P. Paluda: 105

Skupina 105 sudcov sa ozvala proti neslobode a strachu, ktoré v súdnictve vládnu. Tento názor oponovala iná skupina, ktorá tvrdí o sebe, že zastupuje zvyšných 1300 sudcov. Zatiaľ sa však ani počtom ani menami neidentifikovala.

Zo stretnutí so sudcami, najmä z nedávnych udalostí, ktoré sa udiali na Hlavnom zhromaždení Združenia sudcov Slovenska (ďalej len HZ ZSS) som však dospel k názoru, že iná skupina vôbec nazastrešuje všetkých ostatných, ktorí Päť viet nepodpísali.

Podľa môjho dojmu je tu veľká časť sudcov, ktorí presne vedia o čom Päť viet je a buď sa k ním na podpis nedostali alebo majú obavy sa podpísať, ale rozhodne nemožno povedať, že by s ich obsahom nesúhlasili.

Na HZ ZSS v Omšení 21. a 22. novembra 2009 sa zišli dva názorové prúdy. Prvý zastávajúci správnosť postupov predsedu Najvyššieho súdu SR a Súdnej rady SR dr. Štefana Harabina a druhá, ktorá s jeho vymenovaním do uvedených funkcií (tu zrejme ide len o časť, nie o všetkých 105 signatárov) a predovšetkým jeho postupmi (najmä zneužívaním disciplinárnych konaní proti názorovým oponentom) nesúhlasí.

Pri výmene názorov týchto dvoch skupín vyšlo zreteľne najavo, že prvá skupina nepociťuje problémy prezentované druhou skupinou  tak, ako boli formulované v Piatich vetách.

Táto prvá skupina, i keď sa jej Ján Hrubala, Pavel Rohárik a Peter Paluda snažili vysvetliť na HZ ZSS, o čo ide v Piatich vetách, ako jej signatári vidia situáciu v súdnictve, zotrvali na tom, že ZSS sa nemôže vyjadrovať k už začatým disciplinárnym konaniam a môže len poskytnúť právnu pomoc (zastúpenie), ak o to postihnutý člen ZSS požiada. Všeobecné uznesenie prijaté HZ ZSS o nepostihnuteľnosti sudcu za názor s výhradami, vôbec nesignalizuje, že ZSS mieni zásadne – po právnej stránke – vystupovať proti priehľadným zásahom do sudcovskej nezávislosti neodôvodnenými, ba protiprávnymi disciplinárnymi konaniami. Je zrejmé, že ZSS a jeho najvyšší predstavitelia nemajú v mnohých prípadoch ani záujem o to, čo sa v súdnictve deje prostredníctvom disciplinárnych konaní. Nevadia im vystúpenia predsedu Najvyššieho súdu SR pri jeho návštevách na Krajskom súde v Košiciach, či Prešove, v ktorých hrubo napádal integritu neprítomných signatárov Piatich viet, nevadí im, že sa na web stránke http://electionsmeter.com/polls/stefan-harabin?title=Slovakia doposiaľ prezentuje ako minister spravodlivosti a získava neustále popularitu voličov ako politik, nevadí im, že používa servis Ministerstva spravodlivosti SR ako predseda Najvyššieho súdu SR a ďalšie veci, ktoré zreteľne ohrozujú nezávislosť súdnej moci najmä mocou výkonnou, s ktorou ju aktívne týmto konaním prepája a tým, pripúšťa politiku do najvyššej sféry všeobecného súdnictva.

Na internetovej stránke ZSS som v podstránke histórie našiel aj túto pasáž:
“Sudcovia pochopili, že bez ich vlastného pričinenia a snahy transformujúca spoločnosť zmietaná množstvom problémov nie je schopná nachádzať a riešiť problémy súdnictva. Pochopili, že musia mať konsolidovanú, silnú a uvedomelú stavovskú organizáciu, ktorá bude vládnu moc upozorňovať na aktuálne problémy, ktorá sa bude aktívne zapájať do ich riešenia, ktorá predstaví svoju víziu smerovania súdnictva a bude zákonným spôsobom lobovať a ochraňovať nezávislosť súdnictva, právny štát a rešpektovanie trojdelenia moci. Táto stavovská organizácia vznikla na ustanovujúcom zhromaždení v Banskej Bystrici 10. 12. 1991 a dostala názov Združenie sudcov Slovenska. V krátkej dobe sa jej členmi stalo 75 % sudcov”.

Zámerne som vynechal záverečné slová tohto odseku: …”a tento stav si stabilne udržuje”. Dnes sa počet členov podľa vedenia ZSS odhaduje na takmer 500, ja ho odhadujem na 300 až 400. Akokoľvek, nie je to ani 50% sudcov a je otázne, či je to ich tretina.

Ak sa ZSS vo svojich počiatkoch zaslúžilo o stmeľovanie a zbližovanie názorov v justícii a o sledovanie určitého cieľa pod vedením Ludvíka Bradáča, Pavla Rohárika, Juraja Majchráka, a neskôr nastal prechodom vedenia do Košickej sekcie ZSS najprv stav uspokojenia z dobre vykonanej práce. Dnes atmosféru v ZSS, a najmä v jej vedení zodpovednom za určovanie cieľov a stratégie činnosti, vnímam ako radový člen (cez výstupy z posledných zasadnutí Celorepublikovej rady ZSS – ďalej iba CR ZSS) ako minimálne a veľmi jemne povedané, rozpoltenú, vedúcu k pasivite a uspokojeniu v jej väčšine.

Vzhľadom na tento nezáujem o veci a dianie v súdnictve, pre ktoré pôvodne vlastne ZSS vzniklo, si musí väčšina tých členov, ktorí ešte v ZSS ostali, položiť kardinálnu otázku: Byť či nebyť členom ZSS?

Ako signatár Piatich viet som verejne pomenoval, čo vidím v súdnictve a aké vidím riešenie. Vedenie ZSS môj hlas a hlas mojich kolegov nepočúva, neochraňuje práva hoc i momentálnej menšiny svojich členov. Vypočuje ich, ale v podstate ich nepotrebuje.

Počul som to dobre aj v zhodnotení novej pani prezidentky ZSS dr. Dany Bystrianskej na HZ ZSS. Jej myšlienka mi vyznela asi takto: “Radšej nech sa hlásia noví, ako tí, čo sú zaťažení minulosťou a stale ju pripomínajú”.

Lenže minulosť nepripomína len Paluda na rokovaní HZ ZSS. Prežívame ju znova najživšie v aktivitách Štefana Harabina na Najvyššom súde SR, ale v miernejšej podobe i v celom súdnictve, napriek jeho osobnému prísľubu po menovaní, že sa nikomu nebude mstiť, že si bude riadne vykonávať svoju funkciu.

No a 105 sudcov a tí ďalší nepomenovaní a nespočítaní majú možnosť hoc i len pasívne sa zúčastňovať ďalej na pritakávaní, ako je všetko dobré a ako netreba už spomínať na minulosť. Môžu ďalej hoc i len pasívne požičiavať ako členovia ZSS svoje meno aktivitám, ktoré ohrozujú nezávislosť justície. Je to každého osobná vec.

Ja však bez histórie – bez koreňov – svojich ani ZSS neviem žiť. Do nej patrí i sľub sudcu, ktorý som pred vyše pätnástimi rokmi skladal:
„Sľubujem na svoju česť a svedomie, že sa budem spravovať ústavou, ústavnými zákonmi, medzinárodnými zmluvami, ktoré Slovenská republika ratifikovala a boli vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom, a zákonmi, budem vykladať zákony a rozhodovať podľa svojho najlepšieho presvedčenia, nezávisle a nestranne.“

Ja som na svoj sľub, ani na svoj životopis nezabudol, nezabudol som ani na ciele, ktoré si ZSS, kládlo pri svojom vzniku. Chcem sa vedieť pozrieť ráno do zrkadla a nepritakávať tým, čo ohrozujú moju schopnosť plniť každodenne sľub sudcu.

To sú dôvody, pre ktoré momentálne ja - už ako signatár Piatich viet – nemôžem byť členom Združenia sudcov Slovenska.

JUDr. Peter Paluda

Komentujte

0
s podmienkami použitia.
  • Hosť

    OZ Občianske stredisko pre rozvoj demokracie a ľudských práv sa touto cestou chce verejne poďakovať JUDr. Petrovi Paluodvi, ktorý sa zúčastnil ako hosť verejného zasadnutia výboru OZ a zúčastnil sa interaktívnej diskusie o problémoch v justícii a na vlastnom príbehu poukázal na nekalé praktiky a politické vplyvy nad justíciou. Vyše 1,5 hodinový záznam si môžete pozrieť na www.koloseo.info
    Vyzývame občanov, ktorí sú nespokojní aby svoju nespokojnosť vyjadrili tak, že pôjdu voliť ale volebný lístok zneplatnia nápisaním "volím priamu demokraciu". Potom môžeme v percentách zistiť koľko občanov je nespokojných s touto parlamentnou totalitou. Žiadna zo súčasných politických strán, ktoré kandidujú nemajú v programe "projekt" na zábezpeku proti zneužitiu rozhodovacej moci verejných činiteľov. Stálymi obmieňaním vlády ľavica-pravica-ľavica-pravica.... sa nahráva nadnárodným korporáciam, oligarchiám a mafiánstvu, ktoré s plynutím času potrebujú "recykláciu kapitálu" -vojnu. Jedine vláda nespokojných môže zmeniť svet!
    Ďakujeme
    J.Molnár, predseda výboru OZ

Nachádzaš sa tu: Hlavná stránka Dokumenty Externé P. Paluda: 105

Kontakt

e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

 

Naši partneri