Komentujte

0
s podmienkami použitia.

Komentáre (14)

Načítať predchádzajúci komentár
 • Hosť

  Odpoveď na: Hosť

  je to zločinec a recidivista, keď ho nepoznáš tak tu nemedituj. P.s.: Pre tohto gaunera by som ani pojednávanie nenariadil a rovno by som ho odsúdil v rozkaznom konaní a požiadal o jeho zatknutie bez možnosti odvolať sa. Kto ho pozná vie o čom rozprávam. Takže oháňajte sa paragrafmy teoretici a choďte sa do ulíc pozrieť na realitu. P.S.2: Včera sa dopustil útoku na verejného činiteľa, takže za tento skutok od KS BB márne dostal podmienrčný trest. Škoda bolo pojednávanie. ;-)

 • Hosť

  Ja tiež nemám so súdmi nejaké dobré skúsenosti ale uvedomujem si,že až od roku 2006 - 2007.Je to len náhoda, že až od výmeny vlády? Pozitívne je to, že aj niektorí sudcovia si to uvedomujú a chcú s tým niečo robiť.Podľa mojej mienky by rezort ministerstva spravodlivosti nemal spadať pod žiadnu politickú stranu, skôr pod nejakú zahraničím uznávanú občiansku iniciatívu.Mám problém s každým politikom, ktorý si osobuje jedinú pravdu, a keď máte iný názor, odsúdi vás a pošpiní vykonštruovanými klamstvami. To je intolerancia, ktorú nemožno akceptovať.Uznávam,že vo vláde urobili aj veľa dobrého, avšak jej intolerancia a miera, do akej chce ovládať životy ľudí sú nebezpečné. Niekedy mám dojem,že naši politici ale aj sudcovia nikdy nečítali Deklaráciu nezávislosti, ku ktorej sa tak hrdo hlásia a zaviazali sa za SR ju dodržiavať.Zo všetkých slov čo sa v nej píše o slobode si myslím je táto veta najdôležitejšia " Keď rada prípadov o zneužití moci, skutkov a bezprávia sledujúc bez ustania rovnaký cieľ, svedčí o úmysle podrobiť si všetko naprostému despotizmu, tak je právo a tiež povinnosť takúto vládu zvrhnúť a postarať sa o nových strážcov budúcnosti". To znamená, že keď niečo nehrá,keď hrozí oligarchia malej skupiny ľudí, tak sú tí čo môžu niečo urobiť povinní to urobiť.

 • Hosť

  Už som si myslel, že už viac nenapíšem ani riadok na tejto stránke. Povedal som si,že je to ako hádzať perly sviniam. A vážne som rozmýšľal nad tým, či mám ešte čokoľvek napísať. Pani sudkyňa Škorpilová však napísala niečo, čo sa len tak nevidí. A potom som si povedal, že ani malé deti nie je možné zatratiť len preto, že ešte nedospeli. Aj deťom trpezlivo a s láskou vysvetľujeme a veríme, že raz dospejú a pochopia...
  Samozrejme, že im ale zoberieme z rúk zápalky, aby si neublížili a nespôsobili požiar. A tak je to aj s našimi sudcami. Sú to nedospelé deti, v dospelom tele. Sú to trucovití a priečni puberťáci. A tak je potrebné im zobrať z rúk "zápalky", ktorými nebezpečne škrtajú, sediac pri tom na hromade pušného prachu. Zrejme chcú spoznať, čo znamená stredoveká defenestrácia. Pozrime sa na §5 zák. 385/2000Z.z. Kritéria na to, aby sa niekto mohol stať sudcom sú: 30rokov veku, právnické vzdelanie... Nikde nie je ani len náznak, o nejakej morálnej zrelosti a vyspelosti, o schopnosti a zmysle pre spravodlivosť. Nič o tom, že sudca by mal byť vzorom všetkých cností. Nič o zodpovednosti za svoje myšlienky a rozhodovanie. Naopak, v §29a tohto zákona je presný opak. Za týchto podmienok skutočne nemôžeme ani mať iný výsledok. Veď takto môže sudcu skutočne robiť ktokoľvek, dokonca aj cvičená opica, a výsledok nebude o nič horší, ako je teraz. Takže chyba je v systéme. Len za roky 2003 až 2006 sa na Slovensku vykonalo 4 763 konaní(údaj pochádza z ministerstva spravodlivosti,§197a, §215 zák. 140/1961 Zb.),ktoré sú v rozpore so zákonom. Väčšina sudcov Slovenska, teda (trestných sudcov a možno aj ostatných)
  takto porušila § zneužívania právomoci verejného činiteľa opakovane a dlhodobo. V zmysle zákona(300/2005Z.z.) im za toto prináleží sadzba v hornej polovici tohto paragrafu a samozrejme,že s priťažujú-
  cimi okolnosťami. Ako to funguje? Je to v zásade veľmi jednoduché. V týchto konaniach boli prizvaní súdni znalci psychiatri. Ich úlohou je skúmať duševný stav páchateľa. Postup, ktorým ale vstupujú do konania, je v rozpore so zdravým rozumom, zákonom a princípmi pánov: Heisenberga, Pauliho,Feynmana, a ďalších.(sú to držitelia Nobelovej ceny) (A oni to vedia, že to čo robia je zlé. Osobne som s nimi hovoril.S predsedom znalcov psychiatrov MUDr.Drobom v prítomnosti môjho advokáta a s predsedom znalcov psychológov PhDr. Skokanom.) A rovnako v rozpore s judikatúrou(neviem naspamäť číslo), ktorá hovorí, že znalec na základe potvrdených výsledkov vyšetrovania a súdneho dokazovania a objektívnych a preukázaných faktov, vypracuje znalecký posudok. Ten vypracováva podmienečne, prípadne alternatívne. Ak vypovedá na HP, tak vždy zásadne až na záver, aby zhodnotil preukázané a vypracoval posudok. V praxi sa to všetko deje opačne. Hneď na začiatku sa označí obvinený za zločinca a na základe výpovede, o ktorej pravdivosti neexistuje žiadny dôkaz, sa mu odoprie právo na obhajobu. Znalec totižto dostáva ako podklad na vypracovanie posudku, čo nie je nijako potvrdené,že je pravdivé. Berie to ale, ako objektívny a kognitívny prototyp. A každý jeden posudok takto vypracovaný, musí byť proti obvinenému a v jeho neprospech. Je to logické a ináč to ani dopadnúť nemôže. Vlastne si takto súd vyrába dôkazy, na ktoré sa potom odvoláva. Za tieto posudky sa týmto znalcom vyplácajú mnohotisícové odmeny z daní občanov. Tak sa tuneluje štátna kasa. A nechcú to zastaviť. Čo s tým ale robiť? Poznáte to Senecové? "...irónia života je v tom, že hlupákovi nikdy nevysvetlíš, že je hlupák!"

 • Hosť

  si úctu.
  podľa Vášho verejného vyhlásenia si asi Vy pani Škorpilová tú úctu zaslúžite. Ale čo ostatní sudcovia??? Ste Vy sudcovia vôbec slobodní v rozhodovaní? Ste presvedčení, že rozhodujete spravodlivo? Spí sa Vám dobre? Robíte svoju prácu preto, že chcete presadzovať právo a spravodlivosť, alebo ju robíte preto, že tam máte bezpečné a dobre platené miestečko do smrti?
  Prečo to tu píšem? Lebo dnes som si prečítal jeden rozsudok (OS PO), ktorý sa mňa osobne priamo netýka, ale počas celého sporu som mal prístup ku všetkým materiálom navrhovateľa, ale aj odporcu a bol som "informovaný" o priebehu súdneho pojednávania "z prvej ruky".
  Celý spor viedol sudca, ktorý zbieral informácie z jednej aj druhej strany, vyhodnocoval a pred pár mesiacami prijal aj uznesením zmenu petitu navrhovateľa na základe predložených dôkazov. Majiteľovi pozemku postavila Vých. Vodárenská kanál po celej dlžke jeho stavebného pozemku širokého 14m, čím vzniklo 10m ochranné pásmo (kde stavať nemôže) a zostalo mu 4m na stavanie :-).
  Vodárenská mala v stavebnom povolení bod 20. kde jej stavebné povolenie PRIKAZOVALO pred započatím stavby ZRIADIŤ vecné bremeno. Oni to nedodržali, čím sa predmetná stavba STALA ČIERNOU, pretože stavebné povolenie je pre stavebníka záväzné.
  Bolo predložených ešte viac dôkazov a prijaté uznesenie (zmena petitu) dávali predpoklad (s)právneho rozhodnutia.
  Prešli tri mesiace a rozsudok je v neprospech navrhovateľa zo zdôvodnením, že nie je dôvod na odškodnenie ale na uzavretie dohody o vecnom bremene.
  Aké vecné bremeno, keď celá stavba ZNEHODNOTILA celý pozemok, pretože zo 14m stavebného pozemku je 10m ochranné pásmo.
  Niekto tu na tejto stránke mi napísal, že píšem veľmi expresívne, ale dnešným rozsudkom mám za to, že predmetný sudca si nas**l do huby. Priebeh konania a výsledok na prvom stupni dáva tušiť, že tlak na predmetného sudcu bol enormný (neviem to dokázať). Niekoľko pojednávaní si sudca zhromažďoval dôvody a dôkazy a nakoniec rozhodne, že platí (spochybnená) zmluva o budúcej zmluve s človekom, ktorý je po smrti a nemôže podpísať zmluvu. Vôbec sa nezapodieval (v odôvodnení), záväzným bodom 20 stavebného povolenia (povinnosť zriadiť vecné bremeno pred započatím stavby) aj keď počas pojednávaní to bral ako dôvod porušenia stavebného povolenia..
  Okrem toho v tej dobe vlastník pozemkov počas stavebného konania dal námietku a mesto (stavebný úrad) túto námietku v prípravnom konaní prijal, že cesta ani kanalizácia nepôjdu cez jeho pozemok.
  A teraz niečo zo strany občana človeka ako sa dívame na sudcov. Keď to bolo pridelené danému sudcovi (Kolek), tak sme od ľudí a právnikov dostali informácie, že je to rázny sudca, ktorý nie je úplatný a je nestranný. Nieslo sa o ňom vcelku pozitívne hodnotenie, ale ozaj si nemyslím, že v tomto šírení budem takto pokračovať.
  A zabudnite, že budem sa na to dívať, že bol vystavený tlaku, alebo čokoľvek iné. Nechcite od občana aby Vás ospravedlňoval. Nemám dôvod si myslieť, že nemal inú možnosť ako podľahnúť tlaku (lebo obrat v pojednávaní bez nových skutočnosti to je). Ak sudca podľahne tlaku, tak by som sa nemohol čudovať, že podľahne policaj, prokurvátor, stavebný dozor, riaditeľ čohokoľvek,... každý.
  Sudcovia, sami si kopete svoj hrob, akurát, že sa Vám na neho skladajú občania. Neviem si predstaviť, že by som mal v pojednávacej miestnosti povedať slovné spojenie: "Ctihodný sudca Kolek". NIE

 • Hosť

  Hore uvedená diskusia je veľmi zaujímavá. Takmer všetci moji predrečníci sa zhodujú vo svojich negatívnych hodnoteniach nielen na každého sudcu ale aj súdnictva ako celku. Potom si ako sudca kladiem otázku, má to tak byť alebo je súdnictvo zaťažené takou vadou, akú mu nespokojní občania pripisujú ? Priznám sa, že s nositeľmi Nobelovej ceny som sa nikdy nestretol a ani ich diela nečítam. Občas sa mi podarí prečítať úryvky z kníh iných autorov, ako bol Aristoteles, Hume alebo ako sú Dworkin, Alexy či Hart. V jednom sa zhodujú –hodnotenie správnosti každej činnosti sa pomeriava tým, či bol očakávaný výsledok dosiahnutý.
  Je celý rad činností, pri ktorých nevzniká spor, aký výsledok má byť dosiahnutý, lebo tento výsledok je žiaduci. Samozrejme je žiaduce, aby lekár vyliečil pacienta, aby športovec v pretekoch zvíťazil alebo opravár odstránil poruchu v zariadení. V práve, aspoň sa tak domnievam, takú istotu o tom, ktoré riešenie má byť vlastne považované za správne, je možné vo všeobecnosti nájsť s veľkými ťažkosťami. Moji predrečníci nehovoria o neistote, keď opisujú svoje životné skúsenosti so súdmi. Potom sa ako celkom správne a žiaduce javí odsúdenie páchateľa, ktorý je verejnosťou pristihnutý pri smrtiacej streľbe na svoju obeť. Avšak do akej polohy sa táto situácia presunie, ak páchateľom je dlhodobo týraná žena, ktorá v rámci obrany zodvihne zbraň proti svojmu tyranovi ? Pamätám si na príklad z rímskeho práva spred viac ako dvoch tisícročí – slobodný Riman svojim kočom usmrtil otroka svojmu susedovi, ktorý za toto požadoval náhradu škody. Komplikácia bola iba v tom, že otrok bol tak chorý, že by možno na druhý deň zomrel. + Z uvedeného vyplýva, že netreba posudzovať podľa prvého dojmu, alebo tak ako nám to média naservírujú. Na jednotlivé veci sa treba pozerať z rôznych uhlov pohľadu.

  Skúšku som spravil, ale neprezradím, ako som situáciu riešil. Chcem iba naznačiť, že účelom práva nie je naučiť sa zákonitosti typu 1+1=2, ale hľadať riešenia, a ak máte viac riešení, potom musíte zvoliť také riešenie, ktoré zodpovedá svojmu účelu a úlohe a ktoré bude akceptované zvyšnou spoločnosťou v maximálnej miere. Túto úlohu si právo nemôže splniť absolútne a vždy bude existovať skupina rozhorčených jednotlivcov, ktorých vaše riešenie nepresvedčí.
  Právo je umením spravodlivého a múdreho hovorili rímski právnici. Opätovne si kladiem rovnakú otázku ako na počiatku – kde je chyba ? V tých, čo súdia iných, alebo v tých, čo ich nechcú vypočuť ? Odpoveď je relatívna a závisí od toho, do ktorej skupiny sa zaradíte.
  Miroslav Gavalec
  sudca Najvyššieho súdu Slovenskej republiky

 • Hosť

  Odpoveď na:
  Fatal error: Cannot redeclare sde7c() (previously declared in /www/s/u/u23979/public_html/components/com_komento/themes/kuro/comment/item/parent.php:1) in /www/s/u/u23979/public_html/components/com_komento/themes/kuro/comment/item/parent.php on line 1