Komentujte

0
s podmienkami použitia.

Komentáre (12)

Načítať predchádzajúci komentár
 • Hosť

  Pán Melničák,

  prečítala som si námatkou niekoľko Vašich príspevkov a je mi úprimne ľúto, že ste hodili všetkých sudcov aj všetkých právnikov do jedného vreca. Sama som právnička a rozhodne som nešla študovať s takýmto cieľom a trúfam si povedať, že ani po ukončení fakulty nevykonávam právo preto, "aby som mala vystarané". Navyše ste hodili do vreca aj sudcov, ktorí sa podľa mňa snažia systém zmeniť..

  Chcela by som sa ale na niečo opýtať prítomných sudcov (a iných), nemám úplne prehľad o prebiehajúcich kárnych konaniach, a preto mi to možno uniklo - podal už niektorý z kárne odsúdených sudcov sťažnosť na ESĽP? (Alebo dosiaľ žiadny nevyčerpal dostupné opravné prostriedky?)

  Nepoznám konkrétne okolnosti jednotlivých prípadov, ale podľa toho, čo som o nich čítala v novinách, niektoré z tých konaní mohli porušiť čl. 10 Dohovoru (por. prípad Kudeshkina proti Rusku, sťažnosť č. 29492/05, http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?action=html&documentId=847797&portal=hbkm&source=externalbydocnumber&table=F69A27FD8FB86142BF01C1166DEA398649)

 • Hosť

  Odpoveď na:

  Nechcem obhajovať pána Melničáka, ale nemôžte sa čudovať, že väčšinou človek so zlou skúsenosťou so sudcami ich "hodí" do jedného vreca. Na základe skúseností "mu to tak vychádza".
  Ja som trocha iný "prípad" ale je to asi tým, že poznám veľa sudcov a právnikov aj mimo tých, s ktorými som prišiel osobne do styku na pojednávaniach a poznám ich ako ľudí, ktorí môžu byť vzorom pre svoje okolie, ale bohužiaľ veľa z nich sa aj teraz správa ako "lebo hypotéka", ale aj oni sa raz pridajú ... . Preto ich nezatracujem a verím im.
  Najťažšie je zaradiť sa niekam. Po zaradení už to ide.

 • Hosť

  Hana, pozrite si sekciu "disciplinárne stíhania", tam je popis jednotlivých prípadov - aj z tohto materiálu je zrejmé, že tie konania ešte nie sú skončené . Podľa môjho názoru časť z nich (Sojka, Paluda, Kuchtová...) v prípade akéhokoľvek neúspechu bude zrelých na Štrasburg... aj kvôli podobnosti s prípadom Kudeshkina. Inak vďaka za podporu, ale podľa mňa ani pán Melničák to nemyslel zle. Moje "vysokoškolské" deti (neštudujú právo) majú napr. tiež "zmiešané" pocity z viacerých študentov práva, ktorých v rámci rôznych akcií stretávajú. To však nič nemení na tom, že počas svojho života som spoznal veľa mladých právnikov, ktorí sa podobajú viac Vám (podľa toho čo píšete), ako tým o ktorých píše pán Melničák. Ide o to, aby sa títo (takýto) ľudia nenechali zatlačiť a šli si svojou cestou. Držím palce

 • Hosť

  Odpoveď na:
  Fatal error: Cannot redeclare sde7c() (previously declared in /www/s/u/u23979/public_html/components/com_komento/themes/kuro/comment/item/parent.php:1) in /www/s/u/u23979/public_html/components/com_komento/themes/kuro/comment/item/parent.php on line 1