Budúcich sudcov zaskočili testy

Lucia Žitňanská| 05.12.2017; Hospodárske noviny; mut. , PRÁVO A JUSTÍCIA , s. 20; Daniel Arbet |

Zdroj: TASR/Martin Baumann

Písomná časť hromadného výberového konania nastolila otázku, ako by mal vhodný kandidát na talár vyzerať.

Bratislava ‑ Historicky prvým hromadným výberovým konaním sa nepodarilo obsadiť zamýšľaných 125 voľných sudcovských miest. Písomnú časť, ktorá sa konala minulý týždeň, totiž úspešne zvládlo len 35 uchádzačov o funkciu sudcu, teda približne pätina zúčastnených. Rezort spravodlivosti však znepokojený nie je. Podľa hovorcu rezortu Petra Bublu je dôležité, aby sa do sudcovského stavu dostávali naozaj kvalitní uchádzači. 

Nové podklady 

Už pri predkladaní návrhu novely zákona o sudcoch a prísediacich ministerstvo spravodlivosti zdôrazňovalo, že kľúčovou otázkou je úroveň uchádzačov. "Aj keď sa ukazuje, že pre väčšinu bola latka nastavená relatívne vysoko, v tomto prípade to považujeme za niečo, čo je úplne namieste," povedal hovorca rezortu. "Napokon, v akej inej profesii by mali byť tie kritériá nastavené inak?" pýta sa Bubla. Kým úspešnosť vo výberových konaniach, pokiaľ ide o písomnú časť, bývala v minulosti pomerne vysoká, prvé hromadné výberové konanie bolo v tomto smere odlišné. Dôvodom sú nové podklady pre písomnú časť, ktoré vypracovala Justičná akadémia.

Zvýšená latka 

Zadania sa predtým nemenili od roku 2011. Ak náhodou uchádzači predpokladali, že už majú vypracované podklady z minulých rokov, mohli zostať prekvapení, keďže tie sa úplne zmenili. "Písomná časť predstavuje základné vedomostné sito. Zvýšila sa latka tým, že máme nové podklady. Chceme mať čo najkvalitnejších uchádzačov," zdôraznila Mária Kolíková, štátna tajomníčka ministerstva spravodlivosti. Lucia Berdisová z Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave a členka výberovej komisie tvrdí, že "z nízkeho počtu úspešných uchádzačov nemožno priamo vyvodiť všeobecne priveľkú náročnosť písomnej časti, a teda potrebu zmeny". Prikláňa sa k názoru, že výsledky boli ovplyvnené práve novými zadaniami. Berdisová vidí problém aj v tom, že hromadné výberové konania zatiaľ nepritiahli veľa nových ašpirantov na sudcov, respektíve nový typ týchto ašpirantov. Mnohí z uchádzačov sa už zúčastnili na viacerých výberových konaniach na sudcu, niektorí dokonca viac ako na desiatich. "Ak pri nehromadnom výberovom konaní súťažili napríklad dvadsiati o jedno či dve voľné miesta, teraz dvadsiati súťažili o povedzme desať miest, takže náročnosť výberového konania podľa mňa nie je neprimeraná," dodáva Berdisová. Združenie sudcov Slovenska považuje za hlavnú príčinu negatívnych výsledkov výberového konania to, že ministerstvo spravodlivosti neprijalo výrazne vyšší počet justičných čakateľov, ktorým by zabezpečilo kvalifikovanú odbornú prípravu na funkciu sudcu. "Potvrdzuje sa takmer storočím osvedčená prax v justícii, že budúceho sudcu môže na vysokej úrovni odborne pripraviť výlučne sudca," uviedol prezident združenia Juraj Sopoliga. Odmietol aj úvahy o znížení náročnosti výberových konaní. Takýto postup by podľa neho mal za následok oneskorené súdne konanie a nekvalitné rozhodnutie. 

Vedomosti aj charakter 

Vysoké nároky kladené na budúcich sudcov, a to nielen z hľadiska ich vedomostných predpokladov, ale aj v kontexte zistenia charakteru kandidátov, sú podľa sudkyne Najvyššieho súdu a hovorkyne sudcovskej nezávislej iniciatívy Za otvorenú justíciu Eleny Berthotyovej namieste. Pokiaľ ide o otázku miery náročnosti písomných testov vzhľadom na nízky počet uchádzačov, ktorí úspešne zvládli písomnú časť prvého hromadného výberu, tá bude musieť byť predmetom skúmania a diskusie. Tvorcovia testov by mali spolupracovať so sudcovskou obcou a s ministerstvom spravodlivosti a dôležitý je aj názor verejnosti. "Mali by sme si vedieť zodpovedať otázky: Akých sudcov hľadáme a akých sudcov si želá spoločnosť? Stačia len vedomosti? Je dôležitý charakter?" myslí si Berthotyová. Podľa nej by hľadanie otázok na zistenie charakteru budúceho sudcu spolu s hľadaním primeranej miery náročnosti písomných testov mali byť predmetom diskusie všetkých, ktorým záleží na budúcnosti justície

Vznikne databáza 

Vzhľadom na nízky počet uchádzačov, ktorí úspešne zvládli písomnú časť, môžeme očakávať, že bude vypísané ďalšie hromadné výberové konanie. Zákon ho umožňuje zopakovať minimálne raz za rok. Prví kandidáti na sudcovský talár, ktorí prejdú hromadným výberovým konaním, budú k dispozícii v priebehu leta budúceho roku. Po novom tak vznikne databáza kandidátov, z ktorej bude môcť Súdna rada po uvoľnení miesta sudcu na okresnom súde navrhnúť kandidáta na vymenovanie za sudcu. Rezort spravodlivosti, predsedníčka Súdnej rady Lenka Praženková a predsedovia jednotlivých krajských súdov sa dohodli, že počet obsadzovaných miest je aktuálne 125. Zohľadňovali jednak počet sudcov, ktorí v budúcom roku dosiahnu dôchodkový vek, ako aj aktuálne počty sudcov na jednotlivých súdoch. Myšlienku hromadných výberových konaní presadila ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská, aby zrýchlila a zefektívnila obsadzovanie voľných sudcovských miest. Budúcich sudcov doteraz vyberali jednotlivé súdy v rámci samostatných výberových konaní. Obsadenie jedného miesta trvalo aj rok. Ministerstvo spravodlivosti verí, že hromadné výberové konania prinesú aj vyššiu mieru transparentnosti a kvality kandidátov. 

AKO VYZERÁ VÝBEROVÉ KONANIE 

Písomnú časť výberového konania tvorí test, prípadová štúdia, preklad z cudzieho jazyka a písomné vypracovanie súdnych rozhodnutí. Po skončení každej časti sa koná vyhodnotenie, pričom ďalej pokračujú len tí kandidáti, ktorí získali za danú časť potrebný počet bodov. Po písomnej časti absolvujú úspešní kandidáti psychologické testy. Po nich nasleduje ústny pohovor.

Komentujte

0
s podmienkami použitia.
  • Žiadne komentáre
Nachádzaš sa tu: Hlavná stránka Dokumenty Externé Budúcich sudcov zaskočili testy

Kontakt

e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

 

Naši partneri