Stanovisko ZOJ k návrhu novej súdnej mapy

Sudcovská iniciatíva Za otvorenú justíciu (ZOJ) vníma spoločenskú potrebu systémovej zmeny fungovania súdnictva ako dôsledok zlyhania súdnej moci v schopnosti presvedčiť verejnosť, že svoje právomoci vykonáva spravodlivo, nezávisle a nestranne.

 

Ako jeden z nástrojov potrebných zmien predstavila ministerka spravodlivosti SR návrh novej súdnej mapy, ktorej hlavnými cieľmi sú vyššia efektívnosť fungovania súdov, lepšia kvalita súdnych rozhodnutí a pretrhnutie korupčných väzieb. Vyššia koncentrácia súdov aj podľa názoru ZOJ nepochybne vytvorí podmienky pre lepšiu špecializáciu sudcov a zamedzenie stavu nutnosti rozhodovania sudcov vo viacerých právne úplne odlišných súdnych agendách. S tým súvisí tiež ľahšie zjednocovanie rozhodovania  prvoinštančných i odvolacích súdov, a tým aj zlepšenie právnej istoty účastníkov súdnych konaní. Za správny krok ZOJ považuje aj oddelenie správneho súdnictva v systéme súdov a vytvorenie len  jedného súdu pre agendu obchodného registra.

 

Považujeme za potrebné zdôrazniť, že pre úspešnú realizáciu tohto návrhu je nevyhnutné dôsledne sa zaoberať všetkými vecnými argumentmi a námietkami sudcov; a že ZOJ je pripravená podporiť konkrétne a dôvodné pozmeňujúce návrhy. V súvislosti s vážnymi korupčnými podozreniami pri výkone súdnictva zdôrazňujeme, že len samotná zmena súdnej mapy korupciu na súdoch odstrániť nemôže. V tomto procese je rozhodujúce to, komu je zverený výkon súdnej moci a či sú vytvorené vhodné podmienky pre odhalenie a vylúčenie korupčných sudcov zo systému.

 

Implementácia novej súdnej mapy do praxe bude veľmi náročný a komplikovaný proces, počnúc technickým zabezpečením vhodných sídiel nových súdov, dostatočných finančných a personálnych zdrojov, až po kontinuitu rozhodovania súdov v prechodnom období. Okrem legislatívneho rámca bude kľúčová kvalita prípravy realizácie týchto zásadných zmien, ktoré môžu byť úspešné len v úzkej súčinnosti so sudcami a za vytvorenia podmienok pre udržanie v systéme najmä kvalitnej a skúsenej súdnej administratívy. Pri súčasnom neprimerane nízkom finančnom odmeňovaní administratívneho aparátu sudcov môže byť zmena sídla súdu a s tým spojená nevyhnutnosť cestovania pre mnohých administratívnych zamestnancov finančne neudržateľná.

JUDr. Katarína Javorčíková

Mgr. Dušan Čimo

hovorcovia ZOJ

 

V Trnave 20. novembra 2020

 

Komentujte

0
s podmienkami použitia.
  • Žiadne komentáre
Nachádzaš sa tu: Hlavná stránka Dokumenty Zoj Stanovisko ZOJ k návrhu novej súdnej mapy

Kontakt

e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

 

Naši partneri