Sudca z Michaloviec o kolúznej väzbe: Zase „naši“ ľudia

Foto N - Tomáš Benedikovič| dennikn.sk | 14. mája 2021 | Stanislav Sojka |

Foto N – Tomáš Benedikovič

Niet na Slovensku takého dôležitého človeka, kvôli ktorému by sa mal tak rýchlo a bez dlhšej odbornej debaty meniť zákon.

Autor je sudca Okresného súdu Michalovce, bývalý prokurátor

„Náš“ človek, „naši“ ľudia. Poznáme tie pojmy z čias minulých. Poznáme tie pojmy z čias, keď vládna moc rozdelila ľudí na „našich“ a tých druhých. Že by to tak nemalo byť? Súhlasím, ale tí hore si povedali, že prečo nie. Stačí si spomenúť na to známe – vyhraj voľby a môžeš všetko. A zobrali to doslova. Pojem báť sa nepoznali. Veď kto už nám čo môže urobiť, keď všade dáme „našich“ ľudí. Nikto a nič. A môžeme pokojne bašovať v tomto štáte. Okrem východu, lebo tam aj tak nič nie je. Vlastne lepšie povedané spravovať tento štát. To znie úplne odlišne ako slovo bašovať.

A tak ho spravujeme na spôsob štátnych hmotných rezerv. Kupujeme, predávame, a keď príde kríza, tak nič nemáme. Vlastne štát nemá. „Naši“ ľudia majú. Keď nemajú priamo oni, tak majú ich dvadsaťročné deti, alebo družky, alebo rodičia, alebo kamaráti cez nastrčené firmy. A najlepšie cez nejaké schránkové v zahraničí. Zrazu nadobudnú, a to nielen dospelí, ale aj deti 500-tisícové  byty, drahé autá, drahé hodinky, apartmány, stavebné pozemky v Tatrách.

Súkromní podnikatelia, z ktorých mnohí roky budovali po revolúcii svoje firmy na zelenej lúke, sa len čudovali, ako ich predbiehajú mnohé novovzniknuté firmy, ktoré majú niekedy aj jedného či dvoch zamestnancov. A aké sú zrazu úspešné. A zaujímavé je, že tie firmy často obchodujú so štátom. Na Slovensku vznikol za minulej éry akýsi nový typ súkromných podnikateľov, ktorých je možné nazvať takzvanými štátnymi súkromnými podnikateľmi.

Na fungovanie tohto štátu sa skladáme my všetci a v kútiku duše čakáme, že v prípade problémov nám ten štát pomôže. Hlavne keď tí hore s drahými hodinkami na rukách, ktorí tajne bývajú v obrovských bytoch, vyvážajúci sa v drahých autách neustále roky hovoria o tom, ako je ich cieľom vybudovať silný sociálny štát. A môžu byť spokojní. Vybudovali ho. Veľká škoda, že len pre svojich ľudí a na úkor tých ostatných. Tí ostatní majú smolu, nie sú „naši“ ľudia. A tí „naši“ si urobili zo štátu dojnú kravu a svoje štátne funkcie zneužívali na svoje vlastné obohacovanie.

Svedčia o tom rôzne prípady, o ktorých sa dennodenne píše a pre ktoré skončili mnohí vo väzbe. Považujem za veľmi zlé vysvedčenie pre vládnu moc v štáte a hanbu pre samotný štát, pre ľudí v tomto štáte, už len tú skutočnosť, že pre závažné podozrenia z trestnej činnosti skončilo vo väzbe v podstate celé vedenie polície, špeciálny prokurátor, najvyšší predstavitelia finančnej správy, tajnej služby, sudcovia. O ich vine môže rozhodnúť právoplatne len súd, pretože platí prezumpcia neviny, ale už dnes je zrejmé, že viacerí sa k trestnej činnosti priznali a zároveň usvedčujú aj iných. Takže tváriť sa dnes, že skutok sa nestal, sa už v mnohých prípadoch ani nedá.

Keď títo „naši“ ľudia skončili po voľbách vo väzbe aj napriek tvrdeniu  niektorých politikov, že na najvyšších miestach žiadna korupcia nie je, tak sme si mysleli, že pojem „naši“ ľudia na Slovensku vymizne. Situácia okolo návrhu na zmeny pri kolúznej väzbe, ale nielen tej, ľudí v tomto štáte presviedča, že „naši“ ľudia sú tu stále. Súčasný Trestný poriadok platí od roku 2005, teda asi 16 rokov, a za ten čas súdy rozhodli o kolúznej väzbe v mnohých prípadoch. Súdy zobrali do väzby Janka, Milana, Michala, Igora a mnohých ďalších. A tí ľudia, či už to bol ekonóm, obrábač kovov, upratovačka, živnostník, predavač, vykonali väzbu, často aj trest, a čuduj sa svete, nikto za tie roky nepoukazoval na to, že je potrebné zmeniť dĺžku kolúznej väzby.

Nebránim sa a nikdy som sa nebránil žiadnej odbornej diskusii, vrátane tej o väzbe, ale prečo práve teraz a prečo čím skôr a najradšej hneď? Prečo zrazu taký záujem? Trestný poriadok nemôže byť trhacím kalendárom a nemôžeme ho meniť, keď sa to nejakému poslancovi, respektíve politikovi zachce. Zároveň by nemalo vzniknúť ani len podozrenie, že ideme meniť taký dôležitý zákon len kvôli konkrétnym ľuďom, alebo dokonca kvôli jednému človeku.

Prečo vládna moc, a je jedno, či minulá, alebo terajšia, nemenila kolúznu väzbu v čase, keď bol vo väzbe Janko, Milan, Michal, Igor a mnohí ďalší? Vtedy to bolo v poriadku? Ešte by som chápal, že v minulom období sa nešlo o „našich“ ľudí. Ale dnes? Keď dnešná vládna moc často v minulosti kritizovala éru „našich“ ľudí? A to budeme v budúcnosti meniť výšku škody v Trestnom zákone, ak niekto z politickej rodiny spácha krádež alebo spreneveru, alebo iný majetkovú trestnú činnosť len preto, aby nešlo o trestný čin?

Som presvedčený o tom, že niet na Slovensku takého dôležitého človeka, kvôli ktorému by sa mal tak rýchlo a bez dlhšej odbornej debaty meniť zákon. Ak taký je, tak sa potom treba pýtať, prečo je pre niekoho taký dôležitý a čo všetko vie na iných. A potom sa treba tiež pýtať, čoho sa boja tí, ktorí takéto riešenie presadzujú. A potom sa treba pýtať, prečo máme na Slovensku znova našich ľudí. Slovensko nepotrebuje znova našich ľudí a už vôbec nepotrebuje kvôli nim meniť zákony.

Slovensko potrebuje zákonnosť a spravodlivosť. Rovnakú pre všetkých.

 

Komentujte

0
s podmienkami použitia.
 • Hosť (robo)

 • Hosť (capcara ondrej)

  ANO NAŠI !!
  C a p c a r a O n d r e j Ždiarska 23 040 12 Košice
  09.06.2021

  JUDr. Maroš Žilinka
  Generálny prokurátor SR
  Štúrova 2, 812 85 Bratislava 1  Vážený p. Žilinka
  Vaši podriadení prokurátori na Kraj. prokuratúre v Košiciach a vaša osoba pokračujete v intenciách kriminálnika bývalého GPSR JUDr. Trnku a Juristuta Čižnára????
  Pokračujete v zametaní pod koberec trestnú činnosť verejných činiteľov!!??
  Dňa 08.02.2021 som Vás upozornil,, nie prvý krát“ na trestnú činnosť starostky obce Malá Lodina!!
  Na tento list zo dňa 08.02.2021 ste mi ani neodpovedal!!!
  Tak sa správajú len chrapúni bez charakteru, pričom ste platený aj z mojich daní!!
  Dňa 28.03.2021 som sa odvolal voči rozhodnutiu skorumpovanej klientelizmom JUDr. Martiny Chmurovej, prokurátorky Kraj. prokuratúry Košice.
  Do dnešného dňa mi táto skorumpovaná klientelizmom prokurátorka neodpovedala!!!
  Čo sú to za spôsoby tejto skorumpovanej prokurátorky. Ona nemusí dodržiavať lehoty stanovené zákonom???
  Pripomínam Vám list. Ktorý som Vám poslal dňa 08.02.2021 a prikladám Odvolanie 28..03.2021 aby ste si ich prečítali ešte raz a zaujali stanovisko k Vášmu počínaniu ako GPSR!
  Tento list bude k prečítaniu na soc. sieti aby každý videl ako si vykonávajú svoju prácu verejní činitelia platení s daní občanov SR!!!!
  S pozdravom
  C a p c a r a O n d r e j Ždiarska 23 040 12 Košice
  08.02.2021

  JUDr. Maroš Žilinka
  Generálny prokurátor SR
  Štúrova 2, 812 85 Bratislava 1

  Vážený JUDr. Žilinka
  Je už neúnosné pozerať sa na korupciu klientelizmom, rodinkárstvo a arogantného arbitrárneho rozhodovania na Košických prokuratúrach !!
  Už niekoľko rokov upozorňujem na trestnú činnosť starostky obce Malá Lodina a Ing. Adriány Fečkovej. Táto starostka zneužíva v svoj prospech túto funkciu už od roku 1990.
  V roku 2007 iniciovala obyvateľka Malej Lodiny aby NKÚ SR vykonala kontrolu nad hospodárením starostky obce Malá Lodina Ing. Adriány Fečkovej.
  Kontrolu nad hospodárením starostky vykonávali Ing. Anna Sováková a Ing. Milan Piga. Táto kontrola dopadla pre obec Malá Lodina katastofálne ! Napriek tomu, že NKÚ SR skonštatovalo vo svojej správe ,, Protokol o výsledku kontroly zo dňa 17.04.2007 č. 1377/10, že starostka obce Malá Lodina porušila všetky § zákona o obecnom zriadení, niektoré Vám prikladám formou kópii, prikladám Vám záverečnú časť tohto protokolu, okrem iného tam bolo napísané:

  Bolo zistené, že bez žiadosti o odkúpenie nehnuteľného majetku obce, boli v roku 2003 odpredané poslancom OZ pozemky, cenu ktorých si poslanci OZ schválili uznesením pod bodom B/ ods. 3 na mimoriadnom zasadnutí konanom 13.11.2002 pre katastrálne územie Ružín- pri salaši v cene 20,00 Sk/m2 a pre cudzích žiadateľov 250,00 Sk/m2...................
  Zistené nedostatky uvedené v tomto protokole o výsledku kontroly v oblasti zostavenia rozpočtu obce a jeho zmien, vedenia rozpočtových opatrení, zostavenia záverečného účtu, vedenia účtovníctva, účtovanie v rozpore s platnými postupmi účtovania, vykonanie inventarizácie majetku, vedenia evidencie majetku, nakladania s majetkom obce, nesprávneho triedenia výdavkov s následkom nesprávne vykazovaného záverečného účtu obce, ako aj nevykonávanie kontroly použitia verejných prostriedkov poukázali na neúčinný resp. nefunkčný vnútorný kontrolný systém obce Malá Lodina.
  Viac v PROTOKOL O VÝSLEDKU KONTROLY V OBCI MALÁ LODINA ZO DŇA 17.04.2007 č 1377/10.

  2
  Napriek tomuto výsledku NKÚ SR starostka v Malej Lodine Ing. Adriána Fečková pokračuje vo svojich nekalých praktikách ďalej, napriek tomu, že na tieto nekalé praktiky upozorňujem políciu v OO PZ v Kysaku, OR PZ Košice-okolie, všetky prokuratúry v Košiciach a v neposlednej rade odbočku NKÚ v Košiciach a aj NKÚ v Bratislave. Mám dojem, že starostka obce má rodinných priateľov v objeme ako bývalý špeciálny prokurátor Kováčik tak ako v obci Malá Lodina prevyšujú príslušníci jej príbuzenstva 90-10% a preto je volená za starostku Malá Lodina opakovane ako premiér Fico!!!
  Vážený JUDr. Žilinka
  Klientelizmom skorumpovaní policajti v Kysaku a v Košiciach ktorí túto vec vyšetrovali sa snažili trestnú činnosť Ing. Fačkovej pozametať pod koberec od samého začiatku a prokurátori v Košiciach v tom pokračujú ďalej, posúďte sám.  Vec

  Podľa § 62 ods.1) v súbehu s § 196 ods.1) Trestného poriadku, týmto podávam tr. oznámenie pre korupciu klientelizmom, porušenie § 326 ods.1 písm a),ods.2 písm.c)Tr.zákona, § 339 ods.1)Tr.zákona, porušenie § 2 ods.10 Tr. poriadku, porušenie § 344 ods.2 písm.b, c, d) Tr. zákona, porušenie § 5 zákona o prokuratúre, porušenie § 2 ods .5 Tr. poriadku na prokurátorku Krajskej prokuratúry Košice JUDr. Martinu Chmurovú.

  Pretože skorumpovaní klientelizmom policajti, ktorí vyšetrovali túto vec, boli v koncoch so svojimi vyšetrovacími metódami a klientelickým prístupom tak túto vec preposlali na Kraj. prokuratúru Košice.
  Túto vec postúpili ďalšiemu skorumpovanému štátnemu útvaru a to JUDr. Martine Chmúrovej, ktorá kráča v šlapajoch bývalého špec. prokurátora Kováčika!!

  Dňa 28.11.2020 som na GPSR zaslal tento podnet aj s 14 prílohami o trestnej činnosti starostky obce Malá Lodina.

  3
  GPSR preposlala môj podnet Krajskej prokuratúre Košice, ktorá mi môj podnet klientelicky bez vypočutia uvedených svedkov, ktorí vedia viacej o trestnej činnosti starostky Malá Lodina Ing. Adriány Fečkovej.
  Prokurátorka JUDr. Martina Chmurvá pokračuje v zametaní pod koberec trestné veci Ing. Fečkovej nezákonným postupom, ktorý odporuje horeuvedeným § ustanoveniam SR.
  Vážený JUDr. Žilinka, som presvedčený, že sa vo veci konečne začnú zaoberať prokurátori, ktorí nie sú už brzdení predošlým juristutom Čižnárom, ktorý vehementne podporoval prokurátorov ako je JUDr. Martina Chmúrová, ktorá berie plat za nečinnosť a podporu klientelizmom podobných občanov ako je starostka obce Malá Lodina Ing. Adriány Fečkovej.
  Prikladám Vám môj podnet zo dňa 28.11.2020 a z 01.09.2020. a odpoveď č. 4 Kn 237/20/8800-4 zo dňa 03.02.2021
  Žiadam aby upovedomenie č. 4 Kn 237/20/8800-4 zo dňa 03.02.2021
  Bolo GPSR zamietnuté ako zmätočné, korupčné, klientelické a právne nesprávne.
  Žiadam aby JUDr. Martina Chmúrová niesla trestnoprávnu zodpovednosť za horeuvedené porušenie zákonov SR.
  Dňa 01.09.2020 som na GPSR posla elektronickou poštou:
  C a p c a r a O n d r e j Ždiarska 23 040 12 Košice
  01.09.2020
  MINISTERSTVO VNÚTRA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
  plk. JUDr. Radoslav Fedor
  Krajské riaditeľstvo policajného zboru v Košiciach
  Kuzmányho 8, 041 02 Košice
  4
  Vážený JUDr. Fedor
  Dňa 15.11.2018 som podal na Kriminálny úrad finančnej správy Operačné stredisko v Bratislave Tr. oznámenie na starostku obce Malá Lodina Ing. Adriánu Fečkovú vo veci ,, Nevyberaní daní od podaktorých občanov Malej Lodiny“.
  Toto trestné oznámenie bolo zamietnuté Uznesením ČVS: ORP-682/2-VYS-KS-2018 zo dňa 16.01.2019 mjr. Mgr. Andrejom Kazimírom, vyšetrovateľ PZ.
  Prikladám Vám Podnet na preskúmanie zákonnosti tohto uznesenia v jedinečnom súbehu s trestným podaním na vyšetrovateľa Andreja Kazimíra.

  C a p c a r a O n d r e j Ždiarska 23 040 12 Košice


  Okresné riaditeľstvo PZ Košice-okolie 29.01.2019
  Trieda SNP 35,040 11 Košice  Vec


  2
  Podnet na preskúmanie zákonnosti Uznesenia č. ORP-682/2-VYS-KS-2018 zo dňa 16.01.2019 v jedinečnom súbehu podľa § 62 ods.1) v súbehu s § 196 ods.1) Trestného poriadku, týmto podávam tr.oznámenie pre porušenie § 326 ods.1 písm.a)Tr.zákona, § 339 ods.1)Tr.zákona,porušenie § 2 ods.10 Tr.poriadku,porušenie § 344 ods.2 písm.b,d)Tr.zákona, Mgr.Andrejom Kazimírom, vyšetrovateľ PZ.
  5
  Odôvodnenie

  Uznesenie zo dňa 16.01.2019, ktoré napísal Mgr.Kazimír je konsensus, chaotizmus, ktorý sa nevenuje podstate veci a to nevyberaniu daní starostkou obce Malá Lodina Ing.Fečkovou!
  S istotou môžem tvrdiť, že policajt Mgr.Kazimír je nakazený klientelizmom, marí vyšetrovanie a napomáha k beztrestnosti Ing.Fečkovej vo veci :


  C a p c a r a O n d r e j Ždiarska 23 040 12 Košice


  Kriminálny úrad finančnej správy 15.11.2018
  2
  Operačné stredisko
  Bajkalská č. 24, 824 97 Bratislava 26


  Vec

  Nahlásenie trestného činu zneužitie právomoci verejného činiteľa podľa § 326 ods.1 písm.b)Tr.zákona starostky obce Malá Lodina Ing.Adriány Fečkovej.


  3
  Ing.Adriána Fečková svojvolne nevyberá u niektorých občanov po dobu 4 rokoch dane.Napriek tomu,že občania,ktorí si dane chceli zaplatiť im starostka odmietla túto dań prevziať.

  6
  Je potrebné v obci Malá Lodina vykonať daňovú kontrolu.

  Prikladám 4x fotodokumentáciu,ktorá demonštruje ako sa starostka Fečková stará o odvoz komunálneho odpadu. Na mojú otázku,prečo tento odpad nedá odviezť, mi odpovedala, že na to nemá peniaze.

  Prečo na to nemá peniaze?
  Preto,že nevyberá dane!!!!!!

  Žiadam Vás aby Ste ma písomne informovali o prípadnej daňovej kontrole a ako dopadla, na mojú domovú adresu:
  Capcara Ondrej ,Ždiarska 23 ,04012 Košice

  Príloha 4x fotodokumentácia

  S pozdravom


  3
  Klientelizmom nakazený policajt Mgr.Kazimír vo svojom uznesení zo dňa 16.01.2019 opisuje ako starostka Fečková pravdivo tvrdí, že dańe vyberá približne od 60 tich daňovníkov!!!!!
  Vo svojej výpovedi tvrdí, že je starostkou od roku 1990 nepretržite!!!!!


  4
  Kedže p.Fečková je starostkou nepretržite 28 rokov mala by presne vedieť koľko má daňovníkov vo svojom regione a nie približne!!!!!!!!!!!!!!!!
  7
  Pretože mám informácie od trvalo prihlásených občanov Malej Lodiny, že svoje daňe neplatia už 4 roky a keď si chceli svoje daňe vyplatiť na obecnom úrade, starostka Fečková im to neumožnila!!!

  Preto som sa obrátil dňa 15.11.2018
  na Kriminálny úrad finančnej správy
  Operačné stredisko
  Bajkalská č. 24, 824 97 Bratislava 26 aby vykonala na obecnom úrade Malá Lodina daňovú kontrolu!!!!!!

  Mojou požiadavkou nebola žiadosť o vysvetlenie akým spôsobom starostka Fečková vyberá dane a platí za kontajnery a údržbu ciest, o čom policajt Kazimír vehementne a starostlivo opisuje na 4 stranách vo svojom uznesení zo dňa 16.01.2019 !!!!!!

  Moja požiadavka bola, prešetriť prečo starostka Fečková zákonne nevyberá dane od každého občana Malej Lodiny, ktorý je povinný túto daň odvádzať obci Malá Lodina!!!!!!
  V žiadosti podanú na Kriminálny úrad finančnej správy 15.11.2018
  Operačné stredisko
  Bajkalská č. 24, 824 97 Bratislava 26 som jasne a viditeľne označil že :
  4
  Ing.Adriána Fečková svojvolne nevyberá u niektorých občanov po dobu 4 rokoch dane.Napriek tomu,že občania,ktorí si dane chceli zaplatiť im starostka odmietla túto dań prevziať.
  5

  8
  Je potrebné v obci Malá Lodina vykonať daňovú kontrolu.

  Vo svojom uznesení zo dňa 16.01.2019 policajt Kazimír uvádza :

  Ďalej je potrebné uviesť, že trestné konanie sa vedie na základe určitých zásad,pričom jednou z tých zásad je zásada prezumpcie neviny,ktorá vyplýva z § u 2 ods.4)Tr.poriadku........................
  Tu by som chcel nakazeného klientelizmom policajta Kazimíra upozorniť, že keby postupoval v rámci mojho tr.podania zo dňa 15.11.2018 a vykonal by daňovú kontrolu na obecnom úrade Malá Lodina, jeho konštatovanie o prezumpcii neviny starostky Fečkovej by sa rozplynula ako dým!!!!!!!

  Policajt Kazimír svojím postupom vyšetrovania vedome upozornil starostku Ing.Fečkovú na fakt, že v prípade daňovej kontroly ju v predstihu na túto možnosť upovedomuje a aby so podľa toho zariadila!

  Nakazený klientelizmom policajt Kazimír svojím vopred premysleným postupom k vyšetreniu tr.činnosti starostky Fečkovej a to nevyberaním daní od poplatníkov Malej Lodiny, uprednostnil formou oboznámenia jej osoby s mojím trestným podaním vo veci zanedbania povinnosti vo výberu daní v obci Malá Lodina aby ju upozornil na to, že v prípade daňovej kontroly by si mala dať veci do poriadku!

  Klientelicky policajt Kazimír spolu s kolegami :
  Ing.Vladislav Kmec,vyšetrovateľ, Oddelenie všeobecnej kriminality Košice-okolie,
  5
  JUDr.Ján Štrbák vyšetrovateľ, Oddelenie všeobecnej kriminality Košice-okolie, sa snažia zmariť vyšetrovanie vo viacerých tr.oznameniach, ktoré

  9
  som na Ing.Fečkovú podal, a ktorí vyšetrovanie napokon zmarili, konkrétne v týchto veciach :

  C a p c a r a O n d r e j, Ž d i a r s k a 23, 040 12 K o š i c e

  JUDr.TOMÁŠ BOREC
  minister spravodlivosti SR
  Župné námestie 13
  813 11 BRATISLAVA Košice, 18.8.2015
  V E C:
  Podozrenie z porušenia ustanovenia § 237 ods.1) Trestného zákona
  starostkou obce Malá Lodina Ing.Adriánou Fečkovou.
  Dňa 19.03.2015 podala na OO PZ V Kysaku, Košice-okolie, JUDr.Dreisigová, trestné oznámenie pre porušenie ustanovenia § 305 ods.1písm.c) Trestného zákona.
  Dňa 9.04.2015 som bol predvolaný na vypočutie ako obvinený z tohto trestného činu na OO PZ V Kysaku, Košice-okolie. Číslo spisu :ORP-309/KY-KS-2015.
  Dňa 15.05.2015 som na JUDr.Ivetu Dreisigovú podal trestné oznámenie podľa § 345 ods.1), § 346 ods.1) zákona č.300/2005 Z.z.
  Dňa 11.08.2015 som dostal Uznesenie č.ORP-353/1-VYS-KS-2015 zo dňa 30.07.2015.
  Uznesenie bolo podpísané vyšetrovateľom OR PZ-odbor kriminálnej polície v Košiciach-okolie, vyšetrovateľom mjr.JUDr.Jánom Štrbákom.
  Menovaný vyšetrovateľ, ktorý tento prípad vyšetroval, zavolal ako svedka na vypočutie starostku obce Malá Lodina, Ing.Adriánu Fečkovú.
  6

  10
  Mám podozrenie, že starostka Ing.Adriána Fečkova úmyselne naviedla JUDr.Dreisigovú, aby podala na moju osobu trestné oznámenie pre porušenie ustanovenia § 305 ods.1 písm.c.) Tr.zákona.
  Nie je mi jasné, z akého dôvodu vyšetrovateľ Šterbák predvolal k vypočutiu starostku Fečkovú, ktorá nie je kompetentná sa vyjadrovať k drevinám, ktoré sú majetkom Slovenského vodohospodárskeho podniku, odštepný závod Košice-povodie Bodrogu.
  Jediným cieľom starostky bolo, zabrániť trestnému stíhaniu JUDr.Dreisigovej za krivé obvinenie mojej osoby a to porušením § 326 ods.1 písm.a) v súbehu s § 237 ods.1) Tr.zákona a tiež to, že zrejme za túto službu ponúkla pri vypočúvaní vyšetrovateľovi JUDr.Šterbákovi pozemok za minimálnu sumu v katastri Malý Ružinok.
  Takýmto spôsobom za služby osobného charakteru ponúkla pozemky v minimálnej hodnote vedúcej Spoločného obecného úradu Beniakovce-JUDr.Gabriele Hertnekiovej, pracovníčke stavebného oddelenia Ing.Silvii Sepešiovej, poslancom zastupiteľstva Malej Lodiny, ktorí tieto pozemky popredali za dvadsať násobnú cenu a v neposlednom rade pri kolaudácií obchodného centra Fresh, (kde je konateľkou Ing Fečková) a kde bolo konštatované pracovníčkou požiarnej
  -2-

  ochrany Košice, že prechod z obchodu FRESH do priestoru obecného úradu nespĺňa ŠSN (protipožiarne dvere), čo by malo za následok udelenia pokuty. Starostka obce Fečková opäť ponúkla tejto pracovníčke PO Košice pozemok v katastri Malý Ružinok za protislužbu, odpustenie pokuty.

  Mám podozrenie, že starostka obce Malá Lodina, Ing.Adriána Fečková, okráda štát o zisky z predaja obecného majetku, ponúka obecný majetok verejným činiteľom za minimálnu cenu pre svoje súkromné záležitosti, zneužíva postavenie verejného činiteľa pre svoje súkromné pôžitky, čím sa chráni pred podozreniami z trestnej činnosti, ktoré na jej osobu podávajú občania Malej Lodiny a chatári z katastra Malý Ružinok.
  Žiadam o prešetrenie tohto podozrenia a prosím o písomné zaslanie o konečnom vyšetrení veci.
  Je potrebné povedať, že osoba, ktorá má povinnosť opatrovať alebo spravovať cudzí majetok, je povinná jednak spravovať záležitosti, týkajúce sa majetku, starať sa oň a tiež s ním nakladať v zmysle ustanovených povinností.
  V prípade ak svoju povinnosť páchateľ poruší, nastane konanie v rozpore s platným právom t.j. § 237 TZ.


  11
  Ak svojím konaním páchateľ zapríčiní buď zmenšenie majetku alebo nedosiahnutie zisku ktorý, ak by páchateľ plnil svoje povinnosti dosiahnutý bol, vznikne škodlivý následok, čiže škoda na majetku.
  Túto škodu v plnom rozsahu dlhodobo spôsobuje tomuto štátu z môjho pohľadu starostka obce Malá Lodina, Ing.Adriána Fečková.
  S úctou
  C a p c a r a O n d r e j, Ž d i a r s k a 23, 040 12 K o š i c e
  Okresná prokuratúra-Košice-okolie
  Štúrova 7
  041 47 Košice 06.10.2015  Vec:

  Odpoveď na Výzvu č.1 Pn 396/15/8806-2 zo dňa 29.09.2015
  Správa NKÚ SR za 1 polrok - podnety
  10.10.2007

  Pri predaji pozemkov šiestim poslancom obecného zastupiteľstva v roku 2005 o výmere spolu 3 494 m2 v k.ú. Ružín – Pri salaši za zvýhodnenú cenu 20,- Sk/m2 schválenú na mimoriadnom zasadnutí zastupiteľstva v roku

  12
  2002, bol porušený zákon o majetku obcí, keďže schválenie odpredaja v zastupiteľstve nebolo preukázané.
  Mená kupujúcich lacných pozemkov:

  Č.parcely k.ú.Ružín
  220/20 Hertneki Milan+Gabriela Vitezová

  220/21 Sepešiová Silvia-Šudáková

  220/22 Grejtak Štefan


  Mikluščák Ján, Mária Kvaková 2x pozemok, Vincler Ján, Sončíková Mária-syn Peter
  Títo občania svoje pozemky okamžite odpredali za trhové ceny.
  6
  K vyšetrovateľovi Štrbákovi, doporučujem vypočuť jeho kolegov,ktorí majú pred menom JUDr.
  Doporučujem vypočuť kontrolórku,ktorá bola na protipožiarnej kontrole,ktorá súvisela s prechodom z predajne FRESH do priestorov obecného úradu.
  V prípade nejasností mi zadajte konkrétne otázky.

  S pozdravom


  C a p c a r a O n d r e j, Ž d i a r s k a 23, 040 12 K o š i c e  Okresné riaditeľstvo Policajného zboru 21.11.2015
  13
  Odbor kriminálnej polície
  Oddelenie všeobecnej kriminality
  Košice-okolie
  Trieda SNP 35,041 02 Košice

  VEC:

  Odvolanie voči UZNESENIU č.ORP-617/2-VYS-KS-2015 zo dňa 16.11.2015


  7
  v súbehu s podozrením na porušenie ustanovenie § 2 ods.10) zákona č.301/2005 Z.z, § 326 ods.1 písm.a),ods.3 písm.c) Tr.zákona vyšetrovateľom PZ mjr.Ing.Vladislavom Kmecom.

  Dňa 20.11.2015 ni bolo doručené Uznesenia č.ORP-617/2-VYS-KS-2015 zo dňa 16.11.2015.
  Vyšetrovateľ PZ p.Vladislav Kmec pri výsluch Ing.Fečkovej,postupoval nezákonne porušil ustanovenie § 2 ods.10) Tr.poriadku a to tým,že: nevypočul vo veci ponuknutia lacného pozemku Ing.Fečkovou, vyšetrovateľa PZ JUDr.Štrbáka.Nevypočul osobu protipožiarnej kontroly,ktorá je svedkom,že jej bol ponuknutý Ing.Fečkovou za minimálnu cenu pozemok!
  Vyšetrovateľ Kmec si neoveril pravosť predložených dokumentov,ktoré mu predložila p.Fečková.Neunúval sa preveriť kupnopredajné zmluvy a to :

  tit.V 1667/04-kúpna zmluva 39/04,Silvia Sepešiová, tit.V 1666/04-kúpna zmluva 38/04, Hertnekiová Gabriela. Vyšetrovateľ PZ p.Kmec HRUBO porušil ustanovenie § 2 ods.10) Tr.poriadku. Ako prílohu prikladám výpisy z listu vlastnictva :

  p. Hertneki Milan a Gabriela majitelia parcely č.220/20.

  p.Sepeši Rudolf a Silvia Sepešiová majiteia parcely č.220/21

  p.Grejták Štefan majiteľ parcely č.220/22


  14
  Žiadam aby tieto kupnopredajné zmluvy boli úradne preverené. O výsledku prešetrenia, Vás žiadam o zaslatie formou kópie výslednej ceny,za ktorú boli pozemky predané p.Hertnekiovej a p.Sepešiovej aby som ich porovnal s mojim zistením na internetnom portáli KAPOR.
  Vyšetrovateľ p.Kmec,ako spracovateľ Uznesenia ORP-617/2-VYS-KS-2015 zo dňa 16.11.2015, nesprávne zistil skutkový stav nedostatočnou kontrolou predmetného spisového materiálu,ktorý si vyžiadal JUDr.Alexander Chomča,prokurátor OP Košice-okolie,a ktorý som mu poskytol dňa 06.10.2015,čím porušil ustanovenie § 326 ods.1 písm.a) ods.3.písm.c)Tr.zákona :


  Správa NKÚ SR za 1 polrok - podnety
  10.10.2007

  Pri predaji pozemkov šiestim poslancom obecného zastupiteľstva v roku 2005 o výmere spolu 3 494 m2 v k.ú. Ružín – Pri salaši za zvýhodnenú cenu 20,- Sk/m2 schválenú na mimoriadnom zasadnutí zastupiteľstva v roku 2002, bol porušený zákon o majetku obcí, keďže schválenie odpredaja v zastupiteľstve nebolo preukázané.

  Vyšetrovateľ PZ p.Kmec si neoveril výpoveď p.Fečkovej ohladne predaja pozemkov poslancom Malej Lodina.
  Ako porovnanie ku krivej výpovedí starostky Malá Lodina p.Fečkovej, pred policajným orgánom vyšetrovateľom Kmecom, prikladám SPRÁVU o výsledku kontroly hospodárenia s finančnými prostriedkami a nakladania s majetkom obcí a samosprávnych krajov na základe podnetov.
  Zvlášť, upozorňujem vyšetrovateľa p.Kmeca aby si na strane č.8 (označené farebne) okrem iného prečítal vyjadrenie kontroly,ktorá sa týka prenajímania nebytových priestorov.Tieto nebytové priestory prenajímala svojej švagrine Fečkovej.
  V tomto spise je videť pokrývený charakter kresťanky Fečkovej,ktorá sa chodí modliť do kostola k pánu Bohu o odpustenie chriechov čo napáchala za každých 5 pracovných dní od roku 1990 a ked vyjde s kostola, už premýšla ako okradnút tento štát,pretože nedostala zaplatené,ako to opisuje vo svojej výpovedí. Na margo,jej príčinou zomrel obyvateľ Malej Lodiny pán Čarný,ktorý pri vybavovaní sťažnosti na jej švagrinu (bzvýznamne) po príchode domov dostal infarkt a zomrel.Jej dlhodobá funkcia starostky Malej Lodiny,je len zásluhou široko rozvetvenej rodinnej

  15
  vetvy a príbuzných,ktorých je v Malej Lodine vetšina. Na túto starostku si nesťažujem len já ale viacero obyvateľov Malé Lodiny.

  Žiadam aby Uznesenie č.ORP-617/2-VYS-KS-2015 zo dňa 16.11.2015 bolo v plnej miere zrušené a aby sa začalo Tr.stíhanie Ing.Fečkovej,starostky obce Malá Lodina ,tak ako je to uvedené v Tr.podaní zo dňa 18.08.2015.

  Žiadam aby vyšetrovateľ PZ mjr.Ing.Vladislav Kmec niesol trestnoprávnu zodpovednosť za to, že nesprávne zistil skutkový stav nedostatočnou kontrolou predmetného spisového materiálu a dal sa ovplivniť lživou vypoveďou starostkou obce Malá Lodina, Ing.Adriánou Fečkovou,čím spáchal trestný čin korupcie nepotizmom.

  S pozdravom


  Prílohy v texte.  Policajt Kazimír svojím klientelizmom vedome a beztrestne napomáha v beztrestnosti starostky Fečkovej tým, že nezabezpečil okamžite daňovú kontrolu na obecnom úrade Malá Lodina, čim umožnil starostke Fečkovej, aby si urychlene vykonala úpravy v dańovej evidencii !!!!!!!!!!!!
  Opakovane žiadam aby Kriminálny úrad finančnej správy SR vykonal daňovú kontrolu v obci Malá Lodina.

  Žiadam aby policajt Mgr. Andrej Kazimír,vyšetrovateľ PZ niesol trestnoprávnu zodpovednosť pre horeuvedené porušenie zákonov SR.

  Žiadam aby sa vykonala daňová kontrola na obecnom úrade Malá Lodina pokial starostka Malej Lodiny nezákonne sfalšuje úradné listiny o daňových odvodov občanov Malej Lodiny.  Príloha : Uznesenie č.ORP-682/2-VYS-KS-2018 zo dňa 16.01.2019
  16
  Kópiu listu dostanú

  Kriminálny úrad finančnej správy
  Operačné stredisko
  Bajkalská č. 24, 824 97 Bratislava 26

  Ministerstvo financií
  Slovenskej republiky
  Štefanovičova 5
  P. O. BOX 82
  817 82 BRATISLAVA

  S pozdravom


  Bolo mi doručené Upovedomenie č. KRPZ-KE-OKS-162-002/2020 zo dňa 20.05.2020, v ktorom sa píše:
  Týmto Vás zároveň chcem ubezpečiť, že vytváranie dobrého mena PZ patrí medzi priority vedenia KR PZ v Košiciach a akékoľvek konanie policajtov negatívne ovplyvňujúce názory verejnosti na činnosť PZ nebude nijako tolerované, podpísaný plk. JUDr. Radoslav Fedor.
  OPAK JE PRAVDOU

  Dňa 29.05.2020 mi bolo doručené PREDVOLANIE č. ORPZ-KS-OKP-650/2020 zo dňa 21.05.2020 a to na výsluch vo veci môjho podania MV SR zo dňa 08.04.2020.
  Dňa 04.06.2020 som sa dostavil na výsluch kde som uviedol všetko čo som vedel o trestnej činnosti starostky Ing. Adriány Fečkovej a doložil som doplňujúce spisy, ktoré obsahujú podozrenie iných osôb na trestnú činnosť Ing. Adriány Fečkovej a okrem týchto dokumentov som priložil 20 listový
  PROTOKOL O VÝSLEDKU KONTROLY V MALEJ LODINE Z 17.04.2007 POD č.1377/10, V KTROJEJ JE UVEDENÝCH 18 BODOV, KTORÉ VYKAZUJÚ, ŽE SÚ V ROZPORE S TRESTNÝM ZÁKONOM.
  17
  Po skončení výsluchu som vyšetrovateľa Mgr. Dušana Vojtka požiadal o kópiu mojej výpovede.
  Tento mi moju žiadosť o kópiu výsluchu odmietol.
  Dňa 23.06.2020 mi bolo doručené Upovedomenie č.ORPZ-KS-OKP-650_001/2020 zo dňa 05.06.2020, v ktorom mi Mgr. Dušan Vojtko ODMIETOL VYŠETROVAŤ VEC,, NEVYBERANÍ DANÍ STAROSTKOU ING. ADRIÁNOU FEČKOVOU“
  Prikladám kópiu Upovedomenia zo dňa 05.06.2020.

  Preto som v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. požiadal o sprístupnení informácie ,, zaslanie kópie môjho výsluchu zo dňa 04.06.2020“, ktorá mi bola doručená dňa 14.07.2020. Kópiu môjho výsluchu prikladám.

  Dňa 17.07.2020 mi bolo doručené Upovedomenie č. KRPZ-KE-OKS-232-
  /2020 zo dňa 13.07.2020, v ktorom ma vážený plk. JUDr. Radoslav Fedor opätovne upozorňujete, citujem :
  Tým Vás zároveň chcem opätovne ubezpečiť, že vytváranie dobrého mena PZ patrí medzi priority vedenia KR PZ v Košiciach a akékoľvek konanie policajtov negatívne ovplyvňujúce názory verejnosti na činnosť PZ nebude nijako tolerované.
  OPAK JE PRAVDOU

  Dňa 05.08.2020 mi bolo doručené Predvolanie č. ČVS: ORPZ-KS-OKP-979/2020 zo dňa 31.07.2020.

  Dňa 10.08.2020 som sa dostavil na vypočutie vo veci ,, nevyberaní daní starostkou obce Malá Lodina Ing. Adriánou Fečkovou“ ako svedok.

  Zápisnicu o tr. oznámení zo dňa 10.08.2020 prikladám formou kópie.

  18
  Túto zápisnicu je potrebné dôkladne si prečítať!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  Dňa 31.08.2020 mi bolo doručené Uznesenie č. ČVS: ORP-466/2-VYS-KS-2020 zo dňa 26.08.2020.
  Prikladám ako kópiu.  C a p c a r a O n d r e j Ždiarska 23 040 12 Košice

  Okresné riaditeľstvo PZ Košice-okolie 01.09.2020
  Trieda SNP 35,040 11 Košice


  Vec

  Podnet na preskúmanie zákonnosti Uznesenia č. ČVS:ORP-466/2-VYS-KS-2020 zo dňa 26.08.2020 v jedinečnom súbehu podľa § 62 ods.1) v súbehu s § 196 ods.1) Trestného poriadku, týmto podávam tr. oznámenie pre porušenie § 326 ods.1 písm. a) Tr. zákona, § 339 ods.1) Tr. zákona, porušenie § 2 ods.10 Tr. poriadku, porušenie § 344 ods.2 písm. b, d) Tr. zákona, JUDr. Miroslav Srholec, vyšetrovateľ PZ.

  Odôvodnenie

  Uznesenie zo dňa 26.08.2020, ktoré napísal JUDr. Srholec, je konsensus, chaotizmus, ktorý sa nevenuje podstate veci a to nevyberaniu daní, podozreniu z nekalej činnosti s JUDr. Ivetou Rajtákovou vo veci obyvateľa
  19
  Malej Lodiny, ktoré som popísal vo svojej výpovedi dňa 10.08.2020 starostkou, obce Malá Lodina Ing.Fečkovou!
  S istotou môžem tvrdiť, že policajt Srholec je nakazený klientelizmom, marí vyšetrovanie a napomáha k beztrestnosti Ing.Fečkovej, tak ako doteraz konali všetci policajti a prokurátori v tejto veci, čo sa snažia pozametať pod koberec!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  V uznesení zo dňa 26.08.2020 JUDr. Srholec drzo píše:
  K samotnému skutku uvedenému vo výrokovej časti tohto uznesenia sa oznamovateľ vyjadril len okrajovo????
  Tu je treba skorumpovaného klientelizmom JUDr. Srhelca upozorniť na jeho doslovnú otázku na moju osobu, ktorá je uvedená v zápisnici zo dňa 10.08.2020 a ta znela :
  Vážený p. Capcara, na tunajší útvar bol odstúpený podnet, ktorý ste podali 02.07.2020 ministrovi vnútra SR. Odstúpenie podnetu na tunajší útvar sa týka výhradne opakovane poukazovaných skutočností tykajúcich sa starostky obce Malej Lodiny Ing. Adriany Fečkovej, voči ktorej ste podávali trestné oznámenie a s výsledkom ktorých ste vyjadrili nespokojnosť. V rámci tohto konania sa môžete vyjadriť k novým skutočnostiam, ktoré sa týkajú Vašich predošlých trestných oznámení na pani Ing. Adrianu Fečkovú. Viete sa teda k ním vyjadriť???????????????
  ČO JE TO ZA OTÁZKU??????????????????????????????????????????
  K NOVÝM S PREDOŠLÝCH???????????????????
  To čo je za vyšetrovateľa????????????????????????????????????????
  V mojej výpovedi je jasne napísané:
  Doktor Srholec mi povedal aby som sa vyjadril k novým skutočnostiam, tak som mu odpovedal:
  Je mi nepochopiteľné, ako doktor Srholec môže vedieť, že ja viem o nových skutočnostiach, ale o ktorých som nemal v úmysle rozprávať.


  20


  K samotnému skutku uvedenému vo výrokovej časti tohto uznesenia sa oznamovateľ vyjadril len okrajovo a to tak, že uviedol mená osôb, ktoré podľa jeho informácií nemali v obci Malá Lodina uhrádzať dane. ??????

  JUDr. Srholec robí z mojej osoby hlupáka?????????????????
  Sám je hlupák????????????????????
  To sú mená osôb, ktorí majú znalosť o tom, že podaktorí obyvatelia Malej Lodiny neplatia dane!!!!!!!
  Ďalej JUDr. Srholec zmätočne opisuje ako si zabezpečil listinu a to uznesenie o odmietnutí tr. stíhania vo veci ORP-682/2-VYS-KS-2018 zo dňa 16.01.2019 a cituje ustanovenie § 2 ods.10 Tr.poriadku???????
  Kde má jasne napísané :
  Orgány činné v trestnom konaní postupujú tak, aby bol zistený skutkový stav veci, o ktorom nie sú dôvodné pochybnosti a to v rozsahu nevyhnutnom na ich rozhodnutie!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  POZRELI SA DO DAŃOVÝCH SPISOV POLICAJTI?????
  SKÚMALI, ČI MOJE TVRDENIE JE PRAVDIVÉ???????
  PREČO NIE JE V ZÁPISNICI UVEDENÉ Ž SA TIETO NEVYHNUTNÉ ÚKONY VYKONALI , TAK AKO JE TO UVEDENÉ V USTANOVENIU § 2 ODS.10 TR. PORIADKU???????????????????????????????????????

  21
  OČOM TO PÍŠE TENTO SKORUMPOVANÝ KLIENTELIZMOM POLICAJT???????????????????????
  A TO STE MA 2X UPOZORŇOVAL JUDr. FEDOR, ŽE :
  Tým Vás zároveň chcem opätovne ubezpečiť, že vytváranie dobrého mena PZ patrí medzi priority vedenia KR PZ v Košiciach a akékoľvek konanie policajtov negatívne ovplyvňujúce názory verejnosti na činnosť PZ nebude nijako tolerované.

  Ďalej JUDr. Srholec uvádza:
  V prvom rade vyšetrovateľ uvádza, že nie je oprávnený na preskúmavanie zákonnosti postupu a rozhodnutí v inom trestnom konaní, v tomto prípade v trestnej veci ORP- 682/2-VYS-KS-2018.
  Keďže vyšetrovateľ JUDr. Srholec nie je kompetentný na preskúmavanie horeuvedenej tr. veci ORP- 682/2-VYS-KS-2018, prečo nezačal vyšetrovanie vo veci, ktorú som mu opísal dňa 10.08.2020 a to nekalé praktiky starostky Adriany Fečkovej a JUDr. Rajtáková???????????????
  Prečo orgán činný v trestnom konaní nepreveril moje oznámenie o podozrení z trestného činu horeuvedených osôb??????????

  Ďalej tento skorumpovaný klientelizmom JUDr. Srholec píše:
  Vyšetrovateľ prízvukuje, že orgány činné v tr. konaní nie sú oprávnené preverovať osobné domienky, dohady, podozrenia či názory oznamovateľa na možné spáchanie trestného činu????????????????????????
  JUDr. Srholec svojim vyjadrením dehonestuje moju osobu ako patologického luhára, ktorý sa dopočul, že niektori občania Malej Lodiny neplatia dane. Tento skorumpovaný klientelizmom policajt Srholec zrejme nevie čítať!!!
  Moja osoba uviedla v prvom rade, že Jano Mocák neplatil dane po dobu 10 rokov, čo mi osobne povedal, takže žiadne dopočutie skorumpovaný klientelizmom JUDr. Srholec. Ani toto ste si nepreverili.


  22
  V prípade, že si myslí tento skorumpovaný klientelizmom policajt Srholec, že som sa len dopočul, prečo si nezavolal na výsluch osoby, ktoré som uviedol ako svedkov????????????????????????????????????????
  JUDr. Srholec sa vyhovára na Daňový poriadok, že obsahuje viaceré výluky, ktoré upravujú postup správcov dane, tak prečo si nepreveril ktorí občania do tejto kategórie sú zaradení, pretože chce pozametať trestné činy starostky Adriany Fečkovej pod koberec!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  Ďalej tento skorumpovaný klientelizmom policajt píše:
  Len z konštatácie o neplatení dane niektorých daňovníkov, nie je možné vyvodiť záveru, že sa štatutár územnej samosprávy dopustil tr. činu.
  Na základe uvedenej logiky záverov oznamovateľa, by bol z trestného činu podozriví každý štatutár uzemnej samosprávy, ak by v obci evidovali len jedného neplatiča dane. ????????????????????????????????????????
  Toto je profesionálny názor profesionálneho skorumpovaného klientelizmom policajta, ktorý má dodržiavať zákony a chranit a pomáhať!!
  Nie, že na základe jedného neplatiča by bola starostka Fečková trestne stíhaná ale pri správnom právnom vyšetrovaní by sa polícia divila koĺko trestných činov by zrazu vyšlo na povrch.
  Skorumpovaný klientelizmom JUDr. Srholec, prečo starostka Fečková nepodala ešte na mojú osobu od roku 2011 trestné oznámenie za krivé obvinenie???????????????
  Pretože by sa na polícii Košice- okolie muselo zopár policajtov zodpovedať z nezákonného prešetrovania tr. činov starostky Adriany Fečkovej!!
  Žiadam aby sa prešetrili všetky moje a trestné podania občanmi Malá Lodina neskorumpovanými policajtmi.
  Žiadam aby JUDr. Srholec niesol trestnoprávnu zodpovednosť pre porušenie hore popísaných paragrafových znení.
  Dúfam, že nedopadnem ako p. Kuciak!
  S pozdravom
  Prikladám horeuvedené kópie

  23
  Kópiu dostanú
  Mgr. Mária Kolíková
  Ministerstvo spravodlivosti.
  Župné nám.13
  813 11 Bratislava


  Ing. Roman Mikulec
  Ministerstvo vnútra SR
  Pribinova 2
  812 72 Bratislava

  Dňa 28.11.2020 som poslal na GPSR :

  C a p c a r a O n d r e j Ždiarska 23 040 12 Košice

  28.11.2020
  Generálna prokuratúra SR
  Štúrova 2,
  812 85 Bratislava 1

  VEC

  Podnet na preskúmanie zákonnosti Uznesenia JUDr. Tomáša Richtera, prokurátor Okr.prokuratúry Košice-okolie č. 1 Pn 460/20/8806-4 zo dňa 19.11.2020 v jedinečnom súbehu podľa § 62 ods.1) v súbehu s § 196 ods.1) Trestného poriadku, týmto podávam tr. oznámenie pre korupciu klientelizmom, porušenie § 326 ods.1 písm a),ods.2 písm.c)Tr.zákona, § 339 ods.1)Tr.zákona, porušenie § 2 ods.10 Tr. poriadku, porušenie § 344 ods.2 písm.b,c,d)Tr.zákona, porušenie § 5 zákona o prokuratúre, porušenie § 2 ods.5 Tr. poriadku.

  24
  Dňa 15.11.2018 som nahlásil na Kriminálny úrad finančnej správy, Bajkalská 24 Bratislava 26 doporučeným listom trestný čin zneužívania právomoci verejného činiteľa podľa § 326 ods.1 písm. b), Tr. zákona na starostku obce Malá Lodina Ing. Adriánu Fečkovu.
  Dňa 25.01.2019 mi bolo doručené uznesenie č. ČVS: ORP-682/2-VYS-KS-2018 zo dňa 16.01.2019, v ktorom ma upovedomuje vyšetrovateľ Mgr. Andrej Kazimír, vyšetrovateľ PZ, že moje Tr. oznámenie na Ing. Fečkovú ,, ZAMIETA“
  Proti tomuto rozhodnutiu som sa dňa 29.01.2019 odvolal.
  Dňa 15.03.2019 mi bolo doručené uznesenie č. 1 Pn 51/19/8806-5 zo dňa 04.03.2019, v ktorom mi JUDr. Tomáš Richter (1x) zamietol moje tr. oznámenie na Ing. Fečkovu !
  Proti tomuto rozhodnutiu som sa dňa 15.03.2019 odvolal!


  2
  Dňa 10.08.2020 som bol predvolaný vyšetrovateľom JUDr. Miroslavom Srholcom na vypočutie vo veci tr. oznámenia ,, Nevyberaní daní starostkou Malej Lodiny Ing. Adriánou Fečkovou“

  Pri vypočúvaní JUDr. Srholcom som jeho osobu niekoľkokrát vyzval aby ako svedkov, ktorí mi o nevyberaní daní povedali a ktorí poznajú mená naplatičov ,, vypočul“ a aby sa presvedčil o pravde môjho tvrdenia a svedkov. Vyzval som p. Srholca aby si vyžiadal agendu vyplatených daní v obci Malá Lodina a presvedčil sa o pravdivosti mojich tvrdení!!!!
  Vyšetrovateľ JUDr. Srholec to odmietol!!!
  25
  Dňa 31.08.2020 mi JUDr. Srholec poslal uznesenie č. ČVS: ORP-466/2-VYS-KS-2020 zo dňa 26.08.2020.
  V tomto uznesení mi JUDr. Srholec odmietol moje tr. oznámenie na Ing. Fečkovú!
  Dňa 01.09.2020 som podal voči tomuto rozhodnutiu odvolanie.

  Dňa 27.11.2020 mi bolo doručené upovedomene č. 1 Pn 460/20/8806-4 zo dňa 19.11.2020, v ktorom mi skorumpovaný klientelizmom ( 2x) odmieta JUDr. Tomáš Richter moje tr. oznámenie na Ing. Fečkovú ?
  Vo svojom upovedomení sa chce klientelicky, nezákonne a svojvoľne pozametať trestné činy starostky Fečkovej pod koberec a to tým, že si dovolil vo svojom upovedomeniu napísať, citujem :
  Vaše podozrenia sú založené na domnienkach bez priameho či nepriameho dôkazu.
  Vami uvádzané skutočnosti nie sú takého charakteru, aby bolo možné určiť rozsah protiprávneho konania. Aj v prípade, pokiaľ by naozaj došlo k neplateniu dane daňovníkmi, neznamená to automaticky podozrenie, že
  3
  správca dane nevykonal úkony na vymoženie dane. To v konečnom dôsledku preukazuje aj Vami predložená mailová komunikácia, z ktorej vyplýva, že obec vykonáva príslušné úkony na vymáhanie dlhov, ktoré majú obyvatelia voči nej( aj keď v tomto prípade sa jednalo o úhradu za elektrickú energiu.)
  JUDr. Richter z mojej osoby robí hlupáka?
  Sám je hlupák!
  Tu by som sa chcel vyjadriť k tejto pasáži, ktorú napísal skorumpovaný klientelizmom JUDr. Richter asi v agónii obhajcu p. Fečkovej alebo si dôkladne neprečítal moju výpoveď pri výsluchu zo dňa 10.08.2020 pri JUDr. Srholcovi. Tam by sa dočítal :
  Teraz poďme k novým skutočnostiam.
  Pán Miloš ma minulého roku poprosil, či by som mu nepomohol vo veci trestného oznámenia starostkou obce Adriánou Fečkovou, pretože ho
  26
  krivo obvinila, že neplatí jeho manželka za elektrinu, ktorá mala prenajaté miestnosti pod obecným úradom, v ktorých mala prevádzku potraviny.
  Preto jej starostka Fečková dala výpoveď s prenájmu. Prípad sa dostal až na Krajský súd v Košiciach, ktorý sa dostal aj na ÚSSR, ktorý manželka pána Miloša vyhrala a Krajský súd v Košiciach č. 3 Cob/100/2018 rozsudkom rozhodol, že žalobcovi priznáva proti žalovanej nárok na náhradu trov odvolacieho konania v plnom rozsahu. Paní bola zastúpená v tej veci JUDr. Ivetou Rajtákovou, advokátka so sídlom Štúrova 20, ktorá sa nevysporiadala s paní napriek tomu, že jej stále volala, že či už starostka obce jej zaplatila všetky trovy tak, ako rozhodol Krajský súd. Pani Rajtákvá ju ťahala za nos , pretože keď som sa stretol s pánom Milošom u neho v byte, bol som tam aj s manželkou, videl som a vyčítal som z dokumentácie, ktorú mi predložila p. , že p. Rajtáková sa dala dokopy s p. Fečkovou a začali pani nezmyselne vypisovať na jej telefón , napr. z 20.08.2019 posielala jej p. Rajtáková rozpis platieb, ktoré ma zaplatiť obci, kde je uvedený rozpis platieb a tak dalej. Prikladám tento list k spisu k mojej výpovedi.
  Potom v ďalších listinách, ktoré mi ukázala p. boli úplne iné platby a to z dôvodu, že p. Rajtáková sa dovtípila, že si všetky peniaze , ktoré mala dostať p. nechala a zrejme sa so starostkou dohodli, že sumu, ktorú akože mala dlžiť obci Malá Lodina jej znížili až na takú
  4
  úroveň, ktorá sa vyrovnala s výdavkami p. , ktorú mala zaplatiť obec Mala Lodina.
  Keby si skorumpovaný klientelizmom JUDr. Richter prečítal moju výpoveď dôkladne, tak by nenapísal do svojho upovedomenia bludy o tom, že starostka vymáhala dlhy za elektrinu ale by prišiel na to ako sa starostka obce Malá Lodina spriahla s JUDr. Rajtákovou a podvodným spôsobom chceli vrátiť výdavky p. za vyhratý súd, ktoré si podvodne privlastnila JUDr. Rajtáková a nie ako to vypisuje JUDr. Richter vo svojom upovedomení!!
  Takto latentne si JUDr. Richter vykonáva prácu prokurátora platenú z daní občanov SR!!


  27

  Tu by som skorumpovanému klientelizmom prokurátorovi Richterovi pripomenul ,, čo sám vyjadril v tomto upovedomeni“ citujem :
  Čo sa týka Vášho návrhu ohľadom vykonania ďalších dôkazov v podobe preskúmania,, daňových spisov“ ten nie je opodstatnený.
  Pred začatím trestného stíhania sa totiž nevykonávajú žiadne procesné úkony s výnimkou uvedenou v § 196 ods.2 Tr. poriadku, kedy je možné
  - Vyžiadať si písomné podklady
  - Vypočuť osobu, ktorú na základe trestného oznámenia je potrebné vypočuť okolnostiam nasvedčujúcim , že mala spáchať trestný čin, alebo vypočuť oznamovateľa
  K tejto pasáži len toľko

  JUDr. Richter a ani jeden s vyšetrujúcich policajtov si nevyžiadali písomné doklady o výberu daní obce Malá Lodina!!!!!

  JUDr. Richter ani policajti nevypočuli ani jediného z navrhnutých svedkov, ktorých som navrhol a ktorí mali vedomosť o menách neplatičov!!!!!!!!!!!!!!!!.
  5
  Žiadam aby Upovedomenie č. 1 Pn 460/20/8806-4 zo dňa 19.11.2020 bolo odmietnuté ako zmätočné, korupčné a nezákonné.
  Žiadam aby JUDr. Tomáš Richter niesol trestnoprávnu zodpovednosť za horeuvedené porušenie zákonov SR.

  Žiadam aby sa začalo trestné stíhanie Ing. Adriany Fečkovej tak ako je to uvedené v podanom tr. oznámení.
  S pozdravom

  Žiadam o riadne prešetrenie veci :
  28

  C a p c a r a O n d r e j Ždiarska 23 040 12 Košice


  Kriminálny úrad finančnej správy 15.11.2018
  Operačné stredisko
  Bajkalská č. 24, 824 97 Bratislava 26


  Vec

  Nahlásenie trestného činu zneužitie právomoci verejného činiteľa podľa § 326 ods.1 písm.b)Tr.zákona starostky obce Malá Lodina Ing.Adriány Fečkovej.
  Ing.Adriána Fečková svojvolne nevyberá u niektorých občanov po dobu 4 rokoch dane.Napriek tomu,že občania,ktorí si dane chceli zaplatiť im starostka odmietla túto dań prevziať.
  Je potrebné v obci Malá Lodina vykonať daňovú kontrolu.

  Prikladám 4x fotodokumentáciu,ktorá demonštruje ako sa starostka Fečková stará o odvoz komunálneho odpadu. Na mojú otázku,prečo tento odpad nedá odviezť, mi odpovedala, že na to nemá peniaze.

  Prečo na to nemá peniaze?
  Preto,že nevyberá dane!!!!!!

  Žiadam Vás aby Ste ma písomne informovali o prípadnej daňovej kontrole a ako dopadla, na mojú domovú adresu:
  Capcara Ondrej ,Ždiarska 23 ,04012 Košice

  Príloha 4x fotodokumentácia

  S pozdravom

Nachádzaš sa tu: Hlavná stránka Dokumenty Externé Sudca z Michaloviec o kolúznej väzbe: Zase „naši“ ľudia

Kontakt

e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

 

Naši partneri