Mazák: Situácia v súdnictve je hrozivá, konať treba rýchlo

| domov.sme.sk | | 9. jan 2020 |

Ján Mazák, bývalý predseda Ústavného súdu.(Zdroj: Korzár - Michal Lendel)

Súdna rada či minister spravodlivosti mali v minulých týždňoch, keď vychádzali najavo nové a nové zistenia o korupčných sudcoch, denne zasadať a konzultovať ďalší postup. Bývalý predseda Ústavného súdu JÁN MAZÁK hovorí, že kauzy Kočnerovej Threemy ukázali neschopnosť riešiť problémy v justícii.

Stretli ste sa niekedy s Marianom Kočnerom?

Nie, nikdy a ani náhodou.

Ako by ste reagovali, ak by ste ho stretli napríklad na nejakej spoločenskej akcii?

To je v mojom prípade zbytočná otázka. V roku 1999 som bol vymenovaný za sudcu a predsedu Ústavného súdu. Bývalý prezident Rudolf Schuster vediac o tom, že som nikdy neholdoval spoločenským udalostiam, recepciám a podobne, ma podpichol, že v takej funkcii už nebude východiska a budem musieť plniť aj spoločenské a reprezentačné povinnosti. Nič určité som neodvetil.

Počas siedmich rokov funkčného obdobia som však bol len na dvoch podujatiach. Na inauguračnej recepcii po mojom uvedení do funkcie predsedu Ústavného súdu a tuším v roku 2003 som bol na recepcii spojenej s vyznamenanými osobami.

V tom som pokračoval aj ako generálny advokát Súdneho dvora EÚ. Vynieslo mi to, napokon, hodnotenie brutálne nespoločenskej bytosti. Lenže sudca a ústavný činiteľ musí byť zdržanlivý a mne to ani nerobilo nejaké ťažkosti.

Má mať sudca vo svojej hlave akýsi zoznam "závadových osôb", s ktorými by sa nemal stýkať či udržiavať kontakty?

Určite. Žijeme v relatívne malom sociálnom prostredí, takmer každý pozná každého, takže pre človeka v talári nie je ťažké identifikovať osoby, s ktorými by sa nemal stretnúť ani v rámci širších spoločenských kontaktov.

Pozvú ma, tak sa spýtam, kto je ešte pozvaný a zariadim sa podľa výsledku. Náhodné stretnutia sa nedajú vylúčiť, ale aj v takom prípade by som opustil miesto, kde by hrozil bližší, možno aj schválne aranžovaný styk s osobou, u ktorej vznikajú pochybnosti o jej morálnej integrite.

Ján Mazák

Bývalý predseda Ústavného súdu z obdobia 2000 až 2006. Z postu odišiel ešte pred uplynutím funkčného obdobia, keďže sa z neho stal generálny advokát Súdneho dvora Európskej únie. Okrem prednáškovej činnosti zastával aj ďalšie významné posty doma i v zahraničí vrátane členstva v Benátskej komisii či jedného z dvanástich členov výberovej komisie európskej prokuratúry. Bol aj poradcom exprezidenta Andreja Kisku.

Ukázalo sa, že tieto súvislosti si neuvedomujú ani niektorí ľudia, ktorí sú na najvyšších priečkach justície. Šéfka Súdnej rady Lenka Praženková bola aj s členkou rady Marcelou Kosovou na zabíjačke organizovanej advokátmi, na ktorú došiel aj Kočner. Pre jeho prítomnosť z akcie síce odišli, no automaticky to na ne vrhlo zlé svetlo. Oprávnene?

Problém u predsedníčky a členky Súdnej rady nespočíva, dajme tomu, v náhodnom stretnutí sa s Marianom Kočnerom. Otázku otvára to, kde a pri akej príležitosti sa s ním stretli. Neviem si predstaviť vrcholového ústavného činiteľa justície, ktorý navštevuje večierky, posedenia organizované a platené advokátmi.

Spresním. Ak ako vysokopostavený predstaviteľ súdnictva viem o tom, aká je nedôvera, dešpekt verejnosti k súdom, poznám nedobrú situáciu v celom systéme, tak nebudem k tomu pridávať ďalšie polienko do ohňa účasťou na spoločenskej akcii, ktorú organizovali a financovali advokáti, kde môžu popíjať a veseliť sa i osoby ako Kočner a spol.

V momentálnom justičnom marazme sa zdá ich správanie ako zanedbateľné porušenie etických noriem, napravené vzdaním sa pozícií v osobitnej komisii. Lenže vždy pri každom, hoci nevýznamnom pochybení, sa im bude obíjať o hlavu hoci náhodné stretnutie s Kočnerom. Účasť na akcii, ktorá nebola odborným stretnutím advokátov a sudcov, ale jednoducho len spoločenská udalosť, kde sa jedlo a pilo. Na účet advokátov. A pozývali sa všelijakí ľudia.

Ako ste naznačili, toto je skôr zanedbateľná epizóda spomedzi toho, čo všetko sa deje. Máme za sebou obdobie, v ktorom sme sa dozvedeli, že Kočner ovládal celú skupinu sudcov, koordinoval sa so štátnou tajomníčkou Monikou Jankovskou či manipuloval prideľovanie spisov na súdoch. Svojim ľuďom na súdoch nosil "vianočné", ako to nazývali v Threeme. Funguje ešte vôbec na Slovensku právny štát?

Právnym štátom je štát, v ktorom je verejná moc vykonávaná v súlade s ústavou a zákonmi a občanom sú reálne garantované ich základné ľudské práva a slobody. Z toho vyplýva, že rozhodujúcim na určenie, či žijeme v právnom štáte, je to, akým spôsobom je štát spravovaný orgánmi verejnej moci.

V právnom štáte je teda vylúčené, aby bola nezávislosť súdov a sudcov atakovaná metódami, ktoré sme sa dozvedeli z Kočnerových mobilov. Rovnako je nemysliteľné správanie sa niektorých ďalších justičných zložiek.

Stíhanie prokurátora Špirka (Vasiľa, pozn. red.) alebo poslanca Národnej rady na základe vymyslených a nepodložených skutkov, otrocký vzťah medzi bývalým generálnym prokurátorom a Kočnerom, diskusia medzi bývalým ministrom financií a tým istým prokurátorom a tak by som mohol pokračovať. Takto právny štát nefunguje a opísané prípady sú jasným signálom veľkých rezerv v spravovaní našej domoviny ako civilizovanej a právu oddanej krajiny.

Z toho vyplýva, že ľudia môžu nadobudnúť pocit, že tu právny štát ani nemáme. Nie je to nebezpečné?

Nevylučujem také vnímanie. Nahromadili sa také prešľapy proti právnemu štátu, že navonok to vyzerá na jeho kolaps. Nie je to tak, i keď situácia je hrozivá.

Takže nech si páni politici vysúkajú rukávy a pustia sa do roboty. Všetky prechmaty, pochybenia, zločinné skutky treba riadne vyšetriť a vyvodiť zákonné dôsledky. Bez alibizmu, strachu a zbabelosti. Úspech pri čistení Augiášovho chlieva bude isto sprevádzať aj postupný zánik pocitov o právnom štáte, existujúcom len na papieri.

Inak vskutku hrozí nebezpečná situácia. Ľudia sa začnú čoraz viac obracať k protisystémovým činiteľom, bohužiaľ, nevediac, že ich podpora už úplne dorazí aj zvyšky fungujúceho právneho štátu.

Dá sa vôbec uveriť tomu, že spomenuté prípady sú výnimkami a nereprezentujú celkový stav súdnictva? Videli sme predsa, že problémy justície sú prerastené oveľa hlbšie ako na vrcholových priečkach. Súdne ťahanice mal dosiaľ napríklad developer Róbert Číž, ktorý bol protivníkom Kočnera v kauze Glance House, nie Kočner samotný. A podobne mal kvôli Monike Jankovskej ťažkosti podnikateľ Ondrej Janíček. Ich prípady mali na starosti obyčajní okresní sudcovia.

Súdnictvo by malo byť v každom prípade rezolútne nestranné. Nuž, nie je. Príkladov je neúrekom. Na okresných, krajských súdoch, ba aj na Najvyššom súde. Vedúci činitelia v justícii tieto javy nezriedka zľahčujú, bagatelizujú, respektíve tvrdia, že ide o výnimky, ale opak je pravda.

Ak by sme zozbierali povedzme za posledných päť rokov všetky sťažnosti a námietky účastníkov konaní o zaujatosti sudcov, videli by sme, že nedostatok nestrannosti sa stal reálnou hrozbou pre nezávislé a objektívne výsledky rozhodovacej činnosti. Uznávam, že niekedy sú také námietky aj subjektívne a účelové. Tu však musím povedať, že sú skôr výsledkom všeobecnej hlbokej nedôvery v súdnu moc, obavy z jej riadneho chodu, než nejakým zámerom len tak vylučovať sudcov z konaní.

Polícia v súčasnosti rieši rozsiahle kupovanie súdnych rozhodnutí a korupciu sudcov. Ako to vôbec celé mohlo zájsť až takto ďaleko? Kto pochybil?

Za posledných desať, dvanásť rokov sa politická moc neuveriteľne primkla k súdnictvu a justičné zložky to akceptovali. Sudcovia sa stali značne ústretovými voči predstaviteľom vládnucej politickej garnitúry. Pomaly, ale isto, sa vytvorila nová kategória účastníkov konaní, ktorej prischlo označenie "naši ľudia". To je živná pôda pre korupciu, ktorá sa neprejavovala len v úplatkoch, ale aj v rôznych osobných výhodách, postupoch a iných odmenách pre ' ochotných sudcov' .

O existencii justičnej mafie sa hovorilo už dávno, no nik s tým nič nerobil. Neexistovala na to vôľa alebo chýbali dôkazy?

Nezdá sa mi, že nikto sa toho neujal. Minister spravodlivosti Daniel Lipšic pomerne rázne zasiahol do konkurzných konaní, ale neprinieslo to želateľný výsledok. Nestačilo jedno volebné obdobie.

Neskôr už boli ministrami spravodlivosti ľudia, ktorí sa problému mafianizácie súdnictva vyhýbali alebo ho ignorovali, prípadne zľahčovali. Za Štefana Harabina a Tomáša Boreca to bolo priam programové. Jediné aké-také výsledky sa dosiahli za Lucie Žitňanskej, lenže vo vláde Ivety Radičovej na to nebol čas a neskôr na to nebol v tretej Ficovej vláde dostatočný politický priestor.

Čo by malo nasledovať po všetkých zisteniach, ktoré sme nadobudli po prečítaní komunikácie z Threemy a pri sledovaní ďalších udalostí z minulých mesiacov?

Čo iné, než slávne padni komu padni. Na to potrebujeme ľudí. Občiansky a justične statočných policajtov, prokurátorov a sudcov. Konajúcich v prísnom súlade s ústavou a zákonom, nestranne, nezávisle a pritom v rozumnom čase. Obrovská výzva, ktorej dostáť bude vyžadovať, aby sa všetci, ale najmä dnešní aj budúci politici zdržali akýchkoľvek zásahov do chodu justičného stroja.

V reáli sme však videli, ako sa Súdna rada niekoľko týždňov rozhodovala, či vôbec niečo môže urobiť a ako by mohla zakročiť. Podobne bol s disciplinárkami opatrný aj minister spravodlivosti. Ako si to vysvetľujete?

Ak by som bol v takej ošemetnej situácii, v akej sa ocitla celá justícia, Súdna rada i minister spravodlivosti, tak by som denne zasadal, písal, konzultoval, zisťoval a vyhodnocoval všetky špinavé udalosti, ktoré sa vyhrnuli z Kočnerovej Threemy. Potrebné rozhodnutia a návrhy by sa takto dali pripraviť a uplatniť v priebehu týždňa, dvoch.

Kde vidíte príčiny toho, že sa to nedialo?

Všadeprítomný alibizmus, obava, čo sa stane, ak by zodpovední činitelia konali okamžite proti tým, ktorých len nedávno personálne podporovali a preferovali a, napokon, sčasti aj neschopnosť pochopiť a riešiť priority.

Nie je to aj o tom, že sudcovia sa boja trestať vlastných kolegov z obavy, že by sa raz aj sami mohli ocitnúť v nemilosti?

Nevylučujem také obavy, hoci ma prekvapujú. Načo sa dám zvoliť za sudcu disciplinárneho senátu, ak sa bojím vykonávať jeho funkcie? Možno by pomohlo, ak by členmi trestajúcich senátov boli len bývalí významní sudcovia a prokurátori, prípadne všeobecne uznávané osobnosti v slovenskom právnictve.

Hovoríme o pomalom trestaní sudcov disciplinárkami, no úplne zatiaľ chýba trestnoprávny rozmer. Ako si vysvetľujete, že nik zo sudcov skompromitovaných Threemou zatiaľ nebol obvinený a polícia ich už pol roka bezvýsledne prešetruje?

Na túto otázku nepoznám presnú odpoveď. Nazdávam sa, že to súvisí aspoň sčasti s tým, že uznesenie o obvinení konkrétnych osôb musí mať veľmi solídne základy v dôkazoch. Osobitne to platí u ústavných činiteľov, ktorými sú aj sudkyne a sudcovia.

A pol roka na to nie je až tak dramaticky dlhý čas. Iste, v niektorých prípadoch sa veci javia nad slnko jasnejšie, lenže spravidla ide o laické posudzovanie. Preto sa prihováram o trochu trpezlivosti. Nielen súdenie, ale i vyšetrovanie trestných činov, nie je strihaním vlasov.

Veríte v skutočné potrestanie zapredaných sudcov či prokurátorov?

Viem, kam mierite. Áno, od roku 2000, keď bol prvýkrát stíhaný sudca za úplatok, sme zažili niekoľko trestných konaní, ba až postavení sudcov pred trestný súd, pričom výsledky boli, mierne povedané, tristné. Poväčšine sa veci ťahali viac ako desať rokov, viacerí boli oslobodení, prípadne ich ani neobžalovali, takže skepsa je určite pochopiteľná.

Nemali by sme teda mať veľké očakávania ani pri trestaní sudcov z Threemy?

Nazdávam sa, že momentálne sa značne zúžil priestor na to, aby justícia hľadala spôsoby, ako pomôcť svojim previnivším sa členom ' spod sekery' primeraného trestu. Verejnosť, médiá aj profesionáli sledujú a budú intenzívne posudzovať každý jednotlivý prípad snahy ilegálne zabrániť priechodu spravodlivosti. Preto verím v spravodlivé výsledky.

Veci, ktoré kritizujete, podobne vyčítali svojim kolegom aj niektorí proreformnejší členovia Súdnej rady, no tí sú stále len menšinou a nedokážu na svoju stranu strhnúť väčšinu sudcov. Prečo?

Je veľkým nešťastím, že Súdna rada sa rozštiepila na dve skupiny. Ešte väčším problémom je to, že tieto frakcie vidia a vnímajú všetci. Ústavný orgán tohto typu by mal fungovať tak, aby bolo jasné, že jeho postupy a rozhodnutia sú v prísnom súlade s ústavou a zákonom, prijaté väčšinou, transparentným a riadne odôvodneným spôsobom, bez vylučovania menšiny z reálneho rozhodovacieho procesu.

Dlhé roky však Súdna rada prijímala rozhodnutia, ktoré skôr zhoršovali obraz justície, pričom jediným odôvodnením takých verdiktov bolo to, že ten-ktorý návrh získal desať a viac hlasov. Tak došlo k svojvoľným rozhodnutiam, ako aj k výsledkom, ktoré nám dodnes robia hanbu v európskom priestore.

Čím to je?

Uzavretosťou systému, zlým nastavením kompetencií a zložením Súdnej rady. Ak by to malo takto pokračovať aj naďalej, bude vhodnejšie uvážiť rekoncipovanie, ba až zrušenie Súdnej rady v súčasnej podobe.

Asi najväčšou sondou do duše spomínaných sudcov z okruhu Kočnera boli otvorené vyjadrenia dnes už expredsedu Okresného súdu Bratislava III Davida Lindtnera, ktorý priznal, že s Kočnerom sa stretol napríklad v aute na parkovisku. Odôvodnil to tým, že komunikácia s ľuďmi ho napĺňa. Viete pochopiť, prečo preňho Súdna rada ani len nežiada disciplinárny trest?

Dám pokoj, mám pokoj. Asi to je jediné vysvetlenie. Chronická choroba čelných predstaviteľov justície. Veci robiť na pol plynu, bez schopnosti dotiahnuť riešenia do racionálneho konca. O dôvodoch takého vlažného prístupu sa dá iba špekulovať. Ale falošná kolegialita a nedostatok odvahy k nim takmer isto patria.

David Lindtner si dal prerušiť výkon funkcie sudcu a dal sa zapísať do zoznamu advokátov. Je to v poriadku?

Pán Lindtner je aj po prerušení výkonu funkcie sudcu stále plnoprávnym členom slovenskej justície. Iba nesúdi. To vylučovalo jeho zápis do zoznamu advokátov, hoci k nemu došlo. Ale podľa poslednej informácie revízna komisia Slovenskej advokátskej komory odporučila predsedníctvu zrušiť jeho zápis.

Pôsobíte v zahraničí, kde ste zastávali mnohé významné posty. Mohli by sa veci, o ktorých sa rozprávame, udiať aj v krajinách západnej Európy?

Porušovanie etiky, azda niektoré drobné prešľapy proti právu, si viem predstaviť. Vylučujem však, aby sa v štátoch, ako sú Fínsko, Dánsko, Švédsko, Holandsko a tak by som mohol pokračovať, objavil fenomén Kočner a súvisiace javy.

Prečo? Je to o ľuďoch? Alebo etických kódexoch?

Nie je to o kvalitnejšej úprave etických kódexov alebo schopnosti sa vnútorne očistiť. Súvisí to s výberom ľudí, ktorí dostávajú do rúk moc súdiť iných. S ničím iným.

Sudkyňami a sudcami sa stávajú len zrelé osobnosti, u ktorých je zásadne vylúčené, aby sa v talároch správali tak, ako sme toho dnes svedkami v našej krajine. Pritom každý nový sudca vstupuje do systému, v ktorého slovníku sú trikrát preškrtnuté slová korupcia, úplatkárstvo, zaujatosť.

Do spoločenstva, v ktorom nikto netrpí falošnou kolegialitou, krytím prešľapov iných, prípadne ich ignorovaním. Každý dbá na to, aby sa dôvera v súdne postupy a rozhodnutia upevňovala, zveľaďovala a udržiavala na vysokej úrovni. Napríklad v Dánsku je to viac ako 80 percent.

Ako by sa to dalo docieliť aj u nás? Treba zmeniť formu výberových konaní na miesta sudcov?

Formu i obsah. S jediným cieľom - zistiť, či uchádzač je plne spôsobilý súdiť. Táto spôsobilosť sa skladá z viacerých komponentov. Všeobecná vzdelanosť, vedomosti z práva, schopnosť analytického myslenia, potvrdenie logického úsudku a nespochybniteľná morálna integrita potvrdená predchádzajúcim pôsobením. Nuž a to si vyžaduje také obsadenie výberových orgánov, ktoré dokáže nezávisle a nestranne posúdiť tieto stavebné prvky osobnosti budúceho sudcu. Rovnako sa poobzerajme po zmene obsahového zamerania. Žiadne skúšanie á la právnická fakulta a podobne.

Nedávno ste v jednom zo svojich komentárov napísali, že čakať samouzdravenie slovenskej justície by bol blud a malo by zrejme prísť na rad politické riešenie. Ako by malo vyzerať?

Napísal som to v čase, keď zodpovední justiční činitelia váhali s potrebnými opatreniami, ba niektorí v súdnictve, ako napríklad predstavitelia Združenia sudcov Slovenska alebo predseda Krajského súdu v Bratislave, sa jasne postavili na stranu Moniky Jankovskej, ostatných kolegýň a kolegov podozrivých z nezákonných kontaktov s Kočnerom.

Teraz sa ukazuje, že predsa sa niečo deje. Mimoriadne prospešná a úspešná je komisia zriadená Súdnou radou, ktorá posunula riešenia problémov na kvalitatívne vyššiu úroveň. Takže politické riešenie, len ako príklad, zavedenie previerok aj u aktívnych sudcov, u ktorých vzniknú podozrenia typu Kočner - teda nie plošne -, by ešte mohli chvíľočku počkať. Dlho však nie.

Blížia sa parlamentné voľby a politické strany už núkajú nielen konkrétne tváre, ale aj riešenia. Vidíte v nich také, ktoré by boli krokom vpred?

Nechcem hodnotiť osobné ani vecné ponuky politických strán a hnutí na riešenie nedobrej situácie v justícii. Počkám si na konkrétne opatrenia, výsledky, a potom si trúfnem na aké-také závery, kritiku či odporúčania. Súdnictvo je zbor viac ako 1400 ústavných činiteľov - mocných ľudí na stoličkách plných zodpovednosti.

Na jeho pozitívne ovplyvnenie nestačia politické sľuby, ale tvrdá každodenná práca. V nej musia dominovať osobnosti, ktorým sudkyne a sudcovia uveria, že chcú dotiahnuť súdnictvo na európsky obraz. S potrebnou dôveryhodnosťou a rešpektom.

Je pre Slovensko dobrou alebo zlou správou, že Štefan Harabin už nie je sudcom, no zároveň sa presunul do politiky?

Štefan Harabin, podľa môjho skromného názoru, si sadol, našťastie pre slovenskú justíciu aj politiku, medzi dve stoličky. A padol, presnejšie padá. Nie je sudcom a nebude ani politikom. Vskutku spravodlivý osud pre človeka, za ktorého sa súdnictvo bude ešte dlhé roky povinne hanbiť.

Akého ministra spravodlivosti Slovensko potrebuje?

Človeka s mimoriadne silnou politickou podporou. Osobnosť, ktorá je všeobecne rešpektovaná predovšetkým v justičnom prostredí alebo si dokáže rešpekt vynútiť spôsobom, ktorým sa nedotkne hodnôt právneho štátu.

Znalca skutočných pomerov na všetkých súdoch, ktorý sa bude inšpirovať zahraničnými skúsenosťami, ale nezabudne, že riadi slovenský justičný priestor. Individualitu, na ktorú sa nebudú lepiť žiadni problematickí ľudia alebo záujmové skupiny.

 

Komentujte

0
s podmienkami použitia.
 • Hosť (capcara ondrej)

  p. Mazák, aj vaša osoba je príčinou, že to tak vyzerá na slovensku. Sťažnosti, ktoré Vám boli posielané na ÚS SR od obyčajných občanov ste odmietali, pretože nesplňali náležitosti podania a to, že sme neboli zastúpený advokátom. Nie každý zarábal 20 000 sk. Vo svojích sťažnostiach sme upozorňovali hlavne na skorumpovanú GPSR, BEZVÝSLEDNE a takto to dopadlo. Posúďte sám.

 • Hosť (Dalibor Kotacka)

  Odpoveď na: capcara ondrej

  Veľmi trefné , pán Capcara !!!
  Mazák je a bol nielen brutálne nespoločenský , on bol a je brutálne ľahostajný k ľuďom na nižších spoločenských priečkach a k chudákom . Veď mu vôbec nevadilo , že sa vyskytoval v prezidentskej kancelárii spolu s podvodníkom a zradcom Slovákov Martinom Bútorom , ktorý zo SERVILITY dovolil Američanom porušiť ÚSTAVU SR , ktorý zároveň našpinil na slovenského občana a dodnes sa neospravedlnil !!! Žeby to bolo preto , že aj Mazák je ŽID ???
  Veď keby mal nejaký charakter , bol by mi na moje príspevky odpovedal , ale on sa rovná zrejme bohu .
  KARMA je však ZDARMA a aj na Mazáka dôjde !!!

 • Hosť (capcara ondrej)

  C a p c a r a O n d r e j Ždiarska 23 040 12 Košice
  12.01.2020

  JUDr.Jaromír Čižnár
  Generálny prokurátor SR
  Štúrova 2, 812 85 Bratislava 1


  Vec

  Podľa ustanovenia § 62 ods.1) v súbehu s § 196 ods.1) Trestného poriadku, týmto podávam trestné oznámenie zo zločinu podľa
  § 326 ods.2 písm. c) Tr. zákona, § 339 ods.1) Tr. zákona, porušenie § 2 ods.10 Tr. poriadku, porušenie § 344 ods.2 písm. b, c ,d) Tr. zákona, porušenie § 5 zákona č. 153/2001o prokuratúre, porušenie § 2 ods. 5) zákona č. 301/2005 Z.z,Tr.poriadok, korupcia klientelizmom na JUDr. Milan Filičko ml, prokurátor Kraj. prokuratúry Košice.

  Dovolím si tvrdiť, že prokurátor JUDr. Filičko svojím opakovaným ako papagaj výrokom,, Podľa § 31 ods.5 zákona č. 153/2001 Z.z. o prokuratúre......“je jeho právnickou burinou, ktorú rád pestuje ako prokurátor , ktorému ,, nešla matematika, preto išiel na právo“ pritom tento skorumpovaný klientelizmom prokurátor JUDr. Filičko ml., ktorého rodina sú rodinnými priateľmi manželov Dreisigových čo v prípade mojej veci je konflikt záujmov tohto skorumpovaného klientelizmom prokurátora JUDr.Filička ml, ktorý ignoruje dole opísané ustanovenia paragrafových znení zákona č.301/2005 Z.z!

  Zákon č. 301/2005 Z.z
  § 1 ustanovuje ,, Trestný poriadok upravuje postup orgánov činných v trestnom konaní a súdov tak, aby trestné činy boli náležite zistené a ich páchatelia podľa zákona spravodlivo potrestaní, pričom treba rešpektovať základné práva a slobody fyzických osôb a právnických osôb“

  2
  § 2 ods.5 ustanovuje ,, (5) Prokurátor v trestnom konaní zastupuje štát. Ak tento zákon, medzinárodná zmluva vyhlásená spôsobom ustanoveným zákonom (ďalej len „medzinárodná zmluva“) alebo rozhodnutie medzinárodnej organizácie, ktorým je Slovenská republika viazaná, neustanovuje inak, prokurátor je povinný stíhať všetky trestné činy, o ktorých sa dozvedel.
  Neznalosť zákonov tohto klientelizmom skorumpovaného prokurátora JUDr. Filička ma neprekvapuje, pretože prešľapy, ktoré sú u jeho osoby časté, mu vybaví jeho mamička a otecko!

  Dňa 22.11.2019 som poslal formou elektronického podania Tr.oznámenie na JUDr. Milana Filička m.l. prokurátora Krajskej prokuratúry Košice na GPSR k rukám GPSR Juristuta JUDr. Čižnára.
  Dňa 09.01.2020 mi bolo doručené Podanie č. 4Kn 225/198800-4 zo dňa 23.12.2019, v ktorom mi skorumpovaný klientelizmom JUDr.Filíčko ml. odpisuje jeho právnickou burinou ,, podľa § 31 ods.5 zákona č.153/2001 Z.z“ miesto toho aby mi odôvodnil ako si JUDr. Iveta Dreisigová dovolila opisovať v korespondencii, ktorú rozposlala na viaceré inštitúcie moje osobné údaje, čím porušila zákon o osobných údajoch mojej osoby!

  JUDr. Filíčko ml. mi toto tr. oznámenie bez relevantného vysvetlenia neustále zamieta.
  Niekoľkokrát som Vás Juristut JUDr. Čižnár upozorňoval na to, že rodinný klan prokurátorov Filíčkovcov sú rodinnými priateľmi manželov Dreisigových, neodobral ste mu tento prípad, ako som Vás niekoľkokrát žiadal, čo svedčí o Vašej klientelizmom skorumpovanej osobe a tendenciu podporovať v porušovaní zákonov SR a solidarite k týmto súkmeňovcom prokurátorom!
  Prokurátor JUDr.Filíčko je rakovina v tomto odbore!
  Prokurátor JUDr.Filíčko je garantom nezákonnosti ( kto mu to pridelil?) aj vo veci Tr. podania mojou osobou na manželov Dreisigových pre krivé obvinenie, krivá výpoveď pod prísahou. V tejto veci mi skorumpovaný klientelizmom prokurátor JUDr.Filíčko vehementne zamieta toto

  3
  tr.oznámenie bez právneho opodstatnenia len svojím papagajským výrokom,, podľa § 31 ods5 blabla!
  Jeho matke JUDr.Filíčkovej pridelili tr.oznámenie podané mojou osobou na Ivetu Dreisigovú pre trestný čin podľa § 374 ods.1 písm a)Tr.zákona, ktoré mi skorumpovaná klientelizmom JUDr. Filičková odmieta tým istým spôsobom ako jej syn JUDr.Filíčko. Zrejme majú spoločný záujem ochrániť manželov Dtreisigových pred potrestaním!!
  Pre Vás Juristut Čižnár nie je divné ( nie je), že rodinný klan prokurátorov Filíčkovcov majú oba tr.prípady manželov Dreisigových???

  Vaša prítomnosť na GPSR Juristut Čižnár je už neúnosná!
  Vaša osoba nie je schopná rozlišovať pravdu od klamstva, ktoré produkujú podaktorí prokurátori, ktorých som 100x spomenul v mojich listoch poslaných len k Vaším rukám!
  Kvôli Vašej osobe nie je v tomto štáte vymožiteľnosť práva a preto až Vám skončí post GPSR dúfam, že budete za svoje skutky novozvoleným GPSR právne stíhaný. Padni komu padni!
  Dňa 06.10.2016 som na OR PZ Košice-okolie podal na JUDr. Ivetu Dreisigovú Tr. oznámenie vo veci :

  Podávam trestné oznámenie podľa § 377 ods.1), § 373 ods. 1. písm. b) Tr.zákona v súbehu porušenia § 11, § 12 ods.1) § 13 ods.1) Obč.zákona č
  4
  40/1964 Zb. na JUDr. Ivetu Dreisigovú, bytom Pod Rožkami 39/044 31 Družstevná pri Hornáde.
  Zároveň si uplatňujem podľa § 13 ods.2), ods.3), § 16, Obč.zák.č. 40/1964 Zb, § 46 ods. 1) zákona č.301/2005 Z.z. odškodnenie mojej osoby Ivetou Dreisigovou vo výške 30 000 eur.
  V tr. oznámení som uviedol relevantné dôvody a priložil som k Tr. stíhaniu kópiu listu zo dňa 11.08.2016, ktorý bol adresovaný Okr. Úradu Košice-okolie, Pozemkový a lesný odbor, JUDr. Márii Sopkovej, Hroncova 13 041 70 Košice, v ktorom okrem iného píše, že kópie listu posiela :
  Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
  Okresná prokuratúra Košice
  Okresná prokuratúra Košice-okolie

  Obec malá Lodina

  V liste zo dňa 11.08.2016 ma krivo obvinila s krádeže 12 000 Sk ako tržbu z predaja vína a ďalekohľadu Jurajovi Barczimu.
  Toto jej krivé obvinenie vyvrátil Juraj Barczi dňa 12.12.2016 na hlavnom pojednávaní v prítomností samosudcu Okresného súdu Košice-okolie JUDr. Petra Ména keď uviedol, že nikdy nepovedal Ivete Dreisigovej, že som mu ukradol 12 000 Sk a ďalekohľad a množstvo iných detailov o mojej osobe, ktoré sú mojím osobným vlastníctvom.
  Iveta Dreisigová ich podrobne popísala a poslala horeuvedeným inštitúciám, čím spáchala trestný čin podľa § 377 ods.1), § 373 ods. 1. písm. b) Tr.zákona v súbehu porušenia § 11, § 12 ods.1) § 13 ods.1) Obč. zákona č 40/1964 Zb. na mojej osobe.

  5
  Dňa 21.11.2019 mi bol doručený list,, Podanie“ č.4 Kn 225/19/8800-2 zo dňa 12.112019, v ktorom sa JUDr. Milan Filičko ml. správa ako nadľud, ktorý zneužíva postavenie verejného činiteľa, pričom je hlúpy a neznalý zákona!!
  Tento hlúpy ,klientelizmom skorumpovaný prokurátor sa nezmohol na nič len odcitovať ustanovenie § 31 ods.5 zákona č. 153/2001 Z.z o prokuratúre!!

  Tento skorumpovaný klientelizmom prokurátor neakceptoval osobnostné práva fyzickej osoby, ktorú upravuje druhá hlava Ústavy SR . Doporučujem skorumpovanému klientelizmom a rodinnému priateľovi manželov Dreisigových prokurátorovi Filičkovi ml. aby sa to naučil na spamäť a pred spaním si to opakoval do bezvedomia, pretože jeho arbitrárne rozhodovanie je za ústavnosťou a zákonmi SR!!!!!!

  Ochrana osobných údajov je zaručená Ústavnou úpravou v článku 19 ods.3 a pozostáva z troch častí, ktorým sú jednak „práva na ochranu pred neoprávneným zhromažďovaním, práva na ochranu pred neoprávneným zverejňovaní, a aj práva na ochranu pred iným zneužívaním osobných údajov.“


  R 53/2010: Preukazovanie závažnosti ujmy spôsobnej fyzickej osobe do práv na jej súkromie. V prípade zásahu do práva na súkromie nie je zníženie dôstojnosti alebo vážnosti v spoločnosti v značnej miere jedinou relevantnou formou závažnosti ujmy spôsobenej fyzickej osobe na chránených právach. Ak došlo k zásahu do súkromia, nie je procesnou
  povinnosťou dotknutej osoby preukazovať, že neoprávnený zásah pôsobil difamačne a mal za následok zníženie jej vážnosti a dôstojnosti v spoločnosti. (Uznesenie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky z 18. februára 2010 sp. zn.: 3 Cdo 137/2008)

  Osobnostné právo fyzickej osoby upravuje v druhej hlave Ústava Slovenskej republiky a vo všeobecnosti občiansky zákonník. Jeho funkciou je zabezpečiť ochranu osobnosti, jej individuálnej integrity, dôstojnej existencie a jej slobodného rozvoja.
  6
  Právna úprava ochrany osobnosti obsahuje zákaz, akéhokoľvek zásahu, ktorý by mohol spôsobiť porušenie alebo ohrozenie práv. Nevyžaduje sa vyvolanie následkov, postačujúci je zásah, ktorý je spôsobilý toto ohrozenie vyvolať. Ochrana osobnosti je zabezpečená zákonom v plnom rozsahu, aj vtedy keď ide o čiastkové osobnostné zložky fyzickej osoby: občianskej cti, mena, fyzickej integrity, prejavov osobnej povahy a pod. V občianskom práve je zásada, že pri porušení čo i len jednej stránky osobnosti človeka je ohrozením, v resp. porušením osobnosti ako celku. Všeobecné osobnostné práva, patria bez rozdielu každej fyzickej osobe bez toho, aby boli potrebné nejaké ďalšie potrebné skutočnosti k vzniku tohto práva.
  Osobnostné právo fyzickej osoby upravuje v druhej hlave Ústava Slovenskej republiky a vo všeobecnosti občiansky zákonník. Jeho funkciou je zabezpečiť ochranu osobnosti, jej individuálnej integrity, dôstojnej existencie a jej slobodného rozvoja
  Právna úprava ochrany osobnosti obsahuje zákaz, akéhokoľvek zásahu, ktorý by mohol spôsobiť porušenie alebo ohrozenie práv. Nevyžaduje sa vyvolanie následkov, postačujúci je zásah, ktorý je spôsobilý toto ohrozenie vyvolať. Ochrana osobnosti je zabezpečená zákonom v plnom rozsahu, aj vtedy keď ide o čiastkové osobnostné zložky fyzickej osoby: občianskej cti, mena, fyzickej integrity,

  prejavov osobnej povahy a pod. V občianskom práve je zásada, že pri porušení čo i len jednej stránky osobnosti človeka je ohrozením, v resp. porušením osobnosti ako celku. Všeobecné osobnostné práva, patria bez rozdielu každej fyzickej osobe bez toho, aby boli potrebné nejaké ďalšie potrebné skutočnosti k vzniku tohto práva.

  Žiadam aby vyjadrenie prokurátora Krajskej prokuratúry Košice JUDr.Filíčka ml. č.4 Kn225/19/8800-2 zo dňa 12.11.2019 bolo zamietnuté ako zmätočné a protiprávne.
  Žiadam aby prokurátor JUDr. Milan Filičko ml. niesol trestnoprávnu zodpovednosť za porušenie horeuvedených § ustanovení.
  Žiadam aby sa začalo trestné stíhanie voči Ivete Dreisigovej tak ako je to uvedené v trestnom oznámení zo dňa 06.10.2016.
  7
  S pozdravom

  Žiadam aby podanie 4 Kn 225/19/8800-4 zo dňa 23.12.2019 bolo odmietnuté ako nerelevantné, chaotické a bezprávne.
  Žiadam aby JUDr. Filíčko ml. niesol trestnoprávnu zodpovednosť za porušenie horeuvedený ustanovení zákonov SR.
  Žiadam aby vec tr.podania na JUDr.Ivetu Dreisigovú bola odobraná skorumpovanému klientelizmom JUDr.Filíčkovi ml. a pridelená inému prokurátorovi a aby sa začalo tr. stíhanie Ivety Dreisigovej tak ako je to uvedené v tr. oznámení zo dňa 06.10.2016.

  S pozdravom

Powered by Komento