K diskriminačným žalobám povedali sudcovia v roku 2007

My, Vaše ctihodnosti!

Nielen v literatúre, ale aj v skutočnom živote, v niektorých súdnych systémoch tradične oslovujú sudcov „Vaša ctihodnosť“. V slovenskom výkladovom význame je uvedené oslovenie výrazom vážnosti a ocenenia profesie, ktorá sa chápe ako „cti“ hodná, čiže hodná úcty. Úcty založenej na prezentovaní a dodržiavaní nemenných základov morálnych a s tým spojených profesionálnych zásad, vyjadrujúcich česť, odvahu, úctu k pravde a zákonu, pochopenie pre všetko ľudské, ako aj pre dodržiavanie spravodlivých meradiel posúdenia vybočení z prijateľných, vyžadovaných a tolerovaných, aj nepísaných, etických pravidiel sudcami vo vzťahu k občanom.

Sudca, jeho osobnosť, by mala byť istotou rovnakého zákonného a spravodlivého zaobchádzania s občanmi vo vzťahu k štátu, ale aj medzi občanmi navzájom. Sudca by mal byť reprezentantom morálnej občianskej elity, lebo uplatňuje v právnom štáte vládu práva a zákona. To je teória a v skutočnom živote neplatí bez výnimiek. Vyspelosť spoločnosti sa môže merať aj pomerom odchýliek od ideálu morálnej a profesionálnej úrovne sudcov jednotlivo, či sudcovského stavu ako celku.

Napriek tomu, že kvalita sudcovského stavu odráža stav spoločnosti, nie je možné tým bez ďalšieho ospravedlňovať profesionálne pochybenia a prehrešky proti etickým pravidlám. Sudcov má spoločnosť právo i povinnosť hodnotiť podľa požadovaných morálnych kritérií, pretože majú predstavovať úroveň, akú by všetci mali a mohli dosiahnuť, keby nemali slabosti, keby sa nedopúšťali omylov a prehreškov z pýchy a neúcty k životu. Len ten má právo „súdiť“, kto je lepší a je schopný ísť príkladom.
Prieskumy verejnej mienky trvale udávajú vysoký pomer nedôvery k súdnictvu. Napriek štatistickým údajom o slušnej a porovnateľnej úrovni rozhodovania a výkonnosti sudcov u nás so súdnymi systémami v ostatných európskych krajinách sa obraz justície u nás nedarí zlepšovať povšimnutia– hodným spôsobom. Prispieva k tomu aj skutočnosť, že viacerí sudcovia sa nestotožnili so svojím poslaním, sú „zamestnancami“ a podľa toho sa správajú. Pracujú podľa požiadaviek zamestnávateľa.

Markantným príkladom záujmu tohto druhu je posledná „medvedia“ služba justícii v očiach verejnosti, ktorou sú žaloby o nahradenie ujmy vzniknutej rozdielom v platoch sudcov Špeciálneho súdu a ostatných sudcov. Nebudem sa zaoberať odbornosťou prístupu k danému právnemu problému. Výzvy na podanie žalôb s pripojeným vypracovaným vzorom boli e–mailovou poštou adresované vybraným sudcom - teda skupine, ktorá vykazuje určité spoločné predpoklady členstva v nej, u ktorých sa autor domnieval, že budú lojálni a budú demonštrovať jednotný postoj sudcov k spravodlivému a nerovnému zaobchádzaniu s nimi. V skutočnosti majú podané žaloby ukázať verejnosti, bez ohľadu na ich počet, že sú nespokojní a žiadajú od štátu vyššie finančné ocenenie, než im doposiaľ zákon stanovil.

Zo štatistických údajov o priemerných mzdách v Slovenskej republike je zrejmé, že sudcovia patria v príjmoch do skupiny občanov s nadpriemernými mzdami, tvoriacej asi 1,5 percenta zárobkovo činných osôb. Riešiť otázku nerovnakého odmeňovania sudcov cestou súdu bez toho, aby boli využité iné zákonné možnosti, je z hľadiska etických princípov nemorálne, z hľadiska odborného nenáležité, z hľadiska sociálneho neprimerané, z hľadiska finančného krytia neudržateľné, z hľadiska ľudského sebecké a nečestné, preto väčšinou občanov je a bude hodnotené ako odsúdeniahodné.

Občania Slovenskej republiky si zrejme ešte dlho pre sudcu neosvoja oslovenie „Vaša ctihodnosť“. Mali by sme však mať aspoň ambíciu zvyšovať mieru úcty k justícii nami prejavenou zodpovednosťou a úctou k občanom. Na celú vec možno v danom momente reagovať len jediným možným spôsobom: „Občania, prepáčte".

Magdaléna Škorpilová

(Autorka je sudkyňa)

Článok bol uverejnený dňa 11. 5. 2007 v tlačenom vydaní SME . © 2007 Petit Press.

Komentujte

0
s podmienkami použitia.
  • Hosť

    Pokým budú sudcovia porušovať zákony, základné ľudské práva občanov a správať sa ako nadľudia a ešte poukazovať na to akí sú chudáčikovia hrozne "diskriminovaní", v žiadnom prípade Vám ako občat tohto štátu, ktorý riadne platí dane, z ktorých sú sudcovia platení a z ktorých sa poniektorí chcú obohatiť, nemôžem prepáčiť a v žiadnom prípade nebudete pre mňa "ctihodnosť". Ale dúfam, že aspoň moji vnuci sa dožijú toho, že si slovenský sudca toto oslovenie zaslúži.

  • Hosť

    Vyslovujem obdiv všetkým sudcom, ktorý dokážu rozhodovať aspoň z polovice tak ako nemenovaný sudca z OS Zvolen. Ten odmietol vypočuť svedka odporcu a rozhodol na základe nepravého svedka navrhovateľa. Teda na základe krivej výpovede daného svedka. A nič sa vraj s tým nedá robiť vyslovil svoj názor ďalší advokát. Takže ako sa hovorí ruka ruku myje a vy hlúpi občania len plaťte dane aby sme sa mi sudcovia mali lepšie.

Nachádzaš sa tu: Hlavná stránka Dokumenty Externé K diskriminačným žalobám povedali sudcovia v roku 2007

Kontakt

e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

 

Naši partneri