,,Znášanlivosť je výrazom vyššieho stupňa kultúry.“ Antonín Švehla

Ilustračné foto: Leo

Je sychravé jesenné ráno, ulicou mesta sa vlečie z nohy na nohu opustený človek. Má roztrhané oblečenie, tvár až čiernu od zimy, ťahá po zemi nie moc teplú deku, ktorá mu slúžila v noci na slabú ochranu pred zimou.....Je tak sám a tak bezmocný...

V nočnom vlaku sedí žena stredného veku, cestuje z Humenného do Plzne, za prácou...pracuje tam pri páse a balí párky..denne 10 hodín sedem dní v týždni ,na zmeny, aj nočné,  stojí pri páse nekonečne dlhé hodiny a balí párky. Človeku sa nevdojak vynára otázka ,, čo  Zákonník práce“? Dodržiavanie základných priam ľudských práv pracujúcich ľudí....

Živnostníci, učitelia, lekári, rodiny s deťmi, úradníci, dôchodcovia.....aké zložité  medziľudské vzťahy denne riešia ,mnohokrát s cieľom ako tak dôstojného prežitia....Tí , o dôveru ktorých sa súdna moc uchádza.

Demokratická a kultúrna úroveň spoločnosti sa vraj meria podľa toho, ako sa stará o svojich občanov, odkázaných a slabých.

 Dianie v spoločnosti sa odohráva  na pozadí fungovania základných pilierov jej existencie. Kultúra správania sa,  zákony ,nepísané pravidlá ,o ktorých sa nikde nemusí hlasovať a ktoré uznávajú (mali by ) ako politici, tak právnici a aj občania....

Akým smerom sa uberá spoločnosť, v ktorej úctu k zákonu a všeobecne uznávaným pravidlám nevyburcuje ani aféra Gorila? Ako sa majú cítiť bežní občania ,keď nielen politici, ale aj orgány činné v trestnom konaní mlčia a hrajú zrejme na čas, čas zabudnutia....

Ak zlyháva moc súdna, výkonná ,zákonodarná , aké sú potom tie konvencie ,ktoré uznávajú politici ,právnici, učitelia ,lekári, všetci občania?

A v čom zlyháva súdna moc, ako pracuje sudca v modernej,  pretechnizovanej spoločnosti .... Aká je skladba vecí v ktorých sudca rozhoduje a  poskytuje spravodlivosť účastníkom konania , vysiela  do spoločnosti  posolstvá o nevyhnutnosti rešpektovať a ctiť si  zákon, pretože  že sa to oplatí...

V čom spočíva nedôvera občanov  voči súdnej moci,  sú jej príčinou  zdĺhavé konania v súdených  veciach, nesprávne rozhodnutia,  alebo neodôvodnené očakávania účastníkov konania? Ako sa rieši enormná zaťaženosť jednotlivých sudcov, súdov...

List emeritnej sudkyne prezidentovi Slovenskej republiky

http://www.kinema.sk/files/recenzie/20135171330%5C/36448-6046235-8.jpgilustračné foto: Internet

 

JUDr.Mária  Laufová, sudkyňa s prerušeným výkonom funkcie sudcu Okresný súd Liptovský Mikuláš.

                                                                                                              V Liptovskom Mikuláši  11.novembra 2015

 

 

Vážený pán prezident!

Návrh na menovanie 17 nových sudcov Ste opätovne spojili so schválením Etického kódexu sudcov v Súdnej rade.

Uviedli Ste, že situácia v slovenskej justícii začína byť kritická, chýba jasný ťah a chuť zmeniť súdnictvo.

Slovenská justícia ,personálne poddimenzovaná, prežíva v priestore vymedzenom jej vládnou a zákonodarnou mocou. Problémy výkonu  súdnej moci  hlavne pociťujú občania ,podnikatelia ,všetci tí, ktorí sa  stretnú v rámci riešenia svojich  problémov  s jej fungovaním. Účastníci súdnych konaní sa však nesmú stať rukojemníkmi  týchto problémov. Prejednanie a rozhodnutie ich vecí v primeranom čase, bez prieťahov,  poskytuje a má im  poskytovať spravodlivosť,  úľavu ,pomoc, ako v súkromných ako aj v pracovných a podnikateľských aktivitách. Spravodlivosť poskytnutá v horizonte niekoľkých rokov nie je spravodlivosťou.

Prečo potrebujú sudcovia etické pravidlá, alebo reakcia na otvorený list Združenia sudcov Slovenska prezidentovi Slovenskej republiky.

Názory všetkých sudcov sa zhodujú v tom, že za veľkým problémom slovenského súdnictva spočívajúcom v dlhodobej neprimeranej zaťaženosti sudcov, finančne podhodnotenej súdnej administratíve a chaotickej legislatíve je zodpovednosť výkonnej a zákonodarnej moci. S obsahom otvoreného listu Združenia sudcov Slovenska prezidentovi Slovenskej republiky Andrejovi Kiskovi v tejto časti možno len súhlasiť.

Tento stav je výsledkom dlhoročného riadenia slovenskej justície politickou mocou, na čom súčasný prezident Slovenskej republiky nemá žiadny podiel. Nespochybňujem, že je dôležité, aby 17 úspešných kandidátov vo výberovom konaní bolo čo najskôr zapojených do rozhodovacieho procesu; ale v balíku problémov, s ktorým sa dnes sudcovia boria to nie je kľúčová otázka.

Kľúčová je legitimita výkonu sudcovskej funkcie v spoločnosti, v ktorej sudcom neverí 74 % verejnosti, čo je vyššia nedôvera ako majú politici. Všetky európske štandardy sudcov pritom vnímajú ako základ fungovania právneho štátu a nezávislosti súdnej moci jej dôveryhodnosť a prirodzený rešpekt.  Ako je možné, že napríklad v severských krajinách Európy má justícia dôveryhodnosť vyššiu ako 80 %, hoci sa tam občania tiež trestajú, resp. sporia v súdnych sporoch? A ako je možné, že v úplne porovnateľných podmienkach má napríklad justícia v Čechách dôveryhodnosť vyššiu ako 50 % ?

Spomienkový príhovor - Juraj Majchrák

Dňa 14.4.2015 uplynú štyri roky, odkedy nás navždy opustil

 

JUDr. Juraj Majchrák.

 

Excelentný sudca, ktorý sa počas celého profesionálneho života snažil nielen dobre súdiť, ale najmä vytvoriť zo slovenskej justície skutočného garanta spravodlivosti a zákonnosti. Jeho prínos v historickom zápase po novembri 1989 vybudovať zo slovenských súdov a sudcov tretiu moc v štáte je nezmazateľný.

 

V roku 2014 sa v slovenskej justícii stali významné udalosti, ktoré ukončili dlhé obdobie vedenia justície Štefanom Harabinom a otvorili možnosti zmenám pre získanie dôveryhodnosti a rešpektu súdnej moci vo verejnosti. Ak by Juraj mohol byť pri tom, zvládli by sme tento medzník ľahšie. Podstatné však je, že nám ukázal cestu, ako tento cieľ dosiahnuť.

 

Juraj sa snažil žiť  v súlade so slovami v Modlitbe od Antoine de Saint – Exupéryho:

 

„Neprosím o zázrak Pane, ale o silu pre všedný deň....Daruj mi triezve poznanie, že ťažkosti, porážky, neúspechy a sklamania sú prirodzenou súčasťou života, že vďaka nim rastieme a dozrievame....Vnukni mi pravú chvíľu a pravé miesto, kde môžem zanechať balíček dobra, slovami či bez slov.....Nedaj mi to čo si želám, ale to čo potrebujem. Nauč ma umeniu malých krokov.“

 

Ďakujeme Juraj, že sme mohli s Tebou prežiť kus života, za Tvoju prácu a myšlienky, ktoré si tu zanechal...

 

 združenie Sudcovia „Za otvorenú justíciu“

Spomienka na Juraja Majchráka na video zázname: http://www.zoj.sk/sk/component/videoflow/?task=cats&id=17&cat=22&sl=cats&Itemid=127&layout=simple

Nový systém elektronických kolkov na súdoch - kto na ňom profituje?

Milé kolegyne, kolegovia!

     Nerozumiem sa celkom novému systému po stránke výkonu (teda ESS)  ale ako účtovníčku súdu ma zaráža systém, ktorý sa zavádza po stránke financií (eKolok a IS PEP)a chcem upozorniť na jeho nezmyselnosť  konkrétne v rezorte spravodlivosti.       

     Už vyše desať rokov ako hodinky funguje veľmi dobrý systém Štátnej pokladnice, ktorý určite stál tiež nemalé prostriedky, ale jeho používanie na spravovanie štátnych finančných prostriedkov dáva zmysel, pretože štát priamo na účtoch v pokladnici spravuje svoje finančné prostriedky, nemusí  komerčným bankám platiť za finančné operácie, ani sa doteraz  komerčné banky neobohacovali na úkor štátnych financií, pretože peniaze uložené v komerčných bankách sú na účtoch len papierovo, v skutočnosti ich banky využívajú a získavajú z takto uložených prostriedkov  úroky a iné príjmy, napr. z poplatkov.

Nachádzaš sa tu: Hlavná stránka Dokumenty Úvahy, články, návrhy

Kontakt

e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.