Mária Laufová: K problémom preťažených súdov ...

Nedávno som bola v nemocnici na vyšetrení. Lekárka počas dňa ani nechodila ,lietala, bez zastavenia, snáď ani nejedla a ....Pri vyšetrení vo večerných hodinách ,/po mne mala ešte konzíliá/ povedala ,,takí sme všetci preťažení, je nás tak málo, denné, nočné, nestíhame ,je to už taká katastrofa ,že to má dopad na naše vzťahy ,asi sa raz aj pohryzieme.

    To konštatovanie unavenej lekárky  vo mne evokovalo skutočnosť,  že takto na hranici vlastných síl pracujú aj iné profesie. Nechcem  sa venovať hodnoteniu z akého prameňa vyplýva  v jednotlivých oblastiach spoločnosti zodpovednosť voči občanom,  či služba občanom .

    Reakciou  preťaženého lekára, sudcu ,kohokoľvek  na danú situáciu, dlhodobo zotrvávajúcu  bez viditeľných známok zlepšenia   je únava, aj bezradnosť, vnútorné hľadanie riešenia,  vonkajšie obviňovanie ,hľadanie vinníka zodpovedného za tento stav .Nevyhnutne nastávajú konflikty na pracovisku ,medzi sebou, s vedením.. . A aj v justícii sa množia otázky  prečo musím pracovať ja na hranici síl a druhý za ten istý plat nemusí ,čo robí vedenie súdu, výkonná moc, že sa stav nezlepšuje... To všetko  sa odohráva na pozadí turbulentných zniem v spoločensko politickej situácii v spoločnosti, s následným nevyhnutným dopadom na všetky  profesie.

Reakcia skupiny sudcov k názorovému stretu na Krajskom súde v Trnave

Mgr. Bíliková Jarmila, JUDr. Kondllová Andrea, JUDr. Malý Igor, JUDr. Salayová Antónia, JUDr. Szigeti Ľuboš, JUDr. Trylč Milan – sudcovia okresných súdov v obvode KS v TT.

Názor na názor

 

            Sudcovia KS v TT na stránke ZOJ zverejnili názor k preťaženým súdom. Následne zverejnil názor predseda KS v TT. Zovšeobecňujúci názor na túto problematiku pridala ZOJ.

            Pomáhajúc si novým Civilným sporovým poriadkom, „žaloba“, replika, duplika  prebehli, boli obšírne a tému vyčerpávajúce, pričom všetko bolo povedané a niet čo dodať. Dalo by sa povedať „Game over“. Stačilo by pod niektorý článok pridať like.

Názor predsedu Krajského súdu v Trnave

Združenie za otvorenú justíciu (ďalej len „ZOJ“) ponúklo svoju stránku na diskusiu sudcom o preťaženosti súdov. Svoj názor vyslovili aj niektorí sudcovia občianskoprávneho kolégia Krajského súdu v Trnave. Bohužiaľ problém zúžili len na Krajský súd v Trnave a hlavného vinníka našli v osobe predsedu súdu. Skĺzli však z vecnej roviny odbornej diskusie do osobných útokov a zneužili tým veľkoryso poskytnutý priestor na odbornú diskusiu.

Sudcovia KS v Trnave - názor k preťaženým súdom

Mgr. Katarína Arnouldová, JUDr. Eva Barcajová, Mgr. Fedor Benka, JUDr. Ľubica Bundzelová, JUDr. Martin Holič, JUDr. Silvia Hýbelová, JUDr. Daniel Ilavský, JUDr. Iveta Jankovičová, JUDr. Zlatica Javorová, JUDr. Daša Kontríková, Mgr. Jozef Mačej,  JUDr. Katarína Slováčeková, JUDr. Bibiana Ťažiarová,  JUDr. Ľuboslava Vanková, sudcovia Krajského súdu v Trnave

Podpísaní sudcovia vyjadrujeme súhlasné stanovisko s článkom našej kolegyne JUDr. Gabriely Briškovej o charaktere sudcu. Na doplnenie článku a aj v súvislosti s vyjadreným názorom JUDr. Kataríny Javorčíkovej o potrebe zdieľania názorov o problémoch jednotlivých súdov a sudcov, o identifikovaní príčin regionálnych rozdielov v zaťaženosti a výkonnosti súdov ale aj sudcov v rámci jedného súdu si dovoľujeme opísať situáciu na našom súde a zamyslieť sa nad určitým názorom, o ktorom by prípadná diskusia mohla byť nápomocná pri riešení problémov.

Mária Laufová, sudkyňa v dôchodku - k preťaženým súdom:

Zo správy zo Zhromaždenia Sudcovskej únie ČR   z roku 2014, okrem iného vyplýva tento názor:

,,Správa súdu má zaistiť podmienky pre výkon súdnictva. Ak nie sú, predseda súdu musí vyvinúť tlak na ministerstvo,aby si plnilo svoje povinnosti  voči súdom. Zvyčajne však predsedovia súdov nevyvíjajú tlak hore, ale tlačia dolu,smerom k sudcom,aby zvýšili svoje výkony.Ak sudcovia tlaku podľahnú a namiesto primeraného výkonu  napr. 40 vecí mesačne skončia 80 vecí,ministerstvo je pasívne ,pretože to ide aj bez zmeny.”

Nachádzaš sa tu: Hlavná stránka Dokumenty Úvahy, články, návrhy

Kontakt

e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.