K mediálnej prezentácii sudcu Štefana Harabina

Združenie Sudcovia „Za otvorenú justíciu“ (ZOJ) dlhodobo presadzuje konkretizáciu etických štandardov kladených na sudcov aj v súvislosti s ich aktivitami na verejnosti. Privítali sme prijatie Zásad sudcovskej etiky Súdnou radou SR ako čiastočného naplnenia jej predstáv o etických pravidlách správania sa pre sudcov. Vždy sme boli a sme pripravení nielen zastať sa kolegov sudcov, ktorí sú neprávom perzekvovaní za svoj názor, ohradiť sa voči neoprávneným útokom na justíciu, ale aj naopak – na kritiku do vlastných radov, pokiaľ je oprávnená a podložená faktami.

V tejto súvislosti nie je možné si nevšimnúť stupňujúce sa mediálne aktivity sudcu Najvyššieho súdu SR Štefana Harabina, ktorých obsah podľa nášho názoru v poslednej dobe prekročil nielen prípustnú hranicu danú etickými normami, ale aj hranice jednoznačne dané zákonom. Podľa § 30 zákona o sudcoch a prísediacich sudca sa musí zdržať všetkého, čo by mohlo narušiť vážnosť a dôstojnosť funkcie sudcu alebo ohroziť dôveru v nezávislé, nestranné a spravodlivé rozhodovanie súdov. Je povinný presadzovať dobrú povesť súdnictva, dbať svojím správaním sa na to, aby jeho nestrannosť nebola dôvodne spochybňovaná a je povinný nielen zachovávať mlčanlivosť o veciach, ktoré sa dozvedel pri výkone funkcie, ale aj zdržať sa verejného vyslovovania svojho názoru o veciach prejednávaných súdmi.

Nespochybňujeme slobodu prejavu sudcov. Netvrdíme ani to, že sudca by nemal vystupovať na verejnosti – či už v súvislosti s ním riešenou vecou alebo komentovaním problémov, ktoré sú predmetom všeobecného záujmu. V každom prípade však musí byť zdržanlivý, nanajvýš opatrný a výkon tohto práva u sudcu nesmie byť prezentovaný nekolegiálnym, vulgárnym a kolegov sudcov dehonestujúcim spôsobom.

Prezentovanie sa sudcu Harabina  ako „youtubera, blogera“ na elektronických kontách, ktoré spravuje či už on alebo ďalšie osoby, pre ktoré sa vyjadruje, a obsah rozhovorov, ktoré poskytuje predovšetkým internetovému rádiu Slobodný vysielač, nie sú hodné sudcu. Dôrazne sa ohradzujeme proti tomu, akým spôsobom sa sudca Harabin vyjadruje najmä o predsedníčke Súdnej rady SR Jane Bajánkovej, o predsedníčke Najvyššieho súdu SR Daniele Švecovej, ale aj o niektorých ďalších sudcoch. Jeho prirovnanie Špecializovaného trestného súdu k súdu „fašistickému, korumpovanému štátnou mocou“ spochybňuje dôveru verejnosti nielen voči tomuto súdu, ale voči súdnictvu ako celku. Selektované chválenie a na druhej strane doslova hanobenie priamo menovaných sudcov je takisto porušením nielen etických noriem, ale aj vyššie uvedených zákonných noriem. Navyše, výroky voči niektorým jeho kolegom ako tvrdenia faktov, evokujú trestnú zodpovednosť za trestný čin ohovárania, nakoľko môže ísť o nepravdivé údaje, ktoré sú spôsobilé značnou mierou ohroziť vážnosť napádaných osôb a poškodiť ich v zamestnaní.

Ubezpečujeme verejnosť, že spôsob mediálnej prezentácie sudcu Harabina, ktorý považujeme  doslova za klauniádu a parodovanie spravodlivosti, je vlastný jedinému sudcovi na Slovensku – JUDr. Štefanovi Harabinovi, bývalému predsedovi Najvyššieho súdu SR a ministrovi spravodlivosti za HZDS. Nikto z ostatných sudcov necíti potrebu zverejňovať svoje názory ani na genocídu Arménov v Turecku, ani na politikov vrátane politikov iných štátov, a nikto z ostatných sudcov sa kolegom nevysmieva. Pevne veríme, že drvivá väčšina z nás nie je presvedčená o svojej neomylnosti a predtým, než sa v rámci výkonu svojho povolania rozhodneme (vrátane rozhodnutia prezentovať svoje stanovisko prostredníctvom médií), zvážime všetky argumenty pre i proti.

V Bratislave 16. marca 2017

 

Katarína Javorčíková

prezidentka ZOJ

Komentujte

0
s podmienkami použitia.
 • Hosť (Jozef Maxina)

  Pani Javorčíková,

  Súdna moc musí požívať dôveru verejnosti, pokiaľ ma úspešne plniť svoju úlohu. Túto dôveru verejnosti v súdnu moc a jej nestrannosť je potrebné chrániť.

  Prvoradou povinnosťou každého sudcu je poskytovať ochranu základným právam a slobodám a rozhodovať v súlade so základnými princípmi demokratického právneho štátu. Pokiaľ by sudca vo svojích prejavoch spochybňoval tieto základné hodnoty, spochybňoval by tým aj svoje základné povinnosti a iba tažko by mohol vzbudzovať dôveru verejnosti. Vo vzťahu k týmto základným hodnotám má preto sudca povinnosť lojality, ktorá ho obmedzuje pri výkone slobody slova.

  Pre zachovanie dôvery verejnosti je rovnako nevyhnutné, aby si sudcovia udržiavali odstup od politickej sútaže, a to aj pri výkone slobody prejavu.

  Súdna moc je v demokratickom právnom štáte garantom spravodlivosti a jej činnosť spočíva v rozhodovaní sporu podľa práva. To samozrejme vyžaduje určitý odstup od politických aktérov a ich záujmov, teda od politickej súťaže a straníckej politiky. Prejavy sudcov v rámci policikej účasti narušuje dôveru verejnosti v to, že súdy a sudci budú spory rozhodovať podla práva, a nie podla politických záujmov.

  Oddelenost súdnej moci od politickej súťaže vychádza z delby moci. Zatiaľ čo zákonodarná moc a výkonná moc (na najvyššej úrovni) sú politickou súťažou nezlúčitelné spojené, v prípade súdnej moci je situácia odlišná.

  Sudca si teda pri výkone svojej slobody slova musí počínať zdržanlivo i vo vzťahu k politickej súťaži a to na všetkých úrovniach.

  Pán Harabin, chráni to, čo je povinnosťou sudcu a to je právny štát a princípy právneho štátu. Nie je na tom nič zlé, keď súčastné kontrolné prostriedky zlýhavajú.

  Ak by tieto prostriedky fungovali, za to, že sa niektorý sudcovia podpísali pod politickú petíciu ohľadne amnestií by už davno nemohli zastávať funkciu sudcu, pretože sami spochybňujú deľbu moci. Týto sudcovia (Berthotyová, atď.) spochybňujú základné princípy právneho štátu!

 • Hosť (Dalibor Kotacka)

  Skusam len, ci mi zoberie spravu. Neda sa mi totiz odpovedat p. hostovi (J.) Ak ano, ziadam p. hosta (J. ) aby mi poskytol inu ,spolahlivu adresu, ak chce moju odpoved. daliborkotacka@icloud.com

Nachádzaš sa tu: Hlavná stránka Dokumenty Zoj K mediálnej prezentácii sudcu Štefana Harabina

Kontakt

Občianske združenie
P.O.BOX 112, 840 05 Bratislava
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Naši partneri