Vrátiť sa po prezidentskej kampani na súd je pre justíciu problém, vraví profesor práva

Štefan Harabin v sudcovskom talári. Foto - Facebook ŠH| dennikn.sk | 11. marca 2019 16:36 | Veronika Prušová |

Štefan Harabin v sudcovskom talári. Foto – Facebook ŠH

Ak sudca v Spojených štátoch kandiduje do volenej funkcie, musí sa vzdať talára. U nás sa môže po kampani vrátiť späť na súd. Americký profesor James Moliterno vysvetľuje, v čom je to nebezpečné.

Na úvod som vám pustila video, na ktorom sudca Najvyššieho súdu Štefan Harabin zabáva spoločnosť tým, že krepčí na kalinku. Je vhodná takáto prezentácia sudcu?

Je v poriadku, ak sudca tancuje. Ak by to však bola akcia, na ktorej boli ľudia spätí s organizovaným zločinom, tak účasť sudcu na nej by bola problém. Veľmi dôležitý je teda kontext spoločenskej akcie.

Neprekáža, že toto video sa šíri na internete a ľudia sa na Harabinovi zabávajú? Neznižuje to jeho dôstojnosť ako sudcu?

Odpovedal by som asi tak, že v tejto časti sveta sú sudcovia zahalení do akéhosi oblaku dôstojnosti. Ale pre nás  v Spojených štátoch amerických je sudca bežný človek, ktorý má nárok na bežné správanie. V USA, ale aj vo väčšine iných krajín, sudcovia môžu chodiť na akcie tancovať, zabávať sa a nediskredituje ich to. Okrem toho, Harabin podľa mňa urobil veľa iného, čo by stálo za pozornosť.

On teraz kandiduje na prezidenta. V kampani využíva svoju pozíciu sudcu, na internete je nafotený v sudcovskom talári. Je to v poriadku?

Určite by to malo byť oddelené. Nemala by sa spájať sudcovská profesia s politickou kandidatúrou. V USA platí, že len čo sudca začne kandidovať, prestáva byť sudcom. Musí rezignovať na svoj post. Nemôže sa už po kampani vrátiť späť do talára.

Kampani, logu Štefana Harabina dominuje fialová. Je to zámer, je to farba sudcovského talára. Foto N – Tomáš Benedikovič

Na Slovensku zákon sudcom umožňuje, aby mali počas kandidatúry pozastavený výkon funkcie a v prípade nezvolenia sa na súd vrátili. V čom je to nebezpečné?

Je to veľký problém pre justíciu, pre spravodlivosť ako takú. Počas kampane má každý kandidát množstvo verejných vyhlásení. Vyjadruje sa k rôznym témam, ktoré sa neskôr môžu v nejakej podobe dostať na súd. Takíto kandidujúci sudcovia však už verejne vyjadrili svoj názor. Keď by o tej téme neskôr rozhodoval, tak nemôžeme mu už dôverovať, že bude skutočne nestranný.

Platí takýto argument aj v prípade, ak nekandiduje za žiadnu politickú stranu, ale ako občiansky kandidát?

Platí, pretože problémom pri takejto kandidatúre nie je členstvo v strane, ale verejná obhajoba názorov. Vysloví ich bez ohľadu na to, či kandiduje za politickú stranu alebo ako nezávislý. Zoberme si, že je stále trestným sudcom Najvyššieho súdu a v kampani musí odpovedať napríklad na otázky, ako riešiť kriminalitu alebo korupciu. Ale my predsa nechceme od sudcov vopred vedieť, ako by rozhodli.

Ak by teda sudca chcel kandidovať v akýchkoľvek voľbách, mal by sa vzdať svojej funkcie?

V Spojených štátoch máme na to zákon, že musí rezignovať. A súvisí to s princípom, že by sme inak stratili dôveru v to, ako bude rozhodovať. Len čo sudca vyhlási, že kandiduje, a to do akejkoľvek politickej funkcie, tak tým dňom prestáva byť sudcom.

Pri Harabinovi sa riešia mnohé etické dilemy. Ako by ste napríklad hodnotili vyjadrenie sudcu na kolegyňu, predsedníčku súdu, že je chudera a skončí na psychiatrii?

Je to veľmi znepokojujúce správanie. Sudcovia majú právo nesúhlasiť a kritizovať svojich kolegov, ich názory a rozsudky. Nikdy to však nemôže byť osobné. Aj sudcovia amerického Najvyššieho súdu (možno prirovnať k nášmu Ústavnému súdu, pozn. redakcia) medzi sebou často nesúhlasia. Sú veľmi kritickí. Verejne povedia, že daný rozsudok bol zlý, že analýza k nemu nebola správna, ale vždy hovoria o konkrétnom právnom probléme. Nikdy neútočia osobne.

A nenaráža to na slobodu prejavu sudcu?

Samozrejme, že každý má právo na slobodu prejavu. Ale toto právo je obmedzené, a to aj podľa jednotlivých profesií. Aj advokát má slobodu prejavu, ale to neznamená, že môže prezradiť tajomstvo svojich klientov. Aj novinári majú právo na slobodu prejavu, ale to neznamená, že môžu šíriť klamstvá.

A aké je to obmedzenie pri sudcoch?

Pri sudcoch naráža ich sloboda prejavu na možné ohrozenie dôvery ľudí v súdnictvo. A to je to dôležité. Nie to, či sudca tancuje.

O čom potom svedčí, ak ani za takýto výrok na adresu kolegyne nebol disciplinárne potrestaný? Jeho obhajoba bola, že to bola vlastne rada pre predsedníčku súdu, aby tak nedopadla.

Verejne prezentovaná rada? Prečo jej neporadil súkromne?

Ako je teda vnímaná u nás sudcovská etika, keď ani za takéto výroky nebol potrestaný?

Neviem čítať myšlienky disciplinárnych sudcov, na základe čoho takto rozhodli. Ale evokuje to vo mne skôr snahu justície chrániť samu seba. Sudcovia dávajú signál, že nechcú trestať svojich kolegov. Pritom to nie je len špecifikum sudcov. Takýto znak badať aj pri iných profesiách, keď sa nepozerá na to, čo ten kolega urobil zle, ale na to, že je to kolega a nemôžeme ho preto potrestať. Vysielať takýto signál navonok nie je dobré, ale nie je to len problém Slovenska.

Je to teda typické aj pre iné postkomunistické krajiny?

Veľmi záleží, kto je na čele justície a aký má vplyv. Vysvetlím to na príklade Gruzínska, kde som radil právnickej komore, niečo ako u vás advokátska komora. Do ich čela sa dostali mladí ľudia, ktorí veľmi dobre pochopili svoju úlohu. Počúvali sťažnosti na svojich kolegov, vyhodnocovali ich a rozhodovali. Aj keď mám teraz obavy, že sa to začína meniť. Čiže tá kolegiálna ochrana nemusí byť prítomná v každej postkomunistickej krajine.

Z toho, čo ste už povedali, vyplýva, že sudca musí rešpektovať isté obmedzenia vo vyjadrovaní sa na adresu svojich kolegov. Platí to aj pre prípady, keď komentujú predstaviteľov štátu? Napríklad Harabin bežne hovorí o prezidentovi Kiskovi ako o kriminálnikovi.

Sudcovia nie sú politici či poslanci, ktorí na seba môžu navzájom útočiť. Úlohou sudcu je čakať na prípad, o ktorom majú rozhodnúť.  V rozsudku potom vyjadria svoj názor. Neočakávame, že sudcovia budú politickými aktérmi. A je to tak z dvoch dôvodov.

Akých?

Jeden je, že základnou úlohou sudcov nie je robiť politiku, ale rozhodovať spory. Ten druhý dôvod je, že čím viac majú verejných vyjadrení na adresu politikov, tým menej dôverujeme ich objektivite a nestrannosti.

Majú teda sudcovia mlčať?

To určite nie. Sudcovia sa môžu vyjadrovať k témam verejného záujmu. Napríklad, ak by sa v rámci verejnej debaty sudca ozval ku konfliktu medzi Ukrajinou a Ruskom, nemusí to byť problém. Je totiž veľmi málo pravdepodobné, že sa táto téma stane predmetom rozhodovania na jeho súde.

Ako v tomto kontexte možno vnímať podpis niekoľkých aktívnych sudcov pod výzvou skupiny právnikov na zrušenie Mečiarových amnestií?

Asi by som upozornil sudcov, aby sa zdržali angažovania, ak hrozí, že neskôr skončí takáto vec na ich súde. Nie je to však také vážne pochybenie, že by sa to muselo riešiť v disciplinárnom konaní. Ale lepšia by bola zdržanlivosť.

Sú toto témy, ktoré by mal obsahovať etický kódex sudcov?

Určite áno. Kódex by mal byť čo najpodrobnejší. Zároveň je dôležité, aby bol vymožiteľný v transparentnom procese. Myslím si, že disciplinárne konanie voči sudcom by mohlo iniciovať viac osôb, ako len dve, či tri (napríklad minister spravodlivosti, predseda súdu, predsedníčka Súdnej rady, pozn. redakcia). Nehovorím, že spustiť disciplinárne konanie by mal hocikto. No každý občan by mal mať možnosť podať sťažnosť, pričom by ju vyhodnocoval príslušný orgán. Ak by ste sa ma pýtali na vzor dobrého kódexu, tak takým je váš nový kódex prokurátorov. Ale otázne je, ako ho uplatnia v praxi.

Profesor James Moliterno (prvý zľava) prichádza na Slovensko opakovane, aby hovoril a prednášal o právnickej etike. Foto – archív Ambasáda USA v Bratislave

Prečo je dôležité, aby bol kódex čo najdetailnejší? Je to dôležité pre sudcov alebo skôr pre ľudí, aby vedeli, čo sudcovia môžu a čo nie?

Pre obe skupiny. Pre sudcov preto, aby vedeli, čo je zakázané a čo nie. Ak je kódex príliš vágny, dáva priestor na jeho zneužitie. Čím je rozpracovanejší, tým je toto riziko menšie. Pre ľudí je to dôležité preto, aby pochopili, aké sú pravidlá správania sudcov. Ak tomu budú rozumieť, môže sa tým čiastočne zvýšiť aj ich dôvera voči sudcom. A to je to, čo potrebujete.

Ako teda hodnotíte slovenskú verziu etického kódexu?

Je príliš vágny. Mohol by byť omnoho lepší, ak by obsahoval aj komentáre vysvetľujúce jednotlivé časti.

V čase, keď sa etický kódex prijímal, sme od sudcov často počúvali názory, že žiadne pravidlá nepotrebujú. Majú etiku v sebe a vedia, ako sa správať. Máte pocit, že toto vnímanie kódexu sa tu rokmi zmenilo?

Myslím si, že už viac sudcov vníma, aké dôležité je mať dobrý kódex. Je ich síce viac ako v minulosti, ale stále málo na to, aby bol taký kódex prijatý. Ale problém vnímam inde.

V čom?

Slovenskí sudcovia až príliš kladú dôraz na svoju nezávislosť. Lenže nezávislosť súdnictva nie je o tom, že sudcovia rozhodujú podľa najlepšieho vedomia a svedomia. I keď chápem, že ich k tomu zvádza znenie samotného zákona. Lenže tá nezávislosť, to nie je výsada jednotlivých sudcov. Je to prostriedok na to, aby justícia ako taká bola spravodlivá a férová. Je to teda ochrana súdnictva ako systému pred zásahmi výkonnej či zákonodarnej moci. Nie je to právo sudcov rozhodovať, ako chcú, a už vôbec to neznamená ich ochranu pred čímkoľvek.

V USA máte etický kódex pre sudcov?

Samozrejme. Na celoštátnej úrovni je modelový kódex, ktorý schvaľuje americká komora právnikov. Ten síce nie je vymožiteľný a záväzný, ale všetkých 50 štátov prijalo svoje kódexy, pričom sa inšpirovali týmto modelovým kódexom.

Aké konkrétne situácie by mal kódex obsahovať, aby bol naozaj dobrý?

Napríklad by mal určite jasne povedať, že sudca nemôže komunikovať a stretávať sa so stranou sporu, ak nie je prítomná aj druhá strana. Malo by sa to týkať aj predsedu súdu.

Nejaký ďalší príklad?

Mal by obsahovať jasné pravidlá o príjmoch a majetkoch sudcov a o tom, ako by o nich mal informovať.

Čo si myslíte o toľko diskutovaných bezpečnostných previerkach už vymenovaných sudcov? Môže to byť až taký zásah do nezávislosti sudcov, ako oni argumentujú?

Pre mňa sú tie argumenty ťažko pochopiteľné, pretože som nikdy nežil v komunizme. Takže u nás nie sme natoľko podozrievaví ako u vás. Za 37 rokov pôsobenia na univerzite som vychoval tisícku študentov. Ak niektorý z nich kandiduje na federálneho sudcu alebo  inú významnú pozíciu, tak ma navštívia v kancelárii ľudia z FBI.

Čiže v USA je bežné takéto preverovanie?

Samozrejme. Pýtajú sa na minulosť. Overujú, či kandidát nemal na škole problém s drogami alebo alkoholom. Zisťujú, ako dobre som toho študenta poznal. Ak dobre, tak sa pýtajú aj to, či som si vedomý nejakého problematického faktu, ktorý by neskôr mohol byť použitý voči tomu kandidátovi na jeho vydieranie.  U nás nikomu teda nenapadne, že by takéto preverovanie mohlo byť nebezpečné. Ale chápem, že u vás to môže byť vnímané citlivejšie.

Výber sudcov amerického Najvyššieho súdu je iný ako výber našich ústavných sudcov. Napriek tomu sa opýtam, čo býva pri tom výbere to najdôležitejšie – odbornosť alebo toľko diskutovaná morálna integrita?

Musím povedať, že ten posledný výber (nominant prezidenta Donalda Trumpa Brett Kavanaugh sa stal sudcom napriek mnohým výhradám, pozn. redakcie) bol pre mňa veľmi problematický.  Bol som jedným z asi tritisíc profesorov práva, ktorí podpísali vyhlásenie, že sudca Kavanaugh by sa nemal stať sudcom Najvyššieho súdu. Bolo to pre jeho otvorene nepriateľské politické stanoviská.

Čiže nie v súvislosti s obvinením zo sexuálneho zneužívania, ktorému čelil?

Ani nie. Niektorí tomu obvineniu verili, niektorí nie. Lenže my sme zdôraznili, že naše stanovisko vychádza z toho, ako sa pri výbere správal a aké mal vyhlásenia. Ale aby som odpovedal na vašu otázku – každý, kto kandiduje na taký významný post, musí mať istú úroveň analytických schopností, intelektu a skúseností. V USA máme veľmi veľa ľudí, ktorí takúto úroveň spĺňajú. Preto je otázka charakteru omnoho dôležitejšia.

Túto tému teraz rozoberáme pri výbere ústavných sudcov. Ako merať morálnu integritu?

To nie je vôbec jednoduché. Pri mnohých si povieme, že sú dobrí kandidáti. To, že nie sú, vieme pomenovať pri extrémnych situáciách. Či už ak sa pozrieme na excesy v správaní, alebo verejné vyhlásenia. Napríklad, pri Harabinovi sa zrejme zhodneme, že by ste ho na Ústavnom súde nechceli. Ústavným sudcom, či sudcom amerického Najvyššieho súdu sa nemôže stať človek, ktorý sa otvorene vyhráža druhým. A to napríklad Kavanaugh robí. Prívržencom demokratov či Hillary Clintonovej odkazuje, že ich „dostane“. A to sudca nemôže.

Máme tridsať kandidátov, ktorí prejdú verejným vypočúvaním na ústavnoprávnom výbore. Čo by sa ich mali poslanci pýtať, aby ich integritu preverili?

Dobré otázky sa týkajú toho, ako sudcovia postupujú, keď pripravujú rozsudok. Ako prípad analyzujú. Samozrejme, ak je z ich minulosti známy nejaký problém, určite by to mali vysvetliť.

Stretli ste sa v inej krajine so situáciou, kde by sa výber ústavných sudcov tak spolitizoval, že by Ústavný súd ostal paralyzovaný?

Určite platí, že proces výberu je politicky ovplyvnený. Ale nepamätám si, že by som zachytil diskusiu o takej situácii, aká nastala na Slovensku. Je to veľmi nešťastné, ak sa proces výberu sudcov stane až taký politický, že spôsobí nefunkčnosť súdu. Systém výberu pritom máte nastavený veľmi dobre. To, že parlament vyberá zoznam kandidátov, z ktorých menuje sudcov prezident, je dobrý systém. Ale to, že politici nie sú ochotní sa dohodnúť a nájsť kompromisy, je nešťastné.

Mohlo by sa niečo podobné stať v Spojených štátoch?

Ak by ste sa ma to opýtali pred tromi rokmi, tak by som si to nevedel ani len predstaviť. Dnes by som už odpovedal tak, že to neviem vylúčiť.

Nie je to pohŕdanie súdnou mocou alebo aj občanmi, že politici nezabezpečia riadny chod Ústavného súdu?

Nenazval by som to pohŕdaním. Každopádne politici sú zodpovední zabezpečiť a urobiť všetko preto, aby súd fungoval riadne. Je to dôležité aj pre samotný chod krajiny. Ale zdá sa, ako keby parlament dával do popredia svoje politické záujmy pred záujmami verejnosti.

Mala by byť táto voľba verejná alebo tajná?

Určite verejná.

Prečo je to dôležité?

Parlament musí byť transparentný. Transparentnosť znamená aj zodpovednosť. No neznamená to, že majú hlasovať podľa želaní verejnosti.

A čo si myslíte o argumente, že ak bude sudca vedieť, kto za neho hlasoval, tak nebude dostatočne nestranný?

Mali by ste mať kvalitnejších sudcov, pre ktorých by to nebol problém. Sudcovia majú byť dostatočne kvalitní, aby takúto situáciu zvládli bez problémov.

V minulosti ste povedali, že na Slovensku neobsadzujeme dôležité posty tými najschopnejšími ľuďmi. Platí to stále?

Už nesledujem natoľko jednotlivé výberové procesy, takže nemôžem hodnotiť, či sa to zmenilo. Ale určite môžem povedať, že Slovensko si nemôže dovoliť nevybrať tých najlepších a nechať ich len tak odísť. A to nehovorím len o sudcoch.

V roku 2014 odišiel Harabin z čela justície. Môžeme si teda už vydýchnuť, nastali pre naše súdnictvo lepšie časy?

To, čo sa stalo v roku 2014, bol veľmi dôležitý krok pre dobré smerovanie súdnictva. Nevyriešilo to všetky problémy, ale bolo to zásadné rozhodnutie.

Profesor James Moliterno. Foto N – Veronika Prušová

James Moliterno (65)

Americký profesor práva, ktorý už viac ako tridsať rokov prednáša o právnickej a sudcovskej etike. Učí na americkej Washington & Lee Univerzite, pôsobil aj na iných amerických a európskych univerzitách. Na Slovensko prichádza opakovane, aby sa stretával so študentmi práva, ale aj so sudcami a viedol kurzy o právnickej etike. Rovnako pôsobil aj v Gruzínsku, Arménsku, Kosove, Srbsku, ale aj v Českej republike či Thajsku, Indonézii a Japonsku. Má za sebou bohatú publikačnú činnosť.

Už v súvislosti s existujúcim etickým kódexom súdna rada riešila podnet, či je v poriadku, ak sa predseda Krajského súdu v Bratislave stretával s vplyvným advokátom. Ten mal viac sporov aj na tomto súde. Neskončilo sa to disciplinárnym konaním. Vnímate to ako problém?

V prvom rade musím vysvetliť, že v americkom systéme neexistuje niečo ako predseda súdu. Nie je to sudca, ktorý by súd viedol, ale máme súdneho administrátora. Čiže ak sa on stretáva s advokátmi, nie je to taký problém. Títo administrátori nemajú vplyv na sudcov. Lenže problém na Slovensku je v tom, že predseda súdu má voči sudcom na danom súde silnejšie právomoci.  A preto takéto stretnutia nie sú v poriadku.

 

Komentujte

0
s podmienkami použitia.
 • Hosť (Dalibor Kotacka)

  Veronika ,
  ked budete mat niekedy zase príležitost stretnút sa profesorom Moliternom , mohli by ste mu dat takúto otázku ?? Dokumenty , ktoré za vierohodné uznal aj Okr. súd Blava 1 som Vám poslal inou cestou !!
  Otázka : ako je možné , že v takom "právnom" a demokratickom štáte , akym je USA môže imigračne SFALŠOVAT rozsudok okresného súdu , OKLAMAT iny štát a DEPORTOVAT a ODVLIECT bez odporu SR v USA legálne žijúceho slov. obcana od jeho rodiny do štátu , v ktorom tento nikdy predtym nežil ??

 • Hosť (capcara ondrej)

  Vážený, čo by sa stalo v USA s takými prokurátormi a súdcami???
  C a p c a r a O n d r e j Ždiarska 23 040 12 Košice


  Generálna prokuratúra SR 14.03.2019
  Štúrova 2,
  812 85 Bratislava 1
  X

  Vec
  Sťažnosť na porušovanie práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov,
  zaručeného ustanovením článku 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky
  k odstráneniu stavu právnej neistoty v súbehu so
  sťažnosťou na porušenie ustanovenia § 35 ods1, zákona o prokuratúre voči Krajskej prokuratúre Košice,príslušnému na výkon dozoru prokurátora v tejto veci:
  pretekania žumpy z parcely 77/19, ktorej majiteľmi sú manželia JUDr.Pavol Dreisig a JUDr.Iveta Dreisigová na mojú parcelu č.77/16.

  Dňa 23.09.2013 som podal :


  C a p c a r a O n d r e j Ždiarska 23,04012 Košice
  Ministerstvo životného prostredia
  Slovenskej republiky
  Nám.Ľ.Štúra 1
  812 35 Bratislava 23.09.2013


  Vec:
  Žiadosť o prešetrenie pretekania fekálií zo susedovej žumpy. Vlastním chatu v lokalite Malý Ružinok v katastrálnom území obce Malá Lodina. Vlastníkom susedného pozemku je rodina Dreisigová. Už niekolko rokov ich upozorňujem, že im preteká žumpa pretože v dáždivom počasí cítim
  2
  zápach a v blízkosti žumpy nám hynú všetky posadené kroviny a kvety.Mám podozrenie že sused má žumpu postavenú z betonových skruží a nemá ju vodotesnú ako to prikazuje vyhláška č.532/2002Z.z. a to § 11 ods.7). Není dodržaná vzdialenosť od mojho pozemku, tak ako mu to prikazuje zákon. Prosím o prešetrenie mojho prípadu. Zároveň Vás prosím,aby ste ma informovali o výsledku prešetrovaní.
  Chata rodiny Dreisigových má popísne číslo 104.
  V minulosti rodina Dreisigová nahlasila na polícii v Kysaku,že som im vylieval na pozemok moč, ktorý im tam zapáchal. Som presvedčený že zápach spôsobuje netesnosť žumpy tak ako som to opísal v úvode.

  Súctou

  Dňa 19.02.2014 som dostal odpoveď č.214/13-ML/Se, v ktorej starostka Malej Lodiny Ing.Fečková uvádza lživé vyjádrenia sa o neprepustnosti betonových skruží čím vedome porušovala zákon o stavebnom konaní a preto som na starostku Fečkovú podal tr.oznámenie dňa 04.11.2014 na Úrad vlády a následne dňa 08.11.2014 na GPSR.

  Dňa 29.07.2014 mi bola doručená Odpoveď č.OU-KE-OVBP-2014/027683 zo dňa 24.07.2014, v ktorej Ing.Bialková uvádza:
  Kedže pri výkone stav.dohľadu sa vychádzalo zo stavu v čase jeho konania,( 1990)jeho samostatný výkon bol vykonaný odborne a štandartne, v rozsahu ktorý upravuje § 92 ods.2 stav. zákona, nebolo potrebné z úrovne tunajšieho odboru vyvodiť dôsledky a prijať opatrenia na nápravu nezákonného stavu????Táto skorumpovaná klientelizmom Ing.Bialková sa nezaoberala pretiekanim žumpy na môj pozemok ale dňom a rokom kedy bola stavba žumpy skolaudovaná!!!!!!!
  Pretože hlúposti a chaotický výklad, ktoré boli napísané v odpovedi č. OU-KE-OVBP-2014/027683 zo dňa 24.07.2014 rozhodol som sa podať dňa 10.11.2014 na Ing . Mateja Styka, vedúceho odboru OÚ Košice, odbor výstavby a bytovej politiky Tr.oznámenie a to preto, že ako nadriadený p.Bialkovej schválil jej chaotický a protiprávny výklad v Odpovedi zo dňa 24.07.2014.
  3
  Dňa 10.10.2014 mi bola doručená Odpoveď č.141/2014-SSI 65/5 zo dňa 03.10.2014, v ktorej mi Ing. Lukáč, pracovník SSI Košice, ktorý vykonal prehliadku parcely 77/18 vo veci Pretiekania žumpy dňa 11.08.2014.
  V tomto liste je doslovne napísané:
  Dňa 10.10.2014 mi bolo doručená odpoveď (príloha č.1)SSI inšpektorát Košice pod č.141/2014-SSI65/5 zo dňa 03.10.2014, v ktorom je uvedené:

  Na základe miestnej ohliadky stavby, kontroly predložených dokladov a zistených skutočností SSI I Košice konštatuje, že stavebníci JUDr.Pavel Dreisig a JUDr.Iveta Dreisigová užívajú stavbu dočasnej záhradnej chaty v rozpore s kolaudačným rozhodnutím a stavebným povolením ( stavba povolena na 25 rokov t.j. do 25.08.2010).
  Uvedená skutočnosť znamená, že stavebníci sú dôvodne podozriví, že po termíne 25.08.2010 užívajú stavbu v rozpore s ustanovením § 76 zákona č.50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov, čo naplňa skutkovú podstatu pre uloženie pokuty podľa § 105 ods.2 písm.b) zákona č.50/1976 Zb v znení neskorších predpisov.....Prikladám ako prílohu list č. 141/2014-SSI 65/5 zo dňa 03.10.2014.

  Tento úryvok z odpovedi zo dňa 03.10.2014 som na stranu 3 vložil do môjho tr.podania zo dňa 17.08.2018, na skupinu podozrivých z tr.činu podľa § 129 ods.3, § 326 ods.3 písm.c), § 237 ods.1) Tr.zákona:


  JUDr. Monika Valašíková, predsednička senátu, JUDr. Renáta Janáková, JUDr. Zuzana Mališová, členky senátu Krajského súdu v Bratislave, Ing. Lukáč, pracovník SSI Košice, Ing. Adriána Fečková, starostka obce Malá Lodina, JUDr. Pavel Dreisig, poradca ÚSSR, JUDr. Iveta Dreisigová, manželka JUDr.Pavla Dreisiga bytom pod Rožkami 39, Družstavná pri Hornáde,okr.Košice-okolie.  Na strane č.9 Tr.podania je uvedené č.konania Kraj.súdu v Bratislave,ktorý sa konal dňa 14.07.2016 pod č.1 S/215/2015 v odvolaní sa manželov Dreisigových voči rozhodnutiu č. 06 023 14/141/2014-SSI 65-Lu zo dňa
  4
  10.11.2014, v ktorom im SSI Košice vyrúbala pokutu v zmysle ustanovene § 105 ods.2 písm.b) zákonač.50/1976 zb. vo výške každý zvlášť 100 eur!!!!!!!!


  Od 23.09.2013 som sa nedovolal spravodlivosti vo vyriešení veci Pretiekanie žumpy na moj pozemok s pozemku manželov Dreisigových!
  Dňa 14.02.2016 som poslal GPSR juristutovi JUDr.Čižnárovi spis,ktorý obsahoval 196 strán+2x CD nosičov k uvedenej veci,, Pretiekanie žumpy, majiteľa Pavla Dreisiga na môj pozemok“.
  V liste som opísal konanie skorumpovaných klientelizmom osôb, ktorí prešetrovali túto vec takto:
  C a p c a r a O n d r e j, Ž d i a r s k a 23, 040 12 K o š i c e


  Generálny prokurátor SR 14.02.2016
  JUDr.Jaromír Čižnár
  ŠTÚROVÁ UL.2
  812 85 BRATISLAVA 1  Vážený JUDr.Čižnár

  Dňa 09.02.2016 mi JUDr. Liliana Škodová, prokurátorka GPSR písomne oznámila, že pre vašu pracovnú zaneprázdnenosť moju osobu nebudete môcť prijať.
  Toto Vaše rozhodnutie v plnej miere rešpektujem.Po voľbách Vás opetovňe požiadam o audienciu.
  Nedá mi, Vás znova písomne neupozorniť na klientelické, nezákonné jednanie JUDr.Jarmily Janovej, prokurátorky Krajskej prokuratúry Košice. O koupcii nepotizmom, klientelizmom tejto prokurátorky som Vás už niekoľko krát informoval.
  Ďna 08.12.2015 som k Vaším rukám poslal písomnú žiadosť o audienciu a zároveň som priložil spis,ktorý ma 11 husto popísaných strán o podozrení z porušenia zákonov JUDr.Kataríny Olojníkovej prokurátorky Okresnej prokuratúry Košice-okolie.

  5
  Z nepochopitelných dôvodov GPSR moje oznámenia preposiela osobám na ktoré si v oznámeniach sťažujem a podávam podozrenia z porušenia zákonov SR!! Vážený JUDr.Čižnár, aký to má význam!!Čo s tým chce GPSR dosiahnuť? Aby som vynaložil viacej peňažných prostriedkov za doporučené listy? Nie je to choré? GPSR si myslí, že prokurátori si budú sypať popol na hlavu?
  Dňa 12.02.2016 mi bolo doručené oznámenie č.1 Kn 74/16/8800-7 zo dňa 02.02.2016.
  Toto oznámenie JUDr.Janovej je chaotické, neobsahuje odborné námietky voči mojmu odbornému a zákonnému vysvetleniu o porušeniu zákonov JUDr.Janovou! .JUDr.Janová sa zmohla len na výrok k mojej osobe, že som použil hanlivé výroky ničím nepodložené.
  Už sa nemienim opakovať ako papagaj,tak ako to prezentuje JUDr.Janová,
  Posielam Vám celý spis,ktorý má 196 strán, pretože klientelizmom nakazení policajti, prokurátori arbitrárne porušujú zákony, rozhodujú arbitrárne a aroganciou moci.
  Vážený JUDr.Čižnár,prikladám ako Prílohu č.1) CD nosič, ktorý demonštruje pretiekanie (presakovanie) splaškov zo žumpy stavebníka JUDr. Dreisiga. Toto CD som taktiež priložil SSI, k žiadosti o prešetrenie Presakovania a následne pretekania žumpy stavebníka JUDr.Dreisiga na mój súkromný pozemok,čo SSI odmietla uznať ako dôkaz!!
  Dňa 24.04.2014 sa zúčastnili na obhliadke presakujúcej žumpy stavebníka Dreisiga, p.Styk.p.Hudáková a p.Bialková pracovníci OÚKošice,odbor výstavby a bytovej politiky.Príloha č.2,CD nosič, na ktorom je videť ako skorumpovaní klientelizmom pracovníci OÚ Košice, p. Styk, p.Hudáková a p. Bialková zistili, že žumpa je prázdna a napriek tomu v uzneseniu uviedli, že nebolo opticky videť, že žumpa presakuje!!!Tejto klientelizmom skorumpovanej bande vyvrheľov ľudskej spoločnosti nedošlo, že keď po 30 rokoch je žumpa prázdna, v žumpe nie su fekálie, tak automaticky táto žumpa nie je utesnená a fekálie presakujú do zeme ??? !!!A lebo aj Vy súhlasite s týmto odborným stanoviskom pracovníkov OÚ Košice, starostky obce Malá Lodina Ing.Fečkovej a SSI, že žumpa nepresakuje???
  K tomuto CD nosiču si ráčte prečítať moje odvolanie zo dňa 09.06.2014( V spise)

  Vážený JUDr.Čižnár
  Prosím Vás, aby Ste tento spis dali prešetriť neskorumpovanému klientelizmom (keď sa takýto prokurátor u Vás na GPSR nájde) prokurátorovi. Žiadam, aby niesli trestnoprávnu zodpovednosť všetci, ktorí porušili zákon v tejto veci. Aby sa potrestali vinníci, ktorí marili celý čas toto vyšetrovanie, porušovali zákony SR, tak ako to uvádzam v jednotlivých trestných podaniach na p.Styka. p.Hudákovú, p.Bialkovú, p.Fečkovú, p.Sepešiovú atd!

  S úctou

  Prílohy

  6
  Spis o 196 stranách
  2x CD nosič
  Pretože táto vec bola vyšetrovaná korupčne a bez záujmu vec vyšetriť spravodlivo požiadal som Juristuta JUDr. Čižnára listom zo dňa 11.05.2016, aby mi vrátil môj súkromný majetok v podobe 196 listov +2x CD nosiče. Do dnešného dňa mi tento juristut moje veci neposlal!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  Dňa 18.04.2016 mi bol doručený list č.IV/3 Gn 1317/16/1000-35 zo dňa 12.04.2016, v ktorom mi skorumpovaný klientelizmom JUDr. Hanniker píše:
  Došiel som k záveru, že Vášmu podnetu nemožno vyhoveť!!!!!!!!!!!!!!!!

  Pretože skorumpovaní klientelizmom policajti, prokurátori na všetkých stupňoch sa nezaoberali trestnou činnosťou horemenovaných verejných činiteľov, rozhodol som sa podrobne opísať trestnú činnosť zainteresovaných činiteľov vo veci v trestnom podaní zo dňa 17.08.2018 v tomto znení :


  JUDr.Jaromír Čižnár 17.08.2018
  Generálny prokurátor SR
  Štúrova 2, 812 85 Bratislava 1
  Vec:
  Podľa ustanovenia § 62 ods.1) v súbehu s § 196 ods.1) Trestného poriadku, týmto podávam trestné oznámenie zo zločinu podľa §129 ods.3, § 326 ods.3 písm.c), § 237 ods.1) Tr.zákona na:

  JUDr. Monika Valašíková, predsednička senátu, JUDr.Renáta Janáková, JUDr. Zuzana Mališová, členky senátu Krajského súdu v Bratislave, Ing. Lukáč, pracovník SSI Košice, Ing. Adriána Fečková, starostka obce Malá Lodina, JUDr. Pavel Dreisig, poradca ÚSSR, JUDr. Iveta Dreisigová,

  7
  manželka JUDr. Pavla Dreisiga bytom pod Rožkami 39, Družstavná pri Hornáde,okr. Košice-okolie.

  Odôvodnenie
  Vzhľadom na uvedené skutočnosti, že stavba žumpy stavebníka p.Dreisiga je v rozpore s ustanovením STN 75 6081 bola SSI Košice povinná stavebníkovi p. Dreisigovi uložiť pokutu podľa ustanovenia § 105 ods.2 písm.b)zákona č.50/1976 Zb.

  Aby znemožnili uloženie pokuty za tento priestupok, dohodli sa horemenovaní, že SSI uloží stavebníkovi p. Dreisigovi pokutu pre porušenie § 76 zákona ods.1 zákona č.50/1976 Zb.v znení neskorších predpisov čo naplňa skutkovú podstatu pre uloženie pokuty podľa § 105 ods.2 písm.b) zákona č.50/1976 Zb v znení neskorších predpisov.

  Všetci horeuvedení členovia skupiny predpokládali, že NS SR toto rozhodnutie zruší a na pokutu za nelegálne postavenú a nesplňujúcu
  príslušnú normu STN sa zabudne a naviac manželia Dreisigoví si budú uplatňovať trovy súdneho konania!!!!!!!!!

  Svojím konaním horemenovaní naplnili skutkovú podstatu horeuvedených trestných činov.


  Dňa 23.09.2013 som poslal na MŽP SR

  C a p c a r a O n d r e j Ždiarska 23,04012 Košice

  Ministerstvo životného prostredia
  Slovenskej republiky
  Nám.Ľ.Štúra 1
  812 35 Bratislava 23.09.2013

  8
  Vec:
  Žiadosť o prešetrenie pretekania fekálií zo susedovej žumpy.

  Vlastním chatu v lokalite Malý Ružinok v katastrálnom území obce Malá Lodina. Vlastnikom susedného pozemku je rodina Dreisigová. Už niekoľko rokov ich upozorňujem že im preteká žumpa pretože v daždivom počasí okolo žumpy vyteká tekutina, ktorá je cítiť zápachom po močovke a v blízkosti žumpy nám hynú všetky posadené kroviny a kvety. Mám podozrenie že sused má žumpu postavenú z betonových skruží a nemá ju vodotesnú, ako to prikazuje vyhláška č.532/2002Z.z. a to § 11 ods.7). Není dodržaná vzdialenosť od mojho pozemku, tak ako mu to prikazuje zákon. Prosím o prešetrenie mojho prípadu. Zároveň Vás prosím, aby ste ma informovali o výsledku prešetrovaní.
  Chata rodiny Dreisigových má popísne číslo 104.
  V minulosti rodina Dreisigová nahlásila na polícii v Kysaku, že som im vylieval na pozemok moč, ktorý im tam zapáchal. Som presvedčený že zápach spôsobuje netesnosť žumpy tak ako som to opísal v úvode.

  Dňa 20.02.2014 mi bol doručený list,, Postupenie veci na priame vybavenie“ pod č. OU-KE-OVBP-2014/00 115 zo dňa 17.02.2014

  V tomto liste mi Ing.Matej Styk, vedúci odboru výstavby a bytovej politiky v Košiciach píše, že obec Malá Lodina prešetrila pretekanie fekálii zo susednej žumpy, o ktorú ju požiadalo MDVRR SR. Napriek tomu, že v mojej žiadosti bola požiadavka mojej prítomnosti pri vykonávaní obhliadky, táto sa uskutočnila (neuskutočnila)bez mojej prítomnosti!!

  Dňa 10.10.2014 mi bolo doručená odpoveď (príloha č.1)SSI inšpektorát Košice pod č.141/2014-SSI65/5 zo dňa 03.10.2014, v ktorom je uvedené:

  Na základe miestnej ohliadky stavby, kontroly predložených dokladov a zistených skutočností SSI I Košice konštatuje, že stavebníci JUDr.Pavel Dreisig a JUDr.Iveta Dreisigová užívajú stavbu dočasnej záhradnej chaty v rozpore s kolaudačným rozhodnutím a stavebným povolením ( stavba povolena na 25 rokov t.j. do 25.08.2010).
  Uvedená skutočnosť znamená, že stavebníci sú dôvodne podozriví, že po termíne 25.08.2010 užívajú stavbu v rozpore s ustanovením § 76 zákona č.50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov, čo naplňa

  9
  skutkovú podstatu pre uloženie pokuty podľa § 105 ods.2 písm.b) zákona č.50/1976 Zb v znení neskorších predpisov.....

  Vzhľadom na charakter nedostatku bude záznam z výkonu ŠSD postupený príslušnému stavebnému úradu na ďalšie konanie ohľadom dodatočného povolenia alebo odstránenia stavby.

  Túto správu zo dňa 03.10.2014 vypracoval Ing.Lukáč zo SSI v Košiciach.
  V správe sa dozvieme,že:

  Vzhľadom na uvedené skutočnosti posúdenie samotnej vhodnosti alebo nevhodnosti vyhotovenia žumpy nemá v súčasnosti prakticky zmysel(podľa nášho názoru žumpa zrealizovaná zo
  skruží uložených v laminátovej nádrží nesplňa požiadavky STN 75 6081) kedže celú stavbu (dočasná záhradna chata+žumpa) musí opätovne posúdiť stavebný úrad,ktorý vydá príslušné rozhodnutie o jej povolení alebo odstránení.

  Skorumpovaný klientelizmom Ing.Lukáč sa ani neunúval zistiť na Katastrálnom úrade okolnosti s odkupením dotyčného pozemku a následne zapísaním na patričný kataster!!!
  Na túto záležitosť som ho upozornil v liste zo dňa 17.10.2014,ktorý prikladám:
  C a p c a r a O n d r e j, Ž d i a r s k a 23, 040 12 K o š i c e


  GENERÁLNA PROKURATÚRA SR
  TRESTNÝ ODBOR 18.11.2014
  10
  ŠTÚROVA UL.2
  812 85 BRATISLAVA 1

  V E C:
  Podozrenie z trestných činov korupcie, klientelizmu, porušenie § 326 ods.1 písm.a),
  ods.3 písm.c) Trestného zákona, porušenie §375 ods.1 písm.a) Tr.zákona, porušenie §344 ods.2 písm.b, písm.d) Tr.zákona, porušenie §327 ods.1) Tr.zákona, porušenie §98 ods.2 písm.a), porušenie §102.ods.1) Zákona č.50/1976 Zb., porušenie §105 ods.2 písm.b)
  Zákona č.50/1976 Zb. pracovníkom Slovenskej stavebnej inšpekcie Ing.Lukáčom.

  Dňa 11.08.2014 o 10,00 hod. bol vykonaný v súlade s §98 až 102 Stavebného zákona
  na pozemku č.77/18 a 77/19 v k.ú.Ružín, obec Malá Lodina, stavebný dozor vo veci:
  „Pretekania žumpy“ na môj súkromný pozemok.
  Prítomní boli : Ing.Lukáč a jeho spolupracovník zo SSI, ktorého meno mi nie je známe, manželia Dreisigoví a zo svojho súkromného pozemku som túto akciu sledoval ja.
  Po ukončení príslušných pracovných úkonov sa Ing.Lukáč premiestnil na môj súkromný pozemok, kde si zadokumentoval na fotoaparát miesto, odkiaľ žumpa preteká.
  Pri mojom rozhovore s Ing.Lukáčom, upozornil spolupracovník pána Lukáča na skutočnosť, že Dreisigova chata má zvedený odtok dažďovej vody zo strechy v rozpore
  so stavebným zákonom, pretože odtoková rýna je nasmerovaná na môj pozemok a voľne vytekajúca voda mi podmýva okrasné kríky a poškodzuje ich.
  Na moju otázku, či Ing.Lukáč videl laminátovú nádobu, v ktorej (ako tvrdil JUDr.Dreisig, Ing.Matej Styk, vedúci odboru Výstavby a bytovej politiky Košice, p.Hudáková, pracovník OÚ Košice, odbor Výstavby a bytovej politiky, starostka obce Malá Lodina Ing.Fečková) mali byť vložené skruže ako skelet žumpy, mi Ing.Lukáč odpovedal, že žiadnu laminátovú nádobu nevidel.
  Dňa 10.10.2014 som dostal odpoveď : č.141/2014-SSI 65/5 zo dňa 03.10.2014.
  V odpovedi Ing.Lukáč porušuje všetky hore uvedené ustanovenia. Uvádza moju osobu do omylu, aby zmaril potrestanie JUDr.Dreisiga pre porušenie stavebného zákona a to: porušenie ustanovenia § 76 ods.1) Stavebného zákona, porušenie §11 ods.7) Vyhlášky č.532/2002 Z.z.,
  11
  porušenie ustanovenia slovenských technických noriem STN 75 6081, STN 75 6402, STN 75 5115, kde sa okrem iného uvádza, že žumpa musí byť osadená najmenej 3m od susedovej hranice. Takto je to uvedené aj v stavebnom povolení č.799/98-RI zo dňa 10.04.1990.

  Skorumpovaný Ing.Lukáč nereflektoval na ďalšie porušenie zákona a to na osadenie Dreisigovej žumpy, ktorá je len vo vzdialenosti 1,5m od môjho súkromného pozemku. Inšpektor Lukáč sa nezmienil ani slovkom, že osadená rýna na Dreisigovej chate je v rozpore zo Stavebným zákonom!
  Skorumpovaný Ing.Lukáč vo svojej odpovedi zo dňa 03.10.2014 nezmyselne a chaoticky opisuje rozpor s kolaudačným rozhodnutím, ktoré bolo povolené na dobu 25 rokov.
  Vo svojej odpovedi zo dňa 03.10.2014 ma upozorňuje na usmernenie MVaRR SR č.2009-13455/31731-2.530/Ka a Usmernenie č.2010/2930/V-16.1.
  Menovaný skorumpovaný inšpektor sa nevenoval meritu veci, to je pretekanie žumpy
  na môj pozemok, protizákonné postavenie žumpy Dreisigom a protizákonnému užívaniu nepovolenej stavby!
  Uvádza vyjadrenia, ktoré nemajú nič spoločné s mojím podaním o pretekaní žumpy a snaží sa uviesť všetkých do omylu svojím vyjadrením o neplatnosti stavebného povolenia, vydaného pred 25 rokmi.
  Skorumpovaný inšpektor, platený z mojich daní, porušuje zákon a zneužíva svoje spoločenské postavenie v prospech porušiteľov zákonov.
  Jeho chabé odôvodnenie, na ktoré sa vyhovára, len vyjadruje jeho korupčný postoj k vykonávaniu funkcie SSI. Skorumpovaný inšpektor sa dal ovplyvniť JUDr.Dreisigom pri stretnutí na inšpektoráte, kde mu Dreisig zrejme navrhol, aby v odpovedi inšpektor uviedol, že skruže sú v laminátovej nádrži, čím chcel naznačiť, že žumpa nepreteká.
  Tento skorumpovanec si nevšimol malého detailu v stavebnom povolení zo dňa 12.05.1987 pod č.ÚP a SP 1444/87-SP a to, že v stavebnom povolení sa píše: „Po uplynutí nájomnej zmluvy stavebník odstráni stavbu na vlastné náklady“.
  Tento vyvrheľ ľudskej spoločnosti si nevšimol, že som odkúpil parcelu č.KN 77/16-záhrada o výmere 499m2 a č.KN 77/17-zastavaná plocha o výmere 27m2 dňa 25.08.1998 od obce Malá Lodina ?

  12
  Neprečítal si, že dňa 28.10.1999 bol vklad týchto parciel pod č.V1859/98 povolený a zapísaný na OÚ Košice-okolie, katastrálneho úradu?
  Odkúpením a zaregistrovaním parcely 77/16 a parcely 77/17 sa stará zmluva ruší podľa ustanovení, ktoré sú uvedené v konkrétnom paragrafovom uznesení, ktoré tento skorumpovanec neovláda.
  Pritom ho na tieto ustanovenia upozorňuje Usmernenie č.2010/2930/V_16.1 zo dňa 18.02.2011, ktorým ma uvádza do omylu, čím chce zabrániť potrestaniu Dreisiga za porušenie Stavebného zákona.
  Jeho prejav korupcie, diskriminácie, klientelizmu a protizákonné jednanie vo veci nemá obdobu. Inšpektor už v minulosti prejavil známky korupcie a aroganciu moci v prípade nezákonného postavenia plota na mojom pozemku chatárom Dreisigom, kedy tiež porušil zákon, keď podporil porušenie Vyhlášky č.532/2002 Z.z. §12 ods.2 písm.a,b,c).

  Vo svojej odpovedi zo dňa 03.10.2014 konštatuje : „Vzhľadom na uvedené skutočnosti posúdenie samotnej vhodnosti alebo nevhodnosti vyhotovenia žumpy nemá v súčasnosti prakticky zmysel (podľa nášho názoru žumpa zrealizovaná zo skruží uložených v laminátovej nádrži nespĺňa požiadavky STN 75 6081), keďže celú stavbu (dočasná záhradná chata – žumpa) musí opätovne posúdiť stavebný úrad, ktorý vydá príslušné rozhodnutie o jej povolení alebo odstránení.

  13
  Dňa 11.08.2014 mi skorumpovaný inšpektor Lukáč tvrdil (ako svedok bola prítomná moja manželka a jeho spolupracovník), že žiadnu laminátovú nádrž nevidel.
  Ako je možné, že zrazu inšpektor tvrdí, že skruže sú v laminátovej nádrži ?
  Inšpektor Ing.Lukáč sa nevenoval meritu veci, t.j. pretekaniu žumpy, nezákonne napomáha Dreisigovi v protiprávnom porušovaní zákonov a chráni ho pred uložením pokuty podľa
  §105 ods.2 písm.b) Zákona č.50/1976 Zb., čím porušil Ustanovenie §326 ods.3 písm. c) Trestného zákona.
  Nakoľko sa inšpektor Lukáč nevenoval meritu veci t.j. pretekaniu žumpy na môj súkromný pozemok a porušeniu §11 ods.7) Vyhlášky č.532/2002 Z.z. chatárom Dreisigom, porušil ustanovenie §327 ods.1) Tr.zákona.
  Skorumpovaný inšpektor vo svojej odpovedi zo dňa 03.10.2014 uvádza: „Pri fyzickej kontrole žumpy bolo v žumpe vidieť jeden a pol skruže a potom vodnú hladinu, laminátovú nádrž vidieť nebolo. Pretekanie žumpy pri ŠSD nebolo zistené.“
  Inšpektor SSI Košice si neuvedomil (alebo korupčne a klientelicky nechcel), že nemohol vidieť pretekanie žumpy, pretože v ten deň nepršalo a preto voda, ktorá bola v žumpe po dažďoch, už dávno vytiekla na môj pozemok.
  Dňa 18.08.2014 som osobne doručil Ing.Lukáčovi nahrávku videa zo dňa 17.05.2014, kde je vidieť, ako po prudkom daždi vyteká voda zo žumpy, ktorá je majetkom Dreisiga a je realizovaná protiprávne len 1,5 m od môjho pozemku. Napriek tomu ako vzdelaný človek, o čom však pochybujem, by si mal uvedomiť, že po dobu užívania žumpy, poskladanej z troch na seba položených 50cm skruží, rodinou Dreisigovou (zhruba 25 rokov dozadu a bez stavebného povolenia) by utesnená žumpa mala byť naplnená až po okraj a vytekať z vrchnej časti a nie zo spodnej časti žumpy !!
  Inšpektor si ani nevšimol, že skruže sú len 50 cm vysoké? To znamená, že žumpa je hlboká len 1,5m !!!
  Pri silnejšom daždi sa naplní táto plytká žumpa okamžite prichádzajúcou podzemnou vodou a potom zmiešaná so splaškami, ktoré sú nahromadené na dne žumpy, vytekajú na môj pozemok a zapáchajú.
  V minulosti ma rodina Dreisigová nahlásila na Obecnom úrade Malá Lodina, že som vylieval moč na pozemok tejto rodiny a tento zapáchal. Opak bol pravdou, zapáchanie spôsobovalo vytekanie zo žumpy, ktorá je majetkom rodiny Dreisigových !!.

  Žiadam, aby sa opätovne prešetrilo pretekanie žumpy nestranným pracovníkom SSI a aby sa okamžite odstránil protiprávny stav, ktorý mi spôsobuje škody na okrasných kríčkoch a trávnatom poraste.

  14
  Z dôvodu, že skorumpovaný inšpektor Ing.Lukáč porušil všetky právne ustanovenia, ktoré sú uvedené v úvodnej časti trestného oznámenia a z dôvodu, že porušil moje práva na spravodlivé vyšetrenie tohto prípadu, žiadam satisfakčnú náhradu v zmysle §17 ods.2) Zákona č.514/2003 Z.z. vo výške 2000,- EUR.

  S úctou


  Príloha:
  Podnet-odpoveď č.141/2014-SSI 65/5 zo dňa 03.10.2014

  Mám podozrenie, že JUDr.Dreisig Pavel, JUDr.Dreisigová Iveta, JUDr.Monika Valašíková, Ing.Adriána Fečková a Ing.Lukáč, založili zločineckú skupinu, ktorá sa dohodla na tom, aby nemuseli manželom Dreisigovým udeliť pokutu pre porušenie stavebného zákona a to:
  porušenie ustanovenia slovenských technických noriem STN 75 6081, STN 75 6402, STN 75 5115, kde sa okrem iného uvádza, že žumpa musí byť osadená najmenej 3m od susedovej hranice. Takto je to uvedené aj v stavebnom povolení č.799/98-RI zo dňa 10.04.1990.


  Preto sa horemenovaní dohodli, že manželom Dreisigovým udelia pokutu pre nedodržanie lehoty na užívanie pozemku pre porušenie ustanovenia § 76 zák.č.50/19786 Zb, čo naplňa skutkovú podstatu pre uloženie pokuty podľa ustanovenia § 105 ods.2 písm b)zákona č.50/1976 Zb ktorá bola vytýčená na 25 rokov minulým režimom!!!!!!

  Horemenovaní dopredu naplánovali, že manželia Dreisigovi sa proti pokute odvolajú pretože si boli istí, že najvyšší súd dá za pravdu manželom Dreisigovým a napokon im vyplatia aj súdne trovy.

  15
  Svojím skutkom sa vyhnú pokute pre porušenie ustanovenia § 11 ods.7) Vyhlášky č.532/2002 Z.z.

  Tak sa aj stalo. Manželia Dreisigovi sa vôči Rozsudku č.1S/215/2015 zo dňa 14.07.2016 odvolali a napokon tak ako všetci predpokládali najvyšší súd SR im dal za pravdu a naviac im nadelil aj súdné trovy,ktoré sme my obyčajní

  ludia zaplatili svojími daňami. Viď Rozsudok č.1 Asan/4/2016 zo dňa 30.01.2018.

  Svojím konaním,nezmyselne odôvodňovanie porušenia § 76 zák.č.50/1976Zb zapríčinili, že sa viedli nedôvodné konania,ktoré boli platené z peňazí občanov SR,t.j.daňových poplatníkov čím horemenovaní hrubo porušili ustanovenie § 237 ods.1. Tr.zákona. a v konečnom dôsledku z tejto kauzy profitovali manželia Dreisigovci,ktorým boli vyplatené súdne trovy a boli oslobodení od pokuty pre porušenie ustanovenia § 11 ods.7) Vyhlášky č.532/2002 Z.z.


  Rozsudok v mene republiky č.1S/215/2015 zo dňa 14.07.2016, ktorý má 9 strán A4 je výsledok skorumpovaných klientelizmom súdcov Kr.súdu Bratislava, ktorý demonštruje neznalosť zákonov, lahostajnosť k zákonom SR, klientelizmus, porušovanie ľudských práv, rozhodovanie bez príslušného prešetrenia veci a rozhodovanie od stolu týchto súdcov!!!!!!!

  Práci Česť,takýmto súdcom.

  Žiadam aby všetci menovaní niesli trestnoprávnu zodpovednosť za porušenie horeuvedených paragrafových znení.

  Žiadam aby sa obnovil proces Trestného podania na Ing.Lukáča zo dňa 08.11.2014 vo veci :

  Podozrenie z trestných činov korupcie, klientelizmu, porušenie § 326 ods.1 písm.a),
  ods.3 písm.c) Trestného zákona, porušenie §375 ods.1 písm.a) Tr.zákona, porušenie §344 ods.2 písm.b, písm.d) Tr.zákona, porušenie §327 ods.1) Tr.zákona, porušenie §98 ods.2 písm.a), porušenie §102.ods.1) Zákona č.50/1976 Zb., porušenie §105 ods.2 písm.b)
  16
  Zákona č.50/1976 Zb. pracovníkom Slovenskej stavebnej inšpekcie Ing.Lukáčom.

  Žiadam aby bola uložená stavebníkovi p.Dreisigovi, pokuta pre porušenie ustanovenia § 11 ods.7) Vyhlášky č.532/2002 Z.z. podľa § 105 zákona č.50/1976.
  Príloha, Podnet č.141/2014-SSI 65/5 zo dňa 03.10.2014


  S pozdravom

  Dňa 24.09.2018 mi bol doručený list č.Kd 202/18/8800-3 zo dńa 17.09.2018, podpísaný JUDr.Hendrichovský prokurátor Kraj.prokuratúry Košice.

  Názov jeho listu znel :
  Nejasné podanie-výzva na doplnenie?!

  Nepochopil som , čo je tomuto prokurátorovi nejasné???

  V trestnom podaní som polopatisticky opísal akých trestných činov sa všetci zainteresovaní dopustili. Pre mojú zaujímavosť som moje trestné podanie dal prečíteť môjmu priateľovi rómovi,ktorý presne vedel čím sa menovaní činiteĺia previnili !!!!
  Nepochopím čo mu nie je jasné!!!!

  1)Pracovník SSI Košice protiprávne uložil pokutu stavebníkom Dreisigom, pretože stavba bola už odkupená a súkromná (opisujem v tr.podaní) !!!!
  2)Keby si skorumpovaný klientelizmom prokurátor Hendrichovský našel na internete a prečítal rozsudok, ktorého číslo je v tr.oznámení, č.1S/215/2015, tak by sa v ňom dočítal :  5. Kolaudačným rozhodnutím uvedeného stavebného úradu č.: ÚPaSP 4016/90-Ri zo dňa 13.12.1990 bolo povolené užívanie stavby dočasnej záhradnej chatky pre T.. U. R.. Na základe uvedených skutočností Inšpektorát Košice skonštatoval, že účastníci konania užívajú stavbu dočasnej záhradnej chaty v rozpore s kolaudačným rozhodnutím a stavebným povolením (stavba povolená na 25 rokov, t.j. do 25.8.2010), čo je porušením ustanovení § 76 zák. č. 50/1976 Zb., čo napĺňa skutkovú
  17
  podstatu pre uloženie pokuty podľa ustanovenia § 105 ods. 2 písm. b) zákona č. 50/1976 Zb..

  Na záver skorumpovaný klientelizmom senát zostavený z horeuvedených súdcov píše:
  70. Záver žalovaného v napadnutom rozhodnutí je podľa názoru súdu správny, keď každému zo žalobcov uložil sankciu pokuty vo výške 100,- eur a súčasne každému samostatne uložil povinnosť uhradiť trovy štátu spojené s prejednaním priestupku v priestupkovom konaní vo výške 16,- eur, a to každému samostatne.

  71. S poukazom na vyššie uvedené, je právne irelevantné, že dočasná stavba spadá do BSM manželov, keďže zo znenia § 79 ods. 1 veta prvá zák. č. 372/1990 Zb. vyplýva, že správny orgán, ktorý rozhoduje o priestupku je povinný každému občanovi, ktorý bol uznaný vinným z priestupku, uložiť povinnosť uhradiť trovy štátu, ktoré vznikli v rámci priestupkového konania.

  72. O náhrade trov konania súd rozhodol podľa § 167 ods. 1 v spojení s § 175 ods. 1 S.s.p. tak, že žalobcovi náhradu trov konania nepriznal, nakoľko žalobca v tejto veci nebol úspešný a žaloba bola zamietnutá. 73. Toto rozhodnutie senát Krajského súdu v Bratislave prijal pomerom hlasov 3:0 (§ 3 ods. 9 zákona č. 757/2004 Z.z. v znení zákona č. 33/2011 Z.z.).
  Tento senát skorumpovaných klientelizmom súdcov si určite zaslúži dôveru občanov SR!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  Keby si skorumpovaný klientelizmom prokurátor Hendrichovský prečítal rozhodnutie NSSR č.1 Asan/4/2016 zo dňa 30.01.2016 ( aj toto číslo konania som v tr.oznámení uviedol) dočítal by sa:


  53. Kasačný súd sa nestotožnil s právnym názorom žalovaného, že je bez pochýb preukázané, že žalobcovia sú zodpovední zo spáchania priestupku podľa § 105 ods. 2 písm. b) zák. č. 50/1976 Zb., keďže prijatie právneho záveru o spáchaní priestupku musí vychádzať zo skutkových zistení, ktoré spôsobom vylučujúcim akúkoľvek pochybnosť preukazujú, že žalobcovia
  18
  užívali stavbu v rozpore s kolaudačným rozhodnutím a stavebným povolením. Kasačný súd je názoru, že v predmetnej veci užívanie stavby v rozpore s kolaudačným rozhodnutím alebo stavebným povolením nebolo dostatočne preukázané, keď nebola dostatočne určito stanovená lehota na dočasné užívanie stavby a zároveň nebolo preukázané splnenie materiálneho znaku priestupku.

  56. Kasačný súd po preskúmaní dôvodov podanej kasačnej sťažnosti a na základe vyššie uvedených úvah konštatuje, že správny súd vec nesprávne právne posúdil, keď správnu žalobu zamietol. Preskúmavané rozhodnutie žalovaného, ktorým uznal sťažovateľov vinných z priestupku nemožno považovať za zákonné. 57. Nakoľko samotné preskúmavané rozhodnutie trpí vadami, ktoré ho činia nezákonným a správny súd si tieto vady preskúmavaného rozhodnutia žalovaného nevšimol, považoval kasačný súd za potrebné rozhodnúť v zmysle § 462 ods. 2 v spojení s § 457 ods. 1 S.s.p. a tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozsudku. 58. O trovách kasačného konania rozhodol kasačný súd podľa § 467 ods. 1 a 2 S.s.p. v spojení s ustanovením § 175 ods. 1 a 2 S.s.p. tak, že sťažovateľom nárok na náhradu trov konania priznal. 59. Kasačný súd prijal rozsudok jednomyseľne (§ 139 ods. 4 S.s.p.). Poučenie: Proti tomuto rozsudku n i e j e prípustná kasačná sťažnosť (§ 438 v spojení s § 439 S.s.p.)

  Prokurátorovi Henrichovskému som na list zo dńa 17.09.2018 odpovedal:

  C a p c a r a O n d r e j Ždiarska 23 040 12 Košice


  Krajská prokuratúra Košice 26.09.2018
  Mojmírová 5,041 62 Košice


  Vec
  Odpoveď na list č.Kd 202/18/8800-3 zo dňa 17.09.2018
  19
  Vážený JUDr.Hendrichovský,z môjho pohľadu je moje trestné oznámenie zrozumiteľné a jednoznačné.
  Kedže sa nemienim opakovať písomne ako papagáj,doporučujem Vám aby Ste mojú osobu predvolal na vypočutie a objasnenie tohto Tr.oznámenia.
  S pozdravom

  Do dnešného dňa t.j. 14.03.2019 som od skorumpovaného klientelizmom JUDr.Hendrichovského nedoctal odpoveď!!!!!

  Dňa 14.03.2019 mi bol doručený list č.1 Kn 344/18/8800-5 zo dňa 27.02.2019, ktorý je podpísaný JUDr.Filíčko, ml.prokurátor Krj.prokuratúry Košice.

  Tento ´daĺší skorumpovaný klientelizmom prokurátor z tej istej prokuratúry mi v liste píše:

  Preskúmaním Vášho podania som nezistil skutočnosti, ktoré by zakladali podozrenie zo spáchania trestnej činnosti, resp.skutočnosti, ktoré by boli využiteľné v trestnom konaní.

  Žiadam aby prokurátori JUDr.Hendrichovský a JUDr.Filíčko, ml. niesli trestnoprávnu zodpovednosť pre porušenie horeuvedených § uznesení.

  Žiadam aby všetci menovaní niesli trestnoprávnu zodpovednosť za porušenie horeuvedených paragrafových znení.

  Žiadam aby sa obnovil proces Trestného podania na Ing.Lukáča zo dňa 08.11.2014 vo veci :

  Podozrenie z trestných činov korupcie, klientelizmu, porušenie § 326 ods.1 písm.a),
  ods.3 písm.c) Trestného zákona, porušenie §375 ods.1 písm.a) Tr.zákona, porušenie §344 ods.2 písm.b, písm.d) Tr.zákona, porušenie §327 ods.1) Tr.zákona, porušenie §98 ods.2 písm.a), porušenie §102.ods.1) Zákona č.50/1976 Zb., porušenie §105 ods.2 písm.b)
  Zákona č.50/1976 Zb. pracovníkom Slovenskej stavebnej inšpekcie Ing.Lukáčom.Žiadam aby bola uložená stavebníkovi p.Dreisigovi, pokutu

  20
  pre porušenie ustanovenia § 11 ods.7) Vyhlášky č.532/2002 Z.z. podľa § 105 zákona č.50/1976.


  S pozdravom

Powered by Komento