Koncepcia samostatného správneho súdnictva

 

V súčasnosti prebieha diskusia o potrebe vytvorenia samostatného správneho súdu v podmienkach výkonu súdnej moci v Slovenskej republike.

 

Analyzovať inštitút správneho súdnictva a potrebu samostatného správneho súdu nie je možné  bez znalostí jeho postupného historického kreovania. Združenie Sudcovia „Za otvorenú justíciu“ (ZOJ) preto spracovalo prehľad jeho vývoja v období rokov 1861 až 1989.

 

Minimálne štandardy Európskej siete súdnych rád pre výberové konania sudcov a pripomienky ZOJ k novele vyhlášky o výberovom konaní na funkciu sudcu

P r i p o m i e n k y  ZOJ

k návrhu novely, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 483/2011 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výberovom konaní na funkciu sudcu

            Návrh novely by mal vychádzať z „Minimálnych súdnych štandardov II“, ktoré vypracovala na roky 2011 a 2012  Európska sieť súdnych rád (Ukazovatele týkajúce sa minimálnych štandardov v oblasti prijímania, výberu, menovania a kariérneho postupu sudcov):

Pripomienky ZOJ k návrhom vyhlášok MS SR o výberových konaniach na voľné miesta sudcov a funkčné miesta predsedov súdov

Pripomienky ZOJ

k návrhu vyhlášky MS SR, ktorou sa ustanovujú podrobnosti

výberovom konaní na funkciu predsedu súdu.

 

§ 3 písm. f)

zoznam predkladaných dokladov

 

V súvislosti s predložením osvedčenia osobného úradu sudcu o právoplatne uložených disciplinárnych opatreniach alebo písomných napomenutiach, navrhujeme doplniť toto ustanovenie o slovo ....“všetkých“ právoplatne uložených disciplinárnych opatreniach.

Novelizovaný zákov o súdnych úradníkoch. október 2011

549/2003 Z. z.

ZÁKON

z 28. októbra 2003

o súdnych úradníkoch

Novelizovaný zákon o súdoch - október 2011

 

757/2004 Z. z.

 

Zákon

 

z 9. decembra 2004

 

o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Nachádzaš sa tu: Hlavná stránka Dokumenty Legislatíva

Kontakt

e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

 

Naši partneri