Michal Bobek:(R)Evoluce, která se nekonala - justice dvacet let poté.

Hodnotit porevoluční vývoj justice a budování právního státu v České republice v rozsahu časopiseckého článku je úkol obtížný. Tématem by se mohlo zabývat několik monografií o rozsahu stovek stran. Je ale pravda, že to samé hodnocení lze při větší míře abstrakce vyjádřit dvěma slovy: problémy přerodu.

vyšlo na www.otvorenepravo.sk dňa 21.10.2009

Čítať celý článok...

Komentujte

0
s podmienkami použitia.
  • Hosť

    Mgr.,Mgr.Michal Bobek,Diploma/Cantab/,M.Jur./Oxon/,M.Res./EUI//1977/,je asistentom predsedu Najvyššieho správneho súdu ,kde vedie oddelenie dokumentácie a analytiky.Je doktorantom na Europskom univerzitnom inštitúte vo Florencii.Vyštudoval právo a medzinárodné vzťahy na Univerzite v Krakove,ďalšie študijné pobyty zahrňujú University of Oxford,Université libre de Bruxelles,University of Cambridge a University of Queensland,austrália.Autor či spoluautor desitaky publikácií z oblasti europskeho a porovnávacieho práva,právnej teórie a verejného práva v ČR a v zahraničí./posledný napr.American Journal Comparative Law a Common Market Law Review.Je predsedom Českej spoločnosti pre europske a porovnávacie právoi a spoluzakladateľom blogu Jiné právo.

  • Hosť

    Myslím, že z daným komentárom je možné súhlasiť. Len kto sa o to pokúsi? Kto to spraví? Zo zoznamu diskutujúcich je predsa jasné, že sú to stále tí istí. Väčšina populácie má strach vysloviť svoj názor verejne a ešte sa aj pod neho podpísať. Bojíme sa súdov a sudcov. Veď koľko krát ste počuli, že radšej s týmito ľuďmi nič mať? Môj problém sa už vlečie viac ako šesť rokov.Viete, koľko krát som už za tú dobu počul, že prečo sa už na to nevykašlem? Koľko krát mi povedali, že s týmito ľuďmi sa nedá nič? Že nie je možné od nich čakať nič dobré? Mal som skutočne veľmi dobrého advokáta, ktorý pochopil záludnosť celého tohoto problému. Viete čo mi povedal? Pán Meličák, viete vy čo chcete? Vy im chcete vytrhnúť ozubené koliečko z ich systému! Veď by sa im celý zrútil! Ešte v lete tohto roku mi povedal, že on si nemôže dovoliť ísť otvorene proti sudcovi. Vtedy mi spomenul aj meno, ktoré som dovtedy nepoznal. Hovoril o nejakej sudkyni Dubovcovej, ktorá aj tak nič nedokáže a len sa sama zničí. Vyslovujem vám hlboký obdiv pani sudkyňa Dubovcová. Bez ohľadu na to, aký bude výsledok tejto diskuise, o ktorú ste sa pričinila, bola to od vás obrovská odvaha. A za to si vás nesmierne cením. Trochu ma však ma mrzí, že môj advokát si osvojil takýto názor. Je to ináč veľmi schopný človek a má všetky predpoklady na to, aby sa stal skutočne tým najlepším advokátom. Bráni mu v tom len jeho strach z vlastnej veľkosti a strach zo sudcov, kvôli ktorým sa tu práve vedie táto diskusia.

Powered by Komento