Pripomienky ZOJ k novele zákona o Súdnej rade SR - august 2010. II

Pripomienky k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 185/2002 Z.z.

ZOJ a imunita II

Zodpovední a slušní sudcovia nepotrebujú ochranu cez imunitu za konania nesúvisiace s ich rozhodovacou činnosťou”. To je podstata  odkazu iniciatívy „Za otvorenú justíciu“ (ZOJ) v súvislosti s navrhovanou úpravou imunity sudcov a za týmto odkazom stoja aj autori tohto článku.

Pripomienky ZOJ k zúženiu ochrany imunity sudcov

Ústavnoprávny výbor
Národnej rady Slovenskej republiky

Vec: pripomienky k vládnemu návrhu novely Ústavy Slovenskej republiky, Trestného poriadku a priestupkového zákona (parlamentná tlač č. 27 a 28)

Kudeshkina proti Rusku - preklad rozhodnutia ESĽP

Rozsudok z 26. februára 2009 k sťažnosti č. 29492/05 pre porušenie článku 10 Dohovoru (sloboda prejavu v kontexte prepustenia z práce v justícii za vyhlásenia v médiách týkajúce sa kritiky vyšších súdnych úradníkov)

Prípad má pôvod v sťažnosti (č. 29492/05) podanej proti Ruskej federácii ruskou štátnou príslušníčkou, pani Olgou Borisovnou Kudeshkina (ďalej len „sťažovateľka“) dňa 12. júla 2005.
Vo svojej sťažnosti namieta, že jej prepustenie zo súdnictva po jej kritických vyjadreniach v médiách predstavovalo porušenie jej práva na slobodu prejavu podľa článku 10 Dohovoru.

Rozhodnutím z 28. februára 2008 Súd vyhlásil sťažnosť za prijateľnú.

Európska charta štatútu sudcov a dôvodová správa

Štrasburg, 8.- 10. júla 1998

Predslov

Vďaka aktivitám, ktoré Rada Európy už dlhé roky vyvíja v súvislosti s organizáciou justície v demokratickom právnom štáte, sa pri viacerých príležitostiach riešili rôzne aspekty otázky postavenia sudcov. V uplynulých rokoch sa v rámci týchto stretnutí posudzovali otázky prijímania, vzdelávania, kariérneho postupu a povinností sudcov, ako aj disciplinárny systém pre sudcov. V odozve na zásadné zmeny, ktoré sa udiali vo východnej Európe, sa počet týchto stretnutí od konca osemdesiatych rokov podstatne zvýšil.

Nachádzaš sa tu: Hlavná stránka Dokumenty Legislatíva

Kontakt

e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

 

Naši partneri