeň „JUDr. Gavalec... je inžinier, tak nech robí dôchodky, tam vraj nenarobí škody.... môže ísť robiť aj do kotolne, keď je inžinier....  “, ak by boli pravdivé, by museli svedčiť o pravom opaku poslania predsedu Najvyššieho súdu na jeho stretnutí so sudcami Košického kraja.

Potom, čo som si prečítal kritické poznámky k mojej osobe a činnosti sudcu na Najvyššom súde Slovenskej republiky uvedené hore v časopise Týždeň, rozhodol som sa Vás osloviť so žiadosťou o vyjadrenia sa k týmto invektívam. Niektorí moji kolegovia mi dokonca naznačili, že obdobné stretnutie s obdobným rozsahom ste na druhý deň absolvovali aj so sudcami Prešovského kraja. Osobne verím, že takéto nekritické slová na moju adresu neodzneli, preto Vás žiadam, aby ste svojim vyjadrením k mojej žiadosti jednoznačne popreli uvedené tvrdenia časopisu Týždeň. V opačnom prípade budem mať za to, že tvrdenia časopisu Týždeň sú pravdivé.

Verím, že Vaša snaha brániť česť a profesionalitu každého sudcu vrátane sudcu Ing. JUDr. Gavalca Vám za toto vyhlásenie stojí.

Vašu odpoveď, pán predseda, očakávam v lehote do 30 dní.

 

S úctou
Miroslav Gavalec
člen Sudcovskej rady NSSR
a predseda senátu NSSR

Komentujte

0
s podmienkami použitia.
 • Hosť

  Keď som sa dozvedel pravdivé informácie o tom, čo sa udialo na zhromaždení sudcov v Košiciach a o deň neskôr v Prešove, a konkrétne, čo zaznelo o mojej osobe, snažil som sa situáciu zachrániť oslovením hlavných aktérov, tzn. hovorcu ako aj jeho košických a prešovských poslucháčov. Mám dôveru a vieru v ľudské vlastnosti, v dobro a ľudskú statočnosť. Veď, hovoril som si, keby sa niečo rovnaké stalo inému a snažil by sa konať ako ja, nemal by som problém - zodvihol by som telefón alebo napísal mu mail: Vážený pán kolega, stalo sa toto a toto a podľa toho sa zariaďte - bodka.
  Prešlo viacero dní, medzičasom sme si pripomenuli Novembrové dni a jeho hodnoty. Zaspomínali sme si na sychravú neistotu, na slabú vieru, že to bude lepšie, na zbabelcov aj statočných, na dobré ľudské vlastnosti zohrievajúce trasúcich sa na chladných námestiach. Nikto nenapísal - prepáčte, dnes som dostal list od predsedu NSSR, ktorý mi jediný odpísal. Tak som si povzdychol, ešte že mám takého predsedu súdu, na toho sa môžem spoľahnúť. A čo vy, košickí a prešovskí sudcovia ? – teraz už viem, aj na vás je možné sa spoľahnúť. Tak som si napísal sám sebe – nuž čo ? Želám pekné dni.

 • Hosť

  Po mojich skúsenostiach akceptujem, že mravný vzor trestný sudca Najvyššieho súdu, jeho predseda, bývalý minister spravodlivosti a opäť jeho predseda, predseda súdnej rady, to všetko plynule za sebou, ktorý verejne klame a má nevyjasnené osobné kontakty s človekom podozrivým z toho, že je súčasťou albánskej drogovej mafie, ktorý mal antisemitské vystúpenie v národnej rade a oslovil poslanca národnej rady Ty hajzeľ a vo funkcii ministra spravodlivosti sa mu vyhrážal, že pôjde do basy, ktorý osočuje svojich oponentov na stretnutiach so sudcami, keď tam nie sú , je určite pre sudcov v súčasnosti tou najvyššou morálnou autoritou. Milý kolega, skutočnosť, že Vás osočuje takýto človek, je pre Vás morálnou poctou.Je jasné, že on a Vy , čo sa týka morálky nemáte nič spoločné. Tá Vaša morálka a jeho sú úplne inde. Aj ostatných sudcov, ktorých on pravidelne osočuje pred ostatnými sudcami. Aj ja patrím medzi tých dlhodobo a pravidelne osočovaných. Pritom naše pôsobenie v súdnictve / a aj naše pracovné výsledky ako sudcov sú neporovnateľné s jeho,ak má niekto záujem, nech si vyžiada štatistiky,každý súd ich musí mať!/, náš vklad do rozvoja súdnictva a príspevok ku jeho dôveryhodnosti je neporovnateľný. Vďaka jeho pôsobeniu , teraz zachraňujeme už len zvyšky dôveryhodnosti súdnictva. Nemali by ste byť smutný z toho, že Vás verejne zhadzuje vo Vašej neprítomnosti osoba, ktorá v súčasnosti oficiálne predstavuje najvyššiu morálnu sudcovskú autoritu , iba preto, lebo mu vyplýva z vysokých funkcií. Položme si otázku, aký by mal tento človek morálny vplyv bez funkcií? On a jeho vyjadrenia nie sú našim problémom. Našim problémom je devastácia hodnôt, ktorú umožnili sudcovia jeho inštalovaním. Týmto sa celá verejnosť dozvedela s akými morálnymi hodnotami sa sudcovia stotožnili. Verejnosť má zlé skúsenosti s rozhodovaním súdov a teraz ku tomu ešte dostala jasnú správu o tom, aké sudcovia uznávajú morálne hodnoty a koho v súčasnosti považujú za svoju morálnu autoritu. Bez odporu. Buďte rád, že Vás momentálne sudcovia nezaradili medzi svoje morálne autority. Vy ňou totiž naozaj ste. Jana Dubovcová

 • Hosť

  Odpoveď na:

  Pani Dubovcová, obsiahla správa stavu súdnictva v SR. Ale aj smutná. Je dobré vedieť, že takýto názor v súdnictve existuje, aj keď sa zdá, že je v menšine. Aj menšina dokáže "nakaziť" väčšinu a ja verím, že to zafunguje.
  Pán Gavalec, Vašim kolegom sa nečudujte, strach je svinstvo a hlavne zatieňuje rozum. Raz ráno sa možno vyčasí.

 • Hosť

  Občas sa každý sudca šmykne slovom, ktoré by nemalo výjsť z jeho úst. Čítam tu state vybrané z ústavy, zákonov, komentárov, ale žiadne vlastné úvahy a slová. Rečičky, rečičky. Plačete tu ako staré baby a pritom je otázna ako kto ste skončili právo,a ako vykonávate svoju prácu. Sudca v prvom rade je poslanie a nie chodenie si po peniaze do zamestnania. Koľkí z Vás čo plačete ste pracovali a koľkí len chodili do budovy súdu????? Kto zapríčinil tie neskutočné prieťahy na súdoch? Neschopní trkvasi, ktorých prijali minulí i terajší velitelia a bez toho aby preskúmali ich znalosti. Viac je sudcov hlúpych ako múdrych. Stav nevybavených vecí na súdoch to potvrdzuje. Tak sa chopte práce a Vy trkvasi vypadnite aby ste uvolnili miesto skutočným sudcom.
  Keď sa stína les, triesky lietajú! Špina bola, je a bude! Vždy! Nik nie je čistý a nikto si nemôže byť istý. Niektorí ste už schopní aj na odstrel.

 • Hosť

  Pán Ďuriš, aby nedošlo k nedorozumeniu, chcela by som v prvom rade uviesť, že nie som sudca. Napriek tomu Váš vyššie uvedený komentár považujem za nedôstojný, uráža všetkých sudcov a je dôkazom toho, že o sudcoch a ich práci nemáte relevantné vedomosti. Váš komentár nie je o sudcoch, je to kúzlo nechceného, je o Vás.
  S názorom, JUDr. Gavalca a JUDr. Bubovcovej, že ústavný činiteľ, v danom prípade minister spravodlivosti, predseda Súdnej rady a predseda Najvyššieho súdu, by najprv mal byť morálnou autoritou a len potom zastávať tieto funkcie.Arogancia,pomstychtivosť, klamstvá a nepotlačiteľná túžba prezentovať sa v médiách ( viď tancujúci minister spravodlivosti SR v Smotánke ), sú vlastnosti, ktoré by mali diskvalifikovať každého právnika na výkon funkcie ústavného činiteľa, bez ohľadu na to, ako sa volá.

 • Hosť

  za preklep v mene JUDr. Dubovcovej sa jej ospravedlňujem.

 • Hosť

  Ako iste vidíte, tak diskutujú tu stále tí istí.Keďže pani Némethová nesúhlasí s pánom Ďurišom a snaží sa ochrániť sudcov, zrejme ani nevie, čo vlastne títo sudcovia, ktorých má zrejme na myslí tento pán, "dokážu." A nie sú to len sudcovia, ale aj advokáti, prokurátori a skrátka ďalší právnici. Vidíte ich tu diskutovať? Oni dobre vedia čoho sú schopní ich kolegovia. Hovoril som s mnohými. Majú strach zavŕtať do tohto "špinavého" systému.Existuje ešte nejaké povolanie, kde by zamestnanci, súkromníci-advokáti mali zaručenú prácu aj mzdu? Štát určí povinnú obhajobu advokátovi a ten, či pohne prstom alebo nie, dostane za to zaplatené.Tí ktorí chcú aj niečo urobiť sa boja ísť proti sudcovi, lebo ten je chránený zákonom. Môže rozhodovať ako len chce a nič sa mu nestane.Nenesie zodpovednosť za svoje rozhodovanie.(§29a zák. 385/2000Z.z.)Môže to byť akýkoľvek blbec,ktorý "vychodil" právnickú fakultu. Nemusí nič vedieť, ani ničomu rozumieť. Má pečiatku a v tej je istota. Každý systém sa bráni akéjkoľvek zmene.Takže očakávať nejaký hladký priebeh, je asi nezmysel.A to že sa to zrúti, je viac ako isté. Tento postup ani nemôže smerovať k inému výsledku. Každá rovnica sa tak rieši.Ak je zlý postup, nemôže byť dobrý výsledok. A títo ľudia nie sú schopní to pochopiť.

 • Hosť

  Niekto, kto bol určite mudri, vyslovil skutočnu myšlienku o pravde a skutku: Činnosti sa dajú vždy predstierať, no kladné vysledky nikdy!
  Prieťahy v konaniach sú iba negatívnym vysledkom priedstieraných činností riešeni pripadu a vždy sú dôkazom organizovanej korupcie-protiprávnych procesných postupov súdu v spolupachateľstve s advokátmi. Uplatnenie korupčného postupu si vždy vyžaduje čas na súbežnú prípravu a obchádzanie pravých dôkazov a hodnotenia skutku.To pochopiteľne oddiaľuje ukončenie riešenia veci. Zato majú byť braní na zodpovednosť jak sudcovia tak aj činní advokáti.Obaja podľa preambuly majú povinnosť slúžiť veci spravodlivosti a nie organizovanému zločinu!!! Ak sú prieťahy, je tam aj organizovaný zločin!

Powered by Komento