Proti transparentnosti

ZORA JAUROVÁ STREDA 

11. OKTÓBRA 2017 14:40 | dennikn.sk |

Robert Fico a Andrej Kiska. Foto N - Tomáš Benedikovič

Absolútna transparentnosť v zmysle bezkontextového obnaženia všetkých informácií verejnosti nevybuduje dôveru a morálku podobne, ako vás pornografia nenaučí milovať.

Autorka je členkou správnej rady OZ Progresívne Slovensko

Ako by niekto mohol byť proti transparentnosti? Jej cnosť a užitočnosť sa predsa zdajú také zdrvujúco zrejmé. Čoraz viac sa však obávam, že kdesi v hĺbke tohto nespochybniteľného dobra drieme akýsi omyl. Že nerozmýšľame dostatočne kriticky o tom, kde a kedy transparentnosť funguje, a kde a kedy môže viesť k zmätku, alebo k horším veciam.

Tieto slová harvardského profesora práva Lawrenca Lessiga pochádzajú z eseje Against Transparency, zverejnenej v roku 2009. Profesor Lessig je členom poradného výboru americkej Sunlight Foundation, ktorej snahou je zvýšiť transparentnosť a otvorenosť americkej vládnej politiky, čiže akási obdoba Transparency International (TI).

Zviera bude aj nebude vecou a návrh na zavedenie novej skutkovej podstaty trestného činu

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt živé zviera je| JUDr. Peter Šamko, sudca Krajského súdu v Bratislave | Publikované: 11. 10. 2017 |

ilustračné foto: Internet

Úvod­ná poz­nám­ka JUDr. Pe­ter Šam­ko

 Po návr­hu zá­ko­na a obe­tiach a návr­hu zá­ko­na o vý­ko­ne roz­hod­nu­tia o za­is­te­ní ma­jet­ku a sprá­ve za­is­te­né­ho ma­jet­ku (kto­rým už na tom­to webe bo­la ve­no­va­ná po­zor­nosť) je v le­gis­la­tív­nom pro­ce­se ďal­ší návrh zá­ko­na, kto­rý má am­bí­ciu za­siah­nuť aj do tres­tné­ho prá­va. Za pos­led­nú do­bu ide te­da už o tre­tí návrh zá­ko­na, kto­rý sa tý­ka aj tres­tných kó­dexov. Le­gis­la­tív­na smršť v tres­tnom prá­ve pok­ra­ču­je na­ďa­lej a zrej­me sa tak sko­ro ne­zas­ta­ví (Trest­ný zá­kon ako aj Trest­ný po­ria­dok bo­li už no­ve­li­zo­va­né viac ako trid­sať­krát čo je sku­toč­ne neu­ve­ri­teľ­né čís­lo a evo­ku­je skôr do­jem, že zá­ko­no­dar­ca ne­má dl­ho­do­bo ujas­ne­né ako by ma­la tres­tná po­li­ti­ka štá­tu vy­ze­rať).

 Kon­krét­ne ide o po­mer­ne roz­siah­lu zme­nu zá­ko­na o ve­te­ri­nár­nej sta­ros­tli­vos­ti, kto­rá so se­bou pri­ná­ša aj návrh na zme­nu práv­ne­ho pos­ta­ve­nia ži­vé­ho zvie­ra­ťa a návrh na za­ve­de­nie no­vej skut­ko­vej pod­sta­ty tres­tné­ho či­nu ub­lí­že­nia na zdra­ví.

Poradca prezidenta musel školiť predsedu senátu Ústavného súdu

| Veronika Prušová | pondelok 9. októbra 2017 13:00 |

Šéfka Ústavného súdu Ivetta Macejková a Andrej Kiska pri jeho vymenovaní za prezidenta. Foto – TASR

Prvý senát Ústavného súdu musel odročiť verejné zasadnutie, na ktorom mal rozhodnúť o sťažnostiach prezidentom nevymenovaných kandidátov na ústavných sudcov. Zástupcovi prezidenta Jánovi Mazákovi poslal chybnú pozvánku.

Ústavný súd opäť nerozhodol o sťažnostiach nevymenovaných kandidátov na ústavných sudcov a spor medzi prezidentom Andrejom Kiskom a parlamentom sa naťahuje.

Na rozhodnutie sa pritom čaká od marca, keď aj Benátska komisia povedala, že na ťahu je Ústavný súd a potom musí konať prezident Andrej Kiska. Po dnešku malo byť jasné, z koho má vlastne prezident budúcich sudcov vyberať.

Dôvodom, prečo pojednávanie odročili, bolo chybné predvolanie pre poradcu prezidenta Jána Mazáka, ktorý súdu v rokoch 2000 až 2006 šéfoval. Došlo mu totiž neúplné predvolanie na dnešné pojednávanie. A hoci mu nechcel predseda senátu Peter Brňák (pôvodne sme mylne uviedli, že to bol sudca spravodajca a podpredseda súdu Milan Ľalík) v úvode ani umožniť prehovoriť, po naliehaní si ho vypočul.

Chýbalo predvolanie k Laššákovej

Mazáka predvolali len ku konaniu o sťažnostiach Jána Bernáta, Miroslava Duriša, Evy Fulcovej a Juraja Sopoligu, teda prvej skupiny sudcov, ktorých vybral parlament. Na poslankyňu Smeru Janu Laššákovú zabudli.

Na prvý pohľad banalita, no pre Mazáka podstatná chyba. Na konanie o Laššákovej sa totiž nepripravoval a nemal pri sebe ani daný spis. Vysvetľoval to tým, že práve Laššákovú žiadala prezidentská kancelária vylúčiť na samostatné konanie, pretože ona si sťažnosť podávala samostatne a aj sa jej týka iné rozhodnutie Kisku.

„Nemám čo povedať v jej kauze. K ostatným mám 15-stranovú prípravu na toto verejné pojednávanie, ale ako sa mám teraz vyjadrovať k nej?“ pýtal sa Mazák a dodal, že vo veci poslankyne Smeru Laššákovej zistili aj nové skutočnosti, ktoré by chcel prezident uviesť.

Justícia hľadá historický počet kandidátov na talár

Sudca - ilustračná snímka| 03.10.2017; Hospodárske noviny; mut. , PRÁVO A JUSTÍCIA , s. 15; Martin Ducár |

Ilustračné foto:  Reuters

SÚDNICTVO

Predsedníčka Súdnej rady Lenka Praženková vyhlásila výberové konanie na koniec novembra. 

Martin Ducár 

Bratislava ‑ Slovensko ešte nikdy nehľadalo taký veľký počet prípadných sudcov. Za 125 hľadaných mien, čo je takmer desať percent z momentálneho počtu všetkých sudcov, môže novela sudcovských zákonov. Ministerka Lucia Žitňanská ňou prekopala výberové konania. Zmenu zdôvodnila najmä nedostatkom efektivity a rýchlosti vo výbere osôb v talári. Momentálne totiž obsadenie jedného miesta trvá približne rok. Zodpovedné sú aj nedávno zavedené previerky sudcov, ktoré celý proces ešte spomalili. Systém teda môže za to, že je každoročne približne sto sudcovských miest neobsadených. Predsedníčka Súdnej rady Lenka Praženková, ktorej novela zverila vyhlasovanie výberových konaní, ich teraz naraz hľadá ešte viac. Výber sa bude konať na krajovom princípe, a to v jeden deň vo všetkých ôsmich krajoch súčasne. Praženková termín určila na 27. november. Celý proces má vygenerovať databázu 125 kandidátov na funkciu sudcu, ktorí prejdú previerkami a vzdelávaním. Potom budú pripravení nastúpiť na uvoľnené miesta na súdoch.

Gazdiná a štát

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt únik peňazí|, Pravda 28.09.2017 22:00 |

Ilustračné foto.

O tom, čo je to primeraná odmena, možno viesť donekonečna polemiku, a pravdepodobne sa aj tak nikdy nezhodneme.

Advokát z renomovanej právnej kancelárie si za svoje služby môže pokojne vypýtať aj niekoľko sto eur na hodinu, pričom klient si bude myslieť, že je to nekresťansky veľa.

Drvivá väčšina však asi bude súhlasiť s tým, že odmena viac ako 60 miliónov eur pre jedného smrteľníka, ktorý v právnom spore zastupoval Fond národného majetku, je nehorázne vysoká suma. A to aj napriek tomu, že zachránil viac ako desaťnásobok spomínanej sumy.

Nachádzaš sa tu: Hlavná stránka Dokumenty Externé

Kontakt

Občianske združenie
P.O.BOX 112, 840 05 Bratislava
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Naši partneri