Warning: include(/www/s/u/u23979/public_html/plugins/system/p3p/functions.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /www/s/u/u23979/public_html/includes/framework.php on line 4

Warning: include(/www/s/u/u23979/public_html/plugins/system/p3p/functions.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /www/s/u/u23979/public_html/includes/framework.php on line 4

Warning: include() [function.include]: Failed opening '/www/s/u/u23979/public_html/plugins/system/p3p/functions.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php53/share/pear') in /www/s/u/u23979/public_html/includes/framework.php on line 4

Warning: include(/www/s/u/u23979/public_html/backup/components/com_newsfeeds/session.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /www/s/u/u23979/public_html/libraries/import.php on line 2

Warning: include(/www/s/u/u23979/public_html/backup/components/com_newsfeeds/session.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /www/s/u/u23979/public_html/libraries/import.php on line 2

Warning: include() [function.include]: Failed opening '/www/s/u/u23979/public_html/backup/components/com_newsfeeds/session.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php53/share/pear') in /www/s/u/u23979/public_html/libraries/import.php on line 2
Slovensku hrozí blamáž: Úrady 25 rokov nerozhodli o pozemkoch slávneho rodu

Slovensku hrozí blamáž: Úrady 25 rokov nerozhodli o pozemkoch slávneho rodu

| sme.sk | 19. sep 2017 o 14:29 TOMÁŠ HOLÚBEK |

Sestry Evy Dobiášová a Helena Zounová pred beladickým kaštieľom, ktorý kedysi aj s parkom a rozsiahlymi pozemkami patril ich predkom.(Zdroj: Tomáš Holúbek)

Traja súrodenci sa štvrť storočia nemôžu domôcť pozemkov po predkoch, na ktoré majú zo zákona právo. Bezradnosť v boji so slovenskými úradmi ich zrejme poženie až na medzinárodné súdy.

BELADICE. Rodina trojice súrodencov Jelínkových vlastnila kedysi v okolí Beladíc rozsiahle pozemky. Patril im tu okrem iného beladický kaštieľ s priľahlými jazierkami a obrovským parkom, ktorý v čase pôsobenia rodiny prekvital. Slávny rod zamestnával na svojej pôde v Beladiciach aj širokom okolí množstvo ľudí a o svoje panstvo sa vzorne staral.

Počas komunizmu rodina o majetky prišla. Dnes je všetko spustnuté. Chradne kaštieľ, z ktorého sa stáva ruina zavalená odpadkami, vzácne vybavenie - vrátane obrazov či unikátnej knižnice so skoro štyritisíc knihami - sa prepadlo pod zem, pozemky sa rozkúskovali a rozpredali. Najsmutnejšia na celom príbehu je skutočnosť, že hoci rodina mala zákonný nárok získať v reštitúcii zhruba desatinu svojej pôvodnej pôdy, slovenské úrady už štvrť storočia bránia vydaniu majetku. A to napriek rozhodnutiam súdov, ktoré sa zatiaľ stavali na stranu reštituentov.

Zavraždený a vyhodený z okna kaštieľa

Tento spletitý príbeh siaha až k uhorskému kráľovi Belovi IV., s ktorým zakladatelia rodu a prapôvodní predkovia Jelínkovcov bojovali. Jeden z nich prišiel v bojoch o ruku, preto je na rodinnom erbe znázornený bojovník bez ruky.

Dávni predkovia Jelínkovcov dostali pozemky v oblasti Liptovského Jána. "Našim dedom bol Móric Szent-Iványi, ktorý bol synom Oskara Szent-Iványiho. Celý rod sa v slovenčine volal svätojánsky, pochádzali z Liptovského Jána. Prvé záznamy o nich sú z rokov 1220 - 1240. V obci tiekol potok, v okolí ktorého sa ťažilo zlato, bolo tam tiež veľa dreva a zvierat - z toho všetkého bohatli. Szent-Iványiovci sú beladická vetva tohto rodu," vysvetľuje Eva Dobiášová, ktorá je priamym potomkom slávnej dynastie.

Otec Oskara bol Laco Szent-Iványi. Oženil so Sidóniou Jesenskou, usadili sa na panstve Pustý Chotár nad Beladicami. Postavili beladický kaštieľ, ktorý neskôr Oskar zveľaďoval. Bol to práve Oskar, ktorý v roku 1874 prikúpil ďalšie pozemky zemanov a okolo kaštieľa vytvoril park s rozlohou až šestnásť hektárov. Peniaze na to mal. Disponoval skutočne ohromným majetkom - okrem iného aj preto, že sa oženil za Melindu, ktorá pochádzala z Rigy a bola dcérou ruského admirála. Keď sa vydávala, dostala ako veno tridsať kilogramov zlata.

V parku, ktorý Oskar zveľaďoval, rástlo mnoho vzácnych drevín, kvitli tu kvetinové záhony, v jazierkach plávali labute, pod altánkami sa zabávala miestna smotánka.

"Oskarov syn Móric bol našim dedom. Do vzniku prvej republiky pôsobil ako atašé vo viacerých významných štátoch, napríklad v Turecku či v Japonsku. Po vzniku Československa Tomáš Garrigue Masaryk zrušil šľachtické tituly. Móric skončil so svojou politickou činnosťou a uzavrel sa na beladickom zámku," hovorí Eva Dobiášová. V tom čase nemal Móric ešte ani päťdesiat rokov. Eva si spomína, ako kedysi čítala jeho maturitnú prácu. Predstavoval si v nej ako bude Rakúsko-Uhorsko vyzerať v roku 2000, čo v dnešnej dobe pôsobí až komicky.

To, že Móric skončil s politickým angažovaním, nebola najväčšia tragédia, aká ho mohla postretnúť. Všetci jeho blízki pôsobili ako zakliati. Móric pochádzal zo štyroch detí. Jeho sestra mala iba jedenásť, keď spadla z koňa a zahynula. Jeho bratovi Egonovi zomrel syn i manželka. Ostala mu iba dcéra Ilona, ktorej sa podarilo Egona dostať do Rakúska, odkiaľ ušiel do Brazílie. Ďalší z bratov Mórica Tassio mal 23 rokov, zahynul počas bojov v prvej svetovej vojne.

A ani Móric neumrel na starobu. Zavraždili ho 27. marca 1945 a nahého ho vyhodili z okna beladického zámku. Móricova vnučka Eva Dobiášová je presvedčená o tom, že mená jeho troch vrahov pozná.

V tom čase však prichádzali Rusi a niektorým ľuďom náramne vyhovovalo, že podozrenie z vraždy Mórica padlo na Červenú armádu.

Krásne spomienky, krutá realita

Po Móricovom zavraždení nastalo rabovanie a pustošenie zámku. Jeho smrť znamenala koniec kedysi majestátneho kaštieľa a krásnych záhrad, ktoré ho obklopovali.

Eva Dobiášová si Mórica pamätať nemôže, narodila sa Helene Jelínkovej šesť rokov po jeho smrti. Na čo si ale spomína, sú rozprávkové prázdniny, ktoré ako deti na dedkovom beladickom kaštieli zažívali. "Bolo to krásne. Spomínam si na ohromný park s altánkami a jazerom. Bol tam pán záhradník, ktorý nám vždy doniesol broskyne, papriky, rajčiny. Cestičky boli vysypané štrkom, radi sme sa po nich prechádzali. V parku rástla ohromná lipa, na ktorej sme sa hrávali dlhé hodiny. Teta mala kľúče od rodinnej krypty, kde odpočívajú všetci naši predkovia. V kaštieli bola potom stredná škola a pokiaľ tam bola škola, kaštieľ udržiavali. Dnes je z neho ruina zaplavená odpadkami, zmizli vzácne obrazy, neostalo nič z rozsiahlej knižnice, pozemky sa rozkúskovali a rozpredali, krypta je vykradnutá... Puká mi srdce, keď vidím, čo z toho všetkého ostalo," hovorí Eva Dobiášová.

Všetko pritom mohlo byť inak. Evina mama Helena Jelínková sa po zmene režimu pokúsila získať pozemky naspäť. Ona i jej tri deti - Eva Dobiášová, Milan Jelínek a Helena Zounová - s rodinami boli odhodlaní prinavrátiť kaštieľu a parku ich pôvodný lesk. Mali dostatok prostriedkov na to, aby kaštieľ opravili a obnovili jeho niekdajšiu slávu.

No namiesto toho sa začali 25 rokov trvajúce ťahanice so slovenskými úradmi, ktoré napriek evidentnému nároku rodiny a napriek rozsudkom súdov, odmietajú rodine vydať pôdu, ktorá im patrí.

Nekonečný príbeh

Všetko sa to začalo v roku 1992. Helena Jelínková, ktorá bola dcérou Mórica Szent-Iványiho, zažiadala v reštitučnom konaní o vrátenie pozemkov.

Zo zákona mohla dostať naspäť maximálne 250 hektárov pôdy, hoci jej predkovia vlastnili v okolí Beladíc a Zlatna asi desaťnásobok. Právnik rodiny Marek Ďuran zdôrazňuje, že predmetom reštitúcie nie je beladický kaštieľ ani pozemky v centre obce. Trojica Jelínkovcov, ktorí sú deťmi v roku 2008 zomrelej Heleny, si nárokuje buď ornú pôdu alebo lesy.

"Skutočnosť, že reštitučné konanie trvá 25 rokov, považujem za zarážajúcu a porušujúcu práva mojich klientov. Sme presvedčení, že sme z našej strany bez akýchkoľvek pochýb preukázali pozemkovému úradu, že matka mojich klientov, pani Helena Jelínková, bola dcérou Mórica Szent-Iványiho. V čase podania žiadosti v roku 1992 bola občianka ČSFR s trvalým pobytom v ČSFR a žiadosť podala v zákonnej lehote. Zároveň sme preukázali, že starý otec mojich klientov Móric Szent-Iványi vlastnil poľnohospodárske a lesné pozemky v katastrálnych územiach Beladice, Zlatno a Malé Chrášťany a doložili sme výpisy z pozemkovoknižných vložiek a identifikácie parciel a tiež dôkazy o tom, že nehnuteľnosti Mórica Szent-Iványiho prešli do vlastníctva štátu po februári 1948 v dôsledku prevzatia bez právneho dôvodu. Tvrdíme, že neexistujú žiadne prekážky, aby štát priznal mojim klientom vlastnícke právo k reštituovaným nehnuteľnostiam," hovorí advokát Marek Ďuran.

No pozemkový odbor, ktorý dnes spadá pod Okresný úrad v Nitre, to už roky vidí inak. Ani po rozsudkoch súdov, ktoré Okresnému úradu Nitra nariadili, aby vo veci rozhodol, sa k takémuto kroku nemá. Vkuse sa iba odvoláva a všetko vyzerá tak, akoby hľadal zámienku na to, aby pozemky reštituentom nevydal. Podľa našich informácii pritom pred časom vzniklo na úrade neopečiatkované rozhodnutie o vydaní pozemkov rodine. Prečo k vydaniu parciel nakoniec nedošlo, si môžeme iba domýšľať.

Slovensko môže zažiť ďalšiu hanbu

O týždeň v pondelok znovu k prípadu zasadne krajský súd. Právnik rodiny Marek Ďuran očakáva, že vec znovu vráti pozemkovému úradu. Nádej, že pozemkový odbor Okresného úradu v Nitre po štvrť storočia trvajúcom boji o navrátenie rodinného majetku konečne rozhodne v prospech rodiny, si však nedávajú ani súrodenci Jelínkovci, ani ich právnik.

"S takýmto prípadom sa asi stretol málokto z mojich kolegov. Toto je jediná kauza, v ktorej sme aj po štvrť storočí úplne na začiatku," skonštatoval Marek Ďuran.

"Myslela som si, že to bude jasné a jednoduché. Sú dané fakty a tie fakty sú spochybňované. Nepočítali sme s tým, že slovenské úrady budú pristupovať takýmto spôsobom k oprávneným reštituentom. Všetky majetky, ktoré tu máme, sme už dávno chceli uviesť do perfektného stavu a starať sa o ne. Ľudia v Beladiciach však vidia, v akom stave sú teraz. Je to na zaplakanie," povedala Eva Dobiášová.

Rodine neostáva nič iné, ako sa obrátiť na medzinárodné súdy. A Slovensko tak môže čakať, že si urobí ďalšiu medzinárodnú blamáž.

Komentujte

0
s podmienkami použitia.
 • Hosť (Dalibor Kotacka)

  Sestry moje zlate--na Slovensku je to tak !!
  Ja sa uz 17 rokov snazim dostat od statu jednoduche vysvetlenie, co bolo skutocnym dovodom na moju deportaciu a odvlecenie od rodiny z USA na Slovensko.
  Vsetci kompetentni mlcia napriek tomu, ze OS Blava 1 uz pred piatimi rokmi skonstatoval, ze MZVSR o vsetkom co sa tyka mojej deportacie, KLAME !! KONSTATACIA sudu proti statu v tomto state veru neznamena NIC !!
  Nedostanem ani len ospravedlnenie od institucie, ktora ma falosne oznacila za ZLOCINCA a porusila Chartu OSN, aj Ustavu SR.
  Hlavna vec, ze ten, ktory to vsetko spiskal (Martin Butora) , je dnes "poradcom " uzernika Kisku a ten, ktory mi ani len neodpovedal na korespondenciu a mal to v rukach, je dnes predsedom Valneho zhromazdenia OSN (bol zvoleny z poctu kandidatov 1 ).
  Ake to PARADOXY v tomto state a na tomto svete !!!

Nachádzaš sa tu: Hlavná stránka Dokumenty Externé Slovensku hrozí blamáž: Úrady 25 rokov nerozhodli o pozemkoch slávneho rodu

Kontakt

Občianske združenie
P.O.BOX 112, 840 05 Bratislava
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Naši partneri