Podozrivých sudcov už nebudeme riešiť štýlom príďte na čaj o piatej

| postoj.sk | Martin Hanus, Pavol Rábara | 29. 10. 2019 |

Foto: Pavol Rábara

Rozhovor s Elenou Berthótyovou, členkou Súdnej rady, o sudcoch z Kočnerovej Threemy, o Jarmile Urbancovej aj o novej nádeji.

Od roku 2005 pôsobí v Správnom kolégiu Najvyššieho súdu, kde sa špecializuje na azylové právo, v roku 2017 získal jej senát v tejto oblasti cenu Judikát roka 2017. Pred desiatimi rokmi patrila do skupinky sudcov Najvyššieho súdu, ktorí sa otvorene postavili proti praktikám Štefana Harabina, za čo potom viacerí čelili diskriminácii. Od roku 2014 je členkou Súdnej rady, najskôr ako nominantka prezidenta Kisku, od júna tohto roka tam pokračuje ako nominantka prezidentky Čaputovej.  


Elena Berthótyová je novou členkou päťčlennej komisie, ktorá má preverovať sudcov z Kočnerovej Threemy. V rozhovore pre Postoj vysvetľuje, že väčšinu Súdnej rady donútil až verejný tlak, aby prestala strkať hlavu do piesku, takisto hovorí, aká je momentálne atmosféra na Najvyššom súde a prečo by jeho podpredsedníčka Jarmila Urbancová mala v záujme obnovy dôvery odstúpiť zo svojej funkcie. 

Včera ste mali celodenné búrlivé zasadanie Súdnej rady, na prvý pohľad sa zdá, že ako menšinové krídlo kritikov ste uspeli. V komisii, ktorá má skúmať sudcov, ktorí sa objavili v Kočnerovej Threeme, ste vo väčšine. Okrem toho stála etická komisia na váš návrh vyzvala sudcov, ktorých sa dotkla Kočnerova Threema, aby požiadali o prerušenie výkonu funkciu. Pritom nejde len o sudcov, ktorým polícia zhabala mobilné telefóny, ale aj o tých, ktorí čelia podozreniu zo zneužívania funkcie sudcov. Beriete včerajšok ako úspech?

Išlo o dôležitý posun vpred. Je pravdou, že po dlhom čase sme ako menšina neodchádzali porazení názorom väčšiny, ale podarilo sa nám presvedčiť Súdnu radu, že je najvyšší čas prestať so strkaním hlavy do piesku a postaviť sa čelom informáciám, ktoré traumatizujú verejnosť aj všetkých slušných sudcov. To sa včera naozaj podarilo.

Ako si to vysvetľujete? Prvé týždne boli Súdna rada aj jej komisia, ktorá má skúmať sudcov z Kočnerovej Threemy veľmi pomalé váhavé, skôr zaznievali formalistické argumenty o tom, prečo je nemožné podávať napríklad disciplinárne návrhy.

Aj tomu sme sa včera v búrlivej diskusii venovali, pretože dve členky komisie objasňovali dôvody, prečo odišli z komisie...

...máte na mysli Lenku Praženkovú a Marcelu Kosovú, ktoré sa vzdali členstva v komisii po tom, čo sme zverejnili informáciu o ich účasti na advokátskej zabíjačke.

Vo svojej účasti na medializovanej zabíjačke nevideli problém, odchod z komisie vysvetlili tým, že stratili dôveru niektorých členov komisie. Celkovo sme boli včera voči sebe otvorení a kritickí, ja som im vyčítala, že sa väčšina Súdnej rady stavala voči závažným podozreniam tak, že sa vo veci nedá robiť nič a musíme čakať na konanie orgánov činných v trestnom konaní.

Podaktorí z nás sme od začiatku tvrdili, že je tu predsa etická rovina. Máme nielen právo, ale aj povinnosť zisťovať a vyhodnocovať informácie o konaní, ktoré je nezlučiteľné s predpokladmi sudcovskej spôsobilosti, teda s morálnym štandardom a integritou sudcov. V tom čase kolegovia na tieto argumenty nechceli reflektovať, z mediálnych výstupov bývalej predsedníčky komisie, pani Kosovej aj pani Praženkovej, sme sa dozvedeli, že im v tom bráni zásada ne bis in idem.

Ide o zásadu, ktorá zakazuje dvojité stíhanie za ten istý skutok, v tomto prípade oficiálny argument znel, že ak by ste spustili disciplinárne stíhanie niektorých sudcov, mohli by ste výrazne skomplikovať neskoršie trestné stíhanie týchto sudcov zo strany polície. Do akej miery išlo o vážny argument?

Išlo o účelový výklad tejto zásady. Je totiž možné, aby súčasne prebiehalo disciplinárne aj trestné konanie, samozrejme, nie za ten istý skutok.

Podaktorí z nás sme od začiatku tvrdili, že je tu predsa etická rovina. Máme nielen právo, ale aj povinnosť zisťovať a vyhodnocovať informácie o konaní, ktoré je nezlučiteľné s predpokladmi sudcovskej spôsobilosti, teda s morálnym štandardom a integritou sudcov.

Ale je málo pravdepodobné, aby predsedníčka Súdnej rady podala disciplinárny návrh za zneužitie právomoci či korupciu, našou úlohou bolo riešiť práve etické zlyhania.

Teda disciplinárne návrhy sa mali týkať iných skutkov než pre ktoré by týchto sudcov mohla stíhať polícia?

Pravdaže, mali aj mohli sa týkať niečoho iného. Napokon, dôkazom, že išlo o účelové argumenty, je aj to, že tieto disciplinárne návrhy boli napokon podané. To sa však stalo najmä vďaka tlaku verejnosti, ale aj pod tlakom politikov, ktorí sa začali vyjadrovať, že ak si justícia neurobí poriadok vo svojich radoch, tak s tým začnú oni.

Vám osobne však včera vyčítali, že hoci ste Praženkovú aj Kosovú kritizovali, napriek ponuke ste sa nestali členkou komisie, ste ňou až od včerajška.

Je pravda, že ponuku na členstvo v komisii som mala od začiatku, no z osobných dôvodov som to pôvodne nemohla prijať, aj septembrové zasadnutie Súdnej rady som predčasne opustila, keďže blízky rodinný príslušník bol hospitalizovaný.

Našťastie to dobre dopadlo, včera som preto mohla nastúpiť ako nová členka komisie, a to aj preto, že už to dáva nový zmysel. Jednak ma presvedčili kvalitné výstupy komisie, ktorá pracovala po odstúpení pani Kosovej a Praženkovej v zúženom trojčlennom zložení, takisto sa rozšíril aj mandát komisie. Jej novou úlohou bude vyhodnocovanie informácií nielen o sudcoch, ktorým sa zhabali mobily, ale aj o ďalších sudcoch, ktorí sa ocitli v Kočnerovej komunikácii.
 

Takže komisia si po novom môže predvolať nielen tých sudcov, ktorí priamo komunikovali s Kočnerom a z ktorých majú už viacerí prerušený výkon funkcie, ale aj tých, ktorí sa ocitli v Kočnerovej komunikácii v podozrivých súvislostiach?

Áno. Ak existuje vážne podozrenie, že sa mohli dopustiť zneužitia funkcie sudcu, a to nielen v pôsobnosti ich rozhodovacej činnosti. To znamená, že kompetencia komisie sa rozšírila podľa našich predstáv. Aj preto som do komisie vstúpila, má to jednoducho zmysel.

Zaujímavé je, že v tej päťčlennej komisii ste spolu s Dušanom Čimom a Lajosom Mészárosom teraz až traja, ktorí ste boli kritikmi správania pôvodného vedenia komisie, pani Kosovej a Praženkovej. Ste už teda vo väčšine, čo budete od dnešného dňa robiť celkom inak než čo robila komisia pod bývalým vedením?

Podľa zákona sú všetky štátne orgány povinné poskytovať súčinnosť Súdnej rade. Včera sme opätovne kritizovali predsedníčku rady, že poslala orgánom činným v trestnom konaní žiadosť, v ktorej však nebola formulovaná požiadavka nahliadnuť do trestného spisu.

V tomto náš prístup zmeníme a požiadame o nahliadnutie do spisu. Komunikácia z Threemy je už pripustená ako dôkaz v jednom z trestných konaní (v súdnom pojednávaní ku kauze tzv. sfalšovaných zmeniek – pozn. red.). Nechceme nahliadať do spisu preto, aby sme zisťovali, či sa daní sudcovia dopustili trestného činu. Ale budeme zisťovať, či sa svojím konaním a správaním nedopustili disciplinárneho previnenia, teda porušenia zásad sudcovskej etiky alebo či nestratili spôsobilosť na výkon funkcie.

Ak polícia umožní vašej komisii nahliadnuť do trestných spisov, čo budete môcť ďalej robiť s danými informáciami?

Vyhodnotíme, či nedošlo k porušeniu zásad sudcovskej etiky alebo k porušeniu povinností sudcu, ktoré ustanovuje zákon o sudcoch. Ide napríklad o povinnosť sudcov vyhnúť sa správaniu, ktoré vzbudzuje pochybnosti o nezaujatosti, nestrannosti, spochybňuje dôveru v nezávislé a nestranné rozhodovanie súdov.

Ak zistíme zlyhania, môžeme iniciovať disciplinárne stíhanie, tak ako včera komisia navrhla iniciovať disciplinárne konanie voči sudcom, ktorým boli zaistené počítače a mobily a nevyužili možnosť vyjadriť sa pred komisiou.

Už to nemôže byť tak, že týchto sudcov budeme pozývať akoby na čaj o piatej. Majú právo sa vyjadriť k podozreniam, ale keď ho nevyužijú, je našou povinnosťou na to patrične reagovať.

Súdna rada včera schválila aj to, že sa budú preverovať majetkové pomery niektorých sudcov. Ako to má vyzerať v praxi?

Na Súdnej rade je zriadená stála komisia, ktorá každoročne vyhodnocuje majetkové priznania sudcov. Táto komisia by mala zasadnúť skôr, ako jej ukladá zákon, aby mohla vyhodnotiť priznania sudcov, o ktorých boli publikované informácie v súvislosti s ich majetkami.

Už to nemôže byť tak, že týchto sudcov budeme pozývať akoby na čaj o piatej. Majú právo sa vyjadriť k podozreniam, ale keď ho nevyužijú, je našou povinnosťou na to patrične reagovať.
 

Následne by sme týchto sudcov mohli požiadať o vysvetlenie, pričom naša komisia vyhodnotí ich prípad. Jeden z možných dôvodov na disciplinárny návrh je totiž aj aj nepravdivé uvedenie majetkového priznania, alebo ak sa ukáže veľký nepomer medzi príjmami a priznaným majetkom sudcu.

Máte právomoc tieto veci skúmať?

Komisia, ktorá je zodpovedná za vyhodnocovanie majetkových priznaní áno, ale v tej nie som členkou. Naša komisia ju požiada, aby konkrétne priznania vyhodnotila skôr, aby sme sa nimi mohli zaoberať.

Po zverejnení komunikácie sudcu Sklenku s Kočnerom vieme, že obaja považovali za svojho spojenca na Najvyššom súde Jarmilu Urbancovú, s ktorou mal Sklenka komunikovať o pozadí viacerých prípadov. Urbancová momentálne riadi Najvyšší súd, kde je vašou šéfkou. Bude sa komisia zaoberať aj činnosťou sudkyne Urbancovej?

Nevylučujem, že sa budeme zaoberať aj týmito informáciami. Hoci pani Urbancová priamo nekomunikovala s Marianom Kočnerom a hoci sa bráni, že išlo len o spoločenskú konverzáciu so sudcom Sklenkom, dnes známy obsah ich konverzácie nasvedčuje tomu, že mal prístup k informáciám, ktoré v pozícii sudcu okresného súdu nemal ako získať. Pani Urbancová musela alebo mala predpokladať dôvod, pre ktorý si takéto informácie pán Sklenka zisťuje.


Tým pádom hovoríte o závažných podozreniach voči Jarmile Urbancovej?

Minimálne na nej visí tieň podozrenia, a to v situácii, keď justícia čelí veľmi nízkej dôveryhodnosti a ona je vo funkcii zastupujúceho predsedu Najvyššieho súdu. Preto si myslíme, že ona sama mala funkciu po zverejnení komunikácie okamžite opustiť. Keď tak neurobila, nasledujúci deň sme ju spolu s ďalšími deviatimi kolegami z Najvyššieho súdu k tomu vyzvali.

My ju pritom z ničoho protiprávneho neobviňujeme, na takúto výzvu stačil tieň podozrenia. Keby bola po odstúpení schopná svoje meno očistiť, nič by jej nebránilo v tom, aby sa opäť uchádzala o funkciu podpredsedníčky, samozrejme, už v nových podmienkach.

S Urbancovou ste kolegyne zo správneho kolégia Najvyššieho súdu, vedeli ste o tom, že často komunikuje so sudcom Sklenkom?

Nie, vedela som len to, že svojho času bol ako asistent pridelený v senáte, kde pôsobila pani Urbancová. V posledných rokoch som pána Sklenku niekedy stretla na chodbe Najvyššieho súdu, ale nevedela som, za kým chodí.

Akú má povesť Jarmila Urbancová ako sudkyňa?

Predtým než prišla na Najvyšší súd, pôsobila na Krajskom súde v Trnave, zopár jej rozhodnutí som ako sudkyňa Najvyššieho súdu aj preskúmavala. Povedala by som, že nevybočovala z rámca slovenského štandardu.

Tým zrejme diplomaticky naznačujete, že nešlo o rozhodnutia, ktoré by sa vyznačovali nadpriemernou kvalitou...

Išlo o rozhodnutia, ktoré sme niekedy potvrdili, niekedy zrušili či pozmenili, išlo o bežný štandard. Podpredsedníčkou Najvyššieho súdu sa stala prvýkrát ešte v období Štefana Harabina. Ani to nechcem zvlášť hodnotiť, ale je zrejmé, že v tom čase to nešlo bez toho, aby nemala s pánom Harabinom dobrý vzťah.

Ako sa správala voči Harabinovým kritikom?

Určite nemala štýl pána Harabina, dokonca sa po jeho odchode správala korektne a vychádzala nám v ústrety. Nepríjemne nás preto prekvapil nedávny prípad, keď proti vôli väčšiny sudcov zo správneho kolégia presadila príchod jednej sudkyne z kraja na Najvyšší súd, nechcela o tom ani pripustiť žiadnu diskusiu. Jedna sudkyňa musela pani podpredsedníčku až napomenúť, že tón, akým ukončila debatu, nebol hoden sudkyne Najvyššieho súdu.

Prečo ju tak presadzovala?

To pozadie nepoznáme, poznali sme len jedno pochybné rozhodnutie tej sudkyne. Ale opakujem, pani podpredsedníčka sa inak správala korektne.

Aká atmosféra teraz panuje na Najvyššom súde?

Dnes sme zažili dvakrát poplach pre nahlásenú bombu. (Úsmev.) Myslím si, že aktuálna situácia traumatizuje spoločnosť rovnako ako slušných sudcov na Najvyššom súde, a nielen ich, ale všetkých sudcov. Je veľmi zlé, že sa v článkoch o spomínanej komunikácii objavili aj sudcovia Najvyššieho súdu.

Keď sa v týchto dňoch táto komunikácia číta ako dôkaz v trestnom konaní obžalovaného Mariana Kočnera, zisťujeme, že pasáže, ktoré zverejnili médiá, korešpondujú s tým, čo sa prednáša ako dôkaz. Je to mimoriadne traumatizujúce, lebo to vrhá čierne svetlo na celý Najvyšší súd. Pritom dlhodobo zápasíme s nízkou dôveryhodnosťou a dnes o ňu akoby prichádzame.

 

Už Honoré de Balzac povedal, že nedostatok dôvery v justícii je začiatkom konca spoločnosti. Keď bežný občan prestane dôverovať sudcom a súdom, je to len krôčik od toho, aby začal dôverovať antisystému.
 

Dôležité je, že obyčajní sudcovia nemlčali. Vážim si, že okrem sudcov zo združenia Za otvorenú justíciu sa pridali aj ďalší sudcovia, či už cez sudcovské rady alebo grémiá. Sudcom nie je jedno, že takéto veci vyplývali na povrch, dotknutých sudcov vyzývajú, aby sami požiadali o prerušenie výkonu funkcie. Dôvera je totiž to najvzácnejšie, čím sudca disponuje. Uchádzame sa o ňu každým jedným rozhodnutím, ale aj postojmi, ktoré prezentujeme mimo pojednávacej miestnosti.

Už Honoré de Balzac povedal, že nedostatok dôvery v justícii je začiatkom konca spoločnosti. Keď bežný občan prestane dôverovať sudcom a súdom, je to len krôčik od toho, aby začal dôverovať antisystému.

Keby boli sudcovia teraz ticho, tak by úpadok justície len prehlbovali. Preto bolo dôležité, že sa ozvali aj bežní sudcovia. Hoci my na Najvyššom súde sme výzvu voči podpredsedníčke Urbancovej nerobili ako hromadnú akciu. Niektorí nám vyčítali, prečo sa nedala podpísať väčšiemu počtu sudcov.

Prečo?

Kládli sme väčší dôraz na to, aby boli pod ňou podpísaní hodnotovo konzistentní sudcovia, ktorí dlhodobo bojovali za určité ideály a ktorí majú dnes morálne právo povedať, že na čele Najvyššieho súdu by takáto sudkyňa nemala stáť. Nechceli sme, aby naša výzva bola devalvovaná napríklad tým, že sa pod ňu podpíšu sudcovia, ktorí sa v minulosti nesprávali celkom odvážne a zatvárali oči nad tým, čo sa v minulosti dialo.

Z toho vyplýva, že ak by ste tú výzvu otvorili, tak by ju na Najvyššom súde podpísalo viac ako desať sudcov?

Myslím, že by to bolo viac. Pravdou je aj to, že niektorí sudcovia, ktorých sme oslovili, nám povedali, že chcú čas na rozmyslenie a už sa nám neozvali. Ale rešpektujeme to. Obsahovo sa však vyjadrili, že s výzvou súhlasia.

Na Najvyšší súd ste nastúpili v roku 2005 v ére Milana Karabína, onedlho však nasledovala éra Harabina. V tom čase sme Harabinovi pripisovali až magickú moc v zmysle, že keď odíde, všetko bude obratom lepšie. Niečo je naozaj lepšie, už nedochádza k šikanóznym disciplinárnym stíhaniam, ale pod povrchom sa akoby nič nezmenilo. Je to oprávnený dojem?

Je ťažké porovnávať tieto dve obdobia. Možno to prvé obdobie nevnímala široká verejnosť až tak kriticky, lebo dochádzalo k zneužívaniu disciplinárnych konaní voči kritickým sudcom a ťažko sme to znášali my, sudcovia, ktorí sme systém a Štefana Harabina kritizovali. Toto obdobie máme za sebou, hoci niektorí z poctivých sudcov sa nedožili konca tohto obdobia. A aj dnes by boli asi veľmi sklamaní, že sa systém neočistil len tým, že pán Harabin už nemá moc.

Je pravdou, že doktorka Švecová ako doterajšia predsedníčka, ale ani pani Urbancová nezneužívali disciplinárne konania, zrejme aj po skúsenostiach z doby Štefana Harabina, keď sa ukázalo, že odvážnych sudcov to nezastraší.

Mimochodom, vy ste v roku 2014 v Súdnej rade hlasovali za Danielu Švecovú ako predsedníčku Najvyššieho súdu, spätne to neľutujete?

V tom čase bolo jasné, že v Súdnej rade neprejde žiaden proreformný sudca, hľadali sme teda kandidáta z akéhosi stredu.  Až na jej záver sa dá povedať, že to neľutujem. Urobila veľa dobrých vecí.

Čo sa dialo v závere jej obdobia?

Ide najmä o nominácie sudcov, s ktorými napríklad nesúhlasilo správne kolégium alebo prípad sudcu Krála, ktorý vydal predbežné opatrenie vo veci knihy Gorila alebo ospravedlnenie exprezidenta Kováča Lexovi. Tieto rozhodnutia boli neskôr zrušené ako nezákonné a napriek tomu si tohto sudcu pani Švecová vybrala a pred ústavnoprávnym výborom ani nevedela objasniť, z akého dôvodu.

Takže až na ten záver by som preto jej obdobie hodnotila ako pozitívne, teda v medziach možného.

Myslím si, že sme sa už posunuli tak ďaleko, že Najvyšší súd má konečne právo na to, aby na jeho čele stála všeobecne uznávaná odborná autorita, ale aj morálne nespochybniteľný sudca.
 

Do toho teraz nastúpila pani podpredsedníčka Urbancová, ktorá sa stala prvou medzi rovnými len vďaka tomu, že nemáme zvoleného predsedu a hneď na začiatku sa objavili tieto informácie z komunikácie pána Sklenku s Kočnerom. Myslím si, že sme sa už posunuli tak ďaleko, že Najvyšší súd má konečne právo na to, aby na jeho čele stála všeobecne uznávaná odborná autorita, ale aj morálne nespochybniteľný sudca.

Z hľadiska budúcnosti bude kľúčové, ako dopadnú v novembri voľby predsedu Najvyššieho súdu. Má vaša skupina sudcov, ktorá v minulosti čelila Štefanovi Harabinovi, predstavu, kto by mohol byť kandidátom, ktorý by musel byť prijateľný aj pre aktuálnu väčšinu Súdnej rady?

Kandidát, ktorý spĺňa všetky naše predpoklady, nie je akceptovateľný väčšinou Súdnej rady, takže zase musíme ustúpiť od našich požiadaviek.

Máte o niekom predstavu?

Mám.

Môžete menovať?

Zatiaľ nie, kým kandidát, respektíve kandidáti osobne nepotvrdia záujem kandidovať. Je možné, že uspeje kandidát, ktorý vyhovuje našim požiadavkám, no nie sú také maximalistické.

Bude to podobný kandidát, ako bola v roku 2014 Daniela Švecová?

Dúfam, že to bude trochu vyššia úroveň.

Pomery v Súdnej rade sú však také, že to s voľbou môže dopadnúť aj veľmi zle.

Áno, ale rovnako je šanca, aby to dopadlo aj dosť dobre. Napríklad sme nečakali, že na pondelkovom zasadnutí uspejeme so všetkými návrhmi. Možno je to signál, že nie je všetko stratené. No aj keď vidíme svetlo na konci tunela, stále sme v tuneli.

 

 

Komentujte

0
s podmienkami použitia.
  • Žiadne komentáre
Nachádzaš sa tu: Hlavná stránka Dokumenty Externé Podozrivých sudcov už nebudeme riešiť štýlom príďte na čaj o piatej

Kontakt

e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

 

Naši partneri