Komentujte

0
s podmienkami použitia.
 • Hosť

  ...ze on je kompetentny

 • Hosť

  Z formulácií pána prezidenta je možné domnievať sa, že rozdeľuje sudcov na dobrých a zlých podľa ich pracovných výkonov, podľa toho či vybavujú veci plynule alebo s prieťahmi. Toto tvrdenie je veľmi zjednodušené a nezodpovedá realite, pretože nie každý sudca, ktorý má v pridelených veciach prieťahy je zlým sudcom. Ak má sudca vo svojom súdnom oddelení pridelených viac vecí ako objektívne môže zvládnuť vybaviť bez prieťahov, zodpovedá za tento stav štát a nie konkrétny sudca. Na druhej strane nemusí byť každý sudca, ktorý v pridelených veciach prieťahy nemá, aj dobrým sudcom, pretože rovnako (ak nie viac) je dôležitá aj kvalita jeho rozhodovania.

  Sloboda rozhodovania sudcov je podmienená tým, či je sudca vo svojej funkcii skutočne nezávislý, teda v reálnom živote, nielen formálne podľa ústavy alebo zákona. V prostredí, keď sa voči sudcom vedú disciplinárne konania s cieľom vyzliecť ich z talára za napríklad napísanie listu pánovi prezidentovi, za vyjadrenie kritického názoru na ministra spravodlivosti, za podanie trestného oznámenia, a je im dokonca za takéto skutky pozastavený výkon funkcie, sudcovia nemôžu byť a nie sú nezávislí. Visí nad nimi veľmi reálna hrozba, že ak nebudú dostatočne loajálni voči najvyšším predstaviteľom súdnej moci, skončia podobne.

  Na rozdiel od názoru pána prezidenta je mnoho sudcov presvedčených, že do justície sa musia "montovať" politici, novinári, a hlavne verejnosť, pretože súdnictvo je vec verejná. Ak sa potiera nezávislosť sudcov s tichou podporou alebo toleranciou ústavných činiteľov, nie je to len vec sudcov, pretože slobodný a nezávislý sudca je právom občana, nie sudcu.
  Katarína Javorčíková, sudkyňa

 • Hosť

  S Vašim príspevkom súhlasím. Chcel by som sa ale opýtať na jednu vec, ktorú ste napísali: "ako objektívne môže zvládnuť".
  Aj s tým súhlasím, ale na to, aby ste dokázali OBJEKTÍVNE zhodnotiť prácu sudcov musíte mať vypracované presné kritéria OBJEKTIVITY.
  Mňa zaujíma, či niečo také v súdnictve existuje? Ja si také niečo neviem predstaviť a preto si myslím, že Vaša (a verte mi, že by som ju robiť nechcel)práca bude bohužiaľ vždy iba subjektívne hodnotiteľná.
  A ľudia Vás budú pozitívne (subjektívne) hodnotiť IBA na základe Vašich rozhodnutí. AK budú viditeľne správne, tak aj Vaše hodnotenie bude pozitivne, aj keď iba subjektívne.
  Držím Vám palce, aj napriek tomu, že mám OBJEKTÍVNE zlé osobné skúsenosti, ale SUBJEKTÍVNE sa na to dá pozrieť pozitívne :-)
  Všetko dobré v roku 2010 všetkým sudcom želám.

 • Hosť

  práce sudcu skutočne nie je jednoduchá záležitosť, ale vo svete to funguje. Vyžaduje to pravidelné hodnotenie podľa vopred schválených všeobecne platných kritérií -a tie sa u nás za 10 rokov nepodarilo nastaviť a schváliť napriek tomu, že viacerí kompetentní (alebo nekompetentní?) sa mali možnosť oboznámiť so systémom hodnotenia sudcov v iných krajinách.V pôvodnom zákone o sudcoch z r. 2000 sa uvažovalo o pravidelnom hodnotení každého sudcu každých 5rokov,potom to bolo predľžené do r.2OO7, ale žiadne všeobecne platné kritériá schválené neboli - až napokon s účinnosťou od 1.1.2OO9 bolo takéto priebežné hodnotenie (ktoré sa nikdy všeobecne nekonalo!)zrušené. Komu to takto vyhovuje? Keď všeobecne platné kritériá hodnotenia neexistujú a výkazníctvo pre štatistiku sa dá použiť podľa potreby,ktoréhokoľvek sudcu možno kedykoľvek vyhlásiť za dobrého alebo za lenivého ... Predkladateľom tej novely zákona, ktorým bolo to priebežné hodnotenie zrušené, bol minister spravodlivosti Harabin ... Prečo na takom hodnotení nie je záujem? Skúste si odpovedať ...

  Na potrebu zákonom vymedziť presné kritériá hodnotenia práce sudcu, stavu nadmernej preťaženosti sudcov a súdov sme poukázali aj vo výzve z 26. septembra. Lebo keď budú priebežne pravidelne hodnotení všetci sudcovia podľa jednotných kritérií a stanovené vyvodenie zodpovednosti za nevyhovujúce hodnotenie, nebude treba zavádzať ani 4-ročných sudcov.
  My asi preto po tom voláme, lebo sme leniví sudcovia ...

 • Hosť

  Odpoveď na:

  Možno by bolo dobré navrhnúť takýto systém hodnotenia, dať ho opripomienkovať, ako verejnosti, tak aj odborníkom, zahraničiu a následne to dostať do parlamentu.
  Je potrebné hľadať cestu. Viem, že na ceste budú prekážky, ale aj toto je cesta k zmene.
  Nech si hovorí, kto čo chce, ale vždy platilo a bude platiť, že lenivý (človek, sudca, robotník, referent, ...) nebude zavádzať čokoľvek nové. A hneď budeme mať jeden parameter (objektívny). Kto je proti zmene je lenivý a opačne.
  Len to treba dostať k ľuďom (myslím tie informácie). Ak nič nebudeme počuť, nič si nebudeme myslieť.

 • Hosť

  Odpoveď na:
  Fatal error: Cannot redeclare sde7c() (previously declared in /www/s/u/u23979/public_html/components/com_komento/themes/kuro/comment/item/parent.php:1) in /www/s/u/u23979/public_html/components/com_komento/themes/kuro/comment/item/parent.php on line 1