Aktuálny návrh poslancov SMERu a KDH o previerkach sudcov, máj 2014

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

poslanca/poslancov ...

k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona,  ktorým  sa  mení  a  dopĺňa zákon č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 922)

1. V čl. I sa vkladajú nové body 1 až 4, ktoré znejú:

1. V § 5 ods. 1 písmeno d) znie:

„d) je bezúhonný,“.

2. V § 5 ods. 1 sa za písmeno d) vkladá nové písmeno e), ktoré znie:

„e) spĺňa predpoklady sudcovskej spôsobilosti, ktoré dávajú záruku, že funkciu sudcu bude vykonávať riadne,“.

Doterajšie písmená e) až h) sa označujú ako písmená f) až i).

Sudcovia Najvyššieho súdu SR navrhujúci Š. Harabina za predsedu NS SR

 

 

 

 

 

Sudcovia Najvyššieho súdu SR, ktorí navrhujú Štefana Harbina za kandidáta na funkciu predsedu Najvyššieho súdu SR :

1.     JUDr. Jarmila Urbancová,

2.     JUDr. Jaroslava Fúrová,

3.     JUDr. Milan Morava,

4.      JUDr. Jozef Hargaš,

5.     JUDr. Mária Usačevová,

6.     JUDr. Gabriela Šimonová,

7.     JUDr. Martin Vladik,

8.     JUDr. Alena Poláčková, PhD.,

Slovenskí sudcovia by za predsedu Najvyššieho súdu SR nezvolili Štefana Harabina

TLAČOVÁ SPRÁVA

Pezinok, 15. mája  2014

VIA IURIS:

Slovenskí sudcovia by za predsedu Najvyššieho súdu SR nezvolili Štefana Harabina

VIA IURIS dnes zverejnila výsledky jedinečného prieskumu realizovaného medzi sudcami na Slovensku, ktorý pre ňu uskutočnila agentúra FOCUS. Slovenskí sudcovia vyjadrovali  svoje  preferencie  na  voľbu  predsedu  Najvyššieho  súdu.  Takmer 45%  sudcov  považuje za najvhodnejšieho kandidáta Zuzanu Ďurišovú.

Sudcovia by si podľa zrealizovaného prieskumu za hlavu justície zvolili Zuzanu Ďurišovú (44,8%). Jana Bajánková získala hlasy štvrtiny sudov zapojených do prieskumu (25,3%). Štefana Harabina by volilo len 9,7 % sudcov.

Sudcovia odpovedali aj na otázku, ako vnímajú celkový stav slovenského súdnictva. Len 2,6% z nich ho považuje za veľmi dobrý. Naopak, viac ako polovica (56,5%) označila situáciu v súdnictve za skôr alebo veľmi zlú. „Výsledky prieskumu u sudcov vnímame ako naliehavé volanie po zmene v justícií. Sudcovia, ktorí sa vyjadrili jednoznačne preferujú nové kandidátky vo voľbe, nie doterajšieho predsedu. Zároveň považujeme za významné aj vnímanie zlého stavu súdnictva samotnými sudcami. Uvedomenie si problému je začiatkom jeho riešenia,“ zdôraznil Milan Šagát, poverený výkonný riaditeľ VIA IURIS.

Prílohy:
Stiahnuť tento súbor (grafy.pdf)Grafy[ ]206 Kb

Vyhlásenie skupiny sudcov

Vyhlásenie skupiny sudcov Najvyššieho súdu Slovenskej republiky k uzneseniu Sudcovskej rady  Najvyššieho  súdu Slovenskej republiky č. 59/2014 zo dňa 15.4.2014, ktorým  navrhla za kandidáta na predsedu Najvyššieho súdu Štefana Harabina.

 

Dňa 15.apríla 2014 na  mimoriadnom  zasadnutí  Sudcovskej rady Najvyššieho  súdu  Slovenskej republiky sudcovská rada prijala väčšinovým hlasovaním uznesenie, ktorým navrhla  za kandidáta na predsedu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky  JUDr. Štefana Harabina.

Uvedený návrh považujeme za iniciatívu úzkej skupiny sudcov Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, ktorá je názorovo napojená na súčasného predsedu  Najvyššieho súdu Štefana Harabina, ktorý dlhodobo svojimi vyhláseniami dehonestuje nielen sudcov najvyššieho súdu, ale celú justíciu.

Proti takémuto  návrhu sudcovskej rady protestujeme, pretože  nereprezentuje názor  sudcov najvyššieho súdu.

Sudcovská rada sa pred mimoriadnym zasadnutím neobrátila na sudcov  Najvyššieho súdu Slovenskej republiky s požiadavkou nominácie kandidátov na predsedu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky.

Pokiaľ sudkyňa JUDr. Mária Usačevová, ktorá iniciovala mimoriadne zasadnutie sudcovskej rady mala záujem  navrhnúť za kandidáta na predsedu najvyššieho súdu Štefana Hrabina,  (a aj za návrh hlasovala spolu s členmi sudcovskej rady: Mgr. Peter Melicher, JUDr. Mária Šramková, JUDr. Katarína Pramuková, JUDr. Jana Serbová ), mala  takýto  návrh podať spolu so sudcami, ktorí jej návrh podporili vo svojom mene (podľa § 27a  ods. 2 zákona č. 185/2002 Z.z.), nakoľko kandidáta na predsedu najvyššieho súdu  môže súdnej rade navrhnúť okrem iných aj  sudca Najvyššieho súdu Slovenskej republiky  a nemala sa skrývať  za sudcovskú radu najvyššieho súdu.

S plným vedomím zodpovednosti za návrh kandidáta na predsedu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky voči spoločnosti ako aj neprehliadajúc vysoký stupeň nedôvery verejnosti v justíciu   ako sudcovia najvyššieho súdu  preto  proti návrhu  sudcovskej rady nominovať Štefana Hrabina  za kandidáta na predsedu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky  protestujeme.

V Bratislave dňa 23. apríla 2014

Berthotyová Elena, Gavalec Miroslav, Kliment Juraj, Szabo Peter, Paluda Peter, Ďurišová Zuzana, Henčeková Jana, Hatala Peter, Karabín Milan, Švecová Daniela, Čirč Rudolf, Ivan Machyniak, Belko Igor

    

Troj a päťbodková hádanka

| Ján Hrubala, sudca Špecializovaného trestného súdu | foto: Leo |

Pripusťme, že Štefan Harabin o veciach uvažuje pozitívne, bojuje za kvalitnú justíciu a jej odburinenie od lenivých, zbytočne politizujúcich a nepracujúcich sudcov. Tých kvalitných sa dokáže zastať a jeho rozlišujúci úsudok medzi týmito dvomi skupinami je ak nie prinajmenšom správny, tak aspoň pozitívne motivovaný. Zlí „kritici“ nie sú v práve a médiá povrchné až zlomyseľné.   Mimochodom, myslím si, že nemám právo absolútne vylučovať takýto stav, snažím sa držať si odstup od absolutisticky moralizujúcich aktérov debaty, pravdou však je, že so Štefanom Harabinom v mnohom nesúhlasím. Avšak ešte raz - pripusťme, že je to tak... A poďme sa pozrieť, čo by sa v takomto prípade dialo v štandardnej spoločnosti pozostávajúcej z kriticky rozmýšľajúcich ľudí (vrátane sudcov).

Kritická (väčšinová) masa sudcov by sa ho vehementne zastávala, bojovala za svoju i jeho očistu od mediálneho nánosu a prevaha objektívnych a nespochybniteľných argumentov by z výkrikov kritikov a médií urobila znôšku trápnych argumentov.

Ak by Štefan Harabin pravdu preukázateľne nemal, vznikla by kritická (väčšinová) masa jeho oponentov (vrátane sudcov) a argumentačne by „názorovú bitku“ zvládli tak, že ani v radoch sudcov by neexistovala nejak zvlášť početná skupina sudcov, ktorá by s terajším predsedom Najvyššieho súdu SR súhlasila a nebodaj by ho bola ochotná nominovať na významnú pozíciu.

Udial sa jeden alebo druhý z pohľadu autora tohto príspevku jedine možný „logický“ scenár ? Odpovedať slovom „nie“ musí aj naozaj zarputilý optimista. To však ešte samo o sebe, nemusí odpovedať na otázku, či Štefan Harabin má alebo nemá pravdu, a či je neprávom prenasledovaným bojovníkom za spravodlivosť alebo pomstychtivým glosátorom diania (nielen v justícii), ktorého tvrdenia faktov často nie sú pravdivé a hodnotiace súdy neprimerané.

            Formálno-logicky vzaté a berúc do úvahy nezvratné fakty vyplývajúce z prebiehajúcej debaty o justícii sú možné len nasledovné scenáre a vysvetlenia :  

  1. Harabin má pravdu, sudcovia to vedia, v boji za dobrú vec je však často sám, jeho sympatizanti majú „x“ dôvodov na to, aby sa do debaty o princípoch nezapájali, chýba im jeho vehemencia i ... . Majú ..... .
  2. Kritickej mase tých, ktorých sa táto debata týka je jedno, kto má pravdu, mnoho vecí zazlievajú jednej i druhej strane, jasne formulované postoje sú v menšine, ostatným chýba chuť zapájať sa do debaty, vehemencia i ... . Tiež majú ..... .
  3. Harabin nemá pravdu, veľká väčšina tých, ktorých sa táto debata týka to vie, dokonca im vadí, že podľa nich často „prekračuje hranice“. Aj im chýba .... , ktorú nachádzajú len v debatách pri káve s kolegami a priateľmi, v rámci ktorej, tých, ktorí sa ozvú, povzbudzujú. Inak majú ..... .
Nachádzaš sa tu: Hlavná stránka Dokumenty Úvahy, články, návrhy

Kontakt

e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.