Dôveryhodnosť súdnictva na Slovensku - Eurobarometer

Zber dát v rámci dvadsiatich siedmich členských krajín Európskej únie a troch kandidátskych krajín (Chorvátsko, Bývalá juhoslovanská republika Macedónsko a Turecko) sa realizoval v období od 23. októbra do 18. novembra 2009. Zabezpečovalo ho konzorcium TNS Opinion & Social pozostávajúce z firiem Taylor Nelson Sofres and EOS Gallup Europe. Prieskum sa realizoval na reprezentatívnych vzorkách obyvateľov starších ako 15 rokov.

Výrazne nižšia je dôvera slovenských občanov k domácim inštitúciám. Vláde dôveruje iba 36% občanov a parlamentu iba 35% občanov. Najnižšiu dôveru spomedzi sledovaných inštitúcií majú Slováci k súdnemu a právnemu systému, ktorému dôveruje iba 29% občanov, čo je o 14 percentuálnych bodov menej ako je priemer EÚ27. Rovnako nízku dôveru k súdnemu právnemu systému majú aj občania Českej republiky. Nižšiu dôveru majú už iba občania Rumunska (28%), Lotyšska (26%), Slovinska (19%), Bulharska (17%) a Litvy (15%). Pre porovnanie, v Dánsku dôveruje súdnemu a právnemu systému 80% občanov, vo Fínsku 74% a v susednom Rakúsku 67% občanov. Vyššia dôvera ako na Slovensku panuje k súdnemu a právnemu systému aj v susednom Poľsku (31%) a Maďarsku (41%).

 

Komentujte

0
s podmienkami použitia.
 • Hosť

  Myslim si, ze 29%je neprimerane vysoke cislo.
  Asi preto, ze este neboli zverejnene podivne praktiky napriklad sudcu Toroka z revuckeho sudu (akych je zrejme podstatne viac) ani diskriminacne zaloby... Predpokladam, ze keby sa urobil takyto prieskum teraz, doveryhodnost sudneho a pravneho systemu by bola este podstatne nizsia.

 • Hosť (Občan)

  Odpoveď na:

  Myslim si, ze 29%je neprimerane vysoke cislo.
  Asi preto, ze este neboli zverejnene podivne praktiky napriklad sudcu Toroka z revuckeho sudu (akych je zrejme podstatne viac). A čo takto pán Kozačik z Okresného súdu v Žiline, bývalý podnikový právnik. V prostredí advkáckej verejnosti v Žiline je známy napríklad tým, že je ho možné uplatiť za niekoľko litrov čučoriedok.

 • Hosť

 • Hosť

  INTERNETOVÁ POŠTA

  Odosiela: Ján Molnár, OZ Občianske stredisko pre rozvoj demokracie a ľudských práv
  Pre: Za otvorenú justíciu

  Predmet: Návrh na zverejňovanie "káuz"

  Zaujala nás Vaša iniciatíva, nakoľko má veľa spoločného s naším programom OZ Občianske stredisko pre rozvoj demokracie a ľudských práv, ktoré sme založili práve preto, že SR porušuje ústavný článok 154c týkajúci sa Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd.
  Navrhujeme Vám aby sme demonštrovali na konkrétnom prípade "mafiánstvo" v súdnictve prepojené s políciou a prokuratúrou. Máme dôvodne podozrenie, že dražobné mafie uzatvárajú zmluvy o tichom spoločenstve s vyšetrovateľmi, prokurátormi a niektorými sudcami.
  Verejnosti by sme to preukázali práve dekonšpiráciou jedného konkrétneho prípadu.
  Merito sporu: nezákonná dobrovoľná dražba a neochota polície a prokuratúry začať trestné stíhanie a neochota sucov prípad riešiť ako "podvod".
  Dôkazy: Navrhovateľ tzv. "dobrovoľnej dražby" len zneužil ZDD aby v neprítomnosti a nevedomosti vlastníka nezákonne previedol vlastnícke práva na seba a ďalej, lebo v Návrhu na vykonanie dražby uviedol číslo pohľadávky, ktorá nebola na neho postúpená a v Zmluve o vykonaní dražby uviedli inú pohľadávku, ktorá síce bola na neho postúpená ale na túto pohľadávku nevzniklo v zmysle zákona záložné právo, teda sa nestal záložným veriteľom, nakoľko neexistuje Zmluva o zriadení záložného práva registrovaná štátnym notárstvom tak ako sa to vyžadovalo v zmysle OZ v roku 1990.
  Políciam trestné oznámenie odmietla, dozerajúci prkurátor sťažnosť odmietol a generálna prokuratúra opakovaný podnet tiež odmietla.
  Tzv. "dobrovoľná dražba" sa uskutočnila počas azylového konania poškodnej rodiny, ktorá preukazateľne nebola prítomná ani počas prípravy, ani počas tzv. "dobrovoľnej dražby" ani počas prekluzivnej lehoty na určenie neplatnosti dražby.
  Okresný súd zamietol Návrh na vydanie nehnuteľnosti z dôvodov absolútne neplatného právneho úkonu od samého počiatku s odôvodnením, že navrhovateľ márne zmeškal prekluzívnu lehotu.
  Myslíme si, že sudca, ktorý sa dozvedel o spáchaní trestného činu, sám mal podať podnet na políciu a nie Návrh jednoducho zamietnuť. Krajský súd potvrdil zamietnutie Okresného súdu.
  Sudca sa neriadil ani Ústavou SR (nedotknuteľnosť obydlia) ani zákonmi (navrhovateľ nebol záložný veriteľ a spáchal podvod) ani Dohovorom v zmysle čl. 154c podľa judikatúry ESĽP "prechod vlastníckych práv v neprítomnosti a nevedomosti pôvodného vlastníka je svojvoľne a nezákonne konanie".
  Máme v úmysle podať dovolanie na Najvyšší súd, ale hľadáme rytiera, ktorý by nám pomohol, preto by sme chceli vytvoriť diskusiu.
  Podali sme Žalobu za nesprávny úradný postup MV a GP za to, že nezačali trestné stíhanie, ale sudkyňa nás vyzvala na prvom pojednávaní, aby sme preukázali príčinné súvislosti, ktoré viedli ku škode a výšku škody.
  To je ďalší problém lebo dobrovoľná dražba sa stala počas našej neprítomnosti v roku 2005, my sme podali trestné oznámenie v roku 2007, otázka znie aká škoda nám vznikla a pričinné súvislosti za nečinnosť polície a prokuratúry? Ak ju nepreukážeme súd žalobu zamietne a podvod ostane bez povšimnutia.
  Radi by sme tento prípad rozobrali aj v prítomnosti odborníkov zo súdnej praxe a preto Vám navrhujeme vyrobiť na DVD záíznam z takéhoto "občianského tribunálu" a budem ho šíriť do verejnosti všetkými prostriedkami aj prostredníctvom našej pravidelnej diskusnej relácie Koloseo uverejnenej na našej stránke www.koloseo.info
  Máme zato, že je to odplata za moju politickú angažovanosť v roku 1992 kedy som sa uchádzal ako predseda HSP - hnutie za slobodu prejavu za zástupcu do parlamentu. Volby vtedy zmanipulovalo HZDS a KDH a ja som to vtedy zverejnil v týždenníku Verejná mienka, ktorý som vydával a tlačil na vlastných tlačiarenských strojoch. Tesne po voľbách mi za vlády HZDS tlačiareň nezákonne zabavili, ale to už je druhý príbeh. www.koloseo.info/avantgarda

  S úctou
  Ján Molnár, poškodený a predseda OZ Občianske stredisko pre rozvoj demokracie a ľudských prá

Powered by Komento