Miesto pre názory z prostredia justície o justícii

1. Katarína Javočíková, sudkyňa Krajského súdu v Bratislave - k práci na permanentne preťažených súdoch:

 

Žijeme v rýchlej dobe, v ktorej efektivita a čo najvyššie čísla je prvoradý fetiš, ktorému sa podriaďuje všetko ostatné. Aj ľudské zdravie v zdravotníctve, kvalita vzdelávania našich detí v školstve, či súdne rozhodnutia v súdnictve.

DILEMA SUDCU

Úvaha na tému súdnej štatistiky a kvality rozhodovania sudcov

Žijeme v rýchlej dobe, v ktorej efektivita a čo najvyššie čísla je prvoradý fetiš, ktorému sa podriaďuje všetko ostatné. Aj ľudské zdravie v zdravotníctve, kvalita vzdelávania našich detí v školstve, či súdne rozhodnutia v súdnictve.

Súdy a sudcovia boli a sú aj v súčasnosti posudzovaní najmä podľa množstva súdnych vecí, ktoré rozhodli, koľko nevybavených vecí im zostalo  a ako dlho im rozhodovanie trvalo. Prieťahy v súdnych konaniach sú ako stigma, ktorej sa treba za každú cenu zbaviť. Veď za každou vecou sú ľudia, ktorí čakajú na spravodlivosť.... áno, je to tak.

Obmedziť však vnímanie ľudí čakajúcich na súdnu ochranu len na to, aby sa k nej čo najrýchlejšie dostali, je rovnaká chyba, ako nútiť lekárov vyšetriť ako „na páse“ čo najviac pacientov a ešte aj zdravotníctvu ušetriť. Výsledkom je množstvo nespokojných pacientov, ktorí dostali len povrchnú zdravotnú pomoc, lebo nebol čas riadne zistiť ich diagnózu a predpísať správny liek.

Kritická úvaha Výber slovenských kandidátov na sudcov medzinárodných súdov

Karikatúra: Shooty (denník N)

Aktuálne odmietnutie Radoslava Procházku ako kandidáta na post sudcu Všeobecného súdu Európskej únie (ďalej len “VSEÚ”) tzv. poradným výborom 255 (vysvetlenie viď nižšie v texte, pre účely tohto článku ďalej označovaný ako “Výbor 255”) poukazuje jednoznačne na to aký hlboký a vážný problém má Slovenská republika s obsadzovaním medzinárodných súdnych postov. Slovenská republika v tejto oblasti utŕžila veľkú medzinárodnú hanbu a nie je to žiaľ po prvý krát.

 

Predkladaný článok[1] predstavuje kritickú úvahu na tému obsadzovania postov v európskych súdnych orgánoch Slovenskou republikou. Táto problematika je pomerne obsiahla a do veľkej miery širšej laickej verejnosti neznáma (pre širokú verejnosť aj abstraktná čo vyplýva z povahy európskych súdov a ich rozhodovacej praxe). Účelom článku je podnietiť verejnú debatu na túto tému, čo je určite legitímna otázka najmä v kontexte doterajšieho priebehu výberu kandidátov ako uvidíme v samotnom článku. Článok nie je cielenou kritikou alebo vyzdvihovaním konkrétneho kandidáta ale kritickým popisom stavu, ktorý v tejto oblasti v Slovenskej republike prevláda.  Samozrejme z hľadiska celistvosti informácií sa uvádzajú konkrétne mená a okolnosti, ktoré sú verejne známe a overiteľné. Pre úplnosť je popísaný priebeh voľby kandidátov na sudcu Európskeho súdu pre ľudské práva (ďalej len “ESĽP”) a VSEÚ. Konkrétne závery si  môžu urobiť čitatelia sami.  Pre účely ďalšieho posúdenia je preto vhodné začať malým poohliadnutím do histórie.

Postrehy k úvahe nad spôsobom rozhodovania v Súdnej rade SR

  Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt sopoliga          Kolegyňa JUDr. Katarína Javorčíková v článku s názvom „Rozhodli sme, zabudnite... alebo... O elitách“ obsahove zdôraznila, že „...zákony pre súdnu prax v súčasnosti kladú prísne požiadavky na presvedčivé a zrozumiteľné odôvodnenie súdnych rozhodnutí... logicky, ak toto platí pre rozhodnutia sudcov (ako spoločenskej elity) v súdnych veciach, malo by to platiť aj na rozhodnutia súdnej rady, ako elity v samom súdnictve... a tak sa dotknuté osoby nedozvedia, prečo... súdna rada niekoho navrhla na vymenovanie za sudcu a iného nie..., prečo niektorí sudcovia, ktorí dosiahli vek 65 rokov, sú prezidentovi navrhnutí na odvolanie a iní nie...“.

            Argumentácia úvahy prekvapujúco prehliada (nerešpektuje) záväznú judikatúru ústavného súdu najmä o realizácii ústavných kompetencií (spôsobu rozhodovania) súdnej rady, právnej povahy uznesení súdnej rady a zabezpečenia dodržiavania transparentnosti jej konania a rozhodovania (napr. PL ÚS 10/05, II. ÚS 5/03, III. ÚS 238/05, III. ÚS 79/04, III. ÚS 128/09, II. ÚS 29/2011, I. ÚS 76/2011).

Ako zvýšiť dôveryhodnosť súdnictva?

| 11.07.2016; Pravda; mut. , názory , s. 27; Darina Ličková | názor |

Zdroj: Archív HN

Otázka smeruje na ministerku spravodlivosti Luciu Žitňanskú. Jej rezort ako ústredný orgán správy pre súdy a väzenstvo riadi všeobecné súdy prostredníctvom riadiacich pracovníkov krajských a okresných súdov. Platí ústavný princíp, že štát nesie zodpovednosť za zlé organizovanie súdneho systému a konkrétnych súdov. Jednoducho povedané, ministerka spravodlivosti neriadi sudcov (keďže platí princíp sudcovskej nezávislosti), ale riadi súdy a má povinnosť reagovať na plynulosť a rýchlosť súdneho konania, celkový stav reštančných vecí (veci staršie ako jeden rok) a cez dohľadovú a kontrolnú činnosť eliminovať prieťahy v súdnom konaní. 

Podľa Porovnávacieho prehľadu krajín EÚ v oblasti netrestného súdnictva (Európska komisia, roky 2013 ‑ 2015) Slovenskej republike vo vnímaní nezávislého súdnictva patrí posledná priečka. Slovensku sa nedarí skrátiť priemernú dĺžku súdneho konania v občianskoprávnych a v obchodnoprávnych veciach. V roku 2015 sa zvýšila priemerná dĺžka konania v občianskoprávnych veciach na 14,4 mesiaca, v obchodnoprávnych veciach na 15,8 mesiaca. Dlhodobo sa nedarí skrátiť dĺžku konkurzných konaní. 

Nachádzaš sa tu: Hlavná stránka Dokumenty Úvahy, články, návrhy

Kontakt

e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.