P. Paluda: Sudcovia! Kto koho diskriminuje? A hlavne, za koho peniaze?

Spoločnosť vedie oprávnene diskusiu o tom, kto, z akých dôvodov a z koho peňazí chce zhojiť svoju dlhodobú platovú diskrimináciu v radoch sudcov.

Na začiatok úprimne hovorím, že som bol takmer dva roky jeden z mála tých, ktorí patrili medzi tých lepšie platených na Najvyššom súde SR v senátoch, ktoré rozhodovali o opravných prostriedkoch proti rozhodnutiam bývalého Špeciálneho súdu.

V jeseni roku 2007 som bol po splnení zákonných predpokladov zaradený medzi ďalších kolegov sudcov, ktorí okrem inej agendy rozhodovali v druhom stupni aj o najzávažnejšej organizovanej kriminalite, ale aj o malých korupčných kauzách prerokovávaných v prvom stupni na bývalom Špeciálnom súde. Na Najvyššom súde SR bolo do 17. júla 2009 11 takých sudcov, z celkového počtu 18 sudcov kolégia.

Platy sudcov bývalého Špeciálneho súdu a nás na Najvyššom súde SR, ktorí sme rozhodovali o opravných prostriedkoch podaných proti rozhodnutiam tohto súdu, boli tŕňom v oku jednému z najaktívnejších bojovníkov proti platovej diskriminácii - dnešnému predsedovi Najvyššieho súdu SR, ktorý v aktuálnom čase v pozícii podpredsedu vlády a ministra spravodlivosti SR vyvinul, nielen slovne, enormný tlak na to, aby sa takýto stav korigoval.

Isto si dobre pamätáte na návrhy z jeho dielne, ako majú byť tie vysoké príplatky znížené na 10.000,- Sk alebo dokonca až na 3000,- Sk mesačne.

No a pozrime sa s odstupom času, čo sa mu z týchto predsavzatí podarilo.

1. Bol zrušený Špeciálny súd a dnes v intenciách nálezu Ústavného súdu SR o jeho zrušení, žiadajú mnohí sudcovia o doplatenie toho, o čo údajne prišli.

2. Štefan Harabin sa nevyjadruje a ministerka Viera Petríková obhajuje neobhájiteľné.

Pod rúškom týchto udalostí nazrime, ako to je s príplatkami dnes - najmä na Najvyššom súde SR.

Podľa rozvrhu práce Najvyššieho súdu SR na rok 2010 (ale tento stav pretrváva už od 17. júla 2009) uvedeného na stránke www.blox.sk (web stránka Najvyššieho súdu SR) všetky senáty a všetci sudcovia trestnoprávneho kolégia bez výnimky (čo aj sú doma pre dočasne pozastavený výkon funkcie sudcu ako ja) sú zaradení do senátov, ktoré od 17. júla 2009 rozhodujú o opravných prostriedkoch proti rozhodnutiam Špecializovaného trestného súdu, o námietkach zaujatosti, sporoch o príslušnosť a ďalších veciach, v ktorých rozhoduje Špecializovaný trestný súd.

Rozvrh práce na rok 2010 vydal a nesie zaň zodpovednosť predseda Najvyššieho súdu SR Štefan Harabin, rovnako ako za zmenu rozvrhu práce na rok 2009 účinnú od 17. júla 2009 v časti týkajúcej sa trestnoprávneho kolégia. Na podklade tohto rozvrhu práce všetci sudcovia Trestnoprávneho kolégia Najvyššieho súdu SR rozhodujú o opravných prostriedkoch proti rozhodnutiam Špecializovaného trestného súdu, napriek tomu, že zákon, konkrétne zákon č. 291/2009 Z. z.  o Špecializovanom trestnom súde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v článku XIII. v bode 18. prikazuje v ustanovení § 101a, ktorým sa dopĺňa zákon o súdoch č. 757/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, niečo úplne iné :

"§ 101a Prechodné ustanovenie k úpravám účinným dňom vyhlásenia nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky PL. ÚS 17/08 z 20. mája 2009 v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.

Senáty najvyššieho súdu, ktoré boli ku dňu vyhlásenia nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky PL. ÚS 17/08 z 20. mája 2009 v Zbierke zákonov Slovenskej republiky podľa rozvrhu práce senátmi rozhodujúcimi o riadnych opravných prostriedkoch proti rozhodnutiam Špeciálneho súdu, sú odo dňa vyhlásenia nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky PL. ÚS 17/08 z 20. mája 2009 v Zbierke zákonov Slovenskej republiky senátmi, ktoré rozhodujú o riadnych opravných prostriedkoch proti rozhodnutiam Špecializovaného trestného súdu."

A tými senátmi boli len senáty 1 Toš, 2 Toš a 3 Toš a ich 11 sudcovrozhodujúcich do 17. Júla 2009 o riadnych opravných prostriedkoch proti rozhodnutiam Špeciálneho súdu, a nie všetci 18 sudcovia Trestnoprávneho kolégia Najvyššieho súdu SR. Nemohol sa ním stať ani sudca Štefan Harabin, kedysi odmietajúci previerku Národného bezpečnostného úradu. Jemu však nič nebránilo s účinnosťou od 17. júla 2009, ako predsedovi Najvyššieho súdu SR zmeniť rozvrh práce Najvyššieho súdu na rok 2009 v rozpore s citovaným zákonom. napriek tomu, že citovaný § 101a svojim znením neposkytol žiadny časový priestor, v ktorom by sa dal zmeniť rozvrh práce Najvyššieho súdu SR na rok 2009 v uvedenom smere.

Ak Štefanovi Harabinovi v minulosti prešli iné skutky, prečo by 17. júla 2009 nezmenil rozvrh práce v rozpore so zákonom ? Od tohto dátumu Štefan Harabin vytvoril nárok na príplatok v mesačnej výške 1446 Eur (dvojnásobok priemerného mesačného platu zamestnanca v národnom hodpodárstve za rok 2008) pre všetkých sudcov uvedeného kolégia a to aj tých, ktorých nemal na mysli citovaný § 101a  - vrátane aj  vždy podľa zákona konajúceho - JUDr. Štefana Harabina.

Z hľadiska zásady právneho štátu je však  najzávažnejší ten fakt, ktorý som už spomínal v súvislosti s nevyplatením príplatkov v mojom trestnom oznámení 29. júla 2009 – a to porušenie princípu zákonného sudcu a súčasne nezákonné nakladanie s verejnými financiami štátu.

Ak sa v súčasnosti slovenská spoločnosť zaujíma, a oprávnene, o rôzne tendre, o vozenie sa synkov a manželiek na autách ich príbuzných prominentov a ďalších prešľapoch verejnej moci, mala by sa zaujímať aj o už uvedený "tender" na Najvyššom súde SR riadenom Štefanom Harabinom.

A v spojitosti s tým si na záver neodpustím tri poznámky - otázky.

Nezdá sa teraz nikomu takýto postup voči ostatným sudcom Najvyššieho súdu SR z obchodného, občianskoprávneho a správneho kolégia, ktorí nedostávajú príplatok, diskriminačný?

Vytvorí sa aj pre nich a ďalších sudcov nejaký vzor diskriminačnej žaloby, ktorý bude takisto putovať súdmi Slovenskej republiky ako tomu bolo v roku 2008? Lebo ešte stále nejde o malé peniaze, predovšetkým za dlhšie obdobie.

Nebude mať prípadné ďalšie trestné oznámenie za následok ďalšie disciplinárne konanie alebo už nebude potrebné a príslušné orgány budú konať v súlade so zásadou ex offo?


Peter Paluda

Komentujte

0
s podmienkami použitia.

Komentáre (14)

Načítať predchádzajúci komentár
 • Hosť

  sme takto vytvorili, teraz ťažko zvládať.Títo štátni zamestnanci kradnú doslova so spevom a tancom.Bez hanby a strachu. Oni sa práve spoliehajú na to, čo tu chceme kritizovať. Vyhovuje im to, že to je tak. Vo väzbe v Ružomberku som povedal riaditeľovi, že má v zásade len dve možnosti:"1.Buď to bude humanizovať, 2.alebo ma bude musieť zabiť, lebo keď sa dostanem von, tak to všetko poviem." V Hrnčiarovciach nad Parnou riaditeľ to viedol v duchu intríg, donášania, okrádania. Nedovolene manipuloval s peniazmi odsúdených a zrejme aj tých štátnych. Keď som sa na to pýtal, tak ma predviedli k nejakému ekonómovi, ktorý mi povedal, že je to na základe interného predpisu "Pána" riaditeľa. Dal som si teda žiadosť v zmysle zákona 211/2000Z.z. a dozvedel som sa, že taký predpis neexistuje. Veľký riaditeľ tam zamestnával svoju dcéru, a len tak sa to tam hemžilo príbuzenskými vzťahmi. Takže akákoľvek zmena bola nemožná. Bol som nepohodlní, tak ma trestali v rozpore s čl.16ods.2 Ústavy a čl.3 Dohovoru. Nikto ale nič nevyšetruje. Oni sa doslova bavili na mojej bezmocnosti a mojom vzdore. Pracovník PBS kpt. Kubiš mi povedal, že či si myslím, že niečo dokážem, že oni si odôvodnia všetko čo len chcú. Takže Vám rozumiem, lebo som to prežil. A prežívam to stále. Príďte sa pozrieť na Okresný súd do Považskej Bystrice teraz 15.3.2010 o 9,00hod. na čísle dv.102,posch.1. Bude to zaujímavé. Má sa rozhodovať o náhrade škody za prieťahy. Uvidíte ako to je vzájomne previazané.

 • Hosť

  Čítam prispevky až mi je z toho zle, ako sa mocná justícia a celé spoločenstvo právnych orgánov, coby veľká neporaziteľná chobotica sa zmocnila základných ľudských práv, dopušťa sa zverstiev na občanoch, ktorí sa vzopru páchanému bezpráviu na nich samotných.Z príspevkov je mi jasné, že sa doma tu v tomto štáte práva nedovolame, že je treba sa spojiť, poškodení sudcovia aj radoví občania a požiadať spoločne o pomoc proti bezpráviu právne orgány na to vytvorené v zahraniči.
  Ja tu doma nemám najmenšiu šancu ani získať jednoduchú právnu radu. Stalo sa, že istý advokát mi povedal len tak, že je mu ma ľúto, vie čo sa deje a nemôže si dovoliť mi pomôcť ani právnou radou, lebo by dopadol tak ako ja a do dôchodku má ďaleko.Tak mi potvrdil moje podozrenie, že advokáti sú pod tlakom a po prevzatí veci odstupujú.Stalo sa, že advokátka JUDr. Straková po prevzati veci 13C/87/2005 na podanie na Ústavný súd, zobrala aj odmenu hneď dopredu,premlčala lehotu na podanie podnetu. V prvom slede by som povedal, že ma podviedla, ale mám indicie, že ona podať návrh mala zakazané, aby nevyšlo na svetlo napáchané zverstvo páchané na nás iným advokátom a sudcom, ktorý rozhodol priam protiústavne proti žalovanemu, ktorý sa pochynenia nedopustil, bol žalovaný bez právneho dôvodu ťahaný po sudoch, najprv korupčne neúspešný a v závere úspešný účastník konania, bol v rozpore s O.s.p. § 143 poškodený a zaviazaný platiť odmenu advokátovi, ktorý na začiatku konal proti svojmu lientovi abč.z. § 730. ods. 2 Z.z. 279/2005, § 8, ods.3 porušením povinností spôsobil bez zákonného a právneho dôvodu neúspech v konani.Preto sme ho odvolali.Žalovaný v rozpore s O.s.p. § 143, pod hrozbou exekúcie bol potom prinutený platiť aj za fiktívne fakturované nevykonané úkony a toto všetko súd mal doložené že advokát sa dopustil podvodu, ale súd rozhodol v neoprávnený prospech advokáta. Práva sme sa nedovolali.Kancelária právnej pomoci navrhla podať navrh Ústavnému súdu.Toto nám advokátka zmarila premlčaním lehoty.Jedno spoločné korupčné zastupenie,na vymáhanie neoprávnenej odmeny advokát JUDr. Komka rozdelil na na tri prípady,pritom mu sud odmenu v prvom rozhodnutí správne neuznal.proti tomu sa dvokát neodvolal, ale neskôr súd v zastupeni sudcom Mgr,Kolekom vydal rozhodnutie, aby advokát neoprávneu odmenu mal uhradenu aj s urokami.Toto sa dá ešte vidieť v americkom filne Caplin, kde szn rozbijal okna na ulici a otec išiel za nim ,zasklieval porozbijane okna a dal si zato ešte aj zaplatiť.Tak konal podobne aj advokát JUDr. Komka, že nám účelove spôsobil neúspech vkonani a zamlčovaním skutočnosti spôsobil škody, ktoré nemudeli byť a ešte si zato dal zaplatiť a korupčne rozhodnuť súdom .Páni advokáti by si mali uvedomiť, že na neúspech v konani advokáta netreba a ak nemajú záujem brániť oprávnené záujmy klienta,zo zákona nemajú ani nárok na odmenu.Myslím, že toto by si mali uvedomiť aj spriahnutí sudcovia s adokátmi.

 • Hosť

  Zamyslime sa nad súčasným stavom justície.
  Justícia má byť iba servis v oblasti spravodlivosti !!! Nič viac a nič menej!!! Justícia nie sú bohovia!!!
  Z justície sa stal nekontrolovateľný uzurpátor politickej moci!!!
  Je to vtedy, keď sa politická moc zkompromituje a stáva sa vydierateľnou!!!

 • Hosť

  Poškodení všetkých krajov spojme sa!
  Štefan má pravdu, v tomto štáte sa práva nedovoláme!
  Je čas na zmenu boja proti korupcie a nespravodlivosti. Oni menia taktiku každé 4 roky aby nás akože "ukludnili" a my si myslíme, že nová politická garnitúra urobí poriadok.
  Omyl, opak je pravdou. Oni sa len potrebuju uistiť, že ešte stále môžu klamať, kradnúť a prenasledovať nás. Poškodení občania prehrávajú spory nie z nevedomosti sudcov alebo ich hlúposti, to sa len tak pretvarujú. Prehrávame spory na príkaz "tajného dohľadu" a polícia, prokuratúra a súdnictvo sú vykonávateľmi tajných rozsudkov nad nami. Advokáti majú zmierňovať naše bolesti, sú "hromozvody" týchto zločinov proti ľudskosti.
  Musíme odstrániť tajný dohľad, potom bude mať aj spravodlivosť dvere otvorené.
  Obejtujte svoj čas a raz za dva týždne, každý nepárny štvrtok 17-tej hodine prídite do priestoroch knižnice Informačnej kancelárie Rady Európy na Kláriskej 5 v Bratislave, kde sa stretávajú poškodení občania.
  Spojme rozpálené srdcia a roztopme ľady, ktoré bránia spravidlivosti. Dosť bolo písania a rečnenia, veď nám ide o život, lebo každý poškodený má svoj osud zpäčatený a jeho konečná je v bezdomovstve…….
  Časový harmonogram: Koloseo 52 z 9. decembra 2010
  10. december bol vyhlásený dňom ľudských práv

  · Čo nového na internete? (15 min)
  Voľba generálneho prokurátora naznačuje mravnosť politickej scény. Profesionálna vyzrelosť generálnej prokuratúry formuje úroveň mravnosti celého obyvateľstva. Poškodení občania pociťujú veľa nespravodlivých rozsudkov a vinia nemravnosť advokátov a právnych zástupcov, ktorých podozrievajú nielen z finančnej ale aj z mravnej korupcie sudcov.
  · Občianská komisia dohľadu nad spravodlivosťou (15 min)
  Zo súdnej siene sme odpozorovali rôzne „triky“ ktoré sa používajú v praxi. 29.11. sme mali pojednávanie „o určenie neplatnosti Zmluvy o vykonaní dražby“. Potvrdilo sa, že advokáti beztrestne obhajujú nezákonné konanie svojích klientov. 1.12. – obnova konania a 2.12. záverečné reči v konaní o ochranu osobnosti. Trik advokátov, ktorý tolerujú sudcovi – až v záverečnej reči uvedú novú dôkazy, proti ktorým sa navrhovateľ už nemôže vyjadriť.
  · 10. december bol vyhlásený dňom ľudských práv (15 min)
  Bezdomovstvo spoluobčanov sa stáva bežným javom. Ukazujú sa názory, že bezdomovci sa do tohto javu dostali vlastným pričinením a nachádzajú sa v ňom dobrovoľne. Dokiaľ štát nebude zabezpečovať „každému“ právo na bývanie a právo na prácu nemôžeme súhlasiť s tým, že bezdomovci sa dostali do toho stavu vlastným pričinením alebo dobrovoľne.
  · Princíp rovností zbraní pri voľbách (15 min)
  Ukazuje sa, že každý, kto sa zúčastnil volieb či už do NR SR alebo samosprávy a nebol úspešný má pochybnosti o rovnosti zbraní. Štát nevie garantovať aby sa „lepšie rozumy“ predstavili verejnosti. Starí kandidáti spoliehajú na „logo“ strany a nechodia medzi ľudí a nechcú sa stretávať. Noví kandidáti ak sú z nižšej sociálnej skupiny sú diskriminovaní práve pre svoju chudobu a neprístupnosť k verejnoprávnym médiam.
  www.koloseo.info

 • Hosť

  Pán Ján, je to dobré stretávať sa každé dva týždne, ale vychádzajte z toho, že obete sudcovskej svojvôle sú aj na východe Slovenska a nám sa dostať do Bratislavy nie je také jednocuché. Ak máte o.z., ktoré vaše aktivity zaštiťuje, prečo svoju pôsodbosť nerozšíriť na ostatné kraje tak, aby sa tam vytvorili orgány, ktoré by zosúlaďovali túto záslužnú činnosť v krajoch celého Slovenska, a prečo nevybudovať aj okresné štruktúry a raz za polroka urobiť kvázi snem na krajskych úrovniach a 1x v roku celoslovenský v Bratislave?Myslím, že tak by to dostalo aj patričnú váhu a umožnilo by aktivistom napr.zúčasňovať sa súdov a zabezpečiť tak ich verejnú kontrolu priamo v danom okrese, bez zbytočných výdavkov napr. na cestovné. Alebo sa mýlim?

 • Hosť

  Odpoveď na:

  Pán Vlado, žiadne vypisovanie na internete ani rečnenie na Koloseu nenahradí osobné stretnutie a osobné koordinovanie účasti na súdnych pojednávaní o ktorých poškodení občania majú podozrenie z korupcie a nekalosti. Tieže je dôležité pri osobnom stretnutí si porozprávať o nástrahach a trikoch vedených na súdoch, viac hláv, viac rozumu a viac opatrnosti pre sudcu. Myslím, že poctiví sudcovia by uvítali našu účasť na pojednávaniach.
  Naše Koloseo, je len nástroj pre stretávanie, ukazujeme verejnosti možnosť stretávať sa a sem tam pohovoriť aj o špinavostiach.
  Aj Vy z východu si musíte sem, tam nájsť priestor pre pricestovanie do Bratislavy aspoň z času na čas. Naše o.z. je ochotné zastrešovať aj mimobratislavské orgány, pán Martoš je predseda občianskeho dohľadu z Topolčian, ale sem tam, z času na čas príde na Koloseo do Bratislavy.
  Som za to aby sme vybudovasli aj okresné štruktúry po celom Slovensku, stretávanie 1x do mesiaca /prvý pondelok v mesiaci o 18-tej hodine/ a každé tri mesiace urobili snem na krajských úrovniach /prvý pondelok v štvrťroku o 18-tej hodine/a 2x do roka v Bratislave.
  Len to má jeden problém - tajný dohľad nad občanmi. Nie som si istý, či naša stránka www.koloseo.info správne funguje na celom Slovensku, rsp. či idú "spustiť" aj videozáznamy. Mám podozrenie, že nielen SIS ale aj zahraničné tajné služby nám blokujú internetové uzly.
  Uvítali by sme, keby nám záujemcovia napísli či funguje www.koloseo.info aj z ich miesta bydliska.
  Posledné tohoto ročné Koloseo bude 23.12.2010 v priestoroch Informačnej kancelárie Rady Európy na Klariskej 5 v Bratislave o 17-tej hodine. Pozývame každého, kto chce byť zaregistrovaný ako zástupca /podpredseda/ pre určitý okres, kraj....
  Ján Molnár, predseda o.z. občianske stredisko pre rozvoj demokracie a ľudských práv na Slovensku

 • Hosť

  Štefan Martoš, ul. Pod kalváriou 2305, 955 01 Topoľčany

  Predsedkyňa OS v Topoľčanoch
  JUDr. Alena Šišková Dňa 13.12.2010 v exile

  Vec: Oznam

  Pani JUDr. Šišková, maniere, ktoré používate voči mojej osobe po vynesení rozsudku ma neprekvapujú. Naďaľej budem veľmi rád využívať verejné masovokomunikačné prostriedky k zverejneniu činnosti justície a takisto mojho prípadu a Vašej osoby. Je to efektívne. Spoločnosť by mala vedieť kto je kto.

  Všetkým čitateľom dávam na vedomie, že v demokratických štátoch sa robí automaticky kamerový a zvukový záznam z každého procesu. To som zažil minulý týždeň.

  Všetkým, ktorých zaújma o čo sa jedná, dávam na vedomie internetovú stránku www.google.sk, potom „za otvorenú justíciu“, potom vo vyhľadávači meno Štefan Martoš, alebo don Kichot, pod ktorých menami som zverejnil moj životný príbeh s justíciou v článku „Svedectvo o justícii“ dňa 17.11.2010.

  Moj životný príbeh je varovaním celej spoločnosti pred servilitou nielen politickou, ale aj pred tým, čo sa stane, keď sa do justičných funkcií dostanu hladní a nezrelí ľudia, ktorí sú schopní sa predať za žranicu a výhody.

  O lukulských hostine, ktorej ste sa zúčastnila u Antona K. som písal vo „Svedectve o justícii“. Odporúčam ho čitateľom.

  Budem robiť všetko pre to, aby bola justícia očistená od podobných ľudí. Nejedná sa iba o mňa, jedná sa o celú spoločnosť.

  Zostávam s pozdravom „ Za očistu justície“ Don Kichot

 • Hosť

  v celom rozsahu s Vami súhlasím, idem si to pozrieť. Je načase všatkých tých darebákov v talároch, ktorí si myslia, že ich svojvôľa je sudcovská nezávislosť, dať menovite menovite na verejnosť. Občan by mal mať zo zákona právo natáčať a nahrávať aj súdne pojednávania, a nie, aby sudca rozhodoval či sa natáčať alebo nahrávať môže. Aj keď myslím, že už aj teraz si občan môže robiť zvukový záznam, ale s dovolením sudcu.

 • Hosť

  Syn advokáta vyštudoval právo a po splnení všetkých podmienok, stal sa aj on advokátom.Na začiatku nemal klientelu, preto mu otec spustil jeden prípad. Syn sa s radosťou pustil do práce a na sudnom konani bránil oprávnené záujmy svojho klienta podľa preambuly advokátskej vyhlášky a kodexu advokáta.Bol v konaní úspešný.Prišiel domov a chváli sa otcovi. Otec, ja som ten spor vyhral. Otec sa pozrel na syna ako na psa a odpovedal. Ty somár, ten prípad ma živil dvadsať rokov a ty si ho pustil z rúk za jediný deň.
  Preto uvažujme, koho si berieme za právneho poradcu. Ja som ešte moralne zdatného advokáta nestretol a tí, ktorých som mal, nepomahali, ale ma iba okradli, napriek tomu, že som v konaní bol úspešný.Ak advokát žiadá od vas peniaze dopredu, vedzte, že vám spor prehrá aj keď ste v práve.Na začiatku vás najprv otestuje, aké máte právne vedomosti,čo si na vás môže dovoliť.Potom advokáti sa kontaktujú s druhou stranou, čo zákon nedovoľuje a berú peniaze aj od tiaľ za vaše "potopenie".Ak má advokáta aj druha strana, obaja sa na postupe dohodnú a so sudcom je už vysledok dohodnutý dopredu.Pojednavania sú už len komedia.Treba vedieť, že na neúspech vkonani advokáta netreba. Ak vám advokát prehrá spor bez právneho dôvodu pre porušenie povinnosti, podľa Obč.z.§ 730, ods.2 nárok na odmenu advokát nemá. Taktiež nárok na odmenu advokát nemá, ak klient úspech v konaní nemá, adv. vyhl. Z.z. č.279/2005, § 8, ods. 3.
  Ale treba byť v strehu a nikdy nemôžete veriť advokatovi,až keď budete mať rozsudok v ruke podľa skutku a základe zvrchovanosti zákona.Ja som bol v konaní úspešný, ak by som sa bol spoliehal na advokáta, bol by ma bez právneho dôvodu potopil a ešte som nakoniec ako úspešný účastnik konania , bez dôvodov osobitného zreteľa musel zaplatiť trovy konania a práva som sa nedovolal. Podanie podnetu na odporučanie kancelárie právnej pomoci na Ústatvný súd, mi advokát zmaril lehotu. Za dva dni som iného na podanie nenašiel a nevedel som, že podať môžem aj sám, a požiadať ústavný súd o pridelenie advokáta a uviesť dôvod prečo.Tak že nie len sudcovia, ale advokáti vysnoria a servirujú súdu, čo si sudca s vami môže dovoliť.Niekedy sa spletu, ale potom to zdôvodňujú, že oni sa nedopušťajú zneužitia právomoci verejného činiteľa,len iba pochybenia. No a potom nastavá stav, ako tu mnohí často opisujeme,že sa nedovolame práva.

 • Hosť (Lubos)

  sudcovia vo svidniku su prepojeny priamo z exekutormi mozem to dokazat ak sa pozriete na stranku sudcov a visich sud uradnikov zistite kto ovlada tento sud chobotnica ktora ovlada okres svidnik a stropkov prepojenie sudcov a podnikatelov drzim palce cestnym sudco ak este niejaki su a cestnym ludom ktori sa neboja rozpravat o skorumpovanej justicii nahlas fandim organizatorom gorili

Nachádzaš sa tu: Hlavná stránka Dokumenty Externé P. Paluda: Sudcovia! Kto koho diskriminuje? A hlavne, za koho peniaze?

Kontakt

e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

 

Naši partneri