Koho by rád oklamal kandidát Harabin

| postoj.sk | 17. 07. 2018  | Jozef Majchrák |

27.september 2017. Štefan Harabin s Vladimírom Mečiarom na konferencii Právny štát alebo právo na pravdu. Foto:TASR/Jakub Kotian.

Bývalý minister a šéf Najvyššieho súdu spustil kampaň, pri ktorej by verejne aktívni kresťania mali spozornieť.

Bývalý šéf Najvyššieho súdu sa už nejaký čas cieľavedomo štylizuje do polohy dokonalého kresťanského kandidáta na prezidenta. Sám o sebe hovorí ako kandidátovi kresťanských a národných síl, podporil zhromaždenie Hrdí na rodinu a nedávno zverejnil aj propagačné video Harabin v Nitre.

Na ňom môžeme sledovať úplne iného Štefana Harabina, ako si pamätáme, keď sa po prevalení kauzy prepisu priateľského telefonátu s albánskym narkobarónom Bakim Sadikim vyhrážal Danielovi Lipšicovi slovami: „Pôjdeš do basy, ty hajzel.“

Harabin tu počas národnej Cyrilometodskej púte v Nitre pozorne počúva homíliu arcibiskupa Jána Babjaka, priateľsky diskutuje s pútnikmi, pristaví sa pri stánku s náboženskými predmetmi, pohladí po hlave dieťa. To všetko je doprevádzané duchovnou hudbou a nastrihanými fotografiami, na ktorých prezidentský kandidát družne beseduje s kňazmi. Skrátka, kresťanský politik ako lusk.

Nechajme teraz bokom úprimnosť Harabinovho náboženského presvedčenia a jeho aktuálne zastávaných názorov. To sa naozaj ťažko posudzuje. Čo však každému musí hneď udrieť do očí, je rozpor medzi ilúziou, ktorú sa dnes snaží budovať a jeho doterajším účinkovaním vo verejnom priestore - či už v úlohe sudcu alebo politika. Pretože Štefan Harabin nie je z tohto pohľadu žiaden nepopísaný list. A to je aj najväčšia slabina jeho aktuálnej štylizácie.

Spozornieť treba už pri jeho sudcovskom pôsobení v Poprade, ešte v 80. rokoch minulého storočia. Jeho senát vtedy odsúdil na dvadsaťosem mesiacov kňaza, tajného františkána Bystríka Janíka. Hoci Harabin tvrdí, že ho neodsúdil za jeho náboženské presvedčenie, ale za podvod, Ústav pamäti národa, ako aj organizácie politických väzňov považujú proces s Janíkom za politicky motivovaný a režírovaný komunistickou ŠtB. To, či Harabin o tejto eštebáckej hre vedel, sa dá dnes už ťažko dokázať.

Predsedom Najvyššieho súdu sa Štefan Harabin stal v roku 1998, ešte na sklonku Mečiarovej éry. Vždy mal pritom blízko k HZDS, strane spätej s Ivanom Lexom, únosom Michala Kováča mladšieho, výbuchom auta s Robertom Remiášom a následnými amnestiami. Až tak, že sa stal jej nominantom na post ministra spravodlivosti.

Predsedom Najvyššieho súdu sa Štefan Harabin stal v roku 1998, ešte na sklonku Mečiarovej éry. Vždy mal pritom blízko k HZDS, strane spätej s Ivanom Lexom, únosom Michala Kováča mladšieho, výbuchom auta s Robertom Remiášom a následnými amnestiami.
 Zdieľať

Za Harabina pôsobili na Najvyššom súde sudcovia, ktorých rozsudky za komunizmu posielali ľudí nepohodlných režimu do väzenia. To by však ešte nebolo to najhoršie. Celá táto inštitúcia sa v jeho časoch stala ukážkovým príkladom zlyhávania slovenskej justície. Predsedovi lojálni sudcovia boli odmeňovaní, viacerí z tých, ktorí jeho spôsoby verejne kritizovali, naopak, vytesňovaní a disciplinárne stíhaní. Svojvoľne bolo menené zloženie jednotlivých senátov.

Panujúce pomery a spôsob, ako sa za Harabinovej éry vymeriavala spravodlivosť, asi najvýstižnejšie pomenoval niekdajší generálny prokurátor Milan Hanzel, ktorý na novinársku otázku, aké rozhodnutie očakáva v jednej dôležitej kauze, len lakonicky odpovedal: „Závisí to od toho, aký senát túto vec dostane. Všetci vieme, že na tomto súde platí, že nie je senát ako senát.“

Náhodné elektronické prideľovanie spisov na Najvyššom súde Harabin dlhý čas odmietal a bránil jeho zavedeniu. Harabinovo účinkovanie v najvyšších funkciách spätých so spravodlivosťou postupne dospelo až do štádia, že od neho radšej dal ruky preč aj Ficov Smer.

Aj potom, ako Harabin zostal na Najvyššom súde pôsobiť už len ako trestný sudca, nad niektorými rozhodnutiami jeho senátu v dôležitých mafiánskych prípadoch  (napríklad kauza Lališ), znalci práva len bezmocne zalamovali rukami.

Štefan Harabin (pred novembrom 1989 člen KSS) je pre mnohých učebnicovým príkladom toho, čo hrozí, keď inštitúciu ovládnu postkomunistické kádre. Za zmienku v tejto súvislosti určite stojí aj to, že najväčšie konflikty mal Štefan Harabin s kresťanskodemokratickými politikmi Jánom Čarnogurským a Danielom Lipšicom.

V dnešnej dobe sa môže celkom ľahko stať, že toto všetko ostane stratené v aktuálnej pene dní a Harabinovi sa podarí so svojou falošnou ilúziou ukážkového kresťanského kandidáta časť voličov zmiasť.

Aj preto by z kresťanského tábora nemal vzísť ani náznak podpory jeho prezidentskej kandidatúre. Ak by sa tak stalo, poškodí to ciele, za ktoré tento tábor vo verejnom priestore bojuje.

O to jasnejšie by preto mal zaznieť hlas, že kresťania majú v prezidentských voľbách iných, autentických kandidátov.

 

Komentujte

0
s podmienkami použitia.
 • Hosť (capcara Ondrej)

  p.Majchrák,čo keby ste nechal .Harabina na pokoji a venovali sa napríklad skorumpovaným klientelizmom verejným činitelom,ktorých opisujem v tomto komentári.p.JUDr.Harabin je budúci prezident SR,ktorý dúfam zbaví takých to elementov našú republiku.
  C a p c a r a O n d r e j, Ž d i a r s k a 23, 040 12 K o š i c e
  JUDr.Lucia Žitňanská
  Ministerka spravodlivosti SR 13.09.2016
  Župne námestie 13
  813 11 BRATISLAVA


  Vec

  Podľa ustanovenia § 62 ods.1) v súbehu s § 196 ods.1) Trestného poriadku, týmto podávam trestné oznámenie z korupcie klientelizmom, porušenie §5 písm.a) b) d), § 3 ods.1a2),§ 31 ods.5) Zákona o prokuratúre, §326 ods.3 písm.c) Tr.zákona, §339 ods.1) Tr.zákona, §344 ods.2 písm.b) d) e) Trestného zákona, porušenie §375 ods.1 písm.a) Tr.zákona, porušenie čl.46 ods.1 a 3) Ústavy SR, JUDr.Jarmilou Janovou,prokurátorka Krajskej prokuratúry Košice.  Dňa 20.02.2016 som podal na JUDr.Pavla Dreisiga trestné oznámenie pre nebezpečné prenasledovanie. Celé oznámenie plus Príloha č.1. TU:

  C a p c a r a O n d r e j, Ž d i a r s k a 23, 040 12 K o š i c e


  Generálny prokurátor SR
  JUDr.Jaromír Čižnár 20.02.2016
  ŠTÚROVÁ UL.2
  812 85 BRATISLAVA 1
  2
  Vec:
  Podávam trestné oznámenie podľa § 326 ods.2 písm.c) Trestného zákona, pre prečin nebezpečného prenasledovania podľa § 360a ods.1, ods.2 písm.c) Tr.zákona v súbehu s krivého obvinenia podľa §345 Tr.zákona, na JUDr.Pavla Dreisiga (1954).trvale bytom Družstevná pri Hornáde,Pod Rožkami č.309/39,okres Košice-okolie.


  Okolnosti predchadzajúce spáchaniu skutku

  Od roku 2007 JUDr.Pavol Dreisig podával na mojú osobu sústavne a opakovane, nedôvodné trestné podania a sťažnosti na priestupky proti spoločenskému spolunažívaniu, v ktorých ma obviňuje z rôznych trestných činov,krádeží, urážok, napadnutia, porušovaní stavebných zákonov,uražky na cti atd. Svojím konaním mi od roku 2007 zhoršuje kvalitu života,obmedzuje ma v riadnom užívaní si dôchodku.Odvolávaním sa vodči Dreisigovým podávaniam Tr.oznámení,ktorý ako verejný činiteľ ma v týchto Tr. a iných oznameniach, lživo obviňuje a následné podáva tr.oznámenia pre krivé obvinenia na mojú osobu mi neprimerane zasahuje do mojho života,zasahuje do mojích finančných výdavkov,ktoré musím nezmyslne vynakládať za doporučené listy, na odvolania, písanie tr.oznámení na jeho osobu, farbu do tlačiarne,papierové listy do tlačiarne, čím sa mi zhoršuje moja finančná situácia, moj dôchodok činí 420 eur, márnim svoj drahocenný čas cestovaním na výsluchy na OO PZ v Kysaku,čo je 35 km tam a 35 km speť. Cielom konania JUDr.Dreisiga je mojú osobu trestne stíhať,odsúdiť a napokon uvezniť!! K svojím trestným podaniam zneužíva svoje postavenie ako verejný činiteľ, zneužíva svoje spoločenské postavenie pracovníka
  2
  poradcu Ústavného súdu. Zneužíva svoje spoločenské postavenie na ovplyvňovanie,policajtov na OO PZ v Kysaku,Košice-okolie a prokurátorov všetkých prokurátur v Košiciach.
  JUDr.Dreisig ma nebezpečne prenasleduje od roku 2007!!
  Jeho prvé podané trestné oznámenie na mojú osobu bolo:
  V roku 2007 JUDr.Dreisig nahlásil na OO PZ v Kysaku,že som mu poškodil majetok formou navrtaní dier do betonových skruží,čím som mu mal spôsobiť škodu na majetku v hodnote 1500 Sk. Na OO PZ v Kysaku pri výsluchu som objasnil vyšetrovateľovi ako k navrtaniu dier do skruží došlo. Stalo sa to tak,že pred samotným spustenim betonových skruží do vopred vykopanej studňovej jámy, sa do betonovej skruže musia navrtať tri diery, aby sa táto skruž mohla upevniť lanom a potom spustiť do vopred vykopanej studňovej jámy ,pričom sa
  3
  takto postupuje s každou betonovou skružou.Tu chcem upozorniť,že som Dreisigovi vypomáhal s realizaciou vyhotovenia studňe a to od začiatku prác. Vypomáhal som mu fyzicky,používal som pri tom moje súkromné náradie a zdôrazňujem,že pri vrtaní dier do betonových skruží bol prítomný aj p.Dreisig,ktorý mi pri vrtaní týchto dier pomáhal! Vyšetrovateľ OO PZ v Kysaku vyhodnotil toto Trestné podanie ako nezmysel a trestné obvinenie zrušil! Tu je nutné pripomenuť,že pri vypočúvaní na OO PZ v Kysaku, sa p.Dreisig priznal vyšetrovateľovi,že na túto událosť zabudol.Takto sa začalo nebezpečné prenasledovanie mojej osoby JUDr.Dreisigom z osobitného motívu podľa ustanovenia §360a ods.1, ods.2 písm.c)Tr.zákona.
  Ďalej nasledovalo krivé obvinenie mojej osoby z osobitného motívu tak,
  Že dňa 11.apríla 2011 na OO PZ v Kysaku, Košice - okolie, podal verejný činiteľ JUDr. Pavol Dreisig na mojú osobu krivé trestné oznámenie, týkajúce sa trestného činu krádeže podľa §212 ods.1 Trestného zákona a trestného činu poškodzovania cudzej veci podľa § 245 ods.1 Trestného zákona.
  Zápisnica sa nachádza na OO PZ Kysak Košice - okolie pod č.ČVS-ORP-495/KY-KS-2011.
  Uvedeným ma verejný činiteľ JUDr.Pavol Dreisig krivo obvinil pred vyšetrovateľom na OO PZ v Kysaku. Týmto vopred premysleným skutkom ma JUDr.Dreisig chcel dostať do väzenia alebo chcel nezákonným spôsobom získať finančnú náhradu od mojej osoby v sume 2 322,- EUR.
  V trestnom oznámení uviedol, že som mu ukradol čerpadlo v hodnote 497,- EUR, palivové drevo v hodnote 200,- EUR, 2x tuje v hodnote 132,- EUR, jedličku v hodnote 127,- EUR, signalizáciu v hodnote 39,- EUR. Ďalej, že som mu zrezal strom brezu v hodnote 1 327,- EUR. Pričom túto brezu si sám, bez povolenia dal za sumu 500 korun zrezať pracovnikom lesnej správy a.s. Lesy Košice! Nehoráznosť tohto verejného činiteľa a vysokoškolsky vzdelaného v odbore
  3
  právo s 30 ročnou praxou JUDr.Dreisiga bolo,že do zápisnice na OO PZ v Kysaku uviedol,že skutky sa stali v roku 2005.To znamená,že vysokovzdelaný v odbore právo JUDr.Dreisig podal na mojú osobu trestné oznámenie po premlčiacej dobe a to po 6 rokoch!!! Napriek tomu rodinný priateľ,JUDr.Milan Karas,prokurátor Krajskej prokuratúry Košice-okolie, ovplyvňovaný JUDr.Dreisigom, vydal príkaz na trestné stíhanie mojej osoby,ktoré bolo po mojom odvolaní na príkaz vtedajšieho ministra vnútra JUDr. Kaliňáka znova prešetrené. Toto trestné stíhanie bolo 30.05.2011 zastavené, pretože bolo premlčané a skutky sa nestali. V zápisnici o výsluchu JUDr.Dreisiga som nevidel,že by položil vyšetrujúci policajt z OO PZ v Kysaku otázku,prečo nepodal JUDr.Dreisig, oznámenie o krádeží už v roku 2005,kedy sa krádeže uskutočnili! Naopak 13.5.2011 na OO PZ v Kysaku Košice - okolie, kde ma vo veci vypočúval policajt Fečko, ovplyvňovaný verejným činiteľom JUDr.Pavlom Dreisigom, arogantne, dával najavo, že ja som ten zlodej, ktorý to všetko ukradol a nútil ma
  4
  aby som sa k činom dobrovolne priznal!! JUDr.Dreisig po celý čas vyšetrovania ovplyvňoval policajtov OO PZ v Kysaku svojími požiadavkami ako majú postupovať vodči mojej osobe. Nehoráznosťou policajtov z OO PZ v Kysaku bolo,že prišli dňa 16.04.2011 vyšetrovať krádeže a poškodenie cudzej veci,ktoré sa mali podľa výpovede JUDr.Dreisiga udiať v roku 2005 !! Pri tomto protizákonnom prešetrovaní trestnej činnosti,ktorá sa mali udiať v roku 2005, a ktorú policajti začali prešetrovať až v roku 2011, došlo k provokácii zo strany verejného činiteľa JUDr.Dreisiga,ktorý dal pokyn svojmu synovi aby mojú osobu filmoval na kameru, čim sa jeho syn dopustil trestného činu podľa §377 Tr.zákona, nezákonným filmovaní mojej osoby bez mojho povolenia!!

  Ďalšie oznámenie !
  JUDr.Dreisig podal oznámenie na mojú osobu na Obecný úrad Malá Lodina a ohovoril ma,že mu vylievam moč na jeho súkromný pozemok. Pri vypočúvaní pred všetrovatelom OR PZ Košice-okolie, Ing.Igorom Falátom,vypovedala starostka obce Fečková,že oznámenie sa zakladá na pravdivých skutočnostiach. Ing.Falát Igor toto vyjadrenie Fečkovej v uznesení č.ORP-595/OEK-KS-2013 zo dňa 14.10.2013 potvrdil a v spise uviedol,že sa zakladá na pravdivom podklade.Na základe lživých výpovedí manželov Dreisigových,starostky Fečkovej a vyšetrovateľa Ing.Faláta som podal sťažnosť na SSI Košice,Hroncová 13. V sťažnosti som uviedol,že zápach,ktorý je cítiť v ovzduši je výsledkom presakujúcej žumpy stavebníka Dreisiga na moj súkromný pozemok a zároveň som požiadal SSI o obhliadku tesnosti žumpy stavebníka Dreisiga. Dňa 11.08.2014 o 10,00 hod.bol vykonaný v súlade s § 98 až 102 Stavebného zákona na pozemku č.77/18 a 77/19 v k.ú.Ružín,obec Malá Lodina,stavebný dozor vo veci Presakovania žumpy na môj súkromný pozemok.
  SSI Košice svojím rozhodnutím č.0602314/141/2014-SSI 65 Lu zo dňa 10.11.2014 rozhodla o uložení pokuty stavebníkovi Dreisigovi vo výške 100 eur za porušenie ustanovenia §76 ods.1)zákona č. 50/1976,porušenie požiadavky STN 75 60 81
  4
  a zároveň upozornili,že žumpa nesplňa ustanovenie §11 ods.7) zákon č.532/2002 Z.z. Manželia Dreisigovi majú zakázané používať žumpu a preto prestali chodiť na chatu!!

  Ďalšie oznámenie !

  Dňa 19.04.2013 podal Dreisig na moju osobu Tr.oznámenie podľa § 194 ods.1 Trestného zákona (porušovanie domovej slobody) na OO PZ Kysak,Košice okolie.Toto Tr.podanie bolo vyšetrovateľom OO PZ v Kysaku p.Redajom odmietnuté.
  Po odmietnutí trestného podania JUDr Dreisiga, vyšetrovateľom OO PZ v Kysaku p.Redajom som na JUDr.Dreisiga podal trestné oznámenie pre krivé
  5
  obvinenie. Toto podanie mi bolo zamietnuté JUDr.Karasom.Zamietnuté bolo preto,že rodinný priateľ JUDr.Dreisig, JUDr.Karasa ovplyvňoval.Do dnešného dňa mi neprišla odpoveď na moje odvolanie voči zamietnutiu mojho Tr.podania na JUDr.Dreisiga!!! Prečo asi??

  V ďalšom trestnom oznámení voči mojej osobe, na OO PZ v Kysaku JUDr.Dreisig uviedol, že som mu vylomil visiací zámok na drevárni.Tento zámok si Dreisig vylomil sám a potom ho položil k mojmu železnému stlpíku tak aby ho policajti našli. Tento visiací zámok,ktorý som našiel pri kosení,ktorý bol položený pri železnom stlpíku mám odložený ako doličný predmet pre prípad ďalšieho vyšetrovania a overenia otlačkov na visiacej zámke.

  V roku 2014.Dreisig podal oznámenie na mojú osobu, na Obecnom úrade v Malej Lodine,že som postavil plot bez stavebného povolenia.Obcou malá Lodina bolo konštatované,že plot je postavený v súlade so stavebným zákonom.

  V roku 2013 podal JUDr.Dreisig na mojú osobu Trestné oznámenie, že som mu stúpil na jeho súkromný pozemok a zvalil som mu drevený klát na sekanie dreva.
  - že som mu demontoval 4 ks drevených dosák z mojho plotu.
  - že som mu upchal 6x FAB zámok na vstupnej bráne do chaty
  - že som mu zničil 12 ks dreviny tují
  - že som mu urobil dieru do jeho plota rozmeru 1x1 m.
  - že som demontoval svoj vlastný plot, čím som otvoril prechod na jeho pozemok !!!!Čim som spáchal priestupok proti občianskému splunažívaniu!!
  Ďalšie oznámenie !

  JUDr.Dreisig v koordinácii so svojou manželkou podal dňa 19.03.2015 trestné
  5
  oznámnie na mojú osobu podľa § 305 ods.1 písm.c)Tr.zákona, kde bola vyčíslená spoločenská škoda vyrúbaných stromov jelša 2670 eur. Tr.stíhanie bolo voči mojej osobe zastavené,pretože skutok sa nastal tak ako to v trestnom podaní popisuje JUDr.Dreisig a JUDr.Dreisigová. Bolo dokázané,že na výrub stromov som mal platné povolenie vydané a.s. Lesy Košice a za drevnú hmotu som zaplatil 17 eur.Preto som podal na manželov trestné oznámenie pre krivé obvinenie,ktoré je v štádiu vyšetrovania na GPSR.

  Dňa 29.06.2014 ma bez mojho súhlasu filmovala zo svojho súkromného pozemku JUDr.Iveta Dreisigová manželka JUDr.Dreisiga.
  29.06.2014 som na OO PZ v Kysaku, podal na Ivetu Dreisigovú trestné oznámenie podľa § 377 ods.1) Tr.zákona.Napriek tomu,že moje dôkazy
  6
  (fotodokumentácia a priznanie manželov Dreisigových,že ma filmovala bez mojho povolenia)tr.oznámenie pod vplyvom ovplyvňovania Dreisigom policajtku p.Kmiťovú mi vyšetrovateľka OO PZ v Kysaku p.Kmiťová toto Tr.oznámenie odmietla.Po odvolani sa voči tomuto uzneseniu mi odvolanie zamietla aj JUDr.Gogová,prokurátorka Okresnej prokuratúry Košice okolie.

  Ďalšie podanie !

  31.08.2014 podal JUDr.Dreisig na Okresnu prokuratúru Košice-okolie,trestné oznámenie na mojú osobu podľa §360a, § 345 TR.zákona. Toto Tr.oznámenie bolo vyšetrovateľom OR PZ Košice okolie, Ing.Ľochom zamietnuté dňa 19.12.2014.
  Na základe ovplyvňovania JUDr.Dreisigom prokurátorku JUDr.Gogovú,ktorá na základe ovplyvnenia dala HRUBÝM spôsobom direktívny príkaz vyšetrovateľovi OR PZ Košice-okolie Ing.Ľochovi, aby vzniesol obvinenie na mojú osobu z nebezpečného vyhrážania so zbraňou. Dňa 18.06.2015 bolo začaté trestné stíhanie mojej osoby pre prečin nebezpečného vyhrážania podľa § 360 ods.1,ods.2 písm.a)Tr.zákona s poukazom na § 138 písm.a)Tr.zákona. Toto trestné stíhanie bolo vyšetrovateľom Ing.Ľochom opetovne zamietnuté a postúpené na prejednanie Okresnému úradu Košice-okolie ako priestupok proti občianskému spolunažívaniu, a to len preto, aby uspokojil JUDr.Gogovú,že vo veci koná.Takto sa vyjádril vyšetrovateľ Ing.Ľoch, pred mojím vypočutím dňa 06.10.2015 (čo je počuť na audionosiči,ktoré prikladám k vyšetrovaciemu spisu ako dôkaz o nezákonnom Tr.podani na mojú osobu JUDr.Dreisigom) pretože sa nestotožnil s týmto krivým obvinenim mojej osoby,ktorá bola podaná JUDr.Dreisigom a schválená JUDr.Gogovou,ktorá bola ovplyvňovaná verejným činiteľom JUDr.Dreisigom, čím porušila všetky ustanovenia zákona o prokuratúre.
  Tu je nutné podotknúť,že pôvodné Tr.oznámenie(ktoré bolo vyšetrovateľom Ing.Ľochom zamietnuté) zo dňa 31.08.2014 z nebezpečného prenasledovania podané verejným činiteľom JUDr.Dreisigom, po dohode s JUDr.Gogovou,ktorá navrhla JUDr.Dreisigovi podať na mojú osobu trestné oznámenie nebezpečného vyhrážania sa so zbraňou podľa § 360 ods.1,ods.2 písm.a)Tr.zákona s poukazom na § 138 písm.a)Tr.zákona.

  6
  Na základe ovplyvňovania JUDr.Dreisigom, JUDr.Zuzanu Gogovú,prokurátorka Okresnej prokuratúry Košice, a po vzájomnej dohode,podala JUDr.Zuzana Gogová na mojú osobu Žalobu vo veci na Okresnom súde Košice okolie a to dňa 07.12.2015 pod č.2 Pv 747/15/8806 zo dňa 03.12.2015.
  Túto žalobu skorumpovanej klientelizmom JUDr.Gogovej súdca Okresného súdu Košice-okolie,JUDr.Peter Mén zamietol Uznesením č.3T 169/2015 zo dňa 29.01.2016.  7
  Trestné oznámenie podané JUDr.Dreisigom na mojú osobu s prečinu nebezpečného vyhrážania so zbraňou, vyšetrovateľ Ing.Ľoch dňa 19.12.2014 odmietol !!!

  Vyšetrovateľ Ing.Ľoch,ktorý vo svojom uznesení č.ORP-545/1-VYS-KS-2014 zo dňa 19.12.2014 uvádza citujem:

  Následne boli vyšetrovateľom vyžiadané a zabezpečené trestné oznámenia Ondreja Capcaru,ktoré preverovali policajti OO PZ Kysak a vyšetrovatelia odboru kriminálnej polície OR PZ v Košiciach-okolie a ich meritorné rozhodnutia v týchto veciach.
  Na OKP OR PZ v Košiciach-okolie pod číslami vyšetrovacieho spisu ČVS:ORP-356/OVK-KS-2012 a ČVS:ORP-153/OVK-KS-2013 boli preverované oznámenia Ondreja Capcaru na JUDr.Ivetu Dreisigovú,ktorá sa mala dopustiť prečinu krivé obvinenie podľa §345 ods.1Tr.zákona tým,že pri vyšetrovaní jej oznámenia o poškodení a krádeží veci z pozemku pri ich chate mala neprávom označiť ako podozrivého zo spáchania tohto skutku Ondreja Capcaru,kde bolo vyšetrovateľom rozhodnuté podľa § 197 ods.1 písm.d)Tr.zákona o odmietnutie veci.

  Ďalej pod číslami vyšetrovacích spisov ČVS:ORP-595/OEK-KS-2013,ČVS:ORP-609/OEK-KS-2013 a ČVS:ORP-27/2-VYS-KS-2014 boli na OKP OR PZ v Košiciach-okolie preverované oznámenia Ondreja Capcaru na starostku obce Malá Lodina a jeho pracovníčku pre podozrenie zo spáchania prečinu zneužívanie právomoci verejného činiteľa podľa § 326Tr.zákona,ktorého sa mali tieto dopustiť v súvislosti s vydaním rozhodnutia o zastavení stavebných prác na výstavbe oplotenia pozemku pri jeho chate v katastri obce Malá Lodina.Vo všetkých troch prípadoch bolo rozhodnuté v zmysle § 197 ods.1 písm.d) Tr.poriadku o odmietnutí veci.

  Policajtmi OO PZ Kysak boli preverované trestné oznámenia Ondreja Capcaru smerujúce proti osobe JUDr.Pavla Dreisiga a jeho rodinných príslušníkov pod číslami spisov ČVS:ORP-1168/KY-KS-2012( oznámenie na JUDr.Pavla Dreisiga pre neoprávnené používanie cudzej veci a iné v súvislosti s postavením plotu na jeho pozemku, ČVS:ORP-266/KY-KS-2013,oznámenie na JUDr.Pavla Dreisiga pre ohováranie,ktorého sa mal dopustiť tým,že pri výsluchu na polícii označil ako
  7
  podozrivého z poškodenia zariadenia jeho chaty, ČVS:ORP-1355/KY-KS-2013,oznámenie na JUDr.Pavla Dreisiga pre neopránené používanie cudzej veci taktiež v súvislosti so stavbou polotenia,ˇVS:ORP-1575/KY-KS-2013,oznámenie na JUDr.Pavla Dreisiga pre ohováranie,ktoré sa mal dopustiť v súvislosti s podaním oznámenia na Obecný úrad Malá Lodina,kde uviedol,že Ondrej Capcara postavil bez oznámenia drobnú stavbu na hranici ich pozemkov,ČVS:ORP-303/KY-KS-2014 a ČVS:ORP-719/KY-KS-2014,oznámenie na Ing.Róberta Dreisiga a JUDr.Ivetu Dreisigovú za porušenie dôvernosti
  8
  ústneho prejavu a iného prejavu osobne povahy z dôvodu, že mali bez jeho súhlasu natáčať kamerou jeho a jeho manželku pri dôvernom rozhovore.

  Vo všetkých týchto prípadoh bolo povereným príslušníkom PZ právoplatne rozhodnuté v zmysle § 197 ods.1 písm.d)Tr.poriadku o odmietnutí veci.

  Dôvodom na postup v zmysle §197 ods1 písm. d) Tr.poriadku vo vyššie uvedených prípadoch bolo,že skutočnosti,ktoré vo svojích oznámeniach Ondrej Capcara uvádzal,nezakladali dôvod na začatie trestného stíhania alebo odloženie veci z dôvodu neúčelnosti.Ani v jednom prípade však nebolo konštatované,že by vo svojích oznameniach úmyselne uvádzal nepravdivé údaje v snahe privodiť inej osobe trestné stíhanie.Menovaný týmto spôsobom reagoval na rôzne situácie v presvedčení,že konaním iných subjektov došlo k porušeniu zákona,čím mu mala byť spôsobená škoda,resp.sa cítil poškodený na svojích právach.
  Na takýto postup má právo každý občan SR a nie je možné kriminalizovať a trestať takéto konanie len preto,že kompetentné orgány jeho oznámenia zamietli ako neoprávnené.


  Ďalšie oznámenie !
  Dňa 14.12.2015 mi bolo doručené obvinenie zo spáchania priestupku proti občianskému spolunažívaniu podľa § 49 ods.1 písm. d)priestupkového zákona, ktorého som sa mal dopustiť 06.06.2014 č. OU-KE-OVVS2-2015/038253 zo dňa 01.12.2015.
  JUDr.Dreisig dňa 14.10.2015 oznámil na OÚ Košice odboru VVS o spáchaní horeuvedeného priestupku mojou osobou voči osobe JUDr.Dreisiga!!

  Podľa ustanovenie § 68 os.2)zákona 372/1990 Z.z.
  Pri priestupku, ktorý možno prejednať len na návrh, možno návrh podať príslušnému správnemu orgánu alebo pri objasňovaní orgánu oprávnenému objasňovať priestupok (§ 58 ods. 3) najneskôr do troch mesiacov odo dňa, keď sa navrhovateľ o priestupku alebo o postúpení veci orgánom činným v trestnom konaní dozvedel. V návrhu musí byť uvedené, kto je postihnutou osobou, koho navrhovateľ označuje za páchateľa a kde, kedy a akým spôsobom sa mal priestupok spáchať.
  8
  Priestupok mal byť spáchaný dňa 06.06.2014 ale Dreisig podanie inicioval až 14.10.2015 to je 9 mesiacov po zákonnej lehote!!
  Ďalšie nebezpečné prenasledovanie mojej osoby.Do kedy to potrvá??

  Okolnosti nasvedčujúce spáchanie trestného činu


  9
  JUDr. Dreisig moju osobu nebezpečne prenasleduje od roku 2007. Od roku 2007 sústavne a opakovane podáva na mojú osobu krivé trestné oznámenia, podnety a sťažnosti adresované na políciu,prokuratúru,stavebné úrady, Okresný úrad Košice-okolie,ktoré sú chaoticky prijaté a proti ,ktorým sa adekvátne bránim podávaním trestných oznámení pre krivé obvinenia. Čo vyvracia tvrdenie JUDr.Dreisiga o sústavnom neodôvodnenom podávaní oznámeniach na jeho osobu. Od roku 2007 mi táto paranoidna osoba zhoršuje kvalitu života a obmedzuje ma v riadnom využívaní mojej rekreačnej nehnutelnosti. JUDr. Dreisig si nezákonne postavil oplotenie na mojom pozemku v hlbke 50 cm a dlžke 20 m.Napriek tomu,že som doložil relevantné dôkazy, včetne zameranie skutočného stavu mojej parcely,bolo moje Trestné oznámenie zamietnuté ako neopodstatnené,pričom vyšetrovateľ pri predvolani,JUDr.Dreisiga na vypočutí na OO PZ v Kysaku, ani len nepožiadal o predložení relevantných dôkazov o tom,že je majiteľom predmetnej části pozemku!Moje Tr.oznámenia mi ovplyvnovanim JUDr. Dreisigom policajti,prokurátori odmietajú a preto v domneni,že sa dovolám pravdy, podávam odvolania ,sťažnosti a trestné oznámenia pre korupčné klientelické vyšetrovanie verejných činiteľov,ktorí sú ovplyvňovani verejným činiteľom,poradcom na ÚSSR, JUDr.Pavlom Dreisigom.

  Hore uvedenými trestnými podaniami,ktoré boli krivým obvinením mojej osoby sa JUDr.Dreisig dopustil trestného činu nebezpečného prenasledovania podľa § 360a ods.1,ods.2 písm. c) Tr.zákona, krivého obvinenia podľa §345 ods.1, ods.2 písm.a) Tr.zákona,zneužitiu právomoci verejného činiteľa podla § 326 ods.2 písm.c) Trestného zákona.

  Žiadam preto príslušné orgány činné v trestnom konaní,aby predmetnú vec dôkladne preverili a o výsledku preverenia ma následne informovali.

  S pozdravom


  Prílohy

  1) CD nosič z 06.10.2015
  2) Uznesenie ORP-545/1 VYS-KS-2014 zo dňa 20.10.2014
  3) Uznesenie ORP-545/1 VYS-KS-2014 zo dňa 25.11.2014
  4) Uznesenie ORP-545/1 VYS-KS-2014 zo dňa 19.12.2014
  5) Uznesenie ORP-545/1 VYS-KS-2014 zo dňa 17.07.2015
  6) Uznesenie ORP-545/1 VYS-KS-2014 zo dňa 07.09.2015
  7) Uznesenie ORP-545/1 VYS-KS-2014 zo dňa 22.09.2015
  8) Uznesenie 3T 169/2015 zo dňa29.01.2016


  10


  C a p c a r a O n d r e j, Ž d i a r s k a 23, 040 12 K o š i c e


  Generálny prokurátor SR
  JUDr.Jaromír Čižnár 20.02.2016
  ŠTÚROVÁ UL.2
  812 85 BRATISLAVA 1


  Vážený JUDr.Čižnár
  Nespočetne krát som si Vám sťažoval na korupciu klientelizmom,nepotizmom, porušovaním zákonov a v neposlednej rade aroganciou moci pri vyšetrovaní mojích oprávnených trestných a iných podaniach na policajtov a prokurátorov,ktorých som v každom liste odoslanom k Vaším rukám menovite uviedol.
  Dňa 01.01.2016 som k Vaším rukám poslal 1x žiadosť o audienciu.Aké dôvody ma k tomu viedli som Vám rozpísal na 6 husto popísaných stranách.
  K tomuto spisu som priložil trestné oznámenie na JUDr.Jaromíra Šúreka,prokurátora Vašej GPSR. K tomuto Tr.oznámeniu,ktorý má 7 husto popísaných strán na,ktorých sú relevantné,právne správne odôvodnené dôvody mojho Tr.podania. Taktiež som priložil celý spis o počte 144 husto popísaných strán,aby ste sa konečne dostal k skutočným relevantným podkladom k HRUBO PORUŠOVANIU zákonov SR,klientelizmu a zneužívaniu moci verejných a iných činiteľov štátnej moci.
  Dňa 19.02.2016 som dostal doporučený list č.VI/2 Gd 220/14/1000-10 zo dňa 15.02.2016,v ktorom mi Mgr..Richard Dukes,riaditeľ netrestného odboru GPSR vrátil celý spis o počte 144 stán,ktorý som Vám poslal ako dôkaz, akých skorumpovaných klientelizmom prokurátorov zamestnávate!!
  Tento Mgr.Richard Dukes si mi dovolil tento 144 stranový spis vrátiť a drzo napísať,že citujem:
  Na Vaše osočujúce podania doručené 4 februára 2016sa podľa § 33 ods.1 zákona č.153/2001 Z.z o prokuratúre v platnom znení neprihliada,pretože nie sú podnetmi podľa tohto zákona a tiež ani podnetmi na postup podľa tohto zákona.
  11

  2
  Je treba upozorniť,že tento riaditeľ netrestného odboru (tu by som použil hanlivé slovo ,klientelicky nakazený, si ani len spis o 144 stranách neprečítal, a arbitrárne a nezákonne rozhodol, tak ako rozhodol vo svojom liste zo dňa 15.02.2016)
  1) Mgr.Dukes mi nevrátil spolu so spisom,ktorý má 144 strán Žiadosť o audienciu u Vašej osoby!
  2) Mgr.Dukes mi nevrátil ani Oznámenie o trestnom podaní na JUDr.Jaromíra Šúreka,ani mi nepotvrdil písomnou formou prijatie tohto Tr.podania! Bolo porušené ustanovenie § 3 ods.1,ods.2), § 33 ods.1, zákona č.153/2001 Z.z.
  Pretože Mgr.Dukes Vám nepredložil spis,ktorý bol poslatý k Vaším rukám, a ktorý bol poslaný spetne na mojú domovú adresu, bez relevantného odôvodnenia,bez dvoch dôležitých spisov,ktoré sú uvedené pod č.1,2, preposielam celý tento spis včetne spisov pod.č.1,2, prezidentovi SR pánovi Kiskovi s prosbou,aby Vám tento spis o 144 stranách bol odovzdaný do Vaších rúk osobne.V opačnom prípade celý spis zverejním na sociálnych sieťach.

  Vážený JUDr.Čižnár
  Dňa 29.06.2014 som podal na OO PZ v Kysaku,Košice-okolie trestné oznámenie na JUDr.I.D. pre prečin podľa § 377 ods.1)Tr.zákona.
  JUDr.Dreisigová ma filmovala na kameru bez mojho povolenia.
  Dňa 04.08.2014 mi bolo doručené uznesenie č.ORP-719/KY-KS-2014 zo dňa 25.07.2014. V Uznesení, mi vyšetrovateľka Ing.Viktória Kmiťová moje trestné podanie zamietla.
  Dňa 30.06.2014 som doručil na OO PZ v Kysaku fotodokumentáciu,ktorá demonštruje ako ma bez mojho povolenia JUDr.I.D. filmuje na kameru.
  Proti Uzneseniu zo dňa 25.07.2014 som sa dňa 06.08.2014 odvolal.
  Dňa 25.08.2014 mi bolo doručené Uznesenie č.1 Pn 325/14/8806-4 zo dňa 19.08.2014.
  V tomto uznesení JUDr.Gogová,prokurátorka Okresnej prokuratúry Košice-okolie, odmieta moje trestné oznámenie bez relevantného odôvodnenia. Jej vyjádrenia v tomto Uznesení len potvrdili mojú mienku,že JUDr.Gogová chce silou mocou zmariť spravodlivé vyšetrovanie vo veci Tr.oznámenia na JUDr.I.D.. Proti Uzneseniu JUDr.Gogovej som sa 05.09.2014 odvolal. Dňa 17.10.2014 mi bolo doručené vyjadrenie JUDr.Jarmily Janovej,prokurátorky Krajskej prokuratúry Košice pod č. 1 Kn 300/14/8800-4 zo dňa 02.10.2014.
  Vyjadrenie JUDr.Janovej bolo klientelické, javilo známky marenia spravodlivosti a preto som dňa 27.10.2014 podal na Krajskej prokuratúre Košice, Podnet na preskúmanie zákonnosti rozhodnutia č.1 Kn 300/14/8800-4 zo dňa 02.10.2014.
  12
  Zároveň som 08.11.2014 podal na JUDr.Janovú,GPSR podnet na podozrenie z trestných činov korupcie klientelizmom a iných porušení zákonov. Dňa

  3
  21.01.2015 mi bolo doručené vyjádrenie pod č.IV/3 Gn 1405/14/1000-4 zo dňa 09.01.2015, v ktorom JUDr.Jaroslav Mojto prokurátor GPSR napísal obľubenú vetu prokurátorov citujem: že prípadné ďalšie podnety v tejto veci budú vybavené iba vtedy,ak budú obsahovať nové skutočnosti.

  Pretože obsah listu JUDr.Mojta zo dňa 09.01.2015 neobsahoval právne relevantné odpovede na moje otázky,,prečo ma JUDr.Dreisigová filmovala bez mojho povolenia, prečo uviedla pred policajtom na OO PZ v Kysaku, doslovne súkromný rozhovor medzi mnou a mojou manželkou,podal som na JUDr.Mojta oznámenie na GPSR z podozrenia na porušenia viacerých ustanovení v Tr.zákone.
  Dňa 24.02.2015 som dostal Oznámenie č.IV/3 Gn 1405/14/1000-8 zo dňa 13.02.2015, v ktorom mi JUDr.Ľubica Chlpíková,riaditeľka trestného odboru GPSR v zastupení GP JUDr.Čižnára zamietla moje Podozrenie z trestných činov korupcie atd.zo dňa 28.01.2015 a v závere Oznamu ma poučuje,že pokiaľ neuvediem nové skutočnosti,môj ďalší opakovaný podnet bude odmietnutý.

  Dňa 07.04.2015 som podal na JUDr.Chlpíkovú Tr.oznámenie. V Tr.oznámení som uviedol citujem:

  Pokiaľ orgán verejnej moci (v danom prípade ide o JUDr.Chlpíkovú) nedá žiadnu odpoveď na viacero podstatných otázok a jej rozhodnutie neobsahuje preskúmateľné dôvody, na ktorých je založené, potom je potrebné toto arbitrárne rozhodnutie považovať nielen za nezlučiteľné so základnými zásadami vzťahu medzi orgánom verejnej moci a občanom vyplývajúcim z druhej vety ustanovenia § 1 ods. 1 Trestného poriadku a z čl. 1 ods. 1 Ústavy SR, ale aj marenie spravodlivosti.
  Tým, že prokurátorka JUDr.Ľubica Chlpíková hľadá len zámienku, ako sa vecou nezaoberať, kryje porušovateľov zákona a stáva sa spolupáchateľom ich konania. Takýto postup JUDr.Chlpíkovej, ktorá marí právo občana na spravodlivosť, je spochybnením právneho štátu a Ústavy SR.
  Nezáujem JUDr.Chlpíkovej o riadne preskúmanie trestného oznámenia, okrem tendenčného, nedôsledného a povrchné vypracovaného uznesenia, potvrdzuje skutočnosť, že už od podania trestného oznámenia sa všetci prokurátori a policajný vyšetrovateľ snažili túto kauzu zamiesť pod koberec.
  Nakoľko z celkového postupu JUDr.Chlpíkovej je evidentné, že táto náležite a riadne nepreskúmala vec, o ktorej mala meritórne rozhodnúť a zrejme ani poriadne nečítala moje predložené písomnosti, v prílohách pripojených relevantných právnych dôkazov je aj opis prípadu tak, ako sa udial dňa 29.06.2014.

  13
  Som toho názoru, že moje podanie z 29.06.2014 je jednoznačné a z neho je zrejmé, že žiadam preskúmať zákonnosť rozhodnutia a postup riaditeľky GPSR, JUDr.Ľubice Chlpíkovej zo dňa 13.02.2015.Nad rámec uvádzam,že JUDr.I.D.
  všetkých skorumpovaných klientelizmom,prokurátorov a policajtov,ktorí riešili moje trestné podanie na JUDr.I.D. pre prečin
  podľa §377 Tr.zákona,usvedčila ,že klamali,marili spravodlivosť, napomáhali zločincovi vyhnuť sa trestu, pretože 06.10.2015 č.sp.ORP-545/1-VYS-KS-2014
  pred vyšetrovateľom OR PZ Košice-okolie sa JUDr.I.D. priznala,že mojú osobu filmovala !!!Tu dodávam,že bez mojho povolenia!!!
  Takže skorumpovanosť týchto policajtov a prokurátorov bola dokázana!!!  Vážený JUDr.Čižnár

  Mám podozrenie,že
  JUDr.I.D.,JUDr.Pavol Dreisig a JUDr.Zuzana Gogová spáchali zločin podľa §129 ods.2)Tr.zákona,pretože na základe krivej výpovede na OO PZ
  v Kysaku im ako koordinátorka zločineckej skupiny JUDr.Zuzana Gogová navrhla, aby JUDr.Dreisig podal na mojú osobu trestné oznámenie pre prečin nebezpečného prnenasledovania podľa § 360a, v súbehu s krivého obvinenia podľa § 345 Tr.zákona. JUDr.Dreisig tak učinil a podal na mojú osobu osobne na Krajskej prokuratúre Košice do rúk JUDr.Zuzane Gogovej dňa 31.08.2014 TR.oznámenie vo veci prečinu nebezpečného prenenasledovania podľa § 360a, v súbehu s krivého obvinenia podľa § 345 Tr.zákona.

  Toto trestné oznámenie bolo odmietnuté vyšetrovateľom OR PZ Košice-okolie, Ing.Milošom Ľochom ako nedôvodné Uznesením č.ORP-545/1-VYS-KS-2014 zo dňa 20.10.2014 (Príloha k Tr.oznámeniu na JUDr.Pavla Dreisiga)
  Po zákonnom odvolaní sa JUDr.Pavlom Dreisigom proti Uzneseniu vyšetrovateľa zo dňa 20.10.2014,vyšetrovateľ OR PZ Košice-okolie,dňa 19.12.2014 opetovne zamietol trestné oznámenie na mojú osobu JUDr.Dreisigom a to Uznesením č.ORP-545/1-VYS-KS-2014 zo dňa 19.12.2014 (Príloha k Tr.podaniu na JUDr.Dreisiga).

  Po odmietnutí tohto trestného podania na mojú osobu JUDr.Dreisigom,navrhla koordinátorka zločineckej skupiny JUDr.Gogová, aby JUDr.Dreisig pozmenil
  14
  pôvodné Tr.oznámenie pre prečin podľa § 360a a § 345 Tr.zákona na trestný čin podľa § 360 ods.1,ods.2 písm.a)TZ s poukazom na § 138 písm.a)Trestného zákona.


  5
  Na základe sťažnosti,ktorá bola podaná JUDr.Dreisigom dňa 10.11.2014 a po HRUBOM NÁTLAKU JUDr.Zuzany Gogovej na vyšetrovateľa OO PZ Košice-okolie,vyšetrovateĺ Ing.Ľoch, Uznesením č.ORP-545/1-VYS-KS-2014 zo dňa
  25.11.2014( Príloha k Tr.podaniu na JUDr.Dreisiga) zrušil Uznesenie zo dňa 19.12.2014, a dňa 17.07.2015 Uznesením č.ORP-545/1-VYS-KS-2014 začal podľa § 199 ods.1 Tr.poriadku, Trestné stíhanie pre prečin nebezpečného vyhrážania podľa § 360 ods.1/,ods.2 písm.a)Tr.zákona s poukazom na § 138 písm.a)Tr.zákona mojej osoby!
  Napriek tomu,že formou STÁLEHO, HRUBÉHO NÁTLAKU A DIREKTIVNÉHO PRÍKAZU, JUDr.Zuzanou Gogovou na vyšetrovateľa Ing.Ľocha, aby vzniesol OBVINENIE na mojú osobu pre prečin podľa §360 ods.1)ods.2 písm.a)Tr.zákona s poukazom na § 138 písm.a)Tr.zákona, ako vyšetrovateľ,ktorý si cti zákony tejto Slovenskej republiky,nedá sa ovplyvňovať nezákonnými nariadeniami a aby uspokojil nenásytnosť JUDr.Dreisiga a JUDr.Gogovú vo svojom nebezpečnom prenasledovaní podľa § 360a) Tr.zákona mojej osoby, prekvalifikoval trestný čin nebezpečného vyhrážania so zbraňou na priestupok proti občianskému spolunažívaniu podľa § 49 ods.1 písm d) zákona č.372/1997 Zb,svojím Uznesením č.ORP/1-VYS-KS-2014 zo dňa 07.09.2015.(Príloha k trestnému podaniu na JUDr.Dreisiga).

  Vážený JUDr.Čižnár

  Dňa 28.09.2015 mi bolo doručené Uznesenie, v ktorom vyšetrovateľ Ing.Ľoch uvádza citujem:
  Podľa § 206 ods.1 Tr.poriadku VZNÁŠAM OBVINENIE za prečin nebezpečné vyhrážanie podľa § 360 ods.1,ods.2 písm.a)Tr.zákona s poukazom na § 138 písm.a)Tr.zákona.
  V Uzneseniu č.ORP-545/1-VYS-KS-2014 zo dňa 22.09.2015 sa uvádza citujem: Podľa § 206 ods.1 Trestného poriadku Vznášam obvinenie Ondrej Capcara za prečin nebezpečné vyhrážanie podľa § 360 ods.1,ods.2 písm.a) Trestného zákona s poukazom na § 138 písm.a) Tr.zákona,lebo na podklade zistených skutočností je dostatočne odôvodnený záver.
  Proti tomuto Uzneseniu som sa odvolal dňa 28.09.2015.


  15
  Napriek tomu,že vyšetrovateľ Ing.Ľoch vecne správne právne odôvodnil vo svojích odmietavých uzneseniach,že skutok nie je trestným činom a skutok sa nestal tak ako ho opísali JUDr.I.D. a JUDr.Dreisig pri výpočúvaní dňa 06.10.2015 na OR PZ v Košiciach-okolie,skorumpovaná nepotizmom a klientelizmom JUDr.Janová,prokurátorka KP Košice moje Odvolanie zo dňa 28.09.2015 zamietla Uznesením č.1/1 KPt 815/15/8800-17 zo dňa 19.10.2015.
  Vo svojom Uznesení zo dňa 19.10.2015 opakuje ako papagaj výpoveď JUDr.Dreisigovej a s istotou skorumpová klientelizmom a nepotizmom verejného
  6
  činiteľa tvrdí.že vyšetrovateľ Ing.Ľoch sa jednoznečne vyjadril,že k trestnému činu nebezpečného vyhrážania so zbraňou sa Capcara Ondrej dopustil!!!Táto skorumpovaná klientelizmom JUDr.Janová si neprečítala vyjádrenie vyšetrovateľa Ing.Ľocha,ktorý vo svojom uznesení č.ORP-545/1-VYS-KS-2014 zo dňa 20.10.2014, 19.12.2014, 07.09.2015 a vyjádrenie sa Ing.Ľocha na CD nosiči k celkovému vyšetrovaniu tohto prípadu. (Prikladám CD nosič k trestnému podaniu na JUDr.Dreisiga). Pred výsluchom mojej osoby 06.10.2015 na OR PZ v Košisiach okolie, mi vyšetrovateľ Ing.Ľoch povedal citujem:

  Aby ste bol v obraze p. Capcara,to som robil rok ,toto je celý spis za rok, já som tu robil plno úkonov,dva krát som to odmietol,že sa nestal trestný čin,raz som to posúdil na priestupok, napriek tomu som dostal pokyn od prokurátora,vzniesť obvinenie proti vám.
  Vážený JUDr.Čižnár
  Vo svojom odvolaní zo dňa 28.09.2015 som uviedol,že skrátené vyšetrovanie trvalo vyšetrovateľovi Ľochovi od 31.08..2014 do 17.07.2015. Nie je to kratká doba na vyšetrovanie trestného činu nebezpečné vyhrážanie s drevenými hrablami??To sú nové metódy vyšetrovania???To trestný spis musel dosiahnuť 260 hlúposťami popísaných strán?? A na koniec samosúdca vyriekne rozsudok,ktorý už 20.10.2014 vyriekol vyšetrovateľ vo svojom Uznesení ORP-545/1-VYS-KS-2014 zo dňa 20.10.2014???
  Vážený JUDr.Čižnár,predpokladám,že prešetríte správnosť postupu pri podávaní Žaloby na mojú osobu JUDr.Gogovou a zároveň preveríte oprávnenosť zamietnutia mojho odvolania JUDr.Janovou č.1/1 KPt 815/15/8800-17 zo dňa 19.10.2015 a písomne ma oboznámite ( §33 ods.1 zákona č.153/2001Z.z) ako ste toto nezákonné rozhodnutie vyriešil.
  Klientelizmom nakazená JUDr.Janová a JUDr.Gogová, boli presvedčené,že súd obžalobu príjme a mojá osoba bude trestne stíhaná a potrestaná.Opak je pravda.Na JUDr.Janovú osobitne podám Tr.oznámenie,ktoré Vám pošlem k rukám v písomnom vyhotovení. Na JUDr.Zuzanu Gogovú, som už Trestné oznámenie podal a to 19.12.2015. Ako som predpokladal policajti OR PZ Košice moje trestné podanie na JUDr.Gogovú zamietli Uznesením č.ORP-2363/3-VYS-
  16
  KE-2015 zo dňa 06.01.2016. O pokračovaní vyšetrovania tohto prípadu Vás budem postupne informovať.
  Dňa 17.12.2015 mi samosúdca Okresného úradu Košice okolie JUDr.Mén,oznámil listom č.3T 169/2015 citujem:
  V predmetnej trestnej veci Vám oznamujem,že dňa 07.12.2015 bola na Okresný súd Košice-okolie na Vás podaná žaloba prokurátorky Okresnej prokuratúry Košice okolie sp.zn.2Pv 747/15/8806 zo dňa 03.12.2015 pre prečin nebezpečného vyhrážania podľa § 360 ods.1,ods.2 písm.a)Tr.zákona s poukazom na ustanovenie
  7
  § 138 písm a)Tr.zákona,pričom táto vec bola pridelená do senátu JUDr.Petra Ména a je vedená na Okresnom súde Košice-okolie pod sp.zn.3T 169/15.
  Vážený JUDr.Čižnár
  Dňa 09.02.2016 mi prišlo Uznesenie č.3T 169/2015 zo dňa 29.01.2016, v ktorom sa píše citujem:
  Súd je toho názoru,že takáto vyhrážka obžalovaného svojou povahou a zavážnosťou nanaplňa objektívnu stránku prečinu nebezpečného vyhrážania podľa § 360 ods.1 Tr.činu,nakoľko vyhrážanie sa obžalovaným neobsahuje ani vyhrážku smrťou ani ťažkou ujmou na zdraví,prípadne inou ťažkou ujmou.
  Poškodená vzhľadom na hlboko narušené susedské vzťahy s obžalovaným sice mohla pociťovať z tejto vyhrážky obavu aj vzhľadom na skutočnosť,že obžalovaný mal v ruke palicu,prípadne drevené hrable ako sám tvrdí,avšak objektívny znak skutkovej podstaty prečinu nebezpečného vyhrážania podľa §360 ods.1 Tr.zákona konaním obžalovaného naplnený nebol.
  Súd tak dospel k záveru,že konanie obžalovaného Ondreja Capcaru obžalobou prokurátorky Okresnej prokuratúry Košice-okolie sp.zn.2Pv 747/15/8806 zo dňa 03.12.2015 kvalifikovaný ako prečin nebezpečného vyhrážania podľa § 360 ods.1 ods.2 písm.a)Tr.zákona,je potrebné prejednať ako priestupok.
  Vážený JUDr.Čižmár
  Tu je rukolapný príklad,ktorý Vám dokazuje,že moje sťažnosti,trestné podania, oprávnené titulovanie prokurátorov a policajtov, slovami ako,že sú skorumpovani klientelizmom,nepotizmom,korupciou,prekrúcajú zákony v prospech zločincov, prekypuje nadpriemernou drzosťou,aroganciou moci,že toto titulovanie nie sú slová lživé ale pravdivé.

  17
  Chcel som Vám len ozrejmiť a pravdivo opísať ako pracujú prokurátori pod Vaším vedením na všetkých stupňoch Košických prokurátúr a policajných útvaroch Košice-okolie!
  Česť vinímkam,ktorí medzi nich nepatria a to sú, JUDr.JanaVerebová,prokurátorka Okresnej prokuratúry Košice okolie a vyšetrovateľ OR PZ Košice okolie Ing. Miloš Ľoch.
  Vážený JUDr.Čižnár
  Dávam Vám do pozornosti Tr.podanie na JUDr.Pavla Dreisiga pre prečin nebezpečného prenasledovania a krivého obvinenia podľa § 360a, v súbehu s § 345 Tr.zákona.
  Bude nasledovať Tr.podanie na JUDr.Jarmilu Janovú a JUDr.Zuzanu Gogovú.
  8

  Je neprijateľné aby sa v demokratickom štáte prokurátori správali ako ochráncovia zločincov.Aby svojími právne neodôvodnenými trestnými
  podaniami,žalobami na súdy SR dehonestovali slušných občanov,ktorí si plnia povinnosti voči tomuto štátu. Prokurátori,ktorých som zaradil do skupiny skorumpovaných klientelizmom,úmyselne a beztrestne zaťažujú súdy svojími irelevantnými žalobami v domnení,že súd im tieto žaloby odobrí. Drzosť,skorumpovanosť klientelizmom JUDr.Janovej, JUDr.Gogovej a Ústavného poradcu a verejného činiteľa,JUDr.Dreisiga nemajú obdobu!!
  Vážený JUDr.Čižnár,verím,že si prveríte protiprávnu činnosť JUDr.Janovej,JUDr.Gogovej a ďalších prokurátorov,ktorých som menoval v predchadzajúcich listoch poslaných k Vaším rukám a budete ma písomne informovať o výsledku prešetrení.

  S pozdravom


  Zároveň som poslal GPSR JUDr.Čižnárovi ďalšiu žiadosť o audienciu a v liste som mu opísal pohnutky,ktoré ma k tomu viedli.Moja sneha vychádza zatial nazmar. Príloha č.2.
  Dňa 14.03.2016 som obdržal Upovedomenie č.IV/1 GPt 785/16/1000-8 zo dňa 04.03.2016,že GPSR potvrdzuje príjem mojho Tr.oznámenia na JUDr.Dreisiga.Príloha č.3.
  Dňa 29.03.2016 som obdržal Upovedomenie 1Kn 107/16/8800-3 zo dňa 21.03.2016,v ktorom mi oznamujú,že vec postúpili na priame vybavenie Okresnej prokuratúre Košice-okolie. Príloha č.4.

  18
  Dňa 14.04.2016 som obdržal Upovedomenie o odovzdaní oznámenia č.1Pn 137/16/8806-2 zo dňa 08.04.2016.Príloha č.5.
  Dňa 23.05.2016 som obdržal Uznesenie č.ORP-184/1-VYS-KS-2016 zo dňa 14.05.2016.Príloha č.6.
  Proti tomuto Uzneseniu som sa dňa 25.05.2016 Odvolal:
  Celé znenie Odvolania plus Príloha č.7.


  C a p c a r a O n d r e j, Ž d i a r s k a 23, 040 12 K o š i c e
  Okresné riaditeľstvo Policajného zboru
  V Košiciach-okolie, 25.05.2016
  Odbor kriminálnej polície
  I.oddelenie vyšetrovania
  Tr.SNP č.35,040 01 Košice

  Odvolanie voči Uzneseniu č.ORP-184/1-VYS-KS-2016 zo dňa 14.05.2016


  Dňa 23.05.2016 mi bolo doručené Uznesenie č.ORP-184/1-VYS-KS-2016 zo dňa 14.05.2016 pdpísané JUDr.Vladislavom Kvokačkom,vyšetrovateľ PZ.
  Toto uznesenie v plnom rozsahu vystihuje pokrívený charakter,korupciu nepotizmom,klientelizmom,neprifesionalitou,zneužívanie právomoci verejného činiteľa,hrubé porušenie § 344 Tz,porušenie § 339 Tz, tohto vyšetrovateľa PZ JUDr.Kvokačku.
  Tento vyšetrovateľ sa v Uznesení venuje zásadne len mojím trestným podaniam,ktoré nemajú nič spoločné s trestným podaním na JUDr.Dreisiga pre trestný čin nebezpečného prenasledovania mojej osoby. Moje trestné podania,ktoré som podával na JUDr.Dreisiga bola len obrana mojej osoby proti krivým obvineniam,ktoré JUDr.Dreisig sústavne a opakovane na mojú osobu podáva od 11.04.2011,na ktoré v trestnom podaní zo dňa 20.02.2016 upozorňujem!!

  19
  V Uznesení zo dňa 14.05.2016 skorumpovaný nepotizmom a klientelizmom JUDr.Kvokačka uviedol len jedno jediné trestné podanie,ktoré na mojú osobu JUDr.Dreisig podal dňa 11.04.2011? Skorumpovaný nepotizmom ( nepotizmus-využívanie verejného postavenia na prideľovanie úradov, hodností príbuzným, protežovanie príbuzných, rodinkárstvo), klientelizmom( klientelizmus-je konflikt záujmov zväčša u verejných činiteľov, ktorý vzniká uprednostňovaním ponúk a záväzkov zo strany priateľov, kamarátov, kolegov či rodinných príslušníkov) menovaný vyšetrovateľ si neprečítal (pretože tento spis ani nemal v rukách), že verejný činiteľ JUDr.Dreisig ma pred policajtom v Kysaku obvinil z trestných činov krádeže a poškodzovanie cudzej veci v hodnote 2323 eur!! Ako verejnému činitelovi JUDr.Dreisigovi,ktorý pracuje ako poradca na Ústavnom súde SR nevadilo a zrejme nevadilo ani vysokoškolsky vzdelanému v odbore právo JUDr.Kvokačkovi,že krádeže a poškodzovanie cudzej veci sa ,podľa nepochopiteľného vyjádrenia JUDr.Dreisiga v trestnom oznámení č.ORP-495/KY-KS-2011kde uviedol,že trestné činy sa udiali v roku 2005!!!
  2
  Skorumpovaný klientelizmom JUDr.Kvokačka nevydedukoval z konania JUDr.Dreisiga,že mojú osobu začal nebezpečne prenásledovať svojím krivým obvinením v Tr.oznámení už dňa 11.04.2011?? JUDr.Dreisig si bol istý,že s podporou ďalšieho skorumpovaného prokurátora JUDr.Karasa Milana ma dostanú za mreže alebo vysúdia od mojej osoby2323 eur? Prečo tento skorumpovaný klientelizmom JUDr.Kvokačka, neuviedol dôvody,ktoré viedli JUDr.Dreisiga k podaniu tak závažného Tr.podania na mojú osobu a to až po 6 rokoch,pričom bolo políciou v Kysaku dokázané,že skutky sa neudiali!!!Ako to JUDr.Kvokačka klientelicky prešetroval tento spis na OO PZ v Kysaku ??
  V Uznesení JUDr.Kvokačka cituje ustanovenie z Tr.zákona § 345, kde obhajuje JUDr.Dreisiga spôsobom klientelickým,zneuživaním právomoci verejného činiteľa a nadržiavanim zločincovi.
  JUDr.Dreisig dňa 11.04.2011 vo svojom trestnom podaní (a v každom následujúcom podaní) uvidol do Zápisnice,že páchateľom skutkov je Capcara Ondrej,čo znamená ,že určil mojú osobu ako páchateľa trestného činu a nie ako to v uznesení prezantuje skorumpovaný klientelizmom JUDr.Kvokačka slovami,,Vyslovil iba podozrenie na Ondreja Capcaru“!!!
  JUDr.Kvokačka porušuje ustanovenie § 375 ods.1 písm a)trestného zákona.
  JUDr.Kvokačka robí z mojej osoby debila a svojím odovodnením v Uznesení zo dňa 14.05.2016 nadržiava páchateľovi trestného činu nebezpečného prenasledovania mojej osoby JUDr.Dreisigovi, čím porušuje ustanovenie § 339 ods.1)Tr.zákona!!!
  Prečo sa skorumpovaný JUDr.Kvokačka nevenoval ďalším trestným podaniam na mojú osobu JUDr.Dreisigom,ktoré mali za následok ďalšie odvolania a trestné podania za krivé obviňovanie mojej osoby. JUDr.Kvokačka sa ustanovil obhájcom JUDr.Dreisiga?
  20
  Prečo sa skorumpovaný klientelizmom JUDr.Kvokačka nevevenoval krivým obvineniam JUDr.Dreisiga na mojú osobu, ktoré som uviedol v trestnom oznámení dňa 20.02.2016,kde JUDr.Dreisig uvádzal,že páchateľom skutkov je Ondrej Capcara! V Uznesení JUDr.Kvokačka popisuje událosť ako keby moja osoba podávala prvotné trestné oznámenia na JUDr.Dreisiga a tento sa len voči tomu bránil.
  Na strane 4 Uznesenia zo dňa 14.05.2016 JUDr.Kvokačka uvádza:
  Tak ako to vyplýva z trestného oznámenia Ondreja Capcaru zo dňa 20.02.2016 a z ďalších zabezpečených listinných materiálov JE EVIDENTNÉ,ŽE JUDr.Pavol Dreisig NEUSTÁLYM PODÁVANÍM OZNAMENÍ,KTORÉ SÚ VO VETŠIŇE PRÍPADOV VYHODNOTENÉ AKO NEOPRÁVNENÉ, VYVOLÁVA NAPETIE VO VZÁJOMNÝCH VZŤAHOCH OBČIANSKÉHO SPOLUŹITIA,TAKTIEŽ ZAŤAŽUJE AJ ORGÁNY A INŠTITÚCIE,KTORÉ TIETO OZNÁMENIA MUSIA PREVEROVAŤ A TAKTIEŽ AJ OSOBY,VOČI KTORÝM TIETO SMERUJÚ,TÝM,ŽE MUSIA SA OPAKOVANE
  3
  PODROBOVAŤ VÝSLUCHOM,NÁSLEDNE SA BRÁNIA PODÁVANÍM SŤAŽNOSTÍ A PODOBNE.
  JUDr.Kvokačka svojím vyjádrením dáva v tejto pasáži mojej osobe za pravdu,že JUDr.Dreisig zneužíval statút verejného činiteľa, podával krivé a neopodstatnené trestné oznámenia na mojú osobu, a že na moje trestné oznámenia musí podávať opakovane sťažnosti a odvolania. To naznačuje,že JUDr.Dreisig vedome a cielene prenasledoval mojú osobu svojími krivými obvineniami!
  Napriek tomu však JUDr.Kvokačka pokračuje v Uznesení ďalej vo svojej klientelickej obhajobe JUDr.Dreisiga a doslovne píše:
  Takéto konannie JUDr.Dreisiga však nemožno považovať ako obťažovanie alebo sledovanie tak ako to vyžaduje samotná skutková podstata trestného činu nebezpečné prenasledovanie podľa § 360a Tr.zákona.
  K tejto části len toľko:
  Už len fakt,že JUDr.Dreisig ako verejný činiteľ vedome podal na mojú osobu dňa 11.04.2011 Tr.oznámenie,ktoré sa preukázalo ako nedôvodné,bolo podané po premlčiacej lehote a to verejný činiteľ,ktorý vedome porušil zákon,a ktorý ma vedome krivo uviedol v trestnom oznámení ako páchateľa týchto skutkov. Cielom JUDr.Dreisiga bolo trestnoprávne potrestať mojú osobu alebo vymáhať sumu 2323 eur ako škodu,ktorú si JUDr.Dreisig svojvolne určil, napriek tomu,že vyšetrovaním políciou dňa 16.04.2011 nebolo preukázané,že škoda vznikla!!
  Tento fakt stačí na to aby sa začalo voči JUDr.Dreisigovi trestné stíhanie pre krivé obvinenie a zneužívania právomoci verejného činiteľa.
  Ďalej v Uznesení JUDr.Kvokačka zmetočne pokračuje:

  21
  Taktiež nebolo preukázané ,žeby JUDr.Dreisig vedome uvádzal nepravdivé,teda úplne vymyslené alebo podstatne zmenené tvrdenia za účelom privodiť trestné stíhanie Ondreja Capcaru.JUDr.Dreisig týmto spôsobom len reagoval na rôzne situácie v presvedčení,že konaním iných subjektov,došlo k porušeniu zákona, čím mu mala byť spôsobena škoda,resp. sa ctil poškodený na svojích právach.Na takýto postup má právo každý občan SR a nie je možné kriminalizovať a trestať takéto konanie len preto,že konpetentné orgány jeho oznámenie zamietli ako neoprávnené prípadne,že takéto konanie kompetentné orgány neposúdili ako trstný čin ale ako priestupok ako to bolo v prípade trestnej veci ORP-545/1-VYS-KS-2014, kedy sice Ondejovi Capcarovi bolo vznesené obvinenie a bola podaná obžaloba avšak súd vec postúpil na prejednanie priestupku.
  Skorumpovaný klientelizmom JUDr.Kvokačka ani z trestného podania č.ORP-545/1-VYS-KS-2014 opeť nevydedukoval,že cielom JUDr.Dreisiga bolo ovplyvniť rodinnú priateľku JUDr.Gogovú,JUDr.Janovú, aby podali na mojú osobu žalobu v zvlášť nebezpečnom trestnom čine, nebezpečné vyhrážanie sa so zbraňou,čo samosúdca JUDr.Mén vyhodnotil ako nerelevantné a zavádzajucé trestné oznámenie!!

  4
  Navyše,upozorňujem na to,že JUDr.Kvokačka je PLAGIÁTOR,ktorý použil svojú obhajovaciu písomnú dokumentáciu zo spisov vyšetrovateľa Ing.Ľocha,ktoré sú doslovne opísané z vyšetrovacich uzneseni,ktoré som priložil k trestnému podaniu na JUDr.Dreisiga!!
  9) Tieto prílohy sú: Uznesenie ORP-545/1 VYS-KS-2014 zo dňa 20.10.2014
  10) Uznesenie ORP-545/1 VYS-KS-2014 zo dňa 25.11.2014
  11) Uznesenie ORP-545/1 VYS-KS-2014 zo dňa 19.12.2014
  12) Uznesenie ORP-545/1 VYS-KS-2014 zo dňa 17.07.2015ppopéíéé
  13) Uznesenie ORP-545/1 VYS-KS-2014 zo dňa 07.09.2015
  14) Uznesenie ORP-545/1 VYS-KS-2014 zo dňa 22.09.2015
  15) Uznesenie 3T 169/2015 zo dňa29.01.2016

  Použitie originálnych myšlienok a tvorivých vyjádrení inej osoby s úmyslom prezentovať ich ako vlastné myšlenky a vyjadrenia je trestný čin PLAGIÁTORSTVA nehovoriac o tom,že to vystihuje aj pokrívený charakter človeka,ktorý toto vykonal!!
  JUDr.Kvokačka použil cudzie výsledky ročného,právne relevantného a vyčerpavajúceho obsahom Ing.Ľocha,čím JUDr.Kvokačka spáchal úmyslne trestný čin PLAGIÁTORSTVA.

  Žiadam aby Uznesenie č.ORP-184/1-VYS-KS-2016 zo dňa 14.05.2016
  bolo ako zmetočné, klientelicky vyšetrované ZRUŠENÉ!

  22
  Žiadam aby sa začalo trestné stíhanie JUDr.Dreisiga tak ako je to uvedené v Trestnom oznámení zo dňa 20.02.2016.

  S pozdravom

  Toto odvolanie dostanú:

  Spolu s trestným oznámením na JUDr.Kvokačku z porušenia horeuvedených ustanovení Tr.zákona, GPSR.

  JUDr.Robert Kaliňák,MV SR.

  Na toto moje odvolanie mi prišlo dňa 20.06.2016 Uznesenie č.1 Pn 137/16/8806-6 zo dňa 15.06.2016,ktoré je podpísané JUDr.Peter Volkai,prokurátor okresnej prokuratúry Košice-okolie..Príloha č.8.
  Pretože skorumpovanosť nepotizmom,klientelizmom a rozmachom rodinkársva súdnej moci v Košiciach nemá obdobu vo svete,rozhodol som sa,že pošlem otázku GPSR JUDr.Čižnárovi a zároveň mu pošlem videozáznam JUDr.Harabina k jeho osobe,pretože JUDr.Čižnár nejaví záujem vypočuť si občanov SR o protiprávnom konaní Košických prokurátorov na všetkých stupňoch,Česť vynimkám.
  Uvádzam celé znenie mojej otázka GPSR JUDr.Čižnárovi a prikladám ju ako Prílohu č.9


  C a p c a r a O n d r e j, Ž d i a r s k a 23, 040 12 K o š i c e

  Generálny prokurátor SR
  JUDr.Jaromír Čižnár 27.06.2016
  ŠTÚROVÁ UL.2
  812 85 BRATISLAVA 1  VEC:
  Otázka pre GPSR JUDr.Čižnára
  p.GPSR JUDr.Čižnár,postupne nadobúdam presvedčenie že Vaša osoba je na post GPSR dosadená len ako biely koň v rukách prokurátorov GPSR.

  23
  p.JUDr.Chlpíková ma upovedomila v liste č.IV/3 Gn 1528/15/1000-14 zo dňa 11.05.2016,že Vaša osoba nevzhliadla zákonné dôvody na vyhovenie mojej žiadosti o audienciu u Vašej osoby.
  p.JUDr.Chlpíková mi písomne dňa 11.05.2016 oznámila,že ste sa oboznámil s mojími žiadosťami a spismi,a napokon Ste skonštatoval,že Ste dospel k záveru,že ani moje osobné prijatie Vašou osobou by nemalo vplyv na zmenu doterajších stanovísk,ktoré Ste vydal k mojím žiadosťam o audienciu a trestným oznámeniam na rôznych skorumpovaných prokurátorov.Vaše stanovisko ma ubezpečilo,že Vaša osoba GPSR, schvaluje trestnú činnosť prokurátorov na všetkých stupňoch slovenských prokurátor, a preto Vás pokladám za jednoho s prokurátorov,ktorí sú skorumpovaní nepotizmom,klientelizmom a dúfam ,že ľud v blízkej dobe túto rakovinu slovenskej republiky vykynoží. Prikladám 2x videonáhrávky,ktoré ma ubezpečili,že moja osoba sa namýlila v to,že vaša osoba podporuje zločinnpsť prokurátorov,ktorých menujem v mojích listoch,ktoré sú adresované k Vaším rukám!!Preto súhlasím s JUDr Harabinom,že Vaša osoba nie je hodná vážnosti,ako GPSR,tak ako bývalý skorumpovaný klientelizmom GPSR JUDr.Jaroslav Trnka.Preto svoje trestné oznámenia na skorumpovaných prokurátorov,ktoré Vám pošlem,duplicitne vystavím na sociálných sieťach,pretože ako som zistil, Vaša osoba začne jednať až v tedy, ako sa veci zmedializujú vo verejných médiach.
  Už niekoľko krát som Vám poslal Tr.oznámenie na skorumpovaného klientelizmom,nepotizmom,dosadeného rodinkárským spôsobom na okresnú prokuratúru v Košiciach JUDr.Volkaia. Tito trestné oznámenia boli Vašou

  2
  osobou zamietané,bez relevantného vysvetlenia, a spôsobom Vám blízkym, a to len aroganciou moci.
  Pretože na všetkých stupňoch prokuratúr SR je vetšina klientelizmom nakazených prokurátorov, preto na slovensku je vymožiteľnosť práva nulová!!! Vy ako GPSR, svojím zamietavým postojom odmietate dôsledne prešetriť trestné podania obyčajných občanov SR, podporujete porušovanie zákonov prokurátorov SR a preto by Vás mali s tejto funkcie odvolať.  Dňa 09.11.2015, 08.12.2015, 01.01.2016, 21.01.2016 a ďalšie, som Vás p.JUDr.Čižnár požiadal o audienciu aby som Vás oboznámil s pokriveným
  24
  charakterom,zneužívaním právomoci verejných činiteľov,skorumpovanosťou klientelizmom prokurátorov Košických prokuratúr (Krajská prokuratúra Košice,Krajská prokuratúra Košice – okolie). Opetovne Vašú osobu ako GP SR žiadam o prijatie mojej osoby,napriek tomu,že ste mojú osobu odmietol, za účelom oboznámiť Vás o korupčnom klientelizme prokurátorov uvedených prokuratúr. Chcem Vás opakovane upozorniť na prokurátora okresnej prokuratúry v Košiciach,JUDr.Petra Volkaia, osoba,ktorá je postihnutá klientelizmom,neovláda ustanovenia zákona č. 300/2005 Z.z § 128 ods.1) Tr.zákona!!!!,robí z mojej osoby hlupáka,marí spravodlivosti,napomáha zločincom a HRUBO zneužíva právomoci verejného činiteľa.
  Touto osobou je prokurátor Okresnej prokuratúry Košice JUDr.Peter Volkai.
  Opakované porušovanie § 5 zákona o prokuratúre, JUDr.Volkaiom je neprípustné v právnom štáte!!
  Podávam na JUDR.Volkaia trestné oznámenie.

  S pozdravom
  Dňa 27.06.2016 som podal na JUDr.Petra Volkaia trestné oznámenie.
  Celé znenie ako aj príloha č.10 plus CD nosič s náhrávkou JUDr.Harabina,TU:


  C a p c a r a O n d r e j, Ž d i a r s k a 23, 040 12 K o š i c e

  Generálny prokurátor SR
  JUDr.Jaromír Čižnár 27.06.2016
  ŠTÚROVÁ UL.2
  812 85 BRATISLAVA 1

  25  V E C :


  Podľa ustanovenia § 62 ods.1) v súbehu s § 196 ods.1) Trestného poriadku, týmto podávam podozrenie z korupcie klientelizmom, porušenie §5 písm.a) b) d), § 3 ods.1a2) Zákona o prokuratúre, §326 ods.3 písm.c) Tr.zákona, §339 ods.1) Tr.zákona, §344 ods.2 písm.b) d) e) Trestného zákona, porušenie §375 ods.1 písm.a) Tr.zákona, porušenie čl.46 ods.1 a 3) Ústavy SR, prokurátorom Okresnej prokuratúry Košice, JUDr.Petrom Volkaiom.
  Dňa 20.02.2016 som k Vaším rukám GPSR JUDr.Čižnárovi poslal list,v ktorom opisujem trestnú činnosť prokurátorov.Príloha č.1. Zároven som v ten deň k Vaším rukám poslal trestné oznámenie na JUDr.Pavla Dreisiga,poradcu na Ústavnom súde SR.Príloha č.2.

  2
  Dňa 14.03.2016 mi bol doručený list č.IV/1 GPt 785/16/1000-8 zo dňa 04.03.2016,v ktorom mi JUDr.Hanniker oznamuje,že trestné oznámenie postupuje Krajskej prokuratúre v Košiciach.
  Dňa 29.03.2016 mi bol doručený list č.1 Kn 107/16/8800-3 zo dňa 21.03.2016, v ktorom mi JUDr.Petraško oznamuje,že trestné oznámenie na JUDr.Dreisiga postúpil Okresnej prokuratúre v Košiciach-okolie.
  Dňa 14.04.2016 som obdržal list č.1 Pn 137/16/8806-2 zo dňa 08.04.2016,v ktorom mi JUDr.Volkai oznamuje,že trestné konanie postupuje Okresnému riaditeľstvu PZ,OKP Košice-okolie.
  Dňa 23.05.2016 som obdržal list č.ORP-184/1-VYS-KS-2016 zo dňa 14.05.2016.
  V Uznesení č. ORP-184/1-VYS-KS-2016 zo dňa 14.05.2016 sa vyšetrovateľ JUDr.Kvokačka stal plagiátorom,pretože nemal vlastný názor na trestné oznámenie voči JUDr.Dreisigovi.Príloha č.3.
  Proti Uzneseniu zo dňa 14.05.2016 som sa odvolal dňa 25.05.2016.Príloha č.4.
  Dňa 20.06.2016 som obdržal list č.1 Pn 137/16/8806-6 zo dňa 15.06.2016.Príloha č.5.
  V Uznesení zo dňa 15.06.2016 skorumpovaný klientelizmom,nepotizmom JUDr.Volkai v prvom rade svojvolne prekrútil ustanovenie zákona č. 300/2005
  26
  Z.z § 128 ods.1) Tr.zákona!!!!,robí z mojej osoby hlupáka,marí spravodlivosti,napomáha zločincom a HRUBO zneužíva právomoci verejného činiteľa.
  Vo svojom uznesení priznáva JUDr.Volkai,že bolo preukázané JUDr.Dreisigovi,že podával na mojú osobu v minulosti opakované trestné oznámenia ,že tieto trestné oznámenia boli vyhodnotené ako nedôvodné,čím mi zhoršovali kvalitu mojho života,že ma obmedzoval v mojom obvyklom a pokojnom užívaní si starobného dôchodku.Musel som pravidelne absolvovať výsluchy na polícii. JUDr.Volkai,ale drzo dodal,že ,, medzi sťažovateľom a JUDr.Dreisigom ide o vzájomný vyhrotený a dlhodobý spor!!
  Lenže tento skorumpovaný klientelizmom JUDr.Volkai zabudol na to,že JUDr.Dreisig podával na mojú osobu trestné oznámenia od roku 2007,na ktoré som podával odvolanie a zároveň som sa bránil podávaním trestných oznámení za krivé obvinenie,ktoré boli zamietané aj JUDr.Volkaiom,pretože je skorumpovaný klientelizmom a je rodinným priateľom Dreisigovej rodiny!!!
  Jeho pasáž o vyhrotených sporoch je napomáhanie zločincovi a porušovanie horeuvedených paragrafových ustanovení.
  Krivé obvinenia,ktoré podával na mojú osobu JUDr.Dreisig neboli trestnoprávne potrestané,neboli vyhodnotené ani ako priestupok proti občianskému spolunažívaniu!!!Preto si pracovník na Ústavnom súde, ako poradca a verejný činiteľ podľa ustanovenia § 128 ods.1) Tr.zákona,dovolil sústavne a opakovane
  3
  podávať na mojú osobu trestné oznámenia,pretože si bol istý,že sa mu raz podarí mojú osobu potrestať aj za cenu porušovania zákona.
  Tak ako sa to stalo dňa 31.08.2014,kedy JUDr.Dreisig ,ako verejný činiteľ zneužil svoje spoločenské postavenie poradcu na Ústavnom súde a status verejného činiteľa, podal na mojú osobu krivé trestné oznámenie,ktoré je popísané v uznesení č.ORP-545/1-VYS-KS-2014 zo dňa 19.12.2014.Príloha č.6.
  Trestné oznámenie na mojú osobu potvrdila vysoko skorumpovaná prokurátorka JUDr.Gogová,rodinná priateľa JUDr.Dreisiga,ktorá listom č.2 Pv 474/15/8806-31 zo dňa 02.12.2015 podala na mojú osobu obžalobu na Okresný súd Košice-okolie vo veci trestného podania JUDr.Dreisigom na mojú osobu pre nebezpečné vyhrážanie..Príloha č.7.
  Okresný samosúdca Košice-okolie,JUDr.Peter Mén túto žalobu skorumpovanej JUDr.Gogovej patrične okomentoval v uznesení č.3T 169/2015 zo dňa 29.01.2016.príloha č.8.
  Takto pracujú prokurátori pod Vaším vedením JUDr.Čižnár !!!
  27

  Žiadam, aby vyjádrenie klientelicky skorumpovaného JUDr.Volkaia prokurátora Okresnej prokuratúry Košice-okoile,bolo v celom rozsahu zrušené ako zmetočné a nezákonné.


  Žiadam, aby sa začalo trestné stíhanie voči JUDr.Pavlovi Dreisigovi tak, ako je to uvedené v trestnom oznámení zo dňa 20.02.2016

  Žiadam, aby JUDr. Volkai niesol trestnoprávnu zodpovednosť za porušenia horeuvedených ustanovení a mojich občianskych práv.

  Prílohy v texte
  Príloha CD nosič 1x
  Príloha :Syn šéfa košického súdu sa stal expresne prokurátorom.denník Košice plus zo dňa 14.01.2011
  S pozdravom
  Dňa 15.08.2016 som obdržal Upovedomenie č.IV/1 GPt 785/16/1000-15 zo dňa 03.08.2016 Príloha č.11
  Dňa 18.08.2016 som obdržal Oznam,že moje podanie zo dňa 27.06.2016 bolo odstupené Krajskej prokuratúre v Košiciach.Príloha č.12.

  Dňa 26.08.2016 som obdržal List č.1/1 KPt 815/15/8800-34 zo dňa 15.08.2016,v ktorom ma JUDr.Jarmila Janová,prokurátorka,(ktorá je skorumpovaná nepotizmom,klientelizmom,rodinkárstvom a napomáha manželom Dreisigovým k beztrestnosti,a ktorá je

 • Hosť (capcara ondrej)

  Majchráku,ty ubožáku , Harabin bude prezidentom SR a ty poputuješ s kola von ako pes.Mal by si sa zaujímat o tieto prípady.
  C a p c a r a O n d r e j, Ž d i a r s k a 23, 040 12 K o š i c e
  Generálny prokurátor SR 01.02.2016
  JUDr.Jaromír Čižnár
  ŠTÚROVÁ UL.2
  812 85 BRATISLAVA 1  VEC:
  Žiadosť o audienciu u GPSR JUDr.Jaromíra Čižnára  Dňa 09.11.2015, 08.12.2015,01.01.2016, 21.01.2016 som Vás p.JUDr.Čižnár požiadal o audienciu aby som Vás oboznámil s pokriveným charakterom,zneužívaním právomoci verejných činiteľov,skorumpovanosťou klientelizmom prokurátorov Košických prokuratúr (Krajská prokuratúra Košice,Krajská prokuratúra Košice – okolie). Opetovne Vašú osobu ako GP SR žiadam o prijatie mojej osoby za účelom oboznámiť Vás o korupčnom klientelizme prokurátorov uvedených prokuratúr. Napriek tomu,že nechápem Váš postoj k občanovi SR,ktorý Vás chce informovať o korupčnom správani sa prokurátorov v Košickom kraji,že za Vašu osobu na mojú žiadosť o audienciu odpovedá iná osoba a to bez Vášho súhlasu a podpisu!! Preto Vám posielam ďalší spis,ktorý svedčí o rakovine na generálnej prokuratúre,ktorá sa volá nepotizmus,klientelizmus ,neznalosť zákona v danej veci,napomáhanie zločincom, marení spravodlivosti,zneužívaní právomoci verejným činiteľom,arogancia moci,porušovaniu zákonov SR a porušovaniu Ústavy SR.
  Touto osobou je aj prokurátor GPSR JUDr.Slavomír Šúrek.

  Vážený pán minister,dňa 07.02.2014 som poslal k Vaším rukám ,,P o d n e t na preskúmanie zákonnosti rozhodnutia č.Kd 262/13/8800-13 zo dňa 28.01.2014. (Súčasť spisu)
  Dňa 15.04.2014 mi JUDr.Šúrek poslal list č.VI/2 Gd 76/14/1000-10 zo dňa 07.04.2014,ktorý je chaotický,právne nerelevantný,javí známky klientelizmu a hlavne vyjadruje neznalosť JUDr.Šúreka Stavebného zákona č.50/1976 Zb, Katastralného zákona č. 162/1995 Z.z.(Súčasť spisu).
  2
  Dňa 07.07.2015 som k Vaším rukám poslal :
  C a p c a r a O n d r e j, Ž d i a r s k a 23, 040 12 K o š i c e
  GENERÁLNY PROKURÁTOR SR 07.07.2015
  JUDr.Jaromír Čižnár
  ŠTÚROVA UL.2
  812 85 BRATISLAVA 1

  V E C:
  S ť a ž n o s ť
  na prieťahy a nerozhodovaní vo veci "Odvolania voči rozhodnutiu zo dňa 15.04.2013, č.296/12-ML/Se, prokurátorkou Krajskej prokuratúry Košice JUDr.Evou Liškovou.  Dňa 15.04.2013 mi poslala starostka obce Malá Lodina, Ing.Fečková, Rozhodnutie č.296/12-ML/Se zo dňa 15.04.2013.
  Proti tomuto Rozhodnutiu som sa odvolal dňa 02.05.2013.
  Dňa 27.07.2013 mi JUDr.Jana Verebová, prokurátorka Okresnej prokuratúry Košice-okolie, poslala upozornenie prokurátora, adresované starostke Malej Lodiny Ing.Fečkovej.
  V upozornení prokurátora JUDr.Verebová upozornila Ing.Fečkovú, že porušila ustanovenie
  § 140 zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (Stavebný zákon) v znení neskorších predpisov v spojení s §3 ods.1,ods.2,ods.4 Zákona č.71/1967Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov.

  Dňa 27.11.2013 mi bolo doručené "Rozhodnutie č.OU-KE-OVBP-2013/00151" zo dňa 20.11.2013 z Okresného úradu Odbor bytovej výstavby a bytovej politiky, podpísané Ing.Matejom Stykom, vedúci odboru bytovej výstavby a bytovej politiky.
  Menovaný, skorumpovaný klientelizmom, verejný činiteľ a neznalec Stavebného zákona, si dovolil oponovať JUDr.Verebovej, ktorá správne právne odôvodnila porušenie zákona starostkou obce Ing.Fečkovou!

  Matej Styk tvrdí vo svojom rozhodnutí na strane 5 :

  3
  "Stavebný úrad (obec) po ohlásení, nevykonáva správne konanie a nevydáva rozhodnutie podľa zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní, ale v prípade, že proti uskutočneniu jednoduchej stavby, drobnej stavby alebo stavebnej úpravy nemá námietky, oznámi to písomnou formou stavebníkovi.  Toto oznámenie nie je rozhodnutím v zmysle ustanovení správneho poriadku, ale je opatrením vydávaným stavebným úradom (obcou)."

  Ďalej tento neznalec (vedúci pracovník OÚ Košice Ing.Matej Styk) stavebného, katastrálneho a iných zákonov píše:
  "Námietka ohľadom nedodržania lehoty pre oznámenie na základe žiadosti o povolenie malej stavby, kde podľa odvolateľa mal stav.úrad podľa ust.§61 ods.6 stavebného zákona so stavbou súhlasiť, je potrebné uviesť, že podľa správneho poriadku lehoty na vydanie rozhodnutia majú len poriadkový charakter. Ich prípadné nedodržanie nemá vplyv na právnu pozíciu účastníkov konania.
  Tieto nezmysly si dovolil napísať vedúci Okresného úradu Odboru bytovej výstavby a bytovej politiky Ing.Matej Styk a tieto bludy mu potvrdila JUDr.Lišková, prokurátorka Krajskej prokuratúry??!!
  Proti tomuto rozhodnutiu som sa odvolal a to dňa 28.11.2013.

  Skorumpovaná klientelizmom JUDr.Lišková nerešpektovala upozornenie prokurátorky JUDr.Verebovej č.Pd 187/13-3 zo dňa 25.06.2013, ktorá správne právne poukázala na porušenie zákona č.50/1976 Zb. naopak, dovolila si napísať, že výrok JUDr.Verebovej je IRELEVANTNÝ!!
  Ako si niečo také JUDr.Lišková dovoľuje napísať ??!!

  Skorumpovaný klientelizmom a nevzdelanec Ing.Styk sa zúčastnil na pracovnej porade Kraj.stav.úradu v Prešove a zároveň túto poradu ako riaditeľ otváral.
  Na porade všetkým pracovníkom (samozrejme aj Ing.Stykovi) jeho podriadený Ing.Ján Kučera, právne správne vysvetlil, ako sa postupuje v prípade lehoty povolenia malej stavby stavebným úradom:
  Dňa 25.03.2009 na pracovnej porade Krajského stav.úradu, ktorú otvoril Ing.Matej Styk a na tejto porade predniesol príspevok Ing.Ján Kačur : ,,Subsidiarita v správnom konaní podľa zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov“ V tomto príspevku pán Kačúr uvádza:
  "Základné pravidlá konania svojím významom presahujú rámec správneho poriadku, pretože sa vzťahujú na vydávanie niektorých dokumentov mimo rámca pôsobnosti správneho konania (potvrdenia, osvedčenia, oznámenia,
  4
  stanoviská a pod). V tejto súvislosti je potrebné upozorniť, že aj Vydávanie oznámení podľa §57 ods.2 stavebného zákona podlieha princípom subsidiarity a preto, aj keď sa v §57 stavebného zákona neuvádza lehota na vydanie oznámenia, subsidiárne sa lehoty posudzujú podľa správneho poriadku !!!"

  Napriek tomu menovaný verejný činiteľ hrubo porušil moje práva, zneužil svoju právomoc v prospech Ing.Fečkovej, starostky obce Malá Lodina, ktorú podporil v nezákonnom zastavení malej stavby a to oplotenia môjho súkromného pozemku.
  Tzn. všetkým nevzdelancom, skorumpovaným vyšetrovateľom a prokurátorom, ktorí majú tento prípad riešiť a ktorí z mojej osoby robia debila doporučujem, aby si prečítali "ZÁZNAM Z PRACOVNEJ PORADY KRAJSKÉHO STAVEBNÉHO ÚRADU V PREŠOVE ZO DŇA 25.03.2009." PRÍSPEVOK ING.JÁNA KAČURU, ktorý nájdu na internetovom portáli a zapamätali si ho, osvojili alebo sa objednali na školenie priamo u Ing.Kačúru, ktorý im vysvetlí, ako to s 30 dňovou lehotou v skutočnosti je!!
  Dňa 18.12.2013 mi bolo doručené "Vyrozumenie č.Kd 262/13-8 zo dňa 10.12.2013".
  Dňa 03.02.2014 mi bolo doručené oznámenie č.262/13/8800-13 zo dňa 28.01.2014. V oznámení mi neznalá stavebného a katastrálneho zákona JUDr.Lišková nelogicky opisuje, ako nebol porušený stavebný zákon, vyjadruje sa k meritu veci svojím osobným, protizákonným, klientelickým obhajovaním Ing.Fečkovej, ako neporušila stavebný zákon.
  Moje stanovisko k tomuto nezákonnému, nič nehovoriacemu stanovisku JUDr.Liškovej som opísal v odvolaní dňa 07.02.2014. V odvolaní som citoval zákony od slova do slova zo stavebného zákona a katastrálneho zákona.
  Dňa 15.04.2014 mi bola doručená odpoveď č.VI/2 Gd 76/14/1000-10 zo dňa 07.04.2014 od JUDr.Slavomíra Šúreka, prokurátor GP SR.
  V odpovedi sa prejavila súdržnosť, skorumpovanosť klientelizmom, neznalosť zákona č.50/1976 Zb. JUDr.Slavomíra Šúreka, prokurátor GP SR s prokurátorkou JUDr.Liškovou a všetkými skorumpovanými činiteľmi, ktorí tento prípad vyšetrujú!!
  JUDr.Šúrek píše:
  "K uvedenému podotýkam, že na konanie podľa § 57 zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný poriadok) v znení neskorších predpisov sa neuplatňuje v celosti správny poriadok, ale iba prostredníctvom 3 ods.7 sa na toto konanie použijú stanovenia o základných pravidlách konanie uvedených v odsekoch 1 až 6. Teda aplikácia Vami zmieneného ustanovenia §49 ods.1a 2 správneho poriadku ani priamo neprichádza do úvahy, ale iba ako analógia, teda podporne,
  5
  pričom lehoty uvedené v citovanom právnom ustanovení majú iba poriadkový charakter, ktorých nedodržanie nemá vplyv na zákonnosť rozhodnutia vydaného v samotnom konaní."
  O čom tento JUDr. v službách spravodlivosti vlastne hovorí - po 30 dňovej lehote !!

  Toto hrubo nelogické vyjadrenie pracovníka GP SR dáva obraz vzdelanosti slovenských prokurátorov na GP SR a prokurátorov v Košiciach. Česť výnimkám!  Rozhodol som sa preto požiadať o Preskúmanie tejto veci Úrad vlády SR.
  Úrad vlády SR moju sťažnosť pre nekompetentnosť preposlal na GP SR.

  Dňa 07.05.2014 som k rukám- na meno - GP SR JUDr.Jaromíra Čižnára poslal
  ,,Sťažnosť na prieťahy v konaní zavinené JUDr.Liškovou!

  V sťažnosti je podrobne opísané, na čo, na koho a prečo podávam sťažnosť.

  Napriek tomu, že je v sťažnosti podrobne popísané o čo žiadam, skorumpovaný klientelizmom JUDr.Jaroslav Mojto, prokurátor GP SR, si dovolil hrubo porušiť zákon a to ustanovenie § 375 ods.1 písm.a) Tr.zákona, pretože vo svojom Upovedomení č.IV/3 Gn 870/14/1000-4 zo dňa 18.07.2014 v zátvorke uviedol : "(Ide o podanie z trestnej činnosti starostky obce Malá Lodina Ing.Adriánou Fečkovou)".

  Táto nehoráznosť uvedená prokurátorom nemá obdobu !!!!
  Ako dodržiava menovaný zákon o prokuratúre a najmä § 5 tohto zákona??
  Kde je napísané vo Veci podnetu na preskúmanie zákonnosti zo dňa 28.11.2013, že podávam na Ing.Fečkovú trestné oznámenie??

  Dňa 25.08.2014 mi bol doručený list č.1 Kn 471/13/8800-13 zo dňa 18.08.2014 od JUDr.Pavla Petráška. Ďalší skorumpovaný klientelizmom prokurátor nevie čítať?

  Len na základe nezákonného doporučenia - napísané v zátvorke Upovedomenia zo dňa 18.07.2014, bez toho, aby dodržal ustanovenie zákona o prokuratúre a to § 5, vo všetkých bodoch mi menovaný v odpovedi zo dňa 18.08.2014 opísal udalosti, ktoré s mojím podnetom zo dňa 28.11.2013 nemajú nič spoločné!!!


  Žiadam Vás, aby Ste dali túto moju sťažnosť konečne vyšetriť neskorumpovanému prokurátorovi.
  Tak, aby spravodlivosti bolo zadosťučinené podľa právoplatných zákonov tejto republiky.

  V opačnom prípade sa obrátim na Európsky súd pre ľudské práva v Štrasburgu.
  Dávam Vám do pozornosti môj podnet zo dňa 28.11.2013, v ktorom citujem ustanovenia zo Zákona č.50/1976 Zb. Stavebný zákon a Zákona č.162/1995 Z.z. Katastrálny zákon.


  6
  Vážený pán minister JUDr.Čižnár,
  Posielam Vám spis,ktorý má 144 listov,vec sa ťahá od 24.05.2011.Vaši podriadení prokurátori, nie su schopni správne právne vyšetriť jednoduchý prípad, zabetonovaného železného stlpíka,ktorý bol zabetonovaný zákonne a v rámci stavebného zákona.Ako je možné,že Vaša osoba podporuje presadzovanie aroganciu moci,porušovanie zákonov SR,beztrestnosť prokurátorov pri vykonávaní korupcie klientelizmom a nepotizmom?Banálne veci,ktoré sú jasné z ustanovení zákonov sú Vaši podriadení schopní prekrútiť s neuveritelnou drzosťou v prospech zločincov!!Nie je preto divu,že GPSR sa teší veľkej oblube medzi obyvateľmi SR!!
  Preto podávam na JUDr.Slavomíra Šuleka podanie pre porušenie zákonou SR, zneužívaní právomoci verejného činiteľa, ako posledného dozorujucého prokurátora vo veci Zastavenia všetkých stavebných prác na stavbe: oplotenia pozemku v Obci Malá Lodina,na parcele číslo 77/16 v katastrálnom území Ružín,pre stavebníka Ondreja Capcaru,bytom Ždiarska 23,Košice, č.240/12-ML/Se zo dňa 18.09.2012.


  Žiadam Vás aby ste tento môj prípad dali prešetriť a o výsledku ma písomne informovali.

  Ďakujem

  C a p c a r a O n d r e j, Ž d i a r s k a 23, 040 12 K o š i c e
  Generálny prokurátor SR
  JUDr.Jaromír Čižnár 01.02.2016
  ŠTÚROVÁ UL.2
  812 85 BRATISLAVA 1  V E C :


  Podľa ustanovenia § 62 ods.1) v súbehu s § 196 ods.1) Trestného poriadku, týmto podávam podozrenie z korupcie klientelizmom, porušenie §5 písm.a) b) d), § 3 ods.1a2) Zákona o prokuratúre, §326 ods.3 písm.c) Tr.zákona, §339 ods.1) Tr.zákona, §344 ods.2 písm.b) d) e) Trestného zákona, porušenie §375 ods.1 písm.a) Tr.zákona, porušenie čl.46 ods.1 a 3) Ústavy SR, prokurátorom GPSR JUDr.Jaromírom Šúrekom.

  Dňa 15.04.2014 som dostal od ďalšieho neznalého zákona
  č.50/ 1976 Zb., zákona č.453/2000Z.z, zákona č.162/1995 Z.z., §5 písm.a) b) d) zákona 153/2001 Z.z. - prokurátora JUDr.Slavomíra Šúreka, list č.VI/2 Gd 76/14/1000-10 zo dňa 07.04.2014.
  V liste píše : „ Generálna prokuratúra SR preskúmala postup Krajskej prokuratúry v Košiciach môjho podnetu zo dňa 28.11.2013 voči rozhodnutiu Okresného úradu v Košiciach č.OU-KE-OVBP-2013/0151 z 20.11.2013.
  V mojom podaní zo dňa 28.11.2013 som klientelizmom skorumpovanej a neznalej stavebného zákona JUDr.Liškovej polopatisticky predložil v zákonnom, paragrafovom znení, ktoré ustanovenia boli porušené!!


  2
  Skorumpovaná nepotizmom JUDr.Lišková, úmyselne porušuje ustanovenie §5 písm.a) b) d) zákona 153/2001 Z.z.
  Napriek tomu, že som v mojom liste popísal ustanovenia, ktoré vylučujú, že som porušil stavebný zákon, skorumpovaný nepotizmom,klientelizmom JUDr.Šúrek schvaľuje postup Okresného úradu v Košiciach č. OU-KE-OVBP-2013/0151 z 20.11.2013.  Nebudem sa ako papagáj opakovať tak, ako to robia skorumpovaní klientelizmom JUDr.Lišková a JUDr.Šúrek, ktorému napísanie jeden a pol strany listu A4 trvalo 2 mesiace a v ktorom mi právne nevyvrátil moje tvrdenie, že som neporušil stavebný zákon.
  Pripomínam Vám JUDr.Čižnár, že zabetónovaním železného stĺpika ( na tomto základe mi starostka Fečková zastavila nezákonne malú stavbu) som si splnil občiansku povinnosť tak, ako mi to káže ustanovenie §19 písm.c) zákona č.162/1995 Z.z., ktorý uvádza : „ označiť trvale na svoje náklady lomové body hraníc pozemkov; neoznačujú sa hranice pozemkov, ktoré sú predmetom súdneho sporu, hranice pozemkov, prípadne ich častí, ktoré sú v nájme a sú zlúčené do väčších celkov. Ak vlastník alebo iná oprávnená osoba napriek výzve do určeného termínu hranice pozemkov neoznačia, môže ich dať označiť okresný úrad na ich náklady.

  Skorumpovaný klientelizmom JUDr. Šúrek má moju osobu za debila?
  Ďalej sa v katastrálnom zákone uvádza: Ak vlastník alebo iná oprávnená osoba napriek výzve do určeného termínu hranice pozemkov neoznačia, môže ich dať označiť správa katastra na ich náklady.
  Podľa Katastrálneho zákona č.162/1995 Z.z. :
  Priestupky :
  § 74 (1) Priestupku proti poriadku na úseku katastra sa dopustí ten, kto
  c) neoznačí na výzvu správy katastra lomové body hraníc pozemkov,
  územných hraníc obcí, hoci podľa zákona je povinný to urobiť.

  JUDr.Šúrek je nespôsobilý ako prokurátor, pretože neovláda základné ustanovenia Stavebného zákona, tak ako aj Katastrálneho zákona.
  JUDr.Šúrek si drzo dovoľuje tvrdiť, že som začal stavbu bez povolenia, ale zabudol uviesť, akým paragrafovým znením som ho porušil?
  Jeho drzosť nemá obdobu!
  Vo svojom liste zo dňa 07.04.2014 drzo súhlasí s výrokom JUDr.Liškovej a podceňuje výsostnú znalosť zákona JUDr.Verebovej.
  Upozorňujem skorumpovaného nepotizmom a neznalého zákonov ako Stavebného tak aj Katastrálneho a tiež iných zákonov - JUDr.Šúreka, aby si prečítal: „Záznam z pracovnej porady Krajského stavebného úradu v Prešove zo dňa 25.03.2009, aby pochopil, že ako je ustanovená lehota v správnom poriadku v znení §49 ods.1 a 2) je platná 30 dňová lehota a starostka je povinná sa týmto zákonom riadiť!


  3

  A analógiu, ktorou sa JUDr.Šúrek vystatuje, si môže používať len vo svojom súkromí.
  V mojom prípade sa má držať platných zákonov SR a svoje osobné arbitrárne vyjadrenia nezneužívať k mareniu mojich občianskych práv!
  Dávam do pozornosti úryvok z porady krajského stavebného úradu, ktorú otvoril a bol prítomný aj skorumpovaný klientelizmom Ing.Matej Styk, ktorý napriek tomu, že vedel o povinnosti starostky obce Malá Lodina mi oznámiť svoje rozhodnutie do 30 dní, priklonil sa k nezákonnému súhlasu s vyjadrením, že starostka neporušila zákon.  S týmto nezákonným rozhodnutím sa stotožnil aj skorumpovaný klientelizmom JUDr.Šúrek a drzo v liste napísal : „ Navyše z celého priebehu konania o Vašej žiadosti z 08.08.2012 je zrejmé, že obec o tejto žiadosti konala bez zbytočných prieťahov, čo sa prejavilo i vo vydaní rozhodnutia obce Malá Lodina č.240/12-ML/SE z 18.09.2012 a oznámenia obce č.192/2012 z 18.09.201, teda po 40 dňoch od podania žiadosti.

  1) kde skorumpovaný nepotizmom JUDr.Šúrek, videl uzákonenú zákonom 40 dňovú zákonnú lehotu?
  2) skorumpovaný nepotizmom JUDr.Šúrek si asi poriadne neprečítal moje spisy, ktoré som podal ako „Podnet“, pretože by sa tento skorumpovaný nepotizmom dočítal, že rozhodnutím Krajského stav.úradu v Košiciach č.2012/00940 zo dňa 14.11.2012 sa toto rozhodnutie č.240/12-ML/Se zo dňa 18.09.2012 o zastavení mojej stavby zrušilo ako nezákonné !!

  Takže o čom tento skorumpovaný nepotizmom JUDr.Šúrek píše?

  3) skorumpovaný klientelizmom JUDr.Šúrek, si vo výroku Rozhodnutia č.240/12-ML/Se zo dňa 18.09.2012 nevšimol, že starostka obce Malá Lodina Ing.Fečková mi zastavila malú stavbu plota na základe oznámenia chatára Dreisiga, že som zabetónoval železný stĺpik a to 50cm do jeho pozemku?
  Ďalej, že skorumpovaný poradca na Ústavnom súde JUDr.Dreisig nepredložil relevantný dôkaz, že stĺpik som postavil na jeho súkromnom pozemku ?!
  To sú všetci verejní činitelia tak skorumpovaní, že bez dôkazov rozhodujú o právach občanov?
  Tento železný stĺpik je lomový bod mojej a susedovej hranice pozemkov.
  Podľa ustanovenia príslušného katastrálneho zákona, ktorý som niekoľkokrát opísal, že moja povinnosť je označiť viditeľným predmetom lomový bod!
  A ja som ho označil železnou rúrou!
  Takže som nezačal žiadnu stavbu, ako to uvádza starostka obce Fečková!!

  Uvádzam úryvok z porady:

  4
  Dňa 25.03.2009 na pracovnej porade Krajského stav.úradu, ktorú otvoril Ing.Matej Styk a na tejto porade predniesol príspevok Ing.Ján Kačur : ,,Subsidiarita v správnom konaní podľa zákona č.50/1976 Zb. o územnom

  plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov“ V tomto príspevku pán Kačúr uvádza:
  Základné pravidlá konania svojím významom presahujú rámec správneho poriadku, pretože sa vzťahujú na vydávanie niektorých dokumentov mimo rámca pôsobnosti správneho konania (potvrdenia, osvedčenia, oznámenia, stanoviská a pod). V tejto súvislosti je potrebné upozorniť, že aj Vydávanie oznámení podľa §57 ods.2 stavebného zákona podlieha princípom subsidiarity a preto, aj keď sa v §57 stavebného zákona

  neuvádza lehota na vydanie oznámenia, subsidiárne sa lehoty posudzujú podľa správneho poriadku !!!
  Takže tomuto nevzdelanému JUDr.Šúrekovi , ktorý z mojej osoby robí debila, doporučujem, aby si prečítal ZÁZNAM Z PRACOVNEJ PORADY KRAJSKÉHO STAVEBNÉHO ÚRADU V PREŠOVE ZO DŇA 25.03.2009 A PRÍSPEVOK ING.JÁNA KAČURA, ktorý nájde na internetovom portáli alebo sa objedná na školenie priamo u Ing.Kačúra, ktorý mu vysvetlí, ako to s 30 dňovou lehotou je!!
  Ďalej v liste zo dňa 07.04.2014 skorumpovaný klientelizmom JUDr.Šúrek uvádza:
  „Vo vzťahu ku Vami uvádzanému spornému vymedzeniu hranice medzi Vaším pozemkom a pozemkom pána Dreisiga je potrebné podotknúť, že o tejto skutočnosti nie je oprávnená rozhodovať obec v stavebnom konaní, ale jedine súd v rámci občiansko-súdneho konania a to na návrh niektorej zo zainteresovaných strán sporu.
  Tu sa chcem JUDr.Šúreka opýtať, či ja som sa sporil o vymedzenie hranice môjho pozemku ?!

  5
  Keby si skorumpovaný klientelizmom JUDr.Šúrek poriadne prečítal môj Podnet z 28.11.2014 tak by sa dočítal:
  2.2. Postup stavebného úradu pri ohlásení


  Za deň ohlásenia sa považuje deň, keď bolo ohlásenie
  - podané obci ako stavebnému úradu alebo
  - odovzdané na poštovú prepravu.


  Na základe ohlásenia obec ako stavebný úrad skúma,
   či ide o drobnú stavbu, stavebnú úpravu alebo udržiavacie práce podľa kritérií určených v § 55 ods. 2 a § 139b SZ,
   či ich realizáciou nedôjde k zásahom do vlastníckych alebo iných práv a právom chránených záujmov iných osôb,
   či nebudú ohrozené verejné záujmy,
  či nebudú porušené všeobecne záväzné právne predpisy.
  Ako,že skorumpovaný klientelizmom JUDr.Šúrek si toho nevšimol?!


  Taktiež si nevšimol, že starostka vydala stavebné povolenie JUDr.P.D. nezákonne, pretože predložil list vlastníctva stiahnutý s internetového katastrálneho portálu? Zákon, ktorý JUDr.Šúrek nepozná, uvádza:
  Bezplatne možno získať LV (aktuálny výpis z LV) na internetovom Katastrálnom portáli, avšak nemožno ho použiť na právne úkony (§ 69 ods. 5 katastrálneho zákona) a má len informatívny charakter. To znamená, že stavebný úrad nemôže LV z internetu považovať za doklad preukazujúci vlastnícke právo k pozemku.
  Čo je to za hnojisko na generálnej prokuratúre, to GPSR podporuje beztrestnosť skorumpovaných prokurátorov a iných verejných činiteľov?


  6
  Doporučujem Vám JUDr.Čižnár, aby Ste si podrobne prečítal môj PODNET zo dňa 28.11.2012 a zrušil všetky nezákonné vyhlásenia skorumpovaných verejných činiteľov a to Ing.Fečkovej, starostky obce Malá Lodina, Ing.Mateja Styka, vedúci Krajského stavebného úradu v Košiciach, skorumpovanej klientelizmom JUDr.Eva Lišková, prokurátorka KR v Košiciach a skorumpovaného nepotizmom prokurátora GPSR JUDr.Šúreka.


  Vážený JUDr.Čižnár,vychytralosť,porušovanie zákonov,klientelizmus,nepotizmus,prekrúcaní pravdy,lživé vyjadrovanie sa v tejto veci už prekročili všetky medze slušnosti a prokurátorskej etiky!!!!!Doporučujem Vám si prečítať odpoveď JUDr.Liškovej,prokurátorky Krajskej prokuratúry Košice zo dňa 28.01.2014 pod č.Kd 262/13/8800-13.Jej vyjadrenie sa k meritu veci je nehorázne, lživé,nezákonné,chaotické,jej výklad k uvedeným vyhláškam je
  neprofesionálny,zavadzajúci a arbitrárny. Zastavuje sa mi rozum nad jej arbitrárnymi vyjadreniami v tomto liste!!Neakceptuje vyjadrenie JUDr.Verebovej k veci zo dňa 25.06.2013 pod č.Pd 187/13-3!! Svojou drzosťou JUDr.Verebovú uráža,dehonestuje a vykresluje jej osobu ako nesvojprávnu!!Naopak jej vyjadrenia sa javia ako hrubé zneužitie verejného činitela v tom najhrubšom zrne.Fuj,tejto prokurátorke!!
  Vážený pán JUDr.Čižnár,
  Dňa 07.02.2014 som k Vaším rukám poslal Podnet na preskúmanie zákonnosti rozhodnutia č.Kd 262/13/8800-13 zo dňa 28.01.2014.V tomto Podnetu som relevantne a právne vyvrátil nezmysly,ktoré vo svojom liste zo dňa 28.01.2014 popísala JUDr.Lišková.Doporučujem Vám ho prečítať a porovnať so Stavebným a Katastrálnym zákonom.
  Dňa 15.04.2014 som dostal list č.VI/2 Gd 76/14/1000-10 zo dňa 07.04.2014,v ktorom JUDr.Šúrek potvrdil správnosť rozhodnutia JUDr.Liškovej zo dňa 28.01.2014.

  Proti tomuto arbitrárnemu rozhodnutiu som podal 21.04.2014 Podnet na Úrad vlády SR. Úrad vlády SR mi oznámil listom č.6011-2/2014/IP-126/OPSOP zo dňa 06.05.2014,že celý moj spis preposiela Vám,GPSR v zmysle zákona č.153/2001 Z.z.
  Vážený JUDr.Čižnár, 07.05.2014 som Vám poslal Sťažnosť na prieťahy v konaní vo veci prokurátorky Krajskej prokuratúry Košice,JUDr.Evy Liškovej.
  Dňa 25.08.2014 mi bol doručený list zo dňa 18.08.2014 č.1 Kn 471/13/8800-13 podpísaný JUDr.Pavlom Petráškom,prokurátor Krajskej prokuratúry Košice.
  V tomto liste JUDr.Petráško skorumpovaný nepotizmom,klientelizmom, zneužil svoje postavenie ako verejný činiteľ,chcel mojú osobu uviesť do omylu,pretože
  moja sťažnosť zo dňa 07.05.2014 sa týkala Podnetu zo dňa 28.11.2013 a nie Trestného stíhania starostky obce Adriány Fečkovej sp.zn.ORP-27/2-VYS-KS-2014,ktoré je vyšetrované klientelicky,nezákonne proti,ktorému som sa odvolal!! K tomuto prípadu sa v brzkej dobe vyjádrim!! JUDr.Pavol Petráško svojím oznámením zo dňa 18.08.2014 chcel zmariť vyšetrovanie vo veci Zastavenia prác,stavebníkovi Ondrejovi Capcarovi, na malej stavbe starostkou Obce Malá Lodina, Adriánou Fečkovou,preto zdôrazňujem,že vyjádrenie JUDr.Petraška zo
  7
  dňa 18.08.2014 je k tomuto prípadu nerelevantné,protizákonné a javí známky zneužívania právomoci verejného činiteľa!!


  Žiadam, aby tento prípad bol Vámi ako GP SR právne správne prešetrený, aby boli osoby potrestané za nesprávne právne posúdenie tohto prípadu.


  Žiadam aby JUDr.Slavomír Šúrek niesol trestnoprávnu zodpovednosť za nesprávne právne posúdenie mojej veci.

  Žiadam aby mi JUDr.Slavomír Šúrek vyplatil ako nemajetkovú újmu pre porušenie mojích občianských práv sumu 2000 eur.
  Žiadam aby starostka obce Malá Lodina niesla trestnoprávnu zodpovednosť za nesprávne právne posúdenie vo veci nezákonného zastavenia stavebných prác na mojej malej stavbe plotu.

  Žiadam, aby mi bolo urýchlene poslané stavebné povolenie starostkou obce Malá Lodina na malú stavbu oplotenia parcely 77/16 v katastri Ružín, aby som si chránil súkromný majetok pred prípadným vniknutím neoprávnenej osoby do môjho súkromného objektu.
  S úctou


  Prílohy
  Spis vo veci :Rozhodnutie o zastavení všetkých stavebných prác č.240/12-ML/Se zo dňa 18.09.2012 v počte 144 listov

Nachádzaš sa tu: Hlavná stránka Dokumenty Externé Koho by rád oklamal kandidát Harabin

Kontakt

e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

 

Naši partneri