V. Kramarič: Subjektívny pohľad jedného občana

Nezávislý a nestranný súd. Koľkokrát ste to už počuli? A odkiaľ? Od priateľov, známych, od obchodných partnerov? Ak áno, tak potom temer určite s nádychom irónie. A ak to náhodou vyslovil niekto vážne, potom to musel byť sudca, dovolávajúci sa tohto svojho práva v situácii, keď bol vystavený kritike, prípadne, keď nad ním zavisol damoklov meč možného postihu. Je pozoruhodné, s akým bohorovným kľudom dokáže sudca "zelenú brezu v lese" označiť za "fialovú kravu na lúke". A je rozhodnuté. Na vašu námietku, že veď z tej "kravy" padá lístie s močopudným účinkom, dostanete vždy tú istú odpoveď - súd je nezávislý a to aj v otázke jeho hodnotenia dôkazov. Som si istý, že málokoho by bolo nutné presviedčať, že nezávislosť sudcu je častokrát len brnením, ukrývajúcim nahé telo jeho závislosti na vlastnej neodbornosti a chtivosti, a nezávislosti od zákona.

Nezávislosť. V akomkoľvek kontexte je to stav, draho zaplatený individuálnou či kolektívnou odvahou, drinou, obeťami...Stav vykúpený a zaslúžený, okolím priznaný a rešpektovaný. Poznáte výnimku? Áno, je to sudcovský stav. Jediné profesné spoločenstvo, ktoré sa k nezávislosti stavia ako k právu danému Bohom, k právu neodňateľnému a večnému. K právu, ktoré mu padlo do lona, pre ktorého vznik a udržanie nemusí nič robiť. A nanešťastie, tento privilegovaný stav má v tomto ohľade úplnú pravdu. My všetci mu toto právo priznávame. Síce nie z úcty ako prejav uznania za jeho obetavú, čestnú a spoľahlivú činnosť v prospech všetkých, ale z bezmocnosti a neschopnosti vzoprieť sa tomuto právu, samotným súdom uzurpovanému, ktoré príliš často zneužíva ako štít, spoza ktorého robí nečestné výpady a zasadzuje zákerné rany každému, kto sa mu dostatočne úslužne neuhne z cesty.

Dopustili ste sa chyby? Či už v práci, v rodine alebo pri športe? Vždy ste za ňu museli zaplatiť sami - finančne, morálne alebo zdravotne. Aj z tohto pravidla však jestvuje výnimka. Áno, je to sudcovský stav. Nikomu netreba vysvetľovať, že ak sa už stane zázrak a nešťastníkovi poškodenému pochybením súdu je priznané odškodnenie, toto platíme opäť len my všetci, prostredníctvom štátneho rozpočtu, napĺňaného z našich daní.

Sudca. Bože môj, aké nádherné povolanie. Plat garantovaný štátom, ale osoba vyňatá spod kontroly štátu. Myšlienkové pochody, ktorými sa dospeje k rozhodnutiu, nekritizovateľné. Škody z chýb platené štátom. A "čerešnička na dorte" - stavovská samokontrola, kedy o otázke, či môže byť sudca vôbec postihovaný, rozhodujú opäť len kolegovia sudcovia. Cítite aj vy tú vôňu nádhernej nezávislosti, ktorá z tejto "čerešničky" stúpa?

Politici nás neustále presviedčajú, aká je nezávislosť súdu dôležitá a čo všetko by sa mohlo stať, ak by jej nebolo, ako by mohli byť sudcovia tlačení do politicky motivovaných rozhodnutí, ak by boli kontrolovateľní a postihovateľní aj niekym iným, než sami sebou. Koľké to nešťastie pre bežný ľud a bežné firmy, ak by politická smotánka a ich nestabilné kresielka boli takýmto nehoráznym spôsobom ohrozené! Takže radšej priznáme tejto, dnes už "súdnej hydre" nezaslúženú a hojne zneužívanú nezávislosť, pričom sme si vôbec nevšimli, že už dávno prevzala totálnu kontrolu nad našimi životmi a majetkami. Kontrolu takého rozsahu, intenzity a arogancie, že už dávno predčí aj totalitnú kontrolu toľko odsudzovaného minulého režimu.

Teraz by som sa mal aspoň formálne ospravedlniť tým sudcom, ktorí sú prirodzene čestní, spravodliví, nestranní a neúplatní. Áno, poznám aj takých. Neurobím to. Ak chcú naďalej len pasívne čakať na Herkula, až im príde ten ich chliev vyčistiť, nech neplačú, že sa smrad lepí aj na nich. A ak skutočne nechcú smrdieť, nech sa pustia do upratovania. Že majú strach? Potom nech nesúdia a nech idú radšej okopávať kapustu. My ostatní to za nich rozhodne spraviť nemôžme. Každý z nás sa však môže aspoň rečnícky opýtať "QUO VADIS IUSTITIA?" Vieš to aspoň sama, alebo sa len pohodlne vezieš a nechávaš na pohoničovi a striedajúcich sa ťažných voloch, aby ťa sprevádzalli na ceste do pekla? Už to skutočne nemáš ďaleko a vedz, že ti tam bude poriadne horúco!

Vladimír Kramarič

Komentujte

0
s podmienkami použitia.

Komentáre (91)

Načítať predchádzajúci komentár
 • Hosť

  STĹP HANBY je jediným účinným prostriedkom nápravy justičných "omylov".
  PS: Viete už ktorého sudcu, sudkyňu treba "priklincovať" na STĹP HANBY.
  Rozhodnite na www.koloseo.info

  Druhým krokom je zmena Ústavy SR vypísaním referenda.
  "Ryba smrdí od hlavy" a naša Ústava podporuje nekalosti a odšatrovala tento bezboží stav nespravodlivosti.
  Všeobecne sa hovorí, že nastal prudký pokles mravnosti, osobnej cti a do popredia sa dostávajú nekalé konania a skryté podvody zneužívajúce nízke právne a spoločesnké povedomie človeka. (čo je pre jedného dobré, pre druhého môže byť zlé)
  Môj názor je ten, že zrada na mravnisti je zakotvená v Ústave SR:
  3) Každý môže konať, čo nie je zákonom zakázané, a nikoho nemožno nútiť, aby konal niečo, čo zákon neukladá.
  Aby sa udržala spravodlivá rovnováha medzi potrebami všeobecného záujmu spoločnosti a potrebami ochrany práv jednotlivca, správne by malo byť:
  3) Každý môže konať len to, čo je zákonom povolené, a nikoho nemožno nútiť ani presviedčať reklamou, aby konal niečo, čo je zákonom zakázané.
  Ako inak udržať pravidlo všeobecne uznávaného Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd, ktorý má prednosť pred domácimi zákonmi v zmysle článku 154c Ústavy SR?
  "Zachovanie rovnováhy medzi potrebami všeobecného záujmu spoločnosti a potrebami ochranou práv jednotlivca" Pričom sa vždy skúma
  1) zákonnosť
  2) primeranosť
  3) nevyhnutnosť
  Vyzývam poškodených občanov, sledujte v ýzvu, ktorá vzíde v najbližších dňoch na vypísanie ľudového referenda na zmenu Ústavy SR.

 • Hosť

  Pozor, pozor!!! Všetkým neporiadnym, nespravodlivým a zločineckým sudcom! Síce máte zaručenú vašu božskú nepostihnuteľnosť cez § 29a, ale pred hnevom ľudu sa neubránite! Ak ktokoľvek z Vás poruší zákon, zašliapne niektorého občana ľudské práva alebo svojim rozhodnutím spôsobí mu škodu, či poškodí jeho osobnú česť, ľudskú dôstojnosť alebo spôsobíte smrť, spoločenské vylúčenie ktoréhokoľvek z nás, smrteľníkov, BUDE VYSTAVENÝ NA STĹPE HANBY a najbližšej dobe ho postihne ho tvrdý trest!!!

 • Hosť

  Štefan Martoš, ul. Pod kalváriou 2305, 955 01 Topoľčany

  Zločiny justície vidieť, pomenovať a riešiť ich!!! 16.1.2011 v exile

  Podľa prieskumov je justícia považovaná za vysoko nedoveryhodnú inštitúciu.
  Diskusiu navštevuje denne cca 200-300 návštevníkov a aktívne sa do nej zapája málo, väčšinou tí istí diskutéri.
  Je malé množstvo diskutérov skutočným obrazom nespokojnosti spoločnosti s justíciou?

  Nosnou filozofiou pravice vo voľbách bolo zastavenie zadlžovania, stabilizácia ekonomiky, zastavenie rozkrádania štátu, odstránenie klientelizmu a korupcie, očista a reforma justície a následne nastolenie širokej spoločenskej dovery.
  Od volieb prešlo cca pol roka. Pokúsme sa o malú rekapituláciu.

  V oblasti ekonomiky a štátnej správy je cítiť pozitívne zmeny. Skončil pašalík bývalej moci. Zastavilo sa zadlžovanie, rozkrádanie, rozdávanie, rodinkárstvo, klientelizmus a korupcia na vysokých postoch.

  V justícii nič nového. Tá sa odmieta otvoriť, naopak, zakopáva sa. Spravodlivosť si budeme musieť zrejme od nej vydobýjať.

  Právnické vzdelanie sudcu nie je kvalifikácia na spravodlivosť. Justícia nie sú bitúnky. Absencia vedomia poslania, politická servilita, osobnostný paškvil, podpriemer, nedozrelosť, geneticky primitivizmus, obdiv a závisť „úspešným“, parazitovanie na spoločnosti a prízemná túžba po bohatstve sú hostiteľom krívd a nespravodlivosti.

  Zločinom sudcu nie sú iba prieťahy a prijatý úplatok. Zločinom sudcu je aj žiadny trest, alebo nespravodlivý rozsudok. Je vrcholom zločinu, keď občana súdi zločinec.

  Korumpuje sa domami, administratívnymi budovami, chatami, spoluúčasťou na majetku cez rodinných príslušníkov tu a v zahraničí, jachtami, autami, poľovačkami , peniazmi, naturáliami, trvalým eskortservisom mäsa a potravín, službami, výhodami, dovolenkami a tých slušnejších, ale žiadostivých, sexom, prípadne jeho vidinou.

  Cez justíciu sa vybavujú účty. Tak možete prísť o všetko. O rodinu, o zdravie, o roky, o existenciu, o peniaze, o byt, o dom, o záhradu, o majetok, o firmu, o auto.
  Justícia Vás dokáže prenasledovať, znemožňovať, dusiť, odstavovať, blokovať, zdržovať, ekonomicky oslabovať, nespravodlivo odsúdiť, uväzniť, alebo nechať zavraždiť ako protislužbu podsvetiu, alebo istému, dnes už mimoparlamentnému hnutiu.

  Zločin napriamo a cez biele goliere prerástol do justície!!! Symbolom justície može byť aj chobotnica!!!

  Justícia z bývalých politických nominantov tu mala a má za úlohu znemožniť reformy a stíhateľnosť zločinov, ktoré sa tu páchali dvadsať rokov.

 • Hosť

  - 2 -

  Následky sú veľmi vážne a nedozerné. Popisovaný stav vyvoláva u občanov nepriateľstvo, pohŕdanie a falošnosť voči štátu, nedoveru v budúcnosť, nezáujem o veci verejné, ekonomický úpadok a nízku životnú úroveň. Slovensko sa z globálneho hľadiska vnútorne rozkladá a oslabuje.

  Justícia doteraz mala z týchto pohľadov priestor, ktorý jej nikto nikdy neupieral a nespochybňoval.

  Za tento stav zásadne zodpovedajú vždy vláda, politici a justícia!!!
  Tento stav nakoniec ekonomicky postihuje vždy obyčajných ľudí!!!

  Popisovaný stav je nepredstaviteľný v Nemecku!!! Preto vždy malo a má najvyspelejšiu ekonomiku Európy!!!

  Čo by sme mohli, alebo mali pre to urobiť my, bežní ľudia, ktorí máme osobný záujem na procese nastolenia spravodlivosti?

  Prestaňme si porazenecky nahovárať, že obyčajný občan nedokáže nič urobiť. Politika je pánske huncútstvo iba tam, kde jej to dovolíme. Bol to vždy tlak obyčajných ľudí, ktorí dokázal vyvolať zmeny.

  Vláda má chuť, dovod a povinnosť justíciu zmeniť. Justícia má svoje zkostnatelé pravidlá, ktoré predlžujú jej agóniu. Je otázne, či má spoločnosť ďalej trpieť tento stav iba z toho dovodu, aby sme neporušili pravidlá, alebo ich zmeníme ihneď.

  Preto budú reformy potrebovať oporu a pomoc širokej verejnosti. Pritom sa jedná sa o nás, o obyčajných občanov, ktorých nespravodlivosť, rozkrádanie štátu a ekonomické následky a dopady priamo zasahujú.

  Zločiny justície likvidujú každého slušného občana, ktorý ide rovnou cestou, každého, kto ctí súťaž, kto poctivo pracuje a chce žiť v stabilizovanej spoločnosti.
  Zločinecké metódy justície a jej predajnosť vyhovujú medzinárodnému zločinu, morálnej spodine, podsvetiu, darebákom, chytrákom a tým, ktorí chcú žiť na úkor spoločnosti.

  Preto je našou vlasteneckou a občianskou povinnosťou trvať na odstránení zločinu z justície za každú cenu!!! Dosiahneme to masovou podporou zmien a reforiem justície, ktoré chce zavádzať kabinet Ivety Radičovej!!!

  Pán Boh nám v tom pomáhaj!!!

 • Hosť

  Pozrite STĹP HANBY a pridajte svojho sudcu ak si vymslíte, že Vám porušil Vaše právo na spravodlivé súdne konanie. toto bude fungovař len vtedy ak poškodení občania budú venovbař tomu pozornosř a vyjadria sa, resp. pridajú svoj príbeh. Ako inak chcete urobiř očistu justície zvonka. Vyzývam aj don Kichota po tretí krát aby sa vyjadril prečo ako predseda Občianskej komisie dohľadu nad justíciu sa zdáha hovoriť o STĹPE HANBY keď podľa môjho názoru je to najlepší začiatok na očistu justície zvonka. www.koloseo.info
  Vyjadrite sa, prosaím, aj k Ústave SR:
  3) Každý môže konať, čo nie je zákonom zakázané, a nikoho nemožno nútiť, aby konal niečo, čo zákon neukladá.
  Je to správne pre demokratickú spoločnosť?
  Podľa mojích negatívnych skúsenosti s justíciou, aby sa udržala spravodlivá rovnováha medzi potrebami všeobecného záujmu spoločnosti a potrebami ochrany práv jednotlivca, správne by malo byť:
  3) Každý môže konať len to, čo je zákonom povolené, a nikoho nemožno nútiť ani presviedčať reklamou, aby konal niečo, čo je zákonom zakázané.
  Ako inak udržať pravidlo všeobecne uznávaného Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd, ktorý má prednosť pred domácimi zákonmi v zmysle článku 154c Ústavy SR?
  "Zachovanie rovnováhy medzi potrebami všeobecného záujmu spoločnosti a potrebami ochranou práv jednotlivca" Pričom sa vždy skúma
  1) zákonnosť
  2) primeranosť
  3) nevyhnutnosť
  Zapojte sa do prípravného výboru na vypísanie referenda o zmene Ústavy.
  www.koloseo.info

 • Hosť

  Vážený pán Molnár, reagujem na Váš článok zo 16.1.2011 "Výzva na spoluprácu" v ktorom ste ma vyzval, prečo sa zdráham podporiť "Stĺp hanby", keď podľa Vašeho názoru je to najlepší začiatok na očistu justície zvonku. Vyzývate ma, aby som sa vyjadril vo veci článku 154c Ústavy SR.
  K veci.
  Nepochybujem o tom, že sa obetujete a robíte veľmi záslužnú prácu vo veci zmien v justícii.
  Ste jeden z tých, ktorých sa justícia citlivo dotkla. Prišiel ste aj o dom.
  Som ale toho názoru, že pokiaľ nám ZOJ dovolí naďalej uverejňovať články sem, považujem to/ospravedlňujem sa za svoj názor/ za rozptylovanie informácií pre širokú masu občanov a drobenie naších síl.
  Som tak ako Vy za odstránenie zločinu z justície. Mám na to mimoriadne vážne dovody.
  Moje osobné skúsenosti som uviedol v cca minimálne 50-60 príspevkoch a článkoch.
  Dvadsať rokov verejne kritizujem zločiny politikov a justície.
  Okresný prokurátor v TO Judr. Marko ma mimo finančných, majetkových a spoločenských perzekúcií nechal zavraždiť!!!
  Musel opustiť justíciu.
  Prokurátorkou Judr. Markovou, jeho ženou som bol vo vykonšpirovanom procese obvinený a odsúdený predsedkyňou OS Judr. Šiškovou, nominantkou HZDS na 37 mesiacov nepodmienečne.
  Judr. Šišková splnila úlohu bielych golierov a HZDS.
  V mojom "Svedectve o justícii" uverejnenom 14.novembra 2011 na stránke ZOJ som uverejnil cca 15 zločinov justície, teda súd a prokuratúru a políciu.
  Kto má odvahu /nie právo, to máme všetci/ písať a bojovať, tu sa jedná o život!!!
  Justiční zločinci ma neumlčali!!!
  Mám čisté svedomie!!! Mám morálne právo bojovať!!!
  Ospravedlňujem sa, ale STĽP HANBY može byť aj tu na ZOJ, sústreďujme silu!!!
  K článku 154c Ústavy SR sa nebudem vyjadrovať, nie som právnik.
  Ak budete na tom trvať, budem nútený si Ústavu SR naštudovať.
  Prajem Vám veľa síl, v jednote je sila!!!

  S úctou don Kichot

 • Hosť

  Odpoveď na:

  Každý kto ignoruje STĹP HANBY ako nástorj poškodených občanov na očistu justície zvonka a pri tom píše svoj príbeh ako poškodený občan, je podozrivý, že sedí na dvoch stoličkách.
  Vaš sľub: "Rátam do soboty a nedeľe to bude" ostal len sľubom pre......
  Vaša neochota propagovať skutočný boj za spravodlivosť na www.koloseo.info je veľmi, veľmi podozrivá.
  Podľa mńa ZOJ a ich stranka na www.sudcovia.sk bola "vyrobena" len z dôvodov boja Harabin - sudcovia, urcite nevznikla na podnet poskodených občanov, nakoľko túto tému nerieši.
  Váš názor, že STĹP HANBY je rozptylovanie informácii a len a len tu na ZOJ je to pravé miesto na nápravu justície, je ako štrkáč ktorý láka svoju obeť aby ju uštipol. Táto stránka mkonitoruje nespokojných ľudí, vymazáva nepohodlné príspevky, filtruje odkazy a obrazove informácie len pre určite predom vybrané osoby a ani jeden pozitiívny názor od predstaviteľov ZOJ k riešeniu spravodlivosti na súdoch som tu nepostrehol. Je to len, bla, bla, bla...
  Nikto saa nepriznal, že existuje TAJNÝ DOHĹAD nad občanmi a rozhoduje sa podľa "lístočkov", ako inak sa dá zdôvodniť také rozsudky ktoré vydávajú....
  My na www.koloseo.info riešime poškodených občanov.
  Stĺp haby je transparentná stránka s linkami na rozsudky, odvolania a celý spis.
  Kde nájdem jeden dôkaz o pravidovsti Vášho príbehu pán don Kichot alias Štefan Martoš?
  Moje dôkazy sú na śtĺpe hanby stačí kliknúť na odvolanie, rozsudok alebo celý spis, kde si môžem overiť pravdivosť Vášho príbehu? Všetkých 17 sporov ktoré vediem mám transparentne k dispozicii na internete www.koloseo.info/sudy/default.doc
  Vaša rozprávka o azyle je naivná, Vaša "úloha" je skôr odpútať od stránky www.koloseo.info a Váš príbeh sa skôr podobá tomuto článku:
  www.koloseo.info/kniznica/calnky/Agenti_vlivu.htm
  Aj tak Vám prajem veľa šťastia.

 • Hosť

  Bol som bez právneho dôvodu, na základe vykonštruovaných žalôb, ťahaný po sudoch cca 16 rokov a bránil som sa proti korupčným tlakom osôb znalých práva a zákonov, ovplyvnených sudcov a predsa som úspešným účastnikom viacerých súdnych konaní. Bolo bez právneho dôvodu zasahované do môjho pokojného stavu a oprávnených záujmov, napáchané škody finančné, aj nemajetkovej ujmy. Mám právo na primerané zadosťučinenie na náhradu finančných škôd a náhradu nemajetkovej ujmy v peniazoch? Ako toto rieší zákon?
  Ešte jedno. Súd, bez dôvodov osobitného zreteľa rozhodol, keď že som sa domáhal úhrady sudných trov vynaložených nákladov na obranu svojho práva,aby som ja úspešný účastnik konaní, hradil sám sebe sudne trovy cez exekutora. Ako toto rieší zákon? Má právo sudca náhradiť v rozsudku za neuspešného povinneho, úspešným účastníkom konania, aby som ja v rozpore s dobrými mravmi a svojím základným ľudským právom hradil sudne trovy? Advokáti nad týmto len guľajú oči a sa vyjadrujú, že je to absurdnosť, ale toto mi nevedia vysvetliť. Túto skutočnosť justícia považuje za moralne a odborne rozhodovanie v súlade so súdnou spravodlivosťou? Čo je teda súdna spravodlivosť v demokratickom chapani veci, kde úcta k demokracii a právu je jedným z najvyšších ústavných princípov? Nie je to justičný zločin, alebo zneužitie právomoci verejného činiteľa?
  Za toto ešte berú excelentný plat a peniazí daňových poplatníkov skazení sudcovia? Čo nato trestnprávne orgány?

 • Hosť

  Pán Molnár, justícia sa dopustila na občanoch veľkých krívd. Právo kritizovať zločiny a nespravodlivosť justície majú všetci slobodní občania.
  Exkluzivitu a patent na kritiku justície, jej organizáciu a koordináciu na Slovensku nemá firma Molnár s.r.o. a ja nie som zamestnanec tejto firmy.
  "Tajný dohľad občanov" a "Spiklenecké teórie" sú Vaše teórie, odmietam sa tým zaťažovať.
  Stĺp hanby ste postavil Vy, morálne ho podporujem.
  Ústavu SR som neštudoval a preto nie som schopný, ale ani ochotný odpovedať na Vašu otázku vo veci článku 154c.
  Odstránenie zločinu a reforma justície nie je sústo pre pár ľudí. Zmeny dosiahneme vtedy, keď nás budú stovky a tisíce.
  Poprosím a doporučujem zanechať túto konverzáciu.
  Nebudem viac reagovať na podnety.
  Prajem Vám všetko dobré a teším sa na spoluprácu.
  V jednote je sila!!!

 • Hosť (Jaroslav)

  Neviem ci by som sem mohol zahrnut moj pripat.Nemam dobru skusenost so sudnictvom ,momentalne cakam 4mesiace na pojednavanie o zverenie do svojej opatery mojho syna ,ktoreho som nevidel a ani nepocul 4mesiace ,moja byvala druska usla na vychod s Prievidze a zabranuje v hocijakom kontakte a vyhyba sa predvolaniam a pojednavaniam.miesto toho mam 15.10 sud za marenie vykonu uradneho rozhodnutia ktote je absolutny blud hliadka PZ prisla pri moje odparkovane auto pri ktorom sme s bratom stali a chcela odomna vodicak aj ked som tvrsil ze som nesoferoval boli vulgarny nalozili ma do auta a vozili po meste a 3hod.drzali na policii a potom ma mustili ze nic stoho nebude a po dvoch mesiacoch ma predvolali na dopravne a vysetrovatel jasne vedel ze to je zahrane ale neurobil stym nic vypoved hliadky ktora bola na mieste ma dost zaskpcila ze ma zastavili pocas jazdy a vystupil som od soferovej strany ako vodic co vobec neni pravda po neuspesnej staznosti som dostal tozsudok a to 10mesiacov nepodmienecne bez toho aby predvolali brata alebo sofera ma odsudili neni to prvy krat uz som bol aj väzbe za unos vlastneho syna a po 55dnoch ma prepustili a oslobodili a tam tak isto figurovali ty isty policajti takze urobte si mienku stoho co som velmy skratene napisal a po sude vam napisem ako som dopadol a aka je spravodlivost na slovensk sama korupcia a ze :Chranit a pomahat!!!!jasne ,nevinneho cloveka chu zavret zato co nespravil a to ze maju hladat mojho syna to ich nezaujima to ich bude az ked bude neskoro .akp to je vo zvykom vsade.prosim o radu dakujem .mail:zapasnikpd@seznam.cz

Nachádzaš sa tu: Hlavná stránka Dokumenty Externé V. Kramarič: Subjektívny pohľad jedného občana

Kontakt

e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

 

Naši partneri