Prezident republiky nie je údržbár ústavného systému

Andrej Kiska. Foto - Vladimír Šimíček| JÁN MAZÁK | dennikn.sk | 15. apríla 2019 10:36 |

Andrej Kiska. Foto – Vladimír Šimíček

Autor je bývalý predseda Ústavného súdu, poradca prezidenta republiky

V tomto príspevku by som rád rozmenil na drobné stručné názory významných znalcov ústavného práva a súdnictva, ktorí sa v tomto denníku jasne vyjadrili, že prezident má trvať na predložení 18 kandidátov na sudcov Ústavného súdu. Pridám aj príklady, ktoré azda ukážu, že opačný názor je praobyčajná pasca niektorých politických činiteľov, ktorej cieľ sa dá ľahko dedukovať.

Ústavná obyčaj (zvyklosť) ako prameň ústavného práva

Národná rada Slovenskej republiky navrhuje dvojnásobný počet kandidátov na sudcov, ktorých má prezident Slovenskej republiky vymenovať. Toľko suchý a známy text ústavy. Platný už od jej prijatia v roku 1992.

Doterajší prezidenti mali navrhnuté dvojnásobné počty kandidátov, dokonca aj Michal Kováč, ktorý v skutočnosti vymenoval len jedného sudcu. V žiadnom prípade Národná rada nenavrhla menší než ústavne určený počet kandidátov.

Viac ako štvrťstoročie jednotnej a ustálenej ústavnej praxe Národnej rady vytvorilo ústavnú zvyklosť, ktorá sa v ústavnom práve považuje za prameň práva. Doslova a do písmena sa o takej obyčaji píše ako o právnej norme, o pravidle správania sa v ústavných vzťahoch (Ján Drgonec).

Podčiarkneme, že takú ústavnú obyčaj je nutné rešpektovať rovnako ako písané ústavné právo.

Národná rada ako porušovateľ ústavy

V tomto roku Národná rada z dôvodov, ktoré pre ich rýdzo politický kontext nemienim komentovať, začala porušovať vytvorenú a akceptovanú ústavnú obyčaj. V prvej voľbe nezvolila žiadneho kandidáta, v druhej voľbe sa jej podarilo na dvakrát zvoliť osem kandidátov namiesto osemnástich. Čakáme na tretí pokus, ku ktorému má dôjsť v máji.

Zvolenie ôsmich kandidátov nepovažujem za porušenie článku ústavy (rovnako aj rokovacieho poriadku Národnej rady), ku ktorému sa upína ústavná zvyklosť, podľa ktorej predseda Národnej rady prekladá prezidentovi republiky dvojnásobný počet kandidátov na voľné miesta na Ústavnom súde. Porušením je výlučne to, že prezidentovi po prvýkrát v ústavnej histórii pristál na stole návrh, v ktorom je osem namiesto osemnástich mien.

Takýto postup Národnej rady je úmyselným porušením ústavného poriadku. Ospravedlnenie neexistuje. Dôsledky sú však znepokojujúce.

Jedna osoba ako viacnásobný kandidát alebo máme ústavne zaručenú rovnosť?

Z ôsmich kandidátov by bolo možné vymenovať štyroch sudcov. Ako naložíme so štyrmi nevymenovanými kandidátmi? V takých prípadoch všetci prezidenti (okrem prezidenta Kisku, ktorý bol však viazaný výkladom ústavy v prípade nevymenovaného kandidáta na generálneho prokurátora) nevydávali žiadne rozhodnutia, nevymenovaným kandidátom zaniklo ich právne postavenie bez ďalšieho úkonu.

Objavili sa názory, že štyria nevymenovaní zostávajú kandidátmi. Skúsme sa pozrieť na dôsledky takého pohľadu. Zostali štyria kandidáti a k nim Národná rada je povinná zvoliť ešte 10 osôb (po vymenovaní 4 sudcov by zostalo 5 neobsadených postov), Lenže desať plus štyria nevymenovaní dáva číslo 14. Z tohto počtu by mal prezident vymenovať zostávajúcich piatich sudcov? Však by mohlo dôjsť k tomu, že by z desiatich nových kandidátov vymenoval iba jedného a k nim pôvodne odmietnutých štyroch kandidátov. Už len na okraj. Na päť miest by mal 14 kandidátov, čo je v úplnom rozpore s ústavou.

Poznám aj názory, podľa ktorých štyria nevymenovaní z ôsmich, ktorí už boli prezidentovi navrhnutí, môžu bez akejkoľvek prekážky znovu kandidovať. Stotožňujem sa s týmto postojom. Opäť sa pozrieme na následky takej možnosti.

Štyria nevymenovaní sa znovu budú uchádzať o kandidatúru. Pripusťme, že dajme tomu traja budú znovu zvolení, pričom Národná rada predloží zas obmedzený počet kandidátov, napríklad šiestich. Prezident z tých troch staronových kandidátov vymenuje jedného za sudcu. A dostávame sa do začarovaného kruhu. Dvaja nevymenovaní sa dostanú do ďalšej voľby v Národnej rade a ak budú zvolení, hoci jeden z nich, tak vznikne unikátna situácia. Jedna a tá istá osoba, v tej istej voľbe kandidátov sa stane kandidátom trikrát, t.j. bude mať trikrát viac možností dosiahnuť vymenovanie za sudcu. Žiadna teória, je to jasná praktická možnosť. Ešteže máme v ústave zákaz diskriminácie, a teda aj zákaz zvýhodňovania jednotlivcov.

Predísť takým absurdným dôsledkom sa dá iba navrhnutím plného počtu kandidátov, aktuálne je to číslo osemnásť.

Kam to povedie, ak prezident prehliadne porušenie ústavných pravidiel

Zopakujem. Aj keď som sa verejne vyjadril, že Národná rada je povinná navrhnúť 18 kandidátov bez možnosti vytvárať neúplné zoznamy, neviem k akému rozhodnutiu dôjde hlava štátu.

Nedá sa vylúčiť, že prezident Andrej Kiska vymenuje z ôsmich navrhnutých kandidátov štyroch alebo troch sudcov (dvoch nie, lebo plénum potrebuje najmenej siedmich sudcov).  Vidím v takom postupe dve zásadné riziká.

Prvý problém spočíva v tom, že hlava štátu by odobrila porušenie ústavnej zvyklosti, z ktorej sa od roku 1993 stalo ústavnoprávne pravidlo, dokonca by ho de facto zrušila. Druhý dôsledok je vážnejší. Ak by prezident republiky nesankcionoval navrhnutie neúplného počtu kandidátov v prípade ôsmich kandidátov, tak nebude mať inú možnosť, len rovnako odobriť každý ďalší nedostatočný počet navrhnutých kandidátov. Aj vtedy, ak by mu Národná rada zvyšujúcich 10 kandidátov navrhovala po dvoch (kto si ešte spomenie na návrh poslancov Smeru, aby sa kandidáti volili po dvojičkách a nie v jednom „balíku“).

Nuž a navrhovať kandidátov po dvoch je jediná cesta ako presadiť vymenovanie takých osôb, ktoré by inak neboli vymenované, lenže pri dvoch kandidátoch by museli byť akceptovaní z dôvodu úplnej nespôsobilosti „dvojičky“ (prezident Kováč sa dostal do takej dilemy, keď mu na jedno miesto ponúkli Jána Cupera a Ľubomíra Dobríka).

Poviete si, nech prezident vymenuje štyroch z ôsmich, sfunkční plénum Ústavného súdu a potom nech trvá na tom, aby mu predložili naraz všetkých desiatich kandidátov. Ako by to odôvodnil, len tým, že dbať na riadny chod ústavných orgánov vyžadovalo vymenovať aspoň troch sudcov? Ale riadny chod Ústavného súdu nie je len okyptené plénum. Patria tam aj štyri senáty, z ktorých budú, pri siedmich alebo ôsmich sudcov, dva stále chýbať, pričom senáty rozhodujú 90 percent vecí podaných na Ústavný súd. Takže ak Národná rada predloží zoznam dvoch kandidátov, tak jeden z nich ako sudca prispeje k vytvorenie tretieho senátu, atď. A opätovne sa bude tvrdiť, že prezident musí vymenovať aj jedného sudcu, lebo sa tak rozšíri počet rozhodovacích formácií Ústavného súdu  a zvýši výkon tohto súdu. Obohratá pesnička.

Dbať na riadny chod Ústavného súdu je povinná aj Národná rada

Princíp, podľa ktorého štátne orgány môžu konať iba na základe ústavy, v jej medziach a v rozsahu a spôsobom, ktorý ustanoví zákon je uvedený v základných ustanoveniach Ústavy (článok 2 ods. 2).

Národná rada predložením neúplnej zostavy kandidátov porušila a mieni, podľa všetkého, aj naďalej porušovať tento zásadný princíp jej fungovania a rozhodovania. Dodržiavanie tohto princípu je nesporne určujúcim predpokladom na plnenie povinnosti prezidenta republiky dbať na riadny chod ústavných orgánov. Ak Národná rada porušuje ústavnú obyčaj, o ktorej píšem, tak nekoná na základe Ústavy. Porušuje ju. Súčasne znemožňuje prezidentovi plniť povinnosť na zabezpečenie riadneho, nie provizórneho, fungovania Ústavného súdu.

Prezident nie je totiž údržbár ústavného systému; do takej pozície ho tlačí nielen Národná rada svojim liknavým, neústavným a politicky nekorektným postupom, ale aj niektoré názory, ktoré opomínajú, že ústavné zvyklosti sú záväznou normou pre konanie všetkých orgánov verejnej moci. Osobitne pre Národnú radu. Ich dešpektovanie sa nedá ospravedlniť iba povinnosťou dbať na riadny chod ústavných orgánov. Bola by to cesta do pekla ústavných neistôt.

Komentujte

0
s podmienkami použitia.
  • Žiadne komentáre
Nachádzaš sa tu: Hlavná stránka Dokumenty Externé Prezident republiky nie je údržbár ústavného systému

Kontakt

e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

 

Naši partneri