Komentujte

0
s podmienkami použitia.

Komentáre (10)

 • Hosť

  Na zamyslenie...

  http://www.sme.sk/diskusie/dpl/11599067/Rozhodnutia-sudov-na-internete-nebudu.html

  Znenie z diskusie (vlozil admin)

  Určite aj preto, aby si ľudia nemohli prečítať také uznesenia, kde sa uvádza:
  "V dôsledku nedostatočného postupu prvostupňového súdu pri zisťovaní pobytu odporcu, ako aj predčasného ustanovenia opatrovníka došlo zo strany prvostupňového súdu k naplneniu dôvodu na zrušenie rozhodnutia spočívajúceho v odňatí možnosti konať pred súdom v zmysle ust. §221 ods.1 písm. f/ O.s.p."
  prípadne v inom uznesení odvolacieho súdu týkajúceho sa tej istej veci:
  "Prvostupňový súd nepostupoval v súlade s ust. §96 O.s.p. Povinnosťou prvostupňového súdu bolo vyzvať odporcu k vyjadreniu sa k dispozitívnemuúkonu navrhovateľa, t.j. späťvzatiu návrhu zo strany navrhovateľa. Uvedeným postupom súdu prvého stupňa došlo k odňati možnosti odporcovi konať pred súdom a porušeniu jeho ľudských práv a slobôd"
  Mimochodom, toto konanie sa vedie na okresnom súde už od od roku 1998, o tom, že sa proti mne viedlo nejaké súdne konanie som sa náhodou dozvedel až v roku 2007 a citované pasáže sú z uznesení Krajského súdu z roku 2008 a 2009. Samozrejme, že už prebehla v roku 2008 aj exekúcia môjho majetku, napriek tomu, že rozsudok prvostupňového súdu bol odvolacím súdom zrušený. Obávam sa, že uznesení, kde sá uvádza niečo podobné by mohlo byť viac...

 • Hosť

  Očakával by som nejakú reakciu od tých, koho sa tá diskusia týka (t.j.sudcov)najmä po tom, ako tu citujete zákony a sťažujete sa, ako sú sudcovia prenasledovaní (nielen v tomto článku). Ja to vidím tak, že bez vetra sa ani lístok nepohne a keď sa proti niekomu začalo disciplinárne konanie, tak na to zrejme dôvod bol. Nikde som nenašiel, zákon, ktorý by umožňoval sudcovi porušovať základné ľudské práva garantované Ústavou SR (najmä v článku 48) ako aj Európskym dohovorom o ochrane ľudských práv a základných slobôd (najmä v článku 6). Predpokladám, že krajský súd len skonštatoval, že boli porušené ľudské práva a okresný súd nepostupoval v súlade so zákonom a nič viac sa nedeje. Pochybujem, že bolo proti tomuto sudcovi začaté disciplinárne konanie (možno sa mýlim). Na Slovensku sú asi sudcovia takí nezávislí, že pre nich neplatí ani zákon ani Ústava ani dohovor a keď niekto poukáže na nezákonný postup, tak už zasahuje do nezávislosti súdnictva...

 • Hosť

  Myslím, že nikto z tu diskutujúcich sudcov nepatrí do skupiny, ktorá si myslí že "keď niekto poukáže na nezákonný postup, tak zasahuje do nezávislosti súdnictva" (viď záver Jurajovho prípspevku)- skôr naopak. Nemáme problém so zverejňovaním rozhodnutí a kritika, ktorá nie je zlomyseľná nám tiež nerobí problém. Lenivci v talároch existujú (Juraj, pozrite si aj iné články), len v súčasnej dobe zo strany štátnej správy a samosprávy súdov zlyháva ich identifikácia

 • Hosť

  V tomto konkretnom pripade by som to nenazýval "lenivosťou". Mne by sa na to skôr hodila definicia uvedena v §326 Trestného zákona (nakoľko podľa pisateľa došlo k exekúcii jeho majetku).
  Bohužiaľ mám určité skúsenosti so slovenským súdnictvom a keď som sa aj pokúšal sťažovať na sudcu (nie pre rozhodnutie, ale preto že si nesplnil povinnosti vyplývajúce zo zákona) tak som dostal odpoveď z nadriadených orgánov, že oni nemôžu zasahovať do nezávislosti súdov...
  Ako sudca poraďte pisateľovi, ako sa môže dovolať spravodlivosti. Moja osobná skúsenosť je, že nijako.

 • Hosť

  Odpoveď na:

  Bohužiaľ takisto nemám so slovenskými súdmi dobrú skúsenosť, judikatúra je nejednotná, krajský súd raz zruší a následne potom, čo nižší súd nerešpektuje jeho názor, jeho rozhodnutie potvrdí. Ale ak odhliadnem od nášho osobného sporu, tak si nie som istá, či na to, aby slovenské súdy rozhodovali jednotne a konzistentne majú vytvorené podmienky. Pokiaľ viem (hoci mám informácie z klebiet), tak na súdoch neexistuje konzistentný systém sledovania judikatúry (ak to tak je, ako má sudca vedieť, že jeho kolega rozhodol inak?), ak sa k tomu pripočítajú dnešné podmienky zastrašovania sudcov a rodinkárstvo, tak celkový stav je neutešený. Ale to, čo sa deje v súdnictve dnes - a s tým súvisí aj zamietnutie návrhu zverejňovať rozsudky súdov - súdnictvu rozhodne neprispeje, ale skôr súčasný stav zakonzervuje ešte na dlhšie. Preto si veľmi vážim tých sudcov, ktorí prejavujú svoj názor, a dávajú aj verejnosti najavo, že by radi systém zmenili. Podľa mňa otvorenie sa súdov verejnosti (vrátane toho, že budú otvorene hovoriť ako to funguje na súdoch) je jednoznačne prvý krok, ktorý môžu urobiť sudcovia, aby sa priblížili tým, o ktorých rozhodujú.

 • Hosť

  Všetko je postavené presne tak, ako to tu popísal Juraj.Vyšetrovatelia majú strach a aj zákaz vyšetrovať sudcu (prokurátora). Údajne nie je možné zasahovať do nezávislosti súdu. Tá ale neexistuje, lebo sudca rozhoduje, ako sa mu zachce. Ako mu kto zaplatí. Podal som na sudcu opakovane trestné oznámenie a je preukázateľné, že sa dopustil porušenia § 326 Tr.zák. Prvý krát to odmietli preto, "že ja sa chcem pomstiť" sudcovi. Vyšetrovateľ z úradu boja proti korupcií,(tento úrad je zrejme tiež skorumpovaný) povedal, že mám smolu a bol som v nesprávnom čase na nesprávnom mieste. Druhý krát to odmietol aj bez toho, aby čokoľvek urobil. A boli tam aj svedkovia. Aj adokát sa pod to podpísal.Teraz to odmietol práve z dôvodu, že neôže zasahovať do nezávislosti súdu. Ale ani jedného svedka sa neopýtal, či je možné čo i len hovoriť o nezávislosti sudcu.Ani ich nekontaktoval.Sú tisíce a tisíce podobných rozhodnutí, keď človeka treba odsúdiť čiste len preto, aby títo hlupáci, ktorí to nevedia dokázať, nemuseli platiť odškodné a ďalšie náklady. Sú to rozhodnutia na objednávku. Priznať neschopnosť to nedokážu, lebo by to museli aj zaplatiť. A tak je lepšie keď platia im. A takto tunelujú štátny rozpočet.

 • Odpoveď na:
  Fatal error: Cannot redeclare sde7c() (previously declared in /www/s/u/u23979/public_html/components/com_komento/themes/kuro/comment/item/parent.php:1) in /www/s/u/u23979/public_html/components/com_komento/themes/kuro/comment/item/parent.php on line 1