Rektor skryl prácu, za ktorú dostala Macejková titul

https://a-static.projektn.sk/2019/09/20140710_prez_sudkyna_005167063.jpg| dennikn.sk | MÁRIA BENEDIKOVIČOVÁ | 2. septembra 2019 |

Ivetta Macejková. Foto TASR – Michal Svítok

Bývalá šéfka Ústavného súdu má od roku 2016 titul LL.M. Jej záverečnú prácu vzal z knižnice k sebe rektor školy po Dankovom škandále. Antiplagiátorský program ju nekontroloval. Denníku N rektor prácu po niekoľkých minutách vzal, Macejková do nej už nedovolila viac pozrieť.

„Môžem ešte listovať v práci?"

„Už nie." Rektor súkromnej Vysokej školy bezpečnostného manažérstva v Košiciach Marián Mesároš si berie späť do vlastných rúk prácu bývalej šéfky Ústavného súdu Ivetty Macejkovej a žiada ma, aby som odišla. Za necelú polhodinu som ju preštudovať nestihla, stačilo to len na základné zoznámenie sa s jej obsahom.

Je streda 28. augusta, Ivetta Macejková je už aj oficiálne kandidátkou na post predsedníčky Najvyššieho súdu. Voľby v súdnej rade budú v pondelok 9. septembra a Denník N sa zaujímal o prácu, za ktorú získala dnes moderný titul LL.M.

Porovnávať prácu s textom v mobile? Zakázané

Prácu sudkyne Najvyššieho súdu som si niekoľko desiatok minút čítala pod dozorom troch pracovníkov školy. V ďalšom študovaní diela odovzdaného pred troma rokmi ma zastavila skutočnosť, že som si ju porovnávala s iným textom, ktorý som mala uložený v mojom mobilnom telefóne. To podľa Mesároša nie je v poriadku.

Keď sa rektor vrátil do kancelárie, zamestnancom svojej súkromnej vysokej školy vyčítal, či si nevšimli, že používam mobil. Popritom vyslovil presvedčenie, že Macejkovej prácu, ktorú mi sprístupnili až po mojej žiadosti, porovnávam so staršou prácou z inej školy, ktorá má podobný názov ako dielo dnes už bývalej predsedníčky Ústavného súdu.

Rektor na stretnutí začal o tejto práci hovoriť sám od seba, vysvetľoval to tým, že sa dopočul o „údajnej zhode" medzi týmito dielami. Aj keď podľa vlastných slov druhú prácu nevidel, presviedča, že Macejková z nej neodpisovala a žiadosťou o sprístupnenie jej práce ich len oberám o čas.

Za akú prácu v roku 2016 dostala Macejková titul LL.M, som sa najprv pokúšala zistiť v knižnici školy ako bežná verejná návšteva, no nepochodila som. Hoci iné práce absolventov s titulom LL.M tam nájdete, tá Macejkovej chýbala. Prísne stráženým dielom sa stala po vlaňajšom škandále predsedu parlamentu a Slovenskej národnej strany Andreja Danka s titulom.

Keď sa šéf SNS Danko vlani pokúšal zabrániť odhaleniu svojho plagiátu na banskobystrickej Univerzite Mateja Bela utajovaním rigoróznej práce, spravil aj rektor Mesároš opatrenia na svojej škole. Zo školskej knižnice zobral k sebe do kancelárie práce prominentov – absolventov, vrátane tej od Macejkovej. Ako hovorí, spravil tak, aby sa v nich kdekto nehrabal, a nie preto, aby ich tajil. Medzi prácami, ktoré sa premiestnili z verejne prístupnej knižnice do jeho kancelárie, je aj jeho doktorská práca.

Rektor, prezident a majiteľ školy Marián Mesároš má zbierku titulov. Aj on si spravil LL.M. Zdroj – internetová stránka školy vsbm.sk

Otázky o Macejkovej diplome ho pobúrili, kamaráti vraj nie sú. O Denníku N si myslí, že mal za úlohu zdiskreditovať Danka a teraz ide zničiť Macejkovú. „Je to totálna nespravodlivosť," vraví s tým, že titul nadobudla transparentne, a opakuje, že jeho škola je jednou z najkvalitnejších spomedzi súkromných a tituly nerozdáva len tak.

Slávnostné promócie okamžite po štátnici

Macejkovú prijali na košickú školu v marci 2016, keď mala 58 rokov. Podľa údajov z internetovej stránky školy čakalo predsedníčku Ústavného súdu, ktorý tiež sídli v Košiciach, jedenásť prednášok, záverečný test a v decembri toho istého roku získala po obhajobe práce titul LL.M.

Na Slovensku je titul Master of Laws pomerne neznámy. Tradíciu má v anglosaských krajinách, kde sa študenti práva po bakalárskom stupni väčšinou špecializujú na určité právne odvetvie, za čo získavajú LL.M.

Štyri roky pred nadobudnutím LL.M prešla Macejková omnoho náročnejšou skúškou. Na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach si spravila dizertáciu z trestného práva (PhD.). Doktorkou práv (JUDr.) sa stala už v 80. rokoch na Univerzite Komenského v Bratislave, kde patril k jej profesorom neskorší prezident Ivan Gašparovič, ktorý ju aj do funkcie šéfky Ústavného súdu v roku 2007 vymenoval.

Netradičné bolo načasovanie promócií pre tých, čo titul na Vysokej škole bezpečnostného manažérstva získali. Slávnosť nasledovala už hodinu po obhajobe prác, zúčastnili sa na nej aj príbuzní absolventov. Vyplýva to z dokladov o štúdiu Macejkovej, do ktorých dovolil rektor nahliadnuť na päť minút. Bežná prax je taká, že odovzdávanie diplomov na slávnostnej promócii nasleduje až niekoľko týždňov po skúške.

Macejková a ani ostatní študenti však po obhajobe práce nezostali sklamaní, v roku 2016 uspeli všetci 14 študenti usilujúci sa o titul LL.M. Medzi nimi aj jej kolegyňa z Ústavného súdu a zakladateľka školy Marianna Mochnáčová, rektorova asistentka Iveta Fabiánová či vtedajší policajný viceprezident Ľubomír Ábel, o ktorom Plus 7 dní v minulosti napísal, ako vďaka plagiátu vyštudoval policajnú akadémiu. Ábel vlani odišiel z polície do civilu, na škole teraz pôsobí ako externý prednášajúci.

Škola sídli na Košťovej ulici v Košiciach. Foto N – Tomáš Benedikovič

Aj Ábelova a Mochnáčovej práca skončili v rektorovej pracovni, rovnako ako Macejkovej.

Antiplagiátorská kontrola nebola

V čase ich štúdia na Slovensku už platilo, že študenti pred štátnicami si musia dať preveriť svoje práce. Kontrola zisťuje, či nepodvádzali pri ich písaní, a či teda ide naozaj o pôvodné práce študentov. Štátom zriadený antiplagiátorský program ich porovnáva s vysokoškolskými učebnicami, ale aj so staršími prácami absolventov univerzít a potom sa sprístupňujú na internete v centrálnom registri záverečných prác.

Je v ňom záznam aj o záverečnej práci, ktorú spomínal rektor Mesároš, keď hovoril, že sa dopočul o „údajnej zhode" s Macejkovej dielom. Od koho sa to dozvedel, neprezradil.

Autorkou druhej práce je právnička Alena Angelovičová, ktorá ju odovzdala krátko pred Macejkovou takisto v Košiciach, avšak nie na škole u Mesároša, ale na verejnej Univerzite P. J. Šafárika. Má 189 strán a názov „Právo EÚ a rozhodovacia činnosť Ústavného súdu SR". Macejkovej názov znie: „Právo EÚ v rozhodovacej činnosti Ústavného súdu SR".

Aj odchýlka v názve podľa Mesároša svedčí o tom, že Macejkovej práca je v poriadku a autorky rozoberali rozdielne veci. Tvrdí to, aj keď Angelovičovej prácu podľa svojich slov nevidel. Na stretnutí tiež presviedčal, že tieto práce nevedia porovnať, pretože v centrálnom registri bude Angelovičovej práca dostupná až od októbra, autorka si totiž uplatnila trojročnú licenciu. Dá sa však zohnať v knižnici Univerzity P. J. Šafárika.

Ivan Gašparovič pri vymenovaní Mariána Mesároša za rektora v roku 2011. Foto – TASR

Vedúcim Macejkovej práce bol rektor osobne, a tak zodpovedal aj za to, že neodovzdala nevhodnú prácu. Štátny program odhaľujúci plagiáty však nepreveroval, ako pri vypracovaní 55-stranovej práce pracovala s cudzími dielami, vrátane Angelovičovej práce. Spomínaná licencia by porovnávanie s Macejkovej dielom neznemožnila, pretože bez ohľadu na to, že nie je verejne dostupná, je jej obsah nahratý v antiplagiátorskom systéme.

Macejkovej prácu podľa rektora do antiplagiátorského systému neodoslali, lebo takú povinnosť nemali. Hovorí, že LL.M. štúdium sa neriadi vysokoškolským zákonom, pretože ide o podiplomové štúdium ako súčasť celoživotného vzdelávania, a teda antiplagiátorská kontrola nie je povinná. Štúdium tiež poskytovali v spolupráci s poľskou Vysokou školou manažérskou vo Varšave, ktorej sa toto pravidlo netýkalo.

V budove školy majú aulu pomenovanú po Milanovi Čičovi, bývalom komunistovi, ktorý predsedal prvej ponovembrovej vláde a neskôr Ústavnému súdu SR. Pred vstupom do auly visí aj obraz s podobizňou Čiča. Na stene oproti je zase namaľovaný Marián Mesároš. Foto – internetová stránka školy vsbm.sk

Ministerstvo školstva odpísalo, že ak je štúdium organizované zahraničnou vysokou školou, náš predpis sa na ňu nevzťahuje, no má to byť upravené v zmluve o spolupráci medzi školami. Dohoda z roku 2014, ktorú Denníku N na košickej škole ukázali, len všeobecne konštatuje, že sa s Poliakmi dohodli na spolupráci. O postupe pri preverovaní záverečných prác sa v nej nepíše.

Macejková: Práca vám bola sprístupnená

Počas necelej polhodiny, ktorú som mala na preštudovanie, som si z Macejkovej práce stihla zapísať základné údaje a prezrieť zoznam použitej literatúry. Angelovičovej práca sa tam nespomína. Sú tam štyri knihy a okolo 30 súdnych rozhodnutí, niektoré sa objavujú aj u Angelovičovej.

Pár strán, ktoré som si stihla prečítať, pôsobilo dojmom, že vznikli z nálezov Ústavného súdu, na autorkine vlastné myšlienky som nenatrafila. Išlo však len o krátky monitoring.

Dôkladnejšie analyzovanie práce znemožnilo aj to, že Mesároš zakázal Macejkovej prácu odfotografovať a nepovolil robiť ani len výpisky z textu, čo iné školy v knižniciach bez problémov umožňujú. Žiadal písomný súhlas autorky.

Macejkovú som preto požiadala, aby dala súhlas prácu prefotiť alebo aspoň spraviť z nej výpisky, pretože mi v Košiciach umožnili listovať v jej práci len chvíľu.

„Vaša požiadavka bola splnená, keď vám bola práca v plnom rozsahu sprístupnená na nahliadnutie na pôde Vysokej školy bezpečnostného manažérstva v Košiciach. Z toho dôvodu neudeľujem opätovný súhlas na jej sprístupnenie," zareagovala Macejková. Tvrdí, že štúdium s prácou riadne ukončila.

Vysoká škola bezpečnostného manažérstva funguje od roku 2006, ročne mávala vyše štyritisíc študentov, teraz ich má zhruba tisíc. Mesároš je jej jediným majiteľom, na škole pôsobí nielen vo funkcii rektora, ale aj prezidenta školy a viacerí ho tam aj oslovujú „pán prezident".

Zo štatistík pracovného portálu Profesia.sk vyplýva, že firmy o absolventov nemajú veľký záujem. Rektor vraví, že sa stále zlepšujú, dôkazom podľa neho je, že vlani dostali povolenie udeľovať aj tituly PhD. Pozornosť na jar vzbudili udelením čestného doktorátu – titulu doctor honoris causa – rektorovmu priateľovi Štefanovi Harabinovi v čase, keď bojoval o prezidentskú funkciu.

Harabin je teraz súperom Macejkovej, takisto kandiduje za predsedu Najvyššieho súdu.

Foto N – Tomáš Benedikovič

Macejková na otázky, prečo sa rozhodla pre súkromnú školu, ktorá sa orientuje na výučbu o bezpečnosti, a čím bolo pre ňu štúdium obohacujúce, reagovala stručne: „Škola má vynikajúce referencie. Aj na základe vlastnej skúsenosti považujem štúdium, ktoré ponúka, za mimoriadne kvalitné."

Pri Dankovi boli ticho

Titul LL.M sa u nás profesijne neberie príliš vážne, slúži skôr len na prezentáciu medzi širokou verejnosťou.

Pre mnoho škôl predstavuje možnosť dobrého zárobku. Na košickej škole toto ročné štúdium stojí 2 800 eur. Momentálne ho neposkytujú v spolupráci s poľskou školou, ale s francúzskou. Rektor Mesároš to vysvetľuje tým, že sa tak rozhodli po liste od poľského šéfa akreditačnej komisie, ktorý ich upozorňoval na „nekalé praktiky" vtedajšieho rektora varšavskej školy Pawla Czarneckého.

Práve Czarnecki s Mesárošom rozhodovali o udelení titulu Macejkovej. Sedeli v skúšobnej komisii spolu s prorektorom košickej školy Stanislavom Križovským a Poliakom Karolom Karským. Mesároš im predsedal.

Počas plagiátorskej kauzy šéfa parlamentu Andreja Danka sa Mesárošova škola neozvala. Mnohé renomované vysoké školy spisovali vyhlásenia odsudzujúce jeho počínanie z roku 2000, keď do svojej rigoróznej práce vykradol päť učebníc. Univerzita Komenského v Bratislave ho označila za príklad hodný zavrhnutia.

Mesároš sa počas nášho rozhovoru čudoval, načo bolo potrebné písať o Dankovom prešľape s rigoróznou prácou, keď sa ho dopustil pred rokmi. Nasleduje konštatovanie, že verejnosť to strávila a Danko ide ďalej.

„Zlodej myšlienok ostáva zlodejom, či to bolo pred 18 alebo piatimi rokmi," vravím.

„Ktorý kláštor vás vychoval?" poznamená rektor. Macejkovej práca zostáva v bezpečí jeho kancelárie.

 

Komentujte

0
s podmienkami použitia.
  • Žiadne komentáre
Nachádzaš sa tu: Hlavná stránka Dokumenty Externé Rektor skryl prácu, za ktorú dostala Macejková titul

Kontakt

e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

 

Naši partneri